refresh vfs before parsing map
authorThomas Debesse <dev@illwieckz.net>
Sat, 14 Jul 2018 17:19:56 +0000 (19:19 +0200)
committerThomas Debesse <dev@illwieckz.net>
Wed, 3 Oct 2018 00:00:16 +0000 (02:00 +0200)
commit4ed852ecfcd1a2817119f811dfc05fe3e9aa06bd
tree6dc91bdd0d0a66fc6a3a5e21a86c078a8bf8bc16
parentc750e332cb2e6eb13a779db83d1123d3c1de698e
refresh vfs before parsing map
radiant/map.cpp