724e63f4ea1f47e7197b62bd3bba00c011c7d313
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.ca.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # LegendGuard, 2020
7 # LegendGuard, 2020
8 # Roi Asher Gerszkoviez <gerszkoviez@gmail.com>, 2017
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2020-06-07 07:23+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2020-07-22 09:54+0000\n"
15 "Last-Translator: LegendGuard\n"
16 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/team-xonotic/xonotic/"
17 "language/ca/)\n"
18 "Language: ca\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
23
24 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:81
25 #, c-format
26 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)"
27 msgstr "^2Exportat amb èxit a %s! (Nota: Està guardat en data/data/)"
28
29 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:85
30 #, c-format
31 msgid "^1Couldn't write to %s"
32 msgstr "^1No s'ha pogut escriure a %s"
33
34 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:174
35 #, c-format
36 msgid "^3Countdown message at time %s, seconds left: ^COUNT"
37 msgstr "^3Missatge de compte enrere a l'hora %s, segons restants: ^COUNT"
38
39 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:176
40 #, c-format
41 msgid ""
42 "^1Multiline message at time %s that\n"
43 "^1lasts longer than normal"
44 msgstr ""
45 "^1Missatge de múltiples línies a l'hora %s\n"
46 "^1dura més del normal"
47
48 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:178
49 #, c-format
50 msgid "Message at time %s"
51 msgstr "Missatge a l’hora %s"
52
53 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:183
54 msgid "Generic message"
55 msgstr "Missatge genèric"
56
57 #: qcsrc/client/hud/panel/chat.qc:89
58 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
59 msgstr "^3Jugador^7: Això és l'àrea del xat."
60
61 #: qcsrc/client/hud/panel/engineinfo.qc:76
62 #, c-format
63 msgid "FPS: %.*f"
64 msgstr "FPS: %.*f"
65
66 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:95
67 msgid "^1Observing"
68 msgstr "^1Observant"
69
70 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:97
71 #, c-format
72 msgid "^1Spectating: ^7%s"
73 msgstr "^1Espectant: ^7%s"
74
75 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
76 #, c-format
77 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
78 msgstr "^1Premeu ^3%s^1 per a observar"
79
80 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
81 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:47
82 msgid "primary fire"
83 msgstr "tret primari"
84
85 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:110
86 #, c-format
87 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
88 msgstr "^1Premeu ^3%s^1 o ^3%s^1 per al jugador següent o anterior"
89
90 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:110
91 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:114
92 msgid "next weapon"
93 msgstr "següent arma"
94
95 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:110
96 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:114
97 msgid "previous weapon"
98 msgstr "anterior arma"
99
100 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:114
101 #, c-format
102 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
103 msgstr "^1Utilitzeu ^3%s^1 o ^3%s^1 per canviar la velocitat"
104
105 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:116
106 #, c-format
107 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe, ^3%s^1 to change camera mode"
108 msgstr "^1Premeu ^3%s^1 per a observar, ^3%s^1 per canviar el mode de càmera"
109
110 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:116
111 #: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:190
112 msgid "drop weapon"
113 msgstr "amollar arma"
114
115 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:116
116 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:48
117 msgid "secondary fire"
118 msgstr "tret secundari"
119
120 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:119
121 #, c-format
122 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
123 msgstr "^1Prem ^3%s^1 per a informació del mode de joc"
124
125 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:119
126 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:103
127 msgid "server info"
128 msgstr "informació del servidor"
129
130 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:132
131 msgid "^1Match has already begun"
132 msgstr "^1La partida ja ha començat"
133
134 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:134
135 msgid "^1You have no more lives left"
136 msgstr "^1No tens cap vida restant"
137
138 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:136
139 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:139
140 #, c-format
141 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
142 msgstr "^1Prem ^3%s^1 per a unir-te"
143
144 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:136
145 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:139
146 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:430
147 msgid "jump"
148 msgstr "saltar"
149
150 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:147
151 #, c-format
152 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
153 msgstr "^1El joc comença en ^3%d^1 segons"
154
155 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:153
156 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
157 msgstr "^2Actualment en etapa d'^1escalfament^2!"
158
159 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:168
160 #, c-format
161 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
162 msgstr "%sPrem ^3%s%s per acabar l'escalfament"
163
164 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:168
165 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:170
166 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:183
167 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:99
168 msgid "ready"
169 msgstr "preparat"
170
171 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:170
172 #, c-format
173 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
174 msgstr "%sPrem ^3%s%s quan estiguis llest"
175
176 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:175
177 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
178 msgstr ""
179 "^2Esperant a que els altres estiguin llestos per acabar l'escalfament..."
180
181 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:177
182 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
183 msgstr "^2Esperant a que els altres estiguin llestos..."
184
185 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:183
186 #, c-format
187 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
188 msgstr "^2Prem ^3%s^2 per acabar l'escalfament"
189
190 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:204
191 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
192 msgstr "Els números d'equip estan desequilibrats!"
193
194 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:207
195 #, c-format
196 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
197 msgstr " Prem ^3%s%s per ajustar"
198
199 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:207
200 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:115
201 msgid "team menu"
202 msgstr "menú d'equip"
203
204 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:217
205 msgid "^1Spectating this player:"
206 msgstr "^1Espectant a aquest jugador:"
207
208 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:217
209 msgid "^1Spectating you:"
210 msgstr "^1Espectant-te a tu:"
211
212 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:233
213 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
214 msgstr "^7Prem ^3ESC ^7per veure les opcions de HUD."
215
216 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:234
217 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
218 msgstr "^3Doble clic ^7en un panell per a opcions específiques del panell."
219
220 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:235
221 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
222 msgstr "^3CTRL ^7per desactivar la prova de col·lisions, ^3SHIFT ^7i"
223
224 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:236
225 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
226 msgstr "^3ALT ^7+ ^3TECLES DE DIRECCIÓ ^7per ajustaments fins."
227
228 #: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:183
229 msgid "Personal best"
230 msgstr "Rècord personal"
231
232 #: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:193
233 msgid "Server best"
234 msgstr "Rècord del servidor"
235
236 #: qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:127 qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:128
237 #: qcsrc/client/hud/panel/score.qc:69
238 #, c-format
239 msgid "Player %d"
240 msgstr "Jugador %d"
241
242 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:597
243 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:599
244 #, c-format
245 msgid "Submenu%d"
246 msgstr "Submenú%d"
247
248 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:604
249 #, c-format
250 msgid "Command%d"
251 msgstr "Ordre%d"
252
253 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:630
254 msgid "Continue..."
255 msgstr "Continuar..."
256
257 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:787
258 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:794
259 msgid "Chat"
260 msgstr "Xat"
261
262 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:788
263 msgid "QMCMD^Send public message to"
264 msgstr "QMCMD^Enviar missatge públic a"
265
266 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:789
267 msgid "QMCMD^:-) / nice one"
268 msgstr "QMCMD^:-) / bona"
269
270 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:789
271 msgid "QMCMD^nice one"
272 msgstr "QMCMD^bona"
273
274 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:790
275 msgid "QMCMD^good game"
276 msgstr "QMCMD^ben jugat"
277
278 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:791
279 msgid "QMCMD^hi / good luck"
280 msgstr "QMCMD^hola / bona sort"
281
282 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:791
283 msgid "QMCMD^hi / good luck and have fun"
284 msgstr "QMCMD^hola / bona sort i diverteix"
285
286 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:793
287 msgid "QMCMD^Send in English"
288 msgstr "QMCMD^Enviar en anglès"
289
290 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:798
291 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:814
292 msgid "QMCMD^Team chat"
293 msgstr "QMCMD^Xat de l'equip"
294
295 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:799
296 msgid "QMCMD^strength soon"
297 msgstr "QMCMD^la força apareixerà aviat"
298
299 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:800
300 msgid "QMCMD^free item %x^7 (l:%y^7)"
301 msgstr "QMCMD^objecte gratuït %x^7 (l:%y^7)"
302
303 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:800
304 msgid "QMCMD^free item, icon"
305 msgstr "QMCMD^objecte gratuït, icona"
306
307 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:801
308 msgid "QMCMD^took item (l:%l^7)"
309 msgstr "QMCMD^va prendre l'objecte (l:% l ^ 7)"
310
311 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:801
312 msgid "QMCMD^took item, icon"
313 msgstr "QMCMD^va prendre l'objecte, icona"
314
315 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:802
316 msgid "QMCMD^negative"
317 msgstr "QMCMD^negatiu"
318
319 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:803
320 msgid "QMCMD^positive"
321 msgstr "QMCMD^positiu"
322
323 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:804
324 msgid "QMCMD^need help (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
325 msgstr "QMCMD^necessito ajuda (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
326
327 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:804
328 msgid "QMCMD^need help, icon"
329 msgstr "QMCMD^necessito ajuda, icona"
330
331 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
332 msgid "QMCMD^enemy seen (l:%y^7)"
333 msgstr "QMCMD^enemic vist (l:%y^7)"
334
335 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
336 msgid "QMCMD^enemy seen, icon"
337 msgstr "QMCMD^enemic vist, icona"
338
339 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:806
340 msgid "QMCMD^flag seen (l:%y^7)"
341 msgstr "QMCMD^bandera vista (l:%y^7)"
342
343 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:806
344 msgid "QMCMD^flag seen, icon"
345 msgstr "QMCMD^bandera vista, icona"
346
347 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:807
348 msgid "QMCMD^defending (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
349 msgstr ""
350
351 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:807
352 msgid "QMCMD^defending, icon"
353 msgstr ""
354
355 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:808
356 msgid "QMCMD^roaming (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
357 msgstr ""
358
359 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:808
360 msgid "QMCMD^roaming, icon"
361 msgstr ""
362
363 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:809
364 msgid "QMCMD^attacking (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
365 msgstr ""
366
367 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:809
368 msgid "QMCMD^attacking, icon"
369 msgstr ""
370
371 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:810
372 msgid "QMCMD^killed flagcarrier (l:%y^7)"
373 msgstr ""
374
375 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:810
376 msgid "QMCMD^killed flagcarrier, icon"
377 msgstr ""
378
379 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:811
380 #, c-format
381 msgid "QMCMD^dropped flag (l:%d^7)"
382 msgstr ""
383
384 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:811
385 msgid "QMCMD^dropped flag, icon"
386 msgstr ""
387
388 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:812
389 msgid "QMCMD^drop weapon, icon"
390 msgstr ""
391
392 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:812
393 msgid "QMCMD^dropped weapon %w^7 (l:%l^7)"
394 msgstr ""
395
396 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:813
397 msgid "QMCMD^drop flag/key, icon"
398 msgstr ""
399
400 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:813
401 msgid "QMCMD^dropped flag/key %w^7 (l:%l^7)"
402 msgstr ""
403
404 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:817
405 msgid "QMCMD^Send private message to"
406 msgstr ""
407
408 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:819
409 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:849
410 msgid "QMCMD^Settings"
411 msgstr ""
412
413 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:820
414 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:827
415 msgid "QMCMD^View/HUD settings"
416 msgstr ""
417
418 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:821
419 msgid "QMCMD^3rd person view"
420 msgstr ""
421
422 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:822
423 msgid "QMCMD^Player models like mine"
424 msgstr ""
425
426 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:823
427 msgid "QMCMD^Names above players"
428 msgstr ""
429
430 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:824
431 msgid "QMCMD^Crosshair per weapon"
432 msgstr ""
433
434 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:825
435 msgid "QMCMD^FPS"
436 msgstr ""
437
438 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:826
439 msgid "QMCMD^Net graph"
440 msgstr ""
441
442 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:829
443 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:832
444 msgid "QMCMD^Sound settings"
445 msgstr ""
446
447 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:830
448 msgid "QMCMD^Hit sound"
449 msgstr ""
450
451 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:831
452 msgid "QMCMD^Chat sound"
453 msgstr ""
454
455 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:836
456 msgid "QMCMD^Change spectator camera"
457 msgstr ""
458
459 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:841
460 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:845
461 msgid "QMCMD^Observer camera"
462 msgstr ""
463
464 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:842
465 msgid "QMCMD^Increase speed"
466 msgstr ""
467
468 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:843
469 msgid "QMCMD^Decrease speed"
470 msgstr ""
471
472 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:844
473 msgid "QMCMD^Wall collision"
474 msgstr ""
475
476 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:848
477 msgid "QMCMD^Fullscreen"
478 msgstr ""
479
480 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:851
481 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:861
482 msgid "QMCMD^Call a vote"
483 msgstr ""
484
485 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:852
486 msgid "QMCMD^Restart the map"
487 msgstr ""
488
489 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:853
490 msgid "QMCMD^End match"
491 msgstr ""
492
493 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:856
494 msgid "QMCMD^Reduce match time"
495 msgstr ""
496
497 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:857
498 msgid "QMCMD^Extend match time"
499 msgstr ""
500
501 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:860
502 msgid "QMCMD^Shuffle teams"
503 msgstr ""
504
505 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:865
506 msgid "QMCMD^Spectate a player"
507 msgstr ""
508
509 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:59
510 #, c-format
511 msgid " (-%dL)"
512 msgstr ""
513
514 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:64
515 #, c-format
516 msgid " (+%dL)"
517 msgstr ""
518
519 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:83
520 msgid "Start line"
521 msgstr ""
522
523 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:85
524 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:89
525 msgid "Finish line"
526 msgstr ""
527
528 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:87
529 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:156
530 #, c-format
531 msgid "Intermediate %d"
532 msgstr ""
533
534 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:159
535 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:206
536 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:267
537 #, c-format
538 msgid "PENALTY: %.1f (%s)"
539 msgstr ""
540
541 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:159 qcsrc/client/main.qc:1102
542 msgid "missing a checkpoint"
543 msgstr ""
544
545 #: qcsrc/client/hud/panel/radar.qc:386
546 msgid "Click to select teleport destination"
547 msgstr ""
548
549 #: qcsrc/client/hud/panel/radar.qc:390
550 msgid "Click to select spawn location"
551 msgstr ""
552
553 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:105
554 msgid "Number of ball carrier kills"
555 msgstr ""
556
557 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:105
558 msgid "SCO^bckills"
559 msgstr ""
560
561 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:106
562 msgid "SCO^bctime"
563 msgstr ""
564
565 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:106
566 msgid "Total amount of time holding the ball in Keepaway"
567 msgstr ""
568
569 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:107
570 msgid "How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was captured"
571 msgstr ""
572
573 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:107
574 msgid "SCO^caps"
575 msgstr ""
576
577 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:108
578 msgid "SCO^captime"
579 msgstr ""
580
581 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:108
582 msgid "Time of fastest capture (CTF)"
583 msgstr ""
584
585 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:109
586 msgid "Number of deaths"
587 msgstr ""
588
589 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:109
590 msgid "SCO^deaths"
591 msgstr ""
592
593 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:110
594 msgid "Number of keys destroyed by pushing them into void"
595 msgstr ""
596
597 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:110
598 msgid "SCO^destroyed"
599 msgstr ""
600
601 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:111
602 msgid "SCO^damage"
603 msgstr ""
604
605 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:111
606 msgid "The total damage done"
607 msgstr ""
608
609 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:112
610 msgid "SCO^dmgtaken"
611 msgstr ""
612
613 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:112
614 msgid "The total damage taken"
615 msgstr ""
616
617 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:113
618 msgid "Number of flag drops"
619 msgstr ""
620
621 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:113
622 msgid "SCO^drops"
623 msgstr ""
624
625 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:114
626 msgid "Player ELO"
627 msgstr ""
628
629 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:114
630 msgid "SCO^elo"
631 msgstr ""
632
633 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:115
634 msgid "SCO^fastest"
635 msgstr ""
636
637 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:115
638 msgid "Time of fastest lap (Race/CTS)"
639 msgstr ""
640
641 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:116
642 msgid "Number of faults committed"
643 msgstr ""
644
645 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:116
646 msgid "SCO^faults"
647 msgstr ""
648
649 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:117
650 msgid "Number of flag carrier kills"
651 msgstr ""
652
653 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:117
654 msgid "SCO^fckills"
655 msgstr ""
656
657 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:118
658 msgid "FPS"
659 msgstr ""
660
661 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:118
662 msgid "SCO^fps"
663 msgstr ""
664
665 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:119
666 msgid "Number of kills minus suicides"
667 msgstr ""
668
669 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:119
670 msgid "SCO^frags"
671 msgstr ""
672
673 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:120
674 msgid "Number of goals scored"
675 msgstr ""
676
677 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:120
678 msgid "SCO^goals"
679 msgstr ""
680
681 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:121
682 msgid "Number of keys carrier kills"
683 msgstr ""
684
685 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:121
686 msgid "SCO^kckills"
687 msgstr ""
688
689 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:122
690 msgid "SCO^k/d"
691 msgstr ""
692
693 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:122
694 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:123
695 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:124
696 msgid "The kill-death ratio"
697 msgstr ""
698
699 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:123
700 msgid "SCO^kdr"
701 msgstr ""
702
703 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:124
704 msgid "SCO^kdratio"
705 msgstr ""
706
707 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:125
708 msgid "Number of kills"
709 msgstr ""
710
711 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:125
712 msgid "SCO^kills"
713 msgstr ""
714
715 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:126
716 msgid "Number of laps finished (Race/CTS)"
717 msgstr ""
718
719 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:126
720 msgid "SCO^laps"
721 msgstr ""
722
723 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:127
724 msgid "Number of lives (LMS)"
725 msgstr ""
726
727 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:127
728 msgid "SCO^lives"
729 msgstr ""
730
731 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:128
732 msgid "Number of times a key was lost"
733 msgstr ""
734
735 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:128
736 msgid "SCO^losses"
737 msgstr ""
738
739 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:129
740 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:130
741 msgid "Player name"
742 msgstr ""
743
744 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:129
745 msgid "SCO^name"
746 msgstr ""
747
748 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:130
749 msgid "SCO^nick"
750 msgstr ""
751
752 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:131
753 msgid "Number of objectives destroyed"
754 msgstr ""
755
756 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:131
757 msgid "SCO^objectives"
758 msgstr ""
759
760 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:132
761 msgid ""
762 "How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a ball (Keepaway) was picked up"
763 msgstr ""
764
765 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:132
766 msgid "SCO^pickups"
767 msgstr ""
768
769 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:133
770 msgid "Ping time"
771 msgstr ""
772
773 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:133
774 msgid "SCO^ping"
775 msgstr ""
776
777 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:134
778 msgid "Packet loss"
779 msgstr ""
780
781 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:134
782 msgid "SCO^pl"
783 msgstr ""
784
785 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:135
786 msgid "Number of players pushed into void"
787 msgstr ""
788
789 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:135
790 msgid "SCO^pushes"
791 msgstr ""
792
793 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:136
794 msgid "Player rank"
795 msgstr ""
796
797 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:136
798 msgid "SCO^rank"
799 msgstr ""
800
801 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:137
802 msgid "Number of flag returns"
803 msgstr ""
804
805 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:137
806 msgid "SCO^returns"
807 msgstr ""
808
809 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:138
810 msgid "Number of revivals"
811 msgstr ""
812
813 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:138
814 msgid "SCO^revivals"
815 msgstr ""
816
817 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:139
818 msgid "Number of rounds won"
819 msgstr ""
820
821 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:139
822 msgid "SCO^rounds won"
823 msgstr ""
824
825 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:140
826 msgid "SCO^score"
827 msgstr ""
828
829 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:140
830 msgid "Total score"
831 msgstr ""
832
833 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:141
834 msgid "Number of suicides"
835 msgstr ""
836
837 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:141
838 msgid "SCO^suicides"
839 msgstr ""
840
841 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:142
842 msgid "Number of kills minus deaths"
843 msgstr ""
844
845 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:142
846 msgid "SCO^sum"
847 msgstr ""
848
849 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:143
850 msgid "Number of domination points taken (Domination)"
851 msgstr ""
852
853 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:143
854 msgid "SCO^takes"
855 msgstr ""
856
857 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:144
858 msgid "Number of teamkills"
859 msgstr ""
860
861 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:144
862 msgid "SCO^teamkills"
863 msgstr ""
864
865 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:145
866 msgid "Number of ticks (Domination)"
867 msgstr ""
868
869 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:145
870 msgid "SCO^ticks"
871 msgstr ""
872
873 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:146
874 msgid "SCO^time"
875 msgstr ""
876
877 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:146
878 msgid "Total time raced (Race/CTS)"
879 msgstr ""
880
881 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:330
882 msgid ""
883 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command."
884 msgstr ""
885
886 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:331
887 msgid "Usage:"
888 msgstr ""
889
890 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:333
891 msgid "^2scoreboard_columns_set ^3field1 field2 ..."
892 msgstr ""
893
894 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:334
895 msgid ""
896 "^2scoreboard_columns_set ^7without arguments reads the arguments from the "
897 "cvar scoreboard_columns"
898 msgstr ""
899
900 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:335
901 msgid ""
902 "  ^5Note: ^7scoreboard_columns_set without arguments is executed on every "
903 "map start"
904 msgstr ""
905
906 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:336
907 msgid ""
908 "^2scoreboard_columns_set ^3expand_default ^7loads default layout and expands "
909 "it into the cvar scoreboard_columns so you can edit it"
910 msgstr ""
911
912 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:337
913 msgid "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields."
914 msgstr ""
915
916 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:338
917 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):"
918 msgstr ""
919
920 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:344
921 msgid ""
922 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
923 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
924 "or in all but these game types. You can also specify 'all' as a\n"
925 "field to show all fields available for the current game mode."
926 msgstr ""
927
928 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:350
929 msgid ""
930 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
931 "include/exclude ALL teams/noteams game modes."
932 msgstr ""
933
934 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:354
935 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4"
936 msgstr ""
937
938 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:355
939 msgid ""
940 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
941 "right of the vertical bar aligned to the right."
942 msgstr ""
943
944 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:357
945 msgid ""
946 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
947 "other gamemodes except DM."
948 msgstr ""
949
950 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:621
951 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:628
952 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:680
953 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:691
954 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:46
955 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:47
956 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:121
957 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:164
958 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:169
959 msgid "N/A"
960 msgstr ""
961
962 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1206
963 #, c-format
964 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
965 msgstr ""
966
967 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1354
968 msgid "Map stats:"
969 msgstr ""
970
971 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1384
972 msgid "Monsters killed:"
973 msgstr ""
974
975 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1391
976 msgid "Secrets found:"
977 msgstr ""
978
979 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1413
980 msgid "Capture time rankings"
981 msgstr ""
982
983 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1413
984 msgid "Rankings"
985 msgstr ""
986
987 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1631
988 #, c-format
989 msgid "^3%1.0f minutes"
990 msgstr ""
991
992 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1640
993 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1647
994 #, c-format
995 msgid "^5%s %s"
996 msgstr ""
997
998 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1641
999 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1648
1000 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1667
1001 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1674
1002 msgid "SCO^points"
1003 msgstr ""
1004
1005 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1666
1006 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1673
1007 #, c-format
1008 msgid "^2+%s %s"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1684
1012 #, c-format
1013 msgid "^7Map: ^2%s"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1823
1017 #, c-format
1018 msgid "Speed award: %d%s ^7(%s^7)"
1019 msgstr ""
1020
1021 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1827
1022 #, c-format
1023 msgid "All-time fastest: %d%s ^7(%s^7)"
1024 msgstr ""
1025
1026 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1843
1027 #, c-format
1028 msgid "Spectators"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1870
1032 #, c-format
1033 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
1034 msgstr ""
1035
1036 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1880
1037 #, c-format
1038 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1889
1042 #, c-format
1043 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:72
1047 msgid "WARMUP"
1048 msgstr ""
1049
1050 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:33
1051 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode"
1052 msgstr ""
1053
1054 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:36
1055 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
1056 msgstr ""
1057
1058 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:122
1059 msgid "A vote has been called for:"
1060 msgstr ""
1061
1062 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:124
1063 msgid "Allow servers to store and display your name?"
1064 msgstr ""
1065
1066 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:128
1067 msgid "^1Configure the HUD"
1068 msgstr ""
1069
1070 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:132
1071 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_disconnect.qc:19
1072 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:82
1073 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:18
1074 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:18
1075 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:14
1076 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_bindings_reset.qc:14
1077 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:26
1078 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:16
1079 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:15
1080 msgid "Yes"
1081 msgstr "Si"
1082
1083 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:134
1084 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_disconnect.qc:22
1085 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:83
1086 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:21
1087 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:21
1088 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:16
1089 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_bindings_reset.qc:17
1090 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:29
1091 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:17
1092 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:17
1093 msgid "No"
1094 msgstr "No"
1095
1096 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:584
1097 msgid "Out of ammo"
1098 msgstr ""
1099
1100 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:588
1101 msgid "Don't have"
1102 msgstr ""
1103
1104 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:592
1105 msgid "Unavailable"
1106 msgstr ""
1107
1108 #: qcsrc/client/main.qc:1000
1109 msgid " qu/s"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: qcsrc/client/main.qc:1002
1113 msgid " m/s"
1114 msgstr ""
1115
1116 #: qcsrc/client/main.qc:1004
1117 msgid " km/h"
1118 msgstr ""
1119
1120 #: qcsrc/client/main.qc:1006
1121 msgid " mph"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: qcsrc/client/main.qc:1008
1125 msgid " knots"
1126 msgstr ""
1127
1128 #: qcsrc/client/main.qc:1255
1129 #, c-format
1130 msgid "%s (not bound)"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:59
1134 msgid " (1 vote)"
1135 msgstr ""
1136
1137 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:61
1138 #, c-format
1139 msgid " (%d votes)"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:281
1143 msgid "Don't care"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:382
1147 msgid "Decide the gametype"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:382
1151 msgid "Vote for a map"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:399
1155 #, c-format
1156 msgid "%d seconds left"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:512
1160 msgid "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:522
1164 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index."
1165 msgstr ""
1166
1167 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:531
1168 msgid "Requesting preview..."
1169 msgstr ""
1170
1171 #: qcsrc/client/miscfunctions.qc:111
1172 msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
1173 msgstr ""
1174
1175 #: qcsrc/client/view.qc:939
1176 msgid "Nade timer"
1177 msgstr ""
1178
1179 #: qcsrc/client/view.qc:944
1180 msgid "Capture progress"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: qcsrc/client/view.qc:949
1184 msgid "Revival progress"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: qcsrc/common/command/generic.qc:156
1188 msgid "error creating curl handle"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: qcsrc/common/command/generic.qc:412
1192 msgid "Notification restart command only works with cl_cmd and sv_cmd."
1193 msgstr ""
1194
1195 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/weapon.qh:7
1196 msgid "Ball Stealer"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:66
1200 msgid "bullets"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:96
1204 msgid "cells"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:126
1208 msgid "plasma"
1209 msgstr ""
1210
1211 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:156
1212 msgid "rockets"
1213 msgstr ""
1214
1215 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:190
1216 msgid "shells"
1217 msgstr ""
1218
1219 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:42
1220 msgid "Small armor"
1221 msgstr ""
1222
1223 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:80
1224 msgid "Medium armor"
1225 msgstr ""
1226
1227 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:118 qcsrc/common/items/item/armor.qh:121
1228 msgid "Big armor"
1229 msgstr ""
1230
1231 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:158 qcsrc/common/items/item/armor.qh:161
1232 msgid "Mega armor"
1233 msgstr ""
1234
1235 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:42
1236 msgid "Small health"
1237 msgstr ""
1238
1239 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:80
1240 msgid "Medium health"
1241 msgstr ""
1242
1243 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:118 qcsrc/common/items/item/health.qh:121
1244 msgid "Big health"
1245 msgstr ""
1246
1247 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:158 qcsrc/common/items/item/health.qh:161
1248 msgid "Mega health"
1249 msgstr ""
1250
1251 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:38 qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:41
1252 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:91
1253 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:215
1254 msgid "Jetpack"
1255 msgstr ""
1256
1257 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:71
1258 msgid "fuel"
1259 msgstr ""
1260
1261 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:96
1262 msgid "Fuel regenerator"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:99
1266 msgid "Fuel regen"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: qcsrc/common/items/item/powerup.qh:43 qcsrc/common/items/item/powerup.qh:46
1270 msgid "Strength"
1271 msgstr ""
1272
1273 #: qcsrc/common/items/item/powerup.qh:79 qcsrc/common/items/item/powerup.qh:82
1274 msgid "Shield"
1275 msgstr ""
1276
1277 #: qcsrc/common/mapinfo.qc:626
1278 #, no-c-format
1279 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
1280 msgstr ""
1281
1282 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:72 qcsrc/common/mapinfo.qh:334
1283 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:529
1284 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:105
1285 msgid "Frag limit:"
1286 msgstr ""
1287
1288 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:72 qcsrc/common/mapinfo.qh:334
1289 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:529
1290 msgid "The amount of frags needed before the match will end"
1291 msgstr ""
1292
1293 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:115
1294 msgid "Deathmatch"
1295 msgstr ""
1296
1297 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:115
1298 msgid "Score as many frags as you can"
1299 msgstr ""
1300
1301 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:128
1302 msgid "Last Man Standing"
1303 msgstr ""
1304
1305 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:128
1306 msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left"
1307 msgstr ""
1308
1309 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:137
1310 msgid "Lives:"
1311 msgstr ""
1312
1313 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:149
1314 msgid "Race"
1315 msgstr ""
1316
1317 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:149
1318 msgid "Race against other players to the finish line"
1319 msgstr ""
1320
1321 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:176
1322 msgid "Laps:"
1323 msgstr ""
1324
1325 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:189
1326 msgid "Race CTS"
1327 msgstr ""
1328
1329 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:189
1330 msgid "Race for fastest time."
1331 msgstr ""
1332
1333 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:206 qcsrc/common/mapinfo.qh:257
1334 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:373 qcsrc/common/mapinfo.qh:416
1335 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:442 qcsrc/common/mapinfo.qh:462
1336 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:582
1337 msgid "Point limit:"
1338 msgstr ""
1339
1340 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:219
1341 msgid "Help your team score the most frags against the enemy team"
1342 msgstr ""
1343
1344 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:219
1345 msgid "Team Deathmatch"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:257 qcsrc/common/mapinfo.qh:373
1349 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:416
1350 msgid "The amount of points needed before the match will end"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:271
1354 msgid "Capture the Flag"
1355 msgstr ""
1356
1357 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:271
1358 msgid ""
1359 "Find and bring the enemy flag to your base to capture it, defend your base "
1360 "from the other team"
1361 msgstr ""
1362
1363 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:289
1364 msgid "Capture limit:"
1365 msgstr ""
1366
1367 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:289
1368 msgid "The amount of captures needed before the match will end"
1369 msgstr ""
1370
1371 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:306
1372 msgid "Clan Arena"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:306
1376 msgid "Kill all enemy teammates to win the round"
1377 msgstr ""
1378
1379 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:350
1380 msgid "Capture and defend all the control points to win"
1381 msgstr ""
1382
1383 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:350
1384 msgid "Domination"
1385 msgstr ""
1386
1387 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:388
1388 msgid "Gather all the keys to win the round"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:388
1392 msgid "Key Hunt"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:428
1396 msgid "Assault"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:428
1400 msgid ""
1401 "Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
1402 "out"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:452
1406 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
1407 msgstr ""
1408
1409 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:452
1410 msgid "Onslaught"
1411 msgstr ""
1412
1413 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:474
1414 msgid "Nexball"
1415 msgstr ""
1416
1417 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:474
1418 msgid "Shoot and kick the ball into the enemies goal, keep your goal clean"
1419 msgstr ""
1420
1421 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:488
1422 msgid "Goals:"
1423 msgstr ""
1424
1425 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:488
1426 msgid "The amount of goals needed before the match will end"
1427 msgstr ""
1428
1429 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:501
1430 msgid "Freeze Tag"
1431 msgstr ""
1432
1433 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:501
1434 msgid ""
1435 "Kill enemies to freeze them, stand next to frozen teammates to revive them; "
1436 "freeze all enemies to win"
1437 msgstr ""
1438
1439 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:545
1440 msgid "Hold the ball to get points for kills"
1441 msgstr ""
1442
1443 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:545
1444 msgid "Keepaway"
1445 msgstr ""
1446
1447 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:560
1448 msgid "Invasion"
1449 msgstr ""
1450
1451 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:560
1452 msgid "Survive against waves of monsters"
1453 msgstr ""
1454
1455 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:590
1456 msgid "Duel"
1457 msgstr ""
1458
1459 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:590
1460 msgid "Fight in a one versus one arena battle to decide the winner"
1461 msgstr ""
1462
1463 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames.qc:383
1464 msgid "It's your turn"
1465 msgstr ""
1466
1467 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:366
1468 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qh:6
1469 msgid "Quit"
1470 msgstr ""
1471
1472 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:371
1473 msgid "Invite"
1474 msgstr ""
1475
1476 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:410
1477 msgid "Current Game"
1478 msgstr ""
1479
1480 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:435
1481 msgid "Exit Menu"
1482 msgstr ""
1483
1484 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:447
1485 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:16
1486 msgid "Create"
1487 msgstr ""
1488
1489 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:450
1490 msgid "Join"
1491 msgstr ""
1492
1493 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:526
1494 msgid "Minigames"
1495 msgstr ""
1496
1497 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:587
1498 msgid "Minigame message"
1499 msgstr ""
1500
1501 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:2
1502 msgid "Bulldozer"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1092
1506 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:421
1507 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:427
1508 msgid "Game over!"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1095
1512 msgid "Well done! Click 'Next Level' to continue"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1162
1516 msgid "Better luck next time!"
1517 msgstr ""
1518
1519 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1167
1520 msgid "Tubular! Press \"Next Level\" to continue!"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1169
1524 msgid "Wicked! Press \"Next Level\" to continue!"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1173
1528 msgid "Press the space bar to change your currently selected tile"
1529 msgstr ""
1530
1531 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1176
1532 msgid "Push the boulders onto the targets"
1533 msgstr ""
1534
1535 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1403
1536 msgid "Next Level"
1537 msgstr ""
1538
1539 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1404
1540 msgid "Restart"
1541 msgstr ""
1542
1543 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1405
1544 msgid "Editor"
1545 msgstr ""
1546
1547 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1406
1548 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:37
1549 msgid "Save"
1550 msgstr ""
1551
1552 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:2
1553 msgid "Connect Four"
1554 msgstr ""
1555
1556 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:311
1557 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:317
1558 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:491
1559 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:497
1560 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:362
1561 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:368
1562 #, c-format
1563 msgid "%s^7 won the game!"
1564 msgstr ""
1565
1566 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:373
1567 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:438
1568 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:319
1569 msgid "Draw"
1570 msgstr ""
1571
1572 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:378
1573 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:606
1574 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:444
1575 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:326
1576 msgid "You lost the game!"
1577 msgstr ""
1578
1579 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:379
1580 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:607
1581 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:445
1582 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:327
1583 msgid "You win!"
1584 msgstr ""
1585
1586 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:383
1587 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:611
1588 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:456
1589 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:338
1590 msgid "Wait for your opponent to make their move"
1591 msgstr ""
1592
1593 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:386
1594 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:613
1595 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:459
1596 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:341
1597 msgid "Click on the game board to place your piece"
1598 msgstr ""
1599
1600 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:7
1601 msgid "Nine Men's Morris"
1602 msgstr ""
1603
1604 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:615
1605 msgid ""
1606 "You can select one of your pieces to move it in one of the surrounding places"
1607 msgstr ""
1608
1609 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:617
1610 msgid "You can select one of your pieces to move it anywhere on the board"
1611 msgstr ""
1612
1613 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:619
1614 msgid "You can take one of the opponent's pieces"
1615 msgstr ""
1616
1617 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:2
1618 msgid "Pong"
1619 msgstr ""
1620
1621 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:589
1622 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:299
1623 msgid "AI"
1624 msgstr ""
1625
1626 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:606
1627 msgid "Press ^1Start Match^7 to start the match with the current players"
1628 msgstr ""
1629
1630 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:679
1631 msgid "Start Match"
1632 msgstr ""
1633
1634 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:680
1635 msgid "Add AI player"
1636 msgstr ""
1637
1638 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:681
1639 msgid "Remove AI player"
1640 msgstr ""
1641
1642 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:2
1643 msgid "Push-Pull"
1644 msgstr ""
1645
1646 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:444
1647 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:326
1648 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu for a rematch!"
1649 msgstr ""
1650
1651 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:445
1652 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:451
1653 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:327
1654 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:333
1655 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
1656 msgstr ""
1657
1658 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:452
1659 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:334
1660 msgid "Wait for your opponent to confirm the rematch"
1661 msgstr ""
1662
1663 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:587
1664 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:671
1665 msgid "Next Match"
1666 msgstr ""
1667
1668 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:2
1669 msgid "Peg Solitaire"
1670 msgstr ""
1671
1672 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:414
1673 msgid "All pieces cleared!"
1674 msgstr ""
1675
1676 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:416
1677 msgid "Remaining pieces:"
1678 msgstr ""
1679
1680 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:481
1681 #, c-format
1682 msgid "Pieces left: %s"
1683 msgstr ""
1684
1685 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:491
1686 msgid "No more valid moves"
1687 msgstr ""
1688
1689 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:494
1690 msgid "Well done, you win!"
1691 msgstr ""
1692
1693 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:497
1694 msgid "Jump a piece over another to capture it"
1695 msgstr ""
1696
1697 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:2
1698 msgid "Tic Tac Toe"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:672
1702 msgid "Single Player"
1703 msgstr ""
1704
1705 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:17
1706 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:18
1707 msgid "Mage"
1708 msgstr ""
1709
1710 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:29
1711 msgid "Mage spike"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qh:17
1715 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:17
1716 msgid "Shambler"
1717 msgstr ""
1718
1719 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:17
1720 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:16
1721 msgid "Spider"
1722 msgstr ""
1723
1724 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:28
1725 msgid "Spider attack"
1726 msgstr ""
1727
1728 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:17
1729 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:19
1730 msgid "Wyvern"
1731 msgstr ""
1732
1733 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:28
1734 msgid "Wyvern attack"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qh:17
1738 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:15
1739 msgid "Zombie"
1740 msgstr ""
1741
1742 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:16
1743 msgid "Ammo"
1744 msgstr ""
1745
1746 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:25
1747 msgid "Resistance"
1748 msgstr ""
1749
1750 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:34
1751 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:126
1752 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:129
1753 msgid "Speed"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:44
1757 msgid "Medic"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:54
1761 msgid "Bash"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:63
1765 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:83
1766 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:184
1767 msgid "Vampire"
1768 msgstr ""
1769
1770 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:71
1771 msgid "Disability"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:79
1775 msgid "Vengeance"
1776 msgstr ""
1777
1778 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:87
1779 msgid "Jump"
1780 msgstr ""
1781
1782 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:96
1783 msgid "Invisible"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:105
1787 msgid "Inferno"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:113
1791 msgid "Swapper"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:121
1795 msgid "Magnet"
1796 msgstr ""
1797
1798 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:129
1799 msgid "Luck"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:137
1803 msgid "Flight"
1804 msgstr ""
1805
1806 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/buffs.qh:11
1807 msgid "Buff"
1808 msgstr ""
1809
1810 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:8
1811 msgid "Damage text"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:18
1815 msgid "Draw damage numbers"
1816 msgstr ""
1817
1818 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:20
1819 msgid "Font size minimum:"
1820 msgstr ""
1821
1822 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:25
1823 msgid "Font size maximum:"
1824 msgstr ""
1825
1826 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:30
1827 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:55
1828 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:102
1829 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:60
1830 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:109
1831 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:775
1832 msgid "Color:"
1833 msgstr ""
1834
1835 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:36
1836 msgid "Draw damage numbers for friendly fire"
1837 msgstr ""
1838
1839 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:33
1840 msgid "Vaporizer ammo"
1841 msgstr ""
1842
1843 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:59
1844 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:62
1845 msgid "Extra life"
1846 msgstr ""
1847
1848 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:91
1849 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:94
1850 msgid "Invisibility"
1851 msgstr ""
1852
1853 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:18
1854 msgid "Napalm grenade"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:26
1858 msgid "Ice grenade"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:34
1862 msgid "Translocate grenade"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:42
1866 msgid "Spawn grenade"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:50
1870 msgid "Heal grenade"
1871 msgstr ""
1872
1873 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:58
1874 msgid "Monster grenade"
1875 msgstr ""
1876
1877 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:66
1878 msgid "Entrap grenade"
1879 msgstr ""
1880
1881 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:74
1882 msgid "Veil grenade"
1883 msgstr ""
1884
1885 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.qh:33
1886 msgid "Grenade"
1887 msgstr ""
1888
1889 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okhmg.qh:20
1890 msgid "Overkill Heavy Machine Gun"
1891 msgstr ""
1892
1893 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okmachinegun.qh:18
1894 msgid "Overkill MachineGun"
1895 msgstr ""
1896
1897 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/oknex.qh:19
1898 msgid "Overkill Nex"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okrpc.qh:20
1902 msgid "Overkill Rocket Propelled Chainsaw"
1903 msgstr ""
1904
1905 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okshotgun.qh:18
1906 msgid "Overkill Shotgun"
1907 msgstr ""
1908
1909 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:3
1910 msgid "Waypoint"
1911 msgstr ""
1912
1913 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:4
1914 msgid "Help me!"
1915 msgstr ""
1916
1917 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:5
1918 msgid "Here"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:6
1922 msgid "DANGER"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:8
1926 msgid "Frozen!"
1927 msgstr ""
1928
1929 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:10
1930 msgid "Item"
1931 msgstr ""
1932
1933 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:12
1934 msgid "Checkpoint"
1935 msgstr ""
1936
1937 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:13
1938 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:240
1939 msgid "Finish"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:14
1943 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:15
1944 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:240
1945 msgid "Start"
1946 msgstr ""
1947
1948 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:17
1949 msgid "Defend"
1950 msgstr ""
1951
1952 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:18
1953 msgid "Destroy"
1954 msgstr ""
1955
1956 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:19
1957 msgid "Push"
1958 msgstr ""
1959
1960 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:21
1961 msgid "Flag carrier"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:22
1965 msgid "Enemy carrier"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:23
1969 msgid "Dropped flag"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:24
1973 msgid "White base"
1974 msgstr ""
1975
1976 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:25
1977 msgid "Red base"
1978 msgstr ""
1979
1980 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:26
1981 msgid "Blue base"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:27
1985 msgid "Yellow base"
1986 msgstr ""
1987
1988 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:28
1989 msgid "Pink base"
1990 msgstr ""
1991
1992 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:29
1993 msgid "Return flag here"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:31
1997 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:32
1998 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:33
1999 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:34
2000 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:35
2001 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:51
2002 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:52
2003 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:53
2004 msgid "Control point"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:37
2008 msgid "Dropped key"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:38
2012 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:40
2013 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:41
2014 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:42
2015 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:43
2016 msgid "Key carrier"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:39
2020 msgid "Run here"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:45
2024 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:48
2025 msgid "Ball"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:46
2029 msgid "Ball carrier"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:49
2033 msgid "Goal"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:54
2037 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:55
2038 msgid "Generator"
2039 msgstr ""
2040
2041 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:57
2042 msgid "Weapon"
2043 msgstr ""
2044
2045 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:59
2046 msgid "Monster"
2047 msgstr ""
2048
2049 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:61
2050 msgid "Vehicle"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:62
2054 msgid "Intruder!"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:64
2058 msgid "Tagged"
2059 msgstr ""
2060
2061 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:697
2062 #, c-format
2063 msgid "%s needing help!"
2064 msgstr ""
2065
2066 #: qcsrc/common/net_notice.qc:90
2067 msgid "^1Server notices:"
2068 msgstr ""
2069
2070 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:230
2071 msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
2072 msgstr ""
2073
2074 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:232
2075 #, c-format
2076 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:233
2080 #, c-format
2081 msgid ""
2082 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
2083 "%s^BG's previous record of ^F2%s^BG seconds"
2084 msgstr ""
2085
2086 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:234
2087 #, c-format
2088 msgid "^BG%s^BG captured the flag"
2089 msgstr ""
2090
2091 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:235
2092 #, c-format
2093 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
2094 msgstr ""
2095
2096 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:236
2097 #, c-format
2098 msgid ""
2099 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
2100 "^BG%s^BG's previous record of ^F1%s^BG seconds"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:237
2104 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:238
2108 msgid "^BGThe flag was returned by its owner"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:239
2112 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
2113 msgstr ""
2114
2115 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:240
2116 msgid "^BGThe flag was destroyed and returned to base"
2117 msgstr ""
2118
2119 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:241
2120 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:242
2124 msgid "^BGThe flag was dropped in the base and returned itself"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:243
2128 msgid ""
2129 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
2130 "base"
2131 msgstr ""
2132
2133 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:244
2134 msgid "^BGThe flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to base"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:245
2138 #, c-format
2139 msgid ""
2140 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
2141 "itself"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:246
2145 #, c-format
2146 msgid ""
2147 "^BGThe flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned itself"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:247
2151 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
2152 msgstr ""
2153
2154 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:248
2155 msgid "^BGThe flag has returned to the base"
2156 msgstr ""
2157
2158 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:249
2159 #, c-format
2160 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:250
2164 #, c-format
2165 msgid "^BG%s^BG lost the flag"
2166 msgstr ""
2167
2168 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:251
2169 #, c-format
2170 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:252
2174 #, c-format
2175 msgid "^BG%s^BG got the flag"
2176 msgstr ""
2177
2178 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:253
2179 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:254
2180 #, c-format
2181 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:256
2185 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:544
2186 #, c-format
2187 msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
2188 msgstr ""
2189
2190 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:258
2191 msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
2192 msgstr ""
2193
2194 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:260
2195 msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:262
2199 msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:263
2203 msgid "^F2You will spectate in the next round"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:265
2207 #, c-format
2208 msgid "^BG%s%s^K1 was killed by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
2209 msgstr ""
2210
2211 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:265
2212 #, c-format
2213 msgid "^BG%s%s^K1 was scored against by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
2214 msgstr ""
2215
2216 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:266
2217 #, c-format
2218 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
2219 msgstr ""
2220
2221 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:267
2222 #, c-format
2223 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
2224 msgstr ""
2225
2226 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:268
2227 #, c-format
2228 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
2229 msgstr ""
2230
2231 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:269
2232 #, c-format
2233 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
2234 msgstr ""
2235
2236 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:269
2237 #, c-format
2238 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:270
2242 #, c-format
2243 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:271
2247 #, c-format
2248 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed in front of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:272
2252 #, c-format
2253 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
2254 msgstr ""
2255
2256 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:273
2257 #, c-format
2258 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:273
2262 #, c-format
2263 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:274
2267 #, c-format
2268 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:275
2272 #, c-format
2273 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2274 msgstr ""
2275
2276 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:276
2277 #, c-format
2278 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
2279 msgstr ""
2280
2281 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:277
2282 #, c-format
2283 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
2284 msgstr ""
2285
2286 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:278
2287 #, c-format
2288 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
2289 msgstr ""
2290
2291 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:279
2292 #, c-format
2293 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
2294 msgstr ""
2295
2296 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:280
2297 #, c-format
2298 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
2299 msgstr ""
2300
2301 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:280
2302 #, c-format
2303 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:281
2307 #, c-format
2308 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:282
2312 #, c-format
2313 msgid ""
2314 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
2315 msgstr ""
2316
2317 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:283
2318 #, c-format
2319 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
2320 msgstr ""
2321
2322 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:284
2323 #, c-format
2324 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
2325 msgstr ""
2326
2327 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:285
2328 #, c-format
2329 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:286
2333 #, c-format
2334 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:287
2338 #, c-format
2339 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:288
2343 #, c-format
2344 msgid ""
2345 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
2346 msgstr ""
2347
2348 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:289
2349 #, c-format
2350 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2351 msgstr ""
2352
2353 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:290
2354 #, c-format
2355 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:291
2359 #, c-format
2360 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:292
2364 #, c-format
2365 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:293
2369 #, c-format
2370 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2371 msgstr ""
2372
2373 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:294
2374 #, c-format
2375 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:296
2379 #, c-format
2380 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:297
2384 #, c-format
2385 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
2386 msgstr ""
2387
2388 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:298
2389 #, c-format
2390 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
2391 msgstr ""
2392
2393 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:299
2394 #, c-format
2395 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
2396 msgstr ""
2397
2398 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:301
2399 #, c-format
2400 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:301
2404 #, c-format
2405 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
2406 msgstr ""
2407
2408 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:302
2409 #, c-format
2410 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
2411 msgstr ""
2412
2413 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:302
2414 #, c-format
2415 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
2416 msgstr ""
2417
2418 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:303
2419 #, c-format
2420 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
2421 msgstr ""
2422
2423 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:303
2424 #, c-format
2425 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
2426 msgstr ""
2427
2428 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:304
2429 #, c-format
2430 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
2431 msgstr ""
2432
2433 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:305
2434 #, c-format
2435 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:305
2439 #, c-format
2440 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
2441 msgstr ""
2442
2443 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:306
2444 #, c-format
2445 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:307
2449 #, c-format
2450 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Shambler%s%s"
2451 msgstr ""
2452
2453 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:308
2454 #, c-format
2455 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Shambler%s%s"
2456 msgstr ""
2457
2458 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:309
2459 #, c-format
2460 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Shambler%s%s"
2461 msgstr ""
2462
2463 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:310
2464 #, c-format
2465 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
2466 msgstr ""
2467
2468 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
2469 #, c-format
2470 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
2471 msgstr ""
2472
2473 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:312
2474 #, c-format
2475 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
2476 msgstr ""
2477
2478 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:313
2479 #, c-format
2480 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
2481 msgstr ""
2482
2483 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:314
2484 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:316
2485 #, c-format
2486 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:315
2490 #, c-format
2491 msgid ""
2492 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:315
2496 #, c-format
2497 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
2498 msgstr ""
2499
2500 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:317
2501 #, c-format
2502 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
2503 msgstr ""
2504
2505 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:317
2506 #, c-format
2507 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:318
2511 #, c-format
2512 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:319
2516 #, c-format
2517 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:319
2521 #, c-format
2522 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
2523 msgstr ""
2524
2525 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:320
2526 #, c-format
2527 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
2528 msgstr ""
2529
2530 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:321
2531 #, c-format
2532 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
2533 msgstr ""
2534
2535 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:322
2536 #, c-format
2537 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:323
2541 #, c-format
2542 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
2543 msgstr ""
2544
2545 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:324
2546 #, c-format
2547 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
2548 msgstr ""
2549
2550 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:325
2551 #, c-format
2552 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
2553 msgstr ""
2554
2555 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:326
2556 #, c-format
2557 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
2558 msgstr ""
2559
2560 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:327
2561 #, c-format
2562 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
2563 msgstr ""
2564
2565 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:328
2566 #, c-format
2567 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
2568 msgstr ""
2569
2570 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:329
2571 #, c-format
2572 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
2573 msgstr ""
2574
2575 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:330
2576 #, c-format
2577 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
2578 msgstr ""
2579
2580 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:331
2581 #, c-format
2582 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:332
2586 #, c-format
2587 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:333
2591 #, c-format
2592 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
2593 msgstr ""
2594
2595 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:334
2596 #, c-format
2597 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
2598 msgstr ""
2599
2600 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:335
2601 #, c-format
2602 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
2603 msgstr ""
2604
2605 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:336
2606 #, c-format
2607 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
2608 msgstr ""
2609
2610 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:337
2611 #, c-format
2612 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
2613 msgstr ""
2614
2615 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:338
2616 #, c-format
2617 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
2618 msgstr ""
2619
2620 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:339
2621 #, c-format
2622 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
2623 msgstr ""
2624
2625 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:340
2626 #, c-format
2627 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
2628 msgstr ""
2629
2630 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:341
2631 #, c-format
2632 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
2633 msgstr ""
2634
2635 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:342
2636 #, c-format
2637 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
2638 msgstr ""
2639
2640 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:343
2641 #, c-format
2642 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
2643 msgstr ""
2644
2645 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:344
2646 #, c-format
2647 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
2648 msgstr ""
2649
2650 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:345
2651 #, c-format
2652 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
2653 msgstr ""
2654
2655 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:346
2656 #, c-format
2657 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
2658 msgstr ""
2659
2660 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:347
2661 #, c-format
2662 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
2663 msgstr ""
2664
2665 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:350
2666 #, c-format
2667 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
2668 msgstr ""
2669
2670 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:352
2671 #, c-format
2672 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s %s every %s seconds)"
2673 msgstr ""
2674
2675 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:354
2676 #, c-format
2677 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:355
2681 #, c-format
2682 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:356
2686 #, c-format
2687 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
2688 msgstr ""
2689
2690 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:357
2691 #, c-format
2692 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
2693 msgstr ""
2694
2695 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:358
2696 #, c-format
2697 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s seconds"
2698 msgstr ""
2699
2700 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:359
2701 #, c-format
2702 msgid "^BG%s^K1 froze themself"
2703 msgstr ""
2704
2705 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:361
2706 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:675
2707 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
2708 msgstr ""
2709
2710 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:362
2711 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:676
2712 #, c-format
2713 msgid "^BG%s^BG wins the round"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:363
2717 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:539
2718 msgid "^BGRound tied"
2719 msgstr ""
2720
2721 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:364
2722 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:540
2723 msgid "^BGRound over, there's no winner"
2724 msgstr ""
2725
2726 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:366
2727 #, c-format
2728 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:368
2732 #, c-format
2733 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
2734 msgstr ""
2735
2736 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:369
2737 #, c-format
2738 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
2739 msgstr ""
2740
2741 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:370
2742 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:683
2743 #, c-format
2744 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:371
2748 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:684
2749 #, c-format
2750 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
2751 msgstr ""
2752
2753 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:373
2754 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:687
2755 #, c-format
2756 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:374
2760 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:688
2761 #, c-format
2762 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
2763 msgstr ""
2764
2765 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:375
2766 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:689
2767 #, c-format
2768 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
2769 msgstr ""
2770
2771 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:376
2772 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:690
2773 #, c-format
2774 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
2775 msgstr ""
2776
2777 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:377
2778 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:691
2779 #, c-format
2780 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
2781 msgstr ""
2782
2783 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:378
2784 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:692
2785 #, c-format
2786 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
2787 msgstr ""
2788
2789 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:380
2790 #, c-format
2791 msgid "^BG%s^BG is connecting..."
2792 msgstr ""
2793
2794 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:381
2795 #, c-format
2796 msgid "^BG%s^F3 connected"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:382
2800 #, c-format
2801 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
2802 msgstr ""
2803
2804 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:383
2805 #, c-format
2806 msgid "^BG%s^F3 is now playing on the ^TC^TT team"
2807 msgstr ""
2808
2809 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:385
2810 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:697
2811 #, c-format
2812 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:386
2816 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:698
2817 #, c-format
2818 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:388
2822 #, c-format
2823 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:389
2827 #, c-format
2828 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:390
2832 #, c-format
2833 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:391
2837 #, c-format
2838 msgid "^BG%s^BG pushed %s^BG causing the ^TC^TT Key ^BGdestruction"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:392
2842 #, c-format
2843 msgid "^BG%s^BG destroyed the ^TC^TT Key"
2844 msgstr ""
2845
2846 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:393
2847 #, c-format
2848 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:395
2852 #, c-format
2853 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
2854 msgstr ""
2855
2856 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:396
2857 #, c-format
2858 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:398
2862 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
2863 msgstr ""
2864
2865 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:400
2866 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG team held the ball for too long"
2867 msgstr ""
2868
2869 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:402
2870 #, c-format
2871 msgid "^BG%s^BG captured %s^BG control point"
2872 msgstr ""
2873
2874 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:403
2875 #, c-format
2876 msgid "^BG%s^BG captured a control point"
2877 msgstr ""
2878
2879 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:404
2880 #, c-format
2881 msgid "^TC^TT^BG team %s^BG control point has been destroyed by %s"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:405
2885 #, c-format
2886 msgid "^TC^TT^BG team control point has been destroyed by %s"
2887 msgstr ""
2888
2889 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:406
2890 msgid "^TC^TT^BG generator has been destroyed"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:407
2894 msgid "^TC^TT^BG generator spontaneously combusted due to overtime!"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:409
2898 #, c-format
2899 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:410
2903 #, c-format
2904 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
2905 msgstr ""
2906
2907 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:411
2908 #, c-format
2909 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
2910 msgstr ""
2911
2912 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:412
2913 #, c-format
2914 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:414
2918 #, c-format
2919 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:415
2923 #, c-format
2924 msgid "^BG%s^F3 was kicked for idling"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:416
2928 msgid ""
2929 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
2930 "spectators aren't allowed at the moment."
2931 msgstr ""
2932
2933 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:417
2934 #, c-format
2935 msgid "^BG%s^F3 was kicked for excessive teamkilling"
2936 msgstr ""
2937
2938 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:418
2939 #, c-format
2940 msgid "^BG%s^F3 is now spectating"
2941 msgstr ""
2942
2943 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:420
2944 #, c-format
2945 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:421
2949 #, c-format
2950 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
2951 msgstr ""
2952
2953 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:422
2954 #, c-format
2955 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
2956 msgstr ""
2957
2958 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:423
2959 #, c-format
2960 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
2961 msgstr ""
2962
2963 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:424
2964 #, c-format
2965 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
2966 msgstr ""
2967
2968 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:425
2969 #, c-format
2970 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
2971 msgstr ""
2972
2973 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:426
2974 #, c-format
2975 msgid ""
2976 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
2977 "and will be lost."
2978 msgstr ""
2979
2980 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:427
2981 #, c-format
2982 msgid ""
2983 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but is anonymous and will be "
2984 "lost."
2985 msgstr ""
2986
2987 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:428
2988 #, c-format
2989 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
2990 msgstr ""
2991
2992 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:430
2993 #, c-format
2994 msgid ""
2995 "^F4You have been invited by ^BG%s^F4 to join their game of ^F2%s^F4 "
2996 "(^F1%s^F4)"
2997 msgstr ""
2998
2999 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:432
3000 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:434
3004 #, c-format
3005 msgid ""
3006 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
3007 "kicked, because spectating isn't allowed at this time!"
3008 msgstr ""
3009
3010 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:436
3011 #, c-format
3012 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
3013 msgstr ""
3014
3015 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:438
3016 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
3017 msgstr ""
3018
3019 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:439
3020 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:441
3024 #, c-format
3025 msgid ""
3026 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
3027 "^F2Xonotic %s"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:442
3031 #, c-format
3032 msgid ""
3033 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:443
3037 #, c-format
3038 msgid ""
3039 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
3040 "the update from ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:445
3044 #, c-format
3045 msgid "^F3SVQC Build information: ^F4%s"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:447
3049 #, c-format
3050 msgid ""
3051 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
3052 msgstr ""
3053
3054 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:448
3055 #, c-format
3056 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
3057 msgstr ""
3058
3059 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:449
3060 #, c-format
3061 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:450
3065 #, c-format
3066 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Arc bolts%s%s"
3067 msgstr ""
3068
3069 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:451
3070 #, c-format
3071 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
3072 msgstr ""
3073
3074 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:452
3075 #, c-format
3076 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:453
3080 #, c-format
3081 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
3082 msgstr ""
3083
3084 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:454
3085 #, c-format
3086 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
3087 msgstr ""
3088
3089 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:455
3090 #, c-format
3091 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:456
3095 #, c-format
3096 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's rocket%s%s"
3097 msgstr ""
3098
3099 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:457
3100 #, c-format
3101 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
3102 msgstr ""
3103
3104 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:458
3105 #, c-format
3106 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:459
3110 #, c-format
3111 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
3112 msgstr ""
3113
3114 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:460
3115 #, c-format
3116 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:461
3120 #, c-format
3121 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
3122 msgstr ""
3123
3124 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:462
3125 #, c-format
3126 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
3127 msgstr ""
3128
3129 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:463
3130 #, c-format
3131 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:464
3135 #, c-format
3136 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
3137 msgstr ""
3138
3139 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:465
3140 #, c-format
3141 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
3142 msgstr ""
3143
3144 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:466
3145 #, c-format
3146 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:467
3150 #, c-format
3151 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
3152 msgstr ""
3153
3154 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:468
3155 #, c-format
3156 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
3157 msgstr ""
3158
3159 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:469
3160 #, c-format
3161 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:470
3165 #, c-format
3166 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
3167 msgstr ""
3168
3169 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:471
3170 #, c-format
3171 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:472
3175 #, c-format
3176 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:473
3180 #, c-format
3181 msgid ""
3182 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:474
3186 #, c-format
3187 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:475
3191 #, c-format
3192 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
3193 msgstr ""
3194
3195 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:476
3196 #, c-format
3197 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:477
3201 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:782
3202 #, c-format
3203 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
3204 msgstr ""
3205
3206 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:478
3207 #, c-format
3208 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
3209 msgstr ""
3210
3211 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:479
3212 #, c-format
3213 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
3214 msgstr ""
3215
3216 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:480
3217 #, c-format
3218 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3219 msgstr ""
3220
3221 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:481
3222 #, c-format
3223 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3224 msgstr ""
3225
3226 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:482
3227 #, c-format
3228 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
3229 msgstr ""
3230
3231 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:483
3232 #, c-format
3233 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
3234 msgstr ""
3235
3236 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:484
3237 #, c-format
3238 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Overkill Heavy Machine Gun%s%s"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:485
3242 #, c-format
3243 msgid ""
3244 "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Overkill Heavy Machine Gun%s%s"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:486
3248 #, c-format
3249 msgid ""
3250 "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Overkill Machine Gun%s%s"
3251 msgstr ""
3252
3253 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:487
3254 #, c-format
3255 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Overkill Nex%s%s"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:488
3259 #, c-format
3260 msgid ""
3261 "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Overkill Rocket Propelled Chainsaw"
3262 "%s%s"
3263 msgstr ""
3264
3265 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:489
3266 #, c-format
3267 msgid ""
3268 "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3269 msgstr ""
3270
3271 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:490
3272 #, c-format
3273 msgid ""
3274 "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3275 msgstr ""
3276
3277 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:491
3278 #, c-format
3279 msgid ""
3280 "^BG%s^K1 blew themself up with their Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3281 msgstr ""
3282
3283 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:493
3284 #, c-format
3285 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Overkill Shotgun%s%s"
3286 msgstr ""
3287
3288 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:494
3289 #, c-format
3290 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:495
3294 #, c-format
3295 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3296 msgstr ""
3297
3298 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:496
3299 #, c-format
3300 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3301 msgstr ""
3302
3303 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:497
3304 #, c-format
3305 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
3306 msgstr ""
3307
3308 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:498
3309 #, c-format
3310 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
3311 msgstr ""
3312
3313 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:499
3314 #, c-format
3315 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
3316 msgstr ""
3317
3318 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:500
3319 #, c-format
3320 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
3321 msgstr ""
3322
3323 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:501
3324 #, c-format
3325 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:502
3329 #, c-format
3330 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:503
3334 #, c-format
3335 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:504
3339 #, c-format
3340 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
3341 msgstr ""
3342
3343 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:505
3344 #, c-format
3345 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:506
3349 #, c-format
3350 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
3351 msgstr ""
3352
3353 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:507
3354 #, c-format
3355 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
3356 msgstr ""
3357
3358 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:508
3359 #, c-format
3360 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
3361 msgstr ""
3362
3363 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:509
3364 #, c-format
3365 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
3366 msgstr ""
3367
3368 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:528
3369 msgid "^F4You are now alone!"
3370 msgstr ""
3371
3372 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:530
3373 msgid "^BGYou are attacking!"
3374 msgstr ""
3375
3376 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:531
3377 msgid "^BGYou are defending!"
3378 msgstr ""
3379
3380 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:532
3381 #, c-format
3382 msgid "^BGObjective destroyed in ^F4%s^BG!"
3383 msgstr ""
3384
3385 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:534
3386 msgid "^F4Begin!"
3387 msgstr ""
3388
3389 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:535
3390 msgid "^F4Game starts in ^COUNT"
3391 msgstr ""
3392
3393 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:536
3394 msgid "^F4Round starts in ^COUNT"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:537
3398 msgid "^F4Round cannot start"
3399 msgstr ""
3400
3401 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:542
3402 msgid "^F2Don't camp!"
3403 msgstr ""
3404
3405 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:546
3406 msgid ""
3407 "^BGYou are now free.\n"
3408 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
3409 "^BGif you think you will succeed."
3410 msgstr ""
3411
3412 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:547
3413 msgid "^BGThis flag is currently inactive"
3414 msgstr ""
3415
3416 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:548
3417 msgid ""
3418 "^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag(s)\n"
3419 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
3420 "^BGMake some defensive scores before trying again."
3421 msgstr ""
3422
3423 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:549
3424 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:550
3428 msgid "^BGYou captured the flag!"
3429 msgstr ""
3430
3431 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:551
3432 #, c-format
3433 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
3434 msgstr ""
3435
3436 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:552
3437 #, c-format
3438 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3439 msgstr ""
3440
3441 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:553
3442 #, c-format
3443 msgid "^BG%s^BG passed the flag to %s"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:554
3447 #, c-format
3448 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
3449 msgstr ""
3450
3451 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:555
3452 #, c-format
3453 msgid "^BGYou received the flag from %s"
3454 msgstr ""
3455
3456 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:556
3457 #, c-format
3458 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to receive the flag from %s^BG"
3459 msgstr ""
3460
3461 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:557
3462 #, c-format
3463 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:558
3467 #, c-format
3468 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:559
3472 #, c-format
3473 msgid "^BGYou passed the flag to %s"
3474 msgstr ""
3475
3476 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:560
3477 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
3478 msgstr ""
3479
3480 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:561
3481 msgid "^BGYou got the flag!"
3482 msgstr ""
3483
3484 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:562
3485 #, c-format
3486 msgid "^BGYou got your %steam^BG's flag, return it!"
3487 msgstr ""
3488
3489 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:563
3490 #, c-format
3491 msgid "^BGYou got the %senemy^BG's flag, return it!"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:564
3495 #, c-format
3496 msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
3497 msgstr ""
3498
3499 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:565
3500 #, c-format
3501 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
3502 msgstr ""
3503
3504 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:566
3505 #, c-format
3506 msgid "^BGThe %senemy^BG got the flag! Retrieve it!"
3507 msgstr ""
3508
3509 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:567
3510 #, c-format
3511 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got the flag! Retrieve it!"
3512 msgstr ""
3513
3514 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:568
3515 #, c-format
3516 msgid "^BGThe %senemy^BG got their flag! Retrieve it!"
3517 msgstr ""
3518
3519 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:569
3520 #, c-format
3521 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got their flag! Retrieve it!"
3522 msgstr ""
3523
3524 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:570
3525 #, c-format
3526 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:571
3530 #, c-format
3531 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:572
3535 #, c-format
3536 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
3537 msgstr ""
3538
3539 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:573
3540 #, c-format
3541 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
3542 msgstr ""
3543
3544 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:574
3545 msgid "^BGEnemies can now see you on radar!"
3546 msgstr ""
3547
3548 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:575
3549 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
3550 msgstr ""
3551
3552 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:576
3553 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
3554 msgstr ""
3555
3556 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:577
3557 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
3558 msgstr ""
3559
3560 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:581
3561 #, c-format
3562 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
3563 msgstr ""
3564
3565 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:582
3566 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:591
3567 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:600
3568 #, c-format
3569 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
3570 msgstr ""
3571
3572 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:583
3573 #, c-format
3574 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
3575 msgstr ""
3576
3577 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:584
3578 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:593
3579 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:602
3580 #, c-format
3581 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
3582 msgstr ""
3583
3584 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:590
3585 #, c-format
3586 msgid "^K3%sYou burned ^BG%s"
3587 msgstr ""
3588
3589 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:592
3590 #, c-format
3591 msgid "^K1%sYou were burned by ^BG%s"
3592 msgstr ""
3593
3594 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:599
3595 #, c-format
3596 msgid "^K3%sYou froze ^BG%s"
3597 msgstr ""
3598
3599 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:601
3600 #, c-format
3601 msgid "^K1%sYou were frozen by ^BG%s"
3602 msgstr ""
3603
3604 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:608
3605 #, c-format
3606 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
3607 msgstr ""
3608
3609 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:609
3610 #, c-format
3611 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
3612 msgstr ""
3613
3614 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:610
3615 #, c-format
3616 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
3617 msgstr ""
3618
3619 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:611
3620 #, c-format
3621 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing"
3622 msgstr ""
3623
3624 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:617
3625 #, c-format
3626 msgid "^BGPress ^F2%s^BG again to toss the nade!"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:618
3630 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
3631 msgstr ""
3632
3633 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:620
3634 #, c-format
3635 msgid ""
3636 "^BGYou have been moved into a different team\n"
3637 "You are now on: %s"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:621
3641 msgid "^K1Don't go against your team mates!"
3642 msgstr ""
3643
3644 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:621
3645 msgid "^K1Don't shoot your team mates!"
3646 msgstr ""
3647
3648 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:622
3649 msgid "^K1Die camper!"
3650 msgstr ""
3651
3652 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:622
3653 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
3654 msgstr ""
3655
3656 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:623
3657 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
3658 msgstr ""
3659
3660 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:624
3661 #, c-format
3662 msgid "^K1You were %s"
3663 msgstr ""
3664
3665 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:625
3666 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
3667 msgstr ""
3668
3669 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:626
3670 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
3671 msgstr ""
3672
3673 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:627
3674 msgid "^K1You felt a little too hot!"
3675 msgstr ""
3676
3677 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:627
3678 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
3679 msgstr ""
3680
3681 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:628
3682 msgid "^K1You killed your own dumb self!"
3683 msgstr ""
3684
3685 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:628
3686 msgid "^K1You need to be more careful!"
3687 msgstr ""
3688
3689 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:629
3690 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
3691 msgstr ""
3692
3693 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:630
3694 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
3695 msgstr ""
3696
3697 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:630
3698 msgid "^K1You were killed by a monster!"
3699 msgstr ""
3700
3701 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
3702 msgid "^K1Tastes like chicken!"
3703 msgstr ""
3704
3705 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
3706 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
3707 msgstr ""
3708
3709 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:632
3710 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
3711 msgstr ""
3712
3713 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:633
3714 msgid "^K1You felt a little chilly!"
3715 msgstr ""
3716
3717 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:633
3718 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
3719 msgstr ""
3720
3721 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:634
3722 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
3723 msgstr ""
3724
3725 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:635
3726 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
3727 msgstr ""
3728
3729 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:635
3730 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
3731 msgstr ""
3732
3733 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:636
3734 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
3735 msgstr ""
3736
3737 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:636
3738 msgid "^K1You need to preserve your health"
3739 msgstr ""
3740
3741 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:637
3742 msgid "^K1You became a shooting star!"
3743 msgstr ""
3744
3745 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:638
3746 msgid "^K1You melted away in slime!"
3747 msgstr ""
3748
3749 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:639
3750 msgid "^K1You committed suicide!"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:639
3754 msgid "^K1You ended it all!"
3755 msgstr ""
3756
3757 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
3758 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:641
3762 #, c-format
3763 msgid "^BGYou are now on: %s"
3764 msgstr ""
3765
3766 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:642
3767 msgid "^K1You died in an accident!"
3768 msgstr ""
3769
3770 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:643
3771 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
3772 msgstr ""
3773
3774 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:643
3775 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
3776 msgstr ""
3777
3778 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
3779 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
3780 msgstr ""
3781
3782 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
3783 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
3784 msgstr ""
3785
3786 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:645
3787 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
3788 msgstr ""
3789
3790 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:645
3791 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
3792 msgstr ""
3793
3794 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:646
3795 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
3796 msgstr ""
3797
3798 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:647
3799 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
3800 msgstr ""
3801
3802 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:648
3803 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:649
3807 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
3808 msgstr ""
3809
3810 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:650
3811 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
3812 msgstr ""
3813
3814 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:651
3815 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
3816 msgstr ""
3817
3818 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
3819 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
3820 msgstr ""
3821
3822 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:653
3823 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
3824 msgstr ""
3825
3826 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:654
3827 msgid "^K1Watch your step!"
3828 msgstr ""
3829
3830 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:656
3831 #, c-format
3832 msgid "^K1Moron! You fragged ^BG%s^K1, a team mate!"
3833 msgstr ""
3834
3835 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:656
3836 #, c-format
3837 msgid "^K1Moron! You went against ^BG%s^K1, a team mate!"
3838 msgstr ""
3839
3840 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:657
3841 #, c-format
3842 msgid "^K1You were fragged by ^BG%s^K1, a team mate"
3843 msgstr ""
3844
3845 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:657
3846 #, c-format
3847 msgid "^K1You were scored against by ^BG%s^K1, a team mate"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:659
3851 msgid ""
3852 "^K1Stop idling!\n"
3853 "^BGDisconnecting in ^COUNT..."
3854 msgstr ""
3855
3856 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:661
3857 #, c-format
3858 msgid "^BGYou need %s^BG!"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:662
3862 #, c-format
3863 msgid "^BGYou also need %s^BG!"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:663
3867 msgid "^BGDoor unlocked!"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:665
3871 #, c-format
3872 msgid "^F2Extra lives taken: ^K1%s"
3873 msgstr ""
3874
3875 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:667
3876 #, c-format
3877 msgid "^K3You revived ^BG%s"
3878 msgstr ""
3879
3880 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:668
3881 msgid "^K3You revived yourself"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:669
3885 #, c-format
3886 msgid "^K3You were revived by ^BG%s"
3887 msgstr ""
3888
3889 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:670
3890 #, c-format
3891 msgid "^K3You were automatically revived after %s seconds"
3892 msgstr ""
3893
3894 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:672
3895 msgid "^BGThe generator is under attack!"
3896 msgstr ""
3897
3898 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:674
3899 msgid "^TC^TT^BG team loses the round"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:678
3903 msgid "^K1You froze yourself"
3904 msgstr ""
3905
3906 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:679
3907 msgid "^K1Round already started, you spawn as frozen"
3908 msgstr ""
3909
3910 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:681
3911 #, c-format
3912 msgid "^K1A %s has arrived!"
3913 msgstr ""
3914
3915 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:685
3916 msgid "^BGYou got the ^F1Fuel regenerator"
3917 msgstr ""
3918
3919 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:686
3920 msgid "^BGYou got the ^F1Jetpack"
3921 msgstr ""
3922
3923 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:694
3924 msgid ""
3925 "^K1No spawnpoints available!\n"
3926 "Hope your team can fix it..."
3927 msgstr ""
3928
3929 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:695
3930 msgid ""
3931 "^K1You may not join the game at this time.\n"
3932 "The player limit reached maximum capacity."
3933 msgstr ""
3934
3935 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:699
3936 msgid "^BGYou picked up the ball"
3937 msgstr ""
3938
3939 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:700
3940 msgid "^BGKilling people while you don't have the ball gives no points!"
3941 msgstr ""
3942
3943 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:702
3944 msgid ""
3945 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3946 "Help the key carriers to meet!"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:703
3950 msgid ""
3951 "^BGAll keys are in ^TC^TT team^BG's hands!\n"
3952 "Interfere ^F4NOW^BG!"
3953 msgstr ""
3954
3955 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:704
3956 msgid ""
3957 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3958 "Meet the other key carriers ^F4NOW^BG!"
3959 msgstr ""
3960
3961 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:705
3962 msgid "^F4Round will start in ^COUNT"
3963 msgstr ""
3964
3965 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:706
3966 msgid "^BGScanning frequency range..."
3967 msgstr ""
3968
3969 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:707
3970 msgid "^BGYou are starting with the ^TC^TT Key"
3971 msgstr ""
3972
3973 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:709
3974 msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:711
3978 #, c-format
3979 msgid ""
3980 "^BGWaiting for players to join...\n"
3981 "Need active players for: %s"
3982 msgstr ""
3983
3984 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:712
3985 #, c-format
3986 msgid "^BGWaiting for %s player(s) to join..."
3987 msgstr ""
3988
3989 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:714
3990 msgid "^BGYour weapon has been downgraded until you find some ammo!"
3991 msgstr ""
3992
3993 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:715
3994 msgid "^F4^COUNT^BG left to find some ammo!"
3995 msgstr ""
3996
3997 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:716
3998 msgid "^BGGet some ammo or you'll be dead in ^F4^COUNT^BG!"
3999 msgstr ""
4000
4001 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:716
4002 msgid "^BGGet some ammo! ^F4^COUNT^BG left!"
4003 msgstr ""
4004
4005 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:717
4006 #, c-format
4007 msgid "^F2Extra lives remaining: ^K1%s"
4008 msgstr ""
4009
4010 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:719 qcsrc/menu/xonotic/campaign.qc:244
4011 #, c-format
4012 msgid "Level %s: "
4013 msgstr ""
4014
4015 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:719
4016 #, c-format
4017 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to enter the game"
4018 msgstr ""
4019
4020 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:722
4021 #, c-format
4022 msgid ""
4023 "^F2^COUNT^BG until weapon change...\n"
4024 "Next weapon: ^F1%s"
4025 msgstr ""
4026
4027 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:723
4028 #, c-format
4029 msgid "^F2Active weapon: ^F1%s"
4030 msgstr ""
4031
4032 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:725
4033 #, c-format
4034 msgid "^BGYou captured %s^BG control point"
4035 msgstr ""
4036
4037 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:726
4038 msgid "^BGYou captured a control point"
4039 msgstr ""
4040
4041 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:727
4042 #, c-format
4043 msgid "^TC^TT^BG team captured %s^BG control point"
4044 msgstr ""
4045
4046 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:728
4047 msgid "^TC^TT^BG team captured a control point"
4048 msgstr ""
4049
4050 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:729
4051 msgid "^BGThis control point currently cannot be captured"
4052 msgstr ""
4053
4054 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:730
4055 msgid ""
4056 "^BGThe enemy generator cannot be destroyed yet\n"
4057 "^F2Capture some control points to unshield it"
4058 msgstr ""
4059
4060 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:731
4061 msgid "^BGThe ^TCenemy^BG generator is no longer shielded!"
4062 msgstr ""
4063
4064 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:732
4065 msgid ""
4066 "^K1Your generator is NOT shielded!\n"
4067 "^BGRe-capture control points to shield it!"
4068 msgstr ""
4069
4070 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:733
4071 #, c-format
4072 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to teleport"
4073 msgstr ""
4074
4075 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:734
4076 #, c-format
4077 msgid "^BGTeleporting disabled for %s"
4078 msgstr ""
4079
4080 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:736
4081 msgid ""
4082 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
4083 "Keep fragging until we have a winner!"
4084 msgstr ""
4085
4086 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:736
4087 msgid ""
4088 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
4089 "Keep scoring until we have a winner!"
4090 msgstr ""