ccd1091acee6ffef766ccc5a1eba40e8cc4fcc52
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.bg.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # set_killer <mettall@abv.bg>, 2014
7 # set_killer <mettall@abv.bg>, 2014
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2014-12-31 22:22+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2014-12-30 11:22+0000\n"
14 "Last-Translator: divVerent <divVerent@xonotic.org>\n"
15 "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/projects/p/xonotic/"
16 "language/bg/)\n"
17 "Language: bg\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
22
23 #: qcsrc/client/Main.qc:21
24 msgid "ERROR - MENU IS VISIBLE BUT NO MENU WAS DEFINED!"
25 msgstr "ГРЕШКА - МЕНЮТО Е ВИДИМО НО НЕ Е ДЕФИНИРАНО"
26
27 #: qcsrc/client/Main.qc:1295
28 #, c-format
29 msgid "%s (not bound)"
30 msgstr "%s (не е свързано)"
31
32 #: qcsrc/client/View.qc:511
33 msgid "Nade timer"
34 msgstr ""
35
36 #: qcsrc/client/View.qc:516
37 msgid "Revival progress"
38 msgstr "Процес на съживяване"
39
40 #: qcsrc/client/hud.qc:186
41 #, c-format
42 msgid " (-%dL)"
43 msgstr "(-%dL)"
44
45 #: qcsrc/client/hud.qc:191
46 #, c-format
47 msgid " (+%dL)"
48 msgstr "(+%dL)"
49
50 #: qcsrc/client/hud.qc:210
51 msgid "Start line"
52 msgstr "Начална линия"
53
54 #: qcsrc/client/hud.qc:212 qcsrc/client/hud.qc:216
55 msgid "Finish line"
56 msgstr "Крайна линия"
57
58 #: qcsrc/client/hud.qc:214
59 #, c-format
60 msgid "Intermediate %d"
61 msgstr "Междинен %d"
62
63 #: qcsrc/client/hud.qc:805
64 msgid "Out of ammo"
65 msgstr "Мунициите свършиха"
66
67 #: qcsrc/client/hud.qc:809
68 msgid "Don't have"
69 msgstr "Нямам"
70
71 #: qcsrc/client/hud.qc:813
72 msgid "Unavailable"
73 msgstr "Не е на разположение"
74
75 #: qcsrc/client/hud.qc:1751 qcsrc/client/hud.qc:1752 qcsrc/client/hud.qc:2109
76 #, c-format
77 msgid "Player %d"
78 msgstr "Играч %d"
79
80 #: qcsrc/client/hud.qc:2417
81 msgid "^1Intermediate 1 (+15.42)"
82 msgstr "^1Междинен 1 (+15.42)"
83
84 #: qcsrc/client/hud.qc:2419 qcsrc/client/hud.qc:2461 qcsrc/client/hud.qc:2502
85 #, c-format
86 msgid "^1PENALTY: %.1f (%s)"
87 msgstr "^1ДУЗПА: %.1f (%s)"
88
89 #: qcsrc/client/hud.qc:2504
90 #, c-format
91 msgid "^2PENALTY: %.1f (%s)"
92 msgstr "^2ДУЗПА: %.1f (%s)"
93
94 #: qcsrc/client/hud.qc:2534
95 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode\n"
96 msgstr ""
97 "^1Трябва да отговорите преди да влезнете в мод за конфигуриране на HUD\n"
98
99 #: qcsrc/client/hud.qc:2539
100 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
101 msgstr "^2Име ^7вместо \"^1Анонимен играч^7\" в статистиката"
102
103 #: qcsrc/client/hud.qc:2618
104 msgid "A vote has been called for:"
105 msgstr "Бе започнато гласуване за:"
106
107 #: qcsrc/client/hud.qc:2620
108 msgid "Allow servers to store and display your name?"
109 msgstr "Позволявате ли сървърите да пазят и показват вашето име?"
110
111 #: qcsrc/client/hud.qc:2624
112 msgid "^1Configure the HUD"
113 msgstr "^1Конфигуриране на HUD"
114
115 #: qcsrc/client/hud.qc:2628
116 #, c-format
117 msgid "Yes (%s): %d"
118 msgstr "Да (%s): %d"
119
120 #: qcsrc/client/hud.qc:2630
121 #, c-format
122 msgid "No (%s): %d"
123 msgstr "Не (%s): %d"
124
125 #: qcsrc/client/hud.qc:3191 qcsrc/client/hud.qc:3194 qcsrc/client/hud.qc:3196
126 msgid "Personal best"
127 msgstr "Лично постижение"
128
129 #: qcsrc/client/hud.qc:3209 qcsrc/client/hud.qc:3212 qcsrc/client/hud.qc:3214
130 msgid "Server best"
131 msgstr "Сървърно постижение"
132
133 #: qcsrc/client/hud.qc:3576
134 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
135 msgstr "^3Играч^7: Това е мястото чатене"
136
137 #: qcsrc/client/hud.qc:3641
138 #, c-format
139 msgid "FPS: %.*f"
140 msgstr "FPS: %.*f"
141
142 #: qcsrc/client/hud.qc:3705
143 msgid "^1Observing"
144 msgstr "^1Наблюдавам"
145
146 #: qcsrc/client/hud.qc:3707
147 #, c-format
148 msgid "^1Spectating: ^7%s"
149 msgstr "^1Зрител: ^7%s"
150
151 #: qcsrc/client/hud.qc:3711
152 #, c-format
153 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
154 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да набюдавате играч"
155
156 #: qcsrc/client/hud.qc:3713
157 #, c-format
158 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
159 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 или ^3%s^1 за следващ или предишен играч"
160
161 #: qcsrc/client/hud.qc:3717
162 #, c-format
163 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
164 msgstr "^1Използвайте ^3%s^1 или ^3%s^1 за да промените скоростта"
165
166 #: qcsrc/client/hud.qc:3719
167 #, c-format
168 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe"
169 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да наблюдавате"
170
171 #: qcsrc/client/hud.qc:3722
172 #, c-format
173 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
174 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за информация на игровия мод"
175
176 #: qcsrc/client/hud.qc:3730
177 msgid "^1Match has already begun"
178 msgstr "^1Мачът вече започна"
179
180 #: qcsrc/client/hud.qc:3732
181 msgid "^1You have no more lives left"
182 msgstr "^1Нямате повече животи"
183
184 #: qcsrc/client/hud.qc:3734 qcsrc/client/hud.qc:3737
185 #, c-format
186 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
187 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да се включите"
188
189 #: qcsrc/client/hud.qc:3745
190 #, c-format
191 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
192 msgstr "^1Играта започва след ^3%d^1 секунди"
193
194 #: qcsrc/client/hud.qc:3752
195 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
196 msgstr "^2В етап на ^1загряване^2!"
197
198 #: qcsrc/client/hud.qc:3767
199 #, c-format
200 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
201 msgstr "%sНатиснете ^3%s%s за да приключите загрявката"
202
203 #: qcsrc/client/hud.qc:3769
204 #, c-format
205 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
206 msgstr "%sНатиснете ^3%s%s когато сте готови"
207
208 #: qcsrc/client/hud.qc:3774
209 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
210 msgstr "^2Изчакване на останалите играчи да приключат със загрявката..."
211
212 #: qcsrc/client/hud.qc:3776
213 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
214 msgstr "^2Изчакване на останалите играчи да се приготвят"
215
216 #: qcsrc/client/hud.qc:3782
217 #, c-format
218 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
219 msgstr "^2Натиснете ^3%s^2 за да приключите загрявката"
220
221 #: qcsrc/client/hud.qc:3803
222 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
223 msgstr "Броят на играчите е небалансиран"
224
225 #: qcsrc/client/hud.qc:3808
226 #, c-format
227 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
228 msgstr "Натиснете ^3%s%s за да нагласите"
229
230 #: qcsrc/client/hud.qc:3816
231 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
232 msgstr "^7Натиснете ^3ESC ^7за да видите HUD настройките."
233
234 #: qcsrc/client/hud.qc:3818
235 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
236 msgstr "^3Двоен клик ^7върху панел за да видите специфичните настройки."
237
238 #: qcsrc/client/hud.qc:3820
239 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
240 msgstr "^3CTRL ^7за да изключите проверката за сблъсък, ^3SHIFT ^7и"
241
242 #: qcsrc/client/hud.qc:3822
243 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
244 msgstr "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7за фини настройки"
245
246 #: qcsrc/client/hud.qc:3869
247 msgid " qu/s"
248 msgstr "qu/s"
249
250 #: qcsrc/client/hud.qc:3873
251 msgid " m/s"
252 msgstr "m/s"
253
254 #: qcsrc/client/hud.qc:3877
255 msgid " km/h"
256 msgstr "km/h"
257
258 #: qcsrc/client/hud.qc:3881
259 msgid " mph"
260 msgstr "mph"
261
262 #: qcsrc/client/hud.qc:3885
263 msgid " knots"
264 msgstr "възли"
265
266 #: qcsrc/client/hud_config.qc:197
267 #, c-format
268 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)\n"
269 msgstr "^2Успешно записан като %s! (Бележла: Запазено е в data/data/)\n"
270
271 #: qcsrc/client/hud_config.qc:201
272 #, c-format
273 msgid "^1Couldn't write to %s\n"
274 msgstr "^1Неможе да пише в %s\n"
275
276 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:37
277 msgid " (1 vote)"
278 msgstr "(1 глас)"
279
280 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:39
281 #, c-format
282 msgid " (%d votes)"
283 msgstr "(%d гласа)"
284
285 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:226
286 msgid "Don't care"
287 msgstr "Не ми пука"
288
289 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:318
290 msgid "Decide the gametype"
291 msgstr ""
292
293 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:318
294 msgid "Vote for a map"
295 msgstr "Гласуване за карта"
296
297 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:331
298 #, c-format
299 msgid "%d seconds left"
300 msgstr "остават %d секунди"
301
302 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:415
303 msgid ""
304 "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!\n"
305 msgstr ""
306 "mv_mapdownload: ^3Не би трябвало да използвате тази команда самостоятелно\n"
307
308 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:425
309 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index.\n"
310 msgstr "^1Грешка:^7 Не може да намери индекс.\n"
311
312 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:434
313 msgid "Requesting preview...\n"
314 msgstr "Изискване на преглед...\n"
315
316 #: qcsrc/client/miscfunctions.qc:101
317 msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
318 msgstr ""
319 "Опитвате се да премахнете отбор, който не съществува в списъка на отборите!"
320
321 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:19
322 msgid "SCO^bckills"
323 msgstr "SCO^bcубийства"
324
325 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:20
326 msgid "SCO^bctime"
327 msgstr "SCO^bcвреме"
328
329 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:21
330 msgid "SCO^caps"
331 msgstr "SCO^пленявания"
332
333 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:22
334 msgid "SCO^captime"
335 msgstr "SCO^capвреме"
336
337 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:23
338 msgid "SCO^deaths"
339 msgstr "SCO^умирания"
340
341 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:24
342 msgid "SCO^destroyed"
343 msgstr "SCO^унищожавания"
344
345 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:25
346 msgid "SCO^drops"
347 msgstr "SCO^изпускания"
348
349 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:26
350 msgid "SCO^faults"
351 msgstr "SCO^фалове"
352
353 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:27
354 msgid "SCO^fckills"
355 msgstr "SCO^знаменосци"
356
357 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:28
358 msgid "SCO^goals"
359 msgstr "SCO^голове"
360
361 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:29
362 msgid "SCO^kckills"
363 msgstr "SCO^kcубийства"
364
365 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:30
366 msgid "SCO^kdratio"
367 msgstr "SCO^kdсъотношение"
368
369 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:31
370 msgid "SCO^k/d"
371 msgstr "SCO^k/d"
372
373 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:32
374 msgid "SCO^kd"
375 msgstr "SCO^kd"
376
377 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:33
378 msgid "SCO^kdr"
379 msgstr "SCO^kdr"
380
381 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:34
382 msgid "SCO^kills"
383 msgstr "SCO^убийства"
384
385 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:35
386 msgid "SCO^laps"
387 msgstr "SCO^обиколки"
388
389 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:36
390 msgid "SCO^lives"
391 msgstr "SCO^животи"
392
393 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:37
394 msgid "SCO^losses"
395 msgstr "SCO^загуби"
396
397 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:38
398 msgid "SCO^name"
399 msgstr "SCO^име"
400
401 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:39
402 msgid "SCO^sum"
403 msgstr "SCO^сума"
404
405 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:40
406 msgid "SCO^nick"
407 msgstr "SCO^прякор"
408
409 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:41
410 msgid "SCO^objectives"
411 msgstr "SCO^цели"
412
413 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:42
414 msgid "SCO^pickups"
415 msgstr "SCO^задигания"
416
417 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:43
418 msgid "SCO^ping"
419 msgstr "SCO^пинг"
420
421 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:44
422 msgid "SCO^pl"
423 msgstr "SCO^зп"
424
425 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:45
426 msgid "SCO^pushes"
427 msgstr "SCO^избутвания"
428
429 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:46
430 msgid "SCO^rank"
431 msgstr "SCO^ранг"
432
433 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:47
434 msgid "SCO^returns"
435 msgstr "SCO^връщания"
436
437 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:48
438 msgid "SCO^revivals"
439 msgstr "SCO^съживявания"
440
441 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:49
442 msgid "SCO^score"
443 msgstr "SCO^резултат"
444
445 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:50
446 msgid "SCO^suicides"
447 msgstr "SCO^самоубийства"
448
449 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:51
450 msgid "SCO^takes"
451 msgstr "SCO^взимания"
452
453 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:52
454 msgid "SCO^ticks"
455 msgstr "SCO^щракания"
456
457 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:237
458 msgid ""
459 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command.\n"
460 msgstr ""
461 "Можете да променяте таблото като използвате командата "
462 "^2scoreboard_columns_set.\n"
463
464 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:238
465 msgid "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
466 msgstr "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
467
468 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:239
469 msgid "Usage:\n"
470 msgstr "Начин на използване:\n"
471
472 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:240
473 msgid "^2scoreboard_columns_set default\n"
474 msgstr "^2scoreboard_columns_set по подразбиране\n"
475
476 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:241
477 msgid "^2scoreboard_columns_set ^7field1 field2 ...\n"
478 msgstr "^2scoreboard_columns_set ^7поле1 поле2 ...\n"
479
480 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:242
481 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):\n"
482 msgstr ""
483 "Следните имена на полета са разпознати (без значение от малки и големи "
484 "букви)\n"
485
486 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:243
487 msgid ""
488 "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields.\n"
489 "\n"
490 msgstr ""
491 "Може да използвате ^3|^7 за да започнете дясно-подравнени полета.\n"
492 "\n"
493
494 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:245
495 msgid "^3name^7 or ^3nick^7             Name of a player\n"
496 msgstr "^3име^7 или ^3име^7 Име на играч\n"
497
498 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:246
499 msgid "^3ping^7                     Ping time\n"
500 msgstr "^3ping^7 Пинг време\n"
501
502 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:247
503 msgid "^3pl^7                       Packet loss\n"
504 msgstr "^3pl^7 Загуба на пакети\n"
505
506 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:248
507 msgid "^3kills^7                    Number of kills\n"
508 msgstr "^3kills^7 Брой убийства\n"
509
510 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:249
511 msgid "^3deaths^7                   Number of deaths\n"
512 msgstr "^3deaths^7 Брой смъртни случаи\n"
513
514 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:250
515 msgid "^3suicides^7                 Number of suicides\n"
516 msgstr "^3suicides^7 Брой самоубийства\n"
517
518 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:251
519 msgid "^3frags^7                    kills - suicides\n"
520 msgstr "^3frags^7 убийства - самоубийства\n"
521
522 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:252
523 msgid "^3kd^7                       The kill-death ratio\n"
524 msgstr "^3kd^7 Съотношение убийства-смърт\n"
525
526 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:253
527 msgid "^3sum^7                      frags - deaths\n"
528 msgstr "^3sum^7 убийства - смъртни случаи\n"
529
530 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:254
531 msgid ""
532 "^3caps^7                     How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was "
533 "captured\n"
534 msgstr "^3caps^7 Колко често е пленявано знаме (CTF) или ключ (KeyHunt)\n"
535
536 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:255
537 msgid ""
538 "^3pickups^7                  How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a "
539 "ball (Keepaway) was picked up\n"
540 msgstr ""
541 "^3pickups^7 Колко често е задигано знаме (CTF), ключ (KeyHunt) или топка "
542 "(Keepaway)\n"
543
544 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:256
545 msgid "^3captime^7                  Time of fastest cap (CTF)\n"
546 msgstr "^3captime^7 Най-бързо пленяване (CTF)\n"
547
548 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:257
549 msgid "^3fckills^7                  Number of flag carrier kills\n"
550 msgstr "^3fckills^7 Брой убийства на знаменосец\n"
551
552 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:258
553 msgid "^3returns^7                  Number of flag returns\n"
554 msgstr "^3returns^7 Брой на върнати знамена\n"
555
556 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:259
557 msgid "^3drops^7                    Number of flag drops\n"
558 msgstr "^3drops^7 Брой на изпуснати знамена\n"
559
560 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:260
561 msgid "^3lives^7                    Number of lives (LMS)\n"
562 msgstr "^3lives^7 Брой бивоти (LMS)\n"
563
564 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:261
565 msgid "^3rank^7                     Player rank\n"
566 msgstr "^3rank^7 Ранг на играча\n"
567
568 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:262
569 msgid "^3pushes^7                   Number of players pushed into void\n"
570 msgstr "^3pushes^7 Брой на играчи, избутани в безкрайността\n"
571
572 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:263
573 msgid ""
574 "^3destroyed^7                Number of keys destroyed by pushing them into "
575 "void\n"
576 msgstr "^3destroyed^7 Брой на унищожени ключове, избутани в безкраността\n"
577
578 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:264
579 msgid "^3kckills^7                  Number of keys carrier kills\n"
580 msgstr "^3kckills^7 Брой на убити ключоносители\n"
581
582 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:265
583 msgid "^3losses^7                   Number of times a key was lost\n"
584 msgstr "^3losses^7 Брой на изгубени ключове\n"
585
586 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:266
587 msgid "^3laps^7                     Number of laps finished (race/cts)\n"
588 msgstr "^3laps^7 Брой на завършени обиколки (race/cts)\n"
589
590 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:267
591 msgid "^3time^7                     Total time raced (race/cts)\n"
592 msgstr "^3time^7 Общо състезателно време (race/cts)\n"
593
594 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:268
595 msgid "^3fastest^7                  Time of fastest lap (race/cts)\n"
596 msgstr "^3fastest^7 Най-бърза обиколка (race/cts)\n"
597
598 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:269
599 msgid "^3ticks^7                    Number of ticks (DOM)\n"
600 msgstr "^3ticks^7 Брой щракания (DOM)\n"
601
602 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:270
603 msgid "^3takes^7                    Number of domination points taken (DOM)\n"
604 msgstr "^3takes^7 Точки за доминиране (DOM)\n"
605
606 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:271
607 msgid "^3bckills^7                  Number of ball carrier kills\n"
608 msgstr "^3bckills^7 Брой на убити носители на топка\n"
609
610 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:272
611 msgid ""
612 "^3bctime^7                   Total amount of time holding the ball in "
613 "Keepaway\n"
614 msgstr "^3bctime^7 Общо време за притежание на топка в Keepaway\n"
615
616 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:273
617 msgid ""
618 "^3score^7                    Total score\n"
619 "\n"
620 msgstr ""
621 "^3score^7 Общ брой точки\n"
622 "\n"
623
624 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:275
625 msgid ""
626 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
627 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
628 "or in all but these game types. You can also specify 'all' as a\n"
629 "field to show all fields available for the current game mode.\n"
630 "\n"
631 msgstr ""
632 "Преди поле може да сложите знак + или -, след това списък раделен от "
633 "запетаи\n"
634 "на типовете игра, след това наклонена черта за да направите списъка видим "
635 "само на онези\n"
636 "или на всички с изключение на тези. Също може да укажете 'all' като\n"
637 "поле, за да се виждат всички възможни полета за избрания тип на игра.\n"
638
639 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:280
640 msgid ""
641 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
642 "include/exclude ALL teams/noteams game modes.\n"
643 "\n"
644 msgstr ""
645 "Специалните имена на игрови типове 'teams' и 'noteams' могат да се "
646 "използват\n"
647 "включително/изключително ВСИЧКИ teams/noteams типове на игра\n"
648 "\n"
649
650 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:283
651 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
652 msgstr "Пример: scoreboard_columns_set име ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
653
654 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:284
655 msgid ""
656 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
657 "right of the vertical bar aligned to the right.\n"
658 msgstr ""
659 "ще покаже name, ping и pl подредени в ляво и полетата\n"
660 "дясно от вертикалния бар, дясноцентриран.\n"
661
662 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:286
663 msgid ""
664 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
665 "other gamemodes except DM.\n"
666 msgstr ""
667 "'field3' ще се показва само в CTF, а 'field4' ще се показва във всички\n"
668 "типове на игра, без DM\n"
669
670 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:526 qcsrc/client/scoreboard.qc:533
671 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:121
672 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:122
673 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:193
674 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:235
675 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:240
676 msgid "N/A"
677 msgstr "няма"
678
679 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:982
680 #, c-format
681 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
682 msgstr "Точност (средно %d%%)"
683
684 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1111
685 msgid "Map stats:"
686 msgstr "Статистика за картата:"
687
688 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1129
689 msgid "Monsters killed:"
690 msgstr "Убити чудовища:"
691
692 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1136
693 msgid "Secrets found:"
694 msgstr "Открити тайни(ци):"
695
696 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1164
697 msgid "Rankings"
698 msgstr "Класиране"
699
700 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1260
701 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:49
702 msgid "Scoreboard"
703 msgstr "Ранглист"
704
705 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1319
706 #, c-format
707 msgid "Speed award: %d ^7(%s^7)"
708 msgstr "Награда за скорост: %d ^7(%s^7)"
709
710 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1323
711 #, c-format
712 msgid "All-time fastest: %d ^7(%s^7)"
713 msgstr "Най-добро време %d ^7(%s^7)"
714
715 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1361
716 msgid "Spectators"
717 msgstr "Зяпачи"
718
719 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1368
720 #, c-format
721 msgid "playing ^3%s^7 on ^2%s^7"
722 msgstr "играят ^3%s^7 на ^2%s^7"
723
724 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1375 qcsrc/client/scoreboard.qc:1380
725 #, c-format
726 msgid " for up to ^1%1.0f minutes^7"
727 msgstr "до ^1%1.0f минути^7"
728
729 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1384 qcsrc/client/scoreboard.qc:1403
730 msgid " or"
731 msgstr "или"
732
733 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1387 qcsrc/client/scoreboard.qc:1394
734 #, c-format
735 msgid " until ^3%s %s^7"
736 msgstr "до ^3%s %s^7"
737
738 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1388 qcsrc/client/scoreboard.qc:1395
739 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1407 qcsrc/client/scoreboard.qc:1414
740 msgid "SCO^points"
741 msgstr "SCO^точки"
742
743 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1389 qcsrc/client/scoreboard.qc:1396
744 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1408 qcsrc/client/scoreboard.qc:1415
745 msgid "SCO^is beaten"
746 msgstr "SCO^е победен"
747
748 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1406 qcsrc/client/scoreboard.qc:1413
749 #, c-format
750 msgid " until a lead of ^3%s %s^7"
751 msgstr "до водачеството на ^3%s %s^7"
752
753 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1435
754 #, c-format
755 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
756 msgstr "^1Съживяване след ^3%s^1..."
757
758 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1445
759 #, c-format
760 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
761 msgstr "Мъртав сте, изчакайте ^3%s^7 преди съживяване"
762
763 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1454
764 #, c-format
765 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
766 msgstr "Мъртав сте, натиснете ^2%s^7 за съживяване"
767
768 #: qcsrc/client/tturrets.qc:299 qcsrc/client/waypointsprites.qc:558
769 msgid "Spam"
770 msgstr "Спам"
771
772 #: qcsrc/client/tturrets.qc:308
773 #, c-format
774 msgid "%s under attack!"
775 msgstr "%s е атакуван!"
776
777 #: qcsrc/client/vehicles/vehicles.qc:331 qcsrc/client/vehicles/vehicles.qc:333
778 msgid "No right gunner!"
779 msgstr "Не е стрелец - десничар!"
780
781 #: qcsrc/client/vehicles/vehicles.qc:353 qcsrc/client/vehicles/vehicles.qc:355
782 msgid "No left gunner!"
783 msgstr "Не е стрелец - левичар!"
784
785 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:236
786 msgid "Push"
787 msgstr "Бутни"
788
789 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:237
790 msgid "Destroy"
791 msgstr "Унищожи"
792
793 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:238
794 msgid "Defend"
795 msgstr "Защитавай"
796
797 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:239
798 msgid "Blue base"
799 msgstr "Синя база"
800
801 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:240
802 msgid "DANGER"
803 msgstr "ОПАСНОСТ"
804
805 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:241
806 msgid "Enemy carrier"
807 msgstr "Вражески знаменосец"
808
809 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:242
810 msgid "Flag carrier"
811 msgstr "Знаменосец"
812
813 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:243
814 msgid "Dropped flag"
815 msgstr "Изпуснато знаме"
816
817 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:244
818 msgid "Help me!"
819 msgstr "Помогни ми!"
820
821 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:245
822 msgid "Here"
823 msgstr "Тук"
824
825 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:246
826 msgid "Dropped key"
827 msgstr "Изпуснат ключ"
828
829 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:247 qcsrc/client/waypointsprites.qc:249
830 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:250 qcsrc/client/waypointsprites.qc:251
831 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:252
832 msgid "Key carrier"
833 msgstr "Ключоносител"
834
835 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:248
836 msgid "Run here"
837 msgstr "Бягай тук"
838
839 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:253
840 msgid "Red base"
841 msgstr "Червена база"
842
843 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:254
844 msgid "Waypoint"
845 msgstr "Плоча"
846
847 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:255 qcsrc/client/waypointsprites.qc:256
848 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:257
849 msgid "Generator"
850 msgstr "Генератор"
851
852 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:258 qcsrc/client/waypointsprites.qc:259
853 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:260 qcsrc/client/waypointsprites.qc:261
854 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:262 qcsrc/client/waypointsprites.qc:263
855 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:264 qcsrc/client/waypointsprites.qc:265
856 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:274 qcsrc/client/waypointsprites.qc:275
857 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:276 qcsrc/client/waypointsprites.qc:277
858 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:278
859 msgid "Control point"
860 msgstr "Контролен пункт"
861
862 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:266
863 msgid "Checkpoint"
864 msgstr "КПП"
865
866 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:267 qcsrc/client/waypointsprites.qc:269
867 msgid "Finish"
868 msgstr "Финал"
869
870 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:268 qcsrc/client/waypointsprites.qc:269
871 msgid "Start"
872 msgstr "Старт"
873
874 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:270
875 msgid "Goal"
876 msgstr "Гол"
877
878 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:271 qcsrc/client/waypointsprites.qc:272
879 msgid "Ball"
880 msgstr "Топка"
881
882 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:273
883 msgid "Ball carrier"
884 msgstr "Притежател на топката"
885
886 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:279
887 msgid "Invisibility"
888 msgstr "Невидимост"
889
890 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:280
891 msgid "Extra life"
892 msgstr "Допълнителен живот"
893
894 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:281 qcsrc/common/buffs.qh:38
895 msgid "Speed"
896 msgstr "Скорост"
897
898 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:282
899 msgid "Strength"
900 msgstr "Сила"
901
902 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:283
903 msgid "Shield"
904 msgstr "Щит"
905
906 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:284
907 msgid "Fuel regen"
908 msgstr "Гориво"
909
910 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:285
911 msgid "Jet Pack"
912 msgstr "Реактивна раница"
913
914 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:286
915 msgid "Frozen!"
916 msgstr "Замръзен!"
917
918 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:287
919 msgid "Tagged"
920 msgstr "Заплют"
921
922 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:288
923 msgid "Vehicle"
924 msgstr "Возило"
925
926 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:562
927 #, c-format
928 msgid "%s needing help!"
929 msgstr "%s се нужда е от помощ!"
930
931 #: qcsrc/common/buffs.qh:36
932 msgid "Ammo"
933 msgstr ""
934
935 #: qcsrc/common/buffs.qh:37
936 msgid "Resistance"
937 msgstr ""
938
939 #: qcsrc/common/buffs.qh:39
940 msgid "Medic"
941 msgstr ""
942
943 #: qcsrc/common/buffs.qh:40
944 msgid "Bash"
945 msgstr ""
946
947 #: qcsrc/common/buffs.qh:41
948 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:92
949 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:181
950 msgid "Vampire"
951 msgstr "Вампир"
952
953 #: qcsrc/common/buffs.qh:42
954 msgid "Disability"
955 msgstr ""
956
957 #: qcsrc/common/buffs.qh:43
958 msgid "Vengeance"
959 msgstr ""
960
961 #: qcsrc/common/buffs.qh:44
962 msgid "Jump"
963 msgstr ""
964
965 #: qcsrc/common/buffs.qh:45
966 msgid "Flight"
967 msgstr ""
968
969 #: qcsrc/common/buffs.qh:46
970 msgid "Invisible"
971 msgstr ""
972
973 #: qcsrc/common/command/generic.qc:159
974 msgid "error creating curl handle\n"
975 msgstr "грешка при създаването на curl манипулатор\n"
976
977 #: qcsrc/common/command/generic.qc:263
978 msgid "Notification dump command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
979 msgstr "Информационната команда работи само с cl_cmd и sv_cmd\n"
980
981 #: qcsrc/common/command/generic.qc:316
982 msgid "Weapons dump command only works with sv_cmd.\n"
983 msgstr ""
984
985 #: qcsrc/common/command/generic.qc:510
986 msgid "Notification restart command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
987 msgstr "Командата за рестарт на бележките работи само с cl_cmd и sv_cmd.\n"
988
989 #: qcsrc/common/counting.qh:5
990 #, c-format
991 msgid "CI_DEC^%s years"
992 msgstr "CI_DEC^%s години"
993
994 #: qcsrc/common/counting.qh:7
995 #, c-format
996 msgid "CI_ZER^%d years"
997 msgstr "CI_ZER^%d години"
998
999 #: qcsrc/common/counting.qh:8
1000 #, c-format
1001 msgid "CI_FIR^%d year"
1002 msgstr "CI_FIR^%d година"
1003
1004 #: qcsrc/common/counting.qh:9
1005 #, c-format
1006 msgid "CI_SEC^%d years"
1007 msgstr "CI_SEC^%d години"
1008
1009 #: qcsrc/common/counting.qh:10
1010 #, c-format
1011 msgid "CI_THI^%d years"
1012 msgstr "CI_THI^%d години"
1013
1014 #: qcsrc/common/counting.qh:11
1015 #, c-format
1016 msgid "CI_MUL^%d years"
1017 msgstr "CI_MUL^%d години"
1018
1019 #: qcsrc/common/counting.qh:13
1020 #, c-format
1021 msgid "CI_DEC^%s weeks"
1022 msgstr "CI_DEC^%s седмици"
1023
1024 #: qcsrc/common/counting.qh:15
1025 #, c-format
1026 msgid "CI_ZER^%d weeks"
1027 msgstr "CI_ZER^%d седмици"
1028
1029 #: qcsrc/common/counting.qh:16
1030 #, c-format
1031 msgid "CI_FIR^%d week"
1032 msgstr "CI_FIR^%d седмица"
1033
1034 #: qcsrc/common/counting.qh:17
1035 #, c-format
1036 msgid "CI_SEC^%d weeks"
1037 msgstr "CI_SEC^%d седмици"
1038
1039 #: qcsrc/common/counting.qh:18
1040 #, c-format
1041 msgid "CI_THI^%d weeks"
1042 msgstr "CI_THI^%d седмици"
1043
1044 #: qcsrc/common/counting.qh:19
1045 #, c-format
1046 msgid "CI_MUL^%d weeks"
1047 msgstr "CI_MUL^%d седмици"
1048
1049 #: qcsrc/common/counting.qh:21
1050 #, c-format
1051 msgid "CI_DEC^%s days"
1052 msgstr "CI_DEC^%s дни"
1053
1054 #: qcsrc/common/counting.qh:23
1055 #, c-format
1056 msgid "CI_ZER^%d days"
1057 msgstr "CI_ZER^%d дни"
1058
1059 #: qcsrc/common/counting.qh:24
1060 #, c-format
1061 msgid "CI_FIR^%d day"
1062 msgstr "CI_FIR^%d ден"
1063
1064 #: qcsrc/common/counting.qh:25
1065 #, c-format
1066 msgid "CI_SEC^%d days"
1067 msgstr "CI_SEC^%d дни"
1068
1069 #: qcsrc/common/counting.qh:26
1070 #, c-format
1071 msgid "CI_THI^%d days"
1072 msgstr "CI_THI^%d дни"
1073
1074 #: qcsrc/common/counting.qh:27
1075 #, c-format
1076 msgid "CI_MUL^%d days"
1077 msgstr "CI_MUL^%d дни"
1078
1079 #: qcsrc/common/counting.qh:29
1080 #, c-format
1081 msgid "CI_DEC^%s hours"
1082 msgstr "CI_DEC^%s часа"
1083
1084 #: qcsrc/common/counting.qh:31
1085 #, c-format
1086 msgid "CI_ZER^%d hours"
1087 msgstr "CI_ZER^%d часа"
1088
1089 #: qcsrc/common/counting.qh:32
1090 #, c-format
1091 msgid "CI_FIR^%d hour"
1092 msgstr "CI_FIR^%d час"
1093
1094 #: qcsrc/common/counting.qh:33
1095 #, c-format
1096 msgid "CI_SEC^%d hours"
1097 msgstr "CI_SEC^%d часа"
1098
1099 #: qcsrc/common/counting.qh:34
1100 #, c-format
1101 msgid "CI_THI^%d hours"
1102 msgstr "CI_THI^%d часа"
1103
1104 #: qcsrc/common/counting.qh:35
1105 #, c-format
1106 msgid "CI_MUL^%d hours"
1107 msgstr "CI_MUL^%d часа"
1108
1109 #: qcsrc/common/counting.qh:38
1110 #, c-format
1111 msgid "CI_DEC^%s minutes"
1112 msgstr "CI_DEC^%s минути"
1113
1114 #: qcsrc/common/counting.qh:40
1115 #, c-format
1116 msgid "CI_ZER^%d minutes"
1117 msgstr "CI_ZER^%d минути"
1118
1119 #: qcsrc/common/counting.qh:41
1120 #, c-format
1121 msgid "CI_FIR^%d minute"
1122 msgstr "CI_FIR^%d минута"
1123
1124 #: qcsrc/common/counting.qh:42
1125 #, c-format
1126 msgid "CI_SEC^%d minutes"
1127 msgstr "CI_SEC^%d минути"
1128
1129 #: qcsrc/common/counting.qh:43
1130 #, c-format
1131 msgid "CI_THI^%d minutes"
1132 msgstr "CI_THI^%d минути"
1133
1134 #: qcsrc/common/counting.qh:44
1135 #, c-format
1136 msgid "CI_MUL^%d minutes"
1137 msgstr "CI_MUL^%d минути"
1138
1139 #: qcsrc/common/counting.qh:46
1140 #, c-format
1141 msgid "CI_DEC^%s seconds"
1142 msgstr "CI_DEC^%s секунди"
1143
1144 #: qcsrc/common/counting.qh:48
1145 #, c-format
1146 msgid "CI_ZER^%d seconds"
1147 msgstr "CI_ZER^%d секунди"
1148
1149 #: qcsrc/common/counting.qh:49
1150 #, c-format
1151 msgid "CI_FIR^%d second"
1152 msgstr "CI_FIR^%d секунда"
1153
1154 #: qcsrc/common/counting.qh:50
1155 #, c-format
1156 msgid "CI_SEC^%d seconds"
1157 msgstr "CI_SEC^%d секунди"
1158
1159 #: qcsrc/common/counting.qh:51
1160 #, c-format
1161 msgid "CI_THI^%d seconds"
1162 msgstr "CI_THI^%d секунди"
1163
1164 #: qcsrc/common/counting.qh:52
1165 #, c-format
1166 msgid "CI_MUL^%d seconds"
1167 msgstr "CI_MUL^%d секунди"
1168
1169 #: qcsrc/common/counting.qh:68
1170 #, c-format
1171 msgid "%dst"
1172 msgstr "%dви"
1173
1174 #: qcsrc/common/counting.qh:69
1175 #, c-format
1176 msgid "%dnd"
1177 msgstr "%dри"
1178
1179 #: qcsrc/common/counting.qh:70
1180 #, c-format
1181 msgid "%drd"
1182 msgstr "%dти"
1183
1184 #: qcsrc/common/counting.qh:71 qcsrc/common/counting.qh:74
1185 #, c-format
1186 msgid "%dth"
1187 msgstr "%dти"
1188
1189 #: qcsrc/common/mapinfo.qc:747
1190 #, no-c-format
1191 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
1192 msgstr "@!#%'n хвърляне на туба"
1193
1194 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:40
1195 msgid "Deathmatch"
1196 msgstr "Deathmatch"
1197
1198 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:40
1199 msgid "Kill all enemies"
1200 msgstr ""
1201
1202 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:43
1203 msgid "Last Man Standing"
1204 msgstr "Last Man Standing"
1205
1206 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:43
1207 msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:46
1211 msgid "Race"
1212 msgstr "Race"
1213
1214 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:46
1215 msgid "Race against other players to the finish line"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:49
1219 msgid "Race CTS"
1220 msgstr "Race CTS"
1221
1222 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:49
1223 msgid "Race for fastest time"
1224 msgstr ""
1225
1226 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:52
1227 msgid "Kill all enemy teammates"
1228 msgstr ""
1229
1230 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:52
1231 msgid "Team Deathmatch"
1232 msgstr "Team Deathmatch"
1233
1234 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:55
1235 msgid "Capture the Flag"
1236 msgstr "Capture the Flag"
1237
1238 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:55
1239 msgid "Find and bring the enemy flag to your base to capture it"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:58
1243 msgid "Clan Arena"
1244 msgstr "Clan Arena"
1245
1246 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:58
1247 msgid "Kill all enemy teammates to win the round"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:61
1251 msgid "Capture all the control points to win"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:61
1255 msgid "Domination"
1256 msgstr "Domination"
1257
1258 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:64
1259 msgid "Gather all the keys to win the round"
1260 msgstr ""
1261
1262 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:64
1263 msgid "Key Hunt"
1264 msgstr "Key Hunt"
1265
1266 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:67
1267 msgid "Assault"
1268 msgstr "Assault"
1269
1270 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:67
1271 msgid ""
1272 "Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
1273 "out"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:70
1277 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
1278 msgstr ""
1279
1280 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:70
1281 msgid "Onslaught"
1282 msgstr "Onslaught"
1283
1284 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:73
1285 msgid "Nexball"
1286 msgstr "Nexball"
1287
1288 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:73
1289 msgid "XonSports"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:76
1293 msgid "Freeze Tag"
1294 msgstr "Freeze Tag"
1295
1296 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:76
1297 msgid "Kill enemies to freeze them, stand next to teammates to revive them"
1298 msgstr ""
1299
1300 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:79
1301 msgid "Hold the ball to get points for kills"
1302 msgstr ""
1303
1304 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:79
1305 msgid "Keepaway"
1306 msgstr "Keepaway"
1307
1308 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:82
1309 msgid "Invasion"
1310 msgstr "Invasion"
1311
1312 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:82
1313 msgid "Survive against waves of monsters"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qc:9
1317 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:24
1318 msgid "Mage"
1319 msgstr "Mage"
1320
1321 #: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qc:9
1322 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:23
1323 msgid "Shambler"
1324 msgstr "Shambler"
1325
1326 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qc:9
1327 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:22
1328 msgid "Spider"
1329 msgstr "Spider"
1330
1331 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qc:9
1332 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:25
1333 msgid "Wyvern"
1334 msgstr "Wyvern"
1335
1336 #: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qc:9
1337 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:21
1338 msgid "Zombie"
1339 msgstr "Zombie"
1340
1341 #: qcsrc/common/net_notice.qc:89
1342 msgid "^1Server notices:"
1343 msgstr "^1Сървъра обявява: "
1344
1345 #: qcsrc/common/net_notice.qc:95
1346 #, c-format
1347 msgid "^7%s (^3%d sec left)"
1348 msgstr "^7%s (^3%d сек. остават)"
1349
1350 #: qcsrc/common/notifications.qh:342
1351 msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
1352 msgstr ""
1353 "^F4NOTE: ^BGЧатът между зрителите не се изпраща до играите по време на мач"
1354
1355 #: qcsrc/common/notifications.qh:343 qcsrc/common/notifications.qh:590
1356 #, c-format
1357 msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
1358 msgstr ""
1359
1360 #: qcsrc/common/notifications.qh:344
1361 msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
1362 msgstr ""
1363
1364 #: qcsrc/common/notifications.qh:345
1365 msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
1366 msgstr ""
1367
1368 #: qcsrc/common/notifications.qh:346
1369 msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
1370 msgstr ""
1371
1372 #: qcsrc/common/notifications.qh:347
1373 msgid "^F2You will spectate in the next round"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: qcsrc/common/notifications.qh:348
1377 #, c-format
1378 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
1379 msgstr "^BG%s^BG открадна ^TC^TT^BG знаме"
1380
1381 #: qcsrc/common/notifications.qh:349
1382 #, c-format
1383 msgid ""
1384 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
1385 "%s^BG's previous record of ^F2%s^BG seconds"
1386 msgstr ""
1387 "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F1%s^BG секунди, подобрявайки рекорда на "
1388 "^BG%s^BG от ^F2%s^BG секудни"
1389
1390 #: qcsrc/common/notifications.qh:350
1391 #, c-format
1392 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
1393 msgstr "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F1%s^BG секунди"
1394
1395 #: qcsrc/common/notifications.qh:351
1396 #, c-format
1397 msgid ""
1398 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
1399 "^BG%s^BG's previous record of ^F1%s^BG seconds"
1400 msgstr ""
1401 "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F2%s^BG секунди, като не успя да подобри "
1402 "рекорда на ^BG%s^BG от ^F1%s^BG секудни"
1403
1404 #: qcsrc/common/notifications.qh:352
1405 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
1406 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе върнато в базата от собственика си"
1407
1408 #: qcsrc/common/notifications.qh:353
1409 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
1410 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе унищожено и върнато в базата"
1411
1412 #: qcsrc/common/notifications.qh:354
1413 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
1414 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе изтървано и върнато в базата"
1415
1416 #: qcsrc/common/notifications.qh:355
1417 msgid ""
1418 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
1419 "base"
1420 msgstr ""
1421 "^BG ^TC^TT^BG знаме бе изпуснато и падна на недостижимо място. То бе върнато "
1422 "в базата"
1423
1424 #: qcsrc/common/notifications.qh:356
1425 #, c-format
1426 msgid ""
1427 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
1428 "itself"
1429 msgstr ""
1430 "^BG ^TC^TT^BG знаме нямаше търпение и се върна в базата след ^F1%.2f^BG "
1431 "секудни"
1432
1433 #: qcsrc/common/notifications.qh:357
1434 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
1435 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе върнато в базата"
1436
1437 #: qcsrc/common/notifications.qh:358
1438 #, c-format
1439 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
1440 msgstr "^BG%s^BG изгуби ^TC^TT^BG знаме"
1441
1442 #: qcsrc/common/notifications.qh:359
1443 #, c-format
1444 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
1445 msgstr "BG%s^BG получи ^TC^TT^BG знаме"
1446
1447 #: qcsrc/common/notifications.qh:360 qcsrc/common/notifications.qh:361
1448 #, c-format
1449 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
1450 msgstr "^BG%s^BG върна ^TC^TT^BG знаме"
1451
1452 #: qcsrc/common/notifications.qh:362
1453 #, c-format
1454 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
1455 msgstr "^BG%s%s^K1 бе нечестно елиминиран от ^BG%s^K1%s%s"
1456
1457 #: qcsrc/common/notifications.qh:363
1458 #, c-format
1459 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
1460 msgstr "^BG%s%s^K1 бе удавен от ^BG%s^K1%s%s"
1461
1462 #: qcsrc/common/notifications.qh:364
1463 #, c-format
1464 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
1465 msgstr "^BG%s%s^K1 бе заземен от ^BG%s^K1%s%s"
1466
1467 #: qcsrc/common/notifications.qh:365
1468 #, c-format
1469 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
1470 msgstr "^BG%s%s^K1 се разгорещи от стрелбата на ^BG%s^K1 ^K1%s%s"
1471
1472 #: qcsrc/common/notifications.qh:365
1473 #, c-format
1474 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
1475 msgstr "^BG%s%s^K1 бе изпепелен от ^BG%s^K1%s%s"
1476
1477 #: qcsrc/common/notifications.qh:366
1478 #, c-format
1479 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
1480 msgstr "^BG%s%s^K1 бе сготвен от ^BG%s^K1%s%s"
1481
1482 #: qcsrc/common/notifications.qh:367
1483 #, c-format
1484 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed infront of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
1485 msgstr "^BG%s%s^K1 бе избутан пред чудовище от ^BG%s^K1%s%s"
1486
1487 #: qcsrc/common/notifications.qh:368
1488 #, c-format
1489 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
1490 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан от  Nade-то на ^BG%s^K1 %s%s"
1491
1492 #: qcsrc/common/notifications.qh:369
1493 #, c-format
1494 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
1495 msgstr ""
1496
1497 #: qcsrc/common/notifications.qh:369
1498 #, c-format
1499 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: qcsrc/common/notifications.qh:370
1503 #, c-format
1504 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
1505 msgstr ""
1506
1507 #: qcsrc/common/notifications.qh:371
1508 #, c-format
1509 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
1510 msgstr ""
1511
1512 #: qcsrc/common/notifications.qh:372
1513 #, c-format
1514 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
1515 msgstr ""
1516
1517 #: qcsrc/common/notifications.qh:373
1518 #, c-format
1519 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
1520 msgstr "^BG%s%s^K1 бе застрелян във въздуха от ^BG%s^K1%s%s"
1521
1522 #: qcsrc/common/notifications.qh:374
1523 #, c-format
1524 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
1525 msgstr "^BG%s%s^K1 бе смален от ^BG%s^K1%s%s"
1526
1527 #: qcsrc/common/notifications.qh:375
1528 #, c-format
1529 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
1530 msgstr "^BG%s%s^K1 бе консервиран от ^BG%s^K1%s%s"
1531
1532 #: qcsrc/common/notifications.qh:376
1533 #, c-format
1534 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
1535 msgstr ""
1536 "^BG%s%s^K1 се опита да окупира телепорта на ^BG%s^K1's но бе издухан в "
1537 "пространството%s%s"
1538
1539 #: qcsrc/common/notifications.qh:376
1540 #, c-format
1541 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
1542 msgstr "^BG%s%s^K1 бе теле-убит от ^BG%s^K1%s%s"
1543
1544 #: qcsrc/common/notifications.qh:377
1545 #, c-format
1546 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
1547 msgstr "^BG%s%s^K1 се спомина в инцидент с ^BG%s^K1%s%s"
1548
1549 #: qcsrc/common/notifications.qh:378
1550 #, c-format
1551 msgid ""
1552 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
1553 msgstr ""
1554 "^BG%s%s^K1 бе хванат от взирвната вълна когато ^BG%s^K1's Bumblebee "
1555 "експлодира%s%s"
1556
1557 #: qcsrc/common/notifications.qh:379
1558 #, c-format
1559 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
1560 msgstr ""
1561 "^BG%s%s^K1 видя прекрасната светлина от  Bumblebee оръжието на ^BG%s^K1 %s%s"
1562
1563 #: qcsrc/common/notifications.qh:380
1564 #, c-format
1565 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
1566 msgstr "^BG%s%s^K1 бе премазат от ^BG%s^K1%s%s"
1567
1568 #: qcsrc/common/notifications.qh:381
1569 #, c-format
1570 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
1571 msgstr "^BG%s%s^K1 бе покосен от купчината бомби на ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
1572
1573 #: qcsrc/common/notifications.qh:382
1574 #, c-format
1575 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
1576 msgstr "^BG%s%s^K1 не можа да устои на розовите пръски на ^BG%s^K1  %s%s"
1577
1578 #: qcsrc/common/notifications.qh:383
1579 #, c-format
1580 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
1581 msgstr ""
1582 "^BG%s%s^K1 бе хваната от взривната вълна когато експлодира Raptor-а на ^BG"
1583 "%s^K1 %s%s"
1584
1585 #: qcsrc/common/notifications.qh:384
1586 #, c-format
1587 msgid ""
1588 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
1589 msgstr ""
1590 "^BG%s%s^K1 бе хванат от взривната вълна когато експлодира Spiderbot-а на ^BG"
1591 "%s^K1 %s%s"
1592
1593 #: qcsrc/common/notifications.qh:385
1594 #, c-format
1595 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
1596 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разкъсан от Spiderbot%s%s  на ^BG%s^K1"
1597
1598 #: qcsrc/common/notifications.qh:386
1599 #, c-format
1600 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
1601 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан на парчета от Spiderbot на ^BG%s^K1's %s%s"
1602
1603 #: qcsrc/common/notifications.qh:387
1604 #, c-format
1605 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
1606 msgstr ""
1607 "^BG%s%s^K1 бе настигнат от взривната вълна когато Racer-а на  ^BG%s^K1 "
1608 "експлодира%s%s"
1609
1610 #: qcsrc/common/notifications.qh:388
1611 #, c-format
1612 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
1613 msgstr "^BG%s%s^K1 бе захванат от болтовете на Racer-а на ^BG%s^K1's %s%s"
1614
1615 #: qcsrc/common/notifications.qh:389
1616 #, c-format
1617 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
1618 msgstr "^BG%s%s^K1 не можа да намери скривалище от ^BG%s^K1's Racer%s%s"
1619
1620 #: qcsrc/common/notifications.qh:390
1621 #, c-format
1622 msgid "^BG%s%s^K1 was destroyed by the vengeful ^BG%s^K1%s%s"
1623 msgstr ""
1624
1625 #: qcsrc/common/notifications.qh:391
1626 #, c-format
1627 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
1628 msgstr "^BG%s%s^K1 бе хвърлен в света на агонията от ^BG%s^K1%s%s"
1629
1630 #: qcsrc/common/notifications.qh:392
1631 #, c-format
1632 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
1633 msgstr "^BG%s^K1 бе преместен в %s%s"
1634
1635 #: qcsrc/common/notifications.qh:393
1636 #, c-format
1637 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
1638 msgstr "^BG%s^K1 стана враг с Lord of Teamplay%s%s"
1639
1640 #: qcsrc/common/notifications.qh:394
1641 #, c-format
1642 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
1643 msgstr "^BG%s^K1 си помисли че е намерил добра снайперистка зона%s%s"
1644
1645 #: qcsrc/common/notifications.qh:395
1646 #, c-format
1647 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
1648 msgstr "^BG%s^K1 нечестно се самоострани%s%s"
1649
1650 #: qcsrc/common/notifications.qh:397
1651 #, c-format
1652 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
1653 msgstr "^BG%s^K1 не можа да стигне собствения си дъх%s%s"
1654
1655 #: qcsrc/common/notifications.qh:397
1656 #, c-format
1657 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
1658 msgstr "^BG%s^K1 бе твърде дълго във водата%s%s"
1659
1660 #: qcsrc/common/notifications.qh:398
1661 #, c-format
1662 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
1663 msgstr "^BG%s^K1 удари земята с твърде много сила%s%s"
1664
1665 #: qcsrc/common/notifications.qh:398
1666 #, c-format
1667 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
1668 msgstr "^BG%s^K1 удари земята с изпръщяване%s%s"
1669
1670 #: qcsrc/common/notifications.qh:399
1671 #, c-format
1672 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
1673 msgstr "^BG%s^K1 стана твърде хрупкав%s%s"
1674
1675 #: qcsrc/common/notifications.qh:399
1676 #, c-format
1677 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
1678 msgstr "^BG%s^K1 се разгорещи%s%s"
1679
1680 #: qcsrc/common/notifications.qh:400
1681 #, c-format
1682 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
1683 msgstr "^BG%s^K1 почина%s%s"
1684
1685 #: qcsrc/common/notifications.qh:401
1686 #, c-format
1687 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
1688 msgstr "^BG%s^K1 откри гореща зона%s%s"
1689
1690 #: qcsrc/common/notifications.qh:401
1691 #, c-format
1692 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
1693 msgstr "^BG%s^K1 се превърна в гореща шлака%s%s"
1694
1695 #: qcsrc/common/notifications.qh:402
1696 #, c-format
1697 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
1698 msgstr "^BG%s^K1 бе взривен от Магьосник%s%s"
1699
1700 #: qcsrc/common/notifications.qh:403
1701 #, c-format
1702 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Shambler%s%s"
1703 msgstr "^BG%s^K1's показа опъкото си от Shambler%s%s"
1704
1705 #: qcsrc/common/notifications.qh:404
1706 #, c-format
1707 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Shambler%s%s"
1708 msgstr "^BG%s^K1 бе премазан от Shambler%s%s"
1709
1710 #: qcsrc/common/notifications.qh:405
1711 #, c-format
1712 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Shambler%s%s"
1713 msgstr "^BG%s^K1 бе покосен от Shambler%s%s"
1714
1715 #: qcsrc/common/notifications.qh:406
1716 #, c-format
1717 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
1718 msgstr "^BG%s^K1 бе охапан от Spider%s%s"
1719
1720 #: qcsrc/common/notifications.qh:407
1721 #, c-format
1722 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
1723 msgstr "^BG%s^K1 бе оцелен с огенено кълбо от Wyvern%s%s"
1724
1725 #: qcsrc/common/notifications.qh:408
1726 #, c-format
1727 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
1728 msgstr "^BG%s^K1 се присъедини към Зомбитата%s%s"
1729
1730 #: qcsrc/common/notifications.qh:409
1731 #, c-format
1732 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
1733 msgstr "^BG%s^K1 получи урок по кунг-фу от Зомби%s%s"
1734
1735 #: qcsrc/common/notifications.qh:410 qcsrc/common/notifications.qh:412
1736 #, c-format
1737 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
1738 msgstr "^BG%s^K1 усвои самонараняването%s%s"
1739
1740 #: qcsrc/common/notifications.qh:411
1741 #, c-format
1742 msgid ""
1743 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
1744 msgstr ""
1745
1746 #: qcsrc/common/notifications.qh:411
1747 #, c-format
1748 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: qcsrc/common/notifications.qh:413
1752 #, c-format
1753 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: qcsrc/common/notifications.qh:413
1757 #, c-format
1758 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
1759 msgstr ""
1760
1761 #: qcsrc/common/notifications.qh:414
1762 #, c-format
1763 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
1764 msgstr ""
1765
1766 #: qcsrc/common/notifications.qh:415
1767 #, c-format
1768 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
1769 msgstr "^BG%s^K1 умря%s%s. Живота няма смисъл без муниции?"
1770
1771 #: qcsrc/common/notifications.qh:415
1772 #, c-format
1773 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
1774 msgstr "^BG%s^K1 остана без муниции%s%s"
1775
1776 #: qcsrc/common/notifications.qh:416
1777 #, c-format
1778 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
1779 msgstr "^BG%s^K1 изгни%s%s"
1780
1781 #: qcsrc/common/notifications.qh:417
1782 #, c-format
1783 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
1784 msgstr "^BG%s^K1 стана на падаща звезда%s%s"
1785
1786 #: qcsrc/common/notifications.qh:418
1787 #, c-format
1788 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
1789 msgstr "^BG%s^K1 бе изтънен%s%s"
1790
1791 #: qcsrc/common/notifications.qh:419
1792 #, c-format
1793 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
1794 msgstr "^BG%s^K1 не можа да понесе повече%s%s"
1795
1796 #: qcsrc/common/notifications.qh:420
1797 #, c-format
1798 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
1799 msgstr "^BG%s^K1 е съхранен за идващите векове%s%s"
1800
1801 #: qcsrc/common/notifications.qh:421
1802 #, c-format
1803 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
1804 msgstr "^BG%s^K1 премина към %s%s"
1805
1806 #: qcsrc/common/notifications.qh:422
1807 #, c-format
1808 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
1809 msgstr "^BG%s^K1 почина инцидентно%s%s"
1810
1811 #: qcsrc/common/notifications.qh:423
1812 #, c-format
1813 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
1814 msgstr "^BG%s^K1 се вряза в кула%s%s"
1815
1816 #: qcsrc/common/notifications.qh:424
1817 #, c-format
1818 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
1819 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от eWheel кула%s%s"
1820
1821 #: qcsrc/common/notifications.qh:425
1822 #, c-format
1823 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
1824 msgstr "^BG%s^K1 бе прихванат от огъня на FLAC кула%s%s"
1825
1826 #: qcsrc/common/notifications.qh:426
1827 #, c-format
1828 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
1829 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от Hellion кула%s%s"
1830
1831 #: qcsrc/common/notifications.qh:427
1832 #, c-format
1833 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
1834 msgstr "^BG%s^K1 не успя да се скрие от Hunter кула%s%s"
1835
1836 #: qcsrc/common/notifications.qh:428
1837 #, c-format
1838 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
1839 msgstr "^BG%s^K1 бе надупчен на решето от Machinegun кула%s%s"
1840
1841 #: qcsrc/common/notifications.qh:429
1842 #, c-format
1843 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
1844 msgstr "^BG%s^K1 бе превърнат в тлееща жар от MLRS кула%s%s"
1845
1846 #: qcsrc/common/notifications.qh:430
1847 #, c-format
1848 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
1849 msgstr "^BG%s^K1 бе избутан от кула%s%s"
1850
1851 #: qcsrc/common/notifications.qh:431
1852 #, c-format
1853 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
1854 msgstr "^BG%s^K1 получи порция супергореща плазма от кула%s%s"
1855
1856 #: qcsrc/common/notifications.qh:432
1857 #, c-format
1858 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
1859 msgstr "^BG%s^K1 бе еликтрифициран от кула Тесла%s%s"
1860
1861 #: qcsrc/common/notifications.qh:433
1862 #, c-format
1863 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
1864 msgstr "^BG%s^K1 получи порция оловно обогатяване от Walker кула%s%s"
1865
1866 #: qcsrc/common/notifications.qh:434
1867 #, c-format
1868 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
1869 msgstr "^BG%s^K1 бе прободен от Walker кула%s%s"
1870
1871 #: qcsrc/common/notifications.qh:435
1872 #, c-format
1873 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
1874 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от Walker кула%s%s"
1875
1876 #: qcsrc/common/notifications.qh:436
1877 #, c-format
1878 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
1879 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Bumblebee експлозия%s%s"
1880
1881 #: qcsrc/common/notifications.qh:437
1882 #, c-format
1883 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
1884 msgstr "^BG%s^K1 бе смазан от превозно средство%s%s"
1885
1886 #: qcsrc/common/notifications.qh:438
1887 #, c-format
1888 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
1889 msgstr "^BG%s^K1 бе прихванат от Raptor бомба%s%s"
1890
1891 #: qcsrc/common/notifications.qh:439
1892 #, c-format
1893 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
1894 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Raptor експлозия%s%s"
1895
1896 #: qcsrc/common/notifications.qh:440
1897 #, c-format
1898 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
1899 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Spiderbot експлозия%s%s"
1900
1901 #: qcsrc/common/notifications.qh:441
1902 #, c-format
1903 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
1904 msgstr "^BG%s^K1 бе раздробен на парчета от Spiderbot ракета%s%s"
1905
1906 #: qcsrc/common/notifications.qh:442
1907 #, c-format
1908 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
1909 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Racer експлозия%s%s"
1910
1911 #: qcsrc/common/notifications.qh:443
1912 #, c-format
1913 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
1914 msgstr "^BG%s^K1 не можа да намери укритие от Racer ракета%s%s"
1915
1916 #: qcsrc/common/notifications.qh:444
1917 #, c-format
1918 msgid "^BG%s^K1 was in the wrong place%s%s"
1919 msgstr "^BG%s^K1 бе на грешното място%s%s"
1920
1921 #: qcsrc/common/notifications.qh:445
1922 #, c-format
1923 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
1924 msgstr "^BG%s^K1 бе предаден от ^BG%s^K1%s%s"
1925
1926 #: qcsrc/common/notifications.qh:446
1927 #, c-format
1928 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s points every %s seconds)"
1929 msgstr ""
1930
1931 #: qcsrc/common/notifications.qh:447
1932 #, c-format
1933 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
1934 msgstr "^BG%s^K1 бе замразен от ^BG%s"
1935
1936 #: qcsrc/common/notifications.qh:448
1937 #, c-format
1938 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
1939 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен от ^BG%s"
1940
1941 #: qcsrc/common/notifications.qh:449
1942 #, c-format
1943 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
1944 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен чрез пропадане"
1945
1946 #: qcsrc/common/notifications.qh:450
1947 #, c-format
1948 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: qcsrc/common/notifications.qh:451
1952 #, c-format
1953 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s second(s)"
1954 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен автоамтично след %s секунди(а)"
1955
1956 #: qcsrc/common/notifications.qh:452 qcsrc/common/notifications.qh:666
1957 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
1958 msgstr "^TC^TT^BG тийм спечели рунда"
1959
1960 #: qcsrc/common/notifications.qh:453 qcsrc/common/notifications.qh:667
1961 #, c-format
1962 msgid "^BG%s^BG wins the round"
1963 msgstr "^BG%s^BG спечели рунда"
1964
1965 #: qcsrc/common/notifications.qh:454 qcsrc/common/notifications.qh:587
1966 msgid "^BGRound tied"
1967 msgstr "^BGРунда е равен"
1968
1969 #: qcsrc/common/notifications.qh:455 qcsrc/common/notifications.qh:588
1970 msgid "^BGRound over, there's no winner"
1971 msgstr "^BGРунда приключи без победител"
1972
1973 #: qcsrc/common/notifications.qh:456
1974 #, c-format
1975 msgid "^BG%s^K1 froze themself"
1976 msgstr "^BG%s^K1 се замрази"
1977
1978 #: qcsrc/common/notifications.qh:457
1979 #, c-format
1980 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
1981 msgstr "^BGОбожествяването Ви ви спести %s точки на поражение, мошеник!"
1982
1983 #: qcsrc/common/notifications.qh:458
1984 #, c-format
1985 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
1986 msgstr ""
1987
1988 #: qcsrc/common/notifications.qh:459
1989 #, c-format
1990 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: qcsrc/common/notifications.qh:460 qcsrc/common/notifications.qh:671
1994 #, c-format
1995 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: qcsrc/common/notifications.qh:461 qcsrc/common/notifications.qh:672
1999 #, c-format
2000 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: qcsrc/common/notifications.qh:462 qcsrc/common/notifications.qh:673
2004 #, c-format
2005 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
2006 msgstr "^BGВие нямате ^F1%s"
2007
2008 #: qcsrc/common/notifications.qh:463 qcsrc/common/notifications.qh:674
2009 #, c-format
2010 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
2011 msgstr "^BGВие изпуснахте ^F1%s^BG%s"
2012
2013 #: qcsrc/common/notifications.qh:464 qcsrc/common/notifications.qh:675
2014 #, c-format
2015 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
2016 msgstr "^BGВие получихте ^F1%s"
2017
2018 #: qcsrc/common/notifications.qh:465 qcsrc/common/notifications.qh:676
2019 #, c-format
2020 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
2021 msgstr "^BGНямате достатъчно муниции за ^F1%s"
2022
2023 #: qcsrc/common/notifications.qh:466 qcsrc/common/notifications.qh:677
2024 #, c-format
2025 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
2026 msgstr "^F1%s %s^BG не може да стреля, но неговото ^F1%s^BG може"
2027
2028 #: qcsrc/common/notifications.qh:467 qcsrc/common/notifications.qh:678
2029 #, c-format
2030 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
2031 msgstr "^F1%s^BG не е ^F4налично^BG на тази карта"
2032
2033 #: qcsrc/common/notifications.qh:468
2034 #, c-format
2035 msgid "^BG%s^F3 connected%s"
2036 msgstr "^BG%s^F3 се свърза%s"
2037
2038 #: qcsrc/common/notifications.qh:469
2039 #, c-format
2040 msgid "^BG%s^F3 connected and joined the ^TC^TT team"
2041 msgstr "^BG%s^F3 се свърза и се присъедини към ^TC^TT отбор"
2042
2043 #: qcsrc/common/notifications.qh:470
2044 #, c-format
2045 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
2046 msgstr "^BG%s^F3 играе в момента"
2047
2048 #: qcsrc/common/notifications.qh:471 qcsrc/common/notifications.qh:681
2049 #, c-format
2050 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
2051 msgstr "^BG%s^BG изтърва топката!"
2052
2053 #: qcsrc/common/notifications.qh:472 qcsrc/common/notifications.qh:682
2054 #, c-format
2055 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
2056 msgstr "^BG%s^BG получи топката!"
2057
2058 #: qcsrc/common/notifications.qh:473
2059 #, c-format
2060 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
2061 msgstr "^BG%s^BG получи ключа за ^TC^TT отбор"
2062
2063 #: qcsrc/common/notifications.qh:474
2064 #, c-format
2065 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
2066 msgstr "^BG%s^BG изтърва ^TC^TT Ключ"
2067
2068 #: qcsrc/common/notifications.qh:475
2069 #, c-format
2070 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
2071 msgstr "^BG%s^BG изгуби ^TC^TT Ключ"
2072
2073 #: qcsrc/common/notifications.qh:476
2074 #, c-format
2075 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
2076 msgstr "^BG%s^BG задигна ^TC^TT Ключ"
2077
2078 #: qcsrc/common/notifications.qh:477
2079 #, c-format
2080 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
2081 msgstr "^BG%s^F3 е задържан"
2082
2083 #: qcsrc/common/notifications.qh:478
2084 #, c-format
2085 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
2086 msgstr "^BG%s^F3 няма повече животи"
2087
2088 #: qcsrc/common/notifications.qh:479
2089 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
2090 msgstr "^BGЧудовищата в момента са спряни"
2091
2092 #: qcsrc/common/notifications.qh:480
2093 #, c-format
2094 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
2095 msgstr "^BG%s^K1 получи Невидимост"
2096
2097 #: qcsrc/common/notifications.qh:481
2098 #, c-format
2099 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
2100 msgstr "^BG%s^K1 получи Щит"
2101
2102 #: qcsrc/common/notifications.qh:482
2103 #, c-format
2104 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
2105 msgstr "^BG%s^K1 получи Скорост"
2106
2107 #: qcsrc/common/notifications.qh:483
2108 #, c-format
2109 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
2110 msgstr "^BG%s^K1 получи Скорост"
2111
2112 #: qcsrc/common/notifications.qh:484
2113 #, c-format
2114 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
2115 msgstr "^BG%s^F3 се изключи"
2116
2117 #: qcsrc/common/notifications.qh:485
2118 #, c-format
2119 msgid "^BG%s^F3 was kicked for idling"
2120 msgstr "^BG%s^F3 бе изхвърлен заради отсъствие"
2121
2122 #: qcsrc/common/notifications.qh:486
2123 msgid ""
2124 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
2125 "spectators aren't allowed at the moment."
2126 msgstr ""
2127 "^F2Бяхте изхвърлен от сървъра, защото вие сте наблюдател, а в момента не са "
2128 "допустими наблюдатели."
2129
2130 #: qcsrc/common/notifications.qh:487
2131 #, c-format
2132 msgid "^BG%s^F3 is now spectating"
2133 msgstr "^BG%s^F3 е наблюдател"
2134
2135 #: qcsrc/common/notifications.qh:488
2136 #, c-format
2137 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
2138 msgstr "^BG%s^BG напусна състезанието"
2139
2140 #: qcsrc/common/notifications.qh:489
2141 #, c-format
2142 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
2143 msgstr "^BG%s^BG не можа да подобри своето %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2144
2145 #: qcsrc/common/notifications.qh:490
2146 #, c-format
2147 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
2148 msgstr "^BG%s^BG не можа да подобри %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2149
2150 #: qcsrc/common/notifications.qh:491
2151 #, c-format
2152 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
2153 msgstr "^BG%s^BG приключи състезанието"
2154
2155 #: qcsrc/common/notifications.qh:492
2156 #, c-format
2157 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
2158 msgstr "^BG%s^BG подобри рекорда на %s^BG, %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2159
2160 #: qcsrc/common/notifications.qh:493
2161 #, c-format
2162 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
2163 msgstr "^BG%s^BG подобри своето %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2164
2165 #: qcsrc/common/notifications.qh:494
2166 #, c-format
2167 msgid ""
2168 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
2169 "and will be lost."
2170 msgstr ""
2171 "^BG%s^BG счупи рекорда с ^F2%s^BG, но за жалост няма UID и няма да бъде "
2172 "записан."
2173
2174 #: qcsrc/common/notifications.qh:495
2175 #, c-format
2176 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
2177 msgstr "^BG%s^BG получи %s%s^BG място с рекорд от %s%s"
2178
2179 #: qcsrc/common/notifications.qh:496
2180 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
2181 msgstr "^TC^TT ^BGотбор отбеляза"
2182
2183 #: qcsrc/common/notifications.qh:497
2184 #, c-format
2185 msgid ""
2186 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
2187 "kicked, because spectating isn't allowed at this time!"
2188 msgstr ""
2189 "^F2Трябва да станете играч в следващите %s иначе ще бъдете изхрълени, защото "
2190 "зяпачите не са позволени за момента!"
2191
2192 #: qcsrc/common/notifications.qh:498
2193 #, c-format
2194 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
2195 msgstr "^BG%s^K1 задигна Суперуръжие"
2196
2197 #: qcsrc/common/notifications.qh:499
2198 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
2199 msgstr ""
2200
2201 #: qcsrc/common/notifications.qh:500
2202 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: qcsrc/common/notifications.qh:501
2206 #, c-format
2207 msgid ""
2208 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
2209 "^F2Xonotic %s"
2210 msgstr ""
2211 "^F4БЕЛЕЖКА: ^BGСървърът използва ^F1Xonotic %s (beta)^BG, а вие имате "
2212 "^F2Xonotic %s"
2213
2214 #: qcsrc/common/notifications.qh:502
2215 #, c-format
2216 msgid ""
2217 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
2218 msgstr ""
2219 "^F4БЕЛЕЖКА: ^BGСървърът използва ^F1Xonotic %s^BG, а вие имате ^F2Xonotic %s"
2220
2221 #: qcsrc/common/notifications.qh:503
2222 #, c-format
2223 msgid ""
2224 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
2225 "the update from ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
2226 msgstr ""
2227 "^F4БЕЛЕЖКА: ^F1Xonotic %s^BG е наличен, а вие използвате ^F2Xonotic %s^BG - "
2228 "посетете адрес ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
2229
2230 #: qcsrc/common/notifications.qh:504
2231 #, c-format
2232 msgid "^F3SVQC Build information: ^F4%s"
2233 msgstr "^F3SVQC Информация за версията: ^F4%s"
2234
2235 #: qcsrc/common/notifications.qh:505
2236 #, c-format
2237 msgid ""
2238 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
2239 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1  свири на @!#%%-ия Акордеон%s%s"
2240
2241 #: qcsrc/common/notifications.qh:506
2242 #, c-format
2243 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
2244 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ия Акордеон%s%s"
2245
2246 #: qcsrc/common/notifications.qh:507
2247 #, c-format
2248 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: qcsrc/common/notifications.qh:508
2252 #, c-format
2253 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
2254 msgstr ""
2255
2256 #: qcsrc/common/notifications.qh:509
2257 #, c-format
2258 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: qcsrc/common/notifications.qh:510
2262 #, c-format
2263 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
2264 msgstr "^BG%s%s^K1 усети силното дърпане от Crylink%s%s на ^BG%s^K1"
2265
2266 #: qcsrc/common/notifications.qh:511
2267 #, c-format
2268 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
2269 msgstr "^BG%s^K1 усети силното дърпане на собствения си Crylink%s%s"
2270
2271 #: qcsrc/common/notifications.qh:512
2272 #, c-format
2273 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
2274 msgstr "^BG%s%s^K1 изяде ракета%s%s на ^BG%s^K1"
2275
2276 #: qcsrc/common/notifications.qh:513
2277 #, c-format
2278 msgid "^BG%s%s^K1 got too close ^BG%s^K1's rocket%s%s"
2279 msgstr "^BG%s%s^K1 бе твърде близо до ракета%s%s на ^BG%s^K1 "
2280
2281 #: qcsrc/common/notifications.qh:514
2282 #, c-format
2283 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
2284 msgstr ""
2285
2286 #: qcsrc/common/notifications.qh:515
2287 #, c-format
2288 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
2289 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан на парчета от Electro болт%s%s на ^BG%s^K1"
2290
2291 #: qcsrc/common/notifications.qh:516
2292 #, c-format
2293 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
2294 msgstr ""
2295 "^BG%s%s^K1 усети наелектризирания въздух от Electro комбо%s%s на  ^BG%s^K1"
2296
2297 #: qcsrc/common/notifications.qh:517
2298 #, c-format
2299 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: qcsrc/common/notifications.qh:518
2303 #, c-format
2304 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: qcsrc/common/notifications.qh:519
2308 #, c-format
2309 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: qcsrc/common/notifications.qh:520
2313 #, c-format
2314 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
2315 msgstr "^BG%s%s^K1 се приближи твърде близо до  огненото кълбо%s%s на ^BG%s^K1"
2316
2317 #: qcsrc/common/notifications.qh:521
2318 #, c-format
2319 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
2320 msgstr "^BG%s%s^K1 бе изгорен от огнената мина%s%s на  ^BG%s^K1"
2321
2322 #: qcsrc/common/notifications.qh:522
2323 #, c-format
2324 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
2325 msgstr "^BG%s^K1 трябваше да използва по-малко оръжие%s%s"
2326
2327 #: qcsrc/common/notifications.qh:523
2328 #, c-format
2329 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
2330 msgstr "^BG%s^K1 забрави за своята огнена мина%s%s"
2331
2332 #: qcsrc/common/notifications.qh:524
2333 #, c-format
2334 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
2335 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разбит от ракетите  Hagar%s%s на ^BG%s^K1"
2336
2337 #: qcsrc/common/notifications.qh:525
2338 #, c-format
2339 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
2340 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разбит от ракетите Hagar rockets%s%s на ^BG%s^K1"
2341
2342 #: qcsrc/common/notifications.qh:526
2343 #, c-format
2344 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
2345 msgstr "^BG%s^K1 си играеше със своите миниатюрни ракети Hagar%s%s"
2346
2347 #: qcsrc/common/notifications.qh:527
2348 #, c-format
2349 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
2350 msgstr "^BG%s%s^K1 бе нарязан на парчета от HLAC%s%s на ^BG%s^K1"
2351
2352 #: qcsrc/common/notifications.qh:528
2353 #, c-format
2354 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
2355 msgstr "^BG%s^K1 стана прекалено скоклив със своята HLAC%s%s"
2356
2357 #: qcsrc/common/notifications.qh:529
2358 #, c-format
2359 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
2360 msgstr ""
2361
2362 #: qcsrc/common/notifications.qh:530
2363 #, c-format
2364 msgid "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: qcsrc/common/notifications.qh:531
2368 #, c-format
2369 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
2370 msgstr "^BG%s%s^K1 бе хванат от гравитиращата Hook бомба%s%s на ^BG%s^K1"
2371
2372 #: qcsrc/common/notifications.qh:532
2373 #, c-format
2374 msgid ""
2375 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
2376 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1 свири на @!#%%-ата Klein Bottle%s%s"
2377
2378 #: qcsrc/common/notifications.qh:533
2379 #, c-format
2380 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
2381 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ата Klein Bottle%s%s"
2382
2383 #: qcsrc/common/notifications.qh:534
2384 #, c-format
2385 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
2386 msgstr "^BG%s%s^K1 бе убит с Machine Gun%s%s на ^BG%s^K1"
2387
2388 #: qcsrc/common/notifications.qh:535
2389 #, c-format
2390 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
2391 msgstr "^BG%s%s^K1 бе направен на решето от Machine Gun%s%s на ^BG%s^K1"
2392
2393 #: qcsrc/common/notifications.qh:536 qcsrc/common/notifications.qh:731
2394 #, c-format
2395 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
2396 msgstr ""
2397
2398 #: qcsrc/common/notifications.qh:537
2399 #, c-format
2400 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
2401 msgstr "^BG%s%s^K1 се приближи твърде близо до мината на ^BG%s^K1    %s%s"
2402
2403 #: qcsrc/common/notifications.qh:538
2404 #, c-format
2405 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
2406 msgstr "^BG%s^K1 забрави за собствената си мина%s%s"
2407
2408 #: qcsrc/common/notifications.qh:539
2409 #, c-format
2410 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
2411 msgstr "^BG%s%s^K1 бе твърде близо до гранатата Mortar%s%s на ^BG%s^K1's "
2412
2413 #: qcsrc/common/notifications.qh:540
2414 #, c-format
2415 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
2416 msgstr "^BG%s%s^K1 изяде граната Mortar %s%s от ^BG%s^K1's"
2417
2418 #: qcsrc/common/notifications.qh:541
2419 #, c-format
2420 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
2421 msgstr "^BG%s^K1 не видя собствената си Mortar граната%s%s"
2422
2423 #: qcsrc/common/notifications.qh:542
2424 #, c-format
2425 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
2426 msgstr "^BG%s^K1 се самовзриви със собствената си Mortar%s%s"
2427
2428 #: qcsrc/common/notifications.qh:543
2429 #, c-format
2430 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
2431 msgstr "^BG%s%s^K1 бе улучен от прикритие с Rifle от ^BG%s^K1%s%s"
2432
2433 #: qcsrc/common/notifications.qh:544
2434 #, c-format
2435 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
2436 msgstr "^BG%s%s^K1 умря от градушката от куршуми на ^BG%s^K1 с Rifle %s%s"
2437
2438 #: qcsrc/common/notifications.qh:545
2439 #, c-format
2440 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
2441 msgstr ""
2442 "^BG%s%s^K1 не успя да се прикрие от градушката от куршуми на ^BG%s^K1 с "
2443 "Rifle %s%s"
2444
2445 #: qcsrc/common/notifications.qh:546
2446 #, c-format
2447 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
2448 msgstr "^BG%s%s^K1 не успя да се прикрие от Rifle%s%s на ^BG%s^K1"
2449
2450 #: qcsrc/common/notifications.qh:547
2451 #, c-format
2452 msgid "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: qcsrc/common/notifications.qh:548
2456 #, c-format
2457 msgid "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: qcsrc/common/notifications.qh:549
2461 #, c-format
2462 msgid "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2463 msgstr ""
2464
2465 #: qcsrc/common/notifications.qh:550
2466 #, c-format
2467 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: qcsrc/common/notifications.qh:551
2471 #, c-format
2472 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
2473 msgstr "^BG%s%s^K1 бе помлян от Seeker ракети%s%s  на ^BG%s^K1's "
2474
2475 #: qcsrc/common/notifications.qh:552
2476 #, c-format
2477 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
2478 msgstr "^BG%s%s^K1 бе маркиран от  Seeker%s%s на ^BG%s^K1"
2479
2480 #: qcsrc/common/notifications.qh:553
2481 #, c-format
2482 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
2483 msgstr "^BG%s^K1 си играеше с малките Seeker ракети%s%s"
2484
2485 #: qcsrc/common/notifications.qh:554
2486 #, c-format
2487 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
2488 msgstr ""
2489
2490 #: qcsrc/common/notifications.qh:555
2491 #, c-format
2492 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: qcsrc/common/notifications.qh:556
2496 #, c-format
2497 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
2498 msgstr "^BG%s%s^K1 бе застрелян от Shotgun%s%s на ^BG%s^K1"
2499
2500 #: qcsrc/common/notifications.qh:557
2501 #, c-format
2502 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
2503 msgstr "^BG%s%s^K1 наплляска ^BG%s^K1 с огромен Shotgun%s%s"
2504
2505 #: qcsrc/common/notifications.qh:558
2506 #, c-format
2507 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
2508 msgstr "^BG%s^K1 сега размишлява във формата на телепорти%s%s"
2509
2510 #: qcsrc/common/notifications.qh:559
2511 #, c-format
2512 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
2513 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1 свиреше на @!#%%-ата Tuba%s%s"
2514
2515 #: qcsrc/common/notifications.qh:560
2516 #, c-format
2517 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
2518 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ата Tuba%s%s"
2519
2520 #: qcsrc/common/notifications.qh:561
2521 #, c-format
2522 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
2523 msgstr ""
2524
2525 #: qcsrc/common/notifications.qh:562
2526 #, c-format
2527 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
2528 msgstr ""
2529
2530 #: qcsrc/common/notifications.qh:580
2531 msgid "^F4You are now alone!"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: qcsrc/common/notifications.qh:581
2535 msgid "^BGYou are attacking!"
2536 msgstr "^BGВие атакувате!"
2537
2538 #: qcsrc/common/notifications.qh:582
2539 msgid "^BGYou are defending!"
2540 msgstr "^BGВие отбранявате!"
2541
2542 #: qcsrc/common/notifications.qh:583
2543 msgid "^F4Begin!"
2544 msgstr "^F4Начало!"
2545
2546 #: qcsrc/common/notifications.qh:584
2547 msgid "^F4Game starts in ^COUNT"
2548 msgstr "^F4Играта започва след ^COUNT"
2549
2550 #: qcsrc/common/notifications.qh:585
2551 msgid "^F4Round starts in ^COUNT"
2552 msgstr "^F4Рунда започва след ^COUNT"
2553
2554 #: qcsrc/common/notifications.qh:586
2555 msgid "^F4Round cannot start"
2556 msgstr "^F4Рунда не може да започне"
2557
2558 #: qcsrc/common/notifications.qh:589
2559 msgid "^F2Don't camp!"
2560 msgstr "^F2Недей да кампваш!"
2561
2562 #: qcsrc/common/notifications.qh:591
2563 msgid ""
2564 "^BGYou are now free.\n"
2565 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
2566 "^BGif you think you will succeed."
2567 msgstr ""
2568 "^BGСега сте свободен.\n"
2569 "^BGЧувствайте се свободен да ^F2плените^BG отново вражеското знаме\n"
2570 "^BGако симислите, че ще успеете."
2571
2572 #: qcsrc/common/notifications.qh:592
2573 msgid ""
2574 "^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag\n"
2575 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
2576 "^BGMake some defensive scores before trying again."
2577 msgstr ""
2578 "^BGСега сте ^F1блокиран^BG от знамето\n"
2579 "^BGзаради ^F2прекалено неуспешни опити^BG да го плените.\n"
2580 "^BGНаправете малко защитни точки преди да опитате отново."
2581
2582 #: qcsrc/common/notifications.qh:593
2583 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
2584 msgstr "^BGВие пленихте ^TC^TT^BG знаме!"
2585
2586 #: qcsrc/common/notifications.qh:594
2587 #, c-format
2588 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
2589 msgstr "^BGТвърде много хвърляния на знамето! Хвърлянето е забранено за %s."
2590
2591 #: qcsrc/common/notifications.qh:595
2592 #, c-format
2593 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
2594 msgstr "^BG%s^BG предаде ^TC^TT^BG знаме на %s"
2595
2596 #: qcsrc/common/notifications.qh:596
2597 #, c-format
2598 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
2599 msgstr "^BGПолучихте ^TC^TT^BG знаме от %s"
2600
2601 #: qcsrc/common/notifications.qh:597
2602 #, c-format
2603 msgid "^BG%s^BG requests you to pass the flag%s"
2604 msgstr "^BG%s^BG изисква да му подадете знамето%s"
2605
2606 #: qcsrc/common/notifications.qh:598
2607 #, c-format
2608 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
2609 msgstr "^BGИзисквате от %s^BG да ви предаде знамето"
2610
2611 #: qcsrc/common/notifications.qh:599
2612 #, c-format
2613 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
2614 msgstr "^BGПредаохте ^TC^TT^BG знаме на %s"
2615
2616 #: qcsrc/common/notifications.qh:600
2617 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
2618 msgstr "^BGВие получихте ^TC^TT^BG знаме!"
2619
2620 #: qcsrc/common/notifications.qh:601
2621 #, c-format
2622 msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
2623 msgstr "^BGВрагът %s^BG открадна вашето знаме! Върнете го!"
2624
2625 #: qcsrc/common/notifications.qh:602
2626 #, c-format
2627 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
2628 msgstr "^BGВрагът %s (^BG%s%s)^BG открадна вашето знаме! Върнете го!"
2629
2630 #: qcsrc/common/notifications.qh:603
2631 #, c-format
2632 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
2633 msgstr "^BGТвоя %sсъотборник^BG взе знамето! Защитавай го!"
2634
2635 #: qcsrc/common/notifications.qh:604
2636 #, c-format
2637 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
2638 msgstr "^BGТвоя %sсъотборник (^BG%s%s)^BG взе знамето! Защитавай го!"
2639
2640 #: qcsrc/common/notifications.qh:605
2641 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
2642 msgstr "^BGВие върнахте ^TC^TT^BG знаме!"
2643
2644 #: qcsrc/common/notifications.qh:606
2645 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
2646 msgstr "^BGПат! Враговете вече те виждат на радара!"
2647
2648 #: qcsrc/common/notifications.qh:607
2649 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
2650 msgstr "^BGПат! Знаменосците могат да бъдат забелязани от враговете на радара!"
2651
2652 #: qcsrc/common/notifications.qh:608
2653 #, c-format
2654 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
2655 msgstr "^K3%sВие улучихте ^BG%s"
2656
2657 #: qcsrc/common/notifications.qh:608
2658 #, c-format
2659 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
2660 msgstr "^K3%sВие отбелязахте срещу ^BG%s"
2661
2662 #: qcsrc/common/notifications.qh:609
2663 #, c-format
2664 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
2665 msgstr "^K1%sБяхте улучен от ^BG%s"
2666
2667 #: qcsrc/common/notifications.qh:609
2668 #, c-format
2669 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
2670 msgstr "^K1%s ^BG%s ви отбеляза попадение"
2671
2672 #: qcsrc/common/notifications.qh:610
2673 #, c-format
2674 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s^BG%s"
2675 msgstr "^K1%sБяхте улучен от ^BG%s^BG%s"
2676
2677 #: qcsrc/common/notifications.qh:610
2678 #, c-format
2679 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^BG%s"
2680 msgstr "^K1%s ^BG%s^BG%s ви отбеляза попадение"
2681
2682 #: qcsrc/common/notifications.qh:611
2683 #, c-format
2684 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s^BG%s"
2685 msgstr "^K3%sВие улучихте ^BG%s^BG%s"
2686
2687 #: qcsrc/common/notifications.qh:611
2688 #, c-format
2689 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s^BG%s"
2690 msgstr "^K3%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^BG%s"
2691
2692 #: qcsrc/common/notifications.qh:612
2693 #, c-format
2694 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
2695 msgstr "^K1%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^K1 докато те пишеха"
2696
2697 #: qcsrc/common/notifications.qh:612
2698 #, c-format
2699 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
2700 msgstr "^K1%sВие уличихте ^BG%s докато той пишеше"
2701
2702 #: qcsrc/common/notifications.qh:613
2703 #, c-format
2704 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing!"
2705 msgstr "^K1%s    ^BG%s^K1 ви направи точки докато писахте!"
2706
2707 #: qcsrc/common/notifications.qh:613
2708 #, c-format
2709 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
2710 msgstr "^K1%sБяхте убит от ^BG%s докато писахте"
2711
2712 #: qcsrc/common/notifications.qh:614
2713 #, c-format
2714 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing^BG%s"
2715 msgstr "^K1%s ^BG%s^K1 ви отбеляза докато писахте^BG%s"
2716
2717 #: qcsrc/common/notifications.qh:614
2718 #, c-format
2719 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s^BG%s"
2720 msgstr "^K1%s ^BG%s^BG%s ви уби докато писахте"
2721
2722 #: qcsrc/common/notifications.qh:615
2723 #, c-format
2724 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing^BG%s"
2725 msgstr "^K1%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^K1 докато те писаха^BG%s"
2726
2727 #: qcsrc/common/notifications.qh:615
2728 #, c-format
2729 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s^BG%s"
2730 msgstr "^K1%sБяхте убит докато писахте ^BG%s^BG%s"
2731
2732 #: qcsrc/common/notifications.qh:616
2733 msgid "^BGPress ^F2DROPWEAPON^BG again to toss the nade!"
2734 msgstr "^BGНатиснете ^F2DROPWEAPON^BG отново за да хвърлите гранатата!"
2735
2736 #: qcsrc/common/notifications.qh:617
2737 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: qcsrc/common/notifications.qh:618
2741 #, c-format
2742 msgid ""
2743 "^BGYou have been moved into a different team\n"
2744 "You are now on: %s"
2745 msgstr ""
2746 "^BGБяхте прехвърлен в друг отбор\n"
2747 "Сега сте в: %s"
2748
2749 #: qcsrc/common/notifications.qh:619
2750 msgid "^K1Don't go against your team mates!"
2751 msgstr "^K1Не се противопоставяйте на съотборниците си!"
2752
2753 #: qcsrc/common/notifications.qh:619
2754 msgid "^K1Don't shoot your team mates!"
2755 msgstr "^K1Не стреляйте по съотборниците си!"
2756
2757 #: qcsrc/common/notifications.qh:620
2758 msgid "^K1Die camper!"
2759 msgstr "^K1Умри, палаткаджия!"
2760
2761 #: qcsrc/common/notifications.qh:620
2762 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
2763 msgstr "^K1Преосмисли тактиката си, палаткаджия!"
2764
2765 #: qcsrc/common/notifications.qh:621
2766 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
2767 msgstr "^K1Вие нечестно се самоотстранихте!"
2768
2769 #: qcsrc/common/notifications.qh:622
2770 #, c-format
2771 msgid "^K1You were %s"
2772 msgstr "^K1Вие бяхте %s"
2773
2774 #: qcsrc/common/notifications.qh:623
2775 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
2776 msgstr "^K1Не можахте да задържите дъха си!"
2777
2778 #: qcsrc/common/notifications.qh:624
2779 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
2780 msgstr "^K1Ударухте земята с изпръщяване!"
2781
2782 #: qcsrc/common/notifications.qh:625
2783 msgid "^K1You felt a little too hot!"
2784 msgstr "^K1Вие се разгорещихте!"
2785
2786 #: qcsrc/common/notifications.qh:625
2787 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
2788 msgstr "^K1Станахте твърде хрупкав!"
2789
2790 #: qcsrc/common/notifications.qh:626
2791 msgid "^K1You killed your own dumb self!"
2792 msgstr "^K1Самоубихте се!"
2793
2794 #: qcsrc/common/notifications.qh:626
2795 msgid "^K1You need to be more careful!"
2796 msgstr "^K1Трябва да бъдете по-предпазлив"
2797
2798 #: qcsrc/common/notifications.qh:627
2799 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
2800 msgstr "^K1Не можахте да издържите на горещината!"
2801
2802 #: qcsrc/common/notifications.qh:628
2803 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
2804 msgstr "^K1Трябва да внимавате за чудовища!"
2805
2806 #: qcsrc/common/notifications.qh:628
2807 msgid "^K1You were killed by a monster!"
2808 msgstr "^K1Бяхте убит от чудовище!"
2809
2810 #: qcsrc/common/notifications.qh:629
2811 msgid "^K1Tastes like chicken!"
2812 msgstr "^K1Има вкус на пиле!"
2813
2814 #: qcsrc/common/notifications.qh:629
2815 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
2816 msgstr "^K1Забравихте да върнете щифта на мястото му!"
2817
2818 #: qcsrc/common/notifications.qh:630
2819 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
2820 msgstr ""
2821
2822 #: qcsrc/common/notifications.qh:631
2823 msgid "^K1You felt a little chilly!"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: qcsrc/common/notifications.qh:631
2827 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
2828 msgstr ""
2829
2830 #: qcsrc/common/notifications.qh:632
2831 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: qcsrc/common/notifications.qh:633
2835 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
2836 msgstr "^K1Съживявате се заради липса на муниции..."
2837
2838 #: qcsrc/common/notifications.qh:633
2839 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
2840 msgstr "^K1Бяхте убит защото останахте без муниции..."
2841
2842 #: qcsrc/common/notifications.qh:634
2843 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
2844 msgstr "^K1Остаряхте без да вземете своето лекарство"
2845
2846 #: qcsrc/common/notifications.qh:634
2847 msgid "^K1You need to preserve your health"
2848 msgstr "^K1Трябва да пазите своето здраве"
2849
2850 #: qcsrc/common/notifications.qh:635
2851 msgid "^K1You became a shooting star!"
2852 msgstr "^K1Превърнахте се на падаща звезда!"
2853
2854 #: qcsrc/common/notifications.qh:636
2855 msgid "^K1You melted away in slime!"
2856 msgstr "^K1Стопихте се в калта!"
2857
2858 #: qcsrc/common/notifications.qh:637
2859 msgid "^K1You committed suicide!"
2860 msgstr "^K1Извършихте самоубийство!"
2861
2862 #: qcsrc/common/notifications.qh:637
2863 msgid "^K1You ended it all!"
2864 msgstr "^K1Вие приключихте всичко!"
2865
2866 #: qcsrc/common/notifications.qh:638
2867 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
2868 msgstr "^K1Затънахте в тресавището!"
2869
2870 #: qcsrc/common/notifications.qh:639
2871 #, c-format
2872 msgid "^BGYou are now on: %s"
2873 msgstr "^BGСега сте в: %s"
2874
2875 #: qcsrc/common/notifications.qh:640
2876 msgid "^K1You died in an accident!"
2877 msgstr "^K1Умряхте в инцидент!"
2878
2879 #: qcsrc/common/notifications.qh:641
2880 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
2881 msgstr "^K1Имахте неочаквана среща с кула!"
2882
2883 #: qcsrc/common/notifications.qh:641
2884 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
2885 msgstr "^K1Бяхте покосен от кула!"
2886
2887 #: qcsrc/common/notifications.qh:642
2888 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
2889 msgstr "^K1Имахте неочаквана среща с eWheel кула!"
2890
2891 #: qcsrc/common/notifications.qh:642
2892 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
2893 msgstr "^K1Бяхте покосен от eWheel кула!"
2894
2895 #: qcsrc/common/notifications.qh:643
2896 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
2897 msgstr "^K1Имахте злощастен сблъсък с кула Walker!"
2898
2899 #: qcsrc/common/notifications.qh:643
2900 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
2901 msgstr "^K1Бяхте покосен от кула Walker!"
2902
2903 #: qcsrc/common/notifications.qh:644
2904 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
2905 msgstr "^K1Бяхте хванат от взривната вълна на Bumblebee експлозия!"
2906
2907 #: qcsrc/common/notifications.qh:645
2908 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
2909 msgstr "^K1Бяхте премазан от превозно средство!"
2910
2911 #: qcsrc/common/notifications.qh:646
2912 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
2913 msgstr "^K1Вие бяхте хванат от Raptor бомба!"
2914
2915 #: qcsrc/common/notifications.qh:647
2916 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
2917 msgstr "^K1Вие бяхте в центъра на Raptor експлозия!"
2918
2919 #: qcsrc/common/notifications.qh:648
2920 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
2921 msgstr "^K1YВие бяхте хванат от взривната вълна на Spiderbot експлозия!"
2922
2923 #: qcsrc/common/notifications.qh:649
2924 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
2925 msgstr "^K1Вие бяхте радробен на парченца от Spiderbot ракета!"
2926
2927 #: qcsrc/common/notifications.qh:650
2928 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
2929 msgstr "^K1Вие бяхте хванат от взривната вълна на Racer експлозия!"
2930
2931 #: qcsrc/common/notifications.qh:651
2932 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
2933 msgstr "^K1Вие не можахте да се скриете от Racer ракета!"
2934
2935 #: qcsrc/common/notifications.qh:652
2936 msgid "^K1Watch your step!"
2937 msgstr "^K1Гледай къде ходиш!"
2938
2939 #: qcsrc/common/notifications.qh:653
2940 #, c-format
2941 msgid "^K1Moron! You fragged ^BG%s^K1, a team mate!"
2942 msgstr "^K1Идиот! Вие улучихте ^BG%s^K1, съотборник!"
2943
2944 #: qcsrc/common/notifications.qh:653
2945 #, c-format
2946 msgid "^K1Moron! You went against ^BG%s^K1, a team mate!"
2947 msgstr "^K1Идиот! Вие се противопоставихте на ^BG%s^K1, съотборник!"
2948
2949 #: qcsrc/common/notifications.qh:654
2950 #, c-format
2951 msgid "^K1You were fragged by ^BG%s^K1, a team mate"
2952 msgstr "^K1Вие бяхте убит от ^BG%s^K1, съотборник"
2953
2954 #: qcsrc/common/notifications.qh:654
2955 #, c-format
2956 msgid "^K1You were scored against by ^BG%s^K1, a team mate"
2957 msgstr "^K1Отбелязаха ви точки от ^BG%s^K1, съотборник"
2958
2959 #: qcsrc/common/notifications.qh:655
2960 msgid ""
2961 "^K1Stop idling!\n"
2962 "^BGDisconnecting in ^COUNT..."
2963 msgstr ""
2964 "^K1Спри да се мотаеш!\n"
2965 "^BGИзключване след ^COUNT..."
2966
2967 #: qcsrc/common/notifications.qh:656
2968 #, c-format
2969 msgid "^BGYou need %s^BG!"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: qcsrc/common/notifications.qh:657
2973 #, c-format
2974 msgid "^BGYou also need %s^BG!"
2975 msgstr ""
2976
2977 #: qcsrc/common/notifications.qh:658
2978 msgid "^BGDoor unlocked!"
2979 msgstr ""
2980
2981 #: qcsrc/common/notifications.qh:659
2982 msgid "^F2You picked up some extra lives"
2983 msgstr "^F2Вие взехте няколко допълнителни живота"
2984
2985 #: qcsrc/common/notifications.qh:660
2986 #, c-format
2987 msgid "^K3You froze ^BG%s"
2988 msgstr "^K3Вие замръзихте ^BG%s"
2989
2990 #: qcsrc/common/notifications.qh:661
2991 #, c-format
2992 msgid "^K1You were frozen by ^BG%s"
2993 msgstr "^K1Бяхте замръзен от ^BG%s"
2994
2995 #: qcsrc/common/notifications.qh:662
2996 #, c-format
2997 msgid "^K3You revived ^BG%s"
2998 msgstr "^K3Вие съживихте ^BG%s"
2999
3000 #: qcsrc/common/notifications.qh:663
3001 msgid "^K3You revived yourself"
3002 msgstr "^K3Вие се съживихте"
3003
3004 #: qcsrc/common/notifications.qh:664
3005 #, c-format
3006 msgid "^K3You were revived by ^BG%s"
3007 msgstr "^K3Бяхте съживен от ^BG%s"
3008
3009 #: qcsrc/common/notifications.qh:665
3010 #, c-format
3011 msgid "^K3You were automatically revived after %s second(s)"
3012 msgstr "^K3Бяхте автоматично съживен след %s секунди(а)"
3013
3014 #: qcsrc/common/notifications.qh:668
3015 msgid "^K1You froze yourself"
3016 msgstr "^K1Вие се замразихте"
3017
3018 #: qcsrc/common/notifications.qh:669
3019 msgid "^K1Round already started, you spawn as frozen"
3020 msgstr "^K1Рунда вече започна, появявате се замръзнал"
3021
3022 #: qcsrc/common/notifications.qh:670
3023 #, c-format
3024 msgid "^K1A %s has arrived!"
3025 msgstr "^K1A %s пристигна!"
3026
3027 #: qcsrc/common/notifications.qh:679
3028 msgid ""
3029 "^K1No spawnpoints available!\n"
3030 "Hope your team can fix it..."
3031 msgstr ""
3032 "^K1Няма свободни места!\n"
3033 "Надявайте се отбора Ви да се справи с положението..."
3034
3035 #: qcsrc/common/notifications.qh:680
3036 msgid ""
3037 "^K1You may not join the game at this time.\n"
3038 "The player limit reached maximum capacity."
3039 msgstr ""
3040 "^K1В момента не може да се включите в играта.\n"
3041 "Броя на играчите достигна своя максимален капацитет."
3042
3043 #: qcsrc/common/notifications.qh:683
3044 msgid "^BGYou picked up the ball"
3045 msgstr "^BGВие получихте топката"
3046
3047 #: qcsrc/common/notifications.qh:684
3048 msgid "^BGKilling people while you don't have the ball gives no points!"
3049 msgstr ""
3050 "^BGЗа убийството на играчи, докато не притежавате топката, не получавате "
3051 "точки!"
3052
3053 #: qcsrc/common/notifications.qh:685
3054 msgid ""
3055 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3056 "Help the key carriers to meet!"
3057 msgstr ""
3058 "^BGВсички ключове са в ръцете на твоя отбор!\n"
3059 "Помогнете на ключоносителите да се срещнат!"
3060
3061 #: qcsrc/common/notifications.qh:686
3062 msgid ""
3063 "^BGAll keys are in ^TC^TT team^BG's hands!\n"
3064 "Interfere ^F4NOW^BG!"
3065 msgstr ""
3066 "^BGВсички ключове са в ръцете на ^TC^TT отбор^BG's !\n"
3067 "Попречете им ^F4ВЕДНАГА^BG!"
3068
3069 #: qcsrc/common/notifications.qh:687
3070 msgid ""
3071 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3072 "Meet the other key carriers ^F4NOW^BG!"
3073 msgstr ""
3074 "^BGВсички ключове са в ръцете на твоя отбор!\n"
3075 "Срещнете се с другите притежатели на ключове ^F4ВЕДНАГА^BG!"
3076
3077 #: qcsrc/common/notifications.qh:688
3078 msgid "^F4Round will start in ^COUNT"
3079 msgstr "^F4Рунда започва след ^COUNT"
3080
3081 #: qcsrc/common/notifications.qh:689
3082 msgid "^BGScanning frequency range..."
3083 msgstr "^BGСканиране на честотите"
3084
3085 #: qcsrc/common/notifications.qh:690
3086 msgid "^BGYou are starting with the ^TC^TT Key"
3087 msgstr "^BGВие започвате с(ъс) ^TC^TT ключ"
3088
3089 #: qcsrc/common/notifications.qh:691 qcsrc/common/notifications.qh:693
3090 #, c-format
3091 msgid ""
3092 "^BGWaiting for players to join...\n"
3093 "Need active players for: %s"
3094 msgstr ""
3095 "^BGИзчакване на играчи...\n"
3096 "Необходими активни играчи за: %s"
3097
3098 #: qcsrc/common/notifications.qh:692
3099 msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
3100 msgstr ""
3101
3102 #: qcsrc/common/notifications.qh:694
3103 #, c-format
3104 msgid "^BGWaiting for %s player(s) to join..."
3105 msgstr "^BGИзчакване на %s допълнителни играчи(а)..."
3106
3107 #: qcsrc/common/notifications.qh:695
3108 msgid "^F4^COUNT^BG left to find some ammo!"
3109 msgstr "^F4^COUNT^BG остават за да намерите допълнителни муниции!"
3110
3111 #: qcsrc/common/notifications.qh:696
3112 msgid "^BGGet some ammo or you'll be dead in ^F4^COUNT^BG!"
3113 msgstr ""
3114 "^BGНамерете допълнителни муниции или ще се споминате след ^F4^COUNT^BG!"
3115
3116 #: qcsrc/common/notifications.qh:696
3117 msgid "^BGGet some ammo! ^F4^COUNT^BG left!"
3118 msgstr "^BGНамерете муниции! ^F4^COUNT^BG остават!"
3119
3120 #: qcsrc/common/notifications.qh:697
3121 #, c-format
3122 msgid "^F2Extra lives remaining: ^K1%s"
3123 msgstr "^F2Оставащи допълнителни животи: ^K1%s"
3124
3125 #: qcsrc/common/notifications.qh:699
3126 #, c-format
3127 msgid ""
3128 "^F2^COUNT^BG until weapon change...\n"
3129 "Next weapon: ^F1%s"
3130 msgstr ""
3131 "^F2^COUNT^BG до смяната на следващото оръжие...\n"
3132 "Следващо оръжие: ^F1%s"
3133
3134 #: qcsrc/common/notifications.qh:700
3135 #, c-format
3136 msgid "^F2Active weapon: ^F1%s"
3137 msgstr "^F2Активно оръжие: ^F1%s"
3138
3139 #: qcsrc/common/notifications.qh:701
3140 msgid "^BGPress ^F2DROPWEAPON^BG again to toss the grenade!"
3141 msgstr "^BGНатиснете ^F2DROPWEAPON^BG отново за да метнете гранатата!"
3142
3143 #: qcsrc/common/notifications.qh:702
3144 msgid ""
3145 "^K1Your generator is NOT shielded!\n"
3146 "^BGRe-capture controlpoints to shield it!"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: qcsrc/common/notifications.qh:703
3150 msgid ""
3151 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3152 "Keep fragging until we have a winner!"
3153 msgstr ""
3154 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
3155 "Продължете да се стреляте докато имаме победител!"
3156
3157 #: qcsrc/common/notifications.qh:703
3158 msgid ""
3159 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3160 "Keep scoring until we have a winner!"
3161 msgstr ""
3162 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
3163 "Продължете да бележите докато имаме победител!"
3164
3165 #: qcsrc/common/notifications.qh:704
3166 msgid ""
3167 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3168 "\n"
3169 "Generators are now decaying.\n"
3170 "The more control points your team holds,\n"
3171 "the faster the enemy generator decays"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: qcsrc/common/notifications.qh:705
3175 #, c-format
3176 msgid ""
3177 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3178 "^BGAdded ^F4%s^BG to the game!"
3179 msgstr ""
3180 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
3181 "^BGДобавихме ^F4%s^BG към играта!"
3182
3183 #: qcsrc/common/notifications.qh:706
3184 msgid "^K1In^BG-portal created"
3185 msgstr ""
3186
3187 #: qcsrc/common/notifications.qh:707
3188 msgid "^F3Out^BG-portal created"
3189 msgstr ""
3190
3191 #: qcsrc/common/notifications.qh:708
3192 msgid ""
3193 "^K1Portal deployment failed.\n"
3194 "\n"
3195 "^F2Catch it to try again!"
3196 msgstr ""
3197
3198 #: qcsrc/common/notifications.qh:709
3199 msgid "^F2Invisibility has worn off"
3200 msgstr "^F2Невидимостта бе свалена"
3201
3202 #: qcsrc/common/notifications.qh:710
3203 msgid "^F2Shield has worn off"
3204 msgstr "^F2Бронята бе свалена"
3205
3206 #: qcsrc/common/notifications.qh:711
3207 msgid "^F2Speed has worn off"
3208 msgstr "^F2Скоростта бе свалена"
3209
3210 #: qcsrc/common/notifications.qh:712
3211 msgid "^F2Strength has worn off"
3212 msgstr "^F2Силата бе свалена"
3213
3214 #: qcsrc/common/notifications.qh:713
3215 msgid "^F2You are invisible"
3216 msgstr "^F2Вие сте невидим"
3217
3218 #: qcsrc/common/notifications.qh:714
3219 msgid "^F2Shield surrounds you"
3220 msgstr "^F2Щитът ви обгръща"
3221
3222 #: qcsrc/common/notifications.qh:715
3223 msgid "^F2You are on speed"
3224 msgstr "^F2Вие сте на скорост"
3225
3226 #: qcsrc/common/notifications.qh:716
3227 msgid "^F2Strength infuses your weapons with devastating power"
3228 msgstr "^F2Strength изпълва вашето оръжие с опустушителна сила"
3229
3230 #: qcsrc/common/notifications.qh:717
3231 msgid "^F2The race is over, finish your lap!"
3232 msgstr "^F2Състезанието приключи, завършете своята обиколка!"
3233
3234 #: qcsrc/common/notifications.qh:718
3235 msgid "^BGSecondary fire inflicts no damage!"
3236 msgstr "^BGВторостепенното оръжие не причинява поражения!"
3237
3238 #: qcsrc/common/notifications.qh:719
3239 msgid "^BGSequence completed!"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: qcsrc/common/notifications.qh:720
3243 msgid "^BGThere are more to go..."
3244 msgstr ""
3245
3246 #: qcsrc/common/notifications.qh:721
3247 #, c-format
3248 msgid "^BGOnly %s^BG more to go..."
3249 msgstr ""
3250
3251 #: qcsrc/common/notifications.qh:722
3252 msgid "^F2Superweapons have broken down"
3253 msgstr "^F2Супероръжията се развалиха"
3254
3255 #: qcsrc/common/notifications.qh:723
3256 msgid "^F2Superweapons have been lost"
3257 msgstr "^F2Супероръжията бяха изгубени"
3258
3259 #: qcsrc/common/notifications.qh:724
3260 msgid "^F2You now have a superweapon"
3261 msgstr "^F2Сега притежавате супероръжие"
3262
3263 #: qcsrc/common/notifications.qh:725
3264 msgid "^K1Changing to ^TC^TT^K1 in ^COUNT"
3265 msgstr "^K1Смяна към ^TC^TT^K1 след ^COUNT"
3266
3267 #: qcsrc/common/notifications.qh:726
3268 msgid "^K1Changing team in ^COUNT"
3269 msgstr "^K1Смяна на отбор след ^COUNT"
3270
3271 #: qcsrc/common/notifications.qh:727
3272 msgid "^K1Spectating in ^COUNT"
3273 msgstr "^K1Зяпане след ^COUNT"
3274
3275 #: qcsrc/common/notifications.qh:728
3276 msgid "^K1Suicide in ^COUNT"
3277 msgstr "^K1Самоубийство след ^COUNT"
3278
3279 #: qcsrc/common/notifications.qh:729
3280 msgid "^F4Timeout begins in ^COUNT"
3281 msgstr "^F4Timeout започва след ^COUNT"
3282
3283 #: qcsrc/common/notifications.qh:730
3284 msgid "^F4Timeout ends in ^COUNT"
3285 msgstr "^F4Timeout приключва след ^COUNT"
3286
3287 #: qcsrc/common/notifications.qh:1037 qcsrc/common/notifications.qh:1038
3288 #, c-format
3289 msgid " (near %s)"
3290 msgstr "(около %s)"
3291
3292 #: qcsrc/common/notifications.qh:1045 qcsrc/common/notifications.qh:1046
3293 msgid "primary"
3294 msgstr "първично"
3295
3296 #: qcsrc/common/notifications.qh:1045 qcsrc/common/notifications.qh:1046
3297 msgid "secondary"
3298 msgstr "вторично"
3299
3300 #: qcsrc/common/notifications.qh:1056
3301 #, c-format
3302 msgid " ^F1(Press %s)"
3303 msgstr "^F1(Натиснете %s)"
3304
3305 #: qcsrc/common/notifications.qh:1066
3306 #, c-format
3307 msgid " with %s"
3308 msgstr "чрез %s"
3309
3310 #: qcsrc/common/notifications.qh:1075
3311 #, c-format
3312 msgid "%s^K1 made a TRIPLE FRAG! %s^BG"
3313 msgstr "%s^K1 направи ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ! %s^BG"
3314
3315 #: qcsrc/common/notifications.qh:1075
3316 #, c-format
3317 msgid "%s^K1 made a TRIPLE SCORE! %s^BG"
3318 msgstr "%s^K1 направи ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ! %s^BG"
3319
3320 #: qcsrc/common/notifications.qh:1075
3321 msgid "TRIPLE FRAG! "
3322 msgstr "ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ!"
3323
3324 #: qcsrc/common/notifications.qh:1076
3325 #, c-format
3326 msgid "%s^K1 made FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
3327 msgstr "%s^K1 направи ПЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3328
3329 #: qcsrc/common/notifications.qh:1076
3330 #, c-format
3331 msgid "%s^K1 unlocked RAGE! %s^BG"
3332 msgstr "%s^K1 отключи ЯРОСТ! %s^BG"
3333
3334 #: qcsrc/common/notifications.qh:1076
3335 msgid "RAGE! "
3336 msgstr "ЯРОСТ!"
3337
3338 #: qcsrc/common/notifications.qh:1077
3339 #, c-format
3340 msgid "%s^K1 made TEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
3341 msgstr "%s^K1 направи ДЕСЕН НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3342
3343 #: qcsrc/common/notifications.qh:1077
3344 #, c-format
3345 msgid "%s^K1 started a MASSACRE! %s^BG"
3346 msgstr "%s^K1 започна КЛАНЕ %s^BG"
3347
3348 #: qcsrc/common/notifications.qh:1077
3349 msgid "MASSACRE! "
3350 msgstr "КЛАНЕ!"
3351
3352 #: qcsrc/common/notifications.qh:1078
3353 #, c-format
3354 msgid "%s^K1 executed MAYHEM! %s^BG"
3355 msgstr "%s^K1 извърши КЛАННИЦА! %s^BG"
3356
3357 #: qcsrc/common/notifications.qh:1078
3358 #, c-format
3359 msgid "%s^K1 made FIFTEEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
3360 msgstr "%s^K1 направи ПЕТНАДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3361
3362 #: qcsrc/common/notifications.qh:1078
3363 msgid "MAYHEM! "
3364 msgstr "КЛАННИЦА!"
3365
3366 #: qcsrc/common/notifications.qh:1079
3367 #, c-format
3368 msgid "%s^K1 is a BERSERKER! %s^BG"
3369 msgstr "%s^K1 е БЕЗСТРАШЕН ВОЙН! %s^BG"
3370
3371 #: qcsrc/common/notifications.qh:1079
3372 #, c-format
3373 msgid "%s^K1 made TWENTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
3374 msgstr "%s^K1 направи ДВАДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3375
3376 #: qcsrc/common/notifications.qh:1079
3377 msgid "BERSERKER! "
3378 msgstr "БЕЗСТРАШЕН ВОЙН!"
3379
3380 #: qcsrc/common/notifications.qh:1080
3381 #, c-format
3382 msgid "%s^K1 inflicts CARNAGE! %s^BG"
3383 msgstr "%s^K1 нанася БЕЗМИЛОСТНА СЕЧ! %s^BG"
3384
3385 #: qcsrc/common/notifications.qh:1080
3386 #, c-format
3387 msgid "%s^K1 made TWENTY FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
3388 msgstr "%s^K1 направи ДВАДЕСЕТ И ПЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3389
3390 #: qcsrc/common/notifications.qh:1080
3391 msgid "CARNAGE! "
3392 msgstr "БЕЗМИЛОСТНА СЕЧ!"
3393
3394 #: qcsrc/common/notifications.qh:1081
3395 #, c-format
3396 msgid "%s^K1 made THIRTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
3397 msgstr "%s^K1 направи ТРИДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3398
3399 #: qcsrc/common/notifications.qh:1081
3400 #, c-format
3401 msgid "%s^K1 unleashes ARMAGEDDON! %s^BG"
3402 msgstr "%s^K1 отприщи РЕШИТЕЛНА БОРБА! %s^BG"
3403
3404 #: qcsrc/common/notifications.qh:1081
3405 msgid "ARMAGEDDON! "
3406 msgstr "РЕШИТЕЛНА БОРБА!"
3407
3408 #: qcsrc/common/notifications.qh:1087
3409 #, c-format
3410 msgid "%s(^F1Bot^BG)"
3411 msgstr "%s(^F1Бот^BG)"
3412
3413 #: qcsrc/common/notifications.qh:1089
3414 #, c-format
3415 msgid "%s(Ping ^F1%d^BG)"
3416 msgstr "%s(Пинг ^F1%d^BG)"
3417
3418 #: qcsrc/common/notifications.qh:1095
3419 #, c-format
3420 msgid ""
3421 "\n"
3422 "(Health ^1%d^BG / Armor ^2%d^BG)%s"
3423 msgstr ""
3424 "\n"
3425 "(Кръв ^1%d^BG / Броня ^2%d^BG)%s"
3426
3427 #: qcsrc/common/notifications.qh:1097
3428 #, c-format
3429 msgid ""
3430 "\n"
3431 "(^F4Dead^BG)%s"
3432 msgstr ""
3433 "\n"
3434 "(^F4Мъртав^BG)%s"
3435
3436 #: qcsrc/common/notifications.qh:1134 qcsrc/common/notifications.qh:1147
3437 #, c-format
3438 msgid "%d score spree! "
3439 msgstr "Поредност от %d точки!"
3440
3441 #: qcsrc/common/notifications.qh:1146
3442 #, c-format
3443 msgid "%d frag spree! "
3444 msgstr "Поредност от %d попадения!"
3445
3446 #: qcsrc/common/notifications.qh:1159
3447 msgid "First blood! "
3448 msgstr "Първа кръв!"
3449
3450 #: qcsrc/common/notifications.qh:1159
3451 msgid "First score! "
3452 msgstr "Първа точка!"
3453
3454 #: qcsrc/common/notifications.qh:1163
3455 msgid "First casualty! "
3456 msgstr "Пръв инцидент!"
3457
3458 #: qcsrc/common/notifications.qh:1163
3459 msgid "First victim! "
3460 msgstr "Първа жертва!"
3461
3462 #: qcsrc/common/notifications.qh:1204
3463 #, c-format
3464 msgid "%s^K1 has %d frags in a row! %s^BG"
3465 msgstr "%s^K1 има %d последователни убийства! %s^BG"
3466
3467 #: qcsrc/common/notifications.qh:1205
3468 #, c-format
3469 msgid "%s^K1 made %d scores in a row! %s^BG"
3470 msgstr "%s^K1 направи %d последователни точки! %s^BG"
3471
3472 #: qcsrc/common/notifications.qh:1223
3473 #, c-format
3474 msgid "%s^K1 drew first blood! %s^BG"
3475 msgstr "%s^K1 източи първата капка кръв! %s^BG"
3476
3477 #: qcsrc/common/notifications.qh:1224
3478 #, c-format
3479 msgid "%s^K1 got the first score! %s^BG"
3480 msgstr "%s^K1 получи първата точка! %s^BG"
3481
3482 #: qcsrc/common/notifications.qh:1240
3483 #, c-format
3484 msgid ", ending their %d frag spree"
3485 msgstr ", приключвайки своята последователност от %d убийства"
3486
3487 #: qcsrc/common/notifications.qh:1241
3488 #, c-format
3489 msgid ", ending their %d score spree"
3490 msgstr ", приключвайки своята последователност от %d точки"
3491
3492 #: qcsrc/common/notifications.qh:1255
3493 #, c-format
3494 msgid ", losing their %d frag spree"
3495 msgstr ", губещ своята последователност от %d убийства"
3496
3497 #: qcsrc/common/notifications.qh:1256
3498 #, c-format
3499 msgid ", losing their %d score spree"
3500 msgstr ", губещ своята последователност от %d точки"
3501
3502 #: qcsrc/common/teams.qh:26
3503 msgid "Red"
3504 msgstr "Червено"
3505
3506 #: qcsrc/common/teams.qh:27
3507 msgid "Blue"
3508 msgstr "Синьо"
3509
3510 #: qcsrc/common/teams.qh:28
3511 msgid "Yellow"
3512 msgstr "Жълто"
3513
3514 #: qcsrc/common/teams.qh:29
3515 msgid "Pink"
3516 msgstr "Розово"
3517
3518 #: qcsrc/common/teams.qh:30
3519 msgid "Team"
3520 msgstr "Отбор"
3521
3522 #: qcsrc/common/teams.qh:31
3523 msgid "Neutral"
3524 msgstr "Неутрален"
3525
3526 #: qcsrc/common/util.qc:422
3527 #, c-format
3528 msgid "%d days, %02d:%02d:%02d"
3529 msgstr ""
3530
3531 #: qcsrc/common/util.qc:424
3532 #, c-format
3533 msgid "%02d:%02d:%02d"
3534 msgstr ""
3535
3536 #: qcsrc/common/weapons/w_arc.qc:15
3537 msgid "Arc"
3538 msgstr ""
3539
3540 #: qcsrc/common/weapons/w_blaster.qc:15
3541 msgid "Blaster"
3542 msgstr ""
3543
3544 #: qcsrc/common/weapons/w_crylink.qc:15
3545 msgid "Crylink"
3546 msgstr "Crylink"
3547
3548 #: qcsrc/common/weapons/w_devastator.qc:15
3549 msgid "Devastator"
3550 msgstr ""
3551
3552 #: qcsrc/common/weapons/w_electro.qc:15
3553 msgid "Electro"
3554 msgstr "Electro"
3555
3556 #: qcsrc/common/weapons/w_fireball.qc:15
3557 msgid "Fireball"
3558 msgstr "Огнена топка"
3559
3560 #: qcsrc/common/weapons/w_hagar.qc:15
3561 msgid "Hagar"
3562 msgstr "Hagar"
3563
3564 #: qcsrc/common/weapons/w_hlac.qc:15
3565 msgid "Heavy Laser Assault Cannon"
3566 msgstr "Лазерно оръдие"
3567
3568 #: qcsrc/common/weapons/w_hmg.qc:15
3569 msgid "Heavy Machine Gun"
3570 msgstr ""
3571
3572 #: qcsrc/common/weapons/w_hook.qc:15
3573 msgid "Grappling Hook"
3574 msgstr "Кука"
3575
3576 #: qcsrc/common/weapons/w_machinegun.qc:15
3577 msgid "Machine Gun"
3578 msgstr "Картечница"
3579
3580 #: qcsrc/common/weapons/w_minelayer.qc:15
3581 msgid "Mine Layer"
3582 msgstr "Mine Layer"
3583
3584 #: qcsrc/common/weapons/w_mortar.qc:15
3585 msgid "Mortar"
3586 msgstr "Минохвъргачка"
3587
3588 #: qcsrc/common/weapons/w_porto.qc:15
3589 msgid "Port-O-Launch"
3590 msgstr "Port-O-Launch"
3591
3592 #: qcsrc/common/weapons/w_rifle.qc:15
3593 msgid "Rifle"
3594 msgstr "Винтовка"
3595
3596 #: qcsrc/common/weapons/w_rpc.qc:15
3597 msgid "Rocket Propelled Chainsaw"
3598 msgstr ""
3599
3600 #: qcsrc/common/weapons/w_seeker.qc:15
3601 msgid "T.A.G. Seeker"
3602 msgstr "T.A.G. Seeker"
3603
3604 #: qcsrc/common/weapons/w_shockwave.qc:15
3605 msgid "Shockwave"
3606 msgstr ""
3607
3608 #: qcsrc/common/weapons/w_shotgun.qc:15
3609 msgid "Shotgun"
3610 msgstr "Пушка"
3611
3612 #: qcsrc/common/weapons/w_tuba.qc:16
3613 #, no-c-format
3614 msgid "@!#%'n Tuba"
3615 msgstr "@!#%'n Tuba"
3616
3617 #: qcsrc/common/weapons/w_vaporizer.qc:15
3618 msgid "Vaporizer"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: qcsrc/common/weapons/w_vortex.qc:15
3622 msgid "Vortex"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:35
3626 msgid "Usage: menu_cmd command..., where possible commands are:\n"
3627 msgstr ""
3628 "Начин на употреба: menu_cmd команда..., където възможните команди са:\n"
3629
3630 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:36
3631 msgid "  sync - reloads all cvars on the current menu page\n"
3632 msgstr ""
3633 "  sync - презарежда всички cvar променливи на текущата страница от менюто\n"
3634
3635 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:37
3636 msgid "  directmenu ITEM - select a menu item as main item\n"
3637 msgstr "  directmenu ITEM - избиране на точка от менюто като основна\n"
3638
3639 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:68
3640 msgid "Available options:\n"
3641 msgstr "Възможни опции\n"
3642
3643 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:119
3644 msgid "Invalid command. For a list of supported commands, try menu_cmd help.\n"
3645 msgstr ""
3646 "Невалидна команда. За списък с всички команди, използвайте menu_cmd help.\n"
3647
3648 #: qcsrc/menu/item/listbox.c:382
3649 #, c-format
3650 msgid "Item %d"
3651 msgstr "Елемент %d"
3652
3653 #: qcsrc/menu/item/textslider.c:31 qcsrc/menu/item/textslider.c:33
3654 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:40
3655 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:80
3656 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:126
3657 msgid "Custom"
3658 msgstr "Потребителски"
3659
3660 #: qcsrc/menu/xonotic/campaign.c:287
3661 #, c-format
3662 msgid "Level %d: %s"
3663 msgstr "Ниво %d: %s"
3664
3665 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:73
3666 msgid "forced to be saved to config.cfg"
3667 msgstr "изисква запаметяване в config.cfg"
3668
3669 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:79 qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:89
3670 msgid "will not be saved"
3671 msgstr "няма да се запази"
3672
3673 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:84
3674 msgid "will be saved to config.cfg"
3675 msgstr "ще се запази в config.cfg"
3676
3677 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:93
3678 msgid "private"
3679 msgstr "частен"
3680
3681 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:95
3682 msgid "engine setting"
3683 msgstr "настройки на енджина"
3684
3685 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:97
3686 msgid "read only"
3687 msgstr "само за четене"
3688
3689 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.c:5
3690 msgid "Credits"
3691 msgstr "Заслуги"
3692
3693 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.c:21
3694 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:44
3695 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:278
3696 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:90
3697 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.c:81
3698 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer_winner.c:21
3699 msgid "OK"
3700 msgstr "Добре"
3701
3702 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:4
3703 msgid "Welcome"
3704 msgstr "Добре дошли"
3705
3706 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:46
3707 msgid ""
3708 "Welcome to Xonotic, please select your language preference and enter your "
3709 "player name to get started.  You can change these options later through the "
3710 "menu system."
3711 msgstr ""
3712 "Добре дошли в Xonotic, моля изберете вашият език и въведете името на играча "
3713 "си. Можете да промените тези настройки и по-късно от менюто."
3714
3715 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:52
3716 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.c:39
3717 msgid "Name:"
3718 msgstr "Име:"
3719
3720 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:74
3721 msgid "Text language:"
3722 msgstr "Език на текста:"
3723
3724 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:83
3725 msgid "Allow player statistics to use your nickname at stats.xonotic.org?"
3726 msgstr ""
3727 "Използвай името на играча при събиране на статистика в stats.xonotic.org?"
3728
3729 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:87
3730 msgid "ALWU2N^Yes"
3731 msgstr "ALWU2N^Да"
3732
3733 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:88
3734 msgid "ALWU2N^No"
3735 msgstr "ALWU2N^Не"
3736
3737 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:89
3738 msgid "ALWU2N^Undecided"
3739 msgstr "ALWU2N^Неопределено"
3740
3741 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:93
3742 msgid "Save settings"
3743 msgstr "Запазване на настройките"
3744
3745 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:4
3746 msgid "Ammo Panel"
3747 msgstr "Панел за амуниции"
3748
3749 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:23
3750 msgid "Ammunition display:"
3751 msgstr "Показване на амунициите:"
3752
3753 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:26
3754 msgid "Show only current ammo type"
3755 msgstr "Показване само на текущия тип амуниции"
3756
3757 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:29
3758 msgid "Align icon:"
3759 msgstr "Подравняване на иконата:"
3760
3761 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:30
3762 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:37
3763 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:29
3764 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:41
3765 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:29
3766 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:41
3767 msgid "Left"
3768 msgstr "Ляво"
3769
3770 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:31
3771 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:39
3772 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:31
3773 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:42
3774 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:31
3775 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:42
3776 msgid "Right"
3777 msgstr "Дясно"
3778
3779 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_buffs.c:4
3780 msgid "Buffs Panel"
3781 msgstr ""
3782
3783 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:4
3784 msgid "Centerprint Panel"
3785 msgstr ""
3786
3787 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:24
3788 msgid "Message duration:"
3789 msgstr "Продължителност на съобщението:"
3790
3791 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:28
3792 msgid "Fade time:"
3793 msgstr "Време за избледняване:"
3794
3795 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:32
3796 msgid "Flip messages order"
3797 msgstr "Обръщане на реда на съобщенията"
3798
3799 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:34
3800 msgid "Text alignment:"
3801 msgstr "Подравняване на текста:"
3802
3803 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:38
3804 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:62
3805 msgid "Center"
3806 msgstr "Център"
3807
3808 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:42
3809 msgid "Font scale:"
3810 msgstr "Размер на шрифта:"
3811
3812 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:4
3813 msgid "Chat Panel"
3814 msgstr "Чат панел"
3815
3816 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:23
3817 msgid "Chat entries:"
3818 msgstr "Записи в чата:"
3819
3820 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:26
3821 msgid "Chat size:"
3822 msgstr "Размер на чата:"
3823
3824 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:30
3825 msgid "Chat lifetime:"
3826 msgstr "Време за видимост на чата:"
3827
3828 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:34
3829 msgid "Chat beep sound"
3830 msgstr "Звук за чат-а"
3831
3832 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.c:4
3833 msgid "Engine Info Panel"
3834 msgstr "Панел с информация за енджина"
3835
3836 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.c:23
3837 msgid "Engine info:"
3838 msgstr "Информация за енджина:"
3839
3840 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.c:26
3841 msgid "Use an averaging algorithm for fps"
3842 msgstr "Използване на усредняващ алгоритъм за fps"
3843
3844 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:4
3845 msgid "Health/Armor Panel"
3846 msgstr "Панел със Здраве/Броня"
3847
3848 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:23
3849 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:23
3850 msgid "Enable status bar"
3851 msgstr "Включване на лентата за статус"
3852
3853 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:25
3854 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:25
3855 msgid "Status bar alignment:"
3856 msgstr "Подравняване на лентата за статус"
3857
3858 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:33
3859 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:43
3860 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:33
3861 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:43
3862 msgid "Inward"
3863 msgstr "Навътре"
3864
3865 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:35
3866 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:44
3867 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:35
3868 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:44
3869 msgid "Outward"
3870 msgstr "Навън"
3871
3872 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:38
3873 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:38
3874 msgid "Icon alignment:"
3875 msgstr "Подравняване на иконите:"
3876
3877 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:46
3878 msgid "Flip health and armor positions"
3879 msgstr "Размяна на позицията на здравето и бронята"
3880
3881 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.c:4
3882 msgid "Info Messages Panel"
3883 msgstr "Панел с информационни съобщения"
3884
3885 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.c:23
3886 msgid "Info messages:"
3887 msgstr "Информационни съобщения:"
3888
3889 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.c:26
3890 msgid "Flip align"
3891 msgstr "Обратно подравняване"
3892
3893 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_modicons.c:4
3894 msgid "Mod Icons Panel"
3895 msgstr "Панел с икони на модовете"
3896
3897 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:4
3898 msgid "Notification Panel"
3899 msgstr "Панел за уведомления"
3900
3901 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:23
3902 msgid "Notifications:"
3903 msgstr "Уведомления:"
3904
3905 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:26
3906 msgid "Also print notifications to the console"
3907 msgstr "Показване на уведомления в конзолата"
3908
3909 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:29
3910 msgid "Flip notify order"
3911 msgstr "Обръщане на реда на уведомленията"
3912
3913 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:32
3914 msgid "Entry lifetime:"
3915 msgstr "Видимост на съобщенията:"
3916
3917 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:36
3918 msgid "Entry fadetime:"
3919 msgstr "Време за избледняване на съобщенията:"
3920
3921 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:4
3922 msgid "Physics Panel"
3923 msgstr "Панел за физика"
3924
3925 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:23
3926