increase spiderbot solidpen
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / bal-wep-samual.cfg
1 // {{{ #1: Blaster
2 set g_balance_blaster_primary_animtime 0.2
3 set g_balance_blaster_primary_damage 25
4 set g_balance_blaster_primary_delay 0
5 set g_balance_blaster_primary_edgedamage 12.5
6 set g_balance_blaster_primary_force 300
7 set g_balance_blaster_primary_lifetime 5
8 set g_balance_blaster_primary_radius 70
9 set g_balance_blaster_primary_refire 0.7
10 set g_balance_blaster_primary_shotangle 0
11 set g_balance_blaster_primary_speed 6000
12 set g_balance_blaster_primary_spread 0
13 set g_balance_blaster_secondary 0
14 set g_balance_blaster_secondary_animtime 0.2
15 set g_balance_blaster_secondary_damage 25
16 set g_balance_blaster_secondary_delay 0
17 set g_balance_blaster_secondary_edgedamage 12.5
18 set g_balance_blaster_secondary_force 300
19 set g_balance_blaster_secondary_lifetime 5
20 set g_balance_blaster_secondary_radius 70
21 set g_balance_blaster_secondary_refire 0.7
22 set g_balance_blaster_secondary_shotangle 0
23 set g_balance_blaster_secondary_speed 6000
24 set g_balance_blaster_secondary_spread 0
25 set g_balance_blaster_switchdelay_drop 0.15
26 set g_balance_blaster_switchdelay_raise 0.15
27 set g_balance_blaster_weaponreplace ""
28 set g_balance_blaster_weaponstart 1
29 set g_balance_blaster_weaponstartoverride -1
30 set g_balance_blaster_weaponthrowable 0
31 // }}}
32 // {{{ #2: Shockwave
33 set g_balance_shockwave_blast_animtime 0.3
34 set g_balance_shockwave_blast_damage 20
35 set g_balance_shockwave_blast_distance 1000
36 set g_balance_shockwave_blast_edgedamage 0
37 set g_balance_shockwave_blast_force 200
38 set g_balance_shockwave_blast_force_forwardbias 50
39 set g_balance_shockwave_blast_force_zscale 2
40 set g_balance_shockwave_blast_jump_damage 20
41 set g_balance_shockwave_blast_jump_edgedamage 0
42 set g_balance_shockwave_blast_jump_force 300
43 set g_balance_shockwave_blast_jump_force_velocitybias 0
44 set g_balance_shockwave_blast_jump_force_zscale 1.25
45 set g_balance_shockwave_blast_jump_multiplier_accuracy 0.5
46 set g_balance_shockwave_blast_jump_multiplier_distance 0.5
47 set g_balance_shockwave_blast_jump_multiplier_min 0
48 set g_balance_shockwave_blast_jump_radius 150
49 set g_balance_shockwave_blast_multiplier_accuracy 0.5
50 set g_balance_shockwave_blast_multiplier_distance 0.5
51 set g_balance_shockwave_blast_multiplier_min 0
52 set g_balance_shockwave_blast_refire 0.75
53 set g_balance_shockwave_blast_splash_damage 15
54 set g_balance_shockwave_blast_splash_edgedamage 0
55 set g_balance_shockwave_blast_splash_force 100
56 set g_balance_shockwave_blast_splash_force_forwardbias 50
57 set g_balance_shockwave_blast_splash_multiplier_accuracy 0.5
58 set g_balance_shockwave_blast_splash_multiplier_distance 0.5
59 set g_balance_shockwave_blast_splash_multiplier_min 0
60 set g_balance_shockwave_blast_splash_radius 70
61 set g_balance_shockwave_blast_spread_max 120
62 set g_balance_shockwave_blast_spread_min 25
63 set g_balance_shockwave_melee_animtime 1.3
64 set g_balance_shockwave_melee_damage 80
65 set g_balance_shockwave_melee_delay 0.25
66 set g_balance_shockwave_melee_force 200
67 set g_balance_shockwave_melee_multihit 1
68 set g_balance_shockwave_melee_no_doubleslap 1
69 set g_balance_shockwave_melee_nonplayerdamage 40
70 set g_balance_shockwave_melee_range 120
71 set g_balance_shockwave_melee_refire 1.25
72 set g_balance_shockwave_melee_swing_side 120
73 set g_balance_shockwave_melee_swing_up 30
74 set g_balance_shockwave_melee_time 0.15
75 set g_balance_shockwave_melee_traces 10
76 set g_balance_shockwave_switchdelay_drop 0.2
77 set g_balance_shockwave_switchdelay_raise 0.2
78 set g_balance_shockwave_weaponreplace ""
79 set g_balance_shockwave_weaponstart 1
80 set g_balance_shockwave_weaponstartoverride -1
81 set g_balance_shockwave_weaponthrowable 0
82 // }}}
83 // {{{ #3: Machine Gun
84 set g_balance_machinegun_burst 3
85 set g_balance_machinegun_burst_ammo 3
86 set g_balance_machinegun_burst_animtime 0.3
87 set g_balance_machinegun_burst_refire 0.06
88 set g_balance_machinegun_burst_refire2 0.45
89 set g_balance_machinegun_burst_speed 0
90 set g_balance_machinegun_first 1
91 set g_balance_machinegun_first_ammo 1
92 set g_balance_machinegun_first_damage 14
93 set g_balance_machinegun_first_force 5
94 set g_balance_machinegun_first_refire 0.125
95 set g_balance_machinegun_first_spread 0.03
96 set g_balance_machinegun_mode 1
97 set g_balance_machinegun_reload_ammo 60
98 set g_balance_machinegun_reload_time 2
99 set g_balance_machinegun_solidpenetration 13.1
100 set g_balance_machinegun_spread_add 0.012
101 set g_balance_machinegun_spread_max 0.05
102 set g_balance_machinegun_spread_min 0.02
103 set g_balance_machinegun_sustained_ammo 1
104 set g_balance_machinegun_sustained_damage 10
105 set g_balance_machinegun_sustained_force 5
106 set g_balance_machinegun_sustained_refire 0.1
107 set g_balance_machinegun_sustained_spread 0.03
108 set g_balance_machinegun_switchdelay_drop 0.2
109 set g_balance_machinegun_switchdelay_raise 0.2
110 set g_balance_machinegun_weaponreplace "arc"
111 set g_balance_machinegun_weaponstart 0
112 set g_balance_machinegun_weaponstartoverride -1
113 set g_balance_machinegun_weaponthrowable 1
114 // }}}
115 // {{{ #4: Mortar
116 set g_balance_mortar_bouncefactor 0.5
117 set g_balance_mortar_bouncestop 0.075
118 set g_balance_mortar_primary_ammo 2
119 set g_balance_mortar_primary_animtime 0.3
120 set g_balance_mortar_primary_damage 50
121 set g_balance_mortar_primary_damageforcescale 0
122 set g_balance_mortar_primary_edgedamage 25
123 set g_balance_mortar_primary_force 250
124 set g_balance_mortar_primary_health 15
125 set g_balance_mortar_primary_lifetime 5
126 set g_balance_mortar_primary_lifetime_stick 0
127 set g_balance_mortar_primary_radius 120
128 set g_balance_mortar_primary_refire 0.8
129 set g_balance_mortar_primary_remote_minbouncecnt 0
130 set g_balance_mortar_primary_speed 1900
131 set g_balance_mortar_primary_speed_up 225
132 set g_balance_mortar_primary_speed_z 0
133 set g_balance_mortar_primary_spread 0
134 set g_balance_mortar_primary_type 0
135 set g_balance_mortar_reload_ammo 0
136 set g_balance_mortar_reload_time 2
137 set g_balance_mortar_secondary_ammo 2
138 set g_balance_mortar_secondary_animtime 0.3
139 set g_balance_mortar_secondary_damage 60
140 set g_balance_mortar_secondary_damageforcescale 4
141 set g_balance_mortar_secondary_edgedamage 30
142 set g_balance_mortar_secondary_force 250
143 set g_balance_mortar_secondary_health 30
144 set g_balance_mortar_secondary_lifetime 5
145 set g_balance_mortar_secondary_lifetime_bounce 0.5
146 set g_balance_mortar_secondary_lifetime_stick 0
147 set g_balance_mortar_secondary_radius 120
148 set g_balance_mortar_secondary_refire 0.7
149 set g_balance_mortar_secondary_remote_detonateprimary 0
150 set g_balance_mortar_secondary_speed 1400
151 set g_balance_mortar_secondary_speed_up 150
152 set g_balance_mortar_secondary_speed_z 0
153 set g_balance_mortar_secondary_spread 0
154 set g_balance_mortar_secondary_type 1
155 set g_balance_mortar_switchdelay_drop 0.2
156 set g_balance_mortar_switchdelay_raise 0.2
157 set g_balance_mortar_weaponreplace ""
158 set g_balance_mortar_weaponstart 0
159 set g_balance_mortar_weaponstartoverride -1
160 set g_balance_mortar_weaponthrowable 1
161 // }}}
162 // {{{ #5: Mine Layer (MUTATOR WEAPON)
163 set g_balance_minelayer_ammo 4
164 set g_balance_minelayer_animtime 0.4
165 set g_balance_minelayer_damage 40
166 set g_balance_minelayer_damageforcescale 0
167 set g_balance_minelayer_detonatedelay -1
168 set g_balance_minelayer_edgedamage 20
169 set g_balance_minelayer_force 250
170 set g_balance_minelayer_health 15
171 set g_balance_minelayer_lifetime 10
172 set g_balance_minelayer_lifetime_countdown 0.5
173 set g_balance_minelayer_limit 3
174 set g_balance_minelayer_protection 0
175 set g_balance_minelayer_proximityradius 150
176 set g_balance_minelayer_radius 175
177 set g_balance_minelayer_refire 1.5
178 set g_balance_minelayer_reload_ammo 0
179 set g_balance_minelayer_reload_time 2
180 set g_balance_minelayer_remote_damage 45
181 set g_balance_minelayer_remote_edgedamage 40
182 set g_balance_minelayer_remote_force 300
183 set g_balance_minelayer_remote_radius 200
184 set g_balance_minelayer_speed 1000
185 set g_balance_minelayer_switchdelay_drop 0.2
186 set g_balance_minelayer_switchdelay_raise 0.2
187 set g_balance_minelayer_time 0.5
188 set g_balance_minelayer_weaponreplace ""
189 set g_balance_minelayer_weaponstart 0
190 set g_balance_minelayer_weaponstartoverride -1
191 set g_balance_minelayer_weaponthrowable 1
192 // }}}
193 // {{{ #6: Electro
194 set g_balance_electro_combo_comboradius 300
195 set g_balance_electro_combo_comboradius_thruwall 200
196 set g_balance_electro_combo_damage 50
197 set g_balance_electro_combo_edgedamage 25
198 set g_balance_electro_combo_force 120
199 set g_balance_electro_combo_radius 150
200 set g_balance_electro_combo_safeammocheck 1
201 set g_balance_electro_combo_speed 2000
202 set g_balance_electro_primary_ammo 4
203 set g_balance_electro_primary_animtime 0.3
204 set g_balance_electro_primary_comboradius 300
205 set g_balance_electro_primary_damage 40
206 set g_balance_electro_primary_edgedamage 20
207 set g_balance_electro_primary_force 200
208 set g_balance_electro_primary_lifetime 5
209 set g_balance_electro_primary_midaircombo_explode 1
210 set g_balance_electro_primary_midaircombo_interval 0.1
211 set g_balance_electro_primary_midaircombo_radius 100
212 set g_balance_electro_primary_radius 100
213 set g_balance_electro_primary_refire 0.6
214 set g_balance_electro_primary_speed 2500
215 set g_balance_electro_primary_spread 0
216 set g_balance_electro_reload_ammo 0
217 set g_balance_electro_reload_time 2
218 set g_balance_electro_secondary_ammo 2
219 set g_balance_electro_secondary_animtime 0.2
220 set g_balance_electro_secondary_bouncefactor 0.3
221 set g_balance_electro_secondary_bouncestop 0.05
222 set g_balance_electro_secondary_count 3
223 set g_balance_electro_secondary_damage 40
224 set g_balance_electro_secondary_damagedbycontents 1
225 set g_balance_electro_secondary_damageforcescale 4
226 set g_balance_electro_secondary_edgedamage 20
227 set g_balance_electro_secondary_force 50
228 set g_balance_electro_secondary_health 5
229 set g_balance_electro_secondary_lifetime 4
230 set g_balance_electro_secondary_radius 150
231 set g_balance_electro_secondary_refire 0.2
232 set g_balance_electro_secondary_refire2 1.6
233 set g_balance_electro_secondary_speed 1000
234 set g_balance_electro_secondary_speed_up 200
235 set g_balance_electro_secondary_speed_z 0
236 set g_balance_electro_secondary_spread 0.04
237 set g_balance_electro_secondary_stick 0
238 set g_balance_electro_secondary_touchexplode 0
239 set g_balance_electro_switchdelay_drop 0.2
240 set g_balance_electro_switchdelay_raise 0.2
241 set g_balance_electro_weaponreplace ""
242 set g_balance_electro_weaponstart 0
243 set g_balance_electro_weaponstartoverride -1
244 set g_balance_electro_weaponthrowable 1
245 // }}}
246 // {{{ #7: Arc
247 set g_balance_arc_beam_ammo 0
248 set g_balance_arc_beam_animtime 0.2
249 set g_balance_arc_beam_botaimlifetime 0
250 set g_balance_arc_beam_botaimspeed 0
251 set g_balance_arc_beam_damage 150
252 set g_balance_arc_beam_degreespersegment 1
253 set g_balance_arc_beam_distancepersegment 0
254 set g_balance_arc_beam_falloff_halflifedist 0
255 set g_balance_arc_beam_falloff_maxdist 0
256 set g_balance_arc_beam_falloff_mindist 0
257 set g_balance_arc_beam_force 2000
258 set g_balance_arc_beam_healing_amax 200
259 set g_balance_arc_beam_healing_aps 50
260 set g_balance_arc_beam_healing_hmax 200
261 set g_balance_arc_beam_healing_hps 50
262 set g_balance_arc_beam_maxangle 10
263 set g_balance_arc_beam_nonplayerdamage 80
264 set g_balance_arc_beam_range 1000
265 set g_balance_arc_beam_refire 0.5
266 set g_balance_arc_beam_returnspeed 8
267 set g_balance_arc_beam_tightness 0.5
268 set g_balance_arc_bolt 0
269 set g_balance_arc_bolt_ammo 1
270 set g_balance_arc_bolt_damage 25
271 set g_balance_arc_bolt_damageforcescale 0
272 set g_balance_arc_bolt_edgedamage 12.5
273 set g_balance_arc_bolt_force 100
274 set g_balance_arc_bolt_health 15
275 set g_balance_arc_bolt_lifetime 5
276 set g_balance_arc_bolt_radius 65
277 set g_balance_arc_bolt_refire 0.16667
278 set g_balance_arc_bolt_speed 2200
279 set g_balance_arc_bolt_spread 0.03
280 set g_balance_arc_burst_ammo 0
281 set g_balance_arc_burst_damage 500
282 set g_balance_arc_burst_healing_aps 100
283 set g_balance_arc_burst_healing_hps 100
284 set g_balance_arc_cooldown 2.5
285 set g_balance_arc_cooldown_release 1
286 set g_balance_arc_overheat_max 5
287 set g_balance_arc_overheat_min 3
288 set g_balance_arc_beam_heat 1
289 set g_balance_arc_burst_heat 5
290 set g_balance_arc_switchdelay_drop 0.3
291 set g_balance_arc_switchdelay_raise 0.3
292 set g_balance_arc_weaponreplace ""
293 set g_balance_arc_weaponstart 0
294 set g_balance_arc_weaponstartoverride -1
295 set g_balance_arc_weaponthrowable 1
296 // }}}
297 // {{{ #8: Crylink
298 set g_balance_crylink_primary_ammo 3
299 set g_balance_crylink_primary_animtime 0.3
300 set g_balance_crylink_primary_bouncedamagefactor 0.5
301 set g_balance_crylink_primary_bounces 1
302 set g_balance_crylink_primary_damage 12
303 set g_balance_crylink_primary_edgedamage 6
304 set g_balance_crylink_primary_force -50
305 set g_balance_crylink_primary_joindelay 0.1
306 set g_balance_crylink_primary_joinexplode 1
307 set g_balance_crylink_primary_joinexplode_damage 0
308 set g_balance_crylink_primary_joinexplode_edgedamage 0
309 set g_balance_crylink_primary_joinexplode_force 0
310 set g_balance_crylink_primary_joinexplode_radius 0
311 set g_balance_crylink_primary_joinspread 0.2
312 set g_balance_crylink_primary_linkexplode 1
313 set g_balance_crylink_primary_middle_fadetime 5
314 set g_balance_crylink_primary_middle_lifetime 5
315 set g_balance_crylink_primary_other_fadetime 5
316 set g_balance_crylink_primary_other_lifetime 5
317 set g_balance_crylink_primary_radius 80
318 set g_balance_crylink_primary_refire 0.7
319 set g_balance_crylink_primary_shots 6
320 set g_balance_crylink_primary_speed 2000
321 set g_balance_crylink_primary_spread 0.08
322 set g_balance_crylink_reload_ammo 0
323 set g_balance_crylink_reload_time 2
324 set g_balance_crylink_secondary 1
325 set g_balance_crylink_secondary_ammo 3
326 set g_balance_crylink_secondary_animtime 0.2
327 set g_balance_crylink_secondary_bouncedamagefactor 0.5
328 set g_balance_crylink_secondary_bounces 0
329 set g_balance_crylink_secondary_damage 10
330 set g_balance_crylink_secondary_edgedamage 5
331 set g_balance_crylink_secondary_force -250
332 set g_balance_crylink_secondary_joindelay 0
333 set g_balance_crylink_secondary_joinexplode 0
334 set g_balance_crylink_secondary_joinexplode_damage 0
335 set g_balance_crylink_secondary_joinexplode_edgedamage 0
336 set g_balance_crylink_secondary_joinexplode_force 0
337 set g_balance_crylink_secondary_joinexplode_radius 0
338 set g_balance_crylink_secondary_joinspread 0
339 set g_balance_crylink_secondary_linkexplode 1
340 set g_balance_crylink_secondary_middle_fadetime 5
341 set g_balance_crylink_secondary_middle_lifetime 5
342 set g_balance_crylink_secondary_other_fadetime 5
343 set g_balance_crylink_secondary_other_lifetime 5
344 set g_balance_crylink_secondary_radius 100
345 set g_balance_crylink_secondary_refire 0.7
346 set g_balance_crylink_secondary_shots 5
347 set g_balance_crylink_secondary_speed 3000
348 set g_balance_crylink_secondary_spread 0.01
349 set g_balance_crylink_secondary_spreadtype 1
350 set g_balance_crylink_switchdelay_drop 0.2
351 set g_balance_crylink_switchdelay_raise 0.2
352 set g_balance_crylink_weaponreplace ""
353 set g_balance_crylink_weaponstart 0
354 set g_balance_crylink_weaponstartoverride -1
355 set g_balance_crylink_weaponthrowable 1
356 // }}}
357 // {{{ #9: Vortex
358 set g_balance_vortex_charge 1
359 set g_balance_vortex_charge_animlimit 0.5
360 set g_balance_vortex_charge_limit 1
361 set g_balance_vortex_charge_maxspeed 800
362 set g_balance_vortex_charge_mindmg 40
363 set g_balance_vortex_charge_minspeed 400
364 set g_balance_vortex_charge_rate 0.4
365 set g_balance_vortex_charge_rot_pause 0
366 set g_balance_vortex_charge_rot_rate 0
367 set g_balance_vortex_charge_shot_multiplier 0
368 set g_balance_vortex_charge_start 0.5
369 set g_balance_vortex_charge_velocity_rate 0
370 set g_balance_vortex_primary_ammo 6
371 set g_balance_vortex_primary_animtime 0.6
372 set g_balance_vortex_primary_armorpierce 0
373 set g_balance_vortex_primary_damage 80
374 set g_balance_vortex_primary_damagefalloff_forcehalflife 0
375 set g_balance_vortex_primary_damagefalloff_halflife 0
376 set g_balance_vortex_primary_damagefalloff_maxdist 0
377 set g_balance_vortex_primary_damagefalloff_mindist 0
378 set g_balance_vortex_primary_force 400
379 set g_balance_vortex_primary_refire 1.5
380 set g_balance_vortex_reload_ammo 0
381 set g_balance_vortex_reload_time 2
382 set g_balance_vortex_secondary 0
383 set g_balance_vortex_secondary_ammo 2
384 set g_balance_vortex_secondary_animtime 0
385 set g_balance_vortex_secondary_armorpierce 0
386 set g_balance_vortex_secondary_chargepool 0
387 set g_balance_vortex_secondary_chargepool_pause_regen 1
388 set g_balance_vortex_secondary_chargepool_regen 0.15
389 set g_balance_vortex_secondary_damage 0
390 set g_balance_vortex_secondary_damagefalloff_forcehalflife 0
391 set g_balance_vortex_secondary_damagefalloff_halflife 0
392 set g_balance_vortex_secondary_damagefalloff_maxdist 0
393 set g_balance_vortex_secondary_damagefalloff_mindist 0
394 set g_balance_vortex_secondary_force 0
395 set g_balance_vortex_secondary_refire 0
396 set g_balance_vortex_switchdelay_drop 0.3
397 set g_balance_vortex_switchdelay_raise 0.25
398 set g_balance_vortex_weaponreplace ""
399 set g_balance_vortex_weaponstart 0
400 set g_balance_vortex_weaponstartoverride -1
401 set g_balance_vortex_weaponthrowable 1
402 // }}}
403 // {{{ #10: Hagar
404 set g_balance_hagar_primary_ammo 1
405 set g_balance_hagar_primary_damage 25
406 set g_balance_hagar_primary_damageforcescale 0
407 set g_balance_hagar_primary_edgedamage 12.5
408 set g_balance_hagar_primary_force 100
409 set g_balance_hagar_primary_health 15
410 set g_balance_hagar_primary_lifetime 5
411 set g_balance_hagar_primary_radius 65
412 set g_balance_hagar_primary_refire 0.16667
413 set g_balance_hagar_primary_speed 2500
414 set g_balance_hagar_primary_spread 0.03
415 set g_balance_hagar_reload_ammo 0
416 set g_balance_hagar_reload_time 2
417 set g_balance_hagar_secondary 1
418 set g_balance_hagar_secondary_ammo 1
419 set g_balance_hagar_secondary_damage 40
420 set g_balance_hagar_secondary_damageforcescale 0
421 set g_balance_hagar_secondary_edgedamage 20
422 set g_balance_hagar_secondary_force 75
423 set g_balance_hagar_secondary_health 15
424 set g_balance_hagar_secondary_lifetime_min 10
425 set g_balance_hagar_secondary_lifetime_rand 0
426 set g_balance_hagar_secondary_load 1
427 set g_balance_hagar_secondary_load_abort 0
428 set g_balance_hagar_secondary_load_animtime 0.2
429 set g_balance_hagar_secondary_load_hold 4
430 set g_balance_hagar_secondary_load_linkexplode 0
431 set g_balance_hagar_secondary_load_max 4
432 set g_balance_hagar_secondary_load_releasedeath 0
433 set g_balance_hagar_secondary_load_speed 0.5
434 set g_balance_hagar_secondary_load_spread 0.075
435 set g_balance_hagar_secondary_load_spread_bias 0.5
436 set g_balance_hagar_secondary_radius 80
437 set g_balance_hagar_secondary_refire 0.5
438 set g_balance_hagar_secondary_speed 2500
439 set g_balance_hagar_secondary_spread 0.05
440 set g_balance_hagar_switchdelay_drop 0.2
441 set g_balance_hagar_switchdelay_raise 0.2
442 set g_balance_hagar_weaponreplace ""
443 set g_balance_hagar_weaponstart 0
444 set g_balance_hagar_weaponstartoverride -1
445 set g_balance_hagar_weaponthrowable 1
446 // }}}
447 // {{{ #11: Devastator
448 set g_balance_devastator_ammo 4
449 set g_balance_devastator_animtime 0.4
450 set g_balance_devastator_damage 70
451 set g_balance_devastator_damageforcescale 1
452 set g_balance_devastator_detonatedelay 0.02
453 set g_balance_devastator_edgedamage 35
454 set g_balance_devastator_force 450
455 set g_balance_devastator_guidedelay 0.2
456 set g_balance_devastator_guidegoal 512
457 set g_balance_devastator_guiderate 70
458 set g_balance_devastator_guideratedelay 0.01
459 set g_balance_devastator_guidestop 0
460 set g_balance_devastator_health 30
461 set g_balance_devastator_lifetime 10
462 set g_balance_devastator_radius 110
463 set g_balance_devastator_refire 1.2
464 set g_balance_devastator_reload_ammo 0
465 set g_balance_devastator_reload_time 2
466 set g_balance_devastator_remote_damage 70
467 set g_balance_devastator_remote_edgedamage 35
468 set g_balance_devastator_remote_force 400
469 set g_balance_devastator_remote_jump_damage 40
470 set g_balance_devastator_remote_jump_force 0
471 set g_balance_devastator_remote_jump_radius 200
472 set g_balance_devastator_remote_jump_velocity_z_add 500
473 set g_balance_devastator_remote_jump_velocity_z_max 1500
474 set g_balance_devastator_remote_jump_velocity_z_min 500
475 set g_balance_devastator_remote_radius 110
476 set g_balance_devastator_speed 1300
477 set g_balance_devastator_speedaccel 1300
478 set g_balance_devastator_speedstart 1000
479 set g_balance_devastator_switchdelay_drop 0.3
480 set g_balance_devastator_switchdelay_raise 0.2
481 set g_balance_devastator_weaponreplace ""
482 set g_balance_devastator_weaponstart 0
483 set g_balance_devastator_weaponstartoverride -1
484 set g_balance_devastator_weaponthrowable 1
485 // }}}
486 // {{{ #12: Port-O-Launch
487 set g_balance_porto_primary_animtime 0.3
488 set g_balance_porto_primary_lifetime 5
489 set g_balance_porto_primary_refire 1.5
490 set g_balance_porto_primary_speed 1000
491 set g_balance_porto_secondary 1
492 set g_balance_porto_secondary_animtime 0.3
493 set g_balance_porto_secondary_lifetime 5
494 set g_balance_porto_secondary_refire 1.5
495 set g_balance_porto_secondary_speed 1000
496 set g_balance_porto_switchdelay_drop 0.2
497 set g_balance_porto_switchdelay_raise 0.2
498 set g_balance_porto_weaponreplace ""
499 set g_balance_porto_weaponstart 0
500 set g_balance_porto_weaponstartoverride -1
501 set g_balance_porto_weaponthrowable 1
502 // }}}
503 // {{{ #13: Vaporizer
504 set g_balance_vaporizer_primary_ammo 10
505 set g_balance_vaporizer_primary_animtime 0.3
506 set g_balance_vaporizer_primary_damage 150
507 set g_balance_vaporizer_primary_force 800
508 set g_balance_vaporizer_primary_refire 1
509 set g_balance_vaporizer_reload_ammo 0
510 set g_balance_vaporizer_reload_time 0
511 set g_balance_vaporizer_secondary_ammo 0
512 set g_balance_vaporizer_secondary_animtime 0.2
513 set g_balance_vaporizer_secondary_damage 25
514 set g_balance_vaporizer_secondary_delay 0
515 set g_balance_vaporizer_secondary_edgedamage 12.5
516 set g_balance_vaporizer_secondary_force 400
517 set g_balance_vaporizer_secondary_lifetime 5
518 set g_balance_vaporizer_secondary_radius 70
519 set g_balance_vaporizer_secondary_refire 0.7
520 set g_balance_vaporizer_secondary_shotangle 0
521 set g_balance_vaporizer_secondary_speed 6000
522 set g_balance_vaporizer_secondary_spread 0
523 set g_balance_vaporizer_switchdelay_drop 0.2
524 set g_balance_vaporizer_switchdelay_raise 0.2
525 set g_balance_vaporizer_weaponreplace ""
526 set g_balance_vaporizer_weaponstart 0
527 set g_balance_vaporizer_weaponstartoverride -1
528 set g_balance_vaporizer_weaponthrowable 0
529 // }}}
530 // {{{ #14: Grappling Hook
531 set g_balance_hook_primary_ammo 5
532 set g_balance_hook_primary_animtime 0.3
533 set g_balance_hook_primary_hooked_ammo 5
534 set g_balance_hook_primary_hooked_time_free 2
535 set g_balance_hook_primary_hooked_time_max 0
536 set g_balance_hook_primary_refire 0
537 set g_balance_hook_secondary_animtime 0.3
538 set g_balance_hook_secondary_damage 25
539 set g_balance_hook_secondary_damageforcescale 0
540 set g_balance_hook_secondary_duration 1.5
541 set g_balance_hook_secondary_edgedamage 5
542 set g_balance_hook_secondary_force -2000
543 set g_balance_hook_secondary_gravity 5
544 set g_balance_hook_secondary_health 15
545 set g_balance_hook_secondary_lifetime 5
546 set g_balance_hook_secondary_power 3
547 set g_balance_hook_secondary_radius 500
548 set g_balance_hook_secondary_refire 3
549 set g_balance_hook_secondary_speed 0
550 set g_balance_hook_switchdelay_drop 0.2
551 set g_balance_hook_switchdelay_raise 0.2
552 set g_balance_hook_weaponreplace ""
553 set g_balance_hook_weaponstart 0
554 set g_balance_hook_weaponstartoverride -1
555 set g_balance_hook_weaponthrowable 1
556 // }}}
557 // {{{ #15: Heavy Laser Assault Cannon (MUTATOR WEAPON)
558 set g_balance_hlac_primary_ammo 1
559 set g_balance_hlac_primary_animtime 0.4
560 set g_balance_hlac_primary_damage 18
561 set g_balance_hlac_primary_edgedamage 9
562 set g_balance_hlac_primary_force 90
563 set g_balance_hlac_primary_lifetime 5
564 set g_balance_hlac_primary_radius 70
565 set g_balance_hlac_primary_refire 0.15
566 set g_balance_hlac_primary_speed 9000
567 set g_balance_hlac_primary_spread_add 0.0045
568 set g_balance_hlac_primary_spread_crouchmod 0.25
569 set g_balance_hlac_primary_spread_max 0.25
570 set g_balance_hlac_primary_spread_min 0.01
571 set g_balance_hlac_reload_ammo 0
572 set g_balance_hlac_reload_time 2
573 set g_balance_hlac_secondary 1
574 set g_balance_hlac_secondary_ammo 10
575 set g_balance_hlac_secondary_animtime 0.3
576 set g_balance_hlac_secondary_damage 15
577 set g_balance_hlac_secondary_edgedamage 7.5
578 set g_balance_hlac_secondary_force 90
579 set g_balance_hlac_secondary_lifetime 5
580 set g_balance_hlac_secondary_radius 70
581 set g_balance_hlac_secondary_refire 1
582 set g_balance_hlac_secondary_shots 6
583 set g_balance_hlac_secondary_speed 9000
584 set g_balance_hlac_secondary_spread 0.15
585 set g_balance_hlac_secondary_spread_crouchmod 0.5
586 set g_balance_hlac_switchdelay_drop 0.2
587 set g_balance_hlac_switchdelay_raise 0.2
588 set g_balance_hlac_weaponreplace ""
589 set g_balance_hlac_weaponstart 0
590 set g_balance_hlac_weaponstartoverride -1
591 set g_balance_hlac_weaponthrowable 1
592 // }}}
593 // {{{ #16: @!#%'n Tuba
594 set g_balance_tuba_animtime 0.05
595 set g_balance_tuba_attenuation 0.5
596 set g_balance_tuba_damage 5
597 set g_balance_tuba_edgedamage 0
598 set g_balance_tuba_fadetime 0.25
599 set g_balance_tuba_force 40
600 set g_balance_tuba_pitchstep 6
601 set g_balance_tuba_radius 200
602 set g_balance_tuba_refire 0.05
603 set g_balance_tuba_switchdelay_drop 0.2
604 set g_balance_tuba_switchdelay_raise 0.2
605 set g_balance_tuba_volume 1
606 set g_balance_tuba_weaponreplace ""
607 set g_balance_tuba_weaponstart 0
608 set g_balance_tuba_weaponstartoverride -1
609 set g_balance_tuba_weaponthrowable 1
610 // }}}
611 // {{{ #17: Rifle (MUTATOR WEAPON)
612 set g_balance_rifle_bursttime 0
613 set g_balance_rifle_primary_ammo 10
614 set g_balance_rifle_primary_animtime 0.4
615 set g_balance_rifle_primary_bullethail 0
616 set g_balance_rifle_primary_burstcost 0
617 set g_balance_rifle_primary_damage 80
618 set g_balance_rifle_primary_force 100
619 set g_balance_rifle_primary_refire 1.2
620 set g_balance_rifle_primary_shots 1
621 set g_balance_rifle_primary_solidpenetration 62.2
622 set g_balance_rifle_primary_spread 0
623 set g_balance_rifle_primary_tracer 1
624 set g_balance_rifle_reload_ammo 80
625 set g_balance_rifle_reload_time 2
626 set g_balance_rifle_secondary 1
627 set g_balance_rifle_secondary_ammo 10
628 set g_balance_rifle_secondary_animtime 0.3
629 set g_balance_rifle_secondary_bullethail 0
630 set g_balance_rifle_secondary_burstcost 0
631 set g_balance_rifle_secondary_damage 20
632 set g_balance_rifle_secondary_force 50
633 set g_balance_rifle_secondary_refire 0.9
634 set g_balance_rifle_secondary_reload 0
635 set g_balance_rifle_secondary_shots 4
636 set g_balance_rifle_secondary_solidpenetration 15.5
637 set g_balance_rifle_secondary_spread 0.04
638 set g_balance_rifle_secondary_tracer 0
639 set g_balance_rifle_switchdelay_drop 0.2
640 set g_balance_rifle_switchdelay_raise 0.2
641 set g_balance_rifle_weaponreplace ""
642 set g_balance_rifle_weaponstart 0
643 set g_balance_rifle_weaponstartoverride -1
644 set g_balance_rifle_weaponthrowable 1
645 // }}}
646 // {{{ #18: Fireball
647 set g_balance_fireball_primary_animtime 0.2
648 set g_balance_fireball_primary_bfgdamage 100
649 set g_balance_fireball_primary_bfgforce 0
650 set g_balance_fireball_primary_bfgradius 1000
651 set g_balance_fireball_primary_damage 200
652 set g_balance_fireball_primary_damageforcescale 0
653 set g_balance_fireball_primary_edgedamage 50
654 set g_balance_fireball_primary_force 600
655 set g_balance_fireball_primary_health 0
656 set g_balance_fireball_primary_laserburntime 0.5
657 set g_balance_fireball_primary_laserdamage 80
658 set g_balance_fireball_primary_laseredgedamage 20
659 set g_balance_fireball_primary_laserradius 256
660 set g_balance_fireball_primary_lifetime 15
661 set g_balance_fireball_primary_radius 200
662 set g_balance_fireball_primary_refire 2
663 set g_balance_fireball_primary_refire2 0
664 set g_balance_fireball_primary_speed 1200
665 set g_balance_fireball_primary_spread 0
666 set g_balance_fireball_secondary_animtime 0.3
667 set g_balance_fireball_secondary_damage 40
668 set g_balance_fireball_secondary_damageforcescale 4
669 set g_balance_fireball_secondary_damagetime 5
670 set g_balance_fireball_secondary_laserburntime 0.5
671 set g_balance_fireball_secondary_laserdamage 50
672 set g_balance_fireball_secondary_laseredgedamage 20
673 set g_balance_fireball_secondary_laserradius 110
674 set g_balance_fireball_secondary_lifetime 7
675 set g_balance_fireball_secondary_refire 1.5
676 set g_balance_fireball_secondary_speed 900
677 set g_balance_fireball_secondary_speed_up 100
678 set g_balance_fireball_secondary_speed_z 0
679 set g_balance_fireball_secondary_spread 0
680 set g_balance_fireball_switchdelay_drop 0.2
681 set g_balance_fireball_switchdelay_raise 0.2
682 set g_balance_fireball_weaponreplace ""
683 set g_balance_fireball_weaponstart 0
684 set g_balance_fireball_weaponstartoverride -1
685 set g_balance_fireball_weaponthrowable 0
686 // }}}
687 // {{{ #19: T.A.G. Seeker (MUTATOR WEAPON)
688 set g_balance_seeker_flac_ammo 1
689 set g_balance_seeker_flac_animtime 0.1
690 set g_balance_seeker_flac_damage 15
691 set g_balance_seeker_flac_edgedamage 10
692 set g_balance_seeker_flac_force 50
693 set g_balance_seeker_flac_lifetime 0.1
694 set g_balance_seeker_flac_lifetime_rand 0.05
695 set g_balance_seeker_flac_radius 100
696 set g_balance_seeker_flac_refire 0.1
697 set g_balance_seeker_flac_speed 3000
698 set g_balance_seeker_flac_speed_up 1000
699 set g_balance_seeker_flac_speed_z 0
700 set g_balance_seeker_flac_spread 0.4
701 set g_balance_seeker_missile_accel 1400
702 set g_balance_seeker_missile_ammo 2
703 set g_balance_seeker_missile_animtime 0.2
704 set g_balance_seeker_missile_count 3
705 set g_balance_seeker_missile_damage 30
706 set g_balance_seeker_missile_damageforcescale 4
707 set g_balance_seeker_missile_decel 1400
708 set g_balance_seeker_missile_delay 0.25
709 set g_balance_seeker_missile_edgedamage 10
710 set g_balance_seeker_missile_force 150
711 set g_balance_seeker_missile_health 5
712 set g_balance_seeker_missile_lifetime 15
713 set g_balance_seeker_missile_proxy 0
714 set g_balance_seeker_missile_proxy_delay 0.2
715 set g_balance_seeker_missile_proxy_maxrange 45
716 set g_balance_seeker_missile_radius 80
717 set g_balance_seeker_missile_refire 0.5
718 set g_balance_seeker_missile_smart 1
719 set g_balance_seeker_missile_smart_mindist 800
720 set g_balance_seeker_missile_smart_trace_max 2500
721 set g_balance_seeker_missile_smart_trace_min 1000
722 set g_balance_seeker_missile_speed 700
723 set g_balance_seeker_missile_speed_max 1300
724 set g_balance_seeker_missile_speed_up 300
725 set g_balance_seeker_missile_speed_z 0
726 set g_balance_seeker_missile_spread 0
727 set g_balance_seeker_missile_turnrate 0.65
728 set g_balance_seeker_reload_ammo 0
729 set g_balance_seeker_reload_time 2
730 set g_balance_seeker_switchdelay_drop 0.2
731 set g_balance_seeker_switchdelay_raise 0.2
732 set g_balance_seeker_tag_ammo 1
733 set g_balance_seeker_tag_animtime 0.2
734 set g_balance_seeker_tag_damageforcescale 4
735 set g_balance_seeker_tag_health 5
736 set g_balance_seeker_tag_lifetime 15
737 set g_balance_seeker_tag_refire 0.75
738 set g_balance_seeker_tag_speed 5000
739 set g_balance_seeker_tag_spread 0
740 set g_balance_seeker_tag_tracker_lifetime 10
741 set g_balance_seeker_type 0
742 set g_balance_seeker_weaponreplace ""
743 set g_balance_seeker_weaponstart 0
744 set g_balance_seeker_weaponstartoverride -1
745 set g_balance_seeker_weaponthrowable 1
746 // }}}
747 // {{{ #20: Shotgun (MUTATOR WEAPON)
748 set g_balance_shotgun_primary_ammo 1
749 set g_balance_shotgun_primary_animtime 0.2
750 set g_balance_shotgun_primary_bullets 14
751 set g_balance_shotgun_primary_damage 4
752 set g_balance_shotgun_primary_force 15
753 set g_balance_shotgun_primary_refire 0.75
754 set g_balance_shotgun_primary_solidpenetration 3.8
755 set g_balance_shotgun_primary_spread 0.12
756 set g_balance_shotgun_reload_ammo 0
757 set g_balance_shotgun_reload_time 2
758 set g_balance_shotgun_secondary 1
759 set g_balance_shotgun_secondary_animtime 1.15
760 set g_balance_shotgun_secondary_damage 80
761 set g_balance_shotgun_secondary_force 200
762 set g_balance_shotgun_secondary_melee_delay 0.25
763 set g_balance_shotgun_secondary_melee_multihit 1
764 set g_balance_shotgun_secondary_melee_no_doubleslap 1
765 set g_balance_shotgun_secondary_melee_nonplayerdamage 40
766 set g_balance_shotgun_secondary_melee_range 120
767 set g_balance_shotgun_secondary_melee_swing_side 120
768 set g_balance_shotgun_secondary_melee_swing_up 30
769 set g_balance_shotgun_secondary_melee_time 0.15
770 set g_balance_shotgun_secondary_melee_traces 10
771 set g_balance_shotgun_secondary_refire 1.25
772 set g_balance_shotgun_secondary_alt_animtime 0.2
773 set g_balance_shotgun_secondary_alt_refire 1.2
774 set g_balance_shotgun_switchdelay_drop 0.2
775 set g_balance_shotgun_switchdelay_raise 0.2
776 set g_balance_shotgun_weaponreplace ""
777 set g_balance_shotgun_weaponstart 0
778 set g_balance_shotgun_weaponstartoverride -1
779 set g_balance_shotgun_weaponthrowable 1
780 // }}}
781 // {{{ #21: Overkill Heavy Machine Gun
782 set g_balance_okhmg_primary_ammo 1
783 set g_balance_okhmg_primary_damage 30
784 set g_balance_okhmg_primary_force 10
785 set g_balance_okhmg_primary_refire 0.05
786 set g_balance_okhmg_primary_solidpenetration 32
787 set g_balance_okhmg_primary_spread_add 0.005
788 set g_balance_okhmg_primary_spread_max 0.06
789 set g_balance_okhmg_primary_spread_min 0.01
790 set g_balance_okhmg_reload_ammo 120
791 set g_balance_okhmg_reload_time 1
792 set g_balance_okhmg_secondary_ammo 0
793 set g_balance_okhmg_secondary_animtime 0.2
794 set g_balance_okhmg_secondary_damage 25
795 set g_balance_okhmg_secondary_delay 0
796 set g_balance_okhmg_secondary_edgedamage 12.5
797 set g_balance_okhmg_secondary_force 300
798 set g_balance_okhmg_secondary_lifetime 5
799 set g_balance_okhmg_secondary_radius 70
800 set g_balance_okhmg_secondary_refire 0.7
801 set g_balance_okhmg_secondary_refire_type 1
802 set g_balance_okhmg_secondary_shotangle 0
803 set g_balance_okhmg_secondary_speed 6000
804 set g_balance_okhmg_secondary_spread 0
805 set g_balance_okhmg_switchdelay_drop 0.2
806 set g_balance_okhmg_switchdelay_raise 0.2
807 set g_balance_okhmg_weaponreplace ""
808 set g_balance_okhmg_weaponstart 0
809 set g_balance_okhmg_weaponstartoverride 0
810 set g_balance_okhmg_weaponthrowable 0
811 // }}}
812 // {{{ #22: Overkill Rocket Propelled Chainsaw
813 set g_balance_okrpc_primary_ammo 10
814 set g_balance_okrpc_primary_animtime 1
815 set g_balance_okrpc_primary_damage 150
816 set g_balance_okrpc_primary_damage2 500
817 set g_balance_okrpc_primary_damageforcescale 2
818 set g_balance_okrpc_primary_edgedamage 50
819 set g_balance_okrpc_primary_force 400
820 set g_balance_okrpc_primary_health 25
821 set g_balance_okrpc_primary_lifetime 30
822 set g_balance_okrpc_primary_radius 300
823 set g_balance_okrpc_primary_refire 1
824 set g_balance_okrpc_primary_speed 2500
825 set g_balance_okrpc_primary_speedaccel 5000
826 set g_balance_okrpc_reload_ammo 10
827 set g_balance_okrpc_reload_time 1
828 set g_balance_okrpc_secondary_ammo 0
829 set g_balance_okrpc_secondary_animtime 0.2
830 set g_balance_okrpc_secondary_damage 25
831 set g_balance_okrpc_secondary_delay 0
832 set g_balance_okrpc_secondary_edgedamage 12.5
833 set g_balance_okrpc_secondary_force 300
834 set g_balance_okrpc_secondary_lifetime 5
835 set g_balance_okrpc_secondary_radius 70
836 set g_balance_okrpc_secondary_refire 0.7
837 set g_balance_okrpc_secondary_refire_type 1
838 set g_balance_okrpc_secondary_shotangle 0
839 set g_balance_okrpc_secondary_speed 6000
840 set g_balance_okrpc_secondary_spread 0
841 set g_balance_okrpc_switchdelay_drop 0.2
842 set g_balance_okrpc_switchdelay_raise 0.2
843 set g_balance_okrpc_weaponreplace ""
844 set g_balance_okrpc_weaponstart 0
845 set g_balance_okrpc_weaponstartoverride 0
846 set g_balance_okrpc_weaponthrowable 0
847 // }}}