Transifex Sync
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.bg.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # set_killer <mettall@abv.bg>, 2014
7 # set_killer <mettall@abv.bg>, 2014
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2015-08-08 12:38+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2015-08-08 10:39+0000\n"
14 "Last-Translator: divVerent <divVerent@xonotic.org>\n"
15 "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/team-xonotic/xonotic/"
16 "language/bg/)\n"
17 "Language: bg\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
22
23 #: qcsrc/client/hud.qc:256
24 #, c-format
25 msgid " (-%dL)"
26 msgstr "(-%dL)"
27
28 #: qcsrc/client/hud.qc:261
29 #, c-format
30 msgid " (+%dL)"
31 msgstr "(+%dL)"
32
33 #: qcsrc/client/hud.qc:280
34 msgid "Start line"
35 msgstr "Начална линия"
36
37 #: qcsrc/client/hud.qc:282 qcsrc/client/hud.qc:286
38 msgid "Finish line"
39 msgstr "Крайна линия"
40
41 #: qcsrc/client/hud.qc:284
42 #, c-format
43 msgid "Intermediate %d"
44 msgstr "Междинен %d"
45
46 #: qcsrc/client/hud.qc:918
47 msgid "Out of ammo"
48 msgstr "Мунициите свършиха"
49
50 #: qcsrc/client/hud.qc:922
51 msgid "Don't have"
52 msgstr "Нямам"
53
54 #: qcsrc/client/hud.qc:926
55 msgid "Unavailable"
56 msgstr "Не е на разположение"
57
58 #: qcsrc/client/hud.qc:1877 qcsrc/client/hud.qc:1878 qcsrc/client/hud.qc:2238
59 #, c-format
60 msgid "Player %d"
61 msgstr "Играч %d"
62
63 #: qcsrc/client/hud.qc:2544
64 msgid "^1Intermediate 1 (+15.42)"
65 msgstr "^1Междинен 1 (+15.42)"
66
67 #: qcsrc/client/hud.qc:2546 qcsrc/client/hud.qc:2588 qcsrc/client/hud.qc:2633
68 #, c-format
69 msgid "^1PENALTY: %.1f (%s)"
70 msgstr "^1ДУЗПА: %.1f (%s)"
71
72 #: qcsrc/client/hud.qc:2635
73 #, c-format
74 msgid "^2PENALTY: %.1f (%s)"
75 msgstr "^2ДУЗПА: %.1f (%s)"
76
77 #: qcsrc/client/hud.qc:2655
78 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode\n"
79 msgstr ""
80 "^1Трябва да отговорите преди да влезнете в мод за конфигуриране на HUD\n"
81
82 #: qcsrc/client/hud.qc:2660
83 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
84 msgstr "^2Име ^7вместо \"^1Анонимен играч^7\" в статистиката"
85
86 #: qcsrc/client/hud.qc:2739
87 msgid "A vote has been called for:"
88 msgstr "Бе започнато гласуване за:"
89
90 #: qcsrc/client/hud.qc:2741
91 msgid "Allow servers to store and display your name?"
92 msgstr "Позволявате ли сървърите да пазят и показват вашето име?"
93
94 #: qcsrc/client/hud.qc:2745
95 msgid "^1Configure the HUD"
96 msgstr "^1Конфигуриране на HUD"
97
98 #: qcsrc/client/hud.qc:2749
99 #, c-format
100 msgid "Yes (%s): %d"
101 msgstr "Да (%s): %d"
102
103 #: qcsrc/client/hud.qc:2751
104 #, c-format
105 msgid "No (%s): %d"
106 msgstr "Не (%s): %d"
107
108 #: qcsrc/client/hud.qc:3322 qcsrc/client/hud.qc:3325 qcsrc/client/hud.qc:3327
109 msgid "Personal best"
110 msgstr "Лично постижение"
111
112 #: qcsrc/client/hud.qc:3340 qcsrc/client/hud.qc:3343 qcsrc/client/hud.qc:3345
113 msgid "Server best"
114 msgstr "Сървърно постижение"
115
116 #: qcsrc/client/hud.qc:3713
117 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
118 msgstr "^3Играч^7: Това е мястото чатене"
119
120 #: qcsrc/client/hud.qc:3779
121 #, c-format
122 msgid "FPS: %.*f"
123 msgstr "FPS: %.*f"
124
125 #: qcsrc/client/hud.qc:3845
126 msgid "^1Observing"
127 msgstr "^1Наблюдавам"
128
129 #: qcsrc/client/hud.qc:3847
130 #, c-format
131 msgid "^1Spectating: ^7%s"
132 msgstr "^1Зрител: ^7%s"
133
134 #: qcsrc/client/hud.qc:3851
135 #, c-format
136 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
137 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да набюдавате играч"
138
139 #: qcsrc/client/hud.qc:3853
140 #, c-format
141 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
142 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 или ^3%s^1 за следващ или предишен играч"
143
144 #: qcsrc/client/hud.qc:3857
145 #, c-format
146 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
147 msgstr "^1Използвайте ^3%s^1 или ^3%s^1 за да промените скоростта"
148
149 #: qcsrc/client/hud.qc:3859
150 #, c-format
151 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe"
152 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да наблюдавате"
153
154 #: qcsrc/client/hud.qc:3862
155 #, c-format
156 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
157 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за информация на игровия мод"
158
159 #: qcsrc/client/hud.qc:3870
160 msgid "^1Match has already begun"
161 msgstr "^1Мачът вече започна"
162
163 #: qcsrc/client/hud.qc:3872
164 msgid "^1You have no more lives left"
165 msgstr "^1Нямате повече животи"
166
167 #: qcsrc/client/hud.qc:3874 qcsrc/client/hud.qc:3877
168 #, c-format
169 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
170 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да се включите"
171
172 #: qcsrc/client/hud.qc:3885
173 #, c-format
174 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
175 msgstr "^1Играта започва след ^3%d^1 секунди"
176
177 #: qcsrc/client/hud.qc:3892
178 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
179 msgstr "^2В етап на ^1загряване^2!"
180
181 #: qcsrc/client/hud.qc:3907
182 #, c-format
183 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
184 msgstr "%sНатиснете ^3%s%s за да приключите загрявката"
185
186 #: qcsrc/client/hud.qc:3909
187 #, c-format
188 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
189 msgstr "%sНатиснете ^3%s%s когато сте готови"
190
191 #: qcsrc/client/hud.qc:3914
192 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
193 msgstr "^2Изчакване на останалите играчи да приключат със загрявката..."
194
195 #: qcsrc/client/hud.qc:3916
196 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
197 msgstr "^2Изчакване на останалите играчи да се приготвят"
198
199 #: qcsrc/client/hud.qc:3922
200 #, c-format
201 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
202 msgstr "^2Натиснете ^3%s^2 за да приключите загрявката"
203
204 #: qcsrc/client/hud.qc:3943
205 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
206 msgstr "Броят на играчите е небалансиран"
207
208 #: qcsrc/client/hud.qc:3948
209 #, c-format
210 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
211 msgstr "Натиснете ^3%s%s за да нагласите"
212
213 #: qcsrc/client/hud.qc:3956
214 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
215 msgstr "^7Натиснете ^3ESC ^7за да видите HUD настройките."
216
217 #: qcsrc/client/hud.qc:3958
218 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
219 msgstr "^3Двоен клик ^7върху панел за да видите специфичните настройки."
220
221 #: qcsrc/client/hud.qc:3960
222 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
223 msgstr "^3CTRL ^7за да изключите проверката за сблъсък, ^3SHIFT ^7и"
224
225 #: qcsrc/client/hud.qc:3962
226 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
227 msgstr "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7за фини настройки"
228
229 #: qcsrc/client/hud.qc:4011
230 msgid " qu/s"
231 msgstr "qu/s"
232
233 #: qcsrc/client/hud.qc:4015
234 msgid " m/s"
235 msgstr "m/s"
236
237 #: qcsrc/client/hud.qc:4019
238 msgid " km/h"
239 msgstr "km/h"
240
241 #: qcsrc/client/hud.qc:4023
242 msgid " mph"
243 msgstr "mph"
244
245 #: qcsrc/client/hud.qc:4027
246 msgid " knots"
247 msgstr "възли"
248
249 #: qcsrc/client/hud_config.qc:212
250 #, c-format
251 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)\n"
252 msgstr "^2Успешно записан като %s! (Бележла: Запазено е в data/data/)\n"
253
254 #: qcsrc/client/hud_config.qc:216
255 #, c-format
256 msgid "^1Couldn't write to %s\n"
257 msgstr "^1Неможе да пише в %s\n"
258
259 #: qcsrc/client/main.qc:72
260 msgid "ERROR - MENU IS VISIBLE BUT NO MENU WAS DEFINED!"
261 msgstr "ГРЕШКА - МЕНЮТО Е ВИДИМО НО НЕ Е ДЕФИНИРАНО"
262
263 #: qcsrc/client/main.qc:1358
264 #, c-format
265 msgid "%s (not bound)"
266 msgstr "%s (не е свързано)"
267
268 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:54
269 msgid " (1 vote)"
270 msgstr "(1 глас)"
271
272 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:56
273 #, c-format
274 msgid " (%d votes)"
275 msgstr "(%d гласа)"
276
277 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:270
278 msgid "Don't care"
279 msgstr "Не ми пука"
280
281 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:364
282 msgid "Decide the gametype"
283 msgstr ""
284
285 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:364
286 msgid "Vote for a map"
287 msgstr "Гласуване за карта"
288
289 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:383
290 #, c-format
291 msgid "%d seconds left"
292 msgstr "остават %d секунди"
293
294 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:499
295 msgid ""
296 "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!\n"
297 msgstr ""
298 "mv_mapdownload: ^3Не би трябвало да използвате тази команда самостоятелно\n"
299
300 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:509
301 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index.\n"
302 msgstr "^1Грешка:^7 Не може да намери индекс.\n"
303
304 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:518
305 msgid "Requesting preview...\n"
306 msgstr "Изискване на преглед...\n"
307
308 #: qcsrc/client/miscfunctions.qc:113
309 msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
310 msgstr ""
311 "Опитвате се да премахнете отбор, който не съществува в списъка на отборите!"
312
313 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:32
314 msgid "SCO^bckills"
315 msgstr "SCO^bcубийства"
316
317 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:33
318 msgid "SCO^bctime"
319 msgstr "SCO^bcвреме"
320
321 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:34
322 msgid "SCO^caps"
323 msgstr "SCO^пленявания"
324
325 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:35
326 msgid "SCO^captime"
327 msgstr "SCO^capвреме"
328
329 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:36
330 msgid "SCO^deaths"
331 msgstr "SCO^умирания"
332
333 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:37
334 msgid "SCO^destroyed"
335 msgstr "SCO^унищожавания"
336
337 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:38
338 msgid "SCO^drops"
339 msgstr "SCO^изпускания"
340
341 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:39
342 msgid "SCO^faults"
343 msgstr "SCO^фалове"
344
345 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:40
346 msgid "SCO^fckills"
347 msgstr "SCO^знаменосци"
348
349 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:41
350 msgid "SCO^goals"
351 msgstr "SCO^голове"
352
353 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:42
354 msgid "SCO^kckills"
355 msgstr "SCO^kcубийства"
356
357 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:43
358 msgid "SCO^kdratio"
359 msgstr "SCO^kdсъотношение"
360
361 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:44
362 msgid "SCO^k/d"
363 msgstr "SCO^k/d"
364
365 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:45
366 msgid "SCO^kd"
367 msgstr "SCO^kd"
368
369 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:46
370 msgid "SCO^kdr"
371 msgstr "SCO^kdr"
372
373 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:47
374 msgid "SCO^kills"
375 msgstr "SCO^убийства"
376
377 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:48
378 msgid "SCO^laps"
379 msgstr "SCO^обиколки"
380
381 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:49
382 msgid "SCO^lives"
383 msgstr "SCO^животи"
384
385 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:50
386 msgid "SCO^losses"
387 msgstr "SCO^загуби"
388
389 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:51
390 msgid "SCO^name"
391 msgstr "SCO^име"
392
393 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:52
394 msgid "SCO^sum"
395 msgstr "SCO^сума"
396
397 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:53
398 msgid "SCO^nick"
399 msgstr "SCO^прякор"
400
401 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:54
402 msgid "SCO^objectives"
403 msgstr "SCO^цели"
404
405 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:55
406 msgid "SCO^pickups"
407 msgstr "SCO^задигания"
408
409 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:56
410 msgid "SCO^ping"
411 msgstr "SCO^пинг"
412
413 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:57
414 msgid "SCO^pl"
415 msgstr "SCO^зп"
416
417 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:58
418 msgid "SCO^pushes"
419 msgstr "SCO^избутвания"
420
421 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:59
422 msgid "SCO^rank"
423 msgstr "SCO^ранг"
424
425 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:60
426 msgid "SCO^returns"
427 msgstr "SCO^връщания"
428
429 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:61
430 msgid "SCO^revivals"
431 msgstr "SCO^съживявания"
432
433 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:62
434 msgid "SCO^score"
435 msgstr "SCO^резултат"
436
437 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:63
438 msgid "SCO^suicides"
439 msgstr "SCO^самоубийства"
440
441 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:64
442 msgid "SCO^takes"
443 msgstr "SCO^взимания"
444
445 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:65
446 msgid "SCO^ticks"
447 msgstr "SCO^щракания"
448
449 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:249
450 msgid ""
451 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command.\n"
452 msgstr ""
453 "Можете да променяте таблото като използвате командата "
454 "^2scoreboard_columns_set.\n"
455
456 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:250
457 msgid "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
458 msgstr "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
459
460 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:251
461 msgid "Usage:\n"
462 msgstr "Начин на използване:\n"
463
464 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:252
465 msgid "^2scoreboard_columns_set default\n"
466 msgstr "^2scoreboard_columns_set по подразбиране\n"
467
468 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:253
469 msgid "^2scoreboard_columns_set ^7field1 field2 ...\n"
470 msgstr "^2scoreboard_columns_set ^7поле1 поле2 ...\n"
471
472 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:254
473 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):\n"
474 msgstr ""
475 "Следните имена на полета са разпознати (без значение от малки и големи "
476 "букви)\n"
477
478 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:255
479 msgid ""
480 "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields.\n"
481 "\n"
482 msgstr ""
483 "Може да използвате ^3|^7 за да започнете дясно-подравнени полета.\n"
484 "\n"
485
486 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:257
487 msgid "^3name^7 or ^3nick^7             Name of a player\n"
488 msgstr "^3име^7 или ^3име^7 Име на играч\n"
489
490 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:258
491 msgid "^3ping^7                     Ping time\n"
492 msgstr "^3ping^7 Пинг време\n"
493
494 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:259
495 msgid "^3pl^7                       Packet loss\n"
496 msgstr "^3pl^7 Загуба на пакети\n"
497
498 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:260
499 msgid "^3kills^7                    Number of kills\n"
500 msgstr "^3kills^7 Брой убийства\n"
501
502 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:261
503 msgid "^3deaths^7                   Number of deaths\n"
504 msgstr "^3deaths^7 Брой смъртни случаи\n"
505
506 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:262
507 msgid "^3suicides^7                 Number of suicides\n"
508 msgstr "^3suicides^7 Брой самоубийства\n"
509
510 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:263
511 msgid "^3frags^7                    kills - suicides\n"
512 msgstr "^3frags^7 убийства - самоубийства\n"
513
514 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:264
515 msgid "^3kd^7                       The kill-death ratio\n"
516 msgstr "^3kd^7 Съотношение убийства-смърт\n"
517
518 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:265
519 msgid "^3sum^7                      frags - deaths\n"
520 msgstr "^3sum^7 убийства - смъртни случаи\n"
521
522 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:266
523 msgid ""
524 "^3caps^7                     How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was "
525 "captured\n"
526 msgstr "^3caps^7 Колко често е пленявано знаме (CTF) или ключ (KeyHunt)\n"
527
528 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:267
529 msgid ""
530 "^3pickups^7                  How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a "
531 "ball (Keepaway) was picked up\n"
532 msgstr ""
533 "^3pickups^7 Колко често е задигано знаме (CTF), ключ (KeyHunt) или топка "
534 "(Keepaway)\n"
535
536 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:268
537 msgid "^3captime^7                  Time of fastest cap (CTF)\n"
538 msgstr "^3captime^7 Най-бързо пленяване (CTF)\n"
539
540 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:269
541 msgid "^3fckills^7                  Number of flag carrier kills\n"
542 msgstr "^3fckills^7 Брой убийства на знаменосец\n"
543
544 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:270
545 msgid "^3returns^7                  Number of flag returns\n"
546 msgstr "^3returns^7 Брой на върнати знамена\n"
547
548 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:271
549 msgid "^3drops^7                    Number of flag drops\n"
550 msgstr "^3drops^7 Брой на изпуснати знамена\n"
551
552 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:272
553 msgid "^3lives^7                    Number of lives (LMS)\n"
554 msgstr "^3lives^7 Брой бивоти (LMS)\n"
555
556 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:273
557 msgid "^3rank^7                     Player rank\n"
558 msgstr "^3rank^7 Ранг на играча\n"
559
560 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:274
561 msgid "^3pushes^7                   Number of players pushed into void\n"
562 msgstr "^3pushes^7 Брой на играчи, избутани в безкрайността\n"
563
564 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:275
565 msgid ""
566 "^3destroyed^7                Number of keys destroyed by pushing them into "
567 "void\n"
568 msgstr "^3destroyed^7 Брой на унищожени ключове, избутани в безкраността\n"
569
570 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:276
571 msgid "^3kckills^7                  Number of keys carrier kills\n"
572 msgstr "^3kckills^7 Брой на убити ключоносители\n"
573
574 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:277
575 msgid "^3losses^7                   Number of times a key was lost\n"
576 msgstr "^3losses^7 Брой на изгубени ключове\n"
577
578 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:278
579 msgid "^3laps^7                     Number of laps finished (race/cts)\n"
580 msgstr "^3laps^7 Брой на завършени обиколки (race/cts)\n"
581
582 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:279
583 msgid "^3time^7                     Total time raced (race/cts)\n"
584 msgstr "^3time^7 Общо състезателно време (race/cts)\n"
585
586 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:280
587 msgid "^3fastest^7                  Time of fastest lap (race/cts)\n"
588 msgstr "^3fastest^7 Най-бърза обиколка (race/cts)\n"
589
590 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:281
591 msgid "^3ticks^7                    Number of ticks (DOM)\n"
592 msgstr "^3ticks^7 Брой щракания (DOM)\n"
593
594 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:282
595 msgid "^3takes^7                    Number of domination points taken (DOM)\n"
596 msgstr "^3takes^7 Точки за доминиране (DOM)\n"
597
598 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:283
599 msgid "^3bckills^7                  Number of ball carrier kills\n"
600 msgstr "^3bckills^7 Брой на убити носители на топка\n"
601
602 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:284
603 msgid ""
604 "^3bctime^7                   Total amount of time holding the ball in "
605 "Keepaway\n"
606 msgstr "^3bctime^7 Общо време за притежание на топка в Keepaway\n"
607
608 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:285
609 msgid ""
610 "^3score^7                    Total score\n"
611 "\n"
612 msgstr ""
613 "^3score^7 Общ брой точки\n"
614 "\n"
615
616 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:287
617 msgid ""
618 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
619 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
620 "or in all but these game types. You can also specify 'all' as a\n"
621 "field to show all fields available for the current game mode.\n"
622 "\n"
623 msgstr ""
624 "Преди поле може да сложите знак + или -, след това списък раделен от "
625 "запетаи\n"
626 "на типовете игра, след това наклонена черта за да направите списъка видим "
627 "само на онези\n"
628 "или на всички с изключение на тези. Също може да укажете 'all' като\n"
629 "поле, за да се виждат всички възможни полета за избрания тип на игра.\n"
630
631 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:292
632 msgid ""
633 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
634 "include/exclude ALL teams/noteams game modes.\n"
635 "\n"
636 msgstr ""
637 "Специалните имена на игрови типове 'teams' и 'noteams' могат да се "
638 "използват\n"
639 "включително/изключително ВСИЧКИ teams/noteams типове на игра\n"
640 "\n"
641
642 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:295
643 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
644 msgstr "Пример: scoreboard_columns_set име ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
645
646 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:296
647 msgid ""
648 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
649 "right of the vertical bar aligned to the right.\n"
650 msgstr ""
651 "ще покаже name, ping и pl подредени в ляво и полетата\n"
652 "дясно от вертикалния бар, дясноцентриран.\n"
653
654 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:298
655 msgid ""
656 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
657 "other gamemodes except DM.\n"
658 msgstr ""
659 "'field3' ще се показва само в CTF, а 'field4' ще се показва във всички\n"
660 "типове на игра, без DM\n"
661
662 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:537 qcsrc/client/scoreboard.qc:544
663 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:125
664 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:126
665 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:197
666 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:239
667 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:244
668 msgid "N/A"
669 msgstr "няма"
670
671 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1014
672 #, c-format
673 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
674 msgstr "Точност (средно %d%%)"
675
676 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1143
677 msgid "Map stats:"
678 msgstr "Статистика за картата:"
679
680 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1161
681 msgid "Monsters killed:"
682 msgstr "Убити чудовища:"
683
684 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1168
685 msgid "Secrets found:"
686 msgstr "Открити тайни(ци):"
687
688 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1196
689 msgid "Rankings"
690 msgstr "Класиране"
691
692 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1292
693 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:49
694 msgid "Scoreboard"
695 msgstr "Ранглист"
696
697 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1344
698 #, c-format
699 msgid "Speed award: %d ^7(%s^7)"
700 msgstr "Награда за скорост: %d ^7(%s^7)"
701
702 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1348
703 #, c-format
704 msgid "All-time fastest: %d ^7(%s^7)"
705 msgstr "Най-добро време %d ^7(%s^7)"
706
707 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1386
708 msgid "Spectators"
709 msgstr "Зяпачи"
710
711 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1393
712 #, c-format
713 msgid "playing ^3%s^7 on ^2%s^7"
714 msgstr "играят ^3%s^7 на ^2%s^7"
715
716 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1400 qcsrc/client/scoreboard.qc:1405
717 #, c-format
718 msgid " for up to ^1%1.0f minutes^7"
719 msgstr " до ^1%1.0f минути^7"
720
721 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1409 qcsrc/client/scoreboard.qc:1428
722 msgid " or"
723 msgstr " или"
724
725 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1412 qcsrc/client/scoreboard.qc:1419
726 #, c-format
727 msgid " until ^3%s %s^7"
728 msgstr " до ^3%s %s^7"
729
730 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1413 qcsrc/client/scoreboard.qc:1420
731 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1432 qcsrc/client/scoreboard.qc:1439
732 msgid "SCO^points"
733 msgstr "SCO^точки"
734
735 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1414 qcsrc/client/scoreboard.qc:1421
736 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1433 qcsrc/client/scoreboard.qc:1440
737 msgid "SCO^is beaten"
738 msgstr "SCO^е победен"
739
740 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1431 qcsrc/client/scoreboard.qc:1438
741 #, c-format
742 msgid " until a lead of ^3%s %s^7"
743 msgstr "до водачеството на ^3%s %s^7"
744
745 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1460
746 #, c-format
747 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
748 msgstr "^1Съживяване след ^3%s^1..."
749
750 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1470
751 #, c-format
752 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
753 msgstr "Мъртав сте, изчакайте ^3%s^7 преди съживяване"
754
755 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1479
756 #, c-format
757 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
758 msgstr "Мъртав сте, натиснете ^2%s^7 за съживяване"
759
760 #: qcsrc/client/tturrets.qc:321 qcsrc/client/waypointsprites.qc:529
761 msgid "Spam"
762 msgstr "Спам"
763
764 #: qcsrc/client/tturrets.qc:330
765 #, c-format
766 msgid "%s under attack!"
767 msgstr "%s е атакуван!"
768
769 #: qcsrc/client/vehicles/all.qc:351
770 msgid "No right gunner!"
771 msgstr "Не е стрелец - десничар!"
772
773 #: qcsrc/client/vehicles/all.qc:357
774 msgid "No left gunner!"
775 msgstr "Не е стрелец - левичар!"
776
777 #: qcsrc/client/view.qc:551
778 msgid "Nade timer"
779 msgstr ""
780
781 #: qcsrc/client/view.qc:556
782 msgid "Revival progress"
783 msgstr "Процес на съживяване"
784
785 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:205
786 msgid "Push"
787 msgstr "Бутни"
788
789 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:206
790 msgid "Destroy"
791 msgstr "Унищожи"
792
793 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:207
794 msgid "Defend"
795 msgstr "Защитавай"
796
797 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:208
798 msgid "Blue base"
799 msgstr "Синя база"
800
801 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:209
802 msgid "DANGER"
803 msgstr "ОПАСНОСТ"
804
805 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:210
806 msgid "Enemy carrier"
807 msgstr "Вражески знаменосец"
808
809 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:211
810 msgid "Flag carrier"
811 msgstr "Знаменосец"
812
813 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:212
814 msgid "Dropped flag"
815 msgstr "Изпуснато знаме"
816
817 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:213
818 msgid "Help me!"
819 msgstr "Помогни ми!"
820
821 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:214
822 msgid "Here"
823 msgstr "Тук"
824
825 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:215
826 msgid "Dropped key"
827 msgstr "Изпуснат ключ"
828
829 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:216 qcsrc/client/waypointsprites.qc:218
830 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:219 qcsrc/client/waypointsprites.qc:220
831 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:221
832 msgid "Key carrier"
833 msgstr "Ключоносител"
834
835 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:217
836 msgid "Run here"
837 msgstr "Бягай тук"
838
839 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:222
840 msgid "Red base"
841 msgstr "Червена база"
842
843 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:223
844 msgid "Yellow base"
845 msgstr ""
846
847 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:224
848 msgid "White base"
849 msgstr ""
850
851 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:225
852 msgid "Pink base"
853 msgstr ""
854
855 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:226
856 msgid "Waypoint"
857 msgstr "Плоча"
858
859 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:227 qcsrc/client/waypointsprites.qc:228
860 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:229
861 msgid "Generator"
862 msgstr "Генератор"
863
864 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:230 qcsrc/client/waypointsprites.qc:231
865 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:232 qcsrc/client/waypointsprites.qc:233
866 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:234 qcsrc/client/waypointsprites.qc:235
867 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:236 qcsrc/client/waypointsprites.qc:237
868 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:246 qcsrc/client/waypointsprites.qc:247
869 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:248 qcsrc/client/waypointsprites.qc:249
870 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:250
871 msgid "Control point"
872 msgstr "Контролен пункт"
873
874 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:238
875 msgid "Checkpoint"
876 msgstr "КПП"
877
878 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:239 qcsrc/client/waypointsprites.qc:241
879 msgid "Finish"
880 msgstr "Финал"
881
882 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:240 qcsrc/client/waypointsprites.qc:241
883 msgid "Start"
884 msgstr "Старт"
885
886 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:242
887 msgid "Goal"
888 msgstr "Гол"
889
890 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:243 qcsrc/client/waypointsprites.qc:244
891 msgid "Ball"
892 msgstr "Топка"
893
894 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:245
895 msgid "Ball carrier"
896 msgstr "Притежател на топката"
897
898 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:251
899 msgid "Invisibility"
900 msgstr "Невидимост"
901
902 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:252
903 msgid "Extra life"
904 msgstr "Допълнителен живот"
905
906 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:253 qcsrc/common/buffs.qh:44
907 msgid "Speed"
908 msgstr "Скорост"
909
910 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:254
911 msgid "Strength"
912 msgstr "Сила"
913
914 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:255
915 msgid "Shield"
916 msgstr "Щит"
917
918 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:256
919 msgid "Fuel regen"
920 msgstr "Гориво"
921
922 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:257
923 msgid "Jet Pack"
924 msgstr "Реактивна раница"
925
926 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:258
927 msgid "Frozen!"
928 msgstr "Замръзен!"
929
930 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:259
931 msgid "Tagged"
932 msgstr "Заплют"
933
934 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:260
935 msgid "Vehicle"
936 msgstr "Возило"
937
938 #: qcsrc/client/waypointsprites.qc:533
939 #, c-format
940 msgid "%s needing help!"
941 msgstr "%s се нужда е от помощ!"
942
943 #: qcsrc/common/buffs.qh:42
944 msgid "Ammo"
945 msgstr ""
946
947 #: qcsrc/common/buffs.qh:43
948 msgid "Resistance"
949 msgstr ""
950
951 #: qcsrc/common/buffs.qh:45
952 msgid "Medic"
953 msgstr ""
954
955 #: qcsrc/common/buffs.qh:46
956 msgid "Bash"
957 msgstr ""
958
959 #: qcsrc/common/buffs.qh:47
960 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:96
961 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:185
962 msgid "Vampire"
963 msgstr "Вампир"
964
965 #: qcsrc/common/buffs.qh:48
966 msgid "Disability"
967 msgstr ""
968
969 #: qcsrc/common/buffs.qh:49
970 msgid "Vengeance"
971 msgstr ""
972
973 #: qcsrc/common/buffs.qh:50
974 msgid "Jump"
975 msgstr ""
976
977 #: qcsrc/common/buffs.qh:51
978 msgid "Flight"
979 msgstr ""
980
981 #: qcsrc/common/buffs.qh:52
982 msgid "Invisible"
983 msgstr ""
984
985 #: qcsrc/common/command/generic.qc:173
986 msgid "error creating curl handle\n"
987 msgstr "грешка при създаването на curl манипулатор\n"
988
989 #: qcsrc/common/command/generic.qc:296
990 msgid "Notification dump command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
991 msgstr "Информационната команда работи само с cl_cmd и sv_cmd\n"
992
993 #: qcsrc/common/command/generic.qc:349
994 msgid "Weapons dump command only works with sv_cmd.\n"
995 msgstr ""
996
997 #: qcsrc/common/command/generic.qc:543
998 msgid "Notification restart command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
999 msgstr "Командата за рестарт на бележките работи само с cl_cmd и sv_cmd.\n"
1000
1001 #: qcsrc/common/counting.qh:10
1002 #, c-format
1003 msgid "CI_DEC^%s years"
1004 msgstr "CI_DEC^%s години"
1005
1006 #: qcsrc/common/counting.qh:12
1007 #, c-format
1008 msgid "CI_ZER^%d years"
1009 msgstr "CI_ZER^%d години"
1010
1011 #: qcsrc/common/counting.qh:13
1012 #, c-format
1013 msgid "CI_FIR^%d year"
1014 msgstr "CI_FIR^%d година"
1015
1016 #: qcsrc/common/counting.qh:14
1017 #, c-format
1018 msgid "CI_SEC^%d years"
1019 msgstr "CI_SEC^%d години"
1020
1021 #: qcsrc/common/counting.qh:15
1022 #, c-format
1023 msgid "CI_THI^%d years"
1024 msgstr "CI_THI^%d години"
1025
1026 #: qcsrc/common/counting.qh:16
1027 #, c-format
1028 msgid "CI_MUL^%d years"
1029 msgstr "CI_MUL^%d години"
1030
1031 #: qcsrc/common/counting.qh:18
1032 #, c-format
1033 msgid "CI_DEC^%s weeks"
1034 msgstr "CI_DEC^%s седмици"
1035
1036 #: qcsrc/common/counting.qh:20
1037 #, c-format
1038 msgid "CI_ZER^%d weeks"
1039 msgstr "CI_ZER^%d седмици"
1040
1041 #: qcsrc/common/counting.qh:21
1042 #, c-format
1043 msgid "CI_FIR^%d week"
1044 msgstr "CI_FIR^%d седмица"
1045
1046 #: qcsrc/common/counting.qh:22
1047 #, c-format
1048 msgid "CI_SEC^%d weeks"
1049 msgstr "CI_SEC^%d седмици"
1050
1051 #: qcsrc/common/counting.qh:23
1052 #, c-format
1053 msgid "CI_THI^%d weeks"
1054 msgstr "CI_THI^%d седмици"
1055
1056 #: qcsrc/common/counting.qh:24
1057 #, c-format
1058 msgid "CI_MUL^%d weeks"
1059 msgstr "CI_MUL^%d седмици"
1060
1061 #: qcsrc/common/counting.qh:26
1062 #, c-format
1063 msgid "CI_DEC^%s days"
1064 msgstr "CI_DEC^%s дни"
1065
1066 #: qcsrc/common/counting.qh:28
1067 #, c-format
1068 msgid "CI_ZER^%d days"
1069 msgstr "CI_ZER^%d дни"
1070
1071 #: qcsrc/common/counting.qh:29
1072 #, c-format
1073 msgid "CI_FIR^%d day"
1074 msgstr "CI_FIR^%d ден"
1075
1076 #: qcsrc/common/counting.qh:30
1077 #, c-format
1078 msgid "CI_SEC^%d days"
1079 msgstr "CI_SEC^%d дни"
1080
1081 #: qcsrc/common/counting.qh:31
1082 #, c-format
1083 msgid "CI_THI^%d days"
1084 msgstr "CI_THI^%d дни"
1085
1086 #: qcsrc/common/counting.qh:32
1087 #, c-format
1088 msgid "CI_MUL^%d days"
1089 msgstr "CI_MUL^%d дни"
1090
1091 #: qcsrc/common/counting.qh:34
1092 #, c-format
1093 msgid "CI_DEC^%s hours"
1094 msgstr "CI_DEC^%s часа"
1095
1096 #: qcsrc/common/counting.qh:36
1097 #, c-format
1098 msgid "CI_ZER^%d hours"
1099 msgstr "CI_ZER^%d часа"
1100
1101 #: qcsrc/common/counting.qh:37
1102 #, c-format
1103 msgid "CI_FIR^%d hour"
1104 msgstr "CI_FIR^%d час"
1105
1106 #: qcsrc/common/counting.qh:38
1107 #, c-format
1108 msgid "CI_SEC^%d hours"
1109 msgstr "CI_SEC^%d часа"
1110
1111 #: qcsrc/common/counting.qh:39
1112 #, c-format
1113 msgid "CI_THI^%d hours"
1114 msgstr "CI_THI^%d часа"
1115
1116 #: qcsrc/common/counting.qh:40
1117 #, c-format
1118 msgid "CI_MUL^%d hours"
1119 msgstr "CI_MUL^%d часа"
1120
1121 #: qcsrc/common/counting.qh:43
1122 #, c-format
1123 msgid "CI_DEC^%s minutes"
1124 msgstr "CI_DEC^%s минути"
1125
1126 #: qcsrc/common/counting.qh:45
1127 #, c-format
1128 msgid "CI_ZER^%d minutes"
1129 msgstr "CI_ZER^%d минути"
1130
1131 #: qcsrc/common/counting.qh:46
1132 #, c-format
1133 msgid "CI_FIR^%d minute"
1134 msgstr "CI_FIR^%d минута"
1135
1136 #: qcsrc/common/counting.qh:47
1137 #, c-format
1138 msgid "CI_SEC^%d minutes"
1139 msgstr "CI_SEC^%d минути"
1140
1141 #: qcsrc/common/counting.qh:48
1142 #, c-format
1143 msgid "CI_THI^%d minutes"
1144 msgstr "CI_THI^%d минути"
1145
1146 #: qcsrc/common/counting.qh:49
1147 #, c-format
1148 msgid "CI_MUL^%d minutes"
1149 msgstr "CI_MUL^%d минути"
1150
1151 #: qcsrc/common/counting.qh:51
1152 #, c-format
1153 msgid "CI_DEC^%s seconds"
1154 msgstr "CI_DEC^%s секунди"
1155
1156 #: qcsrc/common/counting.qh:53
1157 #, c-format
1158 msgid "CI_ZER^%d seconds"
1159 msgstr "CI_ZER^%d секунди"
1160
1161 #: qcsrc/common/counting.qh:54
1162 #, c-format
1163 msgid "CI_FIR^%d second"
1164 msgstr "CI_FIR^%d секунда"
1165
1166 #: qcsrc/common/counting.qh:55
1167 #, c-format
1168 msgid "CI_SEC^%d seconds"
1169 msgstr "CI_SEC^%d секунди"
1170
1171 #: qcsrc/common/counting.qh:56
1172 #, c-format
1173 msgid "CI_THI^%d seconds"
1174 msgstr "CI_THI^%d секунди"
1175
1176 #: qcsrc/common/counting.qh:57
1177 #, c-format
1178 msgid "CI_MUL^%d seconds"
1179 msgstr "CI_MUL^%d секунди"
1180
1181 #: qcsrc/common/counting.qh:73
1182 #, c-format
1183 msgid "%dst"
1184 msgstr "%dви"
1185
1186 #: qcsrc/common/counting.qh:74
1187 #, c-format
1188 msgid "%dnd"
1189 msgstr "%dри"
1190
1191 #: qcsrc/common/counting.qh:75
1192 #, c-format
1193 msgid "%drd"
1194 msgstr "%dти"
1195
1196 #: qcsrc/common/counting.qh:76 qcsrc/common/counting.qh:79
1197 #, c-format
1198 msgid "%dth"
1199 msgstr "%dти"
1200
1201 #: qcsrc/common/mapinfo.qc:790
1202 #, no-c-format
1203 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
1204 msgstr "@!#%'n хвърляне на туба"
1205
1206 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:45
1207 msgid "Deathmatch"
1208 msgstr "Deathmatch"
1209
1210 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:45
1211 msgid "Kill all enemies"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:48
1215 msgid "Last Man Standing"
1216 msgstr "Last Man Standing"
1217
1218 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:48
1219 msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:51
1223 msgid "Race"
1224 msgstr "Race"
1225
1226 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:51
1227 msgid "Race against other players to the finish line"
1228 msgstr ""
1229
1230 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:54
1231 msgid "Race CTS"
1232 msgstr "Race CTS"
1233
1234 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:54
1235 msgid "Race for fastest time"
1236 msgstr ""
1237
1238 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:57
1239 msgid "Kill all enemy teammates"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:57
1243 msgid "Team Deathmatch"
1244 msgstr "Team Deathmatch"
1245
1246 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:60
1247 msgid "Capture the Flag"
1248 msgstr "Capture the Flag"
1249
1250 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:60
1251 msgid "Find and bring the enemy flag to your base to capture it"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:63
1255 msgid "Clan Arena"
1256 msgstr "Clan Arena"
1257
1258 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:63
1259 msgid "Kill all enemy teammates to win the round"
1260 msgstr ""
1261
1262 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:66
1263 msgid "Capture all the control points to win"
1264 msgstr ""
1265
1266 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:66
1267 msgid "Domination"
1268 msgstr "Domination"
1269
1270 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:69
1271 msgid "Gather all the keys to win the round"
1272 msgstr ""
1273
1274 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:69
1275 msgid "Key Hunt"
1276 msgstr "Key Hunt"
1277
1278 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:72
1279 msgid "Assault"
1280 msgstr "Assault"
1281
1282 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:72
1283 msgid ""
1284 "Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
1285 "out"
1286 msgstr ""
1287
1288 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:75
1289 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:75
1293 msgid "Onslaught"
1294 msgstr "Onslaught"
1295
1296 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:78
1297 msgid "Nexball"
1298 msgstr "Nexball"
1299
1300 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:78
1301 msgid "XonSports"
1302 msgstr ""
1303
1304 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:81
1305 msgid "Freeze Tag"
1306 msgstr "Freeze Tag"
1307
1308 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:81
1309 msgid "Kill enemies to freeze them, stand next to teammates to revive them"
1310 msgstr ""
1311
1312 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:84
1313 msgid "Hold the ball to get points for kills"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:84
1317 msgid "Keepaway"
1318 msgstr "Keepaway"
1319
1320 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:87
1321 msgid "Invasion"
1322 msgstr "Invasion"
1323
1324 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:87
1325 msgid "Survive against waves of monsters"
1326 msgstr ""
1327
1328 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qc:9
1329 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:26
1330 msgid "Mage"
1331 msgstr "Mage"
1332
1333 #: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qc:9
1334 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:25
1335 msgid "Shambler"
1336 msgstr "Shambler"
1337
1338 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qc:9
1339 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:24
1340 msgid "Spider"
1341 msgstr "Spider"
1342
1343 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qc:9
1344 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:27
1345 msgid "Wyvern"
1346 msgstr "Wyvern"
1347
1348 #: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qc:9
1349 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:23
1350 msgid "Zombie"
1351 msgstr "Zombie"
1352
1353 #: qcsrc/common/net_notice.qc:88
1354 msgid "^1Server notices:"
1355 msgstr "^1Сървъра обявява: "
1356
1357 #: qcsrc/common/net_notice.qc:94
1358 #, c-format
1359 msgid "^7%s (^3%d sec left)"
1360 msgstr "^7%s (^3%d сек. остават)"
1361
1362 #: qcsrc/common/notifications.qh:349
1363 msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
1364 msgstr ""
1365 "^F4NOTE: ^BGЧатът между зрителите не се изпраща до играите по време на мач"
1366
1367 #: qcsrc/common/notifications.qh:350
1368 #, c-format
1369 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
1370 msgstr "^BG%s^BG открадна ^TC^TT^BG знаме"
1371
1372 #: qcsrc/common/notifications.qh:351
1373 #, c-format
1374 msgid ""
1375 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
1376 "%s^BG's previous record of ^F2%s^BG seconds"
1377 msgstr ""
1378 "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F1%s^BG секунди, подобрявайки рекорда на "
1379 "^BG%s^BG от ^F2%s^BG секудни"
1380
1381 #: qcsrc/common/notifications.qh:352
1382 #, c-format
1383 msgid "^BG%s^BG captured the flag"
1384 msgstr ""
1385
1386 #: qcsrc/common/notifications.qh:353
1387 #, c-format
1388 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
1389 msgstr "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F1%s^BG секунди"
1390
1391 #: qcsrc/common/notifications.qh:354
1392 #, c-format
1393 msgid ""
1394 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
1395 "^BG%s^BG's previous record of ^F1%s^BG seconds"
1396 msgstr ""
1397 "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F2%s^BG секунди, като не успя да подобри "
1398 "рекорда на ^BG%s^BG от ^F1%s^BG секудни"
1399
1400 #: qcsrc/common/notifications.qh:355
1401 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
1402 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе върнато в базата от собственика си"
1403
1404 #: qcsrc/common/notifications.qh:356
1405 msgid "^BGThe flag was returned by its owner"
1406 msgstr ""
1407
1408 #: qcsrc/common/notifications.qh:357
1409 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
1410 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе унищожено и върнато в базата"
1411
1412 #: qcsrc/common/notifications.qh:358
1413 msgid "^BGThe flag was destroyed and returned to base"
1414 msgstr ""
1415
1416 #: qcsrc/common/notifications.qh:359
1417 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
1418 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе изтървано и върнато в базата"
1419
1420 #: qcsrc/common/notifications.qh:360
1421 msgid "^BGThe flag was dropped in the base and returned itself"
1422 msgstr ""
1423
1424 #: qcsrc/common/notifications.qh:361
1425 msgid ""
1426 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
1427 "base"
1428 msgstr ""
1429 "^BG ^TC^TT^BG знаме бе изпуснато и падна на недостижимо място. То бе върнато "
1430 "в базата"
1431
1432 #: qcsrc/common/notifications.qh:362
1433 msgid "^BGThe flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to base"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: qcsrc/common/notifications.qh:363
1437 #, c-format
1438 msgid ""
1439 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
1440 "itself"
1441 msgstr ""
1442 "^BG ^TC^TT^BG знаме нямаше търпение и се върна в базата след ^F1%.2f^BG "
1443 "секудни"
1444
1445 #: qcsrc/common/notifications.qh:364
1446 #, c-format
1447 msgid ""
1448 "^BGThe flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned itself"
1449 msgstr ""
1450
1451 #: qcsrc/common/notifications.qh:365
1452 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
1453 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе върнато в базата"
1454
1455 #: qcsrc/common/notifications.qh:366
1456 msgid "^BGThe flag has returned to the base"
1457 msgstr ""
1458
1459 #: qcsrc/common/notifications.qh:367
1460 #, c-format
1461 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
1462 msgstr "^BG%s^BG изгуби ^TC^TT^BG знаме"
1463
1464 #: qcsrc/common/notifications.qh:368
1465 #, c-format
1466 msgid "^BG%s^BG lost the flag"
1467 msgstr ""
1468
1469 #: qcsrc/common/notifications.qh:369
1470 #, c-format
1471 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
1472 msgstr "BG%s^BG получи ^TC^TT^BG знаме"
1473
1474 #: qcsrc/common/notifications.qh:370
1475 #, c-format
1476 msgid "^BG%s^BG got the flag"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: qcsrc/common/notifications.qh:371 qcsrc/common/notifications.qh:372
1480 #, c-format
1481 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
1482 msgstr "^BG%s^BG върна ^TC^TT^BG знаме"
1483
1484 #: qcsrc/common/notifications.qh:373 qcsrc/common/notifications.qh:606
1485 #, c-format
1486 msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
1487 msgstr ""
1488
1489 #: qcsrc/common/notifications.qh:374
1490 msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
1491 msgstr ""
1492
1493 #: qcsrc/common/notifications.qh:375
1494 msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
1495 msgstr ""
1496
1497 #: qcsrc/common/notifications.qh:376
1498 msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
1499 msgstr ""
1500
1501 #: qcsrc/common/notifications.qh:377
1502 msgid "^F2You will spectate in the next round"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: qcsrc/common/notifications.qh:378
1506 #, c-format
1507 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
1508 msgstr "^BG%s%s^K1 бе нечестно елиминиран от ^BG%s^K1%s%s"
1509
1510 #: qcsrc/common/notifications.qh:379
1511 #, c-format
1512 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
1513 msgstr "^BG%s%s^K1 бе удавен от ^BG%s^K1%s%s"
1514
1515 #: qcsrc/common/notifications.qh:380
1516 #, c-format
1517 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
1518 msgstr "^BG%s%s^K1 бе заземен от ^BG%s^K1%s%s"
1519
1520 #: qcsrc/common/notifications.qh:381
1521 #, c-format
1522 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
1523 msgstr "^BG%s%s^K1 се разгорещи от стрелбата на ^BG%s^K1 ^K1%s%s"
1524
1525 #: qcsrc/common/notifications.qh:381
1526 #, c-format
1527 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
1528 msgstr "^BG%s%s^K1 бе изпепелен от ^BG%s^K1%s%s"
1529
1530 #: qcsrc/common/notifications.qh:382
1531 #, c-format
1532 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
1533 msgstr "^BG%s%s^K1 бе сготвен от ^BG%s^K1%s%s"
1534
1535 #: qcsrc/common/notifications.qh:383
1536 #, c-format
1537 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed infront of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
1538 msgstr "^BG%s%s^K1 бе избутан пред чудовище от ^BG%s^K1%s%s"
1539
1540 #: qcsrc/common/notifications.qh:384
1541 #, c-format
1542 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
1543 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан от  Nade-то на ^BG%s^K1 %s%s"
1544
1545 #: qcsrc/common/notifications.qh:385
1546 #, c-format
1547 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
1548 msgstr ""
1549
1550 #: qcsrc/common/notifications.qh:385
1551 #, c-format
1552 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
1553 msgstr ""
1554
1555 #: qcsrc/common/notifications.qh:386
1556 #, c-format
1557 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
1558 msgstr ""
1559
1560 #: qcsrc/common/notifications.qh:387
1561 #, c-format
1562 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
1563 msgstr ""
1564
1565 #: qcsrc/common/notifications.qh:388
1566 #, c-format
1567 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
1568 msgstr ""
1569
1570 #: qcsrc/common/notifications.qh:389
1571 #, c-format
1572 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
1573 msgstr "^BG%s%s^K1 бе застрелян във въздуха от ^BG%s^K1%s%s"
1574
1575 #: qcsrc/common/notifications.qh:390
1576 #, c-format
1577 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
1578 msgstr "^BG%s%s^K1 бе смален от ^BG%s^K1%s%s"
1579
1580 #: qcsrc/common/notifications.qh:391
1581 #, c-format
1582 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
1583 msgstr "^BG%s%s^K1 бе консервиран от ^BG%s^K1%s%s"
1584
1585 #: qcsrc/common/notifications.qh:392
1586 #, c-format
1587 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
1588 msgstr ""
1589 "^BG%s%s^K1 се опита да окупира телепорта на ^BG%s^K1's но бе издухан в "
1590 "пространството%s%s"
1591
1592 #: qcsrc/common/notifications.qh:392
1593 #, c-format
1594 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
1595 msgstr "^BG%s%s^K1 бе теле-убит от ^BG%s^K1%s%s"
1596
1597 #: qcsrc/common/notifications.qh:393
1598 #, c-format
1599 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
1600 msgstr "^BG%s%s^K1 се спомина в инцидент с ^BG%s^K1%s%s"
1601
1602 #: qcsrc/common/notifications.qh:394
1603 #, c-format
1604 msgid ""
1605 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
1606 msgstr ""
1607 "^BG%s%s^K1 бе хванат от взирвната вълна когато ^BG%s^K1's Bumblebee "
1608 "експлодира%s%s"
1609
1610 #: qcsrc/common/notifications.qh:395
1611 #, c-format
1612 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
1613 msgstr ""
1614 "^BG%s%s^K1 видя прекрасната светлина от  Bumblebee оръжието на ^BG%s^K1 %s%s"
1615
1616 #: qcsrc/common/notifications.qh:396
1617 #, c-format
1618 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
1619 msgstr "^BG%s%s^K1 бе премазат от ^BG%s^K1%s%s"
1620
1621 #: qcsrc/common/notifications.qh:397
1622 #, c-format
1623 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
1624 msgstr "^BG%s%s^K1 бе покосен от купчината бомби на ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
1625
1626 #: qcsrc/common/notifications.qh:398
1627 #, c-format
1628 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
1629 msgstr "^BG%s%s^K1 не можа да устои на розовите пръски на ^BG%s^K1  %s%s"
1630
1631 #: qcsrc/common/notifications.qh:399
1632 #, c-format
1633 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
1634 msgstr ""
1635 "^BG%s%s^K1 бе хваната от взривната вълна когато експлодира Raptor-а на ^BG"
1636 "%s^K1 %s%s"
1637
1638 #: qcsrc/common/notifications.qh:400
1639 #, c-format
1640 msgid ""
1641 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
1642 msgstr ""
1643 "^BG%s%s^K1 бе хванат от взривната вълна когато експлодира Spiderbot-а на ^BG"
1644 "%s^K1 %s%s"
1645
1646 #: qcsrc/common/notifications.qh:401
1647 #, c-format
1648 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
1649 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разкъсан от Spiderbot%s%s  на ^BG%s^K1"
1650
1651 #: qcsrc/common/notifications.qh:402
1652 #, c-format
1653 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
1654 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан на парчета от Spiderbot на ^BG%s^K1's %s%s"
1655
1656 #: qcsrc/common/notifications.qh:403
1657 #, c-format
1658 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
1659 msgstr ""
1660 "^BG%s%s^K1 бе настигнат от взривната вълна когато Racer-а на  ^BG%s^K1 "
1661 "експлодира%s%s"
1662
1663 #: qcsrc/common/notifications.qh:404
1664 #, c-format
1665 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
1666 msgstr "^BG%s%s^K1 бе захванат от болтовете на Racer-а на ^BG%s^K1's %s%s"
1667
1668 #: qcsrc/common/notifications.qh:405
1669 #, c-format
1670 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
1671 msgstr "^BG%s%s^K1 не можа да намери скривалище от ^BG%s^K1's Racer%s%s"
1672
1673 #: qcsrc/common/notifications.qh:406
1674 #, c-format
1675 msgid "^BG%s%s^K1 was destroyed by the vengeful ^BG%s^K1%s%s"
1676 msgstr ""
1677
1678 #: qcsrc/common/notifications.qh:407
1679 #, c-format
1680 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
1681 msgstr "^BG%s%s^K1 бе хвърлен в света на агонията от ^BG%s^K1%s%s"
1682
1683 #: qcsrc/common/notifications.qh:408
1684 #, c-format
1685 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
1686 msgstr "^BG%s^K1 бе преместен в %s%s"
1687
1688 #: qcsrc/common/notifications.qh:409
1689 #, c-format
1690 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
1691 msgstr "^BG%s^K1 стана враг с Lord of Teamplay%s%s"
1692
1693 #: qcsrc/common/notifications.qh:410
1694 #, c-format
1695 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
1696 msgstr "^BG%s^K1 си помисли че е намерил добра снайперистка зона%s%s"
1697
1698 #: qcsrc/common/notifications.qh:411
1699 #, c-format
1700 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
1701 msgstr "^BG%s^K1 нечестно се самоострани%s%s"
1702
1703 #: qcsrc/common/notifications.qh:413
1704 #, c-format
1705 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
1706 msgstr "^BG%s^K1 не можа да стигне собствения си дъх%s%s"
1707
1708 #: qcsrc/common/notifications.qh:413
1709 #, c-format
1710 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
1711 msgstr "^BG%s^K1 бе твърде дълго във водата%s%s"
1712
1713 #: qcsrc/common/notifications.qh:414
1714 #, c-format
1715 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
1716 msgstr "^BG%s^K1 удари земята с твърде много сила%s%s"
1717
1718 #: qcsrc/common/notifications.qh:414
1719 #, c-format
1720 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
1721 msgstr "^BG%s^K1 удари земята с изпръщяване%s%s"
1722
1723 #: qcsrc/common/notifications.qh:415
1724 #, c-format
1725 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
1726 msgstr "^BG%s^K1 стана твърде хрупкав%s%s"
1727
1728 #: qcsrc/common/notifications.qh:415
1729 #, c-format
1730 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
1731 msgstr "^BG%s^K1 се разгорещи%s%s"
1732
1733 #: qcsrc/common/notifications.qh:416
1734 #, c-format
1735 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
1736 msgstr "^BG%s^K1 почина%s%s"
1737
1738 #: qcsrc/common/notifications.qh:417
1739 #, c-format
1740 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
1741 msgstr "^BG%s^K1 откри гореща зона%s%s"
1742
1743 #: qcsrc/common/notifications.qh:417
1744 #, c-format
1745 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
1746 msgstr "^BG%s^K1 се превърна в гореща шлака%s%s"
1747
1748 #: qcsrc/common/notifications.qh:418
1749 #, c-format
1750 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
1751 msgstr "^BG%s^K1 бе взривен от Магьосник%s%s"
1752
1753 #: qcsrc/common/notifications.qh:419
1754 #, c-format
1755 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Shambler%s%s"
1756 msgstr "^BG%s^K1's показа опъкото си от Shambler%s%s"
1757
1758 #: qcsrc/common/notifications.qh:420
1759 #, c-format
1760 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Shambler%s%s"
1761 msgstr "^BG%s^K1 бе премазан от Shambler%s%s"
1762
1763 #: qcsrc/common/notifications.qh:421
1764 #, c-format
1765 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Shambler%s%s"
1766 msgstr "^BG%s^K1 бе покосен от Shambler%s%s"
1767
1768 #: qcsrc/common/notifications.qh:422
1769 #, c-format
1770 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
1771 msgstr "^BG%s^K1 бе охапан от Spider%s%s"
1772
1773 #: qcsrc/common/notifications.qh:423
1774 #, c-format
1775 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
1776 msgstr "^BG%s^K1 бе оцелен с огенено кълбо от Wyvern%s%s"
1777
1778 #: qcsrc/common/notifications.qh:424
1779 #, c-format
1780 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
1781 msgstr "^BG%s^K1 се присъедини към Зомбитата%s%s"
1782
1783 #: qcsrc/common/notifications.qh:425
1784 #, c-format
1785 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
1786 msgstr "^BG%s^K1 получи урок по кунг-фу от Зомби%s%s"
1787
1788 #: qcsrc/common/notifications.qh:426 qcsrc/common/notifications.qh:428
1789 #, c-format
1790 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
1791 msgstr "^BG%s^K1 усвои самонараняването%s%s"
1792
1793 #: qcsrc/common/notifications.qh:427
1794 #, c-format
1795 msgid ""
1796 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: qcsrc/common/notifications.qh:427
1800 #, c-format
1801 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
1802 msgstr ""
1803
1804 #: qcsrc/common/notifications.qh:429
1805 #, c-format
1806 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: qcsrc/common/notifications.qh:429
1810 #, c-format
1811 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: qcsrc/common/notifications.qh:430
1815 #, c-format
1816 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: qcsrc/common/notifications.qh:431
1820 #, c-format
1821 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
1822 msgstr "^BG%s^K1 умря%s%s. Живота няма смисъл без муниции?"
1823
1824 #: qcsrc/common/notifications.qh:431
1825 #, c-format
1826 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
1827 msgstr "^BG%s^K1 остана без муниции%s%s"
1828
1829 #: qcsrc/common/notifications.qh:432
1830 #, c-format
1831 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
1832 msgstr "^BG%s^K1 изгни%s%s"
1833
1834 #: qcsrc/common/notifications.qh:433
1835 #, c-format
1836 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
1837 msgstr "^BG%s^K1 стана на падаща звезда%s%s"
1838
1839 #: qcsrc/common/notifications.qh:434
1840 #, c-format
1841 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
1842 msgstr "^BG%s^K1 бе изтънен%s%s"
1843
1844 #: qcsrc/common/notifications.qh:435
1845 #, c-format
1846 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
1847 msgstr "^BG%s^K1 не можа да понесе повече%s%s"
1848
1849 #: qcsrc/common/notifications.qh:436
1850 #, c-format
1851 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
1852 msgstr "^BG%s^K1 е съхранен за идващите векове%s%s"
1853
1854 #: qcsrc/common/notifications.qh:437
1855 #, c-format
1856 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
1857 msgstr "^BG%s^K1 премина към %s%s"
1858
1859 #: qcsrc/common/notifications.qh:438
1860 #, c-format
1861 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
1862 msgstr "^BG%s^K1 почина инцидентно%s%s"
1863
1864 #: qcsrc/common/notifications.qh:439
1865 #, c-format
1866 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
1867 msgstr "^BG%s^K1 се вряза в кула%s%s"
1868
1869 #: qcsrc/common/notifications.qh:440
1870 #, c-format
1871 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
1872 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от eWheel кула%s%s"
1873
1874 #: qcsrc/common/notifications.qh:441
1875 #, c-format
1876 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
1877 msgstr "^BG%s^K1 бе прихванат от огъня на FLAC кула%s%s"
1878
1879 #: qcsrc/common/notifications.qh:442
1880 #, c-format
1881 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
1882 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от Hellion кула%s%s"
1883
1884 #: qcsrc/common/notifications.qh:443
1885 #, c-format
1886 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
1887 msgstr "^BG%s^K1 не успя да се скрие от Hunter кула%s%s"
1888
1889 #: qcsrc/common/notifications.qh:444
1890 #, c-format
1891 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
1892 msgstr "^BG%s^K1 бе надупчен на решето от Machinegun кула%s%s"
1893
1894 #: qcsrc/common/notifications.qh:445
1895 #, c-format
1896 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
1897 msgstr "^BG%s^K1 бе превърнат в тлееща жар от MLRS кула%s%s"
1898
1899 #: qcsrc/common/notifications.qh:446
1900 #, c-format
1901 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
1902 msgstr "^BG%s^K1 бе избутан от кула%s%s"
1903
1904 #: qcsrc/common/notifications.qh:447
1905 #, c-format
1906 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
1907 msgstr "^BG%s^K1 получи порция супергореща плазма от кула%s%s"
1908
1909 #: qcsrc/common/notifications.qh:448
1910 #, c-format
1911 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
1912 msgstr "^BG%s^K1 бе еликтрифициран от кула Тесла%s%s"
1913
1914 #: qcsrc/common/notifications.qh:449
1915 #, c-format
1916 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
1917 msgstr "^BG%s^K1 получи порция оловно обогатяване от Walker кула%s%s"
1918
1919 #: qcsrc/common/notifications.qh:450
1920 #, c-format
1921 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
1922 msgstr "^BG%s^K1 бе прободен от Walker кула%s%s"
1923
1924 #: qcsrc/common/notifications.qh:451
1925 #, c-format
1926 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
1927 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от Walker кула%s%s"
1928
1929 #: qcsrc/common/notifications.qh:452
1930 #, c-format
1931 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
1932 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Bumblebee експлозия%s%s"
1933
1934 #: qcsrc/common/notifications.qh:453
1935 #, c-format
1936 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
1937 msgstr "^BG%s^K1 бе смазан от превозно средство%s%s"
1938
1939 #: qcsrc/common/notifications.qh:454
1940 #, c-format
1941 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
1942 msgstr "^BG%s^K1 бе прихванат от Raptor бомба%s%s"
1943
1944 #: qcsrc/common/notifications.qh:455
1945 #, c-format
1946 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
1947 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Raptor експлозия%s%s"
1948
1949 #: qcsrc/common/notifications.qh:456
1950 #, c-format
1951 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
1952 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Spiderbot експлозия%s%s"
1953
1954 #: qcsrc/common/notifications.qh:457
1955 #, c-format
1956 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
1957 msgstr "^BG%s^K1 бе раздробен на парчета от Spiderbot ракета%s%s"
1958
1959 #: qcsrc/common/notifications.qh:458
1960 #, c-format
1961 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
1962 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Racer експлозия%s%s"
1963
1964 #: qcsrc/common/notifications.qh:459
1965 #, c-format
1966 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
1967 msgstr "^BG%s^K1 не можа да намери укритие от Racer ракета%s%s"
1968
1969 #: qcsrc/common/notifications.qh:460
1970 #, c-format
1971 msgid "^BG%s^K1 was in the wrong place%s%s"
1972 msgstr "^BG%s^K1 бе на грешното място%s%s"
1973
1974 #: qcsrc/common/notifications.qh:461
1975 #, c-format
1976 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
1977 msgstr "^BG%s^K1 бе предаден от ^BG%s^K1%s%s"
1978
1979 #: qcsrc/common/notifications.qh:462
1980 #, c-format
1981 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s points every %s seconds)"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: qcsrc/common/notifications.qh:463
1985 #, c-format
1986 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
1987 msgstr "^BG%s^K1 бе замразен от ^BG%s"
1988
1989 #: qcsrc/common/notifications.qh:464
1990 #, c-format
1991 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
1992 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен от ^BG%s"
1993
1994 #: qcsrc/common/notifications.qh:465
1995 #, c-format
1996 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
1997 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен чрез пропадане"
1998
1999 #: qcsrc/common/notifications.qh:466
2000 #, c-format
2001 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: qcsrc/common/notifications.qh:467
2005 #, c-format
2006 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s second(s)"
2007 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен автоамтично след %s секунди(а)"
2008
2009 #: qcsrc/common/notifications.qh:468 qcsrc/common/notifications.qh:696
2010 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
2011 msgstr "^TC^TT^BG тийм спечели рунда"
2012
2013 #: qcsrc/common/notifications.qh:469 qcsrc/common/notifications.qh:697
2014 #, c-format
2015 msgid "^BG%s^BG wins the round"
2016 msgstr "^BG%s^BG спечели рунда"
2017
2018 #: qcsrc/common/notifications.qh:470 qcsrc/common/notifications.qh:603
2019 msgid "^BGRound tied"
2020 msgstr "^BGРунда е равен"
2021
2022 #: qcsrc/common/notifications.qh:471 qcsrc/common/notifications.qh:604
2023 msgid "^BGRound over, there's no winner"
2024 msgstr "^BGРунда приключи без победител"
2025
2026 #: qcsrc/common/notifications.qh:472
2027 #, c-format
2028 msgid "^BG%s^K1 froze themself"
2029 msgstr "^BG%s^K1 се замрази"
2030
2031 #: qcsrc/common/notifications.qh:473
2032 #, c-format
2033 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
2034 msgstr "^BGОбожествяването Ви ви спести %s точки на поражение, мошеник!"
2035
2036 #: qcsrc/common/notifications.qh:474
2037 #, c-format
2038 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
2039 msgstr ""
2040
2041 #: qcsrc/common/notifications.qh:475
2042 #, c-format
2043 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
2044 msgstr ""
2045
2046 #: qcsrc/common/notifications.qh:476 qcsrc/common/notifications.qh:701
2047 #, c-format
2048 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
2049 msgstr ""
2050
2051 #: qcsrc/common/notifications.qh:477 qcsrc/common/notifications.qh:702
2052 #, c-format
2053 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
2054 msgstr ""
2055
2056 #: qcsrc/common/notifications.qh:478 qcsrc/common/notifications.qh:703
2057 #, c-format
2058 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
2059 msgstr "^BGВие нямате ^F1%s"
2060
2061 #: qcsrc/common/notifications.qh:479 qcsrc/common/notifications.qh:704
2062 #, c-format
2063 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
2064 msgstr "^BGВие изпуснахте ^F1%s^BG%s"
2065
2066 #: qcsrc/common/notifications.qh:480 qcsrc/common/notifications.qh:705
2067 #, c-format
2068 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
2069 msgstr "^BGВие получихте ^F1%s"
2070
2071 #: qcsrc/common/notifications.qh:481 qcsrc/common/notifications.qh:706
2072 #, c-format
2073 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
2074 msgstr "^BGНямате достатъчно муниции за ^F1%s"
2075
2076 #: qcsrc/common/notifications.qh:482 qcsrc/common/notifications.qh:707
2077 #, c-format
2078 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
2079 msgstr "^F1%s %s^BG не може да стреля, но неговото ^F1%s^BG може"
2080
2081 #: qcsrc/common/notifications.qh:483 qcsrc/common/notifications.qh:708
2082 #, c-format
2083 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
2084 msgstr "^F1%s^BG не е ^F4налично^BG на тази карта"
2085
2086 #: qcsrc/common/notifications.qh:484
2087 #, c-format
2088 msgid "^BG%s^F3 connected%s"
2089 msgstr "^BG%s^F3 се свърза%s"
2090
2091 #: qcsrc/common/notifications.qh:485
2092 #, c-format
2093 msgid "^BG%s^F3 connected and joined the ^TC^TT team"
2094 msgstr "^BG%s^F3 се свърза и се присъедини към ^TC^TT отбор"
2095
2096 #: qcsrc/common/notifications.qh:486
2097 #, c-format
2098 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
2099 msgstr "^BG%s^F3 играе в момента"
2100
2101 #: qcsrc/common/notifications.qh:487 qcsrc/common/notifications.qh:711
2102 #, c-format
2103 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
2104 msgstr "^BG%s^BG изтърва топката!"
2105
2106 #: qcsrc/common/notifications.qh:488 qcsrc/common/notifications.qh:712
2107 #, c-format
2108 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
2109 msgstr "^BG%s^BG получи топката!"
2110
2111 #: qcsrc/common/notifications.qh:489
2112 #, c-format
2113 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
2114 msgstr "^BG%s^BG получи ключа за ^TC^TT отбор"
2115
2116 #: qcsrc/common/notifications.qh:490
2117 #, c-format
2118 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
2119 msgstr "^BG%s^BG изтърва ^TC^TT Ключ"
2120
2121 #: qcsrc/common/notifications.qh:491
2122 #, c-format
2123 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
2124 msgstr "^BG%s^BG изгуби ^TC^TT Ключ"
2125
2126 #: qcsrc/common/notifications.qh:492
2127 #, c-format
2128 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
2129 msgstr "^BG%s^BG задигна ^TC^TT Ключ"
2130
2131 #: qcsrc/common/notifications.qh:493
2132 #, c-format
2133 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
2134 msgstr "^BG%s^F3 е задържан"
2135
2136 #: qcsrc/common/notifications.qh:494
2137 #, c-format
2138 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
2139 msgstr "^BG%s^F3 няма повече животи"
2140
2141 #: qcsrc/common/notifications.qh:495
2142 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
2143 msgstr "^BGЧудовищата в момента са спряни"
2144
2145 #: qcsrc/common/notifications.qh:496
2146 #, c-format
2147 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
2148 msgstr "^BG%s^K1 получи Невидимост"
2149
2150 #: qcsrc/common/notifications.qh:497
2151 #, c-format
2152 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
2153 msgstr "^BG%s^K1 получи Щит"
2154
2155 #: qcsrc/common/notifications.qh:498
2156 #, c-format
2157 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
2158 msgstr "^BG%s^K1 получи Скорост"
2159
2160 #: qcsrc/common/notifications.qh:499
2161 #, c-format
2162 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
2163 msgstr "^BG%s^K1 получи Скорост"
2164
2165 #: qcsrc/common/notifications.qh:500
2166 #, c-format
2167 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
2168 msgstr "^BG%s^F3 се изключи"
2169
2170 #: qcsrc/common/notifications.qh:501
2171 #, c-format
2172 msgid "^BG%s^F3 was kicked for idling"
2173 msgstr "^BG%s^F3 бе изхвърлен заради отсъствие"
2174
2175 #: qcsrc/common/notifications.qh:502
2176 msgid ""
2177 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
2178 "spectators aren't allowed at the moment."
2179 msgstr ""
2180 "^F2Бяхте изхвърлен от сървъра, защото вие сте наблюдател, а в момента не са "
2181 "допустими наблюдатели."
2182
2183 #: qcsrc/common/notifications.qh:503
2184 #, c-format
2185 msgid "^BG%s^F3 is now spectating"
2186 msgstr "^BG%s^F3 е наблюдател"
2187
2188 #: qcsrc/common/notifications.qh:504
2189 #, c-format
2190 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
2191 msgstr "^BG%s^BG напусна състезанието"
2192
2193 #: qcsrc/common/notifications.qh:505
2194 #, c-format
2195 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
2196 msgstr "^BG%s^BG не можа да подобри своето %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2197
2198 #: qcsrc/common/notifications.qh:506
2199 #, c-format
2200 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
2201 msgstr "^BG%s^BG не можа да подобри %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2202
2203 #: qcsrc/common/notifications.qh:507
2204 #, c-format
2205 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
2206 msgstr "^BG%s^BG приключи състезанието"
2207
2208 #: qcsrc/common/notifications.qh:508
2209 #, c-format
2210 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
2211 msgstr "^BG%s^BG подобри рекорда на %s^BG, %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2212
2213 #: qcsrc/common/notifications.qh:509
2214 #, c-format
2215 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
2216 msgstr "^BG%s^BG подобри своето %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
2217
2218 #: qcsrc/common/notifications.qh:510
2219 #, c-format
2220 msgid ""
2221 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
2222 "and will be lost."
2223 msgstr ""
2224 "^BG%s^BG счупи рекорда с ^F2%s^BG, но за жалост няма UID и няма да бъде "
2225 "записан."
2226
2227 #: qcsrc/common/notifications.qh:511
2228 #, c-format
2229 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
2230 msgstr "^BG%s^BG получи %s%s^BG място с рекорд от %s%s"
2231
2232 #: qcsrc/common/notifications.qh:512
2233 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
2234 msgstr "^TC^TT ^BGотбор отбеляза"
2235
2236 #: qcsrc/common/notifications.qh:513
2237 #, c-format
2238 msgid ""
2239 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
2240 "kicked, because spectating isn't allowed at this time!"
2241 msgstr ""
2242 "^F2Трябва да станете играч в следващите %s иначе ще бъдете изхрълени, защото "
2243 "зяпачите не са позволени за момента!"
2244
2245 #: qcsrc/common/notifications.qh:514
2246 #, c-format
2247 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
2248 msgstr "^BG%s^K1 задигна Суперуръжие"
2249
2250 #: qcsrc/common/notifications.qh:515
2251 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: qcsrc/common/notifications.qh:516
2255 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: qcsrc/common/notifications.qh:517
2259 #, c-format
2260 msgid ""
2261 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
2262 "^F2Xonotic %s"
2263 msgstr ""
2264 "^F4БЕЛЕЖКА: ^BGСървърът използва ^F1Xonotic %s (beta)^BG, а вие имате "
2265 "^F2Xonotic %s"
2266
2267 #: qcsrc/common/notifications.qh:518
2268 #, c-format
2269 msgid ""
2270 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
2271 msgstr ""
2272 "^F4БЕЛЕЖКА: ^BGСървърът използва ^F1Xonotic %s^BG, а вие имате ^F2Xonotic %s"
2273
2274 #: qcsrc/common/notifications.qh:519
2275 #, c-format
2276 msgid ""
2277 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
2278 "the update from ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
2279 msgstr ""
2280 "^F4БЕЛЕЖКА: ^F1Xonotic %s^BG е наличен, а вие използвате ^F2Xonotic %s^BG - "
2281 "посетете адрес ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
2282
2283 #: qcsrc/common/notifications.qh:520
2284 #, c-format
2285 msgid "^F3SVQC Build information: ^F4%s"
2286 msgstr "^F3SVQC Информация за версията: ^F4%s"
2287
2288 #: qcsrc/common/notifications.qh:521
2289 #, c-format
2290 msgid ""
2291 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
2292 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1  свири на @!#%%-ия Акордеон%s%s"
2293
2294 #: qcsrc/common/notifications.qh:522
2295 #, c-format
2296 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
2297 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ия Акордеон%s%s"
2298
2299 #: qcsrc/common/notifications.qh:523
2300 #, c-format
2301 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: qcsrc/common/notifications.qh:524
2305 #, c-format
2306 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: qcsrc/common/notifications.qh:525
2310 #, c-format
2311 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
2312 msgstr ""
2313
2314 #: qcsrc/common/notifications.qh:526
2315 #, c-format
2316 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
2317 msgstr "^BG%s%s^K1 усети силното дърпане от Crylink%s%s на ^BG%s^K1"
2318
2319 #: qcsrc/common/notifications.qh:527
2320 #, c-format
2321 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
2322 msgstr "^BG%s^K1 усети силното дърпане на собствения си Crylink%s%s"
2323
2324 #: qcsrc/common/notifications.qh:528
2325 #, c-format
2326 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
2327 msgstr "^BG%s%s^K1 изяде ракета%s%s на ^BG%s^K1"
2328
2329 #: qcsrc/common/notifications.qh:529
2330 #, c-format
2331 msgid "^BG%s%s^K1 got too close ^BG%s^K1's rocket%s%s"
2332 msgstr "^BG%s%s^K1 бе твърде близо до ракета%s%s на ^BG%s^K1 "
2333
2334 #: qcsrc/common/notifications.qh:530
2335 #, c-format
2336 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: qcsrc/common/notifications.qh:531
2340 #, c-format
2341 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
2342 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан на парчета от Electro болт%s%s на ^BG%s^K1"
2343
2344 #: qcsrc/common/notifications.qh:532
2345 #, c-format
2346 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
2347 msgstr ""
2348 "^BG%s%s^K1 усети наелектризирания въздух от Electro комбо%s%s на  ^BG%s^K1"
2349
2350 #: qcsrc/common/notifications.qh:533
2351 #, c-format
2352 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
2353 msgstr ""
2354
2355 #: qcsrc/common/notifications.qh:534
2356 #, c-format
2357 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
2358 msgstr ""
2359
2360 #: qcsrc/common/notifications.qh:535
2361 #, c-format
2362 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: qcsrc/common/notifications.qh:536
2366 #, c-format
2367 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
2368 msgstr "^BG%s%s^K1 се приближи твърде близо до  огненото кълбо%s%s на ^BG%s^K1"
2369
2370 #: qcsrc/common/notifications.qh:537
2371 #, c-format
2372 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
2373 msgstr "^BG%s%s^K1 бе изгорен от огнената мина%s%s на  ^BG%s^K1"
2374
2375 #: qcsrc/common/notifications.qh:538
2376 #, c-format
2377 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
2378 msgstr "^BG%s^K1 трябваше да използва по-малко оръжие%s%s"
2379
2380 #: qcsrc/common/notifications.qh:539
2381 #, c-format
2382 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
2383 msgstr "^BG%s^K1 забрави за своята огнена мина%s%s"
2384
2385 #: qcsrc/common/notifications.qh:540
2386 #, c-format
2387 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
2388 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разбит от ракетите  Hagar%s%s на ^BG%s^K1"
2389
2390 #: qcsrc/common/notifications.qh:541
2391 #, c-format
2392 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
2393 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разбит от ракетите Hagar rockets%s%s на ^BG%s^K1"
2394
2395 #: qcsrc/common/notifications.qh:542
2396 #, c-format
2397 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
2398 msgstr "^BG%s^K1 си играеше със своите миниатюрни ракети Hagar%s%s"
2399
2400 #: qcsrc/common/notifications.qh:543
2401 #, c-format
2402 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
2403 msgstr "^BG%s%s^K1 бе нарязан на парчета от HLAC%s%s на ^BG%s^K1"
2404
2405 #: qcsrc/common/notifications.qh:544
2406 #, c-format
2407 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
2408 msgstr "^BG%s^K1 стана прекалено скоклив със своята HLAC%s%s"
2409
2410 #: qcsrc/common/notifications.qh:545
2411 #, c-format
2412 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
2413 msgstr ""
2414
2415 #: qcsrc/common/notifications.qh:546
2416 #, c-format
2417 msgid "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
2418 msgstr ""
2419
2420 #: qcsrc/common/notifications.qh:547
2421 #, c-format
2422 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
2423 msgstr "^BG%s%s^K1 бе хванат от гравитиращата Hook бомба%s%s на ^BG%s^K1"
2424
2425 #: qcsrc/common/notifications.qh:548
2426 #, c-format
2427 msgid ""
2428 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
2429 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1 свири на @!#%%-ата Klein Bottle%s%s"
2430
2431 #: qcsrc/common/notifications.qh:549
2432 #, c-format
2433 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
2434 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ата Klein Bottle%s%s"
2435
2436 #: qcsrc/common/notifications.qh:550
2437 #, c-format
2438 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
2439 msgstr "^BG%s%s^K1 бе убит с Machine Gun%s%s на ^BG%s^K1"
2440
2441 #: qcsrc/common/notifications.qh:551
2442 #, c-format
2443 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
2444 msgstr "^BG%s%s^K1 бе направен на решето от Machine Gun%s%s на ^BG%s^K1"
2445
2446 #: qcsrc/common/notifications.qh:552 qcsrc/common/notifications.qh:761
2447 #, c-format
2448 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
2449 msgstr ""
2450
2451 #: qcsrc/common/notifications.qh:553
2452 #, c-format
2453 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
2454 msgstr "^BG%s%s^K1 се приближи твърде близо до мината на ^BG%s^K1    %s%s"
2455
2456 #: qcsrc/common/notifications.qh:554
2457 #, c-format
2458 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
2459 msgstr "^BG%s^K1 забрави за собствената си мина%s%s"
2460
2461 #: qcsrc/common/notifications.qh:555
2462 #, c-format
2463 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
2464 msgstr "^BG%s%s^K1 бе твърде близо до гранатата Mortar%s%s на ^BG%s^K1's "
2465
2466 #: qcsrc/common/notifications.qh:556
2467 #, c-format
2468 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
2469 msgstr "^BG%s%s^K1 изяде граната Mortar %s%s от ^BG%s^K1's"
2470
2471 #: qcsrc/common/notifications.qh:557
2472 #, c-format
2473 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
2474 msgstr "^BG%s^K1 не видя собствената си Mortar граната%s%s"
2475
2476 #: qcsrc/common/notifications.qh:558
2477 #, c-format
2478 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
2479 msgstr "^BG%s^K1 се самовзриви със собствената си Mortar%s%s"
2480
2481 #: qcsrc/common/notifications.qh:559
2482 #, c-format
2483 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
2484 msgstr "^BG%s%s^K1 бе улучен от прикритие с Rifle от ^BG%s^K1%s%s"
2485
2486 #: qcsrc/common/notifications.qh:560
2487 #, c-format
2488 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
2489 msgstr "^BG%s%s^K1 умря от градушката от куршуми на ^BG%s^K1 с Rifle %s%s"
2490
2491 #: qcsrc/common/notifications.qh:561
2492 #, c-format
2493 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
2494 msgstr ""
2495 "^BG%s%s^K1 не успя да се прикрие от градушката от куршуми на ^BG%s^K1 с "
2496 "Rifle %s%s"
2497
2498 #: qcsrc/common/notifications.qh:562
2499 #, c-format
2500 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
2501 msgstr "^BG%s%s^K1 не успя да се прикрие от Rifle%s%s на ^BG%s^K1"
2502
2503 #: qcsrc/common/notifications.qh:563
2504 #, c-format
2505 msgid "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: qcsrc/common/notifications.qh:564
2509 #, c-format
2510 msgid "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2511 msgstr ""
2512
2513 #: qcsrc/common/notifications.qh:565
2514 #, c-format
2515 msgid "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: qcsrc/common/notifications.qh:566
2519 #, c-format
2520 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2521 msgstr ""
2522
2523 #: qcsrc/common/notifications.qh:567
2524 #, c-format
2525 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
2526 msgstr "^BG%s%s^K1 бе помлян от Seeker ракети%s%s  на ^BG%s^K1's "
2527
2528 #: qcsrc/common/notifications.qh:568
2529 #, c-format
2530 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
2531 msgstr "^BG%s%s^K1 бе маркиран от  Seeker%s%s на ^BG%s^K1"
2532
2533 #: qcsrc/common/notifications.qh:569
2534 #, c-format
2535 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
2536 msgstr "^BG%s^K1 си играеше с малките Seeker ракети%s%s"
2537
2538 #: qcsrc/common/notifications.qh:570
2539 #, c-format
2540 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: qcsrc/common/notifications.qh:571
2544 #, c-format
2545 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: qcsrc/common/notifications.qh:572
2549 #, c-format
2550 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
2551 msgstr "^BG%s%s^K1 бе застрелян от Shotgun%s%s на ^BG%s^K1"
2552
2553 #: qcsrc/common/notifications.qh:573
2554 #, c-format
2555 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
2556 msgstr "^BG%s%s^K1 наплляска ^BG%s^K1 с огромен Shotgun%s%s"
2557
2558 #: qcsrc/common/notifications.qh:574
2559 #, c-format
2560 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
2561 msgstr "^BG%s^K1 сега размишлява във формата на телепорти%s%s"
2562
2563 #: qcsrc/common/notifications.qh:575
2564 #, c-format
2565 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
2566 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1 свиреше на @!#%%-ата Tuba%s%s"
2567
2568 #: qcsrc/common/notifications.qh:576
2569 #, c-format
2570 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
2571 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ата Tuba%s%s"
2572
2573 #: qcsrc/common/notifications.qh:577
2574 #, c-format
2575 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
2576 msgstr ""
2577
2578 #: qcsrc/common/notifications.qh:578
2579 #, c-format
2580 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: qcsrc/common/notifications.qh:596
2584 msgid "^F4You are now alone!"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: qcsrc/common/notifications.qh:597
2588 msgid "^BGYou are attacking!"
2589 msgstr "^BGВие атакувате!"
2590
2591 #: qcsrc/common/notifications.qh:598
2592 msgid "^BGYou are defending!"
2593 msgstr "^BGВие отбранявате!"
2594
2595 #: qcsrc/common/notifications.qh:599
2596 msgid "^F4Begin!"
2597 msgstr "^F4Начало!"
2598
2599 #: qcsrc/common/notifications.qh:600
2600 msgid "^F4Game starts in ^COUNT"
2601 msgstr "^F4Играта започва след ^COUNT"
2602
2603 #: qcsrc/common/notifications.qh:601
2604 msgid "^F4Round starts in ^COUNT"
2605 msgstr "^F4Рунда започва след ^COUNT"
2606
2607 #: qcsrc/common/notifications.qh:602
2608 msgid "^F4Round cannot start"
2609 msgstr "^F4Рунда не може да започне"
2610
2611 #: qcsrc/common/notifications.qh:605
2612 msgid "^F2Don't camp!"
2613 msgstr "^F2Недей да кампваш!"
2614
2615 #: qcsrc/common/notifications.qh:607
2616 msgid ""
2617 "^BGYou are now free.\n"
2618 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
2619 "^BGif you think you will succeed."
2620 msgstr ""
2621 "^BGСега сте свободен.\n"
2622 "^BGЧувствайте се свободен да ^F2плените^BG отново вражеското знаме\n"
2623 "^BGако симислите, че ще успеете."
2624
2625 #: qcsrc/common/notifications.qh:608
2626 msgid "^BGThis flag is currently inactive"
2627 msgstr ""
2628
2629 #: qcsrc/common/notifications.qh:609
2630 msgid ""
2631 "^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag(s)\n"
2632 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
2633 "^BGMake some defensive scores before trying again."
2634 msgstr ""
2635
2636 #: qcsrc/common/notifications.qh:610
2637 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
2638 msgstr "^BGВие пленихте ^TC^TT^BG знаме!"
2639
2640 #: qcsrc/common/notifications.qh:611
2641 msgid "^BGYou captured the flag!"
2642 msgstr ""
2643
2644 #: qcsrc/common/notifications.qh:612
2645 #, c-format
2646 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
2647 msgstr "^BGТвърде много хвърляния на знамето! Хвърлянето е забранено за %s."
2648
2649 #: qcsrc/common/notifications.qh:613
2650 #, c-format
2651 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
2652 msgstr "^BG%s^BG предаде ^TC^TT^BG знаме на %s"
2653
2654 #: qcsrc/common/notifications.qh:614
2655 #, c-format
2656 msgid "^BG%s^BG passed the flag to %s"
2657 msgstr ""
2658
2659 #: qcsrc/common/notifications.qh:615
2660 #, c-format
2661 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
2662 msgstr "^BGПолучихте ^TC^TT^BG знаме от %s"
2663
2664 #: qcsrc/common/notifications.qh:616
2665 #, c-format
2666 msgid "^BGYou received the flag from %s"
2667 msgstr ""
2668
2669 #: qcsrc/common/notifications.qh:617
2670 #, c-format
2671 msgid "^BG%s^BG requests you to pass the flag%s"
2672 msgstr "^BG%s^BG изисква да му подадете знамето%s"
2673
2674 #: qcsrc/common/notifications.qh:618
2675 #, c-format
2676 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
2677 msgstr "^BGИзисквате от %s^BG да ви предаде знамето"
2678
2679 #: qcsrc/common/notifications.qh:619
2680 #, c-format
2681 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
2682 msgstr "^BGПредаохте ^TC^TT^BG знаме на %s"
2683
2684 #: qcsrc/common/notifications.qh:620
2685 #, c-format
2686 msgid "^BGYou passed the flag to %s"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: qcsrc/common/notifications.qh:621
2690 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
2691 msgstr "^BGВие получихте ^TC^TT^BG знаме!"
2692
2693 #: qcsrc/common/notifications.qh:622
2694 msgid "^BGYou got the flag!"
2695 msgstr ""
2696
2697 #: qcsrc/common/notifications.qh:623
2698 #, c-format
2699 msgid "^BGYou got your %steam^BG's flag, return it!"
2700 msgstr ""
2701
2702 #: qcsrc/common/notifications.qh:624
2703 #, c-format
2704 msgid "^BGYou got the %senemy^BG's flag, return it!"
2705 msgstr ""
2706
2707 #: qcsrc/common/notifications.qh:625
2708 #, c-format
2709 msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
2710 msgstr "^BGВрагът %s^BG открадна вашето знаме! Върнете го!"
2711
2712 #: qcsrc/common/notifications.qh:626
2713 #, c-format
2714 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
2715 msgstr "^BGВрагът %s (^BG%s%s)^BG открадна вашето знаме! Върнете го!"
2716
2717 #: qcsrc/common/notifications.qh:627
2718 #, c-format
2719 msgid "^BGThe %senemy^BG got the flag! Retrieve it!"
2720 msgstr ""
2721
2722 #: qcsrc/common/notifications.qh:628
2723 #, c-format
2724 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got the flag! Retrieve it!"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: qcsrc/common/notifications.qh:629
2728 #, c-format
2729 msgid "^BGThe %senemy^BG got their flag! Retrieve it!"
2730 msgstr ""
2731
2732 #: qcsrc/common/notifications.qh:630
2733 #, c-format
2734 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got their flag! Retrieve it!"
2735 msgstr ""
2736
2737 #: qcsrc/common/notifications.qh:631
2738 #, c-format
2739 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
2740 msgstr ""
2741
2742 #: qcsrc/common/notifications.qh:632
2743 #, c-format
2744 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: qcsrc/common/notifications.qh:633
2748 #, c-format
2749 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
2750 msgstr "^BGТвоя %sсъотборник^BG взе знамето! Защитавай го!"
2751
2752 #: qcsrc/common/notifications.qh:634
2753 #, c-format
2754 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
2755 msgstr "^BGТвоя %sсъотборник (^BG%s%s)^BG взе знамето! Защитавай го!"
2756
2757 #: qcsrc/common/notifications.qh:635
2758 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
2759 msgstr "^BGВие върнахте ^TC^TT^BG знаме!"
2760
2761 #: qcsrc/common/notifications.qh:636
2762 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
2763 msgstr "^BGПат! Враговете вече те виждат на радара!"
2764
2765 #: qcsrc/common/notifications.qh:637
2766 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
2767 msgstr "^BGПат! Знаменосците могат да бъдат забелязани от враговете на радара!"
2768
2769 #: qcsrc/common/notifications.qh:638
2770 #, c-format
2771 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
2772 msgstr "^K3%sВие улучихте ^BG%s"
2773
2774 #: qcsrc/common/notifications.qh:638
2775 #, c-format
2776 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
2777 msgstr "^K3%sВие отбелязахте срещу ^BG%s"
2778
2779 #: qcsrc/common/notifications.qh:639
2780 #, c-format
2781 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
2782 msgstr "^K1%sБяхте улучен от ^BG%s"
2783
2784 #: qcsrc/common/notifications.qh:639
2785 #, c-format
2786 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
2787 msgstr "^K1%s ^BG%s ви отбеляза попадение"
2788
2789 #: qcsrc/common/notifications.qh:640
2790 #, c-format
2791 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s^BG%s"
2792 msgstr "^K1%sБяхте улучен от ^BG%s^BG%s"
2793
2794 #: qcsrc/common/notifications.qh:640
2795 #, c-format
2796 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^BG%s"
2797 msgstr "^K1%s ^BG%s^BG%s ви отбеляза попадение"
2798
2799 #: qcsrc/common/notifications.qh:641
2800 #, c-format
2801 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s^BG%s"
2802 msgstr "^K3%sВие улучихте ^BG%s^BG%s"
2803
2804 #: qcsrc/common/notifications.qh:641
2805 #, c-format
2806 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s^BG%s"
2807 msgstr "^K3%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^BG%s"
2808
2809 #: qcsrc/common/notifications.qh:642
2810 #, c-format
2811 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
2812 msgstr "^K1%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^K1 докато те пишеха"
2813
2814 #: qcsrc/common/notifications.qh:642
2815 #, c-format
2816 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
2817 msgstr "^K1%sВие уличихте ^BG%s докато той пишеше"
2818
2819 #: qcsrc/common/notifications.qh:643
2820 #, c-format
2821 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing!"
2822 msgstr "^K1%s    ^BG%s^K1 ви направи точки докато писахте!"
2823
2824 #: qcsrc/common/notifications.qh:643
2825 #, c-format
2826 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
2827 msgstr "^K1%sБяхте убит от ^BG%s докато писахте"
2828
2829 #: qcsrc/common/notifications.qh:644
2830 #, c-format
2831 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing^BG%s"
2832 msgstr "^K1%s ^BG%s^K1 ви отбеляза докато писахте^BG%s"
2833
2834 #: qcsrc/common/notifications.qh:644
2835 #, c-format
2836 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s^BG%s"
2837 msgstr "^K1%s ^BG%s^BG%s ви уби докато писахте"
2838
2839 #: qcsrc/common/notifications.qh:645
2840 #, c-format
2841 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing^BG%s"
2842 msgstr "^K1%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^K1 докато те писаха^BG%s"
2843
2844 #: qcsrc/common/notifications.qh:645
2845 #, c-format
2846 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s^BG%s"
2847 msgstr "^K1%sБяхте убит докато писахте ^BG%s^BG%s"
2848
2849 #: qcsrc/common/notifications.qh:646
2850 msgid "^BGPress ^F2DROPWEAPON^BG again to toss the nade!"
2851 msgstr "^BGНатиснете ^F2DROPWEAPON^BG отново за да хвърлите гранатата!"
2852
2853 #: qcsrc/common/notifications.qh:647
2854 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
2855 msgstr ""
2856
2857 #: qcsrc/common/notifications.qh:648
2858 #, c-format
2859 msgid ""
2860 "^BGYou have been moved into a different team\n"
2861 "You are now on: %s"
2862 msgstr ""
2863 "^BGБяхте прехвърлен в друг отбор\n"
2864 "Сега сте в: %s"
2865
2866 #: qcsrc/common/notifications.qh:649
2867 msgid "^K1Don't go against your team mates!"
2868 msgstr "^K1Не се противопоставяйте на съотборниците си!"
2869
2870 #: qcsrc/common/notifications.qh:649
2871 msgid "^K1Don't shoot your team mates!"
2872 msgstr "^K1Не стреляйте по съотборниците си!"
2873
2874 #: qcsrc/common/notifications.qh:650
2875 msgid "^K1Die camper!"
2876 msgstr "^K1Умри, палаткаджия!"
2877
2878 #: qcsrc/common/notifications.qh:650
2879 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
2880 msgstr "^K1Преосмисли тактиката си, палаткаджия!"
2881
2882 #: qcsrc/common/notifications.qh:651
2883 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
2884 msgstr "^K1Вие нечестно се самоотстранихте!"
2885
2886 #: qcsrc/common/notifications.qh:652
2887 #, c-format
2888 msgid "^K1You were %s"
2889 msgstr "^K1Вие бяхте %s"
2890
2891 #: qcsrc/common/notifications.qh:653
2892 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
2893 msgstr "^K1Не можахте да задържите дъха си!"
2894
2895 #: qcsrc/common/notifications.qh:654
2896 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
2897 msgstr "^K1Ударухте земята с изпръщяване!"
2898
2899 #: qcsrc/common/notifications.qh:655
2900 msgid "^K1You felt a little too hot!"
2901 msgstr "^K1Вие се разгорещихте!"
2902
2903 #: qcsrc/common/notifications.qh:655
2904 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
2905 msgstr "^K1Станахте твърде хрупкав!"
2906
2907 #: qcsrc/common/notifications.qh:656
2908 msgid "^K1You killed your own dumb self!"
2909 msgstr "^K1Самоубихте се!"
2910
2911 #: qcsrc/common/notifications.qh:656
2912 msgid "^K1You need to be more careful!"
2913 msgstr "^K1Трябва да бъдете по-предпазлив"
2914
2915 #: qcsrc/common/notifications.qh:657
2916 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
2917 msgstr "^K1Не можахте да издържите на горещината!"
2918
2919 #: qcsrc/common/notifications.qh:658
2920 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
2921 msgstr "^K1Трябва да внимавате за чудовища!"
2922
2923 #: qcsrc/common/notifications.qh:658
2924 msgid "^K1You were killed by a monster!"
2925 msgstr "^K1Бяхте убит от чудовище!"
2926
2927 #: qcsrc/common/notifications.qh:659
2928 msgid "^K1Tastes like chicken!"
2929 msgstr "^K1Има вкус на пиле!"
2930
2931 #: qcsrc/common/notifications.qh:659
2932 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
2933 msgstr "^K1Забравихте да върнете щифта на мястото му!"
2934
2935 #: qcsrc/common/notifications.qh:660
2936 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: qcsrc/common/notifications.qh:661
2940 msgid "^K1You felt a little chilly!"
2941 msgstr ""
2942
2943 #: qcsrc/common/notifications.qh:661
2944 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
2945 msgstr ""
2946
2947 #: qcsrc/common/notifications.qh:662
2948 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: qcsrc/common/notifications.qh:663
2952 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
2953 msgstr "^K1Съживявате се заради липса на муниции..."
2954
2955 #: qcsrc/common/notifications.qh:663
2956 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
2957 msgstr "^K1Бяхте убит защото останахте без муниции..."
2958
2959 #: qcsrc/common/notifications.qh:664
2960 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
2961 msgstr "^K1Остаряхте без да вземете своето лекарство"
2962
2963 #: qcsrc/common/notifications.qh:664
2964 msgid "^K1You need to preserve your health"
2965 msgstr "^K1Трябва да пазите своето здраве"
2966
2967 #: qcsrc/common/notifications.qh:665
2968 msgid "^K1You became a shooting star!"
2969 msgstr "^K1Превърнахте се на падаща звезда!"
2970
2971 #: qcsrc/common/notifications.qh:666
2972 msgid "^K1You melted away in slime!"
2973 msgstr "^K1Стопихте се в калта!"
2974
2975 #: qcsrc/common/notifications.qh:667
2976 msgid "^K1You committed suicide!"
2977 msgstr "^K1Извършихте самоубийство!"
2978
2979 #: qcsrc/common/notifications.qh:667
2980 msgid "^K1You ended it all!"
2981 msgstr "^K1Вие приключихте всичко!"
2982
2983 #: qcsrc/common/notifications.qh:668
2984 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
2985 msgstr "^K1Затънахте в тресавището!"
2986
2987 #: qcsrc/common/notifications.qh:669
2988 #, c-format
2989 msgid "^BGYou are now on: %s"
2990 msgstr "^BGСега сте в: %s"
2991
2992 #: qcsrc/common/notifications.qh:670
2993 msgid "^K1You died in an accident!"
2994 msgstr "^K1Умряхте в инцидент!"
2995
2996 #: qcsrc/common/notifications.qh:671
2997 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
2998 msgstr "^K1Имахте неочаквана среща с кула!"
2999
3000 #: qcsrc/common/notifications.qh:671
3001 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
3002 msgstr "^K1Бяхте покосен от кула!"
3003
3004 #: qcsrc/common/notifications.qh:672
3005 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
3006 msgstr "^K1Имахте неочаквана среща с eWheel кула!"
3007
3008 #: qcsrc/common/notifications.qh:672
3009 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
3010 msgstr "^K1Бяхте покосен от eWheel кула!"
3011
3012 #: qcsrc/common/notifications.qh:673
3013 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
3014 msgstr "^K1Имахте злощастен сблъсък с кула Walker!"
3015
3016 #: qcsrc/common/notifications.qh:673
3017 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
3018 msgstr "^K1Бяхте покосен от кула Walker!"
3019
3020 #: qcsrc/common/notifications.qh:674
3021 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
3022 msgstr "^K1Бяхте хванат от взривната вълна на Bumblebee експлозия!"
3023
3024 #: qcsrc/common/notifications.qh:675
3025 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
3026 msgstr "^K1Бяхте премазан от превозно средство!"
3027
3028 #: qcsrc/common/notifications.qh:676
3029 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
3030 msgstr "^K1Вие бяхте хванат от Raptor бомба!"
3031
3032 #: qcsrc/common/notifications.qh:677
3033 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
3034 msgstr "^K1Вие бяхте в центъра на Raptor експлозия!"
3035
3036 #: qcsrc/common/notifications.qh:678
3037 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
3038 msgstr "^K1YВие бяхте хванат от взривната вълна на Spiderbot експлозия!"
3039
3040 #: qcsrc/common/notifications.qh:679
3041 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
3042 msgstr "^K1Вие бяхте радробен на парченца от Spiderbot ракета!"
3043
3044 #: qcsrc/common/notifications.qh:680
3045 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
3046 msgstr "^K1Вие бяхте хванат от взривната вълна на Racer експлозия!"
3047
3048 #: qcsrc/common/notifications.qh:681
3049 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
3050 msgstr "^K1Вие не можахте да се скриете от Racer ракета!"
3051
3052 #: qcsrc/common/notifications.qh:682
3053 msgid "^K1Watch your step!"
3054 msgstr "^K1Гледай къде ходиш!"
3055
3056 #: qcsrc/common/notifications.qh:683
3057 #, c-format
3058 msgid "^K1Moron! You fragged ^BG%s^K1, a team mate!"
3059 msgstr "^K1Идиот! Вие улучихте ^BG%s^K1, съотборник!"
3060
3061 #: qcsrc/common/notifications.qh:683
3062 #, c-format
3063 msgid "^K1Moron! You went against ^BG%s^K1, a team mate!"
3064 msgstr "^K1Идиот! Вие се противопоставихте на ^BG%s^K1, съотборник!"
3065
3066 #: qcsrc/common/notifications.qh:684
3067 #, c-format
3068 msgid "^K1You were fragged by ^BG%s^K1, a team mate"
3069 msgstr "^K1Вие бяхте убит от ^BG%s^K1, съотборник"
3070
3071 #: qcsrc/common/notifications.qh:684
3072 #, c-format
3073 msgid "^K1You were scored against by ^BG%s^K1, a team mate"
3074 msgstr "^K1Отбелязаха ви точки от ^BG%s^K1, съотборник"
3075
3076 #: qcsrc/common/notifications.qh:685
3077 msgid ""
3078 "^K1Stop idling!\n"
3079 "^BGDisconnecting in ^COUNT..."
3080 msgstr ""
3081 "^K1Спри да се мотаеш!\n"
3082 "^BGИзключване след ^COUNT..."
3083
3084 #: qcsrc/common/notifications.qh:686
3085 #, c-format
3086 msgid "^BGYou need %s^BG!"
3087 msgstr ""
3088
3089 #: qcsrc/common/notifications.qh:687
3090 #, c-format
3091 msgid "^BGYou also need %s^BG!"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: qcsrc/common/notifications.qh:688
3095 msgid "^BGDoor unlocked!"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: qcsrc/common/notifications.qh:689
3099 msgid "^F2You picked up some extra lives"
3100 msgstr "^F2Вие взехте няколко допълнителни живота"
3101
3102 #: qcsrc/common/notifications.qh:690
3103 #, c-format
3104 msgid "^K3You froze ^BG%s"
3105 msgstr "^K3Вие замръзихте ^BG%s"
3106
3107 #: qcsrc/common/notifications.qh:691
3108 #, c-format
3109 msgid "^K1You were frozen by ^BG%s"
3110 msgstr "^K1Бяхте замръзен от ^BG%s"
3111
3112 #: qcsrc/common/notifications.qh:692
3113 #, c-format
3114 msgid "^K3You revived ^BG%s"
3115 msgstr "^K3Вие съживихте ^BG%s"
3116
3117 #: qcsrc/common/notifications.qh:693
3118 msgid "^K3You revived yourself"
3119 msgstr "^K3Вие се съживихте"
3120
3121 #: qcsrc/common/notifications.qh:694
3122 #, c-format
3123 msgid "^K3You were revived by ^BG%s"
3124 msgstr "^K3Бяхте съживен от ^BG%s"
3125
3126 #: qcsrc/common/notifications.qh:695
3127 #, c-format
3128 msgid "^K3You were automatically revived after %s second(s)"
3129 msgstr "^K3Бяхте автоматично съживен след %s секунди(а)"
3130
3131 #: qcsrc/common/notifications.qh:698
3132 msgid "^K1You froze yourself"
3133 msgstr "^K1Вие се замразихте"
3134
3135 #: qcsrc/common/notifications.qh:699
3136 msgid "^K1Round already started, you spawn as frozen"
3137 msgstr "^K1Рунда вече започна, появявате се замръзнал"
3138
3139 #: qcsrc/common/notifications.qh:700
3140 #, c-format
3141 msgid "^K1A %s has arrived!"
3142 msgstr "^K1A %s пристигна!"
3143
3144 #: qcsrc/common/notifications.qh:709
3145 msgid ""
3146 "^K1No spawnpoints available!\n"
3147 "Hope your team can fix it..."
3148 msgstr ""
3149 "^K1Няма свободни места!\n"
3150 "Надявайте се отбора Ви да се справи с положението..."
3151
3152 #: qcsrc/common/notifications.qh:710
3153 msgid ""
3154 "^K1You may not join the game at this time.\n"
3155 "The player limit reached maximum capacity."
3156 msgstr ""
3157 "^K1В момента не може да се включите в играта.\n"
3158 "Броя на играчите достигна своя максимален капацитет."
3159
3160 #: qcsrc/common/notifications.qh:713
3161 msgid "^BGYou picked up the ball"
3162 msgstr "^BGВие получихте топката"
3163
3164 #: qcsrc/common/notifications.qh:714
3165 msgid "^BGKilling people while you don't have the ball gives no points!"
3166 msgstr ""
3167 "^BGЗа убийството на играчи, докато не притежавате топката, не получавате "
3168 "точки!"
3169
3170 #: qcsrc/common/notifications.qh:715
3171 msgid ""
3172 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3173 "Help the key carriers to meet!"
3174 msgstr ""
3175 "^BGВсички ключове са в ръцете на твоя отбор!\n"
3176 "Помогнете на ключоносителите да се срещнат!"
3177
3178 #: qcsrc/common/notifications.qh:716
3179 msgid ""
3180 "^BGAll keys are in ^TC^TT team^BG's hands!\n"
3181 "Interfere ^F4NOW^BG!"
3182 msgstr ""
3183 "^BGВсички ключове са в ръцете на ^TC^TT отбор^BG's !\n"
3184 "Попречете им ^F4ВЕДНАГА^BG!"
3185
3186 #: qcsrc/common/notifications.qh:717
3187 msgid ""
3188 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3189 "Meet the other key carriers ^F4NOW^BG!"
3190 msgstr ""
3191 "^BGВсички ключове са в ръцете на твоя отбор!\n"
3192 "Срещнете се с другите притежатели на ключове ^F4ВЕДНАГА^BG!"
3193
3194 #: qcsrc/common/notifications.qh:718
3195 msgid "^F4Round will start in ^COUNT"
3196 msgstr "^F4Рунда започва след ^COUNT"
3197
3198 #: qcsrc/common/notifications.qh:719
3199 msgid "^BGScanning frequency range..."
3200 msgstr "^BGСканиране на честотите"
3201
3202 #: qcsrc/common/notifications.qh:720
3203 msgid "^BGYou are starting with the ^TC^TT Key"
3204 msgstr "^BGВие започвате с(ъс) ^TC^TT ключ"
3205
3206 #: qcsrc/common/notifications.qh:721 qcsrc/common/notifications.qh:723
3207 #, c-format
3208 msgid ""
3209 "^BGWaiting for players to join...\n"
3210 "Need active players for: %s"
3211 msgstr ""
3212 "^BGИзчакване на играчи...\n"
3213 "Необходими активни играчи за: %s"
3214
3215 #: qcsrc/common/notifications.qh:722
3216 msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
3217 msgstr ""
3218
3219 #: qcsrc/common/notifications.qh:724
3220 #, c-format
3221 msgid "^BGWaiting for %s player(s) to join..."
3222 msgstr "^BGИзчакване на %s допълнителни играчи(а)..."
3223
3224 #: qcsrc/common/notifications.qh:725
3225 msgid "^F4^COUNT^BG left to find some ammo!"
3226 msgstr "^F4^COUNT^BG остават за да намерите допълнителни муниции!"
3227
3228 #: qcsrc/common/notifications.qh:726
3229 msgid "^BGGet some ammo or you'll be dead in ^F4^COUNT^BG!"
3230 msgstr ""
3231 "^BGНамерете допълнителни муниции или ще се споминате след ^F4^COUNT^BG!"
3232
3233 #: qcsrc/common/notifications.qh:726
3234 msgid "^BGGet some ammo! ^F4^COUNT^BG left!"
3235 msgstr "^BGНамерете муниции! ^F4^COUNT^BG остават!"
3236
3237 #: qcsrc/common/notifications.qh:727
3238 #, c-format
3239 msgid "^F2Extra lives remaining: ^K1%s"
3240 msgstr "^F2Оставащи допълнителни животи: ^K1%s"
3241
3242 #: qcsrc/common/notifications.qh:729
3243 #, c-format
3244 msgid ""
3245 "^F2^COUNT^BG until weapon change...\n"
3246 "Next weapon: ^F1%s"
3247 msgstr ""
3248 "^F2^COUNT^BG до смяната на следващото оръжие...\n"
3249 "Следващо оръжие: ^F1%s"
3250
3251 #: qcsrc/common/notifications.qh:730
3252 #, c-format
3253 msgid "^F2Active weapon: ^F1%s"
3254 msgstr "^F2Активно оръжие: ^F1%s"
3255
3256 #: qcsrc/common/notifications.qh:731
3257 msgid "^BGPress ^F2DROPWEAPON^BG again to toss the grenade!"
3258 msgstr "^BGНатиснете ^F2DROPWEAPON^BG отново за да метнете гранатата!"
3259
3260 #: qcsrc/common/notifications.qh:732
3261 msgid ""
3262 "^K1Your generator is NOT shielded!\n"
3263 "^BGRe-capture controlpoints to shield it!"
3264 msgstr ""
3265
3266 #: qcsrc/common/notifications.qh:733
3267 msgid ""
3268 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3269 "Keep fragging until we have a winner!"
3270 msgstr ""
3271 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
3272 "Продължете да се стреляте докато имаме победител!"
3273
3274 #: qcsrc/common/notifications.qh:733
3275 msgid ""
3276 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3277 "Keep scoring until we have a winner!"
3278 msgstr ""
3279 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
3280 "Продължете да бележите докато имаме победител!"
3281
3282 #: qcsrc/common/notifications.qh:734
3283 msgid ""
3284 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3285 "\n"
3286 "Generators are now decaying.\n"
3287 "The more control points your team holds,\n"
3288 "the faster the enemy generator decays"
3289 msgstr ""
3290
3291 #: qcsrc/common/notifications.qh:735
3292 #, c-format
3293 msgid ""
3294 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3295 "^BGAdded ^F4%s^BG to the game!"
3296 msgstr ""
3297 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
3298 "^BGДобавихме ^F4%s^BG към играта!"
3299
3300 #: qcsrc/common/notifications.qh:736
3301 msgid "^K1In^BG-portal created"
3302 msgstr ""
3303
3304 #: qcsrc/common/notifications.qh:737
3305 msgid "^F3Out^BG-portal created"
3306 msgstr ""
3307
3308 #: qcsrc/common/notifications.qh:738
3309 msgid ""
3310 "^K1Portal deployment failed.\n"
3311 "\n"
3312 "^F2Catch it to try again!"
3313 msgstr ""
3314
3315 #: qcsrc/common/notifications.qh:739
3316 msgid "^F2Invisibility has worn off"
3317 msgstr "^F2Невидимостта бе свалена"
3318
3319 #: qcsrc/common/notifications.qh:740
3320 msgid "^F2Shield has worn off"
3321 msgstr "^F2Бронята бе свалена"
3322
3323 #: qcsrc/common/notifications.qh:741
3324 msgid "^F2Speed has worn off"
3325 msgstr "^F2Скоростта бе свалена"
3326
3327 #: qcsrc/common/notifications.qh:742
3328 msgid "^F2Strength has worn off"
3329 msgstr "^F2Силата бе свалена"
3330
3331 #: qcsrc/common/notifications.qh:743
3332 msgid "^F2You are invisible"
3333 msgstr "^F2Вие сте невидим"
3334
3335 #: qcsrc/common/notifications.qh:744
3336 msgid "^F2Shield surrounds you"
3337 msgstr "^F2Щитът ви обгръща"
3338
3339 #: qcsrc/common/notifications.qh:745
3340 msgid "^F2You are on speed"
3341 msgstr "^F2Вие сте на скорост"
3342
3343 #: qcsrc/common/notifications.qh:746
3344 msgid "^F2Strength infuses your weapons with devastating power"
3345 msgstr "^F2Strength изпълва вашето оръжие с опустушителна сила"
3346
3347 #: qcsrc/common/notifications.qh:747
3348 msgid "^F2The race is over, finish your lap!"
3349 msgstr "^F2Състезанието приключи, завършете своята обиколка!"
3350
3351 #: qcsrc/common/notifications.qh:748
3352 msgid "^BGSecondary fire inflicts no damage!"
3353 msgstr "^BGВторостепенното оръжие не причинява поражения!"
3354
3355 #: qcsrc/common/notifications.qh:749
3356 msgid "^BGSequence completed!"
3357 msgstr ""
3358
3359 #: qcsrc/common/notifications.qh:750
3360 msgid "^BGThere are more to go..."
3361 msgstr ""
3362
3363 #: qcsrc/common/notifications.qh:751
3364 #, c-format
3365 msgid "^BGOnly %s^BG more to go..."
3366 msgstr ""
3367
3368 #: qcsrc/common/notifications.qh:752
3369 msgid "^F2Superweapons have broken down"
3370 msgstr "^F2Супероръжията се развалиха"
3371
3372 #: qcsrc/common/notifications.qh:753
3373 msgid "^F2Superweapons have been lost"
3374 msgstr "^F2Супероръжията бяха изгубени"
3375
3376 #: qcsrc/common/notifications.qh:754
3377 msgid "^F2You now have a superweapon"
3378 msgstr "^F2Сега притежавате супероръжие"
3379
3380 #: qcsrc/common/notifications.qh:755
3381 msgid "^K1Changing to ^TC^TT^K1 in ^COUNT"
3382 msgstr "^K1Смяна към ^TC^TT^K1 след ^COUNT"
3383
3384 #: qcsrc/common/notifications.qh:756
3385 msgid "^K1Changing team in ^COUNT"
3386 msgstr "^K1Смяна на отбор след ^COUNT"
3387
3388 #: qcsrc/common/notifications.qh:757
3389 msgid "^K1Spectating in ^COUNT"
3390 msgstr "^K1Зяпане след ^COUNT"
3391
3392 #: qcsrc/common/notifications.qh:758
3393 msgid "^K1Suicide in ^COUNT"
3394 msgstr "^K1Самоубийство след ^COUNT"
3395
3396 #: qcsrc/common/notifications.qh:759
3397 msgid "^F4Timeout begins in ^COUNT"
3398 msgstr "^F4Timeout започва след ^COUNT"
3399
3400 #: qcsrc/common/notifications.qh:760
3401 msgid "^F4Timeout ends in ^COUNT"
3402 msgstr "^F4Timeout приключва след ^COUNT"
3403
3404 #: qcsrc/common/notifications.qh:1070 qcsrc/common/notifications.qh:1071
3405 #, c-format
3406 msgid " (near %s)"
3407 msgstr "(около %s)"
3408
3409 #: qcsrc/common/notifications.qh:1078 qcsrc/common/notifications.qh:1079
3410 msgid "primary"
3411 msgstr "първично"
3412
3413 #: qcsrc/common/notifications.qh:1078 qcsrc/common/notifications.qh:1079
3414 msgid "secondary"
3415 msgstr "вторично"
3416
3417 #: qcsrc/common/notifications.qh:1089
3418 #, c-format
3419 msgid " ^F1(Press %s)"
3420 msgstr "^F1(Натиснете %s)"
3421
3422 #: qcsrc/common/notifications.qh:1099
3423 #, c-format
3424 msgid " with %s"
3425 msgstr "чрез %s"
3426
3427 #: qcsrc/common/notifications.qh:1110
3428 #, c-format
3429 msgid "%s^K1 made a TRIPLE FRAG! %s^BG"
3430 msgstr "%s^K1 направи ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ! %s^BG"
3431
3432 #: qcsrc/common/notifications.qh:1110
3433 #, c-format
3434 msgid "%s^K1 made a TRIPLE SCORE! %s^BG"
3435 msgstr "%s^K1 направи ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ! %s^BG"
3436
3437 #: qcsrc/common/notifications.qh:1110
3438 msgid "TRIPLE FRAG! "
3439 msgstr "ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ!"
3440
3441 #: qcsrc/common/notifications.qh:1111
3442 #, c-format
3443 msgid "%s^K1 made FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
3444 msgstr "%s^K1 направи ПЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3445
3446 #: qcsrc/common/notifications.qh:1111
3447 #, c-format
3448 msgid "%s^K1 unlocked RAGE! %s^BG"
3449 msgstr "%s^K1 отключи ЯРОСТ! %s^BG"
3450
3451 #: qcsrc/common/notifications.qh:1111
3452 msgid "RAGE! "
3453 msgstr "ЯРОСТ!"
3454
3455 #: qcsrc/common/notifications.qh:1112
3456 #, c-format
3457 msgid "%s^K1 made TEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
3458 msgstr "%s^K1 направи ДЕСЕН НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3459
3460 #: qcsrc/common/notifications.qh:1112
3461 #, c-format
3462 msgid "%s^K1 started a MASSACRE! %s^BG"
3463 msgstr "%s^K1 започна КЛАНЕ %s^BG"
3464
3465 #: qcsrc/common/notifications.qh:1112
3466 msgid "MASSACRE! "
3467 msgstr "КЛАНЕ!"
3468
3469 #: qcsrc/common/notifications.qh:1113
3470 #, c-format
3471 msgid "%s^K1 executed MAYHEM! %s^BG"
3472 msgstr "%s^K1 извърши КЛАННИЦА! %s^BG"
3473
3474 #: qcsrc/common/notifications.qh:1113
3475 #, c-format
3476 msgid "%s^K1 made FIFTEEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
3477 msgstr "%s^K1 направи ПЕТНАДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3478
3479 #: qcsrc/common/notifications.qh:1113
3480 msgid "MAYHEM! "
3481 msgstr "КЛАННИЦА!"
3482
3483 #: qcsrc/common/notifications.qh:1114
3484 #, c-format
3485 msgid "%s^K1 is a BERSERKER! %s^BG"
3486 msgstr "%s^K1 е БЕЗСТРАШЕН ВОЙН! %s^BG"
3487
3488 #: qcsrc/common/notifications.qh:1114
3489 #, c-format
3490 msgid "%s^K1 made TWENTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
3491 msgstr "%s^K1 направи ДВАДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3492
3493 #: qcsrc/common/notifications.qh:1114
3494 msgid "BERSERKER! "
3495 msgstr "БЕЗСТРАШЕН ВОЙН!"
3496
3497 #: qcsrc/common/notifications.qh:1115
3498 #, c-format
3499 msgid "%s^K1 inflicts CARNAGE! %s^BG"
3500 msgstr "%s^K1 нанася БЕЗМИЛОСТНА СЕЧ! %s^BG"
3501
3502 #: qcsrc/common/notifications.qh:1115
3503 #, c-format
3504 msgid "%s^K1 made TWENTY FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
3505 msgstr "%s^K1 направи ДВАДЕСЕТ И ПЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3506
3507 #: qcsrc/common/notifications.qh:1115
3508 msgid "CARNAGE! "
3509 msgstr "БЕЗМИЛОСТНА СЕЧ!"
3510
3511 #: qcsrc/common/notifications.qh:1116
3512 #, c-format
3513 msgid "%s^K1 made THIRTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
3514 msgstr "%s^K1 направи ТРИДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
3515
3516 #: qcsrc/common/notifications.qh:1116
3517 #, c-format
3518 msgid "%s^K1 unleashes ARMAGEDDON! %s^BG"
3519 msgstr "%s^K1 отприщи РЕШИТЕЛНА БОРБА! %s^BG"
3520
3521 #: qcsrc/common/notifications.qh:1116
3522 msgid "ARMAGEDDON! "
3523 msgstr "РЕШИТЕЛНА БОРБА!"
3524
3525 #: qcsrc/common/notifications.qh:1122
3526 #, c-format
3527 msgid "%s(^F1Bot^BG)"
3528 msgstr "%s(^F1Бот^BG)"
3529
3530 #: qcsrc/common/notifications.qh:1124
3531 #, c-format
3532 msgid "%s(Ping ^F1%d^BG)"
3533 msgstr "%s(Пинг ^F1%d^BG)"
3534
3535 #: qcsrc/common/notifications.qh:1130
3536 #, c-format
3537 msgid ""
3538 "\n"
3539 "(Health ^1%d^BG / Armor ^2%d^BG)%s"
3540 msgstr ""
3541 "\n"
3542 "(Кръв ^1%d^BG / Броня ^2%d^BG)%s"
3543
3544 #: qcsrc/common/notifications.qh:1132
3545 #, c-format
3546 msgid ""
3547 "\n"
3548 "(^F4Dead^BG)%s"
3549 msgstr ""
3550 "\n"
3551 "(^F4Мъртав^BG)%s"
3552
3553 #: qcsrc/common/notifications.qh:1169 qcsrc/common/notifications.qh:1182
3554 #, c-format
3555 msgid "%d score spree! "
3556 msgstr "Поредност от %d точки!"
3557
3558 #: qcsrc/common/notifications.qh:1181
3559 #, c-format
3560 msgid "%d frag spree! "
3561 msgstr "Поредност от %d попадения!"
3562
3563 #: qcsrc/common/notifications.qh:1194
3564 msgid "First blood! "
3565 msgstr "Първа кръв!"
3566
3567 #: qcsrc/common/notifications.qh:1194
3568 msgid "First score! "
3569 msgstr "Първа точка!"
3570
3571 #: qcsrc/common/notifications.qh:1198
3572 msgid "First casualty! "
3573 msgstr "Пръв инцидент!"
3574
3575 #: qcsrc/common/notifications.qh:1198
3576 msgid "First victim! "
3577 msgstr "Първа жертва!"
3578
3579 #: qcsrc/common/notifications.qh:1239
3580 #, c-format
3581 msgid "%s^K1 has %d frags in a row! %s^BG"
3582 msgstr "%s^K1 има %d последователни убийства! %s^BG"
3583
3584 #: qcsrc/common/notifications.qh:1240
3585 #, c-format
3586 msgid "%s^K1 made %d scores in a row! %s^BG"
3587 msgstr "%s^K1 направи %d последователни точки! %s^BG"
3588
3589 #: qcsrc/common/notifications.qh:1258
3590 #, c-format
3591 msgid "%s^K1 drew first blood! %s^BG"
3592 msgstr "%s^K1 източи първата капка кръв! %s^BG"
3593
3594 #: qcsrc/common/notifications.qh:1259
3595 #, c-format
3596 msgid "%s^K1 got the first score! %s^BG"
3597 msgstr "%s^K1 получи първата точка! %s^BG"
3598
3599 #: qcsrc/common/notifications.qh:1275
3600 #, c-format
3601 msgid ", ending their %d frag spree"
3602 msgstr ", приключвайки своята последователност от %d убийства"
3603
3604 #: qcsrc/common/notifications.qh:1276
3605 #, c-format
3606 msgid ", ending their %d score spree"
3607 msgstr ", приключвайки своята последователност от %d точки"
3608
3609 #: qcsrc/common/notifications.qh:1290
3610 #, c-format
3611 msgid ", losing their %d frag spree"
3612 msgstr ", губещ своята последователност от %d убийства"
3613
3614 #: qcsrc/common/notifications.qh:1291
3615 #, c-format
3616 msgid ", losing their %d score spree"
3617 msgstr ", губещ своята последователност от %d точки"
3618
3619 #: qcsrc/common/teams.qh:29
3620 msgid "Red"
3621 msgstr "Червено"
3622
3623 #: qcsrc/common/teams.qh:30
3624 msgid "Blue"
3625 msgstr "Синьо"
3626
3627 #: qcsrc/common/teams.qh:31
3628 msgid "Yellow"
3629 msgstr "Жълто"
3630
3631 #: qcsrc/common/teams.qh:32
3632 msgid "Pink"
3633 msgstr "Розово"
3634
3635 #: qcsrc/common/teams.qh:33
3636 msgid "Team"
3637 msgstr "Отбор"
3638
3639 #: qcsrc/common/teams.qh:34
3640 msgid "Neutral"
3641 msgstr "Неутрален"
3642
3643 #: qcsrc/common/util.qc:444
3644 #, c-format
3645 msgid "%d days, %02d:%02d:%02d"
3646 msgstr ""
3647
3648 #: qcsrc/common/util.qc:446
3649 #, c-format
3650 msgid "%02d:%02d:%02d"
3651 msgstr ""
3652
3653 #: qcsrc/common/weapons/w_arc.qc:15
3654 msgid "Arc"
3655 msgstr ""
3656
3657 #: qcsrc/common/weapons/w_blaster.qc:15
3658 msgid "Blaster"
3659 msgstr ""
3660
3661 #: qcsrc/common/weapons/w_crylink.qc:15
3662 msgid "Crylink"
3663 msgstr "Crylink"
3664
3665 #: qcsrc/common/weapons/w_devastator.qc:15
3666 msgid "Devastator"
3667 msgstr ""
3668
3669 #: qcsrc/common/weapons/w_electro.qc:15
3670 msgid "Electro"
3671 msgstr "Electro"
3672
3673 #: qcsrc/common/weapons/w_fireball.qc:15
3674 msgid "Fireball"
3675 msgstr "Огнена топка"
3676
3677 #: qcsrc/common/weapons/w_hagar.qc:15
3678 msgid "Hagar"
3679 msgstr "Hagar"
3680
3681 #: qcsrc/common/weapons/w_hlac.qc:15
3682 msgid "Heavy Laser Assault Cannon"
3683 msgstr "Лазерно оръдие"
3684
3685 #: qcsrc/common/weapons/w_hmg.qc:15
3686 msgid "Heavy Machine Gun"
3687 msgstr ""
3688
3689 #: qcsrc/common/weapons/w_hook.qc:15
3690 msgid "Grappling Hook"
3691 msgstr "Кука"
3692
3693 #: qcsrc/common/weapons/w_machinegun.qc:15
3694 msgid "Machine Gun"
3695 msgstr "Картечница"
3696
3697 #: qcsrc/common/weapons/w_minelayer.qc:15
3698 msgid "Mine Layer"
3699 msgstr "Mine Layer"
3700
3701 #: qcsrc/common/weapons/w_mortar.qc:15
3702 msgid "Mortar"
3703 msgstr "Минохвъргачка"
3704
3705 #: qcsrc/common/weapons/w_porto.qc:15
3706 msgid "Port-O-Launch"
3707 msgstr "Port-O-Launch"
3708
3709 #: qcsrc/common/weapons/w_rifle.qc:15
3710 msgid "Rifle"
3711 msgstr "Винтовка"
3712
3713 #: qcsrc/common/weapons/w_rpc.qc:15
3714 msgid "Rocket Propelled Chainsaw"
3715 msgstr ""
3716
3717 #: qcsrc/common/weapons/w_seeker.qc:15
3718 msgid "T.A.G. Seeker"
3719 msgstr "T.A.G. Seeker"
3720
3721 #: qcsrc/common/weapons/w_shockwave.qc:15
3722 msgid "Shockwave"
3723 msgstr ""
3724
3725 #: qcsrc/common/weapons/w_shotgun.qc:15
3726 msgid "Shotgun"
3727 msgstr "Пушка"
3728
3729 #: qcsrc/common/weapons/w_tuba.qc:16
3730 #, no-c-format
3731 msgid "@!#%'n Tuba"
3732 msgstr "@!#%'n Tuba"
3733
3734 #: qcsrc/common/weapons/w_vaporizer.qc:15
3735 msgid "Vaporizer"
3736 msgstr ""
3737
3738 #: qcsrc/common/weapons/w_vortex.qc:15
3739 msgid "Vortex"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:46
3743 msgid "Usage: menu_cmd command..., where possible commands are:\n"
3744 msgstr ""
3745 "Начин на употреба: menu_cmd команда..., където възможните команди са:\n"
3746
3747 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:47
3748 msgid "  sync - reloads all cvars on the current menu page\n"
3749 msgstr ""
3750 "  sync - презарежда всички cvar променливи на текущата страница от менюто\n"
3751
3752 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:48
3753 msgid "  directmenu ITEM - select a menu item as main item\n"
3754 msgstr "  directmenu ITEM - избиране на точка от менюто като основна\n"
3755
3756 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:79
3757 msgid "Available options:\n"
3758 msgstr "Възможни опции\n"
3759
3760 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:133
3761 msgid "Invalid command. For a list of supported commands, try menu_cmd help.\n"
3762 msgstr ""
3763 "Невалидна команда. За списък с всички команди, използвайте menu_cmd help.\n"
3764
3765 #: qcsrc/menu/item/listbox.qc:424
3766 #, c-format
3767 msgid "Item %d"
3768 msgstr "Елемент %d"
3769
3770 #: qcsrc/menu/item/textslider.qc:33 qcsrc/menu/item/textslider.qc:35
3771 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:39
3772 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:70
3773 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:116
3774 msgid "Custom"
3775 msgstr "Потребителски"
3776
3777 #: qcsrc/menu/xonotic/campaign.qc:285
3778 #, c-format
3779 msgid "Level %d: %s"
3780 msgstr "Ниво %d: %s"
3781
3782 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:75
3783 msgid "forced to be saved to config.cfg"
3784 msgstr "изисква запаметяване в config.cfg"
3785
3786 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:81 qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:91
3787 msgid "will not be saved"
3788 msgstr "няма да се запази"
3789
3790 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:86
3791 msgid "will be saved to config.cfg"
3792 msgstr "ще се запази в config.cfg"
3793
3794 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:95
3795 msgid "private"
3796 msgstr "частен"
3797
3798 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:97
3799 msgid "engine setting"
3800 msgstr "настройки на енджина"
3801
3802 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:99
3803 msgid "read only"
3804 msgstr "само за четене"
3805
3806 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.qc:7
3807 msgid "Credits"
3808 msgstr "Заслуги"
3809
3810 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.qc:23
3811 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:46
3812 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:282
3813 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:92
3814 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:83
3815 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer_winner.qc:24
3816 msgid "OK"
3817 msgstr "Добре"
3818
3819 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:6
3820 msgid "Welcome"
3821 msgstr "Добре дошли"
3822
3823 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:48
3824 msgid ""
3825 "Welcome to Xonotic, please select your language preference and enter your "
3826 "player name to get started.  You can change these options later through the "
3827 "menu system."
3828 msgstr ""
3829 "Добре дошли в Xonotic, моля изберете вашият език и въведете името на играча "
3830 "си. Можете да промените тези настройки и по-късно от менюто."
3831
3832 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:54
3833 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:41
3834 msgid "Name:"
3835 msgstr "Име:"
3836
3837 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:77
3838 msgid "Text language:"
3839 msgstr "Език на текста:"
3840
3841 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:86
3842 msgid "Allow player statistics to use your nickname at stats.xonotic.org?"
3843 msgstr ""
3844 "Използвай името на играча при събиране на статистика в stats.xonotic.org?"
3845
3846 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:90
3847 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:26
3848 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:26
3849 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:23
3850 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:35
3851 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:25
3852 msgid "Yes"
3853 msgstr "Да"
3854
3855 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:91
3856 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:29
3857 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:29
3858 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:24
3859 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:38
3860 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:26
3861 msgid "No"
3862 msgstr "Не"
3863
3864 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:92
3865 msgid "Undecided"
3866 msgstr ""
3867
3868 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:96
3869 msgid "Save settings"
3870 msgstr "Запазване на настройките"
3871
3872 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:6
3873 msgid "Ammo Panel"
3874 msgstr "Панел за амуниции"
3875
3876 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:25
3877 msgid "Ammunition display:"
3878 msgstr "Показване на амунициите:"
3879
3880 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:28
3881 msgid "Show only current ammo type"
3882 msgstr "Показване само на текущия тип амуниции"
3883
3884 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:31
3885 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:51
3886 msgid "Noncurrent alpha:"
3887 msgstr ""
3888
3889 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:35
3890 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:55
3891 msgid "Noncurrent scale:"
3892 msgstr ""
3893
3894 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:39
3895 msgid "Align icon:"
3896 msgstr "Подравняване на иконата:"
3897
3898 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:40
3899 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:39
3900 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:31
3901 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:43
3902 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:31
3903 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:43
3904 msgid "Left"
3905 msgstr "Ляво"
3906
3907 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:41
3908 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:41
3909 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:33
3910 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:44
3911 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:33
3912 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:44
3913 msgid "Right"
3914 msgstr "Дясно"
3915
3916 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_buffs.qc:6
3917 msgid "Buffs Panel"
3918 msgstr ""
3919
3920 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:6
3921 msgid "Centerprint Panel"
3922 msgstr ""
3923
3924 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:26
3925 msgid "Message duration:"
3926 msgstr "Продължителност на съобщението:"
3927
3928 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:30
3929 msgid "Fade time:"
3930 msgstr "Време за избледняване:"
3931
3932 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:34
3933 msgid "Flip messages order"
3934 msgstr "Обръщане на реда на съобщенията"
3935
3936 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:36
3937 msgid "Text alignment:"
3938 msgstr "Подравняване на текста:"
3939
3940 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:40
3941 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:62
3942 msgid "Center"
3943 msgstr "Център"
3944
3945 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:44
3946 msgid "Font scale:"
3947 msgstr "Размер на шрифта:"
3948
3949 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:6
3950 msgid "Chat Panel"
3951 msgstr "Чат панел"
3952
3953 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:25
3954 msgid "Chat entries:"
3955 msgstr "Записи в чата:"
3956
3957 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:28
3958 msgid "Chat size:"
3959 msgstr "Размер на чата:"
3960
3961 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:32
3962 msgid "Chat lifetime:"
3963 msgstr "Време за видимост на чата:"
3964
3965 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:36
3966 msgid "Chat beep sound"
3967 msgstr "Звук за чат-а"
3968
3969 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.qc:6
3970 msgid "Engine Info Panel"
3971 msgstr "Панел с информация за енджина"
3972
3973 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.qc:25
3974 msgid "Engine info:"
3975 msgstr "Информация за енджина:"
3976
3977 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.qc:28
3978 msgid "Use an averaging algorithm for fps"
3979 msgstr "Използване на усредняващ алгоритъм за fps"
3980
3981 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:6
3982 msgid "Health/Armor Panel"
3983 msgstr "Панел със Здраве/Броня"
3984
3985 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:25
3986 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:25
3987 msgid "Enable status bar"
3988 msgstr "Включване на лентата за статус"
3989
3990 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:27
3991 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:27
3992 msgid "Status bar alignment:"
3993 msgstr "Подравняване на лентата за статус"
3994
3995 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:35
3996 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:45
3997 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:35
3998 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:45
3999 msgid "Inward"
4000 msgstr "Навътре"
4001
4002 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:37
4003 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:46
4004 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:37
4005 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:46
4006 msgid "Outward"
4007 msgstr "Навън"
4008
4009 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:40
4010 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:40
4011 msgid "Icon alignment:"
4012 msgstr "Подравняване на иконите:"
4013
4014 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:48
4015 msgid "Flip health and armor positions"
4016 msgstr "Размяна на позицията на здравето и бронята"
4017
4018 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.qc:6
4019 msgid "Info Messages Panel"
4020 msgstr "Панел с информационни съобщения"
4021
4022 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.qc:25
4023 msgid "Info messages:"
4024 msgstr "Информационни съобщения:"
4025
4026 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.qc:28
4027 msgid "Flip align"
4028 msgstr "Обратно подравняване"
4029
4030 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_modicons.qc:6
4031 msgid "Mod Icons Panel"
4032 msgstr "Панел с икони на модовете"
4033
4034 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:6
4035 msgid "Notification Panel"
4036 msgstr "Панел за уведомления"
4037
4038 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:25
4039 msgid "Notifications:"
4040 msgstr "Уведомления:"
4041
4042 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:28
4043 msgid "Also print notifications to the console"
4044 msgstr "Показване на уведомления в конзолата"
4045
4046 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:31
4047 msgid "Flip notify order"
4048 msgstr "Обръщане на реда на уведомленията"
4049
4050 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:34
4051 msgid "Entry lifetime:"
4052 msgstr "Видимост на съобщенията:"
4053
4054 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:38
4055 msgid "Entry fadetime:"
4056 msgstr "Време за избледняване на съобщенията:"
4057
4058 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:6
4059 msgid "Physics Panel"
4060 msgstr "Панел за физика"
4061
4062 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:25
4063 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:24
4064 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:24
4065 msgid "Panel disabled"
4066 msgstr "Панелът е изключен"
4067
4068 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:26
4069 msgid "Panel enabled"
4070 msgstr "Панелът е включен"
4071
4072 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:27
4073 msgid "Panel enabled even observing"
4074 msgstr "Панелът е включен при наблюдение"
4075
4076 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:28
4077 msgid "Panel enabled only in Race/CTS"
4078 msgstr "Панелът е включен само в Race/CTS"
4079
4080 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:34
4081 msgid "Status bar"
4082 msgstr "Лента за статуса"
4083
4084 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:36
4085 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:60
4086 msgid "Left align"
4087 msgstr "Подравняване вляво"
4088
4089 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:37
4090 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:64
4091 msgid "Right align"
4092 msgstr "Подравняване вдясно"
4093
4094 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:38
4095 msgid "Inward align"
4096 msgstr "Подравняване навътре"
4097
4098 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:39
4099 msgid "Outward align"
4100 msgstr "Подръвняване навън"
4101
4102 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:43
4103 msgid "Flip speed/acceleration positions"
4104 msgstr "Размяна на позициите на скоростта/ускорението"
4105
4106 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:47
4107 msgid "Speed:"
4108 msgstr "Скорост:"
4109
4110 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:48
4111 msgid "Include vertical speed"
4112 msgstr "Включване на вертикалната скорост"
4113
4114 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:59
4115 msgid "Speed unit:"
4116 msgstr "Единица за скорост:"
4117
4118 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:61
4119 msgid "qu/s"
4120 msgstr "qu/s"
4121
4122 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:62
4123 msgid "m/s"
4124 msgstr "м/с"
4125
4126 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:63
4127 msgid "km/h"
4128 msgstr "км/ч"
4129
4130 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:64
4131 msgid "mph"
4132 msgstr "мили/ч"
4133
4134 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:65
4135 msgid "knots"
4136 msgstr "възли"
4137
4138 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:67
4139 msgid "Show"
4140 msgstr "Показване"
4141
4142 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:70
4143 msgid "Top speed"
4144 msgstr "Максимална скорост"
4145
4146 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:76
4147 msgid "Acceleration:"
4148 msgstr "Ускорение:"
4149
4150 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:77
4151 msgid "Include vertical acceleration"
4152 msgstr "Включване на вертикалното ускорение"
4153
4154 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:6
4155 msgid "Powerups Panel"
4156 msgstr "Панел с бонуси!"
4157
4158 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:48
4159 msgid "Flip strength and shield positions"
4160 msgstr "Размяна на позицията на силата и щита"
4161
4162 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:6
4163 msgid "Pressed Keys Panel"
4164 msgstr "Панел за натиснати клавиши"
4165
4166 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:25
4167 msgid "Panel enabled when spectating"
4168 msgstr "Панелът е включен по време на наблюдение"
4169
4170 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:26
4171 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:26
4172 msgid "Panel always enabled"
4173 msgstr "Панелът е винаги включен"
4174
4175 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:33
4176 msgid "Forced aspect:"
4177 msgstr "Принудително съотношение:"
4178
4179 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_racetimer.qc:6
4180 msgid "Race Timer Panel"
4181 msgstr "Панел с таймер за състезание"
4182
4183 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:6
4184 msgid "Radar Panel"
4185 msgstr "Радарен панел"
4186
4187 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:25
4188 msgid "Panel enabled in teamgames"
4189 msgstr "Включване на панела в отборни игри"
4190
4191 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:32
4192 msgid "Radar:"
4193 msgstr "Радар:"
4194
4195 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:35
4196 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:46
4197 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:85
4198 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:74
4199 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:124
4200 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:772
4201 msgid "Alpha:"
4202 msgstr "Прозрачност:"
4203
4204 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:39
4205 msgid "Rotation:"
4206 msgstr "Завъртане:"
4207
4208 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:41
4209 msgid "Forward"
4210 msgstr "Напред"
4211
4212 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:42
4213 msgid "West"
4214 msgstr "Запад"
4215
4216 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:43
4217 msgid "South"
4218 msgstr "Юг"
4219
4220 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:44
4221 msgid "East"
4222 msgstr "Изток"
4223
4224 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:45
4225 msgid "North"
4226 msgstr "Север"
4227
4228 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:49
4229 msgid "Scale:"
4230 msgstr "Скала:"
4231
4232 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:53
4233 msgid "Zoom mode:"
4234 msgstr "Режим на увеличение:"
4235
4236 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:55
4237 msgid "Zoomed in"
4238 msgstr "С увеличение"
4239
4240 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:56
4241 msgid "Zoomed out"
4242 msgstr "Без увеличение"
4243
4244 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:57
4245 msgid "Always zoomed"
4246 msgstr "Винаги с увеличение"
4247
4248 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:58
4249 msgid "Never zoomed"
4250 msgstr "Винаги без увеличение"
4251
4252 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:6
4253 msgid "Score Panel"
4254 msgstr "Панел с резултати"
4255
4256 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:25
4257 msgid "Score:"
4258 msgstr "Резултат:"
4259
4260 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:28
4261 msgid "Rankings:"
4262 msgstr "Класирания:"
4263
4264 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:29
4265 msgid "Off"
4266 msgstr "Изключено"
4267
4268 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:30
4269 msgid "And me"
4270 msgstr "И аз"
4271
4272 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:31
4273 msgid "Pure"
4274 msgstr "Чист"
4275
4276 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.qc:6
4277 msgid "Timer Panel"
4278 msgstr "Панел с таймер"
4279
4280 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.qc:25
4281 msgid "Timer:"
4282 msgstr "Таймер"
4283
4284 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.qc:28
4285 msgid "Show elapsed time"
4286 msgstr "Показване на изминалото време"
4287
4288 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_vote.qc:6
4289 msgid "Vote Panel"
4290 msgstr "Панел за гласуване"
4291
4292 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_vote.qc:25
4293 msgid "Alpha after voting:"
4294 msgstr "Алфа след гласуване:"
4295
4296 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:6
4297 msgid "Weapons Panel"
4298 msgstr "Панел за оръжията"
4299
4300 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:27
4301 msgid "Fade out after:"
4302 msgstr "Избледняване след:"
4303
4304 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:29
4305 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:157
4306 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:145
4307 msgid "Never"
4308 msgstr "Никога"
4309
4310 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:31
4311 #, c-format
4312 msgid "%ds"
4313 msgstr "%ds"
4314
4315 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:35
4316 msgid "Fade effect:"
4317 msgstr "Ефект за избледняване:"
4318
4319 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:38
4320 msgid "EF^None"
4321 msgstr "EF^Без"
4322
4323 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:39
4324 msgid "Alpha"
4325 msgstr "Прозрачност"
4326
4327 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:40
4328 msgid "Slide"
4329 msgstr "Приплъзване"
4330
4331 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:41
4332 msgid "EF^Both"
4333 msgstr "EF^И двата"
4334
4335 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:45
4336 msgid "Weapon icons:"
4337 msgstr "Икони за оръжията:"
4338
4339 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:48
4340 msgid "Show only owned weapons"
4341 msgstr "Показване само на притежаваните оръжия"
4342
4343 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:59
4344 msgid "Show weapon ID as:"
4345 msgstr "Показване на ID на оръжията като:"
4346
4347 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:60
4348 msgid "SHOWAS^None"
4349 msgstr "SHOWAS^Никак"
4350
4351 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:61
4352 msgid "Number"
4353 msgstr "Номер"
4354
4355 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:62
4356 msgid "Bind"
4357 msgstr "Задаване"
4358
4359 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:65
4360 msgid "Weapon ID scale:"
4361 msgstr ""
4362
4363 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:70
4364 msgid "Show Accuracy"
4365 msgstr "Показване на точност"
4366
4367 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:71
4368 msgid "Show Ammo"
4369 msgstr "Показване на амуниции"
4370
4371 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:74
4372 msgid "Ammo bar alpha:"
4373 msgstr "Прозрачност на лентата за амуниции:"
4374
4375 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:79
4376 msgid "Ammo bar color:"
4377 msgstr "Цвят на лентата за амуниции:"
4378
4379 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:6
4380 msgid "Panel HUD Setup"
4381 msgstr "Настройка на HUD панела"
4382
4383 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:24
4384 msgid "Panel background defaults:"
4385 msgstr "Настройки на фона на панела:"
4386
4387 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:26
4388 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:747
4389 msgid "Background:"
4390 msgstr "Фон:"
4391
4392 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:28
4393 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:40
4394 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:55
4395 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:94
4396 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:750 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:766
4397 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:783
4398 msgid "Disable"
4399 msgstr "Забраняване"
4400
4401 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:33
4402 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:80
4403 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:755
4404 msgid "Color:"
4405 msgstr "Цвят:"
4406
4407 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:38
4408 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:763
4409 msgid "Border size:"
4410 msgstr "Размер на рамката:"
4411
4412 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:53
4413 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:92
4414 msgid "Team color:"
4415 msgstr "Отборен цвят:"
4416
4417 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:61
4418 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:789
4419 msgid "Test team color in configure mode"
4420 msgstr "Тестване на отборния цвят по време на конфигурирането"
4421
4422 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:64
4423 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:792
4424 msgid "Padding:"
4425 msgstr "Отстояние:"
4426
4427 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:71
4428 msgid "HUD Dock:"
4429 msgstr "HUD Док:"
4430
4431 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:73
4432 msgid "DOCK^Disabled"
4433 msgstr "DOCK^Изключен"
4434
4435 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:74
4436 msgid "DOCK^Small"
4437 msgstr "DOCK^Малък"
4438
4439 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:75
4440 msgid "DOCK^Medium"
4441 msgstr "DOCK^Среден"
4442
4443 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:76
4444 msgid "DOCK^Large"
4445 msgstr "DOCK^Голям"
4446
4447 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:99
4448 msgid "Grid settings:"
4449 msgstr "Настройка на мрежата:"
4450
4451 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:102
4452 msgid "Snap panels to grid"
4453 msgstr "Прилепване на панелите към мрежата"
4454
4455 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:105
4456 msgid "Grid size:"
4457 msgstr "Размер на мрежата:"
4458
4459 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:106
4460 msgid "X:"
4461 msgstr "X:"
4462
4463 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:112
4464 msgid "Y:"
4465 msgstr "Y:"
4466
4467 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:120
4468 msgid "Exit setup"
4469 msgstr "Изход от настройките"
4470
4471 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:6
4472 msgid "Monster Tools"
4473 msgstr "Чудовищни средства"
4474
4475 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:21
4476 msgid "Monster:"
4477 msgstr "Чудовище:"
4478
4479 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:30
4480 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:27
4481 msgid "Spawn"
4482 msgstr "Прераждане"
4483
4484 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:31
4485 #: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:437
4486 msgid "Remove"
4487 msgstr "Премахване"
4488
4489 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:33
4490 msgid "Move target:"
4491 msgstr "Премести цел:"
4492
4493 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:34
4494 msgid "Follow"
4495 msgstr "Следвай"
4496
4497 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:35
4498 msgid "Wander"
4499 msgstr "Скитничество"
4500
4501 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:36
4502 msgid "Spawnpoint"
4503 msgstr "Място на включване"
4504
4505 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:37
4506 msgid "No moving"
4507 msgstr "Без движение"
4508
4509 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:39
4510 msgid "Colors:"
4511 msgstr "Цветове:"
4512
4513 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:41
4514 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:46
4515 msgid "Set skin:"
4516 msgstr "Задаване на облик:"
4517
4518 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:6
4519 msgid "Multiplayer"
4520 msgstr "Мрежова игра"
4521
4522 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:20
4523 msgid "Servers"
4524 msgstr "Сървъри"
4525
4526 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:21
4527 msgid "Create"
4528 msgstr "Създаване"
4529
4530 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:22
4531 msgid "Media"
4532 msgstr ""
4533
4534 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:23
4535 msgid "Profile"
4536 msgstr ""
4537
4538 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:46
4539 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:107
4540 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:190
4541 #: qcsrc/menu/xonotic/skinlist.qc:123 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:749
4542 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:765 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:774
4543 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:782 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:794
4544 msgid "Default"
4545 msgstr "По подразбиране"
4546
4547 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:48
4548 msgid "Unlimited"
4549 msgstr ""
4550
4551 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:72
4552 msgid "Gametype"
4553 msgstr ""
4554
4555 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:77
4556 msgid "Time limit:"
4557 msgstr "Времеви лимит:"
4558
4559 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:79
4560 msgid "TIMLIM^Default"
4561 msgstr ""
4562
4563 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:80
4564 msgid "TIMLIM^1 minute"
4565 msgstr ""
4566
4567 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:81
4568 msgid "TIMLIM^2 minutes"
4569 msgstr ""
4570
4571 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:82
4572 msgid "TIMLIM^3 minutes"
4573 msgstr ""
4574
4575 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:83
4576 msgid "TIMLIM^4 minutes"
4577 msgstr ""
4578
4579 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:84
4580 msgid "TIMLIM^5 minutes"
4581 msgstr ""
4582
4583 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:85
4584 msgid "TIMLIM^6 minutes"
4585 msgstr ""
4586
4587 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:86
4588 msgid "TIMLIM^7 minutes"
4589 msgstr ""
4590
4591 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:87
4592 msgid "TIMLIM^8 minutes"
4593 msgstr ""
4594
4595 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:88
4596 msgid "TIMLIM^9 minutes"
4597 msgstr ""
4598
4599 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:89
4600 msgid "TIMLIM^10 minutes"
4601 msgstr ""
4602
4603 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:90
4604 msgid "TIMLIM^15 minutes"
4605 msgstr ""
4606
4607 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:91
4608 msgid "TIMLIM^20 minutes"
4609 msgstr ""
4610
4611 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:92
4612 msgid "TIMLIM^25 minutes"
4613 msgstr ""
4614
4615 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:93
4616 msgid "TIMLIM^30 minutes"
4617 msgstr ""
4618
4619 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:94
4620 msgid "TIMLIM^40 minutes"
4621 msgstr ""
4622
4623 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:95
4624 msgid "TIMLIM^50 minutes"
4625 msgstr ""
4626
4627 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:96
4628 msgid "TIMLIM^60 minutes"
4629 msgstr ""
4630
4631 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:97
4632 msgid "TIMLIM^Infinite"
4633 msgstr ""
4634
4635 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:100
4636 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:102
4637 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:225
4638 msgid "Frag limit:"
4639 msgstr "Максимум убийства:"
4640
4641 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:105
4642 msgid "Teams:"
4643 msgstr "Отбори:"
4644
4645 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:108
4646 msgid "2 teams"
4647 msgstr ""
4648
4649 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:109
4650 msgid "3 teams"
4651 msgstr ""
4652
4653 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:110
4654 msgid "4 teams"
4655 msgstr ""
4656
4657 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:113
4658 msgid "Player slots:"
4659 msgstr "Брой играчи:"
4660
4661 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:116
4662 msgid "Number of bots:"
4663 msgstr "Брой ботове:"
4664
4665 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:119
4666 msgid "Bot skill:"
4667 msgstr "Умения на ботовете:"
4668
4669 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:122
4670 msgid "Botlike"
4671 msgstr "Като бот"
4672
4673 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:123
4674 msgid "Beginner"
4675 msgstr "Начинаещ"
4676
4677 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:124
4678 msgid "You will win"
4679 msgstr "Ти ще спечелиш"
4680
4681 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:125
4682 msgid "You can win"
4683 msgstr "Ти може да спечелиш"
4684
4685 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:126
4686 msgid "You might win"
4687 msgstr "Ти може и да не спечелиш"
4688
4689 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:127
4690 msgid "Advanced"
4691 msgstr "Напреднал"
4692
4693 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:128
4694 msgid "Expert"
4695 msgstr "Експерт"
4696
4697 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:129
4698 msgid "Pro"
4699 msgstr "Професионалист"
4700
4701 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:130
4702 msgid "Assassin"
4703 msgstr "Наемен убиец"
4704
4705 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:131
4706 msgid "Unhuman"
4707 msgstr "Нечовек"
4708
4709 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_cr