Merge branch 'master' into Mario/vaporizer_damage
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.bg.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # set_killer <mettall@abv.bg>, 2014
7 # set_killer <mettall@abv.bg>, 2014
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2015-08-20 01:24+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2015-08-19 23:24+0000\n"
14 "Last-Translator: divVerent <divVerent@xonotic.org>\n"
15 "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/team-xonotic/xonotic/"
16 "language/bg/)\n"
17 "Language: bg\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
22
23 #: qcsrc/client/hud.qc:256
24 #, c-format
25 msgid " (-%dL)"
26 msgstr "(-%dL)"
27
28 #: qcsrc/client/hud.qc:261
29 #, c-format
30 msgid " (+%dL)"
31 msgstr "(+%dL)"
32
33 #: qcsrc/client/hud.qc:280
34 msgid "Start line"
35 msgstr "Начална линия"
36
37 #: qcsrc/client/hud.qc:282 qcsrc/client/hud.qc:286
38 msgid "Finish line"
39 msgstr "Крайна линия"
40
41 #: qcsrc/client/hud.qc:284
42 #, c-format
43 msgid "Intermediate %d"
44 msgstr "Междинен %d"
45
46 #: qcsrc/client/hud.qc:918
47 msgid "Out of ammo"
48 msgstr "Мунициите свършиха"
49
50 #: qcsrc/client/hud.qc:922
51 msgid "Don't have"
52 msgstr "Нямам"
53
54 #: qcsrc/client/hud.qc:926
55 msgid "Unavailable"
56 msgstr "Не е на разположение"
57
58 #: qcsrc/client/hud.qc:1898 qcsrc/client/hud.qc:1899 qcsrc/client/hud.qc:2259
59 #, c-format
60 msgid "Player %d"
61 msgstr "Играч %d"
62
63 #: qcsrc/client/hud.qc:2565
64 msgid "^1Intermediate 1 (+15.42)"
65 msgstr "^1Междинен 1 (+15.42)"
66
67 #: qcsrc/client/hud.qc:2567 qcsrc/client/hud.qc:2609 qcsrc/client/hud.qc:2654
68 #, c-format
69 msgid "^1PENALTY: %.1f (%s)"
70 msgstr "^1ДУЗПА: %.1f (%s)"
71
72 #: qcsrc/client/hud.qc:2656
73 #, c-format
74 msgid "^2PENALTY: %.1f (%s)"
75 msgstr "^2ДУЗПА: %.1f (%s)"
76
77 #: qcsrc/client/hud.qc:2676
78 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode\n"
79 msgstr ""
80 "^1Трябва да отговорите преди да влезнете в мод за конфигуриране на HUD\n"
81
82 #: qcsrc/client/hud.qc:2681
83 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
84 msgstr "^2Име ^7вместо \"^1Анонимен играч^7\" в статистиката"
85
86 #: qcsrc/client/hud.qc:2760
87 msgid "A vote has been called for:"
88 msgstr "Бе започнато гласуване за:"
89
90 #: qcsrc/client/hud.qc:2762
91 msgid "Allow servers to store and display your name?"
92 msgstr "Позволявате ли сървърите да пазят и показват вашето име?"
93
94 #: qcsrc/client/hud.qc:2766
95 msgid "^1Configure the HUD"
96 msgstr "^1Конфигуриране на HUD"
97
98 #: qcsrc/client/hud.qc:2770
99 #, c-format
100 msgid "Yes (%s): %d"
101 msgstr "Да (%s): %d"
102
103 #: qcsrc/client/hud.qc:2772
104 #, c-format
105 msgid "No (%s): %d"
106 msgstr "Не (%s): %d"
107
108 #: qcsrc/client/hud.qc:3343 qcsrc/client/hud.qc:3346 qcsrc/client/hud.qc:3348
109 msgid "Personal best"
110 msgstr "Лично постижение"
111
112 #: qcsrc/client/hud.qc:3361 qcsrc/client/hud.qc:3364 qcsrc/client/hud.qc:3366
113 msgid "Server best"
114 msgstr "Сървърно постижение"
115
116 #: qcsrc/client/hud.qc:3734
117 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
118 msgstr "^3Играч^7: Това е мястото чатене"
119
120 #: qcsrc/client/hud.qc:3800
121 #, c-format
122 msgid "FPS: %.*f"
123 msgstr "FPS: %.*f"
124
125 #: qcsrc/client/hud.qc:3866
126 msgid "^1Observing"
127 msgstr "^1Наблюдавам"
128
129 #: qcsrc/client/hud.qc:3868
130 #, c-format
131 msgid "^1Spectating: ^7%s"
132 msgstr "^1Зрител: ^7%s"
133
134 #: qcsrc/client/hud.qc:3872
135 #, c-format
136 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
137 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да набюдавате играч"
138
139 #: qcsrc/client/hud.qc:3874
140 #, c-format
141 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
142 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 или ^3%s^1 за следващ или предишен играч"
143
144 #: qcsrc/client/hud.qc:3878
145 #, c-format
146 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
147 msgstr "^1Използвайте ^3%s^1 или ^3%s^1 за да промените скоростта"
148
149 #: qcsrc/client/hud.qc:3880
150 #, c-format
151 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe"
152 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да наблюдавате"
153
154 #: qcsrc/client/hud.qc:3883
155 #, c-format
156 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
157 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за информация на игровия мод"
158
159 #: qcsrc/client/hud.qc:3891
160 msgid "^1Match has already begun"
161 msgstr "^1Мачът вече започна"
162
163 #: qcsrc/client/hud.qc:3893
164 msgid "^1You have no more lives left"
165 msgstr "^1Нямате повече животи"
166
167 #: qcsrc/client/hud.qc:3895 qcsrc/client/hud.qc:3898
168 #, c-format
169 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
170 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да се включите"
171
172 #: qcsrc/client/hud.qc:3906
173 #, c-format
174 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
175 msgstr "^1Играта започва след ^3%d^1 секунди"
176
177 #: qcsrc/client/hud.qc:3913
178 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
179 msgstr "^2В етап на ^1загряване^2!"
180
181 #: qcsrc/client/hud.qc:3928
182 #, c-format
183 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
184 msgstr "%sНатиснете ^3%s%s за да приключите загрявката"
185
186 #: qcsrc/client/hud.qc:3930
187 #, c-format
188 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
189 msgstr "%sНатиснете ^3%s%s когато сте готови"
190
191 #: qcsrc/client/hud.qc:3935
192 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
193 msgstr "^2Изчакване на останалите играчи да приключат със загрявката..."
194
195 #: qcsrc/client/hud.qc:3937
196 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
197 msgstr "^2Изчакване на останалите играчи да се приготвят"
198
199 #: qcsrc/client/hud.qc:3943
200 #, c-format
201 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
202 msgstr "^2Натиснете ^3%s^2 за да приключите загрявката"
203
204 #: qcsrc/client/hud.qc:3964
205 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
206 msgstr "Броят на играчите е небалансиран"
207
208 #: qcsrc/client/hud.qc:3969
209 #, c-format
210 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
211 msgstr "Натиснете ^3%s%s за да нагласите"
212
213 #: qcsrc/client/hud.qc:3977
214 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
215 msgstr "^7Натиснете ^3ESC ^7за да видите HUD настройките."
216
217 #: qcsrc/client/hud.qc:3979
218 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
219 msgstr "^3Двоен клик ^7върху панел за да видите специфичните настройки."
220
221 #: qcsrc/client/hud.qc:3981
222 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
223 msgstr "^3CTRL ^7за да изключите проверката за сблъсък, ^3SHIFT ^7и"
224
225 #: qcsrc/client/hud.qc:3983
226 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
227 msgstr "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7за фини настройки"
228
229 #: qcsrc/client/hud.qc:4032
230 msgid " qu/s"
231 msgstr "qu/s"
232
233 #: qcsrc/client/hud.qc:4036
234 msgid " m/s"
235 msgstr "m/s"
236
237 #: qcsrc/client/hud.qc:4040
238 msgid " km/h"
239 msgstr "km/h"
240
241 #: qcsrc/client/hud.qc:4044
242 msgid " mph"
243 msgstr "mph"
244
245 #: qcsrc/client/hud.qc:4048
246 msgid " knots"
247 msgstr "възли"
248
249 #: qcsrc/client/hud_config.qc:218
250 #, c-format
251 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)\n"
252 msgstr "^2Успешно записан като %s! (Бележла: Запазено е в data/data/)\n"
253
254 #: qcsrc/client/hud_config.qc:222
255 #, c-format
256 msgid "^1Couldn't write to %s\n"
257 msgstr "^1Неможе да пише в %s\n"
258
259 #: qcsrc/client/main.qc:72
260 msgid "ERROR - MENU IS VISIBLE BUT NO MENU WAS DEFINED!"
261 msgstr "ГРЕШКА - МЕНЮТО Е ВИДИМО НО НЕ Е ДЕФИНИРАНО"
262
263 #: qcsrc/client/main.qc:1355
264 #, c-format
265 msgid "%s (not bound)"
266 msgstr "%s (не е свързано)"
267
268 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:54
269 msgid " (1 vote)"
270 msgstr "(1 глас)"
271
272 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:56
273 #, c-format
274 msgid " (%d votes)"
275 msgstr "(%d гласа)"
276
277 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:270
278 msgid "Don't care"
279 msgstr "Не ми пука"
280
281 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:364
282 msgid "Decide the gametype"
283 msgstr ""
284
285 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:364
286 msgid "Vote for a map"
287 msgstr "Гласуване за карта"
288
289 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:383
290 #, c-format
291 msgid "%d seconds left"
292 msgstr "остават %d секунди"
293
294 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:499
295 msgid ""
296 "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!\n"
297 msgstr ""
298 "mv_mapdownload: ^3Не би трябвало да използвате тази команда самостоятелно\n"
299
300 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:509
301 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index.\n"
302 msgstr "^1Грешка:^7 Не може да намери индекс.\n"
303
304 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:518
305 msgid "Requesting preview...\n"
306 msgstr "Изискване на преглед...\n"
307
308 #: qcsrc/client/miscfunctions.qc:113
309 msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
310 msgstr ""
311 "Опитвате се да премахнете отбор, който не съществува в списъка на отборите!"
312
313 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:32
314 msgid "SCO^bckills"
315 msgstr "SCO^bcубийства"
316
317 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:33
318 msgid "SCO^bctime"
319 msgstr "SCO^bcвреме"
320
321 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:34
322 msgid "SCO^caps"
323 msgstr "SCO^пленявания"
324
325 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:35
326 msgid "SCO^captime"
327 msgstr "SCO^capвреме"
328
329 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:36
330 msgid "SCO^deaths"
331 msgstr "SCO^умирания"
332
333 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:37
334 msgid "SCO^destroyed"
335 msgstr "SCO^унищожавания"
336
337 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:38
338 msgid "SCO^drops"
339 msgstr "SCO^изпускания"
340
341 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:39
342 msgid "SCO^faults"
343 msgstr "SCO^фалове"
344
345 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:40
346 msgid "SCO^fckills"
347 msgstr "SCO^знаменосци"
348
349 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:41
350 msgid "SCO^goals"
351 msgstr "SCO^голове"
352
353 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:42
354 msgid "SCO^kckills"
355 msgstr "SCO^kcубийства"
356
357 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:43
358 msgid "SCO^kdratio"
359 msgstr "SCO^kdсъотношение"
360
361 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:44
362 msgid "SCO^k/d"
363 msgstr "SCO^k/d"
364
365 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:45
366 msgid "SCO^kd"
367 msgstr "SCO^kd"
368
369 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:46
370 msgid "SCO^kdr"
371 msgstr "SCO^kdr"
372
373 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:47
374 msgid "SCO^kills"
375 msgstr "SCO^убийства"
376
377 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:48
378 msgid "SCO^laps"
379 msgstr "SCO^обиколки"
380
381 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:49
382 msgid "SCO^lives"
383 msgstr "SCO^животи"
384
385 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:50
386 msgid "SCO^losses"
387 msgstr "SCO^загуби"
388
389 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:51
390 msgid "SCO^name"
391 msgstr "SCO^име"
392
393 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:52
394 msgid "SCO^sum"
395 msgstr "SCO^сума"
396
397 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:53
398 msgid "SCO^nick"
399 msgstr "SCO^прякор"
400
401 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:54
402 msgid "SCO^objectives"
403 msgstr "SCO^цели"
404
405 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:55
406 msgid "SCO^pickups"
407 msgstr "SCO^задигания"
408
409 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:56
410 msgid "SCO^ping"
411 msgstr "SCO^пинг"
412
413 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:57
414 msgid "SCO^pl"
415 msgstr "SCO^зп"
416
417 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:58
418 msgid "SCO^pushes"
419 msgstr "SCO^избутвания"
420
421 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:59
422 msgid "SCO^rank"
423 msgstr "SCO^ранг"
424
425 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:60
426 msgid "SCO^returns"
427 msgstr "SCO^връщания"
428
429 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:61
430 msgid "SCO^revivals"
431 msgstr "SCO^съживявания"
432
433 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:62
434 msgid "SCO^score"
435 msgstr "SCO^резултат"
436
437 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:63
438 msgid "SCO^suicides"
439 msgstr "SCO^самоубийства"
440
441 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:64
442 msgid "SCO^takes"
443 msgstr "SCO^взимания"
444
445 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:65
446 msgid "SCO^ticks"
447 msgstr "SCO^щракания"
448
449 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:249
450 msgid ""
451 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command.\n"
452 msgstr ""
453 "Можете да променяте таблото като използвате командата "
454 "^2scoreboard_columns_set.\n"
455
456 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:250
457 msgid "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
458 msgstr "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
459
460 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:251
461 msgid "Usage:\n"
462 msgstr "Начин на използване:\n"
463
464 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:252
465 msgid "^2scoreboard_columns_set default\n"
466 msgstr "^2scoreboard_columns_set по подразбиране\n"
467
468 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:253
469 msgid "^2scoreboard_columns_set ^7field1 field2 ...\n"
470 msgstr "^2scoreboard_columns_set ^7поле1 поле2 ...\n"
471
472 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:254
473 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):\n"
474 msgstr ""
475 "Следните имена на полета са разпознати (без значение от малки и големи "
476 "букви)\n"
477
478 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:255
479 msgid ""
480 "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields.\n"
481 "\n"
482 msgstr ""
483 "Може да използвате ^3|^7 за да започнете дясно-подравнени полета.\n"
484 "\n"
485
486 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:257
487 msgid "^3name^7 or ^3nick^7             Name of a player\n"
488 msgstr "^3име^7 или ^3име^7 Име на играч\n"
489
490 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:258
491 msgid "^3ping^7                     Ping time\n"
492 msgstr "^3ping^7 Пинг време\n"
493
494 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:259
495 msgid "^3pl^7                       Packet loss\n"
496 msgstr "^3pl^7 Загуба на пакети\n"
497
498 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:260
499 msgid "^3kills^7                    Number of kills\n"
500 msgstr "^3kills^7 Брой убийства\n"
501
502 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:261
503 msgid "^3deaths^7                   Number of deaths\n"
504 msgstr "^3deaths^7 Брой смъртни случаи\n"
505
506 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:262
507 msgid "^3suicides^7                 Number of suicides\n"
508 msgstr "^3suicides^7 Брой самоубийства\n"
509
510 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:263
511 msgid "^3frags^7                    kills - suicides\n"
512 msgstr "^3frags^7 убийства - самоубийства\n"
513
514 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:264
515 msgid "^3kd^7                       The kill-death ratio\n"
516 msgstr "^3kd^7 Съотношение убийства-смърт\n"
517
518 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:265
519 msgid "^3sum^7                      frags - deaths\n"
520 msgstr "^3sum^7 убийства - смъртни случаи\n"
521
522 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:266
523 msgid ""
524 "^3caps^7                     How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was "
525 "captured\n"
526 msgstr "^3caps^7 Колко често е пленявано знаме (CTF) или ключ (KeyHunt)\n"
527
528 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:267
529 msgid ""
530 "^3pickups^7                  How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a "
531 "ball (Keepaway) was picked up\n"
532 msgstr ""
533 "^3pickups^7 Колко често е задигано знаме (CTF), ключ (KeyHunt) или топка "
534 "(Keepaway)\n"
535
536 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:268
537 msgid "^3captime^7                  Time of fastest cap (CTF)\n"
538 msgstr "^3captime^7 Най-бързо пленяване (CTF)\n"
539
540 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:269
541 msgid "^3fckills^7                  Number of flag carrier kills\n"
542 msgstr "^3fckills^7 Брой убийства на знаменосец\n"
543
544 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:270
545 msgid "^3returns^7                  Number of flag returns\n"
546 msgstr "^3returns^7 Брой на върнати знамена\n"
547
548 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:271
549 msgid "^3drops^7                    Number of flag drops\n"
550 msgstr "^3drops^7 Брой на изпуснати знамена\n"
551
552 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:272
553 msgid "^3lives^7                    Number of lives (LMS)\n"
554 msgstr "^3lives^7 Брой бивоти (LMS)\n"
555
556 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:273
557 msgid "^3rank^7                     Player rank\n"
558 msgstr "^3rank^7 Ранг на играча\n"
559
560 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:274
561 msgid "^3pushes^7                   Number of players pushed into void\n"
562 msgstr "^3pushes^7 Брой на играчи, избутани в безкрайността\n"
563
564 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:275
565 msgid ""
566 "^3destroyed^7                Number of keys destroyed by pushing them into "
567 "void\n"
568 msgstr "^3destroyed^7 Брой на унищожени ключове, избутани в безкраността\n"
569
570 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:276
571 msgid "^3kckills^7                  Number of keys carrier kills\n"
572 msgstr "^3kckills^7 Брой на убити ключоносители\n"
573
574 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:277
575 msgid "^3losses^7                   Number of times a key was lost\n"
576 msgstr "^3losses^7 Брой на изгубени ключове\n"
577
578 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:278
579 msgid "^3laps^7                     Number of laps finished (race/cts)\n"
580 msgstr "^3laps^7 Брой на завършени обиколки (race/cts)\n"
581
582 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:279
583 msgid "^3time^7                     Total time raced (race/cts)\n"
584 msgstr "^3time^7 Общо състезателно време (race/cts)\n"
585
586 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:280
587 msgid "^3fastest^7                  Time of fastest lap (race/cts)\n"
588 msgstr "^3fastest^7 Най-бърза обиколка (race/cts)\n"
589
590 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:281
591 msgid "^3ticks^7                    Number of ticks (DOM)\n"
592 msgstr "^3ticks^7 Брой щракания (DOM)\n"
593
594 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:282
595 msgid "^3takes^7                    Number of domination points taken (DOM)\n"
596 msgstr "^3takes^7 Точки за доминиране (DOM)\n"
597
598 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:283
599 msgid "^3bckills^7                  Number of ball carrier kills\n"
600 msgstr "^3bckills^7 Брой на убити носители на топка\n"
601
602 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:284
603 msgid ""
604 "^3bctime^7                   Total amount of time holding the ball in "
605 "Keepaway\n"
606 msgstr "^3bctime^7 Общо време за притежание на топка в Keepaway\n"
607
608 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:285
609 msgid ""
610 "^3score^7                    Total score\n"
611 "\n"
612 msgstr ""
613 "^3score^7 Общ брой точки\n"
614 "\n"
615
616 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:287
617 msgid ""
618 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
619 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
620 "or in all but these game types. You can also specify 'all' as a\n"
621 "field to show all fields available for the current game mode.\n"
622 "\n"
623 msgstr ""
624 "Преди поле може да сложите знак + или -, след това списък раделен от "
625 "запетаи\n"
626 "на типовете игра, след това наклонена черта за да направите списъка видим "
627 "само на онези\n"
628 "или на всички с изключение на тези. Също може да укажете 'all' като\n"
629 "поле, за да се виждат всички възможни полета за избрания тип на игра.\n"
630
631 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:292
632 msgid ""
633 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
634 "include/exclude ALL teams/noteams game modes.\n"
635 "\n"
636 msgstr ""
637 "Специалните имена на игрови типове 'teams' и 'noteams' могат да се "
638 "използват\n"
639 "включително/изключително ВСИЧКИ teams/noteams типове на игра\n"
640 "\n"
641
642 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:295
643 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
644 msgstr "Пример: scoreboard_columns_set име ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
645
646 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:296
647 msgid ""
648 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
649 "right of the vertical bar aligned to the right.\n"
650 msgstr ""
651 "ще покаже name, ping и pl подредени в ляво и полетата\n"
652 "дясно от вертикалния бар, дясноцентриран.\n"
653
654 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:298
655 msgid ""
656 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
657 "other gamemodes except DM.\n"
658 msgstr ""
659 "'field3' ще се показва само в CTF, а 'field4' ще се показва във всички\n"
660 "типове на игра, без DM\n"
661
662 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:537 qcsrc/client/scoreboard.qc:544
663 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:125
664 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:126
665 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:197
666 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:239
667 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:244
668 msgid "N/A"
669 msgstr "няма"
670
671 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1014
672 #, c-format
673 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
674 msgstr "Точност (средно %d%%)"
675
676 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1143
677 msgid "Map stats:"
678 msgstr "Статистика за картата:"
679
680 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1161
681 msgid "Monsters killed:"
682 msgstr "Убити чудовища:"
683
684 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1168
685 msgid "Secrets found:"
686 msgstr "Открити тайни(ци):"
687
688 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1196
689 msgid "Rankings"
690 msgstr "Класиране"
691
692 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1292
693 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:49
694 msgid "Scoreboard"
695 msgstr "Ранглист"
696
697 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1344
698 #, c-format
699 msgid "Speed award: %d ^7(%s^7)"
700 msgstr "Награда за скорост: %d ^7(%s^7)"
701
702 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1348
703 #, c-format
704 msgid "All-time fastest: %d ^7(%s^7)"
705 msgstr "Най-добро време %d ^7(%s^7)"
706
707 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1386
708 msgid "Spectators"
709 msgstr "Зяпачи"
710
711 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1393
712 #, c-format
713 msgid "playing ^3%s^7 on ^2%s^7"
714 msgstr "играят ^3%s^7 на ^2%s^7"
715
716 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1400 qcsrc/client/scoreboard.qc:1405
717 #, c-format
718 msgid " for up to ^1%1.0f minutes^7"
719 msgstr " до ^1%1.0f минути^7"
720
721 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1409 qcsrc/client/scoreboard.qc:1428
722 msgid " or"
723 msgstr " или"
724
725 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1412 qcsrc/client/scoreboard.qc:1419
726 #, c-format
727 msgid " until ^3%s %s^7"
728 msgstr " до ^3%s %s^7"
729
730 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1413 qcsrc/client/scoreboard.qc:1420
731 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1432 qcsrc/client/scoreboard.qc:1439
732 msgid "SCO^points"
733 msgstr "SCO^точки"
734
735 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1414 qcsrc/client/scoreboard.qc:1421
736 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1433 qcsrc/client/scoreboard.qc:1440
737 msgid "SCO^is beaten"
738 msgstr "SCO^е победен"
739
740 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1431 qcsrc/client/scoreboard.qc:1438
741 #, c-format
742 msgid " until a lead of ^3%s %s^7"
743 msgstr "до водачеството на ^3%s %s^7"
744
745 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1460
746 #, c-format
747 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
748 msgstr "^1Съживяване след ^3%s^1..."
749
750 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1470
751 #, c-format
752 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
753 msgstr "Мъртав сте, изчакайте ^3%s^7 преди съживяване"
754
755 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1479
756 #, c-format
757 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
758 msgstr "Мъртав сте, натиснете ^2%s^7 за съживяване"
759
760 #: qcsrc/client/tturrets.qc:321 qcsrc/client/waypointsprites.qc:553
761 msgid "Spam"
762 msgstr "Спам"
763
764 #: qcsrc/client/tturrets.qc:330
765 #, c-format
766 msgid "%s under attack!"
767 msgstr "%s е атакуван!"
768
769 #: qcsrc/client/vehicles/all.qc:351
770 msgid "No right gunner!"
771 msgstr "Не е стрелец - десничар!"
772
773 #: qcsrc/client/vehicles/all.qc:357
774 msgid "No left gunner!"
775 msgstr "Не е стрелец - левичар!"
776
777 #: qcsrc/client/view.qc:551
778 msgid "Nade timer"
779 msgstr ""
780
781 #: qcsrc/client/view.qc:556
782 msgid "Revival progress"
783 msgstr "Процес на съживяване"
784
785 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:219
786 msgid "Push"
787 msgstr "Бутни"
788
789 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:220
790 msgid "Destroy"
791 msgstr "Унищожи"
792
793 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:221
794 msgid "Defend"
795 msgstr "Защитавай"
796
797 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:222
798 msgid "Blue base"
799 msgstr "Синя база"
800
801 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:223
802 msgid "DANGER"
803 msgstr "ОПАСНОСТ"
804
805 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:224
806 msgid "Enemy carrier"
807 msgstr "Вражески знаменосец"
808
809 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:225
810 msgid "Flag carrier"
811 msgstr "Знаменосец"
812
813 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:226
814 msgid "Dropped flag"
815 msgstr "Изпуснато знаме"
816
817 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:227
818 msgid "Help me!"
819 msgstr "Помогни ми!"
820
821 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:228
822 msgid "Here"
823 msgstr "Тук"
824
825 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:229
826 msgid "Dropped key"
827 msgstr "Изпуснат ключ"
828
829 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:230 qcsrc/client/waypointsprites.qc:232
830 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:233 qcsrc/client/waypointsprites.qc:234
831 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:235
832 msgid "Key carrier"
833 msgstr "Ключоносител"
834
835 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:231
836 msgid "Run here"
837 msgstr "Бягай тук"
838
839 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:236
840 msgid "Red base"
841 msgstr "Червена база"
842
843 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:237
844 msgid "Yellow base"
845 msgstr ""
846
847 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:238
848 msgid "White base"
849 msgstr ""
850
851 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:239
852 msgid "Pink base"
853 msgstr ""
854
855 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:240
856 msgid "Waypoint"
857 msgstr "Плоча"
858
859 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:241 qcsrc/client/waypointsprites.qc:242
860 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:243
861 msgid "Generator"
862 msgstr "Генератор"
863
864 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:244 qcsrc/client/waypointsprites.qc:245
865 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:246 qcsrc/client/waypointsprites.qc:247
866 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:248 qcsrc/client/waypointsprites.qc:249
867 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:250 qcsrc/client/waypointsprites.qc:251
868 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:260 qcsrc/client/waypointsprites.qc:261
869 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:262 qcsrc/client/waypointsprites.qc:263
870 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:264
871 msgid "Control point"
872 msgstr "Контролен пункт"
873
874 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:252
875 msgid "Checkpoint"
876 msgstr "КПП"
877
878 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:253 qcsrc/client/waypointsprites.qc:255
879 msgid "Finish"
880 msgstr "Финал"
881
882 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:254 qcsrc/client/waypointsprites.qc:255
883 msgid "Start"
884 msgstr "Старт"
885
886 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:256
887 msgid "Goal"
888 msgstr "Гол"
889
890 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:257 qcsrc/client/waypointsprites.qc:258
891 msgid "Ball"
892 msgstr "Топка"
893
894 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:259
895 msgid "Ball carrier"
896 msgstr "Притежател на топката"
897
898 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:265
899 msgid "Mega health"
900 msgstr ""
901
902 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:266
903 msgid "Large armor"
904 msgstr ""
905
906 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:267
907 msgid "Invisibility"
908 msgstr "Невидимост"
909
910 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:268
911 msgid "Extra life"
912 msgstr "Допълнителен живот"
913
914 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:269 qcsrc/common/buffs.qh:59
915 msgid "Speed"
916 msgstr "Скорост"
917
918 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:270
919 msgid "Strength"
920 msgstr "Сила"
921
922 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:271
923 msgid "Shield"
924 msgstr "Щит"
925
926 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:272
927 msgid "Fuel regen"
928 msgstr "Гориво"
929
930 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:273
931 msgid "Jet Pack"
932 msgstr "Реактивна раница"
933
934 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:274
935 msgid "Frozen!"
936 msgstr "Замръзен!"
937
938 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:275
939 msgid "Tagged"
940 msgstr "Заплют"
941
942 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:276
943 msgid "Vehicle"
944 msgstr "Возило"
945
946 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:557
947 #, c-format
948 msgid "%s needing help!"
949 msgstr "%s се нужда е от помощ!"
950
951 #: qcsrc/common/buffs.qh:45
952 msgid "Ammo"
953 msgstr ""
954
955 #: qcsrc/common/buffs.qh:52
956 msgid "Resistance"
957 msgstr ""
958
959 #: qcsrc/common/buffs.qh:66
960 msgid "Medic"
961 msgstr ""
962
963 #: qcsrc/common/buffs.qh:73
964 msgid "Bash"
965 msgstr ""
966
967 #: qcsrc/common/buffs.qh:80
968 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:96
969 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:185
970 msgid "Vampire"
971 msgstr "Вампир"
972
973 #: qcsrc/common/buffs.qh:87
974 msgid "Disability"
975 msgstr ""
976
977 #: qcsrc/common/buffs.qh:94
978 msgid "Vengeance"
979 msgstr ""
980
981 #: qcsrc/common/buffs.qh:101
982 msgid "Jump"
983 msgstr ""
984
985 #: qcsrc/common/buffs.qh:108
986 msgid "Flight"
987 msgstr ""
988
989 #: qcsrc/common/buffs.qh:115
990 msgid "Invisible"
991 msgstr ""
992
993 #: qcsrc/common/buffs.qh:122
994 msgid "Inferno"
995 msgstr ""
996
997 #: qcsrc/common/buffs.qh:129
998 msgid "Swapper"
999 msgstr ""
1000
1001 #: qcsrc/common/buffs.qh:136
1002 msgid "Magnet"
1003 msgstr ""
1004
1005 #: qcsrc/common/command/generic.qc:173
1006 msgid "error creating curl handle\n"
1007 msgstr "грешка при създаването на curl манипулатор\n"
1008
1009 #: qcsrc/common/command/generic.qc:296
1010 msgid "Notification dump command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
1011 msgstr "Информационната команда работи само с cl_cmd и sv_cmd\n"
1012
1013 #: qcsrc/common/command/generic.qc:349
1014 msgid "Weapons dump command only works with sv_cmd.\n"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: qcsrc/common/command/generic.qc:543
1018 msgid "Notification restart command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
1019 msgstr "Командата за рестарт на бележките работи само с cl_cmd и sv_cmd.\n"
1020
1021 #: qcsrc/common/counting.qh:10
1022 #, c-format
1023 msgid "CI_DEC^%s years"
1024 msgstr "CI_DEC^%s години"
1025
1026 #: qcsrc/common/counting.qh:12
1027 #, c-format
1028 msgid "CI_ZER^%d years"
1029 msgstr "CI_ZER^%d години"
1030
1031 #: qcsrc/common/counting.qh:13
1032 #, c-format
1033 msgid "CI_FIR^%d year"
1034 msgstr "CI_FIR^%d година"
1035
1036 #: qcsrc/common/counting.qh:14
1037 #, c-format
1038 msgid "CI_SEC^%d years"
1039 msgstr "CI_SEC^%d години"
1040
1041 #: qcsrc/common/counting.qh:15
1042 #, c-format
1043 msgid "CI_THI^%d years"
1044 msgstr "CI_THI^%d години"
1045
1046 #: qcsrc/common/counting.qh:16
1047 #, c-format
1048 msgid "CI_MUL^%d years"
1049 msgstr "CI_MUL^%d години"
1050
1051 #: qcsrc/common/counting.qh:18
1052 #, c-format
1053 msgid "CI_DEC^%s weeks"
1054 msgstr "CI_DEC^%s седмици"
1055
1056 #: qcsrc/common/counting.qh:20
1057 #, c-format
1058 msgid "CI_ZER^%d weeks"
1059 msgstr "CI_ZER^%d седмици"
1060
1061 #: qcsrc/common/counting.qh:21
1062 #, c-format
1063 msgid "CI_FIR^%d week"
1064 msgstr "CI_FIR^%d седмица"
1065
1066 #: qcsrc/common/counting.qh:22
1067 #, c-format
1068 msgid "CI_SEC^%d weeks"
1069 msgstr "CI_SEC^%d седмици"
1070
1071 #: qcsrc/common/counting.qh:23
1072 #, c-format
1073 msgid "CI_THI^%d weeks"
1074 msgstr "CI_THI^%d седмици"
1075
1076 #: qcsrc/common/counting.qh:24
1077 #, c-format
1078 msgid "CI_MUL^%d weeks"
1079 msgstr "CI_MUL^%d седмици"
1080
1081 #: qcsrc/common/counting.qh:26
1082 #, c-format
1083 msgid "CI_DEC^%s days"
1084 msgstr "CI_DEC^%s дни"
1085
1086 #: qcsrc/common/counting.qh:28
1087 #, c-format
1088 msgid "CI_ZER^%d days"
1089 msgstr "CI_ZER^%d дни"
1090
1091 #: qcsrc/common/counting.qh:29
1092 #, c-format
1093 msgid "CI_FIR^%d day"
1094 msgstr "CI_FIR^%d ден"
1095
1096 #: qcsrc/common/counting.qh:30
1097 #, c-format
1098 msgid "CI_SEC^%d days"
1099 msgstr "CI_SEC^%d дни"
1100
1101 #: qcsrc/common/counting.qh:31
1102 #, c-format
1103 msgid "CI_THI^%d days"
1104 msgstr "CI_THI^%d дни"
1105
1106 #: qcsrc/common/counting.qh:32
1107 #, c-format
1108 msgid "CI_MUL^%d days"
1109 msgstr "CI_MUL^%d дни"
1110
1111 #: qcsrc/common/counting.qh:34
1112 #, c-format
1113 msgid "CI_DEC^%s hours"
1114 msgstr "CI_DEC^%s часа"
1115
1116 #: qcsrc/common/counting.qh:36
1117 #, c-format
1118 msgid "CI_ZER^%d hours"
1119 msgstr "CI_ZER^%d часа"
1120
1121 #: qcsrc/common/counting.qh:37
1122 #, c-format
1123 msgid "CI_FIR^%d hour"
1124 msgstr "CI_FIR^%d час"
1125
1126 #: qcsrc/common/counting.qh:38
1127 #, c-format
1128 msgid "CI_SEC^%d hours"
1129 msgstr "CI_SEC^%d часа"
1130
1131 #: qcsrc/common/counting.qh:39
1132 #, c-format
1133 msgid "CI_THI^%d hours"
1134 msgstr "CI_THI^%d часа"
1135
1136 #: qcsrc/common/counting.qh:40
1137 #, c-format
1138 msgid "CI_MUL^%d hours"
1139 msgstr "CI_MUL^%d часа"
1140
1141 #: qcsrc/common/counting.qh:43
1142 #, c-format
1143 msgid "CI_DEC^%s minutes"
1144 msgstr "CI_DEC^%s минути"
1145
1146 #: qcsrc/common/counting.qh:45
1147 #, c-format
1148 msgid "CI_ZER^%d minutes"
1149 msgstr "CI_ZER^%d минути"
1150
1151 #: qcsrc/common/counting.qh:46
1152 #, c-format
1153 msgid "CI_FIR^%d minute"
1154 msgstr "CI_FIR^%d минута"
1155
1156 #: qcsrc/common/counting.qh:47
1157 #, c-format
1158 msgid "CI_SEC^%d minutes"
1159 msgstr "CI_SEC^%d минути"
1160
1161 #: qcsrc/common/counting.qh:48
1162 #, c-format
1163 msgid "CI_THI^%d minutes"
1164 msgstr "CI_THI^%d минути"
1165
1166 #: qcsrc/common/counting.qh:49
1167 #, c-format
1168 msgid "CI_MUL^%d minutes"
1169 msgstr "CI_MUL^%d минути"
1170
1171 #: qcsrc/common/counting.qh:51
1172 #, c-format
1173 msgid "CI_DEC^%s seconds"
1174 msgstr "CI_DEC^%s секунди"
1175
1176 #: qcsrc/common/counting.qh:53
1177 #, c-format
1178 msgid "CI_ZER^%d seconds"
1179 msgstr "CI_ZER^%d секунди"
1180
1181 #: qcsrc/common/counting.qh:54
1182 #, c-format
1183 msgid "CI_FIR^%d second"
1184 msgstr "CI_FIR^%d секунда"
1185
1186 #: qcsrc/common/counting.qh:55
1187 #, c-format
1188 msgid "CI_SEC^%d seconds"
1189 msgstr "CI_SEC^%d секунди"
1190
1191 #: qcsrc/common/counting.qh:56
1192 #, c-format
1193 msgid "CI_THI^%d seconds"
1194 msgstr "CI_THI^%d секунди"
1195
1196 #: qcsrc/common/counting.qh:57
1197 #, c-format
1198 msgid "CI_MUL^%d seconds"
1199 msgstr "CI_MUL^%d секунди"
1200
1201 #: qcsrc/common/counting.qh:73
1202 #, c-format
1203 msgid "%dst"
1204 msgstr "%dви"
1205
1206 #: qcsrc/common/counting.qh:74
1207 #, c-format
1208 msgid "%dnd"
1209 msgstr "%dри"
1210
1211 #: qcsrc/common/counting.qh:75
1212 #, c-format
1213 msgid "%drd"
1214 msgstr "%dти"
1215
1216 #: qcsrc/common/counting.qh:76 qcsrc/common/counting.qh:79
1217 #, c-format
1218 msgid "%dth"
1219 msgstr "%dти"
1220
1221 #: qcsrc/common/mapinfo.qc:772
1222 #, no-c-format
1223 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
1224 msgstr "@!#%'n хвърляне на туба"
1225
1226 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:55
1227 msgid "Deathmatch"
1228 msgstr "Deathmatch"
1229
1230 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:55
1231 msgid "Kill all enemies"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:58
1235 msgid "Last Man Standing"
1236 msgstr "Last Man Standing"
1237
1238 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:58
1239 msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:61
1243 msgid "Race"
1244 msgstr "Race"
1245
1246 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:61
1247 msgid "Race against other players to the finish line"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:64
1251 msgid "Race CTS"
1252 msgstr "Race CTS"
1253
1254 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:64
1255 msgid "Race for fastest time"
1256 msgstr ""
1257
1258 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:67
1259 msgid "Kill all enemy teammates"
1260 msgstr ""
1261
1262 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:67
1263 msgid "Team Deathmatch"
1264 msgstr "Team Deathmatch"
1265
1266 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:70
1267 msgid "Capture the Flag"
1268 msgstr "Capture the Flag"
1269
1270 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:70
1271 msgid "Find and bring the enemy flag to your base to capture it"
1272 msgstr ""
1273
1274 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:73
1275 msgid "Clan Arena"
1276 msgstr "Clan Arena"
1277
1278 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:73
1279 msgid "Kill all enemy teammates to win the round"
1280 msgstr ""
1281
1282 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:76
1283 msgid "Capture all the control points to win"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:76
1287 msgid "Domination"
1288 msgstr "Domination"
1289
1290 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:79
1291 msgid "Gather all the keys to win the round"
1292 msgstr ""
1293
1294 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:79
1295 msgid "Key Hunt"
1296 msgstr "Key Hunt"
1297
1298 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:82
1299 msgid "Assault"
1300 msgstr "Assault"
1301
1302 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:82
1303 msgid ""
1304 "Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
1305 "out"
1306 msgstr ""
1307
1308 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:85
1309 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
1310 msgstr ""
1311
1312 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:85
1313 msgid "Onslaught"
1314 msgstr "Onslaught"
1315
1316 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:88
1317 msgid "Nexball"
1318 msgstr "Nexball"
1319
1320 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:88
1321 msgid "XonSports"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:91
1325 msgid "Freeze Tag"
1326 msgstr "Freeze Tag"
1327
1328 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:91
1329 msgid "Kill enemies to freeze them, stand next to teammates to revive them"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:94
1333 msgid "Hold the ball to get points for kills"
1334 msgstr ""
1335
1336 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:94
1337 msgid "Keepaway"
1338 msgstr "Keepaway"
1339
1340 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:97
1341 msgid "Invasion"
1342 msgstr "Invasion"
1343
1344 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:97
1345 msgid "Survive against waves of monsters"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qc:10
1349 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:26
1350 msgid "Mage"
1351 msgstr "Mage"
1352
1353 #: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qc:10
1354 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:25
1355 msgid "Shambler"
1356 msgstr "Shambler"
1357
1358 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qc:10
1359 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:24
1360 msgid "Spider"
1361 msgstr "Spider"
1362
1363 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qc:10
1364 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:27
1365 msgid "Wyvern"
1366 msgstr "Wyvern"
1367
1368 #: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qc:10
1369 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:23
1370 msgid "Zombie"
1371 msgstr "Zombie"
1372
1373 #: qcsrc/common/net_notice.qc:88
1374 msgid "^1Server notices:"
1375 msgstr "^1Сървъра обявява: "
1376
1377 #: qcsrc/common/net_notice.qc:94
1378 #, c-format
1379 msgid "^7%s (^3%d sec left)"
1380 msgstr "^7%s (^3%d сек. остават)"
1381
1382 #: qcsrc/common/notifications.qh:349
1383 msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
1384 msgstr ""
1385 "^F4NOTE: ^BGЧатът между зрителите не се изпраща до играите по време на мач"
1386
1387 #: qcsrc/common/notifications.qh:350
1388 #, c-format
1389 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
1390 msgstr "^BG%s^BG открадна ^TC^TT^BG знаме"
1391
1392 #: qcsrc/common/notifications.qh:351
1393 #, c-format
1394 msgid ""
1395 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
1396 "%s^BG's previous record of ^F2%s^BG seconds"
1397 msgstr ""
1398 "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F1%s^BG секунди, подобрявайки рекорда на "
1399 "^BG%s^BG от ^F2%s^BG секудни"
1400
1401 #: qcsrc/common/notifications.qh:352
1402 #, c-format
1403 msgid "^BG%s^BG captured the flag"
1404 msgstr ""
1405
1406 #: qcsrc/common/notifications.qh:353
1407 #, c-format
1408 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
1409 msgstr "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F1%s^BG секунди"
1410
1411 #: qcsrc/common/notifications.qh:354
1412 #, c-format
1413 msgid ""
1414 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
1415 "^BG%s^BG's previous record of ^F1%s^BG seconds"
1416 msgstr ""
1417 "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F2%s^BG секунди, като не успя да подобри "
1418 "рекорда на ^BG%s^BG от ^F1%s^BG секудни"
1419
1420 #: qcsrc/common/notifications.qh:355
1421 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
1422 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе върнато в базата от собственика си"
1423
1424 #: qcsrc/common/notifications.qh:356
1425 msgid "^BGThe flag was returned by its owner"
1426 msgstr ""
1427
1428 #: qcsrc/common/notifications.qh:357
1429 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
1430 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе унищожено и върнато в базата"
1431
1432 #: qcsrc/common/notifications.qh:358
1433 msgid "^BGThe flag was destroyed and returned to base"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: qcsrc/common/notifications.qh:359
1437 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
1438 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе изтървано и върнато в базата"
1439
1440 #: qcsrc/common/notifications.qh:360
1441 msgid "^BGThe flag was dropped in the base and returned itself"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: qcsrc/common/notifications.qh:361
1445 msgid ""
1446 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
1447 "base"
1448 msgstr ""
1449 "^BG ^TC^TT^BG знаме бе изпуснато и падна на недостижимо място. То бе върнато "
1450 "в базата"
1451
1452 #: qcsrc/common/notifications.qh:362
1453 msgid "^BGThe flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to base"
1454 msgstr ""
1455
1456 #: qcsrc/common/notifications.qh:363
1457 #, c-format
1458 msgid ""
1459 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
1460 "itself"
1461 msgstr ""
1462 "^BG ^TC^TT^BG знаме нямаше търпение и се върна в базата след ^F1%.2f^BG "
1463 "секудни"
1464
1465 #: qcsrc/common/notifications.qh:364
1466 #, c-format
1467 msgid ""
1468 "^BGThe flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned itself"
1469 msgstr ""
1470
1471 #: qcsrc/common/notifications.qh:365
1472 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
1473 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе върнато в базата"
1474
1475 #: qcsrc/common/notifications.qh:366
1476 msgid "^BGThe flag has returned to the base"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: qcsrc/common/notifications.qh:367
1480 #, c-format
1481 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
1482 msgstr "^BG%s^BG изгуби ^TC^TT^BG знаме"
1483
1484 #: qcsrc/common/notifications.qh:368
1485 #, c-format
1486 msgid "^BG%s^BG lost the flag"
1487 msgstr ""
1488
1489 #: qcsrc/common/notifications.qh:369
1490 #, c-format
1491 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
1492 msgstr "BG%s^BG получи ^TC^TT^BG знаме"
1493
1494 #: qcsrc/common/notifications.qh:370
1495 #, c-format
1496 msgid "^BG%s^BG got the flag"
1497 msgstr ""
1498
1499 #: qcsrc/common/notifications.qh:371 qcsrc/common/notifications.qh:372
1500 #, c-format
1501 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
1502 msgstr "^BG%s^BG върна ^TC^TT^BG знаме"
1503
1504 #: qcsrc/common/notifications.qh:373 qcsrc/common/notifications.qh:606
1505 #, c-format
1506 msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
1507 msgstr ""
1508
1509 #: qcsrc/common/notifications.qh:374
1510 msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
1511 msgstr ""
1512
1513 #: qcsrc/common/notifications.qh:375
1514 msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
1515 msgstr ""
1516
1517 #: qcsrc/common/notifications.qh:376
1518 msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: qcsrc/common/notifications.qh:377
1522 msgid "^F2You will spectate in the next round"
1523 msgstr ""
1524
1525 #: qcsrc/common/notifications.qh:378
1526 #, c-format
1527 msgid "^BG%s%s^K1 was killed by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
1528 msgstr ""
1529
1530 #: qcsrc/common/notifications.qh:378
1531 #, c-format
1532 msgid "^BG%s%s^K1 was scored against by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
1533 msgstr ""
1534
1535 #: qcsrc/common/notifications.qh:379
1536 #, c-format
1537 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
1538 msgstr "^BG%s%s^K1 бе нечестно елиминиран от ^BG%s^K1%s%s"
1539
1540 #: qcsrc/common/notifications.qh:380
1541 #, c-format
1542 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
1543 msgstr "^BG%s%s^K1 бе удавен от ^BG%s^K1%s%s"
1544
1545 #: qcsrc/common/notifications.qh:381
1546 #, c-format
1547 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
1548 msgstr "^BG%s%s^K1 бе заземен от ^BG%s^K1%s%s"
1549
1550 #: qcsrc/common/notifications.qh:382
1551 #, c-format
1552 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
1553 msgstr "^BG%s%s^K1 се разгорещи от стрелбата на ^BG%s^K1 ^K1%s%s"
1554
1555 #: qcsrc/common/notifications.qh:382
1556 #, c-format
1557 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
1558 msgstr "^BG%s%s^K1 бе изпепелен от ^BG%s^K1%s%s"
1559
1560 #: qcsrc/common/notifications.qh:383
1561 #, c-format
1562 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
1563 msgstr "^BG%s%s^K1 бе сготвен от ^BG%s^K1%s%s"
1564
1565 #: qcsrc/common/notifications.qh:384
1566 #, c-format
1567 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed infront of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
1568 msgstr "^BG%s%s^K1 бе избутан пред чудовище от ^BG%s^K1%s%s"
1569
1570 #: qcsrc/common/notifications.qh:385
1571 #, c-format
1572 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
1573 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан от  Nade-то на ^BG%s^K1 %s%s"
1574
1575 #: qcsrc/common/notifications.qh:386
1576 #, c-format
1577 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
1578 msgstr ""
1579
1580 #: qcsrc/common/notifications.qh:386
1581 #, c-format
1582 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
1583 msgstr ""
1584
1585 #: qcsrc/common/notifications.qh:387
1586 #, c-format
1587 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
1588 msgstr ""
1589
1590 #: qcsrc/common/notifications.qh:388
1591 #, c-format
1592 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
1593 msgstr ""
1594
1595 #: qcsrc/common/notifications.qh:389
1596 #, c-format
1597 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
1598 msgstr ""
1599
1600 #: qcsrc/common/notifications.qh:390
1601 #, c-format
1602 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
1603 msgstr "^BG%s%s^K1 бе застрелян във въздуха от ^BG%s^K1%s%s"
1604
1605 #: qcsrc/common/notifications.qh:391
1606 #, c-format
1607 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
1608 msgstr "^BG%s%s^K1 бе смален от ^BG%s^K1%s%s"
1609
1610 #: qcsrc/common/notifications.qh:392
1611 #, c-format
1612 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
1613 msgstr "^BG%s%s^K1 бе консервиран от ^BG%s^K1%s%s"
1614
1615 #: qcsrc/common/notifications.qh:393
1616 #, c-format
1617 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
1618 msgstr ""
1619 "^BG%s%s^K1 се опита да окупира телепорта на ^BG%s^K1's но бе издухан в "
1620 "пространството%s%s"
1621
1622 #: qcsrc/common/notifications.qh:393
1623 #, c-format
1624 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
1625 msgstr "^BG%s%s^K1 бе теле-убит от ^BG%s^K1%s%s"
1626
1627 #: qcsrc/common/notifications.qh:394
1628 #, c-format
1629 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
1630 msgstr "^BG%s%s^K1 се спомина в инцидент с ^BG%s^K1%s%s"
1631
1632 #: qcsrc/common/notifications.qh:395
1633 #, c-format
1634 msgid ""
1635 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
1636 msgstr ""
1637 "^BG%s%s^K1 бе хванат от взирвната вълна когато ^BG%s^K1's Bumblebee "
1638 "експлодира%s%s"
1639
1640 #: qcsrc/common/notifications.qh:396
1641 #, c-format
1642 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
1643 msgstr ""
1644 "^BG%s%s^K1 видя прекрасната светлина от  Bumblebee оръжието на ^BG%s^K1 %s%s"
1645
1646 #: qcsrc/common/notifications.qh:397
1647 #, c-format
1648 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
1649 msgstr "^BG%s%s^K1 бе премазат от ^BG%s^K1%s%s"
1650
1651 #: qcsrc/common/notifications.qh:398
1652 #, c-format
1653 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
1654 msgstr "^BG%s%s^K1 бе покосен от купчината бомби на ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
1655
1656 #: qcsrc/common/notifications.qh:399
1657 #, c-format
1658 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
1659 msgstr "^BG%s%s^K1 не можа да устои на розовите пръски на ^BG%s^K1  %s%s"
1660
1661 #: qcsrc/common/notifications.qh:400
1662 #, c-format
1663 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
1664 msgstr ""
1665 "^BG%s%s^K1 бе хваната от взривната вълна когато експлодира Raptor-а на ^BG"
1666 "%s^K1 %s%s"
1667
1668 #: qcsrc/common/notifications.qh:401
1669 #, c-format
1670 msgid ""
1671 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
1672 msgstr ""
1673 "^BG%s%s^K1 бе хванат от взривната вълна когато експлодира Spiderbot-а на ^BG"
1674 "%s^K1 %s%s"
1675
1676 #: qcsrc/common/notifications.qh:402
1677 #, c-format
1678 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
1679 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разкъсан от Spiderbot%s%s  на ^BG%s^K1"
1680
1681 #: qcsrc/common/notifications.qh:403
1682 #, c-format
1683 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
1684 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан на парчета от Spiderbot на ^BG%s^K1's %s%s"
1685
1686 #: qcsrc/common/notifications.qh:404
1687 #, c-format
1688 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
1689 msgstr ""
1690 "^BG%s%s^K1 бе настигнат от взривната вълна когато Racer-а на  ^BG%s^K1 "
1691 "експлодира%s%s"
1692
1693 #: qcsrc/common/notifications.qh:405
1694 #, c-format
1695 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
1696 msgstr "^BG%s%s^K1 бе захванат от болтовете на Racer-а на ^BG%s^K1's %s%s"
1697
1698 #: qcsrc/common/notifications.qh:406
1699 #, c-format
1700 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
1701 msgstr "^BG%s%s^K1 не можа да намери скривалище от ^BG%s^K1's Racer%s%s"
1702
1703 #: qcsrc/common/notifications.qh:407
1704 #, c-format
1705 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
1706 msgstr "^BG%s%s^K1 бе хвърлен в света на агонията от ^BG%s^K1%s%s"
1707
1708 #: qcsrc/common/notifications.qh:408
1709 #, c-format
1710 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
1711 msgstr "^BG%s^K1 бе преместен в %s%s"
1712
1713 #: qcsrc/common/notifications.qh:409
1714 #, c-format
1715 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
1716 msgstr "^BG%s^K1 стана враг с Lord of Teamplay%s%s"
1717
1718 #: qcsrc/common/notifications.qh:410
1719 #, c-format
1720 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
1721 msgstr "^BG%s^K1 си помисли че е намерил добра снайперистка зона%s%s"
1722
1723 #: qcsrc/common/notifications.qh:411
1724 #, c-format
1725 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
1726 msgstr "^BG%s^K1 нечестно се самоострани%s%s"
1727
1728 #: qcsrc/common/notifications.qh:413
1729 #, c-format
1730 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
1731 msgstr "^BG%s^K1 не можа да стигне собствения си дъх%s%s"
1732
1733 #: qcsrc/common/notifications.qh:413
1734 #, c-format
1735 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
1736 msgstr "^BG%s^K1 бе твърде дълго във водата%s%s"
1737
1738 #: qcsrc/common/notifications.qh:414
1739 #, c-format
1740 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
1741 msgstr "^BG%s^K1 удари земята с твърде много сила%s%s"
1742
1743 #: qcsrc/common/notifications.qh:414
1744 #, c-format
1745 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
1746 msgstr "^BG%s^K1 удари земята с изпръщяване%s%s"
1747
1748 #: qcsrc/common/notifications.qh:415
1749 #, c-format
1750 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
1751 msgstr "^BG%s^K1 стана твърде хрупкав%s%s"
1752
1753 #: qcsrc/common/notifications.qh:415
1754 #, c-format
1755 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
1756 msgstr "^BG%s^K1 се разгорещи%s%s"
1757
1758 #: qcsrc/common/notifications.qh:416
1759 #, c-format
1760 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
1761 msgstr "^BG%s^K1 почина%s%s"
1762
1763 #: qcsrc/common/notifications.qh:417
1764 #, c-format
1765 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
1766 msgstr "^BG%s^K1 откри гореща зона%s%s"
1767
1768 #: qcsrc/common/notifications.qh:417
1769 #, c-format
1770 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
1771 msgstr "^BG%s^K1 се превърна в гореща шлака%s%s"
1772
1773 #: qcsrc/common/notifications.qh:418
1774 #, c-format
1775 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
1776 msgstr "^BG%s^K1 бе взривен от Магьосник%s%s"
1777
1778 #: qcsrc/common/notifications.qh:419
1779 #, c-format
1780 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Shambler%s%s"
1781 msgstr "^BG%s^K1's показа опъкото си от Shambler%s%s"
1782
1783 #: qcsrc/common/notifications.qh:420
1784 #, c-format
1785 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Shambler%s%s"
1786 msgstr "^BG%s^K1 бе премазан от Shambler%s%s"
1787
1788 #: qcsrc/common/notifications.qh:421
1789 #, c-format
1790 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Shambler%s%s"
1791 msgstr "^BG%s^K1 бе покосен от Shambler%s%s"
1792
1793 #: qcsrc/common/notifications.qh:422
1794 #, c-format
1795 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
1796 msgstr "^BG%s^K1 бе охапан от Spider%s%s"
1797
1798 #: qcsrc/common/notifications.qh:423
1799 #, c-format
1800 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
1801 msgstr "^BG%s^K1 бе оцелен с огенено кълбо от Wyvern%s%s"
1802
1803 #: qcsrc/common/notifications.qh:424
1804 #, c-format
1805 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
1806 msgstr "^BG%s^K1 се присъедини към Зомбитата%s%s"
1807
1808 #: qcsrc/common/notifications.qh:425
1809 #, c-format
1810 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
1811 msgstr "^BG%s^K1 получи урок по кунг-фу от Зомби%s%s"
1812
1813 #: qcsrc/common/notifications.qh:426 qcsrc/common/notifications.qh:428
1814 #, c-format
1815 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
1816 msgstr "^BG%s^K1 усвои самонараняването%s%s"
1817
1818 #: qcsrc/common/notifications.qh:427
1819 #, c-format
1820 msgid ""
1821 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: qcsrc/common/notifications.qh:427
1825 #, c-format
1826 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
1827 msgstr ""
1828
1829 #: qcsrc/common/notifications.qh:429
1830 #, c-format
1831 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
1832 msgstr ""
1833
1834 #: qcsrc/common/notifications.qh:429
1835 #, c-format
1836 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
1837 msgstr ""
1838
1839 #: qcsrc/common/notifications.qh:430
1840 #, c-format
1841 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
1842 msgstr ""
1843
1844 #: qcsrc/common/notifications.qh:431
1845 #, c-format
1846 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
1847 msgstr "^BG%s^K1 умря%s%s. Живота няма смисъл без муниции?"
1848
1849 #: qcsrc/common/notifications.qh:431
1850 #, c-format
1851 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
1852 msgstr "^BG%s^K1 остана без муниции%s%s"
1853
1854 #: qcsrc/common/notifications.qh:432
1855 #, c-format
1856 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
1857 msgstr "^BG%s^K1 изгни%s%s"
1858
1859 #: qcsrc/common/notifications.qh:433
1860 #, c-format
1861 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
1862 msgstr "^BG%s^K1 стана на падаща звезда%s%s"
1863
1864 #: qcsrc/common/notifications.qh:434
1865 #, c-format
1866 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
1867 msgstr "^BG%s^K1 бе изтънен%s%s"
1868
1869 #: qcsrc/common/notifications.qh:435
1870 #, c-format
1871 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
1872 msgstr "^BG%s^K1 не можа да понесе повече%s%s"
1873
1874 #: qcsrc/common/notifications.qh:436
1875 #, c-format
1876 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
1877 msgstr "^BG%s^K1 е съхранен за идващите векове%s%s"
1878
1879 #: qcsrc/common/notifications.qh:437
1880 #, c-format
1881 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
1882 msgstr "^BG%s^K1 премина към %s%s"
1883
1884 #: qcsrc/common/notifications.qh:438
1885 #, c-format
1886 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
1887 msgstr "^BG%s^K1 почина инцидентно%s%s"
1888
1889 #: qcsrc/common/notifications.qh:439
1890 #, c-format
1891 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
1892 msgstr "^BG%s^K1 се вряза в кула%s%s"
1893
1894 #: qcsrc/common/notifications.qh:440
1895 #, c-format
1896 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
1897 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от eWheel кула%s%s"
1898
1899 #: qcsrc/common/notifications.qh:441
1900 #, c-format
1901 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
1902 msgstr "^BG%s^K1 бе прихванат от огъня на FLAC кула%s%s"
1903
1904 #: qcsrc/common/notifications.qh:442
1905 #, c-format
1906 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
1907 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от Hellion кула%s%s"
1908
1909 #: qcsrc/common/notifications.qh:443
1910 #, c-format
1911 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
1912 msgstr "^BG%s^K1 не успя да се скрие от Hunter кула%s%s"
1913
1914 #: qcsrc/common/notifications.qh:444
1915 #, c-format
1916 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
1917 msgstr "^BG%s^K1 бе надупчен на решето от Machinegun кула%s%s"
1918
1919 #: qcsrc/common/notifications.qh:445
1920 #, c-format
1921 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
1922 msgstr "^BG%s^K1 бе превърнат в тлееща жар от MLRS кула%s%s"
1923
1924 #: qcsrc/common/notifications.qh:446
1925 #, c-format
1926 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
1927 msgstr "^BG%s^K1 бе избутан от кула%s%s"
1928
1929 #: qcsrc/common/notifications.qh:447
1930 #, c-format
1931 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
1932 msgstr "^BG%s^K1 получи порция супергореща плазма от кула%s%s"
1933
1934 #: qcsrc/common/notifications.qh:448
1935 #, c-format
1936 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
1937 msgstr "^BG%s^K1 бе еликтрифициран от кула Тесла%s%s"
1938
1939 #: qcsrc/common/notifications.qh:449
1940 #, c-format
1941 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
1942 msgstr "^BG%s^K1 получи порция оловно обогатяване от Walker кула%s%s"
1943
1944 #: qcsrc/common/notifications.qh:450
1945 #, c-format
1946 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
1947 msgstr "^BG%s^K1 бе прободен от Walker кула%s%s"
1948
1949 #: qcsrc/common/notifications.qh:451
1950 #, c-format
1951 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
1952 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от Walker кула%s%s"
1953
1954 #: qcsrc/common/notifications.qh:452
1955 #, c-format
1956 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
1957 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Bumblebee експлозия%s%s"
1958
1959 #: qcsrc/common/notifications.qh:453
1960 #, c-format
1961 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
1962 msgstr "^BG%s^K1 бе смазан от превозно средство%s%s"
1963
1964 #: qcsrc/common/notifications.qh:454
1965 #, c-format
1966 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
1967 msgstr "^BG%s^K1 бе прихванат от Raptor бомба%s%s"
1968
1969 #: qcsrc/common/notifications.qh:455
1970 #, c-format
1971 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
1972 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Raptor експлозия%s%s"
1973
1974 #: qcsrc/common/notifications.qh:456
1975 #, c-format
1976 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
1977 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Spiderbot експлозия%s%s"
1978
1979 #: qcsrc/common/notifications.qh:457
1980 #, c-format
1981 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
1982 msgstr "^BG%s^K1 бе раздробен на парчета от Spiderbot ракета%s%s"
1983
1984 #: qcsrc/common/notifications.qh:458
1985 #, c-format
1986 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
1987 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Racer експлозия%s%s"
1988
1989 #: qcsrc/common/notifications.qh:459
1990 #, c-format
1991 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
1992 msgstr "^BG%s^K1 не можа да намери укритие от Racer ракета%s%s"
1993
1994 #: qcsrc/common/notifications.qh:460
1995 #, c-format
1996 msgid "^BG%s^K1 was in the wrong place%s%s"
1997 msgstr "^BG%s^K1 бе на грешното място%s%s"
1998
1999 #: qcsrc/common/notifications.qh:461
2000 #, c-format
2001 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
2002 msgstr "^BG%s^K1 бе предаден от ^BG%s^K1%s%s"
2003
2004 #: qcsrc/common/notifications.qh:462
2005 #, c-format
2006 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s points every %s seconds)"
2007 msgstr ""
2008
2009 #: qcsrc/common/notifications.qh:463
2010 #, c-format
2011 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
2012 msgstr "^BG%s^K1 бе замразен от ^BG%s"
2013
2014 #: qcsrc/common/notifications.qh:464
2015 #, c-format
2016 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
2017 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен от ^BG%s"
2018
2019 #: qcsrc/common/notifications.qh:465
2020 #, c-format
2021 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
2022 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен чрез пропадане"
2023
2024 #: qcsrc/common/notifications.qh:466
2025 #, c-format
2026 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: qcsrc/common/notifications.qh:467
2030 #, c-format
2031 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s second(s)"
2032 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен автоамтично след %s секунди(а)"
2033
2034 #: qcsrc/common/notifications.qh:468 qcsrc/common/notifications.qh:696
2035 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
2036 msgstr "^TC^TT^BG тийм спечели рунда"
2037
2038 #: qcsrc/common/notifications.qh:469 qcsrc/common/notifications.qh:697
2039 #, c-format
2040 msgid "^BG%s^BG wins the round"
2041 msgstr "^BG%s^BG спечели рунда"
2042
2043 #: qcsrc/common/notifications.qh:470 qcsrc/common/notifications.qh:603
2044 msgid "^BGRound tied"
2045 msgstr "^BGРунда е равен"
2046
2047 #: qcsrc/common/notifications.qh:471 qcsrc/common/notifications.qh:604
2048 msgid "^BGRound over, there's no winner"
2049 msgstr "^BGРунда приключи без победител"
2050
2051 #: qcsrc/common/notifications.qh:472
2052 #, c-format
2053 msgid "^BG%s^K1 froze themself"
2054 msgstr "^BG%s^K1 се замрази"
2055
2056 #: qcsrc/common/notifications.qh:473
2057 #, c-format
2058 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
2059 msgstr "^BGОбожествяването Ви ви спести %s точки на поражение, мошеник!"
2060
2061 #: qcsrc/common/notifications.qh:474
2062 #, c-format
2063 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
2064 msgstr ""
2065
2066 #: qcsrc/common/notifications.qh:475
2067 #, c-format
2068 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: qcsrc/common/notifications.qh:476 qcsrc/common/notifications.qh:701
2072 #, c-format
2073 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
2074 msgstr ""
2075
2076 #: qcsrc/common/notifications.qh:477 qcsrc/common/notifications.qh:702
2077 #, c-format
2078 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
2079 msgstr ""
2080
2081 #: qcsrc/common/notifications.qh:478 qcsrc/common/notifications.qh:703
2082 #, c-format
2083 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
2084 msgstr "^BGВие нямате ^F1%s"
2085
2086 #: qcsrc/common/notifications.qh:479 qcsrc/common/notifications.qh:704
2087 #, c-format
2088 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
2089 msgstr "^BGВие изпуснахте ^F1%s^BG%s"
2090
2091 #: qcsrc/common/notifications.qh:480 qcsrc/common/notifications.qh:705
2092 #, c-format
2093 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
2094 msgstr "^BGВие получихте ^F1%s"
2095
2096 #: qcsrc/common/notifications.qh:481 qcsrc/common/notifications.qh:706
2097 #, c-format
2098 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
2099 msgstr "^BGНямате достатъчно муниции за ^F1%s"
2100
2101 #: qcsrc/common/notifications.qh:482 qcsrc/common/notifications.qh:707
2102 #, c-format
2103 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
2104 msgstr "^F1%s %s^BG не може да стреля, но неговото ^F1%s^BG може"
2105
2106 #: qcsrc/common/notifications.qh:483 qcsrc/common/notifications.qh:708
2107 #, c-format
2108 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
2109 msgstr "^F1%s^BG не е ^F4налично^BG на тази карта"
2110
2111 #: qcsrc/common/notifications.qh:484
2112 #, c-format
2113 msgid "^BG%s^F3 connected%s"
2114 msgstr "^BG%s^F3 се свърза%s"
2115
2116 #: qcsrc/common/notifications.qh:485
2117 #, c-format
2118 msgid "^BG%s^F3 connected and joined the ^TC^TT team"
2119 msgstr "^BG%s^F3 се свърза и се присъедини към ^TC^TT отбор"
2120
2121 #: qcsrc/common/notifications.qh:486
2122 #, c-format
2123 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
2124 msgstr "^BG%s^F3 играе в момента"
2125
2126 #: qcsrc/common/notifications.qh:487 qcsrc/common/notifications.qh:711
2127 #, c-format
2128 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
2129 msgstr "^BG%s^BG изтърва топката!"
2130
2131 #: qcsrc/common/notifications.qh:488 qcsrc/common/notifications.qh:712
2132 #, c-format
2133 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
2134 msgstr "^BG%s^BG получи топката!"
2135
2136 #: qcsrc/common/notifications.qh:489
2137 #, c-format
2138 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
2139 msgstr "^BG%s^BG получи ключа за ^TC^TT отбор"
2140
2141 #: qcsrc/common/notifications.qh:490
2142 #, c-format
2143 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
2144 msgstr "^BG%s^BG изтърва ^TC^TT Ключ"
2145
2146 #: qcsrc/common/notifications.qh:491
2147 #, c-format
2148 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
2149 msgstr "^BG%s^BG изгуби ^TC^TT Ключ"
2150
2151 #: qcsrc/common/notifications.qh:492
2152 #, c-format
2153 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
2154 msgstr "^BG%s^BG задигна ^TC^TT Ключ"
2155
2156 #: qcsrc/common/notifications.qh:493
2157 #, c-format
2158 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
2159 msgstr "^BG%s^F3 е задържан"
2160
2161 #: qcsrc/common/notifications.qh:494
2162 #, c-format
2163 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
2164 msgstr "^BG%s^F3 няма повече животи"
2165
2166 #: qcsrc/common/notifications.qh:495
2167 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
2168 msgstr "^BGЧудовищата в момента са спряни"
2169
2170 #: qcsrc/common/notifications.qh:496
2171 #, c-format
2172 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
2173 msgstr "^BG%s^K1 получи Невидимост"
2174
2175 #: qcsrc/common/notifications.qh:497
2176 #, c-format
2177 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
2178 msgstr "^BG%s^K1 получи Щит"
2179
2180 #: qcsrc/common/notifications.qh:498
2181 #, c-format
2182 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
2183 msgstr "^BG%s^K1 получи Скорост"
2184
2185 #: qcsrc/common/notifications.qh:499
2186 #, c-format
2187 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
2188 msgstr "^BG%s^K1 получи Скорост"
2189
2190 #: qcsrc/common/notifications.qh:500
2191 #, c-format
2192 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
2193 msgstr "^BG%s^F3 се изключи"
2194
2195 #: qcsrc/common/notifications.qh:501
2196 #, c-format
2197 msgid "^BG%s^F3 was kicked for idling"
2198 msgstr "^BG%s^F3 бе изхвърлен заради отсъствие"
2199
2200 #: qcsrc/common/notifications.qh:502
2201 msgid ""
2202 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
2203 "spectators aren't allowed at the moment."
2204 msgstr ""
2205 "^F2Бяхте изхвърлен от сървъра, защото вие сте наблюдател, а в момента не са "
2206 "допустими наблюдатели."
2207
2208 #: qcsrc/common/notifications.qh:503
2209 #, c-format
2210 msgid "^BG%s^F3 is now spectating"
2211 msgstr "^BG%s^F3 е наблюдател"
2212
2213 #: qcsrc/common/notifications.qh:504
2214 #, c-format
2215 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
2216 msgstr "^BG%s^BG напусна състезанието"
2217
2218 #: qcsrc/common/notifications.qh:505
2219 #, c-format
2220 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
2221 msgstr "^BG%s^BG не можа да подобри своето %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2222
2223 #: qcsrc/common/notifications.qh:506
2224 #, c-format
2225 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
2226 msgstr "^BG%s^BG не можа да подобри %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2227
2228 #: qcsrc/common/notifications.qh:507
2229 #, c-format
2230 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
2231 msgstr "^BG%s^BG приключи състезанието"
2232
2233 #: qcsrc/common/notifications.qh:508
2234 #, c-format
2235 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
2236 msgstr "^BG%s^BG подобри рекорда на %s^BG, %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2237
2238 #: qcsrc/common/notifications.qh:509
2239 #, c-format
2240 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
2241 msgstr "^BG%s^BG подобри своето %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2242
2243 #: qcsrc/common/notifications.qh:510
2244 #, c-format
2245 msgid ""
2246 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
2247 "and will be lost."
2248 msgstr ""
2249 "^BG%s^BG счупи рекорда с ^F2%s^BG, но за жалост няма UID и няма да бъде "
2250 "записан."
2251
2252 #: qcsrc/common/notifications.qh:511
2253 #, c-format
2254 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
2255 msgstr "^BG%s^BG получи %s%s^BG място с рекорд от %s%s"
2256
2257 #: qcsrc/common/notifications.qh:512
2258 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
2259 msgstr "^TC^TT ^BGотбор отбеляза"
2260
2261 #: qcsrc/common/notifications.qh:513
2262 #, c-format
2263 msgid ""
2264 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
2265 "kicked, because spectating isn't allowed at this time!"
2266 msgstr ""
2267 "^F2Трябва да станете играч в следващите %s иначе ще бъдете изхрълени, защото "
2268 "зяпачите не са позволени за момента!"
2269
2270 #: qcsrc/common/notifications.qh:514
2271 #, c-format
2272 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
2273 msgstr "^BG%s^K1 задигна Суперуръжие"
2274
2275 #: qcsrc/common/notifications.qh:515
2276 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: qcsrc/common/notifications.qh:516
2280 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
2281 msgstr ""
2282
2283 #: qcsrc/common/notifications.qh:517
2284 #, c-format
2285 msgid ""
2286 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
2287 "^F2Xonotic %s"
2288 msgstr ""
2289 "^F4БЕЛЕЖКА: ^BGСървърът използва ^F1Xonotic %s (beta)^BG, а вие имате "
2290 "^F2Xonotic %s"
2291
2292 #: qcsrc/common/notifications.qh:518
2293 #, c-format
2294 msgid ""
2295 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
2296 msgstr ""
2297 "^F4БЕЛЕЖКА: ^BGСървърът използва ^F1Xonotic %s^BG, а вие имате ^F2Xonotic %s"
2298
2299 #: qcsrc/common/notifications.qh:519
2300 #, c-format
2301 msgid ""
2302 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
2303 "the update from ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
2304 msgstr ""
2305 "^F4БЕЛЕЖКА: ^F1Xonotic %s^BG е наличен, а вие използвате ^F2Xonotic %s^BG - "
2306 "посетете адрес ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
2307
2308 #: qcsrc/common/notifications.qh:520
2309 #, c-format
2310 msgid "^F3SVQC Build information: ^F4%s"
2311 msgstr "^F3SVQC Информация за версията: ^F4%s"
2312
2313 #: qcsrc/common/notifications.qh:521
2314 #, c-format
2315 msgid ""
2316 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
2317 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1  свири на @!#%%-ия Акордеон%s%s"
2318
2319 #: qcsrc/common/notifications.qh:522
2320 #, c-format
2321 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
2322 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ия Акордеон%s%s"
2323
2324 #: qcsrc/common/notifications.qh:523
2325 #, c-format
2326 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: qcsrc/common/notifications.qh:524
2330 #, c-format
2331 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
2332 msgstr ""
2333
2334 #: qcsrc/common/notifications.qh:525
2335 #, c-format
2336 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: qcsrc/common/notifications.qh:526
2340 #, c-format
2341 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
2342 msgstr "^BG%s%s^K1 усети силното дърпане от Crylink%s%s на ^BG%s^K1"
2343
2344 #: qcsrc/common/notifications.qh:527
2345 #, c-format
2346 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
2347 msgstr "^BG%s^K1 усети силното дърпане на собствения си Crylink%s%s"
2348
2349 #: qcsrc/common/notifications.qh:528
2350 #, c-format
2351 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
2352 msgstr "^BG%s%s^K1 изяде ракета%s%s на ^BG%s^K1"
2353
2354 #: qcsrc/common/notifications.qh:529
2355 #, c-format
2356 msgid "^BG%s%s^K1 got too close ^BG%s^K1's rocket%s%s"
2357 msgstr "^BG%s%s^K1 бе твърде близо до ракета%s%s на ^BG%s^K1 "
2358
2359 #: qcsrc/common/notifications.qh:530
2360 #, c-format
2361 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: qcsrc/common/notifications.qh:531
2365 #, c-format
2366 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
2367 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан на парчета от Electro болт%s%s на ^BG%s^K1"
2368
2369 #: qcsrc/common/notifications.qh:532
2370 #, c-format
2371 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
2372 msgstr ""
2373 "^BG%s%s^K1 усети наелектризирания въздух от Electro комбо%s%s на  ^BG%s^K1"
2374
2375 #: qcsrc/common/notifications.qh:533
2376 #, c-format
2377 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
2378 msgstr ""
2379
2380 #: qcsrc/common/notifications.qh:534
2381 #, c-format
2382 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: qcsrc/common/notifications.qh:535
2386 #, c-format
2387 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: qcsrc/common/notifications.qh:536
2391 #, c-format
2392 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
2393 msgstr "^BG%s%s^K1 се приближи твърде близо до  огненото кълбо%s%s на ^BG%s^K1"
2394
2395 #: qcsrc/common/notifications.qh:537
2396 #, c-format
2397 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
2398 msgstr "^BG%s%s^K1 бе изгорен от огнената мина%s%s на  ^BG%s^K1"
2399
2400 #: qcsrc/common/notifications.qh:538
2401 #, c-format
2402 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
2403 msgstr "^BG%s^K1 трябваше да използва по-малко оръжие%s%s"
2404
2405 #: qcsrc/common/notifications.qh:539
2406 #, c-format
2407 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
2408 msgstr "^BG%s^K1 забрави за своята огнена мина%s%s"
2409
2410 #: qcsrc/common/notifications.qh:540
2411 #, c-format
2412 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
2413 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разбит от ракетите  Hagar%s%s на ^BG%s^K1"
2414
2415 #: qcsrc/common/notifications.qh:541
2416 #, c-format
2417 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
2418 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разбит от ракетите Hagar rockets%s%s на ^BG%s^K1"
2419
2420 #: qcsrc/common/notifications.qh:542
2421 #, c-format
2422 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
2423 msgstr "^BG%s^K1 си играеше със своите миниатюрни ракети Hagar%s%s"
2424
2425 #: qcsrc/common/notifications.qh:543
2426 #, c-format
2427 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
2428 msgstr "^BG%s%s^K1 бе нарязан на парчета от HLAC%s%s на ^BG%s^K1"
2429
2430 #: qcsrc/common/notifications.qh:544
2431 #, c-format
2432 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
2433 msgstr "^BG%s^K1 стана прекалено скоклив със своята HLAC%s%s"
2434
2435 #: qcsrc/common/notifications.qh:545
2436 #, c-format
2437 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
2438 msgstr ""
2439
2440 #: qcsrc/common/notifications.qh:546
2441 #, c-format
2442 msgid "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: qcsrc/common/notifications.qh:547
2446 #, c-format
2447 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
2448 msgstr "^BG%s%s^K1 бе хванат от гравитиращата Hook бомба%s%s на ^BG%s^K1"
2449
2450 #: qcsrc/common/notifications.qh:548
2451 #, c-format
2452 msgid ""
2453 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
2454 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1 свири на @!#%%-ата Klein Bottle%s%s"
2455
2456 #: qcsrc/common/notifications.qh:549
2457 #, c-format
2458 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
2459 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ата Klein Bottle%s%s"
2460
2461 #: qcsrc/common/notifications.qh:550
2462 #, c-format
2463 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
2464 msgstr "^BG%s%s^K1 бе убит с Machine Gun%s%s на ^BG%s^K1"
2465
2466 #: qcsrc/common/notifications.qh:551
2467 #, c-format
2468 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
2469 msgstr "^BG%s%s^K1 бе направен на решето от Machine Gun%s%s на ^BG%s^K1"
2470
2471 #: qcsrc/common/notifications.qh:552 qcsrc/common/notifications.qh:760
2472 #, c-format
2473 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
2474 msgstr ""
2475
2476 #: qcsrc/common/notifications.qh:553
2477 #, c-format
2478 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
2479 msgstr "^BG%s%s^K1 се приближи твърде близо до мината на ^BG%s^K1    %s%s"
2480
2481 #: qcsrc/common/notifications.qh:554
2482 #, c-format
2483 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
2484 msgstr "^BG%s^K1 забрави за собствената си мина%s%s"
2485
2486 #: qcsrc/common/notifications.qh:555
2487 #, c-format
2488 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
2489 msgstr "^BG%s%s^K1 бе твърде близо до гранатата Mortar%s%s на ^BG%s^K1's "
2490
2491 #: qcsrc/common/notifications.qh:556
2492 #, c-format
2493 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
2494 msgstr "^BG%s%s^K1 изяде граната Mortar %s%s от ^BG%s^K1's"
2495
2496 #: qcsrc/common/notifications.qh:557
2497 #, c-format
2498 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
2499 msgstr "^BG%s^K1 не видя собствената си Mortar граната%s%s"
2500
2501 #: qcsrc/common/notifications.qh:558
2502 #, c-format
2503 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
2504 msgstr "^BG%s^K1 се самовзриви със собствената си Mortar%s%s"
2505
2506 #: qcsrc/common/notifications.qh:559
2507 #, c-format
2508 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
2509 msgstr "^BG%s%s^K1 бе улучен от прикритие с Rifle от ^BG%s^K1%s%s"
2510
2511 #: qcsrc/common/notifications.qh:560
2512 #, c-format
2513 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
2514 msgstr "^BG%s%s^K1 умря от градушката от куршуми на ^BG%s^K1 с Rifle %s%s"
2515
2516 #: qcsrc/common/notifications.qh:561
2517 #, c-format
2518 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
2519 msgstr ""
2520 "^BG%s%s^K1 не успя да се прикрие от градушката от куршуми на ^BG%s^K1 с "
2521 "Rifle %s%s"
2522
2523 #: qcsrc/common/notifications.qh:562
2524 #, c-format
2525 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
2526 msgstr "^BG%s%s^K1 не успя да се прикрие от Rifle%s%s на ^BG%s^K1"
2527
2528 #: qcsrc/common/notifications.qh:563
2529 #, c-format
2530 msgid "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2531 msgstr ""
2532
2533 #: qcsrc/common/notifications.qh:564
2534 #, c-format
2535 msgid "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2536 msgstr ""
2537
2538 #: qcsrc/common/notifications.qh:565
2539 #, c-format
2540 msgid "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: qcsrc/common/notifications.qh:566
2544 #, c-format
2545 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: qcsrc/common/notifications.qh:567
2549 #, c-format
2550 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
2551 msgstr "^BG%s%s^K1 бе помлян от Seeker ракети%s%s  на ^BG%s^K1's "
2552
2553 #: qcsrc/common/notifications.qh:568
2554 #, c-format
2555 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
2556 msgstr "^BG%s%s^K1 бе маркиран от  Seeker%s%s на ^BG%s^K1"
2557
2558 #: qcsrc/common/notifications.qh:569
2559 #, c-format
2560 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
2561 msgstr "^BG%s^K1 си играеше с малките Seeker ракети%s%s"
2562
2563 #: qcsrc/common/notifications.qh:570
2564 #, c-format
2565 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
2566 msgstr ""
2567
2568 #: qcsrc/common/notifications.qh:571
2569 #, c-format
2570 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
2571 msgstr ""
2572
2573 #: qcsrc/common/notifications.qh:572
2574 #, c-format
2575 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
2576 msgstr "^BG%s%s^K1 бе застрелян от Shotgun%s%s на ^BG%s^K1"
2577
2578 #: qcsrc/common/notifications.qh:573
2579 #, c-format
2580 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
2581 msgstr "^BG%s%s^K1 наплляска ^BG%s^K1 с огромен Shotgun%s%s"
2582
2583 #: qcsrc/common/notifications.qh:574
2584 #, c-format
2585 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
2586 msgstr "^BG%s^K1 сега размишлява във формата на телепорти%s%s"
2587
2588 #: qcsrc/common/notifications.qh:575
2589 #, c-format
2590 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
2591 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1 свиреше на @!#%%-ата Tuba%s%s"
2592
2593 #: qcsrc/common/notifications.qh:576
2594 #, c-format
2595 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
2596 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ата Tuba%s%s"
2597
2598 #: qcsrc/common/notifications.qh:577
2599 #, c-format
2600 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
2601 msgstr ""
2602
2603 #: qcsrc/common/notifications.qh:578
2604 #, c-format
2605 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
2606 msgstr ""
2607
2608 #: qcsrc/common/notifications.qh:596
2609 msgid "^F4You are now alone!"
2610 msgstr ""
2611
2612 #: qcsrc/common/notifications.qh:597
2613 msgid "^BGYou are attacking!"
2614 msgstr "^BGВие атакувате!"
2615
2616 #: qcsrc/common/notifications.qh:598
2617 msgid "^BGYou are defending!"
2618 msgstr "^BGВие отбранявате!"
2619
2620 #: qcsrc/common/notifications.qh:599
2621 msgid "^F4Begin!"
2622 msgstr "^F4Начало!"
2623
2624 #: qcsrc/common/notifications.qh:600
2625 msgid "^F4Game starts in ^COUNT"
2626 msgstr "^F4Играта започва след ^COUNT"
2627
2628 #: qcsrc/common/notifications.qh:601
2629 msgid "^F4Round starts in ^COUNT"
2630 msgstr "^F4Рунда започва след ^COUNT"
2631
2632 #: qcsrc/common/notifications.qh:602
2633 msgid "^F4Round cannot start"
2634 msgstr "^F4Рунда не може да започне"
2635
2636 #: qcsrc/common/notifications.qh:605
2637 msgid "^F2Don't camp!"
2638 msgstr "^F2Недей да кампваш!"
2639
2640 #: qcsrc/common/notifications.qh:607
2641 msgid ""
2642 "^BGYou are now free.\n"
2643 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
2644 "^BGif you think you will succeed."
2645 msgstr ""
2646 "^BGСега сте свободен.\n"
2647 "^BGЧувствайте се свободен да ^F2плените^BG отново вражеското знаме\n"
2648 "^BGако симислите, че ще успеете."
2649
2650 #: qcsrc/common/notifications.qh:608
2651 msgid "^BGThis flag is currently inactive"
2652 msgstr ""
2653
2654 #: qcsrc/common/notifications.qh:609
2655 msgid ""
2656 "^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag(s)\n"
2657 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
2658 "^BGMake some defensive scores before trying again."
2659 msgstr ""
2660
2661 #: qcsrc/common/notifications.qh:610
2662 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
2663 msgstr "^BGВие пленихте ^TC^TT^BG знаме!"
2664
2665 #: qcsrc/common/notifications.qh:611
2666 msgid "^BGYou captured the flag!"
2667 msgstr ""
2668
2669 #: qcsrc/common/notifications.qh:612
2670 #, c-format
2671 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
2672 msgstr "^BGТвърде много хвърляния на знамето! Хвърлянето е забранено за %s."
2673
2674 #: qcsrc/common/notifications.qh:613
2675 #, c-format
2676 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
2677 msgstr "^BG%s^BG предаде ^TC^TT^BG знаме на %s"
2678
2679 #: qcsrc/common/notifications.qh:614
2680 #, c-format
2681 msgid "^BG%s^BG passed the flag to %s"
2682 msgstr ""
2683
2684 #: qcsrc/common/notifications.qh:615
2685 #, c-format
2686 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
2687 msgstr "^BGПолучихте ^TC^TT^BG знаме от %s"
2688
2689 #: qcsrc/common/notifications.qh:616
2690 #, c-format
2691 msgid "^BGYou received the flag from %s"
2692 msgstr ""
2693
2694 #: qcsrc/common/notifications.qh:617
2695 #, c-format
2696 msgid "^BG%s^BG requests you to pass the flag%s"
2697 msgstr "^BG%s^BG изисква да му подадете знамето%s"
2698
2699 #: qcsrc/common/notifications.qh:618
2700 #, c-format
2701 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
2702 msgstr "^BGИзисквате от %s^BG да ви предаде знамето"
2703
2704 #: qcsrc/common/notifications.qh:619
2705 #, c-format
2706 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
2707 msgstr "^BGПредаохте ^TC^TT^BG знаме на %s"
2708
2709 #: qcsrc/common/notifications.qh:620
2710 #, c-format
2711 msgid "^BGYou passed the flag to %s"
2712 msgstr ""
2713
2714 #: qcsrc/common/notifications.qh:621
2715 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
2716 msgstr "^BGВие получихте ^TC^TT^BG знаме!"
2717
2718 #: qcsrc/common/notifications.qh:622
2719 msgid "^BGYou got the flag!"
2720 msgstr ""
2721
2722 #: qcsrc/common/notifications.qh:623
2723 #, c-format
2724 msgid "^BGYou got your %steam^BG's flag, return it!"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: qcsrc/common/notifications.qh:624
2728 #, c-format
2729 msgid "^BGYou got the %senemy^BG's flag, return it!"
2730 msgstr ""
2731
2732 #: qcsrc/common/notifications.qh:625
2733 #, c-format
2734 msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
2735 msgstr "^BGВрагът %s^BG открадна вашето знаме! Върнете го!"
2736
2737 #: qcsrc/common/notifications.qh:626
2738 #, c-format
2739 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
2740 msgstr "^BGВрагът %s (^BG%s%s)^BG открадна вашето знаме! Върнете го!"
2741
2742 #: qcsrc/common/notifications.qh:627
2743 #, c-format
2744 msgid "^BGThe %senemy^BG got the flag! Retrieve it!"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: qcsrc/common/notifications.qh:628
2748 #, c-format
2749 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got the flag! Retrieve it!"
2750 msgstr ""
2751
2752 #: qcsrc/common/notifications.qh:629
2753 #, c-format
2754 msgid "^BGThe %senemy^BG got their flag! Retrieve it!"
2755 msgstr ""
2756
2757 #: qcsrc/common/notifications.qh:630
2758 #, c-format
2759 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got their flag! Retrieve it!"
2760 msgstr ""
2761
2762 #: qcsrc/common/notifications.qh:631
2763 #, c-format
2764 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
2765 msgstr ""
2766
2767 #: qcsrc/common/notifications.qh:632
2768 #, c-format
2769 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
2770 msgstr ""
2771
2772 #: qcsrc/common/notifications.qh:633
2773 #, c-format
2774 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
2775 msgstr "^BGТвоя %sсъотборник^BG взе знамето! Защитавай го!"
2776
2777 #: qcsrc/common/notifications.qh:634
2778 #, c-format
2779 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
2780 msgstr "^BGТвоя %sсъотборник (^BG%s%s)^BG взе знамето! Защитавай го!"
2781
2782 #: qcsrc/common/notifications.qh:635
2783 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
2784 msgstr "^BGВие върнахте ^TC^TT^BG знаме!"
2785
2786 #: qcsrc/common/notifications.qh:636
2787 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
2788 msgstr "^BGПат! Враговете вече те виждат на радара!"
2789
2790 #: qcsrc/common/notifications.qh:637
2791 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
2792 msgstr "^BGПат! Знаменосците могат да бъдат забелязани от враговете на радара!"
2793
2794 #: qcsrc/common/notifications.qh:638
2795 #, c-format
2796 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
2797 msgstr "^K3%sВие улучихте ^BG%s"
2798
2799 #: qcsrc/common/notifications.qh:638
2800 #, c-format
2801 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
2802 msgstr "^K3%sВие отбелязахте срещу ^BG%s"
2803
2804 #: qcsrc/common/notifications.qh:639
2805 #, c-format
2806 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
2807 msgstr "^K1%sБяхте улучен от ^BG%s"
2808
2809 #: qcsrc/common/notifications.qh:639
2810 #, c-format
2811 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
2812 msgstr "^K1%s ^BG%s ви отбеляза попадение"
2813
2814 #: qcsrc/common/notifications.qh:640
2815 #, c-format
2816 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s^BG%s"
2817 msgstr "^K1%sБяхте улучен от ^BG%s^BG%s"
2818
2819 #: qcsrc/common/notifications.qh:640
2820 #, c-format
2821 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^BG%s"
2822 msgstr "^K1%s ^BG%s^BG%s ви отбеляза попадение"
2823
2824 #: qcsrc/common/notifications.qh:641
2825 #, c-format
2826 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s^BG%s"
2827 msgstr "^K3%sВие улучихте ^BG%s^BG%s"
2828
2829 #: qcsrc/common/notifications.qh:641
2830 #, c-format
2831 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s^BG%s"
2832 msgstr "^K3%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^BG%s"
2833
2834 #: qcsrc/common/notifications.qh:642
2835 #, c-format
2836 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
2837 msgstr "^K1%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^K1 докато те пишеха"
2838
2839 #: qcsrc/common/notifications.qh:642
2840 #, c-format
2841 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
2842 msgstr "^K1%sВие уличихте ^BG%s докато той пишеше"
2843
2844 #: qcsrc/common/notifications.qh:643
2845 #, c-format
2846 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing!"
2847 msgstr "^K1%s    ^BG%s^K1 ви направи точки докато писахте!"
2848
2849 #: qcsrc/common/notifications.qh:643
2850 #, c-format
2851 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
2852 msgstr "^K1%sБяхте убит от ^BG%s докато писахте"
2853
2854 #: qcsrc/common/notifications.qh:644
2855 #, c-format
2856 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing^BG%s"
2857 msgstr "^K1%s ^BG%s^K1 ви отбеляза докато писахте^BG%s"
2858
2859 #: qcsrc/common/notifications.qh:644
2860 #, c-format
2861 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s^BG%s"
2862 msgstr "^K1%s ^BG%s^BG%s ви уби докато писахте"
2863
2864 #: qcsrc/common/notifications.qh:645
2865 #, c-format
2866 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing^BG%s"
2867 msgstr "^K1%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^K1 докато те писаха^BG%s"
2868
2869 #: qcsrc/common/notifications.qh:645
2870 #, c-format
2871 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s^BG%s"
2872 msgstr "^K1%sБяхте убит докато писахте ^BG%s^BG%s"
2873
2874 #: qcsrc/common/notifications.qh:646
2875 msgid "^BGPress ^F2DROPWEAPON^BG again to toss the nade!"
2876 msgstr "^BGНатиснете ^F2DROPWEAPON^BG отново за да хвърлите гранатата!"
2877
2878 #: qcsrc/common/notifications.qh:647
2879 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
2880 msgstr ""
2881
2882 #: qcsrc/common/notifications.qh:648
2883 #, c-format
2884 msgid ""
2885 "^BGYou have been moved into a different team\n"
2886 "You are now on: %s"
2887 msgstr ""
2888 "^BGБяхте прехвърлен в друг отбор\n"
2889 "Сега сте в: %s"
2890
2891 #: qcsrc/common/notifications.qh:649
2892 msgid "^K1Don't go against your team mates!"
2893 msgstr "^K1Не се противопоставяйте на съотборниците си!"
2894
2895 #: qcsrc/common/notifications.qh:649
2896 msgid "^K1Don't shoot your team mates!"
2897 msgstr "^K1Не стреляйте по съотборниците си!"
2898
2899 #: qcsrc/common/notifications.qh:650
2900 msgid "^K1Die camper!"
2901 msgstr "^K1Умри, палаткаджия!"
2902
2903 #: qcsrc/common/notifications.qh:650
2904 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
2905 msgstr "^K1Преосмисли тактиката си, палаткаджия!"
2906
2907 #: qcsrc/common/notifications.qh:651
2908 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
2909 msgstr "^K1Вие нечестно се самоотстранихте!"
2910
2911 #: qcsrc/common/notifications.qh:652
2912 #, c-format
2913 msgid "^K1You were %s"
2914 msgstr "^K1Вие бяхте %s"
2915
2916 #: qcsrc/common/notifications.qh:653
2917 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
2918 msgstr "^K1Не можахте да задържите дъха си!"
2919
2920 #: qcsrc/common/notifications.qh:654
2921 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
2922 msgstr "^K1Ударухте земята с изпръщяване!"
2923
2924 #: qcsrc/common/notifications.qh:655
2925 msgid "^K1You felt a little too hot!"
2926 msgstr "^K1Вие се разгорещихте!"
2927
2928 #: qcsrc/common/notifications.qh:655
2929 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
2930 msgstr "^K1Станахте твърде хрупкав!"
2931
2932 #: qcsrc/common/notifications.qh:656
2933 msgid "^K1You killed your own dumb self!"
2934 msgstr "^K1Самоубихте се!"
2935
2936 #: qcsrc/common/notifications.qh:656
2937 msgid "^K1You need to be more careful!"
2938 msgstr "^K1Трябва да бъдете по-предпазлив"
2939
2940 #: qcsrc/common/notifications.qh:657
2941 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
2942 msgstr "^K1Не можахте да издържите на горещината!"
2943
2944 #: qcsrc/common/notifications.qh:658
2945 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
2946 msgstr "^K1Трябва да внимавате за чудовища!"
2947
2948 #: qcsrc/common/notifications.qh:658
2949 msgid "^K1You were killed by a monster!"
2950 msgstr "^K1Бяхте убит от чудовище!"
2951
2952 #: qcsrc/common/notifications.qh:659
2953 msgid "^K1Tastes like chicken!"
2954 msgstr "^K1Има вкус на пиле!"
2955
2956 #: qcsrc/common/notifications.qh:659
2957 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
2958 msgstr "^K1Забравихте да върнете щифта на мястото му!"
2959
2960 #: qcsrc/common/notifications.qh:660
2961 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
2962 msgstr ""
2963
2964 #: qcsrc/common/notifications.qh:661
2965 msgid "^K1You felt a little chilly!"
2966 msgstr ""
2967
2968 #: qcsrc/common/notifications.qh:661
2969 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: qcsrc/common/notifications.qh:662
2973 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: qcsrc/common/notifications.qh:663
2977 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
2978 msgstr "^K1Съживявате се заради липса на муниции..."
2979
2980 #: qcsrc/common/notifications.qh:663
2981 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
2982 msgstr "^K1Бяхте убит защото останахте без муниции..."
2983
2984 #: qcsrc/common/notifications.qh:664
2985 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
2986 msgstr "^K1Остаряхте без да вземете своето лекарство"
2987
2988 #: qcsrc/common/notifications.qh:664
2989 msgid "^K1You need to preserve your health"
2990 msgstr "^K1Трябва да пазите своето здраве"
2991
2992 #: qcsrc/common/notifications.qh:665
2993 msgid "^K1You became a shooting star!"
2994 msgstr "^K1Превърнахте се на падаща звезда!"
2995
2996 #: qcsrc/common/notifications.qh:666
2997 msgid "^K1You melted away in slime!"
2998 msgstr "^K1Стопихте се в калта!"
2999
3000 #: qcsrc/common/notifications.qh:667
3001 msgid "^K1You committed suicide!"
3002 msgstr "^K1Извършихте самоубийство!"
3003
3004 #: qcsrc/common/notifications.qh:667
3005 msgid "^K1You ended it all!"
3006 msgstr "^K1Вие приключихте всичко!"
3007
3008 #: qcsrc/common/notifications.qh:668
3009 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
3010 msgstr "^K1Затънахте в тресавището!"
3011
3012 #: qcsrc/common/notifications.qh:669
3013 #, c-format
3014 msgid "^BGYou are now on: %s"
3015 msgstr "^BGСега сте в: %s"
3016
3017 #: qcsrc/common/notifications.qh:670
3018 msgid "^K1You died in an accident!"
3019 msgstr "^K1Умряхте в инцидент!"
3020
3021 #: qcsrc/common/notifications.qh:671
3022 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
3023 msgstr "^K1Имахте неочаквана среща с кула!"
3024
3025 #: qcsrc/common/notifications.qh:671
3026 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
3027 msgstr "^K1Бяхте покосен от кула!"
3028
3029 #: qcsrc/common/notifications.qh:672
3030 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
3031 msgstr "^K1Имахте неочаквана среща с eWheel кула!"
3032
3033 #: qcsrc/common/notifications.qh:672
3034 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
3035 msgstr "^K1Бяхте покосен от eWheel кула!"
3036
3037 #: qcsrc/common/notifications.qh:673
3038 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
3039 msgstr "^K1Имахте злощастен сблъсък с кула Walker!"
3040
3041 #: qcsrc/common/notifications.qh:673
3042 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
3043 msgstr "^K1Бяхте покосен от кула Walker!"
3044
3045 #: qcsrc/common/notifications.qh:674
3046 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
3047 msgstr "^K1Бяхте хванат от взривната вълна на Bumblebee експлозия!"
3048
3049 #: qcsrc/common/notifications.qh:675
3050 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
3051 msgstr "^K1Бяхте премазан от превозно средство!"
3052
3053 #: qcsrc/common/notifications.qh:676
3054 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
3055 msgstr "^K1Вие бяхте хванат от Raptor бомба!"
3056
3057 #: qcsrc/common/notifications.qh:677
3058 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
3059 msgstr "^K1Вие бяхте в центъра на Raptor експлозия!"
3060
3061 #: qcsrc/common/notifications.qh:678
3062 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
3063 msgstr "^K1YВие бяхте хванат от взривната вълна на Spiderbot експлозия!"
3064
3065 #: qcsrc/common/notifications.qh:679
3066 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
3067 msgstr "^K1Вие бяхте радробен на парченца от Spiderbot ракета!"
3068
3069 #: qcsrc/common/notifications.qh:680
3070 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
3071 msgstr "^K1Вие бяхте хванат от взривната вълна на Racer експлозия!"
3072
3073 #: qcsrc/common/notifications.qh:681
3074 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
3075 msgstr "^K1Вие не можахте да се скриете от Racer ракета!"
3076
3077 #: qcsrc/common/notifications.qh:682
3078 msgid "^K1Watch your step!"
3079 msgstr "^K1Гледай къде ходиш!"
3080
3081 #: qcsrc/common/notifications.qh:683
3082 #, c-format
3083 msgid "^K1Moron! You fragged ^BG%s^K1, a team mate!"
3084 msgstr "^K1Идиот! Вие улучихте ^BG%s^K1, съотборник!"
3085
3086 #: qcsrc/common/notifications.qh:683
3087 #, c-format
3088 msgid "^K1Moron! You went against ^BG%s^K1, a team mate!"
3089 msgstr "^K1Идиот! Вие се противопоставихте на ^BG%s^K1, съотборник!"
3090
3091 #: qcsrc/common/notifications.qh:684
3092 #, c-format
3093 msgid "^K1You were fragged by ^BG%s^K1, a team mate"
3094 msgstr "^K1Вие бяхте убит от ^BG%s^K1, съотборник"
3095
3096 #: qcsrc/common/notifications.qh:684
3097 #, c-format
3098 msgid "^K1You were scored against by ^BG%s^K1, a team mate"
3099 msgstr "^K1Отбелязаха ви точки от ^BG%s^K1, съотборник"
3100
3101 #: qcsrc/common/notifications.qh:685
3102 msgid ""
3103 "^K1Stop idling!\n"
3104 "^BGDisconnecting in ^COUNT..."
3105 msgstr ""
3106 "^K1Спри да се мотаеш!\n"
3107 "^BGИзключване след ^COUNT..."
3108
3109 #: qcsrc/common/notifications.qh:686
3110 #, c-format
3111 msgid "^BGYou need %s^BG!"
3112 msgstr ""
3113
3114 #: qcsrc/common/notifications.qh:687
3115 #, c-format
3116 msgid "^BGYou also need %s^BG!"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: qcsrc/common/notifications.qh:688
3120 msgid "^BGDoor unlocked!"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: qcsrc/common/notifications.qh:689
3124 msgid "^F2You picked up some extra lives"
3125 msgstr "^F2Вие взехте няколко допълнителни живота"
3126
3127 #: qcsrc/common/notifications.qh:690
3128 #, c-format
3129 msgid "^K3You froze ^BG%s"
3130 msgstr "^K3Вие замръзихте ^BG%s"
3131
3132 #: qcsrc/common/notifications.qh:691
3133 #, c-format
3134 msgid "^K1You were frozen by ^BG%s"
3135 msgstr "^K1Бяхте замръзен от ^BG%s"
3136
3137 #: qcsrc/common/notifications.qh:692
3138 #, c-format
3139 msgid "^K3You revived ^BG%s"
3140 msgstr "^K3Вие съживихте ^BG%s"
3141
3142 #: qcsrc/common/notifications.qh:693
3143 msgid "^K3You revived yourself"
3144 msgstr "^K3Вие се съживихте"
3145
3146 #: qcsrc/common/notifications.qh:694
3147 #, c-format
3148 msgid "^K3You were revived by ^BG%s"
3149 msgstr "^K3Бяхте съживен от ^BG%s"
3150
3151 #: qcsrc/common/notifications.qh:695
3152 #, c-format
3153 msgid "^K3You were automatically revived after %s second(s)"
3154 msgstr "^K3Бяхте автоматично съживен след %s секунди(а)"
3155
3156 #: qcsrc/common/notifications.qh:698
3157 msgid "^K1You froze yourself"
3158 msgstr "^K1Вие се замразихте"
3159
3160 #: qcsrc/common/notifications.qh:699
3161 msgid "^K1Round already started, you spawn as frozen"
3162 msgstr "^K1Рунда вече започна, появявате се замръзнал"
3163
3164 #: qcsrc/common/notifications.qh:700
3165 #, c-format
3166 msgid "^K1A %s has arrived!"
3167 msgstr "^K1A %s пристигна!"
3168
3169 #: qcsrc/common/notifications.qh:709
3170 msgid ""
3171 "^K1No spawnpoints available!\n"
3172 "Hope your team can fix it..."
3173 msgstr ""
3174 "^K1Няма свободни места!\n"
3175 "Надявайте се отбора Ви да се справи с положението..."
3176
3177 #: qcsrc/common/notifications.qh:710
3178 msgid ""
3179 "^K1You may not join the game at this time.\n"
3180 "The player limit reached maximum capacity."
3181 msgstr ""
3182 "^K1В момента не може да се включите в играта.\n"
3183 "Броя на играчите достигна своя максимален капацитет."
3184
3185 #: qcsrc/common/notifications.qh:713
3186 msgid "^BGYou picked up the ball"
3187 msgstr "^BGВие получихте топката"
3188
3189 #: qcsrc/common/notifications.qh:714
3190 msgid "^BGKilling people while you don't have the ball gives no points!"
3191 msgstr ""
3192 "^BGЗа убийството на играчи, докато не притежавате топката, не получавате "
3193 "точки!"
3194
3195 #: qcsrc/common/notifications.qh:715
3196 msgid ""
3197 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3198 "Help the key carriers to meet!"
3199 msgstr ""
3200 "^BGВсички ключове са в ръцете на твоя отбор!\n"
3201 "Помогнете на ключоносителите да се срещнат!"
3202
3203 #: qcsrc/common/notifications.qh:716
3204 msgid ""
3205 "^BGAll keys are in ^TC^TT team^BG's hands!\n"
3206 "Interfere ^F4NOW^BG!"
3207 msgstr ""
3208 "^BGВсички ключове са в ръцете на ^TC^TT отбор^BG's !\n"
3209 "Попречете им ^F4ВЕДНАГА^BG!"
3210
3211 #: qcsrc/common/notifications.qh:717
3212 msgid ""
3213 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3214 "Meet the other key carriers ^F4NOW^BG!"
3215 msgstr ""
3216 "^BGВсички ключове са в ръцете на твоя отбор!\n"
3217 "Срещнете се с другите притежатели на ключове ^F4ВЕДНАГА^BG!"
3218
3219 #: qcsrc/common/notifications.qh:718
3220 msgid "^F4Round will start in ^COUNT"
3221 msgstr "^F4Рунда започва след ^COUNT"
3222
3223 #: qcsrc/common/notifications.qh:719
3224 msgid "^BGScanning frequency range..."
3225 msgstr "^BGСканиране на честотите"
3226
3227 #: qcsrc/common/notifications.qh:720
3228 msgid "^BGYou are starting with the ^TC^TT Key"
3229 msgstr "^BGВие започвате с(ъс) ^TC^TT ключ"
3230
3231 #: qcsrc/common/notifications.qh:721
3232 msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
3233 msgstr ""
3234
3235 #: qcsrc/common/notifications.qh:722
3236 #, c-format
3237 msgid ""
3238 "^BGWaiting for players to join...\n"
3239 "Need active players for: %s"
3240 msgstr ""
3241 "^BGИзчакване на играчи...\n"
3242 "Необходими активни играчи за: %s"
3243
3244 #: qcsrc/common/notifications.qh:723
3245 #, c-format
3246 msgid "^BGWaiting for %s player(s) to join..."
3247 msgstr "^BGИзчакване на %s допълнителни играчи(а)..."
3248
3249 #: qcsrc/common/notifications.qh:724
3250 msgid "^F4^COUNT^BG left to find some ammo!"
3251 msgstr "^F4^COUNT^BG остават за да намерите допълнителни муниции!"
3252
3253 #: qcsrc/common/notifications.qh:725
3254 msgid "^BGGet some ammo or you'll be dead in ^F4^COUNT^BG!"
3255 msgstr ""
3256 "^BGНамерете допълнителни муниции или ще се споминате след ^F4^COUNT^BG!"
3257
3258 #: qcsrc/common/notifications.qh:725
3259 msgid "^BGGet some ammo! ^F4^COUNT^BG left!"
3260 msgstr "^BGНамерете муниции! ^F4^COUNT^BG остават!"
3261
3262 #: qcsrc/common/notifications.qh:726
3263 #, c-format
3264 msgid "^F2Extra lives remaining: ^K1%s"
3265 msgstr "^F2Оставащи допълнителни животи: ^K1%s"
3266
3267 #: qcsrc/common/notifications.qh:728
3268 #, c-format
3269 msgid ""
3270 "^F2^COUNT^BG until weapon change...\n"
3271 "Next weapon: ^F1%s"
3272 msgstr ""
3273 "^F2^COUNT^BG до смяната на следващото оръжие...\n"
3274 "Следващо оръжие: ^F1%s"
3275
3276 #: qcsrc/common/notifications.qh:729
3277 #, c-format
3278 msgid "^F2Active weapon: ^F1%s"
3279 msgstr "^F2Активно оръжие: ^F1%s"
3280
3281 #: qcsrc/common/notifications.qh:730
3282 msgid "^BGPress ^F2DROPWEAPON^BG again to toss the grenade!"
3283 msgstr "^BGНатиснете ^F2DROPWEAPON^BG отново за да метнете гранатата!"
3284
3285 #: qcsrc/common/notifications.qh:731
3286 msgid ""
3287 "^K1Your generator is NOT shielded!\n"
3288 "^BGRe-capture controlpoints to shield it!"
3289 msgstr ""
3290
3291 #: qcsrc/common/notifications.qh:732
3292 msgid ""
3293 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3294 "Keep fragging until we have a winner!"
3295 msgstr ""
3296 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
3297 "Продължете да се стреляте докато имаме победител!"
3298
3299 #: qcsrc/common/notifications.qh:732
3300 msgid ""
3301 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3302 "Keep scoring until we have a winner!"
3303 msgstr ""
3304 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
3305 "Продължете да бележите докато имаме победител!"
3306
3307 #: qcsrc/common/notifications.qh:733
3308 msgid ""
3309 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3310 "\n"
3311 "Generators are now decaying.\n"
3312 "The more control points your team holds,\n"
3313 "the faster the enemy generator decays"
3314 msgstr ""
3315
3316 #: qcsrc/common/notifications.qh:734
3317 #, c-format
3318 msgid ""
3319 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3320 "^BGAdded ^F4%s^BG to the game!"
3321 msgstr ""
3322 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
3323 "^BGДобавихме ^F4%s^BG към играта!"
3324
3325 #: qcsrc/common/notifications.qh:735
3326 msgid "^K1In^BG-portal created"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: qcsrc/common/notifications.qh:736
3330 msgid "^F3Out^BG-portal created"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: qcsrc/common/notifications.qh:737
3334 msgid ""
3335 "^K1Portal deployment failed.\n"
3336 "\n"
3337 "^F2Catch it to try again!"
3338 msgstr ""
3339
3340 #: qcsrc/common/notifications.qh:738
3341 msgid "^F2Invisibility has worn off"
3342 msgstr "^F2Невидимостта бе свалена"
3343
3344 #: qcsrc/common/notifications.qh:739
3345 msgid "^F2Shield has worn off"
3346 msgstr "^F2Бронята бе свалена"
3347
3348 #: qcsrc/common/notifications.qh:740
3349 msgid "^F2Speed has worn off"
3350 msgstr "^F2Скоростта бе свалена"
3351
3352 #: qcsrc/common/notifications.qh:741
3353 msgid "^F2Strength has worn off"
3354 msgstr "^F2Силата бе свалена"
3355
3356 #: qcsrc/common/notifications.qh:742
3357 msgid "^F2You are invisible"
3358 msgstr "^F2Вие сте невидим"
3359
3360 #: qcsrc/common/notifications.qh:743
3361 msgid "^F2Shield surrounds you"
3362 msgstr "^F2Щитът ви обгръща"
3363
3364 #: qcsrc/common/notifications.qh:744
3365 msgid "^F2You are on speed"
3366 msgstr "^F2Вие сте на скорост"
3367
3368 #: qcsrc/common/notifications.qh:745
3369 msgid "^F2Strength infuses your weapons with devastating power"
3370 msgstr "^F2Strength изпълва вашето оръжие с опустушителна сила"
3371
3372 #: qcsrc/common/notifications.qh:746
3373 msgid "^F2The race is over, finish your lap!"
3374 msgstr "^F2Състезанието приключи, завършете своята обиколка!"
3375
3376 #: qcsrc/common/notifications.qh:747
3377 msgid "^BGSecondary fire inflicts no damage!"
3378 msgstr "^BGВторостепенното оръжие не причинява поражения!"
3379
3380 #: qcsrc/common/notifications.qh:748
3381 msgid "^BGSequence completed!"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: qcsrc/common/notifications.qh:749
3385 msgid "^BGThere are more to go..."
3386 msgstr ""
3387
3388 #: qcsrc/common/notifications.qh:750
3389 #, c-format
3390 msgid "^BGOnly %s^BG more to go..."
3391 msgstr ""
3392
3393 #: qcsrc/common/notifications.qh:751
3394 msgid "^F2Superweapons have broken down"
3395 msgstr "^F2Супероръжията се развалиха"
3396
3397 #: qcsrc/common/notifications.qh:752
3398 msgid "^F2Superweapons have been lost"
3399 msgstr "^F2Супероръжията бяха изгубени"
3400
3401 #: qcsrc/common/notifications.qh:753
3402 msgid "^F2You now have a superweapon"
3403 msgstr "^F2Сега притежавате супероръжие"
3404
3405 #: qcsrc/common/notifications.qh:754
3406 msgid "^K1Changing to ^TC^TT^K1 in ^COUNT"
3407 msgstr "^K1Смяна към ^TC^TT^K1 след ^COUNT"
3408
3409 #: qcsrc/common/notifications.qh:755
3410 msgid "^K1Changing team in ^COUNT"
3411 msgstr "^K1Смяна на отбор след ^COUNT"
3412
3413 #: qcsrc/common/notifications.qh:756
3414 msgid "^K1Spectating in ^COUNT"
3415 msgstr "^K1Зяпане след ^COUNT"
3416
3417 #: qcsrc/common/notifications.qh:757
3418 msgid "^K1Suicide in ^COUNT"
3419 msgstr "^K1Самоубийство след ^COUNT"
3420
3421 #: qcsrc/common/notifications.qh:758
3422 msgid "^F4Timeout begins in ^COUNT"
3423 msgstr "^F4Timeout започва след ^COUNT"
3424
3425 #: qcsrc/common/notifications.qh:759
3426 msgid "^F4Timeout ends in ^COUNT"
3427 msgstr "^F4Timeout приключва след ^COUNT"
3428
3429 #: qcsrc/common/notifications.qh:1069 qcsrc/common/notifications.qh:1070
3430 #, c-format
3431 msgid " (near %s)"
3432 msgstr "(около %s)"
3433
3434 #: qcsrc/common/notifications.qh:1077 qcsrc/common/notifications.qh:1078
3435 msgid "primary"
3436 msgstr "първично"
3437
3438 #: qcsrc/common/notifications.qh:1077 qcsrc/common/notifications.qh:1078
3439 msgid "secondary"
3440 msgstr "вторично"
3441
3442 #: qcsrc/common/notifications.qh:1088
3443 #, c-format
3444 msgid " ^F1(Press %s)"
3445 msgstr "^F1(Натиснете %s)"
3446
3447 #: qcsrc/common/notifications.qh:1099
3448 #, c-format
3449 msgid " with %s"
3450 msgstr "чрез %s"
3451
3452 #: qcsrc/common/notifications.qh:1110
3453 #, c-format
3454 msgid "%s^K1 made a TRIPLE FRAG! %s^BG"
3455 msgstr "%s^K1 направи ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ! %s^BG"
3456
3457 #: qcsrc/common/notifications.qh:1110
3458 #, c-format
3459 msgid "%s^K1 made a TRIPLE SCORE! %s^BG"
3460 msgstr "%s^K1 направи ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ! %s^BG"
3461
3462 #: qcsrc/common/notifications.qh:1110
3463 msgid "TRIPLE FRAG! "
3464 msgstr "ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ!"
3465
3466 #: qcsrc/common/notifications.qh:1111
3467 #, c-format
3468 msgid "%s^K1 made FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
3469 msgstr "%s^K1 направи ПЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3470
3471 #: qcsrc/common/notifications.qh:1111
3472 #, c-format
3473 msgid "%s^K1 unlocked RAGE! %s^BG"
3474 msgstr "%s^K1 отключи ЯРОСТ! %s^BG"
3475
3476 #: qcsrc/common/notifications.qh:1111
3477 msgid "RAGE! "
3478 msgstr "ЯРОСТ!"
3479
3480 #: qcsrc/common/notifications.qh:1112
3481 #, c-format
3482 msgid "%s^K1 made TEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
3483 msgstr "%s^K1 направи ДЕСЕН НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3484
3485 #: qcsrc/common/notifications.qh:1112
3486 #, c-format
3487 msgid "%s^K1 started a MASSACRE! %s^BG"
3488 msgstr "%s^K1 започна КЛАНЕ %s^BG"
3489
3490 #: qcsrc/common/notifications.qh:1112
3491 msgid "MASSACRE! "
3492 msgstr "КЛАНЕ!"
3493
3494 #: qcsrc/common/notifications.qh:1113
3495 #, c-format
3496 msgid "%s^K1 executed MAYHEM! %s^BG"
3497 msgstr "%s^K1 извърши КЛАННИЦА! %s^BG"
3498
3499 #: qcsrc/common/notifications.qh:1113
3500 #, c-format
3501 msgid "%s^K1 made FIFTEEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
3502 msgstr "%s^K1 направи ПЕТНАДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3503
3504 #: qcsrc/common/notifications.qh:1113
3505 msgid "MAYHEM! "
3506 msgstr "КЛАННИЦА!"
3507
3508 #: qcsrc/common/notifications.qh:1114
3509 #, c-format
3510 msgid "%s^K1 is a BERSERKER! %s^BG"
3511 msgstr "%s^K1 е БЕЗСТРАШЕН ВОЙН! %s^BG"
3512
3513 #: qcsrc/common/notifications.qh:1114
3514 #, c-format
3515 msgid "%s^K1 made TWENTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
3516 msgstr "%s^K1 направи ДВАДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3517
3518 #: qcsrc/common/notifications.qh:1114
3519 msgid "BERSERKER! "
3520 msgstr "БЕЗСТРАШЕН ВОЙН!"
3521
3522 #: qcsrc/common/notifications.qh:1115
3523 #, c-format
3524 msgid "%s^K1 inflicts CARNAGE! %s^BG"
3525 msgstr "%s^K1 нанася БЕЗМИЛОСТНА СЕЧ! %s^BG"
3526
3527 #: qcsrc/common/notifications.qh:1115
3528 #, c-format
3529 msgid "%s^K1 made TWENTY FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
3530 msgstr "%s^K1 направи ДВАДЕСЕТ И ПЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3531
3532 #: qcsrc/common/notifications.qh:1115
3533 msgid "CARNAGE! "
3534 msgstr "БЕЗМИЛОСТНА СЕЧ!"
3535
3536 #: qcsrc/common/notifications.qh:1116
3537 #, c-format
3538 msgid "%s^K1 made THIRTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
3539 msgstr "%s^K1 направи ТРИДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3540
3541 #: qcsrc/common/notifications.qh:1116
3542 #, c-format
3543 msgid "%s^K1 unleashes ARMAGEDDON! %s^BG"
3544 msgstr "%s^K1 отприщи РЕШИТЕЛНА БОРБА! %s^BG"
3545
3546 #: qcsrc/common/notifications.qh:1116
3547 msgid "ARMAGEDDON! "
3548 msgstr "РЕШИТЕЛНА БОРБА!"
3549
3550 #: qcsrc/common/notifications.qh:1122
3551 #, c-format
3552 msgid "%s(^F1Bot^BG)"
3553 msgstr "%s(^F1Бот^BG)"
3554
3555 #: qcsrc/common/notifications.qh:1124
3556 #, c-format
3557 msgid "%s(Ping ^F1%d^BG)"
3558 msgstr "%s(Пинг ^F1%d^BG)"
3559
3560 #: qcsrc/common/notifications.qh:1130
3561 #, c-format
3562 msgid ""
3563 "\n"
3564 "(Health ^1%d^BG / Armor ^2%d^BG)%s"
3565 msgstr ""
3566 "\n"
3567 "(Кръв ^1%d^BG / Броня ^2%d^BG)%s"
3568
3569 #: qcsrc/common/notifications.qh:1132
3570 #, c-format
3571 msgid ""
3572 "\n"
3573 "(^F4Dead^BG)%s"
3574 msgstr ""
3575 "\n"
3576 "(^F4Мъртав^BG)%s"
3577
3578 #: qcsrc/common/notifications.qh:1169 qcsrc/common/notifications.qh:1182
3579 #, c-format
3580 msgid "%d score spree! "
3581 msgstr "Поредност от %d точки!"
3582
3583 #: qcsrc/common/notifications.qh:1181
3584 #, c-format
3585 msgid "%d frag spree! "
3586 msgstr "Поредност от %d попадения!"
3587
3588 #: qcsrc/common/notifications.qh:1194
3589 msgid "First blood! "
3590 msgstr "Първа кръв!"
3591
3592 #: qcsrc/common/notifications.qh:1194
3593 msgid "First score! "
3594 msgstr "Първа точка!"
3595
3596 #: qcsrc/common/notifications.qh:1198
3597 msgid "First casualty! "
3598 msgstr "Пръв инцидент!"
3599
3600 #: qcsrc/common/notifications.qh:1198
3601 msgid "First victim! "
3602 msgstr "Първа жертва!"
3603
3604 #: qcsrc/common/notifications.qh:1239
3605 #, c-format
3606 msgid "%s^K1 has %d frags in a row! %s^BG"
3607 msgstr "%s^K1 има %d последователни убийства! %s^BG"
3608
3609 #: qcsrc/common/notifications.qh:1240
3610 #, c-format
3611 msgid "%s^K1 made %d scores in a row! %s^BG"
3612 msgstr "%s^K1 направи %d последователни точки! %s^BG"
3613
3614 #: qcsrc/common/notifications.qh:1258
3615 #, c-format
3616 msgid "%s^K1 drew first blood! %s^BG"
3617 msgstr "%s^K1 източи първата капка кръв! %s^BG"
3618
3619 #: qcsrc/common/notifications.qh:1259
3620 #, c-format
3621 msgid "%s^K1 got the first score! %s^BG"
3622 msgstr "%s^K1 получи първата точка! %s^BG"
3623
3624 #: qcsrc/common/notifications.qh:1275
3625 #, c-format
3626 msgid ", ending their %d frag spree"
3627 msgstr ", приключвайки своята последователност от %d убийства"
3628
3629 #: qcsrc/common/notifications.qh:1276
3630 #, c-format
3631 msgid ", ending their %d score spree"
3632 msgstr ", приключвайки своята последователност от %d точки"
3633
3634 #: qcsrc/common/notifications.qh:1290
3635 #, c-format
3636 msgid ", losing their %d frag spree"
3637 msgstr ", губещ своята последователност от %d убийства"
3638
3639 #: qcsrc/common/notifications.qh:1291
3640 #, c-format
3641 msgid ", losing their %d score spree"
3642 msgstr ", губещ своята последователност от %d точки"
3643
3644 #: qcsrc/common/teams.qh:29
3645 msgid "Red"
3646 msgstr "Червено"
3647
3648 #: qcsrc/common/teams.qh:30
3649 msgid "Blue"
3650 msgstr "Синьо"
3651
3652 #: qcsrc/common/teams.qh:31
3653 msgid "Yellow"
3654 msgstr "Жълто"
3655
3656 #: qcsrc/common/teams.qh:32
3657 msgid "Pink"
3658 msgstr "Розово"
3659
3660 #: qcsrc/common/teams.qh:33
3661 msgid "Team"
3662 msgstr "Отбор"
3663
3664 #: qcsrc/common/teams.qh:34
3665 msgid "Neutral"
3666 msgstr "Неутрален"
3667
3668 #: qcsrc/common/util.qc:444
3669 #, c-format
3670 msgid "%d days, %02d:%02d:%02d"
3671 msgstr ""
3672
3673 #: qcsrc/common/util.qc:446
3674 #, c-format
3675 msgid "%02d:%02d:%02d"
3676 msgstr ""
3677
3678 #: qcsrc/common/weapons/w_arc.qc:15
3679 msgid "Arc"
3680 msgstr ""
3681
3682 #: qcsrc/common/weapons/w_blaster.qc:15
3683 msgid "Blaster"
3684 msgstr ""
3685
3686 #: qcsrc/common/weapons/w_crylink.qc:15
3687 msgid "Crylink"
3688 msgstr "Crylink"
3689
3690 #: qcsrc/common/weapons/w_devastator.qc:15
3691 msgid "Devastator"
3692 msgstr ""
3693
3694 #: qcsrc/common/weapons/w_electro.qc:15
3695 msgid "Electro"
3696 msgstr "Electro"
3697
3698 #: qcsrc/common/weapons/w_fireball.qc:15
3699 msgid "Fireball"
3700 msgstr "Огнена топка"
3701
3702 #: qcsrc/common/weapons/w_hagar.qc:15
3703 msgid "Hagar"
3704 msgstr "Hagar"
3705
3706 #: qcsrc/common/weapons/w_hlac.qc:15
3707 msgid "Heavy Laser Assault Cannon"
3708 msgstr "Лазерно оръдие"
3709
3710 #: qcsrc/common/weapons/w_hmg.qc:15
3711 msgid "Heavy Machine Gun"
3712 msgstr ""
3713
3714 #: qcsrc/common/weapons/w_hook.qc:15
3715 msgid "Grappling Hook"
3716 msgstr "Кука"
3717
3718 #: qcsrc/common/weapons/w_machinegun.qc:15
3719 msgid "Machine Gun"
3720 msgstr "Картечница"
3721
3722 #: qcsrc/common/weapons/w_minelayer.qc:15
3723 msgid "Mine Layer"
3724 msgstr "Mine Layer"
3725
3726 #: qcsrc/common/weapons/w_mortar.qc:15
3727 msgid "Mortar"
3728 msgstr "Минохвъргачка"
3729
3730 #: qcsrc/common/weapons/w_porto.qc:15
3731 msgid "Port-O-Launch"
3732 msgstr "Port-O-Launch"
3733
3734 #: qcsrc/common/weapons/w_rifle.qc:15
3735 msgid "Rifle"
3736 msgstr "Винтовка"
3737
3738 #: qcsrc/common/weapons/w_rpc.qc:15
3739 msgid "Rocket Propelled Chainsaw"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: qcsrc/common/weapons/w_seeker.qc:15
3743 msgid "T.A.G. Seeker"
3744 msgstr "T.A.G. Seeker"
3745
3746 #: qcsrc/common/weapons/w_shockwave.qc:15
3747 msgid "Shockwave"
3748 msgstr ""
3749
3750 #: qcsrc/common/weapons/w_shotgun.qc:15
3751 msgid "Shotgun"
3752 msgstr "Пушка"
3753
3754 #: qcsrc/common/weapons/w_tuba.qc:16
3755 #, no-c-format
3756 msgid "@!#%'n Tuba"
3757 msgstr "@!#%'n Tuba"
3758
3759 #: qcsrc/common/weapons/w_vaporizer.qc:15
3760 msgid "Vaporizer"
3761 msgstr ""
3762
3763 #: qcsrc/common/weapons/w_vortex.qc:15
3764 msgid "Vortex"
3765 msgstr ""
3766
3767 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:46
3768 msgid "Usage: menu_cmd command..., where possible commands are:\n"
3769 msgstr ""
3770 "Начин на употреба: menu_cmd команда..., където възможните команди са:\n"
3771
3772 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:47
3773 msgid "  sync - reloads all cvars on the current menu page\n"
3774 msgstr ""
3775 "  sync - презарежда всички cvar променливи на текущата страница от менюто\n"
3776
3777 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:48
3778 msgid "  directmenu ITEM - select a menu item as main item\n"
3779 msgstr "  directmenu ITEM - избиране на точка от менюто като основна\n"
3780
3781 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:79
3782 msgid "Available options:\n"
3783 msgstr "Възможни опции\n"
3784
3785 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:133
3786 msgid "Invalid command. For a list of supported commands, try menu_cmd help.\n"
3787 msgstr ""
3788 "Невалидна команда. За списък с всички команди, използвайте menu_cmd help.\n"
3789
3790 #: qcsrc/menu/item/listbox.qc:488
3791 #, c-format
3792 msgid "Item %d"
3793 msgstr "Елемент %d"
3794
3795 #: qcsrc/menu/item/textslider.qc:33 qcsrc/menu/item/textslider.qc:35
3796 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:39
3797 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:70
3798 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:116
3799 msgid "Custom"
3800 msgstr "Потребителски"
3801
3802 #: qcsrc/menu/xonotic/campaign.qc:286
3803 #, c-format
3804 msgid "Level %d: %s"
3805 msgstr "Ниво %d: %s"
3806
3807 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:75
3808 msgid "forced to be saved to config.cfg"
3809 msgstr "изисква запаметяване в config.cfg"
3810
3811 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:81 qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:91
3812 msgid "will not be saved"
3813 msgstr "няма да се запази"
3814
3815 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:86
3816 msgid "will be saved to config.cfg"
3817 msgstr "ще се запази в config.cfg"
3818
3819 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:95
3820 msgid "private"
3821 msgstr "частен"
3822
3823 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:97
3824 msgid "engine setting"
3825 msgstr "настройки на енджина"
3826
3827 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:99
3828 msgid "read only"
3829 msgstr "само за четене"
3830
3831 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.qc:7
3832 msgid "Credits"
3833 msgstr "Заслуги"
3834
3835 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.qc:23
3836 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:46
3837 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:282
3838 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:92
3839 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:83
3840 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer_winner.qc:24
3841 msgid "OK"
3842 msgstr "Добре"
3843
3844 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:6
3845 msgid "Welcome"
3846 msgstr "Добре дошли"
3847
3848 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:48
3849 msgid ""
3850 "Welcome to Xonotic, please select your language preference and enter your "
3851 "player name to get started.  You can change these options later through the "
3852 "menu system."
3853 msgstr ""
3854 "Добре дошли в Xonotic, моля изберете вашият език и въведете името на играча "
3855 "си. Можете да промените тези настройки и по-късно от менюто."
3856
3857 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:54
3858 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:41
3859 msgid "Name:"
3860 msgstr "Име:"
3861
3862 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:77
3863 msgid "Text language:"
3864 msgstr "Език на текста:"
3865
3866 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:86
3867 msgid "Allow player statistics to use your nickname at stats.xonotic.org?"
3868 msgstr ""
3869 "Използвай името на играча при събиране на статистика в stats.xonotic.org?"
3870
3871 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:90
3872 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:26
3873 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:26
3874 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:23
3875 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:35
3876 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:25
3877 msgid "Yes"
3878 msgstr "Да"
3879
3880 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:91
3881 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:29
3882 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:29
3883 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:24
3884 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:38
3885 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:26
3886 msgid "No"
3887 msgstr "Не"
3888
3889 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:92
3890 msgid "Undecided"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:96
3894 msgid "Save settings"
3895 msgstr "Запазване на настройките"
3896
3897 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:6
3898 msgid "Ammo Panel"
3899 msgstr "Панел за амуниции"
3900
3901 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:25
3902 msgid "Ammunition display:"
3903 msgstr "Показване на амунициите:"
3904
3905 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:28
3906 msgid "Show only current ammo type"
3907 msgstr "Показване само на текущия тип амуниции"
3908
3909 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:31
3910 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:51
3911 msgid "Noncurrent alpha:"
3912 msgstr ""
3913
3914 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:35
3915 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:55
3916 msgid "Noncurrent scale:"
3917 msgstr ""
3918
3919 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:39
3920 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:31
3921 msgid "Align icon:"
3922 msgstr "Подравняване на иконата:"
3923
3924 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:40
3925 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:39
3926 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:31
3927 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:43
3928 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:32