Merge branch 'TimePath/features/jetpack_jump' into 'master'
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.bg.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # set_killer <mettall@abv.bg>, 2014
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2014-12-21 07:48+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2014-12-21 06:48+0000\n"
13 "Last-Translator: divVerent <divVerent@xonotic.org>\n"
14 "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/projects/p/xonotic/"
15 "language/bg/)\n"
16 "Language: bg\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21
22 #: qcsrc/client/Main.qc:21
23 msgid "ERROR - MENU IS VISIBLE BUT NO MENU WAS DEFINED!"
24 msgstr "ГРЕШКА - МЕНЮТО Е ВИДИМО НО НЕ Е ДЕФИНИРАНО"
25
26 #: qcsrc/client/Main.qc:1300
27 #, c-format
28 msgid "%s (not bound)"
29 msgstr "%s (не е свързано)"
30
31 #: qcsrc/client/View.qc:1272
32 msgid "Nade timer"
33 msgstr ""
34
35 #: qcsrc/client/View.qc:1277
36 msgid "Revival progress"
37 msgstr "Процес на съживяване"
38
39 #: qcsrc/client/hud.qc:186
40 #, c-format
41 msgid " (-%dL)"
42 msgstr "(-%dL)"
43
44 #: qcsrc/client/hud.qc:191
45 #, c-format
46 msgid " (+%dL)"
47 msgstr "(+%dL)"
48
49 #: qcsrc/client/hud.qc:210
50 msgid "Start line"
51 msgstr "Начална линия"
52
53 #: qcsrc/client/hud.qc:212 qcsrc/client/hud.qc:216
54 msgid "Finish line"
55 msgstr "Крайна линия"
56
57 #: qcsrc/client/hud.qc:214
58 #, c-format
59 msgid "Intermediate %d"
60 msgstr "Междинен %d"
61
62 #: qcsrc/client/hud.qc:805
63 msgid "Out of ammo"
64 msgstr "Мунициите свършиха"
65
66 #: qcsrc/client/hud.qc:809
67 msgid "Don't have"
68 msgstr "Нямам"
69
70 #: qcsrc/client/hud.qc:813
71 msgid "Unavailable"
72 msgstr "Не е на разположение"
73
74 #: qcsrc/client/hud.qc:1751 qcsrc/client/hud.qc:1752 qcsrc/client/hud.qc:2109
75 #, c-format
76 msgid "Player %d"
77 msgstr "Играч %d"
78
79 #: qcsrc/client/hud.qc:2421
80 msgid "^1Intermediate 1 (+15.42)"
81 msgstr "^1Междинен 1 (+15.42)"
82
83 #: qcsrc/client/hud.qc:2423 qcsrc/client/hud.qc:2465 qcsrc/client/hud.qc:2506
84 #, c-format
85 msgid "^1PENALTY: %.1f (%s)"
86 msgstr "^1ДУЗПА: %.1f (%s)"
87
88 #: qcsrc/client/hud.qc:2508
89 #, c-format
90 msgid "^2PENALTY: %.1f (%s)"
91 msgstr "^2ДУЗПА: %.1f (%s)"
92
93 #: qcsrc/client/hud.qc:2538
94 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode\n"
95 msgstr ""
96 "^1Трябва да отговорите преди да влезнете в мод за конфигуриране на HUD\n"
97
98 #: qcsrc/client/hud.qc:2543
99 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
100 msgstr "^2Име ^7вместо \"^1Анонимен играч^7\" в статистиката"
101
102 #: qcsrc/client/hud.qc:2622
103 msgid "A vote has been called for:"
104 msgstr "Бе започнато гласуване за:"
105
106 #: qcsrc/client/hud.qc:2624
107 msgid "Allow servers to store and display your name?"
108 msgstr "Позволявате ли сървърите да пазят и показват вашето име?"
109
110 #: qcsrc/client/hud.qc:2628
111 msgid "^1Configure the HUD"
112 msgstr "^1Конфигуриране на HUD"
113
114 #: qcsrc/client/hud.qc:2632
115 #, c-format
116 msgid "Yes (%s): %d"
117 msgstr "Да (%s): %d"
118
119 #: qcsrc/client/hud.qc:2634
120 #, c-format
121 msgid "No (%s): %d"
122 msgstr "Не (%s): %d"
123
124 #: qcsrc/client/hud.qc:3195 qcsrc/client/hud.qc:3198 qcsrc/client/hud.qc:3200
125 msgid "Personal best"
126 msgstr "Лично постижение"
127
128 #: qcsrc/client/hud.qc:3213 qcsrc/client/hud.qc:3216 qcsrc/client/hud.qc:3218
129 msgid "Server best"
130 msgstr "Сървърно постижение"
131
132 #: qcsrc/client/hud.qc:3580
133 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
134 msgstr "^3Играч^7: Това е мястото чатене"
135
136 #: qcsrc/client/hud.qc:3645
137 #, c-format
138 msgid "FPS: %.*f"
139 msgstr "FPS: %.*f"
140
141 #: qcsrc/client/hud.qc:3709
142 msgid "^1Observing"
143 msgstr "^1Наблюдавам"
144
145 #: qcsrc/client/hud.qc:3712 qcsrc/client/hud.qc:3714
146 #, c-format
147 msgid "^1Spectating: ^7%s"
148 msgstr "^1Зрител: ^7%s"
149
150 #: qcsrc/client/hud.qc:3719
151 #, c-format
152 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
153 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да набюдавате играч"
154
155 #: qcsrc/client/hud.qc:3721
156 #, c-format
157 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
158 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 или ^3%s^1 за следващ или предишен играч"
159
160 #: qcsrc/client/hud.qc:3725
161 #, c-format
162 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
163 msgstr "^1Използвайте ^3%s^1 или ^3%s^1 за да промените скоростта"
164
165 #: qcsrc/client/hud.qc:3727
166 #, c-format
167 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe"
168 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да наблюдавате"
169
170 #: qcsrc/client/hud.qc:3730
171 #, c-format
172 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
173 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за информация на игровия мод"
174
175 #: qcsrc/client/hud.qc:3738
176 msgid "^1Match has already begun"
177 msgstr "^1Мачът вече започна"
178
179 #: qcsrc/client/hud.qc:3740
180 msgid "^1You have no more lives left"
181 msgstr "^1Нямате повече животи"
182
183 #: qcsrc/client/hud.qc:3742 qcsrc/client/hud.qc:3745
184 #, c-format
185 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
186 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да се включите"
187
188 #: qcsrc/client/hud.qc:3753
189 #, c-format
190 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
191 msgstr "^1Играта започва след ^3%d^1 секунди"
192
193 #: qcsrc/client/hud.qc:3760
194 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
195 msgstr "^2В етап на ^1загряване^2!"
196
197 #: qcsrc/client/hud.qc:3775
198 #, c-format
199 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
200 msgstr "%sНатиснете ^3%s%s за да приключите загрявката"
201
202 #: qcsrc/client/hud.qc:3777
203 #, c-format
204 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
205 msgstr "%sНатиснете ^3%s%s когато сте готови"
206
207 #: qcsrc/client/hud.qc:3782
208 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
209 msgstr "^2Изчакване на останалите играчи да приключат със загрявката..."
210
211 #: qcsrc/client/hud.qc:3784
212 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
213 msgstr "^2Изчакване на останалите играчи да се приготвят"
214
215 #: qcsrc/client/hud.qc:3790
216 #, c-format
217 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
218 msgstr "^2Натиснете ^3%s^2 за да приключите загрявката"
219
220 #: qcsrc/client/hud.qc:3811
221 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
222 msgstr "Броят на играчите е небалансиран"
223
224 #: qcsrc/client/hud.qc:3816
225 #, c-format
226 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
227 msgstr "Натиснете ^3%s%s за да нагласите"
228
229 #: qcsrc/client/hud.qc:3824
230 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
231 msgstr "^7Натиснете ^3ESC ^7за да видите HUD настройките."
232
233 #: qcsrc/client/hud.qc:3826
234 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
235 msgstr "^3Двоен клик ^7върху панел за да видите специфичните настройки."
236
237 #: qcsrc/client/hud.qc:3828
238 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
239 msgstr "^3CTRL ^7за да изключите проверката за сблъсък, ^3SHIFT ^7и"
240
241 #: qcsrc/client/hud.qc:3830
242 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
243 msgstr "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7за фини настройки"
244
245 #: qcsrc/client/hud.qc:3877
246 msgid " qu/s"
247 msgstr "qu/s"
248
249 #: qcsrc/client/hud.qc:3881
250 msgid " m/s"
251 msgstr "m/s"
252
253 #: qcsrc/client/hud.qc:3885
254 msgid " km/h"
255 msgstr "km/h"
256
257 #: qcsrc/client/hud.qc:3889
258 msgid " mph"
259 msgstr "mph"
260
261 #: qcsrc/client/hud.qc:3893
262 msgid " knots"
263 msgstr "възли"
264
265 #: qcsrc/client/hud_config.qc:197
266 #, c-format
267 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)\n"
268 msgstr "^2Успешно записан като %s! (Бележла: Запазено е в data/data/)\n"
269
270 #: qcsrc/client/hud_config.qc:201
271 #, c-format
272 msgid "^1Couldn't write to %s\n"
273 msgstr "^1Неможе да пише в %s\n"
274
275 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:37
276 msgid " (1 vote)"
277 msgstr "(1 глас)"
278
279 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:39
280 #, c-format
281 msgid " (%d votes)"
282 msgstr "(%d гласа)"
283
284 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:226
285 msgid "Don't care"
286 msgstr "Не ми пука"
287
288 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:318
289 msgid "Decide the gametype"
290 msgstr ""
291
292 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:318
293 msgid "Vote for a map"
294 msgstr "Гласуване за карта"
295
296 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:331
297 #, c-format
298 msgid "%d seconds left"
299 msgstr "остават %d секунди"
300
301 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:415
302 msgid ""
303 "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!\n"
304 msgstr ""
305 "mv_mapdownload: ^3Не би трябвало да използвате тази команда самостоятелно\n"
306
307 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:425
308 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index.\n"
309 msgstr "^1Грешка:^7 Не може да намери индекс.\n"
310
311 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:434
312 msgid "Requesting preview...\n"
313 msgstr "Изискване на преглед...\n"
314
315 #: qcsrc/client/miscfunctions.qc:101
316 msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
317 msgstr ""
318 "Опитвате се да премахнете отбор, който не съществува в списъка на отборите!"
319
320 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:19
321 msgid "SCO^bckills"
322 msgstr "SCO^bcубийства"
323
324 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:20
325 msgid "SCO^bctime"
326 msgstr "SCO^bcвреме"
327
328 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:21
329 msgid "SCO^caps"
330 msgstr "SCO^пленявания"
331
332 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:22
333 msgid "SCO^captime"
334 msgstr "SCO^capвреме"
335
336 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:23
337 msgid "SCO^deaths"
338 msgstr "SCO^умирания"
339
340 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:24
341 msgid "SCO^destroyed"
342 msgstr "SCO^унищожавания"
343
344 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:25
345 msgid "SCO^drops"
346 msgstr "SCO^изпускания"
347
348 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:26
349 msgid "SCO^faults"
350 msgstr "SCO^фалове"
351
352 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:27
353 msgid "SCO^fckills"
354 msgstr "SCO^знаменосци"
355
356 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:28
357 msgid "SCO^goals"
358 msgstr "SCO^голове"
359
360 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:29
361 msgid "SCO^kckills"
362 msgstr "SCO^kcубийства"
363
364 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:30
365 msgid "SCO^kdratio"
366 msgstr "SCO^kdсъотношение"
367
368 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:31
369 msgid "SCO^k/d"
370 msgstr "SCO^k/d"
371
372 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:32
373 msgid "SCO^kd"
374 msgstr "SCO^kd"
375
376 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:33
377 msgid "SCO^kdr"
378 msgstr "SCO^kdr"
379
380 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:34
381 msgid "SCO^kills"
382 msgstr "SCO^убийства"
383
384 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:35
385 msgid "SCO^laps"
386 msgstr "SCO^обиколки"
387
388 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:36
389 msgid "SCO^lives"
390 msgstr "SCO^животи"
391
392 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:37
393 msgid "SCO^losses"
394 msgstr "SCO^загуби"
395
396 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:38
397 msgid "SCO^name"
398 msgstr "SCO^име"
399
400 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:39
401 msgid "SCO^sum"
402 msgstr "SCO^сума"
403
404 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:40
405 msgid "SCO^nick"
406 msgstr "SCO^прякор"
407
408 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:41
409 msgid "SCO^objectives"
410 msgstr "SCO^цели"
411
412 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:42
413 msgid "SCO^pickups"
414 msgstr "SCO^задигания"
415
416 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:43
417 msgid "SCO^ping"
418 msgstr "SCO^пинг"
419
420 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:44
421 msgid "SCO^pl"
422 msgstr "SCO^зп"
423
424 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:45
425 msgid "SCO^pushes"
426 msgstr "SCO^избутвания"
427
428 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:46
429 msgid "SCO^rank"
430 msgstr "SCO^ранг"
431
432 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:47
433 msgid "SCO^returns"
434 msgstr "SCO^връщания"
435
436 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:48
437 msgid "SCO^revivals"
438 msgstr "SCO^съживявания"
439
440 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:49
441 msgid "SCO^score"
442 msgstr "SCO^резултат"
443
444 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:50
445 msgid "SCO^suicides"
446 msgstr "SCO^самоубийства"
447
448 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:51
449 msgid "SCO^takes"
450 msgstr "SCO^взимания"
451
452 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:52
453 msgid "SCO^ticks"
454 msgstr "SCO^щракания"
455
456 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:237
457 msgid ""
458 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command.\n"
459 msgstr ""
460 "Можете да променяте таблото като използвате командата "
461 "^2scoreboard_columns_set.\n"
462
463 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:238
464 msgid "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
465 msgstr "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
466
467 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:239
468 msgid "Usage:\n"
469 msgstr "Начин на използване:\n"
470
471 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:240
472 msgid "^2scoreboard_columns_set default\n"
473 msgstr "^2scoreboard_columns_set по подразбиране\n"
474
475 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:241
476 msgid "^2scoreboard_columns_set ^7field1 field2 ...\n"
477 msgstr "^2scoreboard_columns_set ^7поле1 поле2 ...\n"
478
479 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:242
480 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):\n"
481 msgstr ""
482 "Следните имена на полета са разпознати (без значение от малки и големи "
483 "букви)\n"
484
485 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:243
486 msgid ""
487 "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields.\n"
488 "\n"
489 msgstr ""
490 "Може да използвате ^3|^7 за да започнете дясно-подравнени полета.\n"
491 "\n"
492
493 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:245
494 msgid "^3name^7 or ^3nick^7             Name of a player\n"
495 msgstr "^3име^7 или ^3име^7 Име на играч\n"
496
497 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:246
498 msgid "^3ping^7                     Ping time\n"
499 msgstr "^3ping^7 Пинг време\n"
500
501 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:247
502 msgid "^3pl^7                       Packet loss\n"
503 msgstr "^3pl^7 Загуба на пакети\n"
504
505 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:248
506 msgid "^3kills^7                    Number of kills\n"
507 msgstr "^3kills^7 Брой убийства\n"
508
509 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:249
510 msgid "^3deaths^7                   Number of deaths\n"
511 msgstr "^3deaths^7 Брой смъртни случаи\n"
512
513 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:250
514 msgid "^3suicides^7                 Number of suicides\n"
515 msgstr "^3suicides^7 Брой самоубийства\n"
516
517 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:251
518 msgid "^3frags^7                    kills - suicides\n"
519 msgstr "^3frags^7 убийства - самоубийства\n"
520
521 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:252
522 msgid "^3kd^7                       The kill-death ratio\n"
523 msgstr "^3kd^7 Съотношение убийства-смърт\n"
524
525 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:253
526 msgid "^3sum^7                      frags - deaths\n"
527 msgstr "^3sum^7 убийства - смъртни случаи\n"
528
529 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:254
530 msgid ""
531 "^3caps^7                     How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was "
532 "captured\n"
533 msgstr "^3caps^7 Колко често е пленявано знаме (CTF) или ключ (KeyHunt)\n"
534
535 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:255
536 msgid ""
537 "^3pickups^7                  How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a "
538 "ball (Keepaway) was picked up\n"
539 msgstr ""
540 "^3pickups^7 Колко често е задигано знаме (CTF), ключ (KeyHunt) или топка "
541 "(Keepaway)\n"
542
543 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:256
544 msgid "^3captime^7                  Time of fastest cap (CTF)\n"
545 msgstr "^3captime^7 Най-бързо пленяване (CTF)\n"
546
547 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:257
548 msgid "^3fckills^7                  Number of flag carrier kills\n"
549 msgstr "^3fckills^7 Брой убийства на знаменосец\n"
550
551 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:258
552 msgid "^3returns^7                  Number of flag returns\n"
553 msgstr "^3returns^7 Брой на върнати знамена\n"
554
555 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:259
556 msgid "^3drops^7                    Number of flag drops\n"
557 msgstr "^3drops^7 Брой на изпуснати знамена\n"
558
559 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:260
560 msgid "^3lives^7                    Number of lives (LMS)\n"
561 msgstr "^3lives^7 Брой бивоти (LMS)\n"
562
563 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:261
564 msgid "^3rank^7                     Player rank\n"
565 msgstr "^3rank^7 Ранг на играча\n"
566
567 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:262
568 msgid "^3pushes^7                   Number of players pushed into void\n"
569 msgstr "^3pushes^7 Брой на играчи, избутани в безкрайността\n"
570
571 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:263
572 msgid ""
573 "^3destroyed^7                Number of keys destroyed by pushing them into "
574 "void\n"
575 msgstr "^3destroyed^7 Брой на унищожени ключове, избутани в безкраността\n"
576
577 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:264
578 msgid "^3kckills^7                  Number of keys carrier kills\n"
579 msgstr "^3kckills^7 Брой на убити ключоносители\n"
580
581 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:265
582 msgid "^3losses^7                   Number of times a key was lost\n"
583 msgstr "^3losses^7 Брой на изгубени ключове\n"
584
585 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:266
586 msgid "^3laps^7                     Number of laps finished (race/cts)\n"
587 msgstr "^3laps^7 Брой на завършени обиколки (race/cts)\n"
588
589 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:267
590 msgid "^3time^7                     Total time raced (race/cts)\n"
591 msgstr "^3time^7 Общо състезателно време (race/cts)\n"
592
593 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:268
594 msgid "^3fastest^7                  Time of fastest lap (race/cts)\n"
595 msgstr "^3fastest^7 Най-бърза обиколка (race/cts)\n"
596
597 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:269
598 msgid "^3ticks^7                    Number of ticks (DOM)\n"
599 msgstr "^3ticks^7 Брой щракания (DOM)\n"
600
601 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:270
602 msgid "^3takes^7                    Number of domination points taken (DOM)\n"
603 msgstr "^3takes^7 Точки за доминиране (DOM)\n"
604
605 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:271
606 msgid "^3bckills^7                  Number of ball carrier kills\n"
607 msgstr "^3bckills^7 Брой на убити носители на топка\n"
608
609 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:272
610 msgid ""
611 "^3bctime^7                   Total amount of time holding the ball in "
612 "Keepaway\n"
613 msgstr "^3bctime^7 Общо време за притежание на топка в Keepaway\n"
614
615 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:273
616 msgid ""
617 "^3score^7                    Total score\n"
618 "\n"
619 msgstr ""
620 "^3score^7 Общ брой точки\n"
621 "\n"
622
623 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:275
624 msgid ""
625 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
626 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
627 "or in all but these game types. You can also specify 'all' as a\n"
628 "field to show all fields available for the current game mode.\n"
629 "\n"
630 msgstr ""
631 "Преди поле може да сложите знак + или -, след това списък раделен от "
632 "запетаи\n"
633 "на типовете игра, след това наклонена черта за да направите списъка видим "
634 "само на онези\n"
635 "или на всички с изключение на тези. Също може да укажете 'all' като\n"
636 "поле, за да се виждат всички възможни полета за избрания тип на игра.\n"
637
638 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:280
639 msgid ""
640 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
641 "include/exclude ALL teams/noteams game modes.\n"
642 "\n"
643 msgstr ""
644 "Специалните имена на игрови типове 'teams' и 'noteams' могат да се "
645 "използват\n"
646 "включително/изключително ВСИЧКИ teams/noteams типове на игра\n"
647 "\n"
648
649 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:283
650 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
651 msgstr "Пример: scoreboard_columns_set име ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
652
653 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:284
654 msgid ""
655 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
656 "right of the vertical bar aligned to the right.\n"
657 msgstr ""
658 "ще покаже name, ping и pl подредени в ляво и полетата\n"
659 "дясно от вертикалния бар, дясноцентриран.\n"
660
661 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:286
662 msgid ""
663 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
664 "other gamemodes except DM.\n"
665 msgstr ""
666 "'field3' ще се показва само в CTF, а 'field4' ще се показва във всички\n"
667 "типове на игра, без DM\n"
668
669 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:526 qcsrc/client/scoreboard.qc:533
670 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:121
671 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:122
672 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:193
673 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:235
674 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:240
675 msgid "N/A"
676 msgstr "няма"
677
678 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:982
679 #, c-format
680 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
681 msgstr "Точност (средно %d%%)"
682
683 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1111
684 msgid "Map stats:"
685 msgstr "Статистика за картата:"
686
687 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1129
688 msgid "Monsters killed:"
689 msgstr "Убити чудовища:"
690
691 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1136
692 msgid "Secrets found:"
693 msgstr "Открити тайни(ци):"
694
695 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1164
696 msgid "Rankings"
697 msgstr "Класиране"
698
699 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1260
700 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:49
701 msgid "Scoreboard"
702 msgstr "Ранглист"
703
704 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1319
705 #, c-format
706 msgid "Speed award: %d ^7(%s^7)"
707 msgstr "Награда за скорост: %d ^7(%s^7)"
708
709 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1323
710 #, c-format
711 msgid "All-time fastest: %d ^7(%s^7)"
712 msgstr "Най-добро време %d ^7(%s^7)"
713
714 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1361
715 msgid "Spectators"
716 msgstr "Зяпачи"
717
718 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1368
719 #, c-format
720 msgid "playing ^3%s^7 on ^2%s^7"
721 msgstr "играят ^3%s^7 на ^2%s^7"
722
723 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1375 qcsrc/client/scoreboard.qc:1380
724 #, c-format
725 msgid " for up to ^1%1.0f minutes^7"
726 msgstr "до ^1%1.0f минути^7"
727
728 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1384 qcsrc/client/scoreboard.qc:1403
729 msgid " or"
730 msgstr "или"
731
732 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1387 qcsrc/client/scoreboard.qc:1394
733 #, c-format
734 msgid " until ^3%s %s^7"
735 msgstr "до ^3%s %s^7"
736
737 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1388 qcsrc/client/scoreboard.qc:1395
738 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1407 qcsrc/client/scoreboard.qc:1414
739 msgid "SCO^points"
740 msgstr "SCO^точки"
741
742 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1389 qcsrc/client/scoreboard.qc:1396
743 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1408 qcsrc/client/scoreboard.qc:1415
744 msgid "SCO^is beaten"
745 msgstr "SCO^е победен"
746
747 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1406 qcsrc/client/scoreboard.qc:1413
748 #, c-format
749 msgid " until a lead of ^3%s %s^7"
750 msgstr "до водачеството на ^3%s %s^7"
751
752 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1435
753 #, c-format
754 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
755 msgstr "^1Съживяване след ^3%s^1..."
756
757 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1445
758 #, c-format
759 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
760 msgstr "Мъртав сте, изчакайте ^3%s^7 преди съживяване"
761
762 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1454
763 #, c-format
764 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
765 msgstr "Мъртав сте, натиснете ^2%s^7 за съживяване"
766
767 #: qcsrc/client/tturrets.qc:299 qcsrc/client/waypointsprites.qc:558
768 msgid "Spam"
769 msgstr "Спам"
770
771 #: qcsrc/client/tturrets.qc:308
772 #, c-format
773 msgid "%s under attack!"
774 msgstr "%s е атакуван!"
775
776 #: qcsrc/client/vehicles/vehicles.qc:331 qcsrc/client/vehicles/vehicles.qc:333
777 msgid "No right gunner!"
778 msgstr "Не е стрелец - десничар!"
779
780 #: qcsrc/client/vehicles/vehicles.qc:353 qcsrc/client/vehicles/vehicles.qc:355
781 msgid "No left gunner!"
782 msgstr "Не е стрелец - левичар!"
783
784 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:236
785 msgid "Push"
786 msgstr "Бутни"
787
788 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:237
789 msgid "Destroy"
790 msgstr "Унищожи"
791
792 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:238
793 msgid "Defend"
794 msgstr "Защитавай"
795
796 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:239
797 msgid "Blue base"
798 msgstr "Синя база"
799
800 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:240
801 msgid "DANGER"
802 msgstr "ОПАСНОСТ"
803
804 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:241
805 msgid "Enemy carrier"
806 msgstr "Вражески знаменосец"
807
808 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:242
809 msgid "Flag carrier"
810 msgstr "Знаменосец"
811
812 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:243
813 msgid "Dropped flag"
814 msgstr "Изпуснато знаме"
815
816 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:244
817 msgid "Help me!"
818 msgstr "Помогни ми!"
819
820 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:245
821 msgid "Here"
822 msgstr "Тук"
823
824 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:246
825 msgid "Dropped key"
826 msgstr "Изпуснат ключ"
827
828 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:247 qcsrc/client/waypointsprites.qc:249
829 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:250 qcsrc/client/waypointsprites.qc:251
830 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:252
831 msgid "Key carrier"
832 msgstr "Ключоносител"
833
834 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:248
835 msgid "Run here"
836 msgstr "Бягай тук"
837
838 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:253
839 msgid "Red base"
840 msgstr "Червена база"
841
842 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:254
843 msgid "Waypoint"
844 msgstr "Плоча"
845
846 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:255 qcsrc/client/waypointsprites.qc:256
847 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:257
848 msgid "Generator"
849 msgstr "Генератор"
850
851 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:258 qcsrc/client/waypointsprites.qc:259
852 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:260 qcsrc/client/waypointsprites.qc:261
853 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:262 qcsrc/client/waypointsprites.qc:263
854 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:264 qcsrc/client/waypointsprites.qc:265
855 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:274 qcsrc/client/waypointsprites.qc:275
856 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:276 qcsrc/client/waypointsprites.qc:277
857 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:278
858 msgid "Control point"
859 msgstr "Контролен пункт"
860
861 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:266
862 msgid "Checkpoint"
863 msgstr "КПП"
864
865 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:267 qcsrc/client/waypointsprites.qc:269
866 msgid "Finish"
867 msgstr "Финал"
868
869 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:268 qcsrc/client/waypointsprites.qc:269
870 msgid "Start"
871 msgstr "Старт"
872
873 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:270
874 msgid "Goal"
875 msgstr "Гол"
876
877 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:271 qcsrc/client/waypointsprites.qc:272
878 msgid "Ball"
879 msgstr "Топка"
880
881 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:273
882 msgid "Ball carrier"
883 msgstr "Притежател на топката"
884
885 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:279
886 msgid "Invisibility"
887 msgstr "Невидимост"
888
889 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:280
890 msgid "Extra life"
891 msgstr "Допълнителен живот"
892
893 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:281 qcsrc/common/buffs.qh:38
894 msgid "Speed"
895 msgstr "Скорост"
896
897 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:282
898 msgid "Strength"
899 msgstr "Сила"
900
901 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:283
902 msgid "Shield"
903 msgstr "Щит"
904
905 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:284
906 msgid "Fuel regen"
907 msgstr "Гориво"
908
909 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:285
910 msgid "Jet Pack"
911 msgstr "Реактивна раница"
912
913 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:286
914 msgid "Frozen!"
915 msgstr "Замръзен!"
916
917 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:287
918 msgid "Tagged"
919 msgstr "Заплют"
920
921 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:288
922 msgid "Vehicle"
923 msgstr "Возило"
924
925 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:562
926 #, c-format
927 msgid "%s needing help!"
928 msgstr "%s се нужда е от помощ!"
929
930 #: qcsrc/common/buffs.qh:36
931 msgid "Ammo"
932 msgstr ""
933
934 #: qcsrc/common/buffs.qh:37
935 msgid "Resistance"
936 msgstr ""
937
938 #: qcsrc/common/buffs.qh:39
939 msgid "Medic"
940 msgstr ""
941
942 #: qcsrc/common/buffs.qh:40
943 msgid "Bash"
944 msgstr ""
945
946 #: qcsrc/common/buffs.qh:41
947 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:92
948 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:181
949 msgid "Vampire"
950 msgstr "Вампир"
951
952 #: qcsrc/common/buffs.qh:42
953 msgid "Disability"
954 msgstr ""
955
956 #: qcsrc/common/buffs.qh:43
957 msgid "Vengeance"
958 msgstr ""
959
960 #: qcsrc/common/buffs.qh:44
961 msgid "Jump"
962 msgstr ""
963
964 #: qcsrc/common/buffs.qh:45
965 msgid "Flight"
966 msgstr ""
967
968 #: qcsrc/common/buffs.qh:46
969 msgid "Invisible"
970 msgstr ""
971
972 #: qcsrc/common/command/generic.qc:159
973 msgid "error creating curl handle\n"
974 msgstr "грешка при създаването на curl манипулатор\n"
975
976 #: qcsrc/common/command/generic.qc:263
977 msgid "Notification dump command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
978 msgstr "Информационната команда работи само с cl_cmd и sv_cmd\n"
979
980 #: qcsrc/common/command/generic.qc:316
981 msgid "Weapons dump command only works with sv_cmd.\n"
982 msgstr ""
983
984 #: qcsrc/common/command/generic.qc:510
985 msgid "Notification restart command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
986 msgstr "Командата за рестарт на бележките работи само с cl_cmd и sv_cmd.\n"
987
988 #: qcsrc/common/counting.qh:5
989 #, c-format
990 msgid "CI_DEC^%s years"
991 msgstr "CI_DEC^%s години"
992
993 #: qcsrc/common/counting.qh:7
994 #, c-format
995 msgid "CI_ZER^%d years"
996 msgstr "CI_ZER^%d години"
997
998 #: qcsrc/common/counting.qh:8
999 #, c-format
1000 msgid "CI_FIR^%d year"
1001 msgstr "CI_FIR^%d година"
1002
1003 #: qcsrc/common/counting.qh:9
1004 #, c-format
1005 msgid "CI_SEC^%d years"
1006 msgstr "CI_SEC^%d години"
1007
1008 #: qcsrc/common/counting.qh:10
1009 #, c-format
1010 msgid "CI_THI^%d years"
1011 msgstr "CI_THI^%d години"
1012
1013 #: qcsrc/common/counting.qh:11
1014 #, c-format
1015 msgid "CI_MUL^%d years"
1016 msgstr "CI_MUL^%d години"
1017
1018 #: qcsrc/common/counting.qh:13
1019 #, c-format
1020 msgid "CI_DEC^%s weeks"
1021 msgstr "CI_DEC^%s седмици"
1022
1023 #: qcsrc/common/counting.qh:15
1024 #, c-format
1025 msgid "CI_ZER^%d weeks"
1026 msgstr "CI_ZER^%d седмици"
1027
1028 #: qcsrc/common/counting.qh:16
1029 #, c-format
1030 msgid "CI_FIR^%d week"
1031 msgstr "CI_FIR^%d седмица"
1032
1033 #: qcsrc/common/counting.qh:17
1034 #, c-format
1035 msgid "CI_SEC^%d weeks"
1036 msgstr "CI_SEC^%d седмици"
1037
1038 #: qcsrc/common/counting.qh:18
1039 #, c-format
1040 msgid "CI_THI^%d weeks"
1041 msgstr "CI_THI^%d седмици"
1042
1043 #: qcsrc/common/counting.qh:19
1044 #, c-format
1045 msgid "CI_MUL^%d weeks"
1046 msgstr "CI_MUL^%d седмици"
1047
1048 #: qcsrc/common/counting.qh:21
1049 #, c-format
1050 msgid "CI_DEC^%s days"
1051 msgstr "CI_DEC^%s дни"
1052
1053 #: qcsrc/common/counting.qh:23
1054 #, c-format
1055 msgid "CI_ZER^%d days"
1056 msgstr "CI_ZER^%d дни"
1057
1058 #: qcsrc/common/counting.qh:24
1059 #, c-format
1060 msgid "CI_FIR^%d day"
1061 msgstr "CI_FIR^%d ден"
1062
1063 #: qcsrc/common/counting.qh:25
1064 #, c-format
1065 msgid "CI_SEC^%d days"
1066 msgstr "CI_SEC^%d дни"
1067
1068 #: qcsrc/common/counting.qh:26
1069 #, c-format
1070 msgid "CI_THI^%d days"
1071 msgstr "CI_THI^%d дни"
1072
1073 #: qcsrc/common/counting.qh:27
1074 #, c-format
1075 msgid "CI_MUL^%d days"
1076 msgstr "CI_MUL^%d дни"
1077
1078 #: qcsrc/common/counting.qh:29
1079 #, c-format
1080 msgid "CI_DEC^%s hours"
1081 msgstr "CI_DEC^%s часа"
1082
1083 #: qcsrc/common/counting.qh:31
1084 #, c-format
1085 msgid "CI_ZER^%d hours"
1086 msgstr "CI_ZER^%d часа"
1087
1088 #: qcsrc/common/counting.qh:32
1089 #, c-format
1090 msgid "CI_FIR^%d hour"
1091 msgstr "CI_FIR^%d час"
1092
1093 #: qcsrc/common/counting.qh:33
1094 #, c-format
1095 msgid "CI_SEC^%d hours"
1096 msgstr "CI_SEC^%d часа"
1097
1098 #: qcsrc/common/counting.qh:34
1099 #, c-format
1100 msgid "CI_THI^%d hours"
1101 msgstr "CI_THI^%d часа"
1102
1103 #: qcsrc/common/counting.qh:35
1104 #, c-format
1105 msgid "CI_MUL^%d hours"
1106 msgstr "CI_MUL^%d часа"
1107
1108 #: qcsrc/common/counting.qh:38
1109 #, c-format
1110 msgid "CI_DEC^%s minutes"
1111 msgstr "CI_DEC^%s минути"
1112
1113 #: qcsrc/common/counting.qh:40
1114 #, c-format
1115 msgid "CI_ZER^%d minutes"
1116 msgstr "CI_ZER^%d минути"
1117
1118 #: qcsrc/common/counting.qh:41
1119 #, c-format
1120 msgid "CI_FIR^%d minute"
1121 msgstr "CI_FIR^%d минута"
1122
1123 #: qcsrc/common/counting.qh:42
1124 #, c-format
1125 msgid "CI_SEC^%d minutes"
1126 msgstr "CI_SEC^%d минути"
1127
1128 #: qcsrc/common/counting.qh:43
1129 #, c-format
1130 msgid "CI_THI^%d minutes"
1131 msgstr "CI_THI^%d минути"
1132
1133 #: qcsrc/common/counting.qh:44
1134 #, c-format
1135 msgid "CI_MUL^%d minutes"
1136 msgstr "CI_MUL^%d минути"
1137
1138 #: qcsrc/common/counting.qh:46
1139 #, c-format
1140 msgid "CI_DEC^%s seconds"
1141 msgstr "CI_DEC^%s секунди"
1142
1143 #: qcsrc/common/counting.qh:48
1144 #, c-format
1145 msgid "CI_ZER^%d seconds"
1146 msgstr "CI_ZER^%d секунди"
1147
1148 #: qcsrc/common/counting.qh:49
1149 #, c-format
1150 msgid "CI_FIR^%d second"
1151 msgstr "CI_FIR^%d секунда"
1152
1153 #: qcsrc/common/counting.qh:50
1154 #, c-format
1155 msgid "CI_SEC^%d seconds"
1156 msgstr "CI_SEC^%d секунди"
1157
1158 #: qcsrc/common/counting.qh:51
1159 #, c-format
1160 msgid "CI_THI^%d seconds"
1161 msgstr "CI_THI^%d секунди"
1162
1163 #: qcsrc/common/counting.qh:52
1164 #, c-format
1165 msgid "CI_MUL^%d seconds"
1166 msgstr "CI_MUL^%d секунди"
1167
1168 #: qcsrc/common/counting.qh:68
1169 #, c-format
1170 msgid "%dst"
1171 msgstr "%dви"
1172
1173 #: qcsrc/common/counting.qh:69
1174 #, c-format
1175 msgid "%dnd"
1176 msgstr "%dри"
1177
1178 #: qcsrc/common/counting.qh:70
1179 #, c-format
1180 msgid "%drd"
1181 msgstr "%dти"
1182
1183 #: qcsrc/common/counting.qh:71 qcsrc/common/counting.qh:74
1184 #, c-format
1185 msgid "%dth"
1186 msgstr "%dти"
1187
1188 #: qcsrc/common/mapinfo.qc:747
1189 #, no-c-format
1190 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
1191 msgstr "@!#%'n хвърляне на туба"
1192
1193 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:40
1194 msgid "Deathmatch"
1195 msgstr "Deathmatch"
1196
1197 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:40
1198 msgid "Kill all enemies"
1199 msgstr ""
1200
1201 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:43
1202 msgid "Last Man Standing"
1203 msgstr "Last Man Standing"
1204
1205 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:43
1206 msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left"
1207 msgstr ""
1208
1209 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:46
1210 msgid "Race"
1211 msgstr "Race"
1212
1213 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:46
1214 msgid "Race against other players to the finish line"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:49
1218 msgid "Race CTS"
1219 msgstr "Race CTS"
1220
1221 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:49
1222 msgid "Race for fastest time"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:52
1226 msgid "Kill all enemy teammates"
1227 msgstr ""
1228
1229 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:52
1230 msgid "Team Deathmatch"
1231 msgstr "Team Deathmatch"
1232
1233 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:55
1234 msgid "Capture the Flag"
1235 msgstr "Capture the Flag"
1236
1237 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:55
1238 msgid "Find and bring the enemy flag to your base to capture it"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:58
1242 msgid "Clan Arena"
1243 msgstr "Clan Arena"
1244
1245 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:58
1246 msgid "Kill all enemy teammates to win the round"
1247 msgstr ""
1248
1249 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:61
1250 msgid "Capture all the control points to win"
1251 msgstr ""
1252
1253 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:61
1254 msgid "Domination"
1255 msgstr "Domination"
1256
1257 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:64
1258 msgid "Gather all the keys to win the round"
1259 msgstr ""
1260
1261 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:64
1262 msgid "Key Hunt"
1263 msgstr "Key Hunt"
1264
1265 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:67
1266 msgid "Assault"
1267 msgstr "Assault"
1268
1269 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:67
1270 msgid ""
1271 "Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
1272 "out"
1273 msgstr ""
1274
1275 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:70
1276 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
1277 msgstr ""
1278
1279 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:70
1280 msgid "Onslaught"
1281 msgstr "Onslaught"
1282
1283 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:73
1284 msgid "Nexball"
1285 msgstr "Nexball"
1286
1287 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:73
1288 msgid "XonSports"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:76
1292 msgid "Freeze Tag"
1293 msgstr "Freeze Tag"
1294
1295 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:76
1296 msgid "Kill enemies to freeze them, stand next to teammates to revive them"
1297 msgstr ""
1298
1299 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:79
1300 msgid "Hold the ball to get points for kills"
1301 msgstr ""
1302
1303 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:79
1304 msgid "Keepaway"
1305 msgstr "Keepaway"
1306
1307 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:82
1308 msgid "Invasion"
1309 msgstr "Invasion"
1310
1311 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:82
1312 msgid "Survive against waves of monsters"
1313 msgstr ""
1314
1315 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qc:9
1316 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:24
1317 msgid "Mage"
1318 msgstr "Mage"
1319
1320 #: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qc:9
1321 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:23
1322 msgid "Shambler"
1323 msgstr "Shambler"
1324
1325 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qc:9
1326 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:22
1327 msgid "Spider"
1328 msgstr "Spider"
1329
1330 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qc:9
1331 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:25
1332 msgid "Wyvern"
1333 msgstr "Wyvern"
1334
1335 #: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qc:9
1336 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:21
1337 msgid "Zombie"
1338 msgstr "Zombie"
1339
1340 #: qcsrc/common/net_notice.qc:89
1341 msgid "^1Server notices:"
1342 msgstr "^1Сървъра обявява: "
1343
1344 #: qcsrc/common/net_notice.qc:95
1345 #, c-format
1346 msgid "^7%s (^3%d sec left)"
1347 msgstr "^7%s (^3%d сек. остават)"
1348
1349 #: qcsrc/common/notifications.qh:342
1350 msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
1351 msgstr ""
1352 "^F4NOTE: ^BGЧатът между зрителите не се изпраща до играите по време на мач"
1353
1354 #: qcsrc/common/notifications.qh:343 qcsrc/common/notifications.qh:590
1355 #, c-format
1356 msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
1357 msgstr ""
1358
1359 #: qcsrc/common/notifications.qh:344
1360 msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
1361 msgstr ""
1362
1363 #: qcsrc/common/notifications.qh:345
1364 msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
1365 msgstr ""
1366
1367 #: qcsrc/common/notifications.qh:346
1368 msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
1369 msgstr ""
1370
1371 #: qcsrc/common/notifications.qh:347
1372 msgid "^F2You will spectate in the next round"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: qcsrc/common/notifications.qh:348
1376 #, c-format
1377 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
1378 msgstr "^BG%s^BG открадна ^TC^TT^BG знаме"
1379
1380 #: qcsrc/common/notifications.qh:349
1381 #, c-format
1382 msgid ""
1383 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
1384 "%s^BG's previous record of ^F2%s^BG seconds"
1385 msgstr ""
1386 "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F1%s^BG секунди, подобрявайки рекорда на "
1387 "^BG%s^BG от ^F2%s^BG секудни"
1388
1389 #: qcsrc/common/notifications.qh:350
1390 #, c-format
1391 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
1392 msgstr "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F1%s^BG секунди"
1393
1394 #: qcsrc/common/notifications.qh:351
1395 #, c-format
1396 msgid ""
1397 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
1398 "^BG%s^BG's previous record of ^F1%s^BG seconds"
1399 msgstr ""
1400 "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F2%s^BG секунди, като не успя да подобри "
1401 "рекорда на ^BG%s^BG от ^F1%s^BG секудни"
1402
1403 #: qcsrc/common/notifications.qh:352
1404 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
1405 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе върнато в базата от собственика си"
1406
1407 #: qcsrc/common/notifications.qh:353
1408 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
1409 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе унищожено и върнато в базата"
1410
1411 #: qcsrc/common/notifications.qh:354
1412 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
1413 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе изтървано и върнато в базата"
1414
1415 #: qcsrc/common/notifications.qh:355
1416 msgid ""
1417 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
1418 "base"
1419 msgstr ""
1420 "^BG ^TC^TT^BG знаме бе изпуснато и падна на недостижимо място. То бе върнато "
1421 "в базата"
1422
1423 #: qcsrc/common/notifications.qh:356
1424 #, c-format
1425 msgid ""
1426 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
1427 "itself"
1428 msgstr ""
1429 "^BG ^TC^TT^BG знаме нямаше търпение и се върна в базата след ^F1%.2f^BG "
1430 "секудни"
1431
1432 #: qcsrc/common/notifications.qh:357
1433 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
1434 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе върнато в базата"
1435
1436 #: qcsrc/common/notifications.qh:358
1437 #, c-format
1438 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
1439 msgstr "^BG%s^BG изгуби ^TC^TT^BG знаме"
1440
1441 #: qcsrc/common/notifications.qh:359
1442 #, c-format
1443 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
1444 msgstr "BG%s^BG получи ^TC^TT^BG знаме"
1445
1446 #: qcsrc/common/notifications.qh:360 qcsrc/common/notifications.qh:361
1447 #, c-format
1448 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
1449 msgstr "^BG%s^BG върна ^TC^TT^BG знаме"
1450
1451 #: qcsrc/common/notifications.qh:362
1452 #, c-format
1453 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
1454 msgstr "^BG%s%s^K1 бе нечестно елиминиран от ^BG%s^K1%s%s"
1455
1456 #: qcsrc/common/notifications.qh:363
1457 #, c-format
1458 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
1459 msgstr "^BG%s%s^K1 бе удавен от ^BG%s^K1%s%s"
1460
1461 #: qcsrc/common/notifications.qh:364
1462 #, c-format
1463 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
1464 msgstr "^BG%s%s^K1 бе заземен от ^BG%s^K1%s%s"
1465
1466 #: qcsrc/common/notifications.qh:365
1467 #, c-format
1468 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
1469 msgstr "^BG%s%s^K1 се разгорещи от стрелбата на ^BG%s^K1 ^K1%s%s"
1470
1471 #: qcsrc/common/notifications.qh:365
1472 #, c-format
1473 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
1474 msgstr "^BG%s%s^K1 бе изпепелен от ^BG%s^K1%s%s"
1475
1476 #: qcsrc/common/notifications.qh:366
1477 #, c-format
1478 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
1479 msgstr "^BG%s%s^K1 бе сготвен от ^BG%s^K1%s%s"
1480
1481 #: qcsrc/common/notifications.qh:367
1482 #, c-format
1483 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed infront of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
1484 msgstr "^BG%s%s^K1 бе избутан пред чудовище от ^BG%s^K1%s%s"
1485
1486 #: qcsrc/common/notifications.qh:368
1487 #, c-format
1488 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
1489 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан от  Nade-то на ^BG%s^K1 %s%s"
1490
1491 #: qcsrc/common/notifications.qh:369
1492 #, c-format
1493 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
1494 msgstr ""
1495
1496 #: qcsrc/common/notifications.qh:369
1497 #, c-format
1498 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
1499 msgstr ""
1500
1501 #: qcsrc/common/notifications.qh:370
1502 #, c-format
1503 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: qcsrc/common/notifications.qh:371
1507 #, c-format
1508 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: qcsrc/common/notifications.qh:372
1512 #, c-format
1513 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
1514 msgstr ""
1515
1516 #: qcsrc/common/notifications.qh:373
1517 #, c-format
1518 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
1519 msgstr "^BG%s%s^K1 бе застрелян във въздуха от ^BG%s^K1%s%s"
1520
1521 #: qcsrc/common/notifications.qh:374
1522 #, c-format
1523 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
1524 msgstr "^BG%s%s^K1 бе смален от ^BG%s^K1%s%s"
1525
1526 #: qcsrc/common/notifications.qh:375
1527 #, c-format
1528 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
1529 msgstr "^BG%s%s^K1 бе консервиран от ^BG%s^K1%s%s"
1530
1531 #: qcsrc/common/notifications.qh:376
1532 #, c-format
1533 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
1534 msgstr ""
1535 "^BG%s%s^K1 се опита да окупира телепорта на ^BG%s^K1's но бе издухан в "
1536 "пространството%s%s"
1537
1538 #: qcsrc/common/notifications.qh:376
1539 #, c-format
1540 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
1541 msgstr "^BG%s%s^K1 бе теле-убит от ^BG%s^K1%s%s"
1542
1543 #: qcsrc/common/notifications.qh:377
1544 #, c-format
1545 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
1546 msgstr "^BG%s%s^K1 се спомина в инцидент с ^BG%s^K1%s%s"
1547
1548 #: qcsrc/common/notifications.qh:378
1549 #, c-format
1550 msgid ""
1551 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
1552 msgstr ""
1553 "^BG%s%s^K1 бе хванат от взирвната вълна когато ^BG%s^K1's Bumblebee "
1554 "експлодира%s%s"
1555
1556 #: qcsrc/common/notifications.qh:379
1557 #, c-format
1558 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
1559 msgstr ""
1560 "^BG%s%s^K1 видя прекрасната светлина от  Bumblebee оръжието на ^BG%s^K1 %s%s"
1561
1562 #: qcsrc/common/notifications.qh:380
1563 #, c-format
1564 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
1565 msgstr "^BG%s%s^K1 бе премазат от ^BG%s^K1%s%s"
1566
1567 #: qcsrc/common/notifications.qh:381
1568 #, c-format
1569 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
1570 msgstr "^BG%s%s^K1 бе покосен от купчината бомби на ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
1571
1572 #: qcsrc/common/notifications.qh:382
1573 #, c-format
1574 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
1575 msgstr "^BG%s%s^K1 не можа да устои на розовите пръски на ^BG%s^K1  %s%s"
1576
1577 #: qcsrc/common/notifications.qh:383
1578 #, c-format
1579 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
1580 msgstr ""
1581 "^BG%s%s^K1 бе хваната от взривната вълна когато експлодира Raptor-а на ^BG"
1582 "%s^K1 %s%s"
1583
1584 #: qcsrc/common/notifications.qh:384
1585 #, c-format
1586 msgid ""
1587 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
1588 msgstr ""
1589 "^BG%s%s^K1 бе хванат от взривната вълна когато експлодира Spiderbot-а на ^BG"
1590 "%s^K1 %s%s"
1591
1592 #: qcsrc/common/notifications.qh:385
1593 #, c-format
1594 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
1595 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разкъсан от Spiderbot%s%s  на ^BG%s^K1"
1596
1597 #: qcsrc/common/notifications.qh:386
1598 #, c-format
1599 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
1600 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан на парчета от Spiderbot на ^BG%s^K1's %s%s"
1601
1602 #: qcsrc/common/notifications.qh:387
1603 #, c-format
1604 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
1605 msgstr ""
1606 "^BG%s%s^K1 бе настигнат от взривната вълна когато Racer-а на  ^BG%s^K1 "
1607 "експлодира%s%s"
1608
1609 #: qcsrc/common/notifications.qh:388
1610 #, c-format
1611 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
1612 msgstr "^BG%s%s^K1 бе захванат от болтовете на Racer-а на ^BG%s^K1's %s%s"
1613
1614 #: qcsrc/common/notifications.qh:389
1615 #, c-format
1616 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
1617 msgstr "^BG%s%s^K1 не можа да намери скривалище от ^BG%s^K1's Racer%s%s"
1618
1619 #: qcsrc/common/notifications.qh:390
1620 #, c-format
1621 msgid "^BG%s%s^K1 was destroyed by the vengeful ^BG%s^K1%s%s"
1622 msgstr ""
1623
1624 #: qcsrc/common/notifications.qh:391
1625 #, c-format
1626 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
1627 msgstr "^BG%s%s^K1 бе хвърлен в света на агонията от ^BG%s^K1%s%s"
1628
1629 #: qcsrc/common/notifications.qh:392
1630 #, c-format
1631 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
1632 msgstr "^BG%s^K1 бе преместен в %s%s"
1633
1634 #: qcsrc/common/notifications.qh:393
1635 #, c-format
1636 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
1637 msgstr "^BG%s^K1 стана враг с Lord of Teamplay%s%s"
1638
1639 #: qcsrc/common/notifications.qh:394
1640 #, c-format
1641 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
1642 msgstr "^BG%s^K1 си помисли че е намерил добра снайперистка зона%s%s"
1643
1644 #: qcsrc/common/notifications.qh:395
1645 #, c-format
1646 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
1647 msgstr "^BG%s^K1 нечестно се самоострани%s%s"
1648
1649 #: qcsrc/common/notifications.qh:397
1650 #, c-format
1651 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
1652 msgstr "^BG%s^K1 не можа да стигне собствения си дъх%s%s"
1653
1654 #: qcsrc/common/notifications.qh:397
1655 #, c-format
1656 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
1657 msgstr "^BG%s^K1 бе твърде дълго във водата%s%s"
1658
1659 #: qcsrc/common/notifications.qh:398
1660 #, c-format
1661 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
1662 msgstr "^BG%s^K1 удари земята с твърде много сила%s%s"
1663
1664 #: qcsrc/common/notifications.qh:398
1665 #, c-format
1666 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
1667 msgstr "^BG%s^K1 удари земята с изпръщяване%s%s"
1668
1669 #: qcsrc/common/notifications.qh:399
1670 #, c-format
1671 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
1672 msgstr "^BG%s^K1 стана твърде хрупкав%s%s"
1673
1674 #: qcsrc/common/notifications.qh:399
1675 #, c-format
1676 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
1677 msgstr "^BG%s^K1 се разгорещи%s%s"
1678
1679 #: qcsrc/common/notifications.qh:400
1680 #, c-format
1681 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
1682 msgstr "^BG%s^K1 почина%s%s"
1683
1684 #: qcsrc/common/notifications.qh:401
1685 #, c-format
1686 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
1687 msgstr "^BG%s^K1 откри гореща зона%s%s"
1688
1689 #: qcsrc/common/notifications.qh:401
1690 #, c-format
1691 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
1692 msgstr "^BG%s^K1 се превърна в гореща шлака%s%s"
1693
1694 #: qcsrc/common/notifications.qh:402
1695 #, c-format
1696 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
1697 msgstr "^BG%s^K1 бе взривен от Магьосник%s%s"
1698
1699 #: qcsrc/common/notifications.qh:403
1700 #, c-format
1701 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Shambler%s%s"
1702 msgstr "^BG%s^K1's показа опъкото си от Shambler%s%s"
1703
1704 #: qcsrc/common/notifications.qh:404
1705 #, c-format
1706 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Shambler%s%s"
1707 msgstr "^BG%s^K1 бе премазан от Shambler%s%s"
1708
1709 #: qcsrc/common/notifications.qh:405
1710 #, c-format
1711 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Shambler%s%s"
1712 msgstr "^BG%s^K1 бе покосен от Shambler%s%s"
1713
1714 #: qcsrc/common/notifications.qh:406
1715 #, c-format
1716 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
1717 msgstr "^BG%s^K1 бе охапан от Spider%s%s"
1718
1719 #: qcsrc/common/notifications.qh:407
1720 #, c-format
1721 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
1722 msgstr "^BG%s^K1 бе оцелен с огенено кълбо от Wyvern%s%s"
1723
1724 #: qcsrc/common/notifications.qh:408
1725 #, c-format
1726 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
1727 msgstr "^BG%s^K1 се присъедини към Зомбитата%s%s"
1728
1729 #: qcsrc/common/notifications.qh:409
1730 #, c-format
1731 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
1732 msgstr "^BG%s^K1 получи урок по кунг-фу от Зомби%s%s"
1733
1734 #: qcsrc/common/notifications.qh:410 qcsrc/common/notifications.qh:412
1735 #, c-format
1736 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
1737 msgstr "^BG%s^K1 усвои самонараняването%s%s"
1738
1739 #: qcsrc/common/notifications.qh:411
1740 #, c-format
1741 msgid ""
1742 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
1743 msgstr ""
1744
1745 #: qcsrc/common/notifications.qh:411
1746 #, c-format
1747 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
1748 msgstr ""
1749
1750 #: qcsrc/common/notifications.qh:413
1751 #, c-format
1752 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: qcsrc/common/notifications.qh:413
1756 #, c-format
1757 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: qcsrc/common/notifications.qh:414
1761 #, c-format
1762 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
1763 msgstr ""
1764
1765 #: qcsrc/common/notifications.qh:415
1766 #, c-format
1767 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
1768 msgstr "^BG%s^K1 умря%s%s. Живота няма смисъл без муниции?"
1769
1770 #: qcsrc/common/notifications.qh:415
1771 #, c-format
1772 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
1773 msgstr "^BG%s^K1 остана без муниции%s%s"
1774
1775 #: qcsrc/common/notifications.qh:416
1776 #, c-format
1777 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
1778 msgstr "^BG%s^K1 изгни%s%s"
1779
1780 #: qcsrc/common/notifications.qh:417
1781 #, c-format
1782 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
1783 msgstr "^BG%s^K1 стана на падаща звезда%s%s"
1784
1785 #: qcsrc/common/notifications.qh:418
1786 #, c-format
1787 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
1788 msgstr "^BG%s^K1 бе изтънен%s%s"
1789
1790 #: qcsrc/common/notifications.qh:419
1791 #, c-format
1792 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
1793 msgstr "^BG%s^K1 не можа да понесе повече%s%s"
1794
1795 #: qcsrc/common/notifications.qh:420
1796 #, c-format
1797 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
1798 msgstr "^BG%s^K1 е съхранен за идващите векове%s%s"
1799
1800 #: qcsrc/common/notifications.qh:421
1801 #, c-format
1802 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
1803 msgstr "^BG%s^K1 премина към %s%s"
1804
1805 #: qcsrc/common/notifications.qh:422
1806 #, c-format
1807 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
1808 msgstr "^BG%s^K1 почина инцидентно%s%s"
1809
1810 #: qcsrc/common/notifications.qh:423
1811 #, c-format
1812 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
1813 msgstr "^BG%s^K1 се вряза в кула%s%s"
1814
1815 #: qcsrc/common/notifications.qh:424
1816 #, c-format
1817 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
1818 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от eWheel кула%s%s"
1819
1820 #: qcsrc/common/notifications.qh:425
1821 #, c-format
1822 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
1823 msgstr "^BG%s^K1 бе прихванат от огъня на FLAC кула%s%s"
1824
1825 #: qcsrc/common/notifications.qh:426
1826 #, c-format
1827 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
1828 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от Hellion кула%s%s"
1829
1830 #: qcsrc/common/notifications.qh:427
1831 #, c-format
1832 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
1833 msgstr "^BG%s^K1 не успя да се скрие от Hunter кула%s%s"
1834
1835 #: qcsrc/common/notifications.qh:428
1836 #, c-format
1837 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
1838 msgstr "^BG%s^K1 бе надупчен на решето от Machinegun кула%s%s"
1839
1840 #: qcsrc/common/notifications.qh:429
1841 #, c-format
1842 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
1843 msgstr "^BG%s^K1 бе превърнат в тлееща жар от MLRS кула%s%s"
1844
1845 #: qcsrc/common/notifications.qh:430
1846 #, c-format
1847 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
1848 msgstr "^BG%s^K1 бе избутан от кула%s%s"
1849
1850 #: qcsrc/common/notifications.qh:431
1851 #, c-format
1852 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
1853 msgstr "^BG%s^K1 получи порция супергореща плазма от кула%s%s"
1854
1855 #: qcsrc/common/notifications.qh:432
1856 #, c-format
1857 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
1858 msgstr "^BG%s^K1 бе еликтрифициран от кула Тесла%s%s"
1859
1860 #: qcsrc/common/notifications.qh:433
1861 #, c-format
1862 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
1863 msgstr "^BG%s^K1 получи порция оловно обогатяване от Walker кула%s%s"
1864
1865 #: qcsrc/common/notifications.qh:434
1866 #, c-format
1867 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
1868 msgstr "^BG%s^K1 бе прободен от Walker кула%s%s"
1869
1870 #: qcsrc/common/notifications.qh:435
1871 #, c-format
1872 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
1873 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от Walker кула%s%s"
1874
1875 #: qcsrc/common/notifications.qh:436
1876 #, c-format
1877 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
1878 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Bumblebee експлозия%s%s"
1879
1880 #: qcsrc/common/notifications.qh:437
1881 #, c-format
1882 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
1883 msgstr "^BG%s^K1 бе смазан от превозно средство%s%s"
1884
1885 #: qcsrc/common/notifications.qh:438
1886 #, c-format
1887 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
1888 msgstr "^BG%s^K1 бе прихванат от Raptor бомба%s%s"
1889
1890 #: qcsrc/common/notifications.qh:439
1891 #, c-format
1892 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
1893 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Raptor експлозия%s%s"
1894
1895 #: qcsrc/common/notifications.qh:440
1896 #, c-format
1897 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
1898 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Spiderbot експлозия%s%s"
1899
1900 #: qcsrc/common/notifications.qh:441
1901 #, c-format
1902 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
1903 msgstr "^BG%s^K1 бе раздробен на парчета от Spiderbot ракета%s%s"
1904
1905 #: qcsrc/common/notifications.qh:442
1906 #, c-format
1907 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
1908 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Racer експлозия%s%s"
1909
1910 #: qcsrc/common/notifications.qh:443
1911 #, c-format
1912 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
1913 msgstr "^BG%s^K1 не можа да намери укритие от Racer ракета%s%s"
1914
1915 #: qcsrc/common/notifications.qh:444
1916 #, c-format
1917 msgid "^BG%s^K1 was in the wrong place%s%s"
1918 msgstr "^BG%s^K1 бе на грешното място%s%s"
1919
1920 #: qcsrc/common/notifications.qh:445
1921 #, c-format
1922 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
1923 msgstr "^BG%s^K1 бе предаден от ^BG%s^K1%s%s"
1924
1925 #: qcsrc/common/notifications.qh:446
1926 #, c-format
1927 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s points every %s seconds)"
1928 msgstr ""
1929
1930 #: qcsrc/common/notifications.qh:447
1931 #, c-format
1932 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
1933 msgstr "^BG%s^K1 бе замразен от ^BG%s"
1934
1935 #: qcsrc/common/notifications.qh:448
1936 #, c-format
1937 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
1938 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен от ^BG%s"
1939
1940 #: qcsrc/common/notifications.qh:449
1941 #, c-format
1942 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
1943 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен чрез пропадане"
1944
1945 #: qcsrc/common/notifications.qh:450
1946 #, c-format
1947 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: qcsrc/common/notifications.qh:451
1951 #, c-format
1952 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s second(s)"
1953 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен автоамтично след %s секунди(а)"
1954
1955 #: qcsrc/common/notifications.qh:452 qcsrc/common/notifications.qh:666
1956 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
1957 msgstr "^TC^TT^BG тийм спечели рунда"
1958
1959 #: qcsrc/common/notifications.qh:453 qcsrc/common/notifications.qh:667
1960 #, c-format
1961 msgid "^BG%s^BG wins the round"
1962 msgstr "^BG%s^BG спечели рунда"
1963
1964 #: qcsrc/common/notifications.qh:454 qcsrc/common/notifications.qh:587
1965 msgid "^BGRound tied"
1966 msgstr "^BGРунда е равен"
1967
1968 #: qcsrc/common/notifications.qh:455 qcsrc/common/notifications.qh:588
1969 msgid "^BGRound over, there's no winner"
1970 msgstr "^BGРунда приключи без победител"
1971
1972 #: qcsrc/common/notifications.qh:456
1973 #, c-format
1974 msgid "^BG%s^K1 froze themself"
1975 msgstr "^BG%s^K1 се замрази"
1976
1977 #: qcsrc/common/notifications.qh:457
1978 #, c-format
1979 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
1980 msgstr "^BGОбожествяването Ви ви спести %s точки на поражение, мошеник!"
1981
1982 #: qcsrc/common/notifications.qh:458
1983 #, c-format
1984 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
1985 msgstr ""
1986
1987 #: qcsrc/common/notifications.qh:459
1988 #, c-format
1989 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
1990 msgstr ""
1991
1992 #: qcsrc/common/notifications.qh:460 qcsrc/common/notifications.qh:671
1993 #, c-format
1994 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: qcsrc/common/notifications.qh:461 qcsrc/common/notifications.qh:672
1998 #, c-format
1999 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: qcsrc/common/notifications.qh:462 qcsrc/common/notifications.qh:673
2003 #, c-format
2004 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
2005 msgstr "^BGВие нямате ^F1%s"
2006
2007 #: qcsrc/common/notifications.qh:463 qcsrc/common/notifications.qh:674
2008 #, c-format
2009 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
2010 msgstr "^BGВие изпуснахте ^F1%s^BG%s"
2011
2012 #: qcsrc/common/notifications.qh:464 qcsrc/common/notifications.qh:675
2013 #, c-format
2014 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
2015 msgstr "^BGВие получихте ^F1%s"
2016
2017 #: qcsrc/common/notifications.qh:465 qcsrc/common/notifications.qh:676
2018 #, c-format
2019 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
2020 msgstr "^BGНямате достатъчно муниции за ^F1%s"
2021
2022 #: qcsrc/common/notifications.qh:466 qcsrc/common/notifications.qh:677
2023 #, c-format
2024 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
2025 msgstr "^F1%s %s^BG не може да стреля, но неговото ^F1%s^BG може"
2026
2027 #: qcsrc/common/notifications.qh:467 qcsrc/common/notifications.qh:678
2028 #, c-format
2029 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
2030 msgstr "^F1%s^BG не е ^F4налично^BG на тази карта"
2031
2032 #: qcsrc/common/notifications.qh:468
2033 #, c-format
2034 msgid "^BG%s^F3 connected%s"
2035 msgstr "^BG%s^F3 се свърза%s"
2036
2037 #: qcsrc/common/notifications.qh:469
2038 #, c-format
2039 msgid "^BG%s^F3 connected and joined the ^TC^TT team"
2040 msgstr "^BG%s^F3 се свърза и се присъедини към ^TC^TT отбор"
2041
2042 #: qcsrc/common/notifications.qh:470
2043 #, c-format
2044 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
2045 msgstr "^BG%s^F3 играе в момента"
2046
2047 #: qcsrc/common/notifications.qh:471 qcsrc/common/notifications.qh:681
2048 #, c-format
2049 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
2050 msgstr "^BG%s^BG изтърва топката!"
2051
2052 #: qcsrc/common/notifications.qh:472 qcsrc/common/notifications.qh:682
2053 #, c-format
2054 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
2055 msgstr "^BG%s^BG получи топката!"
2056
2057 #: qcsrc/common/notifications.qh:473
2058 #, c-format
2059 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
2060 msgstr "^BG%s^BG получи ключа за ^TC^TT отбор"
2061
2062 #: qcsrc/common/notifications.qh:474
2063 #, c-format
2064 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
2065 msgstr "^BG%s^BG изтърва ^TC^TT Ключ"
2066
2067 #: qcsrc/common/notifications.qh:475
2068 #, c-format
2069 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
2070 msgstr "^BG%s^BG изгуби ^TC^TT Ключ"
2071
2072 #: qcsrc/common/notifications.qh:476
2073 #, c-format
2074 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
2075 msgstr "^BG%s^BG задигна ^TC^TT Ключ"
2076
2077 #: qcsrc/common/notifications.qh:477
2078 #, c-format
2079 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
2080 msgstr "^BG%s^F3 е задържан"
2081
2082 #: qcsrc/common/notifications.qh:478
2083 #, c-format
2084 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
2085 msgstr "^BG%s^F3 няма повече животи"
2086
2087 #: qcsrc/common/notifications.qh:479
2088 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
2089 msgstr "^BGЧудовищата в момента са спряни"
2090
2091 #: qcsrc/common/notifications.qh:480
2092 #, c-format
2093 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
2094 msgstr "^BG%s^K1 получи Невидимост"
2095
2096 #: qcsrc/common/notifications.qh:481
2097 #, c-format
2098 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
2099 msgstr "^BG%s^K1 получи Щит"
2100
2101 #: qcsrc/common/notifications.qh:482
2102 #, c-format
2103 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
2104 msgstr "^BG%s^K1 получи Скорост"
2105
2106 #: qcsrc/common/notifications.qh:483
2107 #, c-format
2108 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
2109 msgstr "^BG%s^K1 получи Скорост"
2110
2111 #: qcsrc/common/notifications.qh:484
2112 #, c-format
2113 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
2114 msgstr "^BG%s^F3 се изключи"
2115
2116 #: qcsrc/common/notifications.qh:485
2117 #, c-format
2118 msgid "^BG%s^F3 was kicked for idling"
2119 msgstr "^BG%s^F3 бе изхвърлен заради отсъствие"
2120
2121 #: qcsrc/common/notifications.qh:486
2122 msgid ""
2123 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
2124 "spectators aren't allowed at the moment."
2125 msgstr ""
2126 "^F2Бяхте изхвърлен от сървъра, защото вие сте наблюдател, а в момента не са "
2127 "допустими наблюдатели."
2128
2129 #: qcsrc/common/notifications.qh:487
2130 #, c-format
2131 msgid "^BG%s^F3 is now spectating"
2132 msgstr "^BG%s^F3 е наблюдател"
2133
2134 #: qcsrc/common/notifications.qh:488
2135 #, c-format
2136 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
2137 msgstr "^BG%s^BG напусна състезанието"
2138
2139 #: qcsrc/common/notifications.qh:489
2140 #, c-format
2141 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
2142 msgstr "^BG%s^BG не можа да подобри своето %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2143
2144 #: qcsrc/common/notifications.qh:490
2145 #, c-format
2146 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
2147 msgstr "^BG%s^BG не можа да подобри %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2148
2149 #: qcsrc/common/notifications.qh:491
2150 #, c-format
2151 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
2152 msgstr "^BG%s^BG приключи състезанието"
2153
2154 #: qcsrc/common/notifications.qh:492
2155 #, c-format
2156 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
2157 msgstr "^BG%s^BG подобри рекорда на %s^BG, %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2158
2159 #: qcsrc/common/notifications.qh:493
2160 #, c-format
2161 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
2162 msgstr "^BG%s^BG подобри своето %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2163
2164 #: qcsrc/common/notifications.qh:494
2165 #, c-format
2166 msgid ""
2167 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
2168 "and will be lost."
2169 msgstr ""
2170 "^BG%s^BG счупи рекорда с ^F2%s^BG, но за жалост няма UID и няма да бъде "
2171 "записан."
2172
2173 #: qcsrc/common/notifications.qh:495
2174 #, c-format
2175 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
2176 msgstr "^BG%s^BG получи %s%s^BG място с рекорд от %s%s"
2177
2178 #: qcsrc/common/notifications.qh:496
2179 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
2180 msgstr "^TC^TT ^BGотбор отбеляза"
2181
2182 #: qcsrc/common/notifications.qh:497
2183 #, c-format
2184 msgid ""
2185 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
2186 "kicked, because spectating isn't allowed at this time!"
2187 msgstr ""
2188 "^F2Трябва да станете играч в следващите %s иначе ще бъдете изхрълени, защото "
2189 "зяпачите не са позволени за момента!"
2190
2191 #: qcsrc/common/notifications.qh:498
2192 #, c-format
2193 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
2194 msgstr "^BG%s^K1 задигна Суперуръжие"
2195
2196 #: qcsrc/common/notifications.qh:499
2197 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: qcsrc/common/notifications.qh:500
2201 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
2202 msgstr ""
2203
2204 #: qcsrc/common/notifications.qh:501
2205 #, c-format
2206 msgid ""
2207 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
2208 "^F2Xonotic %s"
2209 msgstr ""
2210 "^F4БЕЛЕЖКА: ^BGСървърът използва ^F1Xonotic %s (beta)^BG, а вие имате "
2211 "^F2Xonotic %s"
2212
2213 #: qcsrc/common/notifications.qh:502
2214 #, c-format
2215 msgid ""
2216 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
2217 msgstr ""
2218 "^F4БЕЛЕЖКА: ^BGСървърът използва ^F1Xonotic %s^BG, а вие имате ^F2Xonotic %s"
2219
2220 #: qcsrc/common/notifications.qh:503
2221 #, c-format
2222 msgid ""
2223 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
2224 "the update from ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
2225 msgstr ""
2226 "^F4БЕЛЕЖКА: ^F1Xonotic %s^BG е наличен, а вие използвате ^F2Xonotic %s^BG - "
2227 "посетете адрес ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
2228
2229 #: qcsrc/common/notifications.qh:504
2230 #, c-format
2231 msgid "^F3SVQC Build information: ^F4%s"
2232 msgstr "^F3SVQC Информация за версията: ^F4%s"
2233
2234 #: qcsrc/common/notifications.qh:505
2235 #, c-format
2236 msgid ""
2237 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
2238 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1  свири на @!#%%-ия Акордеон%s%s"
2239
2240 #: qcsrc/common/notifications.qh:506
2241 #, c-format
2242 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
2243 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ия Акордеон%s%s"
2244
2245 #: qcsrc/common/notifications.qh:507
2246 #, c-format
2247 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: qcsrc/common/notifications.qh:508
2251 #, c-format
2252 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: qcsrc/common/notifications.qh:509
2256 #, c-format
2257 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: qcsrc/common/notifications.qh:510
2261 #, c-format
2262 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
2263 msgstr "^BG%s%s^K1 усети силното дърпане от Crylink%s%s на ^BG%s^K1"
2264
2265 #: qcsrc/common/notifications.qh:511
2266 #, c-format
2267 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
2268 msgstr "^BG%s^K1 усети силното дърпане на собствения си Crylink%s%s"
2269
2270 #: qcsrc/common/notifications.qh:512
2271 #, c-format
2272 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
2273 msgstr "^BG%s%s^K1 изяде ракета%s%s на ^BG%s^K1"
2274
2275 #: qcsrc/common/notifications.qh:513
2276 #, c-format
2277 msgid "^BG%s%s^K1 got too close ^BG%s^K1's rocket%s%s"
2278 msgstr "^BG%s%s^K1 бе твърде близо до ракета%s%s на ^BG%s^K1 "
2279
2280 #: qcsrc/common/notifications.qh:514
2281 #, c-format
2282 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: qcsrc/common/notifications.qh:515
2286 #, c-format
2287 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
2288 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан на парчета от Electro болт%s%s на ^BG%s^K1"
2289
2290 #: qcsrc/common/notifications.qh:516
2291 #, c-format
2292 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
2293 msgstr ""
2294 "^BG%s%s^K1 усети наелектризирания въздух от Electro комбо%s%s на  ^BG%s^K1"
2295
2296 #: qcsrc/common/notifications.qh:517
2297 #, c-format
2298 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
2299 msgstr ""
2300
2301 #: qcsrc/common/notifications.qh:518
2302 #, c-format
2303 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: qcsrc/common/notifications.qh:519
2307 #, c-format
2308 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: qcsrc/common/notifications.qh:520
2312 #, c-format
2313 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
2314 msgstr "^BG%s%s^K1 се приближи твърде близо до  огненото кълбо%s%s на ^BG%s^K1"
2315
2316 #: qcsrc/common/notifications.qh:521
2317 #, c-format
2318 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
2319 msgstr "^BG%s%s^K1 бе изгорен от огнената мина%s%s на  ^BG%s^K1"
2320
2321 #: qcsrc/common/notifications.qh:522
2322 #, c-format
2323 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
2324 msgstr "^BG%s^K1 трябваше да използва по-малко оръжие%s%s"
2325
2326 #: qcsrc/common/notifications.qh:523
2327 #, c-format
2328 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
2329 msgstr "^BG%s^K1 забрави за своята огнена мина%s%s"
2330
2331 #: qcsrc/common/notifications.qh:524
2332 #, c-format
2333 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
2334 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разбит от ракетите  Hagar%s%s на ^BG%s^K1"
2335
2336 #: qcsrc/common/notifications.qh:525
2337 #, c-format
2338 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
2339 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разбит от ракетите Hagar rockets%s%s на ^BG%s^K1"
2340
2341 #: qcsrc/common/notifications.qh:526
2342 #, c-format
2343 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
2344 msgstr "^BG%s^K1 си играеше със своите миниатюрни ракети Hagar%s%s"
2345
2346 #: qcsrc/common/notifications.qh:527
2347 #, c-format
2348 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
2349 msgstr "^BG%s%s^K1 бе нарязан на парчета от HLAC%s%s на ^BG%s^K1"
2350
2351 #: qcsrc/common/notifications.qh:528
2352 #, c-format
2353 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
2354 msgstr "^BG%s^K1 стана прекалено скоклив със своята HLAC%s%s"
2355
2356 #: qcsrc/common/notifications.qh:529
2357 #, c-format
2358 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
2359 msgstr ""
2360
2361 #: qcsrc/common/notifications.qh:530
2362 #, c-format
2363 msgid "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: qcsrc/common/notifications.qh:531
2367 #, c-format
2368 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
2369 msgstr "^BG%s%s^K1 бе хванат от гравитиращата Hook бомба%s%s на ^BG%s^K1"
2370
2371 #: qcsrc/common/notifications.qh:532
2372 #, c-format
2373 msgid ""
2374 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
2375 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1 свири на @!#%%-ата Klein Bottle%s%s"
2376
2377 #: qcsrc/common/notifications.qh:533
2378 #, c-format
2379 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
2380 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ата Klein Bottle%s%s"
2381
2382 #: qcsrc/common/notifications.qh:534
2383 #, c-format
2384 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
2385 msgstr "^BG%s%s^K1 бе убит с Machine Gun%s%s на ^BG%s^K1"
2386
2387 #: qcsrc/common/notifications.qh:535
2388 #, c-format
2389 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
2390 msgstr "^BG%s%s^K1 бе направен на решето от Machine Gun%s%s на ^BG%s^K1"
2391
2392 #: qcsrc/common/notifications.qh:536 qcsrc/common/notifications.qh:731
2393 #, c-format
2394 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: qcsrc/common/notifications.qh:537
2398 #, c-format
2399 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
2400 msgstr "^BG%s%s^K1 се приближи твърде близо до мината на ^BG%s^K1    %s%s"
2401
2402 #: qcsrc/common/notifications.qh:538
2403 #, c-format
2404 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
2405 msgstr "^BG%s^K1 забрави за собствената си мина%s%s"
2406
2407 #: qcsrc/common/notifications.qh:539
2408 #, c-format
2409 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
2410 msgstr "^BG%s%s^K1 бе твърде близо до гранатата Mortar%s%s на ^BG%s^K1's "
2411
2412 #: qcsrc/common/notifications.qh:540
2413 #, c-format
2414 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
2415 msgstr "^BG%s%s^K1 изяде граната Mortar %s%s от ^BG%s^K1's"
2416
2417 #: qcsrc/common/notifications.qh:541
2418 #, c-format
2419 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
2420 msgstr "^BG%s^K1 не видя собствената си Mortar граната%s%s"
2421
2422 #: qcsrc/common/notifications.qh:542
2423 #, c-format
2424 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
2425 msgstr "^BG%s^K1 се самовзриви със собствената си Mortar%s%s"
2426
2427 #: qcsrc/common/notifications.qh:543
2428 #, c-format
2429 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
2430 msgstr "^BG%s%s^K1 бе улучен от прикритие с Rifle от ^BG%s^K1%s%s"
2431
2432 #: qcsrc/common/notifications.qh:544
2433 #, c-format
2434 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
2435 msgstr "^BG%s%s^K1 умря от градушката от куршуми на ^BG%s^K1 с Rifle %s%s"
2436
2437 #: qcsrc/common/notifications.qh:545
2438 #, c-format
2439 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
2440 msgstr ""
2441 "^BG%s%s^K1 не успя да се прикрие от градушката от куршуми на ^BG%s^K1 с "
2442 "Rifle %s%s"
2443
2444 #: qcsrc/common/notifications.qh:546
2445 #, c-format
2446 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
2447 msgstr "^BG%s%s^K1 не успя да се прикрие от Rifle%s%s на ^BG%s^K1"
2448
2449 #: qcsrc/common/notifications.qh:547
2450 #, c-format
2451 msgid "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2452 msgstr ""
2453
2454 #: qcsrc/common/notifications.qh:548
2455 #, c-format
2456 msgid "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2457 msgstr ""
2458
2459 #: qcsrc/common/notifications.qh:549
2460 #, c-format
2461 msgid "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: qcsrc/common/notifications.qh:550
2465 #, c-format
2466 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2467 msgstr ""
2468
2469 #: qcsrc/common/notifications.qh:551
2470 #, c-format
2471 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
2472 msgstr "^BG%s%s^K1 бе помлян от Seeker ракети%s%s  на ^BG%s^K1's "
2473
2474 #: qcsrc/common/notifications.qh:552
2475 #, c-format
2476 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
2477 msgstr "^BG%s%s^K1 бе маркиран от  Seeker%s%s на ^BG%s^K1"
2478
2479 #: qcsrc/common/notifications.qh:553
2480 #, c-format
2481 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
2482 msgstr "^BG%s^K1 си играеше с малките Seeker ракети%s%s"
2483
2484 #: qcsrc/common/notifications.qh:554
2485 #, c-format
2486 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: qcsrc/common/notifications.qh:555
2490 #, c-format
2491 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: qcsrc/common/notifications.qh:556
2495 #, c-format
2496 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
2497 msgstr "^BG%s%s^K1 бе застрелян от Shotgun%s%s на ^BG%s^K1"
2498
2499 #: qcsrc/common/notifications.qh:557
2500 #, c-format
2501 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
2502 msgstr "^BG%s%s^K1 наплляска ^BG%s^K1 с огромен Shotgun%s%s"
2503
2504 #: qcsrc/common/notifications.qh:558
2505 #, c-format
2506 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
2507 msgstr "^BG%s^K1 сега размишлява във формата на телепорти%s%s"
2508
2509 #: qcsrc/common/notifications.qh:559
2510 #, c-format
2511 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
2512 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1 свиреше на @!#%%-ата Tuba%s%s"
2513
2514 #: qcsrc/common/notifications.qh:560
2515 #, c-format
2516 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
2517 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ата Tuba%s%s"
2518
2519 #: qcsrc/common/notifications.qh:561
2520 #, c-format
2521 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: qcsrc/common/notifications.qh:562
2525 #, c-format
2526 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
2527 msgstr ""
2528
2529 #: qcsrc/common/notifications.qh:580
2530 msgid "^F4You are now alone!"
2531 msgstr ""
2532
2533 #: qcsrc/common/notifications.qh:581
2534 msgid "^BGYou are attacking!"
2535 msgstr "^BGВие атакувате!"
2536
2537 #: qcsrc/common/notifications.qh:582
2538 msgid "^BGYou are defending!"
2539 msgstr "^BGВие отбранявате!"
2540
2541 #: qcsrc/common/notifications.qh:583
2542 msgid "^F4Begin!"
2543 msgstr "^F4Начало!"
2544
2545 #: qcsrc/common/notifications.qh:584
2546 msgid "^F4Game starts in ^COUNT"
2547 msgstr "^F4Играта започва след ^COUNT"
2548
2549 #: qcsrc/common/notifications.qh:585
2550 msgid "^F4Round starts in ^COUNT"
2551 msgstr "^F4Рунда започва след ^COUNT"
2552
2553 #: qcsrc/common/notifications.qh:586
2554 msgid "^F4Round cannot start"
2555 msgstr "^F4Рунда не може да започне"
2556
2557 #: qcsrc/common/notifications.qh:589
2558 msgid "^F2Don't camp!"
2559 msgstr "^F2Недей да кампваш!"
2560
2561 #: qcsrc/common/notifications.qh:591
2562 msgid ""
2563 "^BGYou are now free.\n"
2564 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
2565 "^BGif you think you will succeed."
2566 msgstr ""
2567 "^BGСега сте свободен.\n"
2568 "^BGЧувствайте се свободен да ^F2плените^BG отново вражеското знаме\n"
2569 "^BGако симислите, че ще успеете."
2570
2571 #: qcsrc/common/notifications.qh:592
2572 msgid ""
2573 "^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag\n"
2574 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
2575 "^BGMake some defensive scores before trying again."
2576 msgstr ""
2577 "^BGСега сте ^F1блокиран^BG от знамето\n"
2578 "^BGзаради ^F2прекалено неуспешни опити^BG да го плените.\n"
2579 "^BGНаправете малко защитни точки преди да опитате отново."
2580
2581 #: qcsrc/common/notifications.qh:593
2582 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
2583 msgstr "^BGВие пленихте ^TC^TT^BG знаме!"
2584
2585 #: qcsrc/common/notifications.qh:594
2586 #, c-format
2587 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
2588 msgstr "^BGТвърде много хвърляния на знамето! Хвърлянето е забранено за %s."
2589
2590 #: qcsrc/common/notifications.qh:595
2591 #, c-format
2592 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
2593 msgstr "^BG%s^BG предаде ^TC^TT^BG знаме на %s"
2594
2595 #: qcsrc/common/notifications.qh:596
2596 #, c-format
2597 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
2598 msgstr "^BGПолучихте ^TC^TT^BG знаме от %s"
2599
2600 #: qcsrc/common/notifications.qh:597
2601 #, c-format
2602 msgid "^BG%s^BG requests you to pass the flag%s"
2603 msgstr "^BG%s^BG изисква да му подадете знамето%s"
2604
2605 #: qcsrc/common/notifications.qh:598
2606 #, c-format
2607 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
2608 msgstr "^BGИзисквате от %s^BG да ви предаде знамето"
2609
2610 #: qcsrc/common/notifications.qh:599
2611 #, c-format
2612 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
2613 msgstr "^BGПредаохте ^TC^TT^BG знаме на %s"
2614
2615 #: qcsrc/common/notifications.qh:600
2616 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
2617 msgstr "^BGВие получихте ^TC^TT^BG знаме!"
2618
2619 #: qcsrc/common/notifications.qh:601
2620 #, c-format
2621 msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
2622 msgstr "^BGВрагът %s^BG открадна вашето знаме! Върнете го!"
2623
2624 #: qcsrc/common/notifications.qh:602
2625 #, c-format
2626 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
2627 msgstr "^BGВрагът %s (^BG%s%s)^BG открадна вашето знаме! Върнете го!"
2628
2629 #: qcsrc/common/notifications.qh:603
2630 #, c-format
2631 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
2632 msgstr "^BGТвоя %sсъотборник^BG взе знамето! Защитавай го!"
2633
2634 #: qcsrc/common/notifications.qh:604
2635 #, c-format
2636 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
2637 msgstr "^BGТвоя %sсъотборник (^BG%s%s)^BG взе знамето! Защитавай го!"
2638
2639 #: qcsrc/common/notifications.qh:605
2640 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
2641 msgstr "^BGВие върнахте ^TC^TT^BG знаме!"
2642
2643 #: qcsrc/common/notifications.qh:606
2644 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
2645 msgstr "^BGПат! Враговете вече те виждат на радара!"
2646
2647 #: qcsrc/common/notifications.qh:607
2648 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
2649 msgstr "^BGПат! Знаменосците могат да бъдат забелязани от враговете на радара!"
2650
2651 #: qcsrc/common/notifications.qh:608
2652 #, c-format
2653 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
2654 msgstr "^K3%sВие улучихте ^BG%s"
2655
2656 #: qcsrc/common/notifications.qh:608
2657 #, c-format
2658 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
2659 msgstr "^K3%sВие отбелязахте срещу ^BG%s"
2660
2661 #: qcsrc/common/notifications.qh:609
2662 #, c-format
2663 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
2664 msgstr "^K1%sБяхте улучен от ^BG%s"
2665
2666 #: qcsrc/common/notifications.qh:609
2667 #, c-format
2668 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
2669 msgstr "^K1%s ^BG%s ви отбеляза попадение"
2670
2671 #: qcsrc/common/notifications.qh:610
2672 #, c-format
2673 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s^BG%s"
2674 msgstr "^K1%sБяхте улучен от ^BG%s^BG%s"
2675
2676 #: qcsrc/common/notifications.qh:610
2677 #, c-format
2678 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^BG%s"
2679 msgstr "^K1%s ^BG%s^BG%s ви отбеляза попадение"
2680
2681 #: qcsrc/common/notifications.qh:611
2682 #, c-format
2683 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s^BG%s"
2684 msgstr "^K3%sВие улучихте ^BG%s^BG%s"
2685
2686 #: qcsrc/common/notifications.qh:611
2687 #, c-format
2688 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s^BG%s"
2689 msgstr "^K3%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^BG%s"
2690
2691 #: qcsrc/common/notifications.qh:612
2692 #, c-format
2693 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
2694 msgstr "^K1%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^K1 докато те пишеха"
2695
2696 #: qcsrc/common/notifications.qh:612
2697 #, c-format
2698 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
2699 msgstr "^K1%sВие уличихте ^BG%s докато той пишеше"
2700
2701 #: qcsrc/common/notifications.qh:613
2702 #, c-format
2703 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing!"
2704 msgstr "^K1%s    ^BG%s^K1 ви направи точки докато писахте!"
2705
2706 #: qcsrc/common/notifications.qh:613
2707 #, c-format
2708 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
2709 msgstr "^K1%sБяхте убит от ^BG%s докато писахте"
2710
2711 #: qcsrc/common/notifications.qh:614
2712 #, c-format
2713 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing^BG%s"
2714 msgstr "^K1%s ^BG%s^K1 ви отбеляза докато писахте^BG%s"
2715
2716 #: qcsrc/common/notifications.qh:614
2717 #, c-format
2718 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s^BG%s"
2719 msgstr "^K1%s ^BG%s^BG%s ви уби докато писахте"
2720
2721 #: qcsrc/common/notifications.qh:615
2722 #, c-format
2723 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing^BG%s"
2724 msgstr "^K1%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^K1 докато те писаха^BG%s"
2725
2726 #: qcsrc/common/notifications.qh:615
2727 #, c-format
2728 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s^BG%s"
2729 msgstr "^K1%sБяхте убит докато писахте ^BG%s^BG%s"
2730
2731 #: qcsrc/common/notifications.qh:616
2732 msgid "^BGPress ^F2DROPWEAPON^BG again to toss the nade!"
2733 msgstr "^BGНатиснете ^F2DROPWEAPON^BG отново за да хвърлите гранатата!"
2734
2735 #: qcsrc/common/notifications.qh:617
2736 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
2737 msgstr ""
2738
2739 #: qcsrc/common/notifications.qh:618
2740 #, c-format
2741 msgid ""
2742 "^BGYou have been moved into a different team\n"
2743 "You are now on: %s"
2744 msgstr ""
2745 "^BGБяхте прехвърлен в друг отбор\n"
2746 "Сега сте в: %s"
2747
2748 #: qcsrc/common/notifications.qh:619
2749 msgid "^K1Don't go against your team mates!"
2750 msgstr "^K1Не се противопоставяйте на съотборниците си!"
2751
2752 #: qcsrc/common/notifications.qh:619
2753 msgid "^K1Don't shoot your team mates!"
2754 msgstr "^K1Не стреляйте по съотборниците си!"
2755
2756 #: qcsrc/common/notifications.qh:620
2757 msgid "^K1Die camper!"
2758 msgstr "^K1Умри, палаткаджия!"
2759
2760 #: qcsrc/common/notifications.qh:620
2761 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
2762 msgstr "^K1Преосмисли тактиката си, палаткаджия!"
2763
2764 #: qcsrc/common/notifications.qh:621
2765 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
2766 msgstr "^K1Вие нечестно се самоотстранихте!"
2767
2768 #: qcsrc/common/notifications.qh:622
2769 #, c-format
2770 msgid "^K1You were %s"
2771 msgstr "^K1Вие бяхте %s"
2772
2773 #: qcsrc/common/notifications.qh:623
2774 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
2775 msgstr "^K1Не можахте да задържите дъха си!"
2776
2777 #: qcsrc/common/notifications.qh:624
2778 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
2779 msgstr "^K1Ударухте земята с изпръщяване!"
2780
2781 #: qcsrc/common/notifications.qh:625
2782 msgid "^K1You felt a little too hot!"
2783 msgstr "^K1Вие се разгорещихте!"
2784
2785 #: qcsrc/common/notifications.qh:625
2786 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
2787 msgstr "^K1Станахте твърде хрупкав!"
2788
2789 #: qcsrc/common/notifications.qh:626
2790 msgid "^K1You killed your own dumb self!"
2791 msgstr "^K1Самоубихте се!"
2792
2793 #: qcsrc/common/notifications.qh:626
2794 msgid "^K1You need to be more careful!"
2795 msgstr "^K1Трябва да бъдете по-предпазлив"
2796
2797 #: qcsrc/common/notifications.qh:627
2798 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
2799 msgstr "^K1Не можахте да издържите на горещината!"
2800
2801 #: qcsrc/common/notifications.qh:628
2802 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
2803 msgstr "^K1Трябва да внимавате за чудовища!"
2804
2805 #: qcsrc/common/notifications.qh:628
2806 msgid "^K1You were killed by a monster!"
2807 msgstr "^K1Бяхте убит от чудовище!"
2808
2809 #: qcsrc/common/notifications.qh:629
2810 msgid "^K1Tastes like chicken!"
2811 msgstr "^K1Има вкус на пиле!"
2812
2813 #: qcsrc/common/notifications.qh:629
2814 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
2815 msgstr "^K1Забравихте да върнете щифта на мястото му!"
2816
2817 #: qcsrc/common/notifications.qh:630
2818 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: qcsrc/common/notifications.qh:631
2822 msgid "^K1You felt a little chilly!"
2823 msgstr ""
2824
2825 #: qcsrc/common/notifications.qh:631
2826 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: qcsrc/common/notifications.qh:632
2830 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
2831 msgstr ""
2832
2833 #: qcsrc/common/notifications.qh:633
2834 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
2835 msgstr "^K1Съживявате се заради липса на муниции..."
2836
2837 #: qcsrc/common/notifications.qh:633
2838 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
2839 msgstr "^K1Бяхте убит защото останахте без муниции..."
2840
2841 #: qcsrc/common/notifications.qh:634
2842 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
2843 msgstr "^K1Остаряхте без да вземете своето лекарство"
2844
2845 #: qcsrc/common/notifications.qh:634
2846 msgid "^K1You need to preserve your health"
2847 msgstr "^K1Трябва да пазите своето здраве"
2848
2849 #: qcsrc/common/notifications.qh:635
2850 msgid "^K1You became a shooting star!"
2851 msgstr "^K1Превърнахте се на падаща звезда!"
2852
2853 #: qcsrc/common/notifications.qh:636
2854 msgid "^K1You melted away in slime!"
2855 msgstr "^K1Стопихте се в калта!"
2856
2857 #: qcsrc/common/notifications.qh:637
2858 msgid "^K1You committed suicide!"
2859 msgstr "^K1Извършихте самоубийство!"
2860
2861 #: qcsrc/common/notifications.qh:637
2862 msgid "^K1You ended it all!"
2863 msgstr "^K1Вие приключихте всичко!"
2864
2865 #: qcsrc/common/notifications.qh:638
2866 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
2867 msgstr "^K1Затънахте в тресавището!"
2868
2869 #: qcsrc/common/notifications.qh:639
2870 #, c-format
2871 msgid "^BGYou are now on: %s"
2872 msgstr "^BGСега сте в: %s"
2873
2874 #: qcsrc/common/notifications.qh:640
2875 msgid "^K1You died in an accident!"
2876 msgstr "^K1Умряхте в инцидент!"
2877
2878 #: qcsrc/common/notifications.qh:641
2879 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
2880 msgstr "^K1Имахте неочаквана среща с кула!"
2881
2882 #: qcsrc/common/notifications.qh:641
2883 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
2884 msgstr "^K1Бяхте покосен от кула!"
2885
2886 #: qcsrc/common/notifications.qh:642
2887 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
2888 msgstr "^K1Имахте неочаквана среща с eWheel кула!"
2889
2890 #: qcsrc/common/notifications.qh:642
2891 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
2892 msgstr "^K1Бяхте покосен от eWheel кула!"
2893
2894 #: qcsrc/common/notifications.qh:643
2895 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
2896 msgstr "^K1Имахте злощастен сблъсък с кула Walker!"
2897
2898 #: qcsrc/common/notifications.qh:643
2899 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
2900 msgstr "^K1Бяхте покосен от кула Walker!"
2901
2902 #: qcsrc/common/notifications.qh:644
2903 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
2904 msgstr "^K1Бяхте хванат от взривната вълна на Bumblebee експлозия!"
2905
2906 #: qcsrc/common/notifications.qh:645
2907 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
2908 msgstr "^K1Бяхте премазан от превозно средство!"
2909
2910 #: qcsrc/common/notifications.qh:646
2911 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
2912 msgstr "^K1Вие бяхте хванат от Raptor бомба!"
2913
2914 #: qcsrc/common/notifications.qh:647
2915 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
2916 msgstr "^K1Вие бяхте в центъра на Raptor експлозия!"
2917
2918 #: qcsrc/common/notifications.qh:648
2919 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
2920 msgstr "^K1YВие бяхте хванат от взривната вълна на Spiderbot експлозия!"
2921
2922 #: qcsrc/common/notifications.qh:649
2923 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
2924 msgstr "^K1Вие бяхте радробен на парченца от Spiderbot ракета!"
2925
2926 #: qcsrc/common/notifications.qh:650
2927 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
2928 msgstr "^K1Вие бяхте хванат от взривната вълна на Racer експлозия!"
2929
2930 #: qcsrc/common/notifications.qh:651
2931 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
2932 msgstr "^K1Вие не можахте да се скриете от Racer ракета!"
2933
2934 #: qcsrc/common/notifications.qh:652
2935 msgid "^K1Watch your step!"
2936 msgstr "^K1Гледай къде ходиш!"
2937
2938 #: qcsrc/common/notifications.qh:653
2939 #, c-format
2940 msgid "^K1Moron! You fragged ^BG%s^K1, a team mate!"
2941 msgstr "^K1Идиот! Вие улучихте ^BG%s^K1, съотборник!"
2942
2943 #: qcsrc/common/notifications.qh:653
2944 #, c-format
2945 msgid "^K1Moron! You went against ^BG%s^K1, a team mate!"
2946 msgstr "^K1Идиот! Вие се противопоставихте на ^BG%s^K1, съотборник!"
2947
2948 #: qcsrc/common/notifications.qh:654
2949 #, c-format
2950 msgid "^K1You were fragged by ^BG%s^K1, a team mate"
2951 msgstr "^K1Вие бяхте убит от ^BG%s^K1, съотборник"
2952
2953 #: qcsrc/common/notifications.qh:654
2954 #, c-format
2955 msgid "^K1You were scored against by ^BG%s^K1, a team mate"
2956 msgstr "^K1Отбелязаха ви точки от ^BG%s^K1, съотборник"
2957
2958 #: qcsrc/common/notifications.qh:655
2959 msgid ""
2960 "^K1Stop idling!\n"
2961 "^BGDisconnecting in ^COUNT..."
2962 msgstr ""
2963 "^K1Спри да се мотаеш!\n"
2964 "^BGИзключване след ^COUNT..."
2965
2966 #: qcsrc/common/notifications.qh:656
2967 #, c-format
2968 msgid "^BGYou need %s^BG!"
2969 msgstr ""
2970
2971 #: qcsrc/common/notifications.qh:657
2972 #, c-format
2973 msgid "^BGYou also need %s^BG!"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: qcsrc/common/notifications.qh:658
2977 msgid "^BGDoor unlocked!"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: qcsrc/common/notifications.qh:659
2981 msgid "^F2You picked up some extra lives"
2982 msgstr "^F2Вие взехте няколко допълнителни живота"
2983
2984 #: qcsrc/common/notifications.qh:660
2985 #, c-format
2986 msgid "^K3You froze ^BG%s"
2987 msgstr "^K3Вие замръзихте ^BG%s"
2988
2989 #: qcsrc/common/notifications.qh:661
2990 #, c-format
2991 msgid "^K1You were frozen by ^BG%s"
2992 msgstr "^K1Бяхте замръзен от ^BG%s"
2993
2994 #: qcsrc/common/notifications.qh:662
2995 #, c-format
2996 msgid "^K3You revived ^BG%s"
2997 msgstr "^K3Вие съживихте ^BG%s"
2998
2999 #: qcsrc/common/notifications.qh:663
3000 msgid "^K3You revived yourself"
3001 msgstr "^K3Вие се съживихте"
3002
3003 #: qcsrc/common/notifications.qh:664
3004 #, c-format
3005 msgid "^K3You were revived by ^BG%s"
3006 msgstr "^K3Бяхте съживен от ^BG%s"
3007
3008 #: qcsrc/common/notifications.qh:665
3009 #, c-format
3010 msgid "^K3You were automatically revived after %s second(s)"
3011 msgstr "^K3Бяхте автоматично съживен след %s секунди(а)"
3012
3013 #: qcsrc/common/notifications.qh:668
3014 msgid "^K1You froze yourself"
3015 msgstr "^K1Вие се замразихте"
3016
3017 #: qcsrc/common/notifications.qh:669
3018 msgid "^K1Round already started, you spawn as frozen"
3019 msgstr "^K1Рунда вече започна, появявате се замръзнал"
3020
3021 #: qcsrc/common/notifications.qh:670
3022 #, c-format
3023 msgid "^K1A %s has arrived!"
3024 msgstr "^K1A %s пристигна!"
3025
3026 #: qcsrc/common/notifications.qh:679
3027 msgid ""
3028 "^K1No spawnpoints available!\n"
3029 "Hope your team can fix it..."
3030 msgstr ""
3031 "^K1Няма свободни места!\n"
3032 "Надявайте се отбора Ви да се справи с положението..."
3033
3034 #: qcsrc/common/notifications.qh:680
3035 msgid ""
3036 "^K1You may not join the game at this time.\n"
3037 "The player limit reached maximum capacity."
3038 msgstr ""
3039 "^K1В момента не може да се включите в играта.\n"
3040 "Броя на играчите достигна своя максимален капацитет."
3041
3042 #: qcsrc/common/notifications.qh:683
3043 msgid "^BGYou picked up the ball"
3044 msgstr "^BGВие получихте топката"
3045
3046 #: qcsrc/common/notifications.qh:684
3047 msgid "^BGKilling people while you don't have the ball gives no points!"
3048 msgstr ""
3049 "^BGЗа убийството на играчи, докато не притежавате топката, не получавате "
3050 "точки!"
3051
3052 #: qcsrc/common/notifications.qh:685
3053 msgid ""
3054 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3055 "Help the key carriers to meet!"
3056 msgstr ""
3057 "^BGВсички ключове са в ръцете на твоя отбор!\n"
3058 "Помогнете на ключоносителите да се срещнат!"
3059
3060 #: qcsrc/common/notifications.qh:686
3061 msgid ""
3062 "^BGAll keys are in ^TC^TT team^BG's hands!\n"
3063 "Interfere ^F4NOW^BG!"
3064 msgstr ""
3065 "^BGВсички ключове са в ръцете на ^TC^TT отбор^BG's !\n"
3066 "Попречете им ^F4ВЕДНАГА^BG!"
3067
3068 #: qcsrc/common/notifications.qh:687
3069 msgid ""
3070 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3071 "Meet the other key carriers ^F4NOW^BG!"
3072 msgstr ""
3073 "^BGВсички ключове са в ръцете на твоя отбор!\n"
3074 "Срещнете се с другите притежатели на ключове ^F4ВЕДНАГА^BG!"
3075
3076 #: qcsrc/common/notifications.qh:688
3077 msgid "^F4Round will start in ^COUNT"
3078 msgstr "^F4Рунда започва след ^COUNT"
3079
3080 #: qcsrc/common/notifications.qh:689
3081 msgid "^BGScanning frequency range..."
3082 msgstr "^BGСканиране на честотите"
3083
3084 #: qcsrc/common/notifications.qh:690
3085 msgid "^BGYou are starting with the ^TC^TT Key"
3086 msgstr "^BGВие започвате с(ъс) ^TC^TT ключ"
3087
3088 #: qcsrc/common/notifications.qh:691 qcsrc/common/notifications.qh:693
3089 #, c-format
3090 msgid ""
3091 "^BGWaiting for players to join...\n"
3092 "Need active players for: %s"
3093 msgstr ""
3094 "^BGИзчакване на играчи...\n"
3095 "Необходими активни играчи за: %s"
3096
3097 #: qcsrc/common/notifications.qh:692
3098 msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: qcsrc/common/notifications.qh:694
3102 #, c-format
3103 msgid "^BGWaiting for %s player(s) to join..."
3104 msgstr "^BGИзчакване на %s допълнителни играчи(а)..."
3105
3106 #: qcsrc/common/notifications.qh:695
3107 msgid "^F4^COUNT^BG left to find some ammo!"
3108 msgstr "^F4^COUNT^BG остават за да намерите допълнителни муниции!"
3109
3110 #: qcsrc/common/notifications.qh:696
3111 msgid "^BGGet some ammo or you'll be dead in ^F4^COUNT^BG!"
3112 msgstr ""
3113 "^BGНамерете допълнителни муниции или ще се споминате след ^F4^COUNT^BG!"
3114
3115 #: qcsrc/common/notifications.qh:696
3116 msgid "^BGGet some ammo! ^F4^COUNT^BG left!"
3117 msgstr "^BGНамерете муниции! ^F4^COUNT^BG остават!"
3118
3119 #: qcsrc/common/notifications.qh:697
3120 #, c-format
3121 msgid "^F2Extra lives remaining: ^K1%s"
3122 msgstr "^F2Оставащи допълнителни животи: ^K1%s"
3123
3124 #: qcsrc/common/notifications.qh:699
3125 #, c-format
3126 msgid ""
3127 "^F2^COUNT^BG until weapon change...\n"
3128 "Next weapon: ^F1%s"
3129 msgstr ""
3130 "^F2^COUNT^BG до смяната на следващото оръжие...\n"
3131 "Следващо оръжие: ^F1%s"
3132
3133 #: qcsrc/common/notifications.qh:700
3134 #, c-format
3135 msgid "^F2Active weapon: ^F1%s"
3136 msgstr "^F2Активно оръжие: ^F1%s"
3137
3138 #: qcsrc/common/notifications.qh:701
3139 msgid "^BGPress ^F2DROPWEAPON^BG again to toss the grenade!"
3140 msgstr "^BGНатиснете ^F2DROPWEAPON^BG отново за да метнете гранатата!"
3141
3142 #: qcsrc/common/notifications.qh:702
3143 msgid ""
3144 "^K1Your generator is NOT shielded!\n"
3145 "^BGRe-capture controlpoints to shield it!"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: qcsrc/common/notifications.qh:703
3149 msgid ""
3150 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3151 "Keep fragging until we have a winner!"
3152 msgstr ""
3153 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
3154 "Продължете да се стреляте докато имаме победител!"
3155
3156 #: qcsrc/common/notifications.qh:703
3157 msgid ""
3158 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3159 "Keep scoring until we have a winner!"
3160 msgstr ""
3161 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
3162 "Продължете да бележите докато имаме победител!"
3163
3164 #: qcsrc/common/notifications.qh:704
3165 msgid ""
3166 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3167 "\n"
3168 "Generators are now decaying.\n"
3169 "The more control points your team holds,\n"
3170 "the faster the enemy generator decays"
3171 msgstr ""
3172
3173 #: qcsrc/common/notifications.qh:705
3174 #, c-format
3175 msgid ""
3176 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3177 "^BGAdded ^F4%s^BG to the game!"
3178 msgstr ""
3179 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
3180 "^BGДобавихме ^F4%s^BG към играта!"
3181
3182 #: qcsrc/common/notifications.qh:706
3183 msgid "^K1In^BG-portal created"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: qcsrc/common/notifications.qh:707
3187 msgid "^F3Out^BG-portal created"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: qcsrc/common/notifications.qh:708
3191 msgid ""
3192 "^K1Portal deployment failed.\n"
3193 "\n"
3194 "^F2Catch it to try again!"
3195 msgstr ""
3196
3197 #: qcsrc/common/notifications.qh:709
3198 msgid "^F2Invisibility has worn off"
3199 msgstr "^F2Невидимостта бе свалена"
3200
3201 #: qcsrc/common/notifications.qh:710
3202 msgid "^F2Shield has worn off"
3203 msgstr "^F2Бронята бе свалена"
3204
3205 #: qcsrc/common/notifications.qh:711
3206 msgid "^F2Speed has worn off"
3207 msgstr "^F2Скоростта бе свалена"
3208
3209 #: qcsrc/common/notifications.qh:712
3210 msgid "^F2Strength has worn off"
3211 msgstr "^F2Силата бе свалена"
3212
3213 #: qcsrc/common/notifications.qh:713
3214 msgid "^F2You are invisible"
3215 msgstr "^F2Вие сте невидим"
3216
3217 #: qcsrc/common/notifications.qh:714
3218 msgid "^F2Shield surrounds you"
3219 msgstr "^F2Щитът ви обгръща"
3220
3221 #: qcsrc/common/notifications.qh:715
3222 msgid "^F2You are on speed"
3223 msgstr "^F2Вие сте на скорост"
3224
3225 #: qcsrc/common/notifications.qh:716
3226 msgid "^F2Strength infuses your weapons with devastating power"
3227 msgstr "^F2Strength изпълва вашето оръжие с опустушителна сила"
3228
3229 #: qcsrc/common/notifications.qh:717
3230 msgid "^F2The race is over, finish your lap!"
3231 msgstr "^F2Състезанието приключи, завършете своята обиколка!"
3232
3233 #: qcsrc/common/notifications.qh:718
3234 msgid "^BGSecondary fire inflicts no damage!"
3235 msgstr "^BGВторостепенното оръжие не причинява поражения!"
3236
3237 #: qcsrc/common/notifications.qh:719
3238 msgid "^BGSequence completed!"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: qcsrc/common/notifications.qh:720
3242 msgid "^BGThere are more to go..."
3243 msgstr ""
3244
3245 #: qcsrc/common/notifications.qh:721
3246 #, c-format
3247 msgid "^BGOnly %s^BG more to go..."
3248 msgstr ""
3249
3250 #: qcsrc/common/notifications.qh:722
3251 msgid "^F2Superweapons have broken down"
3252 msgstr "^F2Супероръжията се развалиха"
3253
3254 #: qcsrc/common/notifications.qh:723
3255 msgid "^F2Superweapons have been lost"
3256 msgstr "^F2Супероръжията бяха изгубени"
3257
3258 #: qcsrc/common/notifications.qh:724
3259 msgid "^F2You now have a superweapon"
3260 msgstr "^F2Сега притежавате супероръжие"
3261
3262 #: qcsrc/common/notifications.qh:725
3263 msgid "^K1Changing to ^TC^TT^K1 in ^COUNT"
3264 msgstr "^K1Смяна към ^TC^TT^K1 след ^COUNT"
3265
3266 #: qcsrc/common/notifications.qh:726
3267 msgid "^K1Changing team in ^COUNT"
3268 msgstr "^K1Смяна на отбор след ^COUNT"
3269
3270 #: qcsrc/common/notifications.qh:727
3271 msgid "^K1Spectating in ^COUNT"
3272 msgstr "^K1Зяпане след ^COUNT"
3273
3274 #: qcsrc/common/notifications.qh:728
3275 msgid "^K1Suicide in ^COUNT"
3276 msgstr "^K1Самоубийство след ^COUNT"
3277
3278 #: qcsrc/common/notifications.qh:729
3279 msgid "^F4Timeout begins in ^COUNT"
3280 msgstr "^F4Timeout започва след ^COUNT"
3281
3282 #: qcsrc/common/notifications.qh:730
3283 msgid "^F4Timeout ends in ^COUNT"
3284 msgstr "^F4Timeout приключва след ^COUNT"
3285
3286 #: qcsrc/common/notifications.qh:1037 qcsrc/common/notifications.qh:1038
3287 #, c-format
3288 msgid " (near %s)"
3289 msgstr "(около %s)"
3290
3291 #: qcsrc/common/notifications.qh:1045 qcsrc/common/notifications.qh:1046
3292 msgid "primary"
3293 msgstr "първично"
3294
3295 #: qcsrc/common/notifications.qh:1045 qcsrc/common/notifications.qh:1046
3296 msgid "secondary"
3297 msgstr "вторично"
3298
3299 #: qcsrc/common/notifications.qh:1056
3300 #, c-format
3301 msgid " ^F1(Press %s)"
3302 msgstr "^F1(Натиснете %s)"
3303
3304 #: qcsrc/common/notifications.qh:1066
3305 #, c-format
3306 msgid " with %s"
3307 msgstr "чрез %s"
3308
3309 #: qcsrc/common/notifications.qh:1075
3310 #, c-format
3311 msgid "%s^K1 made a TRIPLE FRAG! %s^BG"
3312 msgstr "%s^K1 направи ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ! %s^BG"
3313
3314 #: qcsrc/common/notifications.qh:1075
3315 #, c-format
3316 msgid "%s^K1 made a TRIPLE SCORE! %s^BG"
3317 msgstr "%s^K1 направи ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ! %s^BG"
3318
3319 #: qcsrc/common/notifications.qh:1075
3320 msgid "TRIPLE FRAG! "
3321 msgstr "ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ!"
3322
3323 #: qcsrc/common/notifications.qh:1076
3324 #, c-format
3325 msgid "%s^K1 made FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
3326 msgstr "%s^K1 направи ПЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3327
3328 #: qcsrc/common/notifications.qh:1076
3329 #, c-format
3330 msgid "%s^K1 unlocked RAGE! %s^BG"
3331 msgstr "%s^K1 отключи ЯРОСТ! %s^BG"
3332
3333 #: qcsrc/common/notifications.qh:1076
3334 msgid "RAGE! "
3335 msgstr "ЯРОСТ!"
3336
3337 #: qcsrc/common/notifications.qh:1077
3338 #, c-format
3339 msgid "%s^K1 made TEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
3340 msgstr "%s^K1 направи ДЕСЕН НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3341
3342 #: qcsrc/common/notifications.qh:1077
3343 #, c-format
3344 msgid "%s^K1 started a MASSACRE! %s^BG"
3345 msgstr "%s^K1 започна КЛАНЕ %s^BG"
3346
3347 #: qcsrc/common/notifications.qh:1077
3348 msgid "MASSACRE! "
3349 msgstr "КЛАНЕ!"
3350
3351 #: qcsrc/common/notifications.qh:1078
3352 #, c-format
3353 msgid "%s^K1 executed MAYHEM! %s^BG"
3354 msgstr "%s^K1 извърши КЛАННИЦА! %s^BG"
3355
3356 #: qcsrc/common/notifications.qh:1078
3357 #, c-format
3358 msgid "%s^K1 made FIFTEEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
3359 msgstr "%s^K1 направи ПЕТНАДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3360
3361 #: qcsrc/common/notifications.qh:1078
3362 msgid "MAYHEM! "
3363 msgstr "КЛАННИЦА!"
3364
3365 #: qcsrc/common/notifications.qh:1079
3366 #, c-format
3367 msgid "%s^K1 is a BERSERKER! %s^BG"
3368 msgstr "%s^K1 е БЕЗСТРАШЕН ВОЙН! %s^BG"
3369
3370 #: qcsrc/common/notifications.qh:1079
3371 #, c-format
3372 msgid "%s^K1 made TWENTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
3373 msgstr "%s^K1 направи ДВАДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3374
3375 #: qcsrc/common/notifications.qh:1079
3376 msgid "BERSERKER! "
3377 msgstr "БЕЗСТРАШЕН ВОЙН!"
3378
3379 #: qcsrc/common/notifications.qh:1080
3380 #, c-format
3381 msgid "%s^K1 inflicts CARNAGE! %s^BG"
3382 msgstr "%s^K1 нанася БЕЗМИЛОСТНА СЕЧ! %s^BG"
3383
3384 #: qcsrc/common/notifications.qh:1080
3385 #, c-format
3386 msgid "%s^K1 made TWENTY FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
3387 msgstr "%s^K1 направи ДВАДЕСЕТ И ПЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3388
3389 #: qcsrc/common/notifications.qh:1080
3390 msgid "CARNAGE! "
3391 msgstr "БЕЗМИЛОСТНА СЕЧ!"
3392
3393 #: qcsrc/common/notifications.qh:1081
3394 #, c-format
3395 msgid "%s^K1 made THIRTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
3396 msgstr "%s^K1 направи ТРИДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3397
3398 #: qcsrc/common/notifications.qh:1081
3399 #, c-format
3400 msgid "%s^K1 unleashes ARMAGEDDON! %s^BG"
3401 msgstr "%s^K1 отприщи РЕШИТЕЛНА БОРБА! %s^BG"
3402
3403 #: qcsrc/common/notifications.qh:1081
3404 msgid "ARMAGEDDON! "
3405 msgstr "РЕШИТЕЛНА БОРБА!"
3406
3407 #: qcsrc/common/notifications.qh:1087
3408 #, c-format
3409 msgid "%s(^F1Bot^BG)"
3410 msgstr "%s(^F1Бот^BG)"
3411
3412 #: qcsrc/common/notifications.qh:1089
3413 #, c-format
3414 msgid "%s(Ping ^F1%d^BG)"
3415 msgstr "%s(Пинг ^F1%d^BG)"
3416
3417 #: qcsrc/common/notifications.qh:1095
3418 #, c-format
3419 msgid ""
3420 "\n"
3421 "(Health ^1%d^BG / Armor ^2%d^BG)%s"
3422 msgstr ""
3423 "\n"
3424 "(Кръв ^1%d^BG / Броня ^2%d^BG)%s"
3425
3426 #: qcsrc/common/notifications.qh:1097
3427 #, c-format
3428 msgid ""
3429 "\n"
3430 "(^F4Dead^BG)%s"
3431 msgstr ""
3432 "\n"
3433 "(^F4Мъртав^BG)%s"
3434
3435 #: qcsrc/common/notifications.qh:1134 qcsrc/common/notifications.qh:1147
3436 #, c-format
3437 msgid "%d score spree! "
3438 msgstr "Поредност от %d точки!"
3439
3440 #: qcsrc/common/notifications.qh:1146
3441 #, c-format
3442 msgid "%d frag spree! "
3443 msgstr "Поредност от %d попадения!"
3444
3445 #: qcsrc/common/notifications.qh:1159
3446 msgid "First blood! "
3447 msgstr "Първа кръв!"
3448
3449 #: qcsrc/common/notifications.qh:1159
3450 msgid "First score! "
3451 msgstr "Първа точка!"
3452
3453 #: qcsrc/common/notifications.qh:1163
3454 msgid "First casualty! "
3455 msgstr "Пръв инцидент!"
3456
3457 #: qcsrc/common/notifications.qh:1163
3458 msgid "First victim! "
3459 msgstr "Първа жертва!"
3460
3461 #: qcsrc/common/notifications.qh:1204
3462 #, c-format
3463 msgid "%s^K1 has %d frags in a row! %s^BG"
3464 msgstr "%s^K1 има %d последователни убийства! %s^BG"
3465
3466 #: qcsrc/common/notifications.qh:1205
3467 #, c-format
3468 msgid "%s^K1 made %d scores in a row! %s^BG"
3469 msgstr "%s^K1 направи %d последователни точки! %s^BG"
3470
3471 #: qcsrc/common/notifications.qh:1223
3472 #, c-format
3473 msgid "%s^K1 drew first blood! %s^BG"
3474 msgstr "%s^K1 източи първата капка кръв! %s^BG"
3475
3476 #: qcsrc/common/notifications.qh:1224
3477 #, c-format
3478 msgid "%s^K1 got the first score! %s^BG"
3479 msgstr "%s^K1 получи първата точка! %s^BG"
3480
3481 #: qcsrc/common/notifications.qh:1240
3482 #, c-format
3483 msgid ", ending their %d frag spree"
3484 msgstr ", приключвайки своята последователност от %d убийства"
3485
3486 #: qcsrc/common/notifications.qh:1241
3487 #, c-format
3488 msgid ", ending their %d score spree"
3489 msgstr ", приключвайки своята последователност от %d точки"
3490
3491 #: qcsrc/common/notifications.qh:1255
3492 #, c-format
3493 msgid ", losing their %d frag spree"
3494 msgstr ", губещ своята последователност от %d убийства"
3495
3496 #: qcsrc/common/notifications.qh:1256
3497 #, c-format
3498 msgid ", losing their %d score spree"
3499 msgstr ", губещ своята последователност от %d точки"
3500
3501 #: qcsrc/common/teams.qh:26
3502 msgid "Red"
3503 msgstr "Червено"
3504
3505 #: qcsrc/common/teams.qh:27
3506 msgid "Blue"
3507 msgstr "Синьо"
3508
3509 #: qcsrc/common/teams.qh:28
3510 msgid "Yellow"
3511 msgstr "Жълто"
3512
3513 #: qcsrc/common/teams.qh:29
3514 msgid "Pink"
3515 msgstr "Розово"
3516
3517 #: qcsrc/common/teams.qh:30
3518 msgid "Team"
3519 msgstr "Отбор"
3520
3521 #: qcsrc/common/teams.qh:31
3522 msgid "Neutral"
3523 msgstr "Неутрален"
3524
3525 #: qcsrc/common/util.qc:422
3526 #, c-format
3527 msgid "%d days, %02d:%02d:%02d"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: qcsrc/common/util.qc:424
3531 #, c-format
3532 msgid "%02d:%02d:%02d"
3533 msgstr ""
3534
3535 #: qcsrc/common/weapons/w_arc.qc:15
3536 msgid "Arc"
3537 msgstr ""
3538
3539 #: qcsrc/common/weapons/w_blaster.qc:15
3540 msgid "Blaster"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: qcsrc/common/weapons/w_crylink.qc:15
3544 msgid "Crylink"
3545 msgstr "Crylink"
3546
3547 #: qcsrc/common/weapons/w_devastator.qc:15
3548 msgid "Devastator"
3549 msgstr ""
3550
3551 #: qcsrc/common/weapons/w_electro.qc:15
3552 msgid "Electro"
3553 msgstr "Electro"
3554
3555 #: qcsrc/common/weapons/w_fireball.qc:15
3556 msgid "Fireball"
3557 msgstr "Огнена топка"
3558
3559 #: qcsrc/common/weapons/w_hagar.qc:15
3560 msgid "Hagar"
3561 msgstr "Hagar"
3562
3563 #: qcsrc/common/weapons/w_hlac.qc:15
3564 msgid "Heavy Laser Assault Cannon"
3565 msgstr "Лазерно оръдие"
3566
3567 #: qcsrc/common/weapons/w_hmg.qc:15
3568 msgid "Heavy Machine Gun"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: qcsrc/common/weapons/w_hook.qc:15
3572 msgid "Grappling Hook"
3573 msgstr "Кука"
3574
3575 #: qcsrc/common/weapons/w_machinegun.qc:15
3576 msgid "Machine Gun"
3577 msgstr "Картечница"
3578
3579 #: qcsrc/common/weapons/w_minelayer.qc:15
3580 msgid "Mine Layer"
3581 msgstr "Mine Layer"
3582
3583 #: qcsrc/common/weapons/w_mortar.qc:15
3584 msgid "Mortar"
3585 msgstr "Минохвъргачка"
3586
3587 #: qcsrc/common/weapons/w_porto.qc:15
3588 msgid "Port-O-Launch"
3589 msgstr "Port-O-Launch"
3590
3591 #: qcsrc/common/weapons/w_rifle.qc:15
3592 msgid "Rifle"
3593 msgstr "Винтовка"
3594
3595 #: qcsrc/common/weapons/w_rpc.qc:15
3596 msgid "Rocket Propelled Chainsaw"
3597 msgstr ""
3598
3599 #: qcsrc/common/weapons/w_seeker.qc:15
3600 msgid "T.A.G. Seeker"
3601 msgstr "T.A.G. Seeker"
3602
3603 #: qcsrc/common/weapons/w_shockwave.qc:15
3604 msgid "Shockwave"
3605 msgstr ""
3606
3607 #: qcsrc/common/weapons/w_shotgun.qc:15
3608 msgid "Shotgun"
3609 msgstr "Пушка"
3610
3611 #: qcsrc/common/weapons/w_tuba.qc:16
3612 #, no-c-format
3613 msgid "@!#%'n Tuba"
3614 msgstr "@!#%'n Tuba"
3615
3616 #: qcsrc/common/weapons/w_vaporizer.qc:15
3617 msgid "Vaporizer"
3618 msgstr ""
3619
3620 #: qcsrc/common/weapons/w_vortex.qc:15
3621 msgid "Vortex"
3622 msgstr ""
3623
3624 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:35
3625 msgid "Usage: menu_cmd command..., where possible commands are:\n"
3626 msgstr ""
3627 "Начин на употреба: menu_cmd команда..., където възможните команди са:\n"
3628
3629 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:36
3630 msgid "  sync - reloads all cvars on the current menu page\n"
3631 msgstr ""
3632 "  sync - презарежда всички cvar променливи на текущата страница от менюто\n"
3633
3634 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:37
3635 msgid "  directmenu ITEM - select a menu item as main item\n"
3636 msgstr "  directmenu ITEM - избиране на точка от менюто като основна\n"
3637
3638 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:68
3639 msgid "Available options:\n"
3640 msgstr "Възможни опции\n"
3641
3642 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:119
3643 msgid "Invalid command. For a list of supported commands, try menu_cmd help.\n"
3644 msgstr ""
3645 "Невалидна команда. За списък с всички команди, използвайте menu_cmd help.\n"
3646
3647 #: qcsrc/menu/item/listbox.c:382
3648 #, c-format
3649 msgid "Item %d"
3650 msgstr "Елемент %d"
3651
3652 #: qcsrc/menu/item/textslider.c:31 qcsrc/menu/item/textslider.c:33
3653 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:40
3654 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:80
3655 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:126
3656 msgid "Custom"
3657 msgstr "Потребителски"
3658
3659 #: qcsrc/menu/xonotic/campaign.c:287
3660 #, c-format
3661 msgid "Level %d: %s"
3662 msgstr "Ниво %d: %s"
3663
3664 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:73
3665 msgid "forced to be saved to config.cfg"
3666 msgstr "изисква запаметяване в config.cfg"
3667
3668 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:79 qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:89
3669 msgid "will not be saved"
3670 msgstr "няма да се запази"
3671
3672 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:84
3673 msgid "will be saved to config.cfg"
3674 msgstr "ще се запази в config.cfg"
3675
3676 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:93
3677 msgid "private"
3678 msgstr "частен"
3679
3680 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:95
3681 msgid "engine setting"
3682 msgstr "настройки на енджина"
3683
3684 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:97
3685 msgid "read only"
3686 msgstr "само за четене"
3687
3688 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.c:5
3689 msgid "Credits"
3690 msgstr "Заслуги"
3691
3692 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.c:21
3693 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:44
3694 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:278
3695 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:90
3696 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.c:81
3697 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer_winner.c:21
3698 msgid "OK"
3699 msgstr "Добре"
3700
3701 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:4
3702 msgid "Welcome"
3703 msgstr "Добре дошли"
3704
3705 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:46
3706 msgid ""
3707 "Welcome to Xonotic, please select your language preference and enter your "
3708 "player name to get started.  You can change these options later through the "
3709 "menu system."
3710 msgstr ""
3711 "Добре дошли в Xonotic, моля изберете вашият език и въведете името на играча "
3712 "си. Можете да промените тези настройки и по-късно от менюто."
3713
3714 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:52
3715 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.c:39
3716 msgid "Name:"
3717 msgstr "Име:"
3718
3719 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:74
3720 msgid "Text language:"
3721 msgstr "Език на текста:"
3722
3723 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:83
3724 msgid "Allow player statistics to use your nickname at stats.xonotic.org?"
3725 msgstr ""
3726 "Използвай името на играча при събиране на статистика в stats.xonotic.org?"
3727
3728 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:87
3729 msgid "ALWU2N^Yes"
3730 msgstr "ALWU2N^Да"
3731
3732 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:88
3733 msgid "ALWU2N^No"
3734 msgstr "ALWU2N^Не"
3735
3736 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:89
3737 msgid "ALWU2N^Undecided"
3738 msgstr "ALWU2N^Неопределено"
3739
3740 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:93
3741 msgid "Save settings"
3742 msgstr "Запазване на настройките"
3743
3744 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:4
3745 msgid "Ammo Panel"
3746 msgstr "Панел за амуниции"
3747
3748 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:23
3749 msgid "Ammunition display:"
3750 msgstr "Показване на амунициите:"
3751
3752 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:26
3753 msgid "Show only current ammo type"
3754 msgstr "Показване само на текущия тип амуниции"
3755
3756 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:29
3757 msgid "Align icon:"
3758 msgstr "Подравняване на иконата:"
3759
3760 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:30
3761 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:37
3762 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:29
3763 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:41
3764 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:29
3765 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:41
3766 msgid "Left"
3767 msgstr "Ляво"
3768
3769 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:31
3770 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:39
3771 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:31
3772 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:42
3773 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:31
3774 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:42
3775 msgid "Right"
3776 msgstr "Дясно"
3777
3778 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_buffs.c:4
3779 msgid "Buffs Panel"
3780 msgstr ""
3781
3782 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:4
3783 msgid "Centerprint Panel"
3784 msgstr ""
3785
3786 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:24
3787 msgid "Message duration:"
3788 msgstr "Продължителност на съобщението:"
3789
3790 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:28
3791 msgid "Fade time:"
3792 msgstr "Време за избледняване:"
3793
3794 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:32
3795 msgid "Flip messages order"
3796 msgstr "Обръщане на реда на съобщенията"
3797
3798 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:34
3799 msgid "Text alignment:"
3800 msgstr "Подравняване на текста:"
3801
3802 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:38
3803 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:62
3804 msgid "Center"
3805 msgstr "Център"
3806
3807 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:42
3808 msgid "Font scale:"
3809 msgstr "Размер на шрифта:"
3810
3811 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:4
3812 msgid "Chat Panel"
3813 msgstr "Чат панел"
3814
3815 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:23
3816 msgid "Chat entries:"
3817 msgstr "Записи в чата:"
3818
3819 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:26
3820 msgid "Chat size:"
3821 msgstr "Размер на чата:"
3822
3823 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:30
3824 msgid "Chat lifetime:"
3825 msgstr "Време за видимост на чата:"
3826
3827 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:34
3828 msgid "Chat beep sound"
3829 msgstr "Звук за чат-а"
3830
3831 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.c:4
3832 msgid "Engine Info Panel"
3833 msgstr "Панел с информация за енджина"
3834
3835 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.c:23
3836 msgid "Engine info:"
3837 msgstr "Информация за енджина:"
3838
3839 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.c:26
3840 msgid "Use an averaging algorithm for fps"
3841 msgstr "Използване на усредняващ алгоритъм за fps"
3842
3843 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:4
3844 msgid "Health/Armor Panel"
3845 msgstr "Панел със Здраве/Броня"
3846
3847 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:23
3848 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:23
3849 msgid "Enable status bar"
3850 msgstr "Включване на лентата за статус"
3851
3852 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:25
3853 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:25
3854 msgid "Status bar alignment:"
3855 msgstr "Подравняване на лентата за статус"
3856
3857 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:33
3858 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:43
3859 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:33
3860 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:43
3861 msgid "Inward"
3862 msgstr "Навътре"
3863
3864 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:35
3865 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:44
3866 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:35
3867 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:44
3868 msgid "Outward"
3869 msgstr "Навън"
3870
3871 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:38
3872 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:38
3873 msgid "Icon alignment:"
3874 msgstr "Подравняване на иконите:"
3875
3876 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:46
3877 msgid "Flip health and armor positions"
3878 msgstr "Размяна на позицията на здравето и бронята"
3879
3880 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.c:4
3881 msgid "Info Messages Panel"
3882 msgstr "Панел с информационни съобщения"
3883
3884 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.c:23
3885 msgid "Info messages:"
3886 msgstr "Информационни съобщения:"
3887
3888 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.c:26
3889 msgid "Flip align"
3890 msgstr "Обратно подравняване"
3891
3892 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_modicons.c:4
3893 msgid "Mod Icons Panel"
3894 msgstr "Панел с икони на модовете"
3895
3896 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:4
3897 msgid "Notification Panel"
3898 msgstr "Панел за уведомления"
3899
3900 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:23
3901 msgid "Notifications:"
3902 msgstr "Уведомления:"
3903
3904 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:26
3905 msgid "Also print notifications to the console"
3906 msgstr "Показване на уведомления в конзолата"
3907
3908 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:29
3909 msgid "Flip notify order"
3910 msgstr "Обръщане на реда на уведомленията"
3911
3912 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:32
3913 msgid "Entry lifetime:"
3914 msgstr "Видимост на съобщенията:"
3915
3916 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:36
3917 msgid "Entry fadetime:"
3918 msgstr "Време за избледняване на съобщенията:"
3919
3920 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:4
3921 msgid "Physics Panel"
3922 msgstr "Панел за физика"
3923
3924 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:23
3925 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.c:22
3926 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:22
3927 msgid "Panel disabled"
3928 msgstr "Панелът е изключен"
3929
3930 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:24
3931 msgid "Panel enabled"
3932 msgstr "Панелът е включен"
3933
3934 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:25
3935 msgid "Panel enabled even observing"
3936 msgstr "Панелът е включен при наблюдение"
3937
3938 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:26
3939 msgid "Panel enabled only in Race/CTS"
3940 msgstr "Панелът е включен само в Race/CTS"
3941
3942 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:32
3943 msgid "Status bar"
3944 msgstr "Лента за статуса"
3945
3946 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:34
3947 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:60
3948 msgid "Left align"
3949 msgstr "Подравняване вляво"
3950
3951 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:35
3952 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:64
3953 msgid "Right align"
3954 msgstr "Подравняване вдясно"
3955
3956 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:36
3957 msgid "Inward align"
3958 msgstr "Подравняване навътре"
3959
3960 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:37
3961 msgid "Outward align"
3962 msgstr "Подръвняване навън"
3963
3964 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:41
3965 msgid "Flip speed/acceleration positions"
3966 msgstr "Размяна на позициите на скоростта/ускорението"
3967
3968 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:45
3969 msgid "Speed:"
3970 msgstr "Скорост:"
3971
3972 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:46
3973 msgid "Include vertical speed"
3974 msgstr "Включване на вертикалната скорост"
3975
3976 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:57
3977 msgid "Speed unit:"
3978 msgstr "Единица за скорост:"
3979
3980 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:59
3981 msgid "qu/s"
3982 msgstr "qu/s"
3983
3984 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:60
3985 msgid "m/s"
3986 msgstr "м/с"
3987
3988 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:61
3989 msgid "km/h"
3990 msgstr "км/ч"
3991
3992 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:62
3993 msgid "mph"
3994 msgstr "мили/ч"
3995
3996 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:63
3997 msgid "knots"
3998 msgstr "възли"
3999
4000 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:65
4001 msgid "Show"
4002 msgstr "Показване"
4003
4004 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:68
4005 msgid "Top speed"
4006 msgstr "Максимална скорост"
4007
4008 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:74
4009 msgid "Acceleration:"
4010 msgstr "Ускорение:"
4011
4012 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:75
4013 msgid "Include vertical acceleration"
4014 msgstr "Включване на вертикалното ускорение"
4015
4016 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:4
4017 msgid "Powerups Panel"
4018 msgstr "Панел с бонуси!"
4019
4020 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:46
4021 msgid "Flip strength and shield positions"
4022 msgstr "Размяна на позицията на силата и щита"
4023
4024 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.c:4
4025 msgid "Pressed Keys Panel"
4026 msgstr "Панел за натиснати клавиши"
4027
4028 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.c:23
4029 msgid "Panel enabled when spectating"
4030 msgstr "Панелът е включен по време на наблюдение"
4031
4032 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.c:24
4033 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:24
4034 msgid "Panel always enabled"
4035 msgstr "Панелът е винаги включен"
4036
4037 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.c:31
4038 msgid "Forced aspect:"
4039 msgstr "Принудително съотношение:"
4040
4041 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_racetimer.c:4
4042 msgid "Race Timer Panel"
4043 msgstr "Панел с таймер за състезание"
4044
4045 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:4
4046 msgid "Radar Panel"
4047 msgstr "Радарен панел"
4048
4049 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:23
4050 msgid "Panel enabled in teamgames"
4051 msgstr "Включване на панела в отборни игри"
4052
4053 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:30
4054 msgid "Radar:"
4055 msgstr "Радар:"
4056
4057 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:33
4058 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:44
4059 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:83
4060 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:74
4061 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:124
4062 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:743
4063 msgid "Alpha:"
4064 msgstr "Прозрачност:"
4065
4066 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:37
4067 msgid "Rotation:"
4068 msgstr "Завъртане:"
4069
4070 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:39
4071 msgid "Forward"
4072 msgstr "Напред"
4073
4074 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:40
4075 msgid "West"
4076 msgstr "Запад"
4077
4078 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:41
4079 msgid "South"
4080 msgstr "Юг"
4081
4082 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:42
4083 msgid "East"
4084 msgstr "Изток"
4085
4086 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:43
4087 msgid "North"
4088 msgstr "Север"
4089
4090 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:47
4091 msgid "Scale:"
4092 msgstr "Скала:"
4093
4094 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:51
4095 msgid "Zoom mode:"
4096 msgstr "Режим на увеличение:"
4097
4098 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:53
4099 msgid "Zoomed in"
4100 msgstr "С увеличение"
4101
4102 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:54
4103 msgid "Zoomed out"
4104 msgstr "Без увеличение"
4105
4106 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:55
4107 msgid "Always zoomed"
4108 msgstr "Винаги с увеличение"
4109
4110 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:56
4111 msgid "Never zoomed"
4112 msgstr "Винаги без увеличение"
4113
4114 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.c:4
4115 msgid "Score Panel"
4116 msgstr "Панел с резултати"
4117
4118 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.c:23
4119 msgid "Score:"
4120 msgstr "Резултат:"
4121
4122 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.c:26
4123 msgid "Rankings:"
4124 msgstr "Класирания:"
4125
4126 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.c:27
4127 msgid "Off"
4128 msgstr "Изключено"
4129
4130 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.c:28
4131 msgid "And me"
4132 msgstr "И аз"
4133
4134 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.c:29
4135 msgid "Pure"
4136 msgstr "Чист"
4137
4138 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.c:4
4139 msgid "Timer Panel"
4140 msgstr "Панел с таймер"
4141
4142 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.c:23
4143 msgid "Timer:"
4144 msgstr "Таймер"
4145
4146 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.c:26
4147 msgid "Show elapsed time"
4148 msgstr "Показване на изминалото време"
4149
4150 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_vote.c:4
4151 msgid "Vote Panel"
4152 msgstr "Панел за гласуване"
4153
4154 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_vote.c:23
4155 msgid "Alpha after voting:"
4156 msgstr "Алфа след гласуване:"
4157
4158 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:4
4159 msgid "Weapons Panel"
4160 msgstr "Панел за оръжията"
4161
4162 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:25
4163 msgid "Fade out after:"
4164 msgstr "Избледняване след:"
4165
4166 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:27
4167 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:152
4168 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:145
4169 msgid "Never"
4170 msgstr "Никога"
4171
4172 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:29
4173 #, c-format
4174 msgid "%ds"
4175 msgstr "%ds"
4176
4177 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:33
4178 msgid "Fade effect:"
4179 msgstr "Ефект за избледняване:"
4180
4181 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:36
4182 msgid "EF^None"
4183 msgstr "EF^Без"
4184
4185 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:37
4186 msgid "Alpha"
4187 msgstr "Прозрачност"
4188
4189 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:38
4190 msgid "Slide"
4191 msgstr "Приплъзване"
4192
4193 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:39
4194 msgid "EF^Both"
4195 msgstr "EF^И двата"
4196
4197 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:43
4198 msgid "Weapon icons:"
4199 msgstr "Икони за оръжията:"
4200
4201 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:46
4202 msgid "Show only owned weapons"
4203 msgstr "Показване само на притежаваните оръжия"
4204
4205 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:49
4206 msgid "Show weapon ID as:"
4207 msgstr "Показване на ID на оръжията като:"
4208
4209 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:50
4210 msgid "SHOWAS^None"
4211 msgstr "SHOWAS^Никак"
4212
4213 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:51
4214 msgid "Number"
4215 msgstr "Номер"
4216
4217 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:52
4218 msgid "Bind"
4219 msgstr "Задаване"
4220
4221 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:55
4222 msgid "Show Accuracy"
4223 msgstr "Показване на точност"
4224
4225 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:56
4226 msgid "Show Ammo"
4227 msgstr "Показване на амуниции"
4228
4229 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:59
4230 msgid "Ammo bar color:"
4231 msgstr "Цвят на лентата за амуниции:"
4232
4233 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:65
4234 msgid "Ammo bar alpha:"
4235 msgstr "Прозрачност на лентата за амуниции:"
4236
4237 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:4
4238 msgid "Panel HUD Setup"
4239 msgstr "Настройка на HUD панела"
4240
4241 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:22
4242 msgid "Panel background defaults:"
4243 msgstr "Настройки на фона на панела:"
4244
4245 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:24 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:718
4246 msgid "Background:"
4247 msgstr "Фон:"
4248
4249 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:26
4250 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:38
4251 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:53
4252 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:92 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:721
4253 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:737 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:754
4254 msgid "Disable"
4255 msgstr "Забраняване"
4256
4257 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:31
4258 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:78 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:726
4259 msgid "Color:"
4260 msgstr "Цвят:"
4261
4262 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:36 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:734
4263 msgid "Border size:"
4264 msgstr "Размер на рамката:"
4265
4266 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:51
4267 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:90
4268 msgid "Team color:"
4269 msgstr "Отборен цвят:"
4270
4271 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:59 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:760
4272 msgid "Test team color in configure mode"
4273 msgstr "Тестване на отборния цвят по време на конфигурирането"
4274
4275 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:62 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:763
4276 msgid "Padding:"
4277 msgstr "Отстояние:"
4278
4279 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:69
4280 msgid "HUD Dock:"
4281 msgstr "HUD Док:"
4282
4283 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:71
4284 msgid "DOCK^Disabled"
4285 msgstr "DOCK^Изключен"
4286
4287 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:72
4288 msgid "DOCK^Small"
4289 msgstr "DOCK^Малък"
4290
4291 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:73
4292 msgid "DOCK^Medium"
4293 msgstr "DOCK^Среден"
4294
4295 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:74
4296 msgid "DOCK^Large"
4297 msgstr "DOCK^Голям"
4298
4299 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:97
4300 msgid "Grid settings:"
4301 msgstr "Настройка на мрежата:"
4302
4303 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:100
4304 msgid "Snap panels to grid"
4305 msgstr "Прилепване на панелите към мрежата"
4306
4307 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:103
4308 msgid "Grid size:"
4309 msgstr "Размер на мрежата:"
4310
4311 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:104
4312 msgid "X:"
4313 msgstr "X:"
4314
4315 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:110
4316 msgid "Y:"
4317 msgstr "Y:"
4318
4319 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:118
4320 msgid "Exit setup"
4321 msgstr "Изход от настройките"
4322
4323 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:4
4324 msgid "Monster Tools"
4325 msgstr "Чудовищни средства"
4326
4327 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:19
4328 msgid "Monster:"
4329 msgstr "Чудовище:"
4330
4331 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:28
4332 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:25
4333 msgid "Spawn"
4334 msgstr "Прераждане"
4335
4336 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:29
4337 #: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:437
4338 msgid "Remove"
4339 msgstr "Премахване"
4340
4341 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:31
4342 msgid "Move target:"
4343 msgstr "Премести цел:"
4344
4345 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:32
4346 msgid "Follow"
4347 msgstr "Следвай"
4348
4349 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:33
4350 msgid "Wander"
4351 msgstr "Скитничество"
4352
4353 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:34
4354 msgid "Spawnpoint"
4355 msgstr "Място на включване"
4356
4357 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:35
4358 msgid "No moving"
4359 msgstr "Без движение"
4360
4361 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:37
4362 msgid "Colors:"
4363 msgstr "Цветове:"
4364
4365 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:39
4366 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:44
4367 msgid "Set skin:"
4368 msgstr "Задаване на облик:"
4369
4370 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.c:4
4371 msgid "Multiplayer"
4372 msgstr "Мрежова игра"
4373
4374 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.c:18
4375 msgid "Servers"
4376 msgstr "Сървъри"
4377
4378 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.c:19
4379 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:6
4380 msgid "Create"
4381 msgstr "Създаване"
4382
4383 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.c:23
4384 msgid "Media"
4385 msgstr ""
4386
4387 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.c:24
4388 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:5
4389 msgid "Profile"
4390 msgstr ""
4391
4392 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:45
4393 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:104
4394 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:186
4395 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:720 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:736
4396 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:745 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:753
4397 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:765
4398 msgid "Default"
4399 msgstr "По подразбиране"
4400
4401 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:47
4402 msgid "Unlimited"
4403 msgstr ""
4404
4405 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:69
4406 msgid "Gametype"
4407 msgstr ""
4408
4409 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:74
4410 msgid "Time limit:"
4411 msgstr "Времеви лимит:"
4412
4413 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:76
4414 msgid "TIMLIM^Default"
4415 msgstr ""
4416
4417 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:77
4418 msgid "TIMLIM^1 minute"
4419 msgstr ""
4420
4421 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:78
4422 msgid "TIMLIM^2 minutes"
4423 msgstr ""
4424
4425 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:79
4426 msgid "TIMLIM^3 minutes"
4427 msgstr ""
4428
4429 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:80
4430 msgid "TIMLIM^4 minutes"
4431 msgstr ""
4432
4433 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:81
4434 msgid "TIMLIM^5 minutes"
4435 msgstr ""
4436
4437 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:82
4438 msgid "TIMLIM^6 minutes"
4439 msgstr ""
4440
4441 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:83
4442 msgid "TIMLIM^7 minutes"
4443 msgstr ""
4444
4445 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:84
4446 msgid "TIMLIM^8 minutes"
4447 msgstr ""
4448
4449 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:85
4450 msgid "TIMLIM^9 minutes"
4451 msgstr ""
4452
4453 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:86
4454 msgid "TIMLIM^10 minutes"
4455 msgstr ""
4456
4457 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:87
4458 msgid "TIMLIM^15 minutes"
4459 msgstr ""
4460
4461 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:88
4462 msgid "TIMLIM^20 minutes"
4463 msgstr ""
4464
4465 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:89
4466 msgid "TIMLIM^25 minutes"
4467 msgstr ""
4468
4469 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:90
4470 msgid "TIMLIM^30 minutes"
4471 msgstr ""
4472
4473 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:91
4474 msgid "TIMLIM^40 minutes"
4475 msgstr ""
4476
4477 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:92
4478 msgid "TIMLIM^50 minutes"
4479 msgstr ""
4480
4481 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:93
4482 msgid "TIMLIM^60 minutes"
4483 msgstr ""
4484
4485 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:94
4486 msgid "TIMLIM^Infinite"
4487 msgstr ""
4488
4489 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:97
4490 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:99
4491 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:190
4492 msgid "Frag limit:"
4493 msgstr "Максимум убийства:"
4494
4495 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:102
4496 msgid "Teams:"
4497 msgstr "Отбори:"
4498
4499 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:105
4500 msgid "2 teams"
4501 msgstr ""
4502
4503 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:106
4504 msgid "3 teams"
4505 msgstr ""
4506
4507 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:107
4508 msgid "4 teams"
4509 msgstr ""
4510
4511 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:110
4512 msgid "Player slots:"
4513 msgstr "Брой играчи:"
4514
4515 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:113
4516 msgid "Number of bots:"
4517 msgstr "Брой ботове:"
4518
4519 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:116
4520 msgid "Bot skill:"
4521 msgstr "Умения на ботовете:"
4522
4523 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:119
4524 msgid "Botlike"
4525 msgstr "Като бот"
4526
4527 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:120
4528 msgid "Beginner"
4529 msgstr "Начинаещ"
4530
4531 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:121
4532 msgid "You will win"
4533 msgstr "Ти ще спечелиш"
4534
4535 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:122
4536 msgid "You can win"
4537 msgstr "Ти може да спечелиш"
4538
4539 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:123
4540 msgid "You might win"
4541 msgstr "Ти може и да не спечелиш"
4542
4543 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:124
4544 msgid "Advanced"
4545 msgstr "Напреднал"
4546
4547 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:125
4548 msgid "Expert"
4549 msgstr "Експерт"
4550
4551 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:126
4552 msgid "Pro"
4553 msgstr "Професионалист"
4554
4555 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:127
4556 msgid "Assassin"
4557 msgstr "Наемен убиец"
4558
4559 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:128
4560 msgid "Unhuman"
4561 msgstr "Нечовек"
4562
4563 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:129
4564 msgid "Godlike"
4565 msgstr "Господ"
4566
4567 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:140
4568 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:7
4569 msgid "Mutators"
4570 msgstr "Мутатори"
4571
4572 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:147
4573 msgid "Maplist"
4574 msgstr ""
4575
4576 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:153
4577 msgid "Select all"
4578 msgstr "Избор на всички"
4579
4580 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:156
4581 msgid "Select none"
4582 msgstr "Изчистване на избора"
4583
4584 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:161
4585 msgid "Start Multiplayer!"
4586 msgstr "Започване на мрежова игра!"
4587
4588 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:180
4589 msgid "Capture limit:"
4590 msgstr "Максимум хващания:"
4591
4592 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:181
4593 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:182
4594 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:186
4595 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:187
4596 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:188
4597 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:189
4598 msgid "Point limit:"
4599 msgstr "Максимум точки:"
4600
4601 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:183
4602 msgid "Lives:"
4603 msgstr "Животи:"
4604
4605 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:184
4606 msgid "Laps:"
4607 msgstr "Обиколки:"
4608
4609 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:185
4610 msgid "Goals:"
4611 msgstr "Максимум голове:"
4612
4613 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.c:5
4614 msgid "Map Information"
4615 msgstr "Информация за картата"
4616
4617 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.c:77
4618 msgid "Title:"
4619 msgstr "Име:"
4620
4621 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.c:83
4622 msgid "Author:"
4623 msgstr "Автор:"
4624
4625 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.c:89
4626 msgid "Game types:"
4627 msgstr "Режими на игра:"
4628
4629 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.c:112
4630 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:328
4631 msgid "Close"
4632 msgstr "Затваряне"
4633
4634 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.c:115
4635 msgid "MAP^Play"
4636 msgstr "MAP^Игра"
4637
4638 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:33
4639 msgid "All Weapons Arena"
4640 msgstr "Арена с всички оръжия"
4641
4642 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:35
4643 msgid "Most Weapons Arena"
4644 msgstr "Арена с повечето оръжия"
4645
4646 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:56
4647 #, c-format
4648 msgid "%s Arena"
4649 msgstr "%s Арена"
4650
4651 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:68
4652 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:166
4653 msgid "Dodging"
4654 msgstr "Отскачане"
4655
4656 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:70
4657 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:261
4658 msgid "InstaGib"
4659 msgstr ""
4660
4661 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:72
4662 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:215
4663 msgid "New Toys"
4664 msgstr "Нови играчки"
4665
4666 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:74
4667 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:265
4668 msgid "NIX"
4669 msgstr "NIX"
4670
4671 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:76
4672 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:219
4673 msgid "Rocket Flying"
4674 msgstr "Ракетно летене"
4675
4676 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:78
4677 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:211
4678 msgid "Invincible Projectiles"
4679 msgstr "Неунищожими ракети"
4680
4681 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:82
4682 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:273
4683 msgid "No start weapons"
4684 msgstr "Без начални оръжия"
4685
4686 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:84
4687 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:196
4688 msgid "Low gravity"
4689 msgstr "Слаба гравитация"
4690
4691 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:86
4692 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:172
4693 msgid "Cloaked"
4694 msgstr "Невидим"
4695
4696 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:88
4697 msgid "Hook"
4698 msgstr "Кука"
4699
4700 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:90
4701 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:178
4702 msgid "Midair"
4703 msgstr "Поражение във въздуха"
4704
4705 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_