Transifex autosync
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.ca.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # LegendGuard, 2020
7 # LegendGuard, 2020
8 # Roi Asher Gerszkoviez <gerszkoviez@gmail.com>, 2017
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2020-06-07 07:23+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2020-07-24 22:50+0000\n"
15 "Last-Translator: LegendGuard\n"
16 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/team-xonotic/xonotic/"
17 "language/ca/)\n"
18 "Language: ca\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
23
24 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:81
25 #, c-format
26 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)"
27 msgstr "^2Exportat amb èxit a %s! (Nota: Està guardat en data/data/)"
28
29 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:85
30 #, c-format
31 msgid "^1Couldn't write to %s"
32 msgstr "^1No s'ha pogut escriure a %s"
33
34 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:174
35 #, c-format
36 msgid "^3Countdown message at time %s, seconds left: ^COUNT"
37 msgstr "^3Missatge de compte enrere a l'hora %s, segons restants: ^COUNT"
38
39 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:176
40 #, c-format
41 msgid ""
42 "^1Multiline message at time %s that\n"
43 "^1lasts longer than normal"
44 msgstr ""
45 "^1Missatge de múltiples línies a l'hora %s\n"
46 "^1dura més del normal"
47
48 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:178
49 #, c-format
50 msgid "Message at time %s"
51 msgstr "Missatge a l’hora %s"
52
53 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:183
54 msgid "Generic message"
55 msgstr "Missatge genèric"
56
57 #: qcsrc/client/hud/panel/chat.qc:89
58 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
59 msgstr "^3Jugador^7: Això és l'àrea del xat."
60
61 #: qcsrc/client/hud/panel/engineinfo.qc:76
62 #, c-format
63 msgid "FPS: %.*f"
64 msgstr "FPS: %.*f"
65
66 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:95
67 msgid "^1Observing"
68 msgstr "^1Observant"
69
70 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:97
71 #, c-format
72 msgid "^1Spectating: ^7%s"
73 msgstr "^1Espectant: ^7%s"
74
75 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
76 #, c-format
77 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
78 msgstr "^1Premeu ^3%s^1 per a observar"
79
80 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
81 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:47
82 msgid "primary fire"
83 msgstr "tret primari"
84
85 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:110
86 #, c-format
87 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
88 msgstr "^1Premeu ^3%s^1 o ^3%s^1 per al jugador següent o anterior"
89
90 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:110
91 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:114
92 msgid "next weapon"
93 msgstr "següent arma"
94
95 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:110
96 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:114
97 msgid "previous weapon"
98 msgstr "anterior arma"
99
100 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:114
101 #, c-format
102 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
103 msgstr "^1Utilitzeu ^3%s^1 o ^3%s^1 per canviar la velocitat"
104
105 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:116
106 #, c-format
107 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe, ^3%s^1 to change camera mode"
108 msgstr "^1Premeu ^3%s^1 per a observar, ^3%s^1 per canviar el mode de càmera"
109
110 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:116
111 #: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:190
112 msgid "drop weapon"
113 msgstr "amollar arma"
114
115 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:116
116 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:48
117 msgid "secondary fire"
118 msgstr "tret secundari"
119
120 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:119
121 #, c-format
122 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
123 msgstr "^1Prem ^3%s^1 per a informació del mode de joc"
124
125 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:119
126 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:103
127 msgid "server info"
128 msgstr "informació del servidor"
129
130 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:132
131 msgid "^1Match has already begun"
132 msgstr "^1La partida ja ha començat"
133
134 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:134
135 msgid "^1You have no more lives left"
136 msgstr "^1No tens cap vida restant"
137
138 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:136
139 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:139
140 #, c-format
141 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
142 msgstr "^1Prem ^3%s^1 per a unir-te"
143
144 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:136
145 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:139
146 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:430
147 msgid "jump"
148 msgstr "saltar"
149
150 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:147
151 #, c-format
152 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
153 msgstr "^1El joc comença en ^3%d^1 segons"
154
155 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:153
156 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
157 msgstr "^2Actualment en etapa d'^1escalfament^2!"
158
159 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:168
160 #, c-format
161 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
162 msgstr "%sPrem ^3%s%s per acabar l'escalfament"
163
164 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:168
165 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:170
166 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:183
167 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:99
168 msgid "ready"
169 msgstr "preparat"
170
171 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:170
172 #, c-format
173 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
174 msgstr "%sPrem ^3%s%s quan estiguis llest"
175
176 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:175
177 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
178 msgstr ""
179 "^2Esperant a que els altres estiguin llestos per acabar l'escalfament..."
180
181 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:177
182 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
183 msgstr "^2Esperant a que els altres estiguin llestos..."
184
185 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:183
186 #, c-format
187 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
188 msgstr "^2Prem ^3%s^2 per acabar l'escalfament"
189
190 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:204
191 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
192 msgstr "Els números d'equip estan desequilibrats!"
193
194 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:207
195 #, c-format
196 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
197 msgstr " Prem ^3%s%s per ajustar"
198
199 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:207
200 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:115
201 msgid "team menu"
202 msgstr "menú d'equip"
203
204 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:217
205 msgid "^1Spectating this player:"
206 msgstr "^1Espectant a aquest jugador:"
207
208 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:217
209 msgid "^1Spectating you:"
210 msgstr "^1Espectant-te a tu:"
211
212 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:233
213 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
214 msgstr "^7Prem ^3ESC ^7per veure les opcions de HUD."
215
216 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:234
217 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
218 msgstr "^3Doble clic ^7en un panell per a opcions específiques del panell."
219
220 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:235
221 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
222 msgstr "^3CTRL ^7per desactivar la prova de col·lisions, ^3SHIFT ^7i"
223
224 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:236
225 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
226 msgstr "^3ALT ^7+ ^3TECLES DE DIRECCIÓ ^7per ajustaments fins."
227
228 #: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:183
229 msgid "Personal best"
230 msgstr "Rècord personal"
231
232 #: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:193
233 msgid "Server best"
234 msgstr "Rècord del servidor"
235
236 #: qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:127 qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:128
237 #: qcsrc/client/hud/panel/score.qc:69
238 #, c-format
239 msgid "Player %d"
240 msgstr "Jugador %d"
241
242 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:597
243 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:599
244 #, c-format
245 msgid "Submenu%d"
246 msgstr "Submenú%d"
247
248 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:604
249 #, c-format
250 msgid "Command%d"
251 msgstr "Ordre%d"
252
253 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:630
254 msgid "Continue..."
255 msgstr "Continuar..."
256
257 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:787
258 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:794
259 msgid "Chat"
260 msgstr "Xat"
261
262 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:788
263 msgid "QMCMD^Send public message to"
264 msgstr "QMCMD^Enviar missatge públic a"
265
266 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:789
267 msgid "QMCMD^:-) / nice one"
268 msgstr "QMCMD^:-) / bona"
269
270 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:789
271 msgid "QMCMD^nice one"
272 msgstr "QMCMD^bona"
273
274 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:790
275 msgid "QMCMD^good game"
276 msgstr "QMCMD^ben jugat"
277
278 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:791
279 msgid "QMCMD^hi / good luck"
280 msgstr "QMCMD^hola / bona sort"
281
282 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:791
283 msgid "QMCMD^hi / good luck and have fun"
284 msgstr "QMCMD^hola / bona sort i diverteix"
285
286 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:793
287 msgid "QMCMD^Send in English"
288 msgstr "QMCMD^Enviar en anglès"
289
290 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:798
291 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:814
292 msgid "QMCMD^Team chat"
293 msgstr "QMCMD^Xat de l'equip"
294
295 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:799
296 msgid "QMCMD^strength soon"
297 msgstr "QMCMD^la força apareixerà aviat"
298
299 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:800
300 msgid "QMCMD^free item %x^7 (l:%y^7)"
301 msgstr "QMCMD^objecte gratuït %x^7 (l:%y^7)"
302
303 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:800
304 msgid "QMCMD^free item, icon"
305 msgstr "QMCMD^objecte gratuït, icona"
306
307 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:801
308 msgid "QMCMD^took item (l:%l^7)"
309 msgstr "QMCMD^va prendre l'objecte (l:% l ^ 7)"
310
311 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:801
312 msgid "QMCMD^took item, icon"
313 msgstr "QMCMD^va prendre l'objecte, icona"
314
315 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:802
316 msgid "QMCMD^negative"
317 msgstr "QMCMD^negatiu"
318
319 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:803
320 msgid "QMCMD^positive"
321 msgstr "QMCMD^positiu"
322
323 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:804
324 msgid "QMCMD^need help (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
325 msgstr "QMCMD^necessito ajuda (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
326
327 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:804
328 msgid "QMCMD^need help, icon"
329 msgstr "QMCMD^necessito ajuda, icona"
330
331 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
332 msgid "QMCMD^enemy seen (l:%y^7)"
333 msgstr "QMCMD^enemic vist (l:%y^7)"
334
335 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
336 msgid "QMCMD^enemy seen, icon"
337 msgstr "QMCMD^enemic vist, icona"
338
339 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:806
340 msgid "QMCMD^flag seen (l:%y^7)"
341 msgstr "QMCMD^bandera vista (l:%y^7)"
342
343 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:806
344 msgid "QMCMD^flag seen, icon"
345 msgstr "QMCMD^bandera vista, icona"
346
347 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:807
348 msgid "QMCMD^defending (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
349 msgstr "QMCMD^defensant (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
350
351 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:807
352 msgid "QMCMD^defending, icon"
353 msgstr "QMCMD^defensant, icona"
354
355 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:808
356 msgid "QMCMD^roaming (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
357 msgstr "QMCMD^movent-me (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
358
359 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:808
360 msgid "QMCMD^roaming, icon"
361 msgstr "QMCMD^movent-me, icona"
362
363 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:809
364 msgid "QMCMD^attacking (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
365 msgstr "QMCMD^atacant (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
366
367 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:809
368 msgid "QMCMD^attacking, icon"
369 msgstr "QMCMD^atacant, icona"
370
371 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:810
372 msgid "QMCMD^killed flagcarrier (l:%y^7)"
373 msgstr "QMCMD^el portador de la bandera ha estat assassinat (l:%y^7)"
374
375 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:810
376 msgid "QMCMD^killed flagcarrier, icon"
377 msgstr "QMCMD^el portador de la bandera ha estat assassinat, icona"
378
379 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:811
380 #, c-format
381 msgid "QMCMD^dropped flag (l:%d^7)"
382 msgstr "QMCMD^bandera tirada (l:%d^7)"
383
384 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:811
385 msgid "QMCMD^dropped flag, icon"
386 msgstr "QMCMD^bandera tirada, icona"
387
388 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:812
389 msgid "QMCMD^drop weapon, icon"
390 msgstr "QMCMD^tirar arma, icona"
391
392 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:812
393 msgid "QMCMD^dropped weapon %w^7 (l:%l^7)"
394 msgstr "QMCMD^arma tirada %w^7 (l:%l^7)"
395
396 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:813
397 msgid "QMCMD^drop flag/key, icon"
398 msgstr "QMCMD^tirar bandera/clau, icona"
399
400 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:813
401 msgid "QMCMD^dropped flag/key %w^7 (l:%l^7)"
402 msgstr "QMCMD^bandera/clau tirada %w^7 (l:%l^7)"
403
404 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:817
405 msgid "QMCMD^Send private message to"
406 msgstr "QMCMD^Enviar missatge privat a"
407
408 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:819
409 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:849
410 msgid "QMCMD^Settings"
411 msgstr "QMCMD^Ajustaments"
412
413 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:820
414 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:827
415 msgid "QMCMD^View/HUD settings"
416 msgstr "QMCMD^Ajustaments de Vista/HUD"
417
418 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:821
419 msgid "QMCMD^3rd person view"
420 msgstr "QMCMD^Vista en 3ª persona"
421
422 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:822
423 msgid "QMCMD^Player models like mine"
424 msgstr "QMCMD^Models de el jugador com el meu"
425
426 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:823
427 msgid "QMCMD^Names above players"
428 msgstr "QMCMD^Noms per sobre dels jugadors"
429
430 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:824
431 msgid "QMCMD^Crosshair per weapon"
432 msgstr "QMCMD^Punt de mira per arma"
433
434 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:825
435 msgid "QMCMD^FPS"
436 msgstr "QMCMD^FPS"
437
438 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:826
439 msgid "QMCMD^Net graph"
440 msgstr "QMCMD^Gràfic de xarxa"
441
442 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:829
443 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:832
444 msgid "QMCMD^Sound settings"
445 msgstr "QMCMD^Ajustaments de so"
446
447 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:830
448 msgid "QMCMD^Hit sound"
449 msgstr "QMCMD^So dels cops"
450
451 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:831
452 msgid "QMCMD^Chat sound"
453 msgstr "QMCMD^So del xat"
454
455 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:836
456 msgid "QMCMD^Change spectator camera"
457 msgstr "QMCMD^Canviar càmera d'espectador"
458
459 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:841
460 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:845
461 msgid "QMCMD^Observer camera"
462 msgstr "QMCMD^Càmera d'observador"
463
464 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:842
465 msgid "QMCMD^Increase speed"
466 msgstr "QMCMD^Incrementar velocitat"
467
468 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:843
469 msgid "QMCMD^Decrease speed"
470 msgstr "QMCMD^Reduir velocitat"
471
472 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:844
473 msgid "QMCMD^Wall collision"
474 msgstr "QMCMD^Col·lisió del mur"
475
476 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:848
477 msgid "QMCMD^Fullscreen"
478 msgstr "QMCMD^Pantalla completa"
479
480 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:851
481 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:861
482 msgid "QMCMD^Call a vote"
483 msgstr "QMCMD^Demanar vot"
484
485 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:852
486 msgid "QMCMD^Restart the map"
487 msgstr "QMCMD^Reiniciar el mapa"
488
489 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:853
490 msgid "QMCMD^End match"
491 msgstr "QMCMD^Acabar partida"
492
493 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:856
494 msgid "QMCMD^Reduce match time"
495 msgstr "QMCMD^Reduir temps de partida"
496
497 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:857
498 msgid "QMCMD^Extend match time"
499 msgstr "QMCMD^Estendre temps de partida"
500
501 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:860
502 msgid "QMCMD^Shuffle teams"
503 msgstr "QMCMD^Barrejar equips"
504
505 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:865
506 msgid "QMCMD^Spectate a player"
507 msgstr "QMCMD^Espectar a un jugador"
508
509 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:59
510 #, c-format
511 msgid " (-%dL)"
512 msgstr " (-%dL)"
513
514 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:64
515 #, c-format
516 msgid " (+%dL)"
517 msgstr " (+%dL)"
518
519 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:83
520 msgid "Start line"
521 msgstr "Línia de sortida"
522
523 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:85
524 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:89
525 msgid "Finish line"
526 msgstr "Línia de meta"
527
528 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:87
529 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:156
530 #, c-format
531 msgid "Intermediate %d"
532 msgstr "Intermedi %d"
533
534 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:159
535 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:206
536 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:267
537 #, c-format
538 msgid "PENALTY: %.1f (%s)"
539 msgstr "SANCIÓ: %.1f (%s)"
540
541 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:159 qcsrc/client/main.qc:1102
542 msgid "missing a checkpoint"
543 msgstr "falta un punt de control"
544
545 #: qcsrc/client/hud/panel/radar.qc:386
546 msgid "Click to select teleport destination"
547 msgstr "Fes clic per seleccionar la destinació de teletransport"
548
549 #: qcsrc/client/hud/panel/radar.qc:390
550 msgid "Click to select spawn location"
551 msgstr "Fes clic per seleccionar el lloc de reaparició"
552
553 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:105
554 msgid "Number of ball carrier kills"
555 msgstr "Nombre d'assassinats de portador de pilota"
556
557 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:105
558 msgid "SCO^bckills"
559 msgstr "assassi.p.pi"
560
561 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:106
562 msgid "SCO^bctime"
563 msgstr "temps p.pi"
564
565 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:106
566 msgid "Total amount of time holding the ball in Keepaway"
567 msgstr "Temps total retenint la pilota al Keepaway"
568
569 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:107
570 msgid "How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was captured"
571 msgstr ""
572 "Freqüència amb la qual una bandera (CTF) o clau (KeyHunt) ha estat capturada"
573
574 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:107
575 msgid "SCO^caps"
576 msgstr "captures"
577
578 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:108
579 msgid "SCO^captime"
580 msgstr "temps de captura"
581
582 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:108
583 msgid "Time of fastest capture (CTF)"
584 msgstr "Temps de la captura més ràpida (CTF)"
585
586 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:109
587 msgid "Number of deaths"
588 msgstr "Nombre de morts"
589
590 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:109
591 msgid "SCO^deaths"
592 msgstr "morts"
593
594 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:110
595 msgid "Number of keys destroyed by pushing them into void"
596 msgstr "Nombre de claus destruïdes sent llançades al buit"
597
598 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:110
599 msgid "SCO^destroyed"
600 msgstr "destruït"
601
602 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:111
603 msgid "SCO^damage"
604 msgstr "dany"
605
606 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:111
607 msgid "The total damage done"
608 msgstr "Dany total realitzat"
609
610 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:112
611 msgid "SCO^dmgtaken"
612 msgstr "dany rebut"
613
614 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:112
615 msgid "The total damage taken"
616 msgstr "Dany total rebut"
617
618 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:113
619 msgid "Number of flag drops"
620 msgstr "Nombre de banderes caigudes"
621
622 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:113
623 msgid "SCO^drops"
624 msgstr "caigudes"
625
626 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:114
627 msgid "Player ELO"
628 msgstr "ELO del jugador"
629
630 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:114
631 msgid "SCO^elo"
632 msgstr "elo"
633
634 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:115
635 msgid "SCO^fastest"
636 msgstr "el més ràpid"
637
638 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:115
639 msgid "Time of fastest lap (Race/CTS)"
640 msgstr "Temps de la volta més ràpida (Carrera/CTS)"
641
642 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:116
643 msgid "Number of faults committed"
644 msgstr "Nombre de faltes comeses"
645
646 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:116
647 msgid "SCO^faults"
648 msgstr "faltes"
649
650 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:117
651 msgid "Number of flag carrier kills"
652 msgstr "Nombre d'assassinats de portadors de bandera"
653
654 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:117
655 msgid "SCO^fckills"
656 msgstr "assassi.p.ba"
657
658 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:118
659 msgid "FPS"
660 msgstr "FPS"
661
662 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:118
663 msgid "SCO^fps"
664 msgstr "fps"
665
666 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:119
667 msgid "Number of kills minus suicides"
668 msgstr "Nombre d'assassinats menys suïcidis"
669
670 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:119
671 msgid "SCO^frags"
672 msgstr "eliminacions"
673
674 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:120
675 msgid "Number of goals scored"
676 msgstr "Nombre de gols encertats"
677
678 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:120
679 msgid "SCO^goals"
680 msgstr "gols"
681
682 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:121
683 msgid "Number of keys carrier kills"
684 msgstr "Nombre d'assassinats de portador de claus"
685
686 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:121
687 msgid "SCO^kckills"
688 msgstr "assassi.p.cl"
689
690 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:122
691 msgid "SCO^k/d"
692 msgstr "a/m"
693
694 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:122
695 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:123
696 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:124
697 msgid "The kill-death ratio"
698 msgstr "La raó assassinat-mort"
699
700 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:123
701 msgid "SCO^kdr"
702 msgstr "amr"
703
704 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:124
705 msgid "SCO^kdratio"
706 msgstr "amratio"
707
708 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:125
709 msgid "Number of kills"
710 msgstr "Nombre d'assassinats"
711
712 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:125
713 msgid "SCO^kills"
714 msgstr "assassinats"
715
716 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:126
717 msgid "Number of laps finished (Race/CTS)"
718 msgstr "Nombre de voltes acabades (Carrera/CTS)"
719
720 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:126
721 msgid "SCO^laps"
722 msgstr "voltes"
723
724 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:127
725 msgid "Number of lives (LMS)"
726 msgstr "Nombre de vides (LMS)"
727
728 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:127
729 msgid "SCO^lives"
730 msgstr "vides"
731
732 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:128
733 msgid "Number of times a key was lost"
734 msgstr "Nombre de vegades que es va perdre la clau"
735
736 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:128
737 msgid "SCO^losses"
738 msgstr "perdudes"
739
740 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:129
741 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:130
742 msgid "Player name"
743 msgstr "Nom del jugador"
744
745 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:129
746 msgid "SCO^name"
747 msgstr "nom"
748
749 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:130
750 msgid "SCO^nick"
751 msgstr "sobrenom"
752
753 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:131
754 msgid "Number of objectives destroyed"
755 msgstr "Nombre d'objectius destruïts"
756
757 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:131
758 msgid "SCO^objectives"
759 msgstr "objectius"
760
761 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:132
762 msgid ""
763 "How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a ball (Keepaway) was picked up"
764 msgstr ""
765 "Freqüència amb què una bandera (CTF) o clau (KeyHunt) o pilota (Keepaway) va "
766 "ser presa"
767
768 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:132
769 msgid "SCO^pickups"
770 msgstr "recollides"
771
772 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:133
773 msgid "Ping time"
774 msgstr "Temps del ping"
775
776 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:133
777 msgid "SCO^ping"
778 msgstr "ping"
779
780 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:134
781 msgid "Packet loss"
782 msgstr "Pèrdua de paquets"
783
784 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:134
785 msgid "SCO^pl"
786 msgstr "pl"
787
788 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:135
789 msgid "Number of players pushed into void"
790 msgstr "Nombre de jugadors empesos a el buit"
791
792 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:135
793 msgid "SCO^pushes"
794 msgstr "ofensives"
795
796 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:136
797 msgid "Player rank"
798 msgstr "Rang de el jugador"
799
800 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:136
801 msgid "SCO^rank"
802 msgstr "rang"
803
804 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:137
805 msgid "Number of flag returns"
806 msgstr "Nombre de retorns de bandera"
807
808 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:137
809 msgid "SCO^returns"
810 msgstr "retorns"
811
812 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:138
813 msgid "Number of revivals"
814 msgstr "Nombre de reanimacions"
815
816 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:138
817 msgid "SCO^revivals"
818 msgstr "reanimacions"
819
820 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:139
821 msgid "Number of rounds won"
822 msgstr "Nombre de rondes guanyades"
823
824 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:139
825 msgid "SCO^rounds won"
826 msgstr "rondes guanyades"
827
828 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:140
829 msgid "SCO^score"
830 msgstr "puntuació"
831
832 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:140
833 msgid "Total score"
834 msgstr "Puntuació total"
835
836 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:141
837 msgid "Number of suicides"
838 msgstr "Nombre de suïcidis"
839
840 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:141
841 msgid "SCO^suicides"
842 msgstr "suïcidis"
843
844 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:142
845 msgid "Number of kills minus deaths"
846 msgstr "Nombre d'assassinats menys morts"
847
848 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:142
849 msgid "SCO^sum"
850 msgstr "suma"
851
852 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:143
853 msgid "Number of domination points taken (Domination)"
854 msgstr "Nombre de punts de dominació presos (Dominació)"
855
856 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:143
857 msgid "SCO^takes"
858 msgstr "presos"
859
860 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:144
861 msgid "Number of teamkills"
862 msgstr "Nombre d'assassinats de companys"
863
864 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:144
865 msgid "SCO^teamkills"
866 msgstr "assassinats de companys"
867
868 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:145
869 msgid "Number of ticks (Domination)"
870 msgstr "Nombre de ticks (Dominació)"
871
872 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:145
873 msgid "SCO^ticks"
874 msgstr "ticks"
875
876 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:146
877 msgid "SCO^time"
878 msgstr "temps"
879
880 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:146
881 msgid "Total time raced (Race/CTS)"
882 msgstr "Temps total de carrera (Carrera/CTS)"
883
884 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:330
885 msgid ""
886 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command."
887 msgstr ""
888 "Pots modificar la taula de puntuacions amb la comanda "
889 "^2scoreboard_columns_set"
890
891 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:331
892 msgid "Usage:"
893 msgstr "Ús:"
894
895 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:333
896 msgid "^2scoreboard_columns_set ^3field1 field2 ..."
897 msgstr "^2scoreboard_columns_set ^3field1 field2 ..."
898
899 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:334
900 msgid ""
901 "^2scoreboard_columns_set ^7without arguments reads the arguments from the "
902 "cvar scoreboard_columns"
903 msgstr ""
904 "^2scoreboard_columns_set ^7sense arguments es llegeixen els arguments del "
905 "cvar scoreboard_columns"
906
907 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:335
908 msgid ""
909 "  ^5Note: ^7scoreboard_columns_set without arguments is executed on every "
910 "map start"
911 msgstr ""
912 "^5Nota: ^7scoreboard_columns_set sense arguments és executat en el "
913 "començament de cada partida"
914
915 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:336
916 msgid ""
917 "^2scoreboard_columns_set ^3expand_default ^7loads default layout and expands "
918 "it into the cvar scoreboard_columns so you can edit it"
919 msgstr ""
920 "^2scoreboard_columns_set ^3expand_default ^7carrega el disseny actual i el "
921 "s'expandeix en la cvar scoreboard_columns per a què el puguis editar"
922
923 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:337
924 msgid "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields."
925 msgstr "Pots utilitzar un ^3|^7 per començar els camps alineats a la dreta."
926
927 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:338
928 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):"
929 msgstr "Els següents noms de camp són reconeguts (sensible a majúscules):"
930
931 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:344
932 msgid ""
933 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
934 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
935 "or in all but these game types. You can also specify 'all' as a\n"
936 "field to show all fields available for the current game mode."
937 msgstr ""
938
939 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:350
940 msgid ""
941 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
942 "include/exclude ALL teams/noteams game modes."
943 msgstr ""
944
945 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:354
946 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4"
947 msgstr ""
948
949 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:355
950 msgid ""
951 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
952 "right of the vertical bar aligned to the right."
953 msgstr ""
954
955 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:357
956 msgid ""
957 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
958 "other gamemodes except DM."
959 msgstr ""
960
961 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:621
962 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:628
963 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:680
964 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:691
965 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:46
966 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:47
967 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:121
968 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:164
969 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:169
970 msgid "N/A"
971 msgstr ""
972
973 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1206
974 #, c-format
975 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
976 msgstr ""
977
978 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1354
979 msgid "Map stats:"
980 msgstr ""
981
982 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1384
983 msgid "Monsters killed:"
984 msgstr ""
985
986 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1391
987 msgid "Secrets found:"
988 msgstr ""
989
990 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1413
991 msgid "Capture time rankings"
992 msgstr ""
993
994 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1413
995 msgid "Rankings"
996 msgstr ""
997
998 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1631
999 #, c-format
1000 msgid "^3%1.0f minutes"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1640
1004 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1647
1005 #, c-format
1006 msgid "^5%s %s"
1007 msgstr ""
1008
1009 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1641
1010 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1648
1011 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1667
1012 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1674
1013 msgid "SCO^points"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1666
1017 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1673
1018 #, c-format
1019 msgid "^2+%s %s"
1020 msgstr ""
1021
1022 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1684
1023 #, c-format
1024 msgid "^7Map: ^2%s"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1823
1028 #, c-format
1029 msgid "Speed award: %d%s ^7(%s^7)"
1030 msgstr ""
1031
1032 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1827
1033 #, c-format
1034 msgid "All-time fastest: %d%s ^7(%s^7)"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1843
1038 #, c-format
1039 msgid "Spectators"
1040 msgstr ""
1041
1042 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1870
1043 #, c-format
1044 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
1045 msgstr ""
1046
1047 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1880
1048 #, c-format
1049 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
1050 msgstr ""
1051
1052 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1889
1053 #, c-format
1054 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:72
1058 msgid "WARMUP"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:33
1062 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:36
1066 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
1067 msgstr ""
1068
1069 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:122
1070 msgid "A vote has been called for:"
1071 msgstr ""
1072
1073 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:124
1074 msgid "Allow servers to store and display your name?"
1075 msgstr ""
1076
1077 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:128
1078 msgid "^1Configure the HUD"
1079 msgstr ""
1080
1081 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:132
1082 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_disconnect.qc:19
1083 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:82
1084 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:18
1085 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:18
1086 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:14
1087 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_bindings_reset.qc:14
1088 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:26
1089 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:16
1090 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:15
1091 msgid "Yes"
1092 msgstr "Si"
1093
1094 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:134
1095 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_disconnect.qc:22
1096 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:83
1097 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:21
1098 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:21
1099 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:16
1100 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_bindings_reset.qc:17
1101 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:29
1102 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:17
1103 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:17
1104 msgid "No"
1105 msgstr "No"
1106
1107 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:584
1108 msgid "Out of ammo"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:588
1112 msgid "Don't have"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:592
1116 msgid "Unavailable"
1117 msgstr ""
1118
1119 #: qcsrc/client/main.qc:1000
1120 msgid " qu/s"
1121 msgstr ""
1122
1123 #: qcsrc/client/main.qc:1002
1124 msgid " m/s"
1125 msgstr ""
1126
1127 #: qcsrc/client/main.qc:1004
1128 msgid " km/h"
1129 msgstr ""
1130
1131 #: qcsrc/client/main.qc:1006
1132 msgid " mph"
1133 msgstr ""
1134
1135 #: qcsrc/client/main.qc:1008
1136 msgid " knots"
1137 msgstr ""
1138
1139 #: qcsrc/client/main.qc:1255
1140 #, c-format
1141 msgid "%s (not bound)"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:59
1145 msgid " (1 vote)"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:61
1149 #, c-format
1150 msgid " (%d votes)"
1151 msgstr ""
1152
1153 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:281
1154 msgid "Don't care"
1155 msgstr ""
1156
1157 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:382
1158 msgid "Decide the gametype"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:382
1162 msgid "Vote for a map"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:399
1166 #, c-format
1167 msgid "%d seconds left"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:512
1171 msgid "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:522
1175 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index."
1176 msgstr ""
1177
1178 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:531
1179 msgid "Requesting preview..."
1180 msgstr ""
1181
1182 #: qcsrc/client/miscfunctions.qc:111
1183 msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: qcsrc/client/view.qc:939
1187 msgid "Nade timer"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: qcsrc/client/view.qc:944
1191 msgid "Capture progress"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: qcsrc/client/view.qc:949
1195 msgid "Revival progress"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: qcsrc/common/command/generic.qc:156
1199 msgid "error creating curl handle"
1200 msgstr ""
1201
1202 #: qcsrc/common/command/generic.qc:412
1203 msgid "Notification restart command only works with cl_cmd and sv_cmd."
1204 msgstr ""
1205
1206 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/weapon.qh:7
1207 msgid "Ball Stealer"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:66
1211 msgid "bullets"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:96
1215 msgid "cells"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:126
1219 msgid "plasma"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:156
1223 msgid "rockets"
1224 msgstr ""
1225
1226 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:190
1227 msgid "shells"
1228 msgstr ""
1229
1230 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:42
1231 msgid "Small armor"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:80
1235 msgid "Medium armor"
1236 msgstr ""
1237
1238 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:118 qcsrc/common/items/item/armor.qh:121
1239 msgid "Big armor"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:158 qcsrc/common/items/item/armor.qh:161
1243 msgid "Mega armor"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:42
1247 msgid "Small health"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:80
1251 msgid "Medium health"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:118 qcsrc/common/items/item/health.qh:121
1255 msgid "Big health"
1256 msgstr ""
1257
1258 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:158 qcsrc/common/items/item/health.qh:161
1259 msgid "Mega health"
1260 msgstr ""
1261
1262 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:38 qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:41
1263 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:91
1264 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:215
1265 msgid "Jetpack"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:71
1269 msgid "fuel"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:96
1273 msgid "Fuel regenerator"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:99
1277 msgid "Fuel regen"
1278 msgstr ""
1279
1280 #: qcsrc/common/items/item/powerup.qh:43 qcsrc/common/items/item/powerup.qh:46
1281 msgid "Strength"
1282 msgstr ""
1283
1284 #: qcsrc/common/items/item/powerup.qh:79 qcsrc/common/items/item/powerup.qh:82
1285 msgid "Shield"
1286 msgstr ""
1287
1288 #: qcsrc/common/mapinfo.qc:626
1289 #, no-c-format
1290 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
1291 msgstr ""
1292
1293 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:72 qcsrc/common/mapinfo.qh:334
1294 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:529
1295 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:105
1296 msgid "Frag limit:"
1297 msgstr ""
1298
1299 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:72 qcsrc/common/mapinfo.qh:334
1300 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:529
1301 msgid "The amount of frags needed before the match will end"
1302 msgstr ""
1303
1304 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:115
1305 msgid "Deathmatch"
1306 msgstr ""
1307
1308 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:115
1309 msgid "Score as many frags as you can"
1310 msgstr ""
1311
1312 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:128
1313 msgid "Last Man Standing"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:128
1317 msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:137
1321 msgid "Lives:"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:149
1325 msgid "Race"
1326 msgstr ""
1327
1328 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:149
1329 msgid "Race against other players to the finish line"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:176
1333 msgid "Laps:"
1334 msgstr ""
1335
1336 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:189
1337 msgid "Race CTS"
1338 msgstr ""
1339
1340 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:189
1341 msgid "Race for fastest time."
1342 msgstr ""
1343
1344 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:206 qcsrc/common/mapinfo.qh:257
1345 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:373 qcsrc/common/mapinfo.qh:416
1346 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:442 qcsrc/common/mapinfo.qh:462
1347 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:582
1348 msgid "Point limit:"
1349 msgstr ""
1350
1351 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:219
1352 msgid "Help your team score the most frags against the enemy team"
1353 msgstr ""
1354
1355 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:219
1356 msgid "Team Deathmatch"
1357 msgstr ""
1358
1359 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:257 qcsrc/common/mapinfo.qh:373
1360 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:416
1361 msgid "The amount of points needed before the match will end"
1362 msgstr ""
1363
1364 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:271
1365 msgid "Capture the Flag"
1366 msgstr ""
1367
1368 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:271
1369 msgid ""
1370 "Find and bring the enemy flag to your base to capture it, defend your base "
1371 "from the other team"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:289
1375 msgid "Capture limit:"
1376 msgstr ""
1377
1378 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:289
1379 msgid "The amount of captures needed before the match will end"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:306
1383 msgid "Clan Arena"
1384 msgstr ""
1385
1386 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:306
1387 msgid "Kill all enemy teammates to win the round"
1388 msgstr ""
1389
1390 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:350
1391 msgid "Capture and defend all the control points to win"
1392 msgstr ""
1393
1394 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:350
1395 msgid "Domination"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:388
1399 msgid "Gather all the keys to win the round"
1400 msgstr ""
1401
1402 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:388
1403 msgid "Key Hunt"
1404 msgstr ""
1405
1406 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:428
1407 msgid "Assault"
1408 msgstr ""
1409
1410 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:428
1411 msgid ""
1412 "Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
1413 "out"
1414 msgstr ""
1415
1416 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:452
1417 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
1418 msgstr ""
1419
1420 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:452
1421 msgid "Onslaught"
1422 msgstr ""
1423
1424 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:474
1425 msgid "Nexball"
1426 msgstr ""
1427
1428 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:474
1429 msgid "Shoot and kick the ball into the enemies goal, keep your goal clean"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:488
1433 msgid "Goals:"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:488
1437 msgid "The amount of goals needed before the match will end"
1438 msgstr ""
1439
1440 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:501
1441 msgid "Freeze Tag"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:501
1445 msgid ""
1446 "Kill enemies to freeze them, stand next to frozen teammates to revive them; "
1447 "freeze all enemies to win"
1448 msgstr ""
1449
1450 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:545
1451 msgid "Hold the ball to get points for kills"
1452 msgstr ""
1453
1454 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:545
1455 msgid "Keepaway"
1456 msgstr ""
1457
1458 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:560
1459 msgid "Invasion"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:560
1463 msgid "Survive against waves of monsters"
1464 msgstr ""
1465
1466 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:590
1467 msgid "Duel"
1468 msgstr ""
1469
1470 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:590
1471 msgid "Fight in a one versus one arena battle to decide the winner"
1472 msgstr ""
1473
1474 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames.qc:383
1475 msgid "It's your turn"
1476 msgstr ""
1477
1478 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:366
1479 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qh:6
1480 msgid "Quit"
1481 msgstr ""
1482
1483 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:371
1484 msgid "Invite"
1485 msgstr ""
1486
1487 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:410
1488 msgid "Current Game"
1489 msgstr ""
1490
1491 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:435
1492 msgid "Exit Menu"
1493 msgstr ""
1494
1495 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:447
1496 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:16
1497 msgid "Create"
1498 msgstr ""
1499
1500 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:450
1501 msgid "Join"
1502 msgstr ""
1503
1504 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:526
1505 msgid "Minigames"
1506 msgstr ""
1507
1508 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:587
1509 msgid "Minigame message"
1510 msgstr ""
1511
1512 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:2
1513 msgid "Bulldozer"
1514 msgstr ""
1515
1516 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1092
1517 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:421
1518 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:427
1519 msgid "Game over!"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1095
1523 msgid "Well done! Click 'Next Level' to continue"
1524 msgstr ""
1525
1526 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1162
1527 msgid "Better luck next time!"
1528 msgstr ""
1529
1530 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1167
1531 msgid "Tubular! Press \"Next Level\" to continue!"
1532 msgstr ""
1533
1534 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1169
1535 msgid "Wicked! Press \"Next Level\" to continue!"
1536 msgstr ""
1537
1538 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1173
1539 msgid "Press the space bar to change your currently selected tile"
1540 msgstr ""
1541
1542 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1176
1543 msgid "Push the boulders onto the targets"
1544 msgstr ""
1545
1546 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1403
1547 msgid "Next Level"
1548 msgstr ""
1549
1550 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1404
1551 msgid "Restart"
1552 msgstr ""
1553
1554 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1405
1555 msgid "Editor"
1556 msgstr ""
1557
1558 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1406
1559 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:37
1560 msgid "Save"
1561 msgstr ""
1562
1563 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:2
1564 msgid "Connect Four"
1565 msgstr ""
1566
1567 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:311
1568 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:317
1569 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:491
1570 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:497
1571 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:362
1572 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:368
1573 #, c-format
1574 msgid "%s^7 won the game!"
1575 msgstr ""
1576
1577 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:373
1578 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:438
1579 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:319
1580 msgid "Draw"
1581 msgstr ""
1582
1583 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:378
1584 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:606
1585 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:444
1586 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:326
1587 msgid "You lost the game!"
1588 msgstr ""
1589
1590 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:379
1591 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:607
1592 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:445
1593 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:327
1594 msgid "You win!"
1595 msgstr ""
1596
1597 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:383
1598 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:611
1599 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:456
1600 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:338
1601 msgid "Wait for your opponent to make their move"
1602 msgstr ""
1603
1604 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:386
1605 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:613
1606 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:459
1607 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:341
1608 msgid "Click on the game board to place your piece"
1609 msgstr ""
1610
1611 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:7
1612 msgid "Nine Men's Morris"
1613 msgstr ""
1614
1615 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:615
1616 msgid ""
1617 "You can select one of your pieces to move it in one of the surrounding places"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:617
1621 msgid "You can select one of your pieces to move it anywhere on the board"
1622 msgstr ""
1623
1624 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:619
1625 msgid "You can take one of the opponent's pieces"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:2
1629 msgid "Pong"
1630 msgstr ""
1631
1632 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:589
1633 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:299
1634 msgid "AI"
1635 msgstr ""
1636
1637 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:606
1638 msgid "Press ^1Start Match^7 to start the match with the current players"
1639 msgstr ""
1640
1641 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:679
1642 msgid "Start Match"
1643 msgstr ""
1644
1645 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:680
1646 msgid "Add AI player"
1647 msgstr ""
1648
1649 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:681
1650 msgid "Remove AI player"
1651 msgstr ""
1652
1653 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:2
1654 msgid "Push-Pull"
1655 msgstr ""
1656
1657 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:444
1658 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:326
1659 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu for a rematch!"
1660 msgstr ""
1661
1662 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:445
1663 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:451
1664 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:327
1665 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:333
1666 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
1667 msgstr ""
1668
1669 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:452
1670 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:334
1671 msgid "Wait for your opponent to confirm the rematch"
1672 msgstr ""
1673
1674 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:587
1675 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:671
1676 msgid "Next Match"
1677 msgstr ""
1678
1679 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:2
1680 msgid "Peg Solitaire"
1681 msgstr ""
1682
1683 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:414
1684 msgid "All pieces cleared!"
1685 msgstr ""
1686
1687 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:416
1688 msgid "Remaining pieces:"
1689 msgstr ""
1690
1691 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:481
1692 #, c-format
1693 msgid "Pieces left: %s"
1694 msgstr ""
1695
1696 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:491
1697 msgid "No more valid moves"
1698 msgstr ""
1699
1700 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:494
1701 msgid "Well done, you win!"
1702 msgstr ""
1703
1704 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:497
1705 msgid "Jump a piece over another to capture it"
1706 msgstr ""
1707
1708 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:2
1709 msgid "Tic Tac Toe"
1710 msgstr ""
1711
1712 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:672
1713 msgid "Single Player"
1714 msgstr ""
1715
1716 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:17
1717 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:18
1718 msgid "Mage"
1719 msgstr ""
1720
1721 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:29
1722 msgid "Mage spike"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qh:17
1726 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:17
1727 msgid "Shambler"
1728 msgstr ""
1729
1730 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:17
1731 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:16
1732 msgid "Spider"
1733 msgstr ""
1734
1735 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:28
1736 msgid "Spider attack"
1737 msgstr ""
1738
1739 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:17
1740 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:19
1741 msgid "Wyvern"
1742 msgstr ""
1743
1744 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:28
1745 msgid "Wyvern attack"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qh:17
1749 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:15
1750 msgid "Zombie"
1751 msgstr ""
1752
1753 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:16
1754 msgid "Ammo"
1755 msgstr ""
1756
1757 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:25
1758 msgid "Resistance"
1759 msgstr ""
1760
1761 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:34
1762 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:126
1763 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:129
1764 msgid "Speed"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:44
1768 msgid "Medic"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:54
1772 msgid "Bash"
1773 msgstr ""
1774
1775 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:63
1776 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:83
1777 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:184
1778 msgid "Vampire"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:71
1782 msgid "Disability"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:79
1786 msgid "Vengeance"
1787 msgstr ""
1788
1789 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:87
1790 msgid "Jump"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:96
1794 msgid "Invisible"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:105
1798 msgid "Inferno"
1799 msgstr ""
1800
1801 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:113
1802 msgid "Swapper"
1803 msgstr ""
1804
1805 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:121
1806 msgid "Magnet"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:129
1810 msgid "Luck"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:137
1814 msgid "Flight"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/buffs.qh:11
1818 msgid "Buff"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:8
1822 msgid "Damage text"
1823 msgstr ""
1824
1825 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:18
1826 msgid "Draw damage numbers"
1827 msgstr ""
1828
1829 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:20
1830 msgid "Font size minimum:"
1831 msgstr ""
1832
1833 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:25
1834 msgid "Font size maximum:"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:30
1838 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:55
1839 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:102
1840 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:60
1841 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:109
1842 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:775
1843 msgid "Color:"
1844 msgstr ""
1845
1846 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:36
1847 msgid "Draw damage numbers for friendly fire"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:33
1851 msgid "Vaporizer ammo"
1852 msgstr ""
1853
1854 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:59
1855 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:62
1856 msgid "Extra life"
1857 msgstr ""
1858
1859 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:91
1860 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:94
1861 msgid "Invisibility"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:18
1865 msgid "Napalm grenade"
1866 msgstr ""
1867
1868 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:26
1869 msgid "Ice grenade"
1870 msgstr ""
1871
1872 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:34
1873 msgid "Translocate grenade"
1874 msgstr ""
1875
1876 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:42
1877 msgid "Spawn grenade"
1878 msgstr ""
1879
1880 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:50
1881 msgid "Heal grenade"
1882 msgstr ""
1883
1884 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:58
1885 msgid "Monster grenade"
1886 msgstr ""
1887
1888 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:66
1889 msgid "Entrap grenade"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:74
1893 msgid "Veil grenade"
1894 msgstr ""
1895
1896 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.qh:33
1897 msgid "Grenade"
1898 msgstr ""
1899
1900 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okhmg.qh:20
1901 msgid "Overkill Heavy Machine Gun"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okmachinegun.qh:18
1905 msgid "Overkill MachineGun"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/oknex.qh:19
1909 msgid "Overkill Nex"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okrpc.qh:20
1913 msgid "Overkill Rocket Propelled Chainsaw"
1914 msgstr ""
1915
1916 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okshotgun.qh:18
1917 msgid "Overkill Shotgun"
1918 msgstr ""
1919
1920 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:3
1921 msgid "Waypoint"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:4
1925 msgid "Help me!"
1926 msgstr ""
1927
1928 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:5
1929 msgid "Here"
1930 msgstr ""
1931
1932 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:6
1933 msgid "DANGER"
1934 msgstr ""
1935
1936 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:8
1937 msgid "Frozen!"
1938 msgstr ""
1939
1940 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:10
1941 msgid "Item"
1942 msgstr ""
1943
1944 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:12
1945 msgid "Checkpoint"
1946 msgstr ""
1947
1948 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:13
1949 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:240
1950 msgid "Finish"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:14
1954 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:15
1955 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:240
1956 msgid "Start"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:17
1960 msgid "Defend"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:18
1964 msgid "Destroy"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:19
1968 msgid "Push"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:21
1972 msgid "Flag carrier"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:22
1976 msgid "Enemy carrier"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:23
1980 msgid "Dropped flag"
1981 msgstr ""
1982
1983 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:24
1984 msgid "White base"
1985 msgstr ""
1986
1987 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:25
1988 msgid "Red base"
1989 msgstr ""
1990
1991 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:26
1992 msgid "Blue base"
1993 msgstr ""
1994
1995 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:27
1996 msgid "Yellow base"
1997 msgstr ""
1998
1999 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:28
2000 msgid "Pink base"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:29
2004 msgid "Return flag here"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:31
2008 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:32
2009 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:33
2010 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:34
2011 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:35
2012 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:51
2013 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:52
2014 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:53
2015 msgid "Control point"
2016 msgstr ""
2017
2018 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:37
2019 msgid "Dropped key"
2020 msgstr ""
2021
2022 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:38
2023 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:40
2024 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:41
2025 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:42
2026 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:43
2027 msgid "Key carrier"
2028 msgstr ""
2029
2030 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:39
2031 msgid "Run here"
2032 msgstr ""
2033
2034 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:45
2035 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:48
2036 msgid "Ball"
2037 msgstr ""
2038
2039 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:46
2040 msgid "Ball carrier"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:49
2044 msgid "Goal"
2045 msgstr ""
2046
2047 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:54
2048 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:55
2049 msgid "Generator"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:57
2053 msgid "Weapon"
2054 msgstr ""
2055
2056 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:59
2057 msgid "Monster"
2058 msgstr ""
2059
2060 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:61
2061 msgid "Vehicle"
2062 msgstr ""
2063
2064 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:62
2065 msgid "Intruder!"
2066 msgstr ""
2067
2068 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:64
2069 msgid "Tagged"
2070 msgstr ""
2071
2072 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:697
2073 #, c-format
2074 msgid "%s needing help!"
2075 msgstr ""
2076
2077 #: qcsrc/common/net_notice.qc:90
2078 msgid "^1Server notices:"
2079 msgstr ""
2080
2081 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:230
2082 msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
2083 msgstr ""
2084
2085 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:232
2086 #, c-format
2087 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
2088 msgstr ""
2089
2090 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:233
2091 #, c-format
2092 msgid ""
2093 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
2094 "%s^BG's previous record of ^F2%s^BG seconds"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:234
2098 #, c-format
2099 msgid "^BG%s^BG captured the flag"
2100 msgstr ""
2101
2102 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:235
2103 #, c-format
2104 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:236
2108 #, c-format
2109 msgid ""
2110 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
2111 "^BG%s^BG's previous record of ^F1%s^BG seconds"
2112 msgstr ""
2113
2114 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:237
2115 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:238
2119 msgid "^BGThe flag was returned by its owner"
2120 msgstr ""
2121
2122 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:239
2123 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:240
2127 msgid "^BGThe flag was destroyed and returned to base"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:241
2131 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:242
2135 msgid "^BGThe flag was dropped in the base and returned itself"
2136 msgstr ""
2137
2138 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:243
2139 msgid ""
2140 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
2141 "base"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:244
2145 msgid "^BGThe flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to base"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:245
2149 #, c-format
2150 msgid ""
2151 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
2152 "itself"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:246
2156 #, c-format
2157 msgid ""
2158 "^BGThe flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned itself"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:247
2162 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:248
2166 msgid "^BGThe flag has returned to the base"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:249
2170 #, c-format
2171 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:250
2175 #, c-format
2176 msgid "^BG%s^BG lost the flag"
2177 msgstr ""
2178
2179 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:251
2180 #, c-format
2181 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:252
2185 #, c-format
2186 msgid "^BG%s^BG got the flag"
2187 msgstr ""
2188
2189 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:253
2190 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:254
2191 #, c-format
2192 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
2193 msgstr ""
2194
2195 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:256
2196 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:544
2197 #, c-format
2198 msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
2199 msgstr ""
2200
2201 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:258
2202 msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:260
2206 msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
2207 msgstr ""
2208
2209 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:262
2210 msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:263
2214 msgid "^F2You will spectate in the next round"
2215 msgstr ""
2216
2217 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:265
2218 #, c-format
2219 msgid "^BG%s%s^K1 was killed by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
2220 msgstr ""
2221
2222 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:265
2223 #, c-format
2224 msgid "^BG%s%s^K1 was scored against by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
2225 msgstr ""
2226
2227 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:266
2228 #, c-format
2229 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
2230 msgstr ""
2231
2232 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:267
2233 #, c-format
2234 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
2235 msgstr ""
2236
2237 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:268
2238 #, c-format
2239 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
2240 msgstr ""
2241
2242 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:269
2243 #, c-format
2244 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:269
2248 #, c-format
2249 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
2250 msgstr ""
2251
2252 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:270
2253 #, c-format
2254 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:271
2258 #, c-format
2259 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed in front of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:272
2263 #, c-format
2264 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:273
2268 #, c-format
2269 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:273
2273 #, c-format
2274 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:274
2278 #, c-format
2279 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2280 msgstr ""
2281
2282 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:275
2283 #, c-format
2284 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2285 msgstr ""
2286
2287 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:276
2288 #, c-format
2289 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
2290 msgstr ""
2291
2292 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:277
2293 #, c-format
2294 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
2295 msgstr ""
2296
2297 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:278
2298 #, c-format
2299 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:279
2303 #, c-format
2304 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:280
2308 #, c-format
2309 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:280
2313 #, c-format
2314 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
2315 msgstr ""
2316
2317 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:281
2318 #, c-format
2319 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
2320 msgstr ""
2321
2322 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:282
2323 #, c-format
2324 msgid ""
2325 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:283
2329 #, c-format
2330 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
2331 msgstr ""
2332
2333 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:284
2334 #, c-format
2335 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
2336 msgstr ""
2337
2338 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:285
2339 #, c-format
2340 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
2341 msgstr ""
2342
2343 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:286
2344 #, c-format
2345 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
2346 msgstr ""
2347
2348 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:287
2349 #, c-format
2350 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
2351 msgstr ""
2352
2353 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:288
2354 #, c-format
2355 msgid ""
2356 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:289
2360 #, c-format
2361 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:290
2365 #, c-format
2366 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:291
2370 #, c-format
2371 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:292
2375 #, c-format
2376 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2377 msgstr ""
2378
2379 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:293
2380 #, c-format
2381 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2382 msgstr ""
2383
2384 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:294
2385 #, c-format
2386 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:296
2390 #, c-format
2391 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:297
2395 #, c-format
2396 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:298
2400 #, c-format
2401 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
2402 msgstr ""
2403
2404 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:299
2405 #, c-format
2406 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:301
2410 #, c-format
2411 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
2412 msgstr ""
2413
2414 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:301
2415 #, c-format
2416 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:302
2420 #, c-format
2421 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:302
2425 #, c-format
2426 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:303
2430 #, c-format
2431 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:303
2435 #, c-format
2436 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:304
2440 #, c-format
2441 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
2442 msgstr ""
2443
2444 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:305
2445 #, c-format
2446 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
2447 msgstr ""
2448
2449 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:305
2450 #, c-format
2451 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
2452 msgstr ""
2453
2454 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:306
2455 #, c-format
2456 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
2457 msgstr ""
2458
2459 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:307
2460 #, c-format
2461 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Shambler%s%s"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:308
2465 #, c-format
2466 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Shambler%s%s"
2467 msgstr ""
2468
2469 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:309
2470 #, c-format
2471 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Shambler%s%s"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:310
2475 #, c-format
2476 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
2480 #, c-format
2481 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:312
2485 #, c-format
2486 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:313
2490 #, c-format
2491 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:314
2495 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:316
2496 #, c-format
2497 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
2498 msgstr ""
2499
2500 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:315
2501 #, c-format
2502 msgid ""
2503 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
2504 msgstr ""
2505
2506 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:315
2507 #, c-format
2508 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
2509 msgstr ""
2510
2511 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:317
2512 #, c-format
2513 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
2514 msgstr ""
2515
2516 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:317
2517 #, c-format
2518 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
2519 msgstr ""
2520
2521 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:318
2522 #, c-format
2523 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
2524 msgstr ""
2525
2526 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:319
2527 #, c-format
2528 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
2529 msgstr ""
2530
2531 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:319
2532 #, c-format
2533 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
2534 msgstr ""
2535
2536 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:320
2537 #, c-format
2538 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
2539 msgstr ""
2540
2541 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:321
2542 #, c-format
2543 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
2544 msgstr ""
2545
2546 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:322
2547 #, c-format
2548 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
2549 msgstr ""
2550
2551 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:323
2552 #, c-format
2553 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:324
2557 #, c-format
2558 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
2559 msgstr ""
2560
2561 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:325
2562 #, c-format
2563 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
2564 msgstr ""
2565
2566 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:326
2567 #, c-format
2568 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
2569 msgstr ""
2570
2571 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:327
2572 #, c-format
2573 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
2574 msgstr ""
2575
2576 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:328
2577 #, c-format
2578 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:329
2582 #, c-format
2583 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
2584 msgstr ""
2585
2586 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:330
2587 #, c-format
2588 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:331
2592 #, c-format
2593 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:332
2597 #, c-format
2598 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
2599 msgstr ""
2600
2601 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:333
2602 #, c-format
2603 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
2604 msgstr ""
2605
2606 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:334
2607 #, c-format
2608 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
2609 msgstr ""
2610
2611 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:335
2612 #, c-format
2613 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
2614 msgstr ""
2615
2616 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:336
2617 #, c-format
2618 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
2619 msgstr ""
2620
2621 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:337
2622 #, c-format
2623 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
2624 msgstr ""
2625
2626 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:338
2627 #, c-format
2628 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
2629 msgstr ""
2630
2631 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:339
2632 #, c-format
2633 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
2634 msgstr ""
2635
2636 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:340
2637 #, c-format
2638 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
2639 msgstr ""
2640
2641 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:341
2642 #, c-format
2643 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
2644 msgstr ""
2645
2646 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:342
2647 #, c-format
2648 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
2649 msgstr ""
2650
2651 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:343
2652 #, c-format
2653 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
2654 msgstr ""
2655
2656 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:344
2657 #, c-format
2658 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
2659 msgstr ""
2660
2661 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:345
2662 #, c-format
2663 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
2664 msgstr ""
2665
2666 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:346
2667 #, c-format
2668 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
2669 msgstr ""
2670
2671 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:347
2672 #, c-format
2673 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
2674 msgstr ""
2675
2676 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:350
2677 #, c-format
2678 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
2679 msgstr ""
2680
2681 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:352
2682 #, c-format
2683 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s %s every %s seconds)"
2684 msgstr ""
2685
2686 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:354
2687 #, c-format
2688 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
2689 msgstr ""
2690
2691 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:355
2692 #, c-format
2693 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
2694 msgstr ""
2695
2696 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:356
2697 #, c-format
2698 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
2699 msgstr ""
2700
2701 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:357
2702 #, c-format
2703 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:358
2707 #, c-format
2708 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s seconds"
2709 msgstr ""
2710
2711 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:359
2712 #, c-format
2713 msgid "^BG%s^K1 froze themself"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:361
2717 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:675
2718 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
2719 msgstr ""
2720
2721 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:362
2722 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:676
2723 #, c-format
2724 msgid "^BG%s^BG wins the round"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:363
2728 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:539
2729 msgid "^BGRound tied"
2730 msgstr ""
2731
2732 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:364
2733 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:540
2734 msgid "^BGRound over, there's no winner"
2735 msgstr ""
2736
2737 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:366
2738 #, c-format
2739 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
2740 msgstr ""
2741
2742 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:368
2743 #, c-format
2744 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:369
2748 #, c-format
2749 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
2750 msgstr ""
2751
2752 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:370
2753 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:683
2754 #, c-format
2755 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:371
2759 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:684
2760 #, c-format
2761 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
2762 msgstr ""
2763
2764 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:373
2765 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:687
2766 #, c-format
2767 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:374
2771 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:688
2772 #, c-format
2773 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
2774 msgstr ""
2775
2776 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:375
2777 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:689
2778 #, c-format
2779 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
2780 msgstr ""
2781
2782 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:376
2783 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:690
2784 #, c-format
2785 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
2786 msgstr ""
2787
2788 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:377
2789 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:691
2790 #, c-format
2791 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:378
2795 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:692
2796 #, c-format
2797 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
2798 msgstr ""
2799
2800 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:380
2801 #, c-format
2802 msgid "^BG%s^BG is connecting..."
2803 msgstr ""
2804
2805 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:381
2806 #, c-format
2807 msgid "^BG%s^F3 connected"
2808 msgstr ""
2809
2810 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:382
2811 #, c-format
2812 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:383
2816 #, c-format
2817 msgid "^BG%s^F3 is now playing on the ^TC^TT team"
2818 msgstr ""
2819
2820 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:385
2821 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:697
2822 #, c-format
2823 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:386
2827 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:698
2828 #, c-format
2829 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
2830 msgstr ""
2831
2832 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:388
2833 #, c-format
2834 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
2835 msgstr ""
2836
2837 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:389
2838 #, c-format
2839 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:390
2843 #, c-format
2844 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
2845 msgstr ""
2846
2847 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:391
2848 #, c-format
2849 msgid "^BG%s^BG pushed %s^BG causing the ^TC^TT Key ^BGdestruction"
2850 msgstr ""
2851
2852 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:392
2853 #, c-format
2854 msgid "^BG%s^BG destroyed the ^TC^TT Key"
2855 msgstr ""
2856
2857 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:393
2858 #, c-format
2859 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:395
2863 #, c-format
2864 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:396
2868 #, c-format
2869 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:398
2873 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:400
2877 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG team held the ball for too long"
2878 msgstr ""
2879
2880 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:402
2881 #, c-format
2882 msgid "^BG%s^BG captured %s^BG control point"
2883 msgstr ""
2884
2885 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:403
2886 #, c-format
2887 msgid "^BG%s^BG captured a control point"
2888 msgstr ""
2889
2890 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:404
2891 #, c-format
2892 msgid "^TC^TT^BG team %s^BG control point has been destroyed by %s"
2893 msgstr ""
2894
2895 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:405
2896 #, c-format
2897 msgid "^TC^TT^BG team control point has been destroyed by %s"
2898 msgstr ""
2899
2900 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:406
2901 msgid "^TC^TT^BG generator has been destroyed"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:407
2905 msgid "^TC^TT^BG generator spontaneously combusted due to overtime!"
2906 msgstr ""
2907
2908 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:409
2909 #, c-format
2910 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:410
2914 #, c-format
2915 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
2916 msgstr ""
2917
2918 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:411
2919 #, c-format
2920 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
2921 msgstr ""
2922
2923 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:412
2924 #, c-format
2925 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
2926 msgstr ""
2927
2928 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:414
2929 #, c-format
2930 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
2931 msgstr ""
2932
2933 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:415
2934 #, c-format
2935 msgid "^BG%s^F3 was kicked for idling"
2936 msgstr ""
2937
2938 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:416
2939 msgid ""
2940 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
2941 "spectators aren't allowed at the moment."
2942 msgstr ""
2943
2944 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:417
2945 #, c-format
2946 msgid "^BG%s^F3 was kicked for excessive teamkilling"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:418
2950 #, c-format
2951 msgid "^BG%s^F3 is now spectating"
2952 msgstr ""
2953
2954 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:420
2955 #, c-format
2956 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:421
2960 #, c-format
2961 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
2962 msgstr ""
2963
2964 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:422
2965 #, c-format
2966 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
2967 msgstr ""
2968
2969 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:423
2970 #, c-format
2971 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
2972 msgstr ""
2973
2974 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:424
2975 #, c-format
2976 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:425
2980 #, c-format
2981 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
2982 msgstr ""
2983
2984 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:426
2985 #, c-format
2986 msgid ""
2987 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
2988 "and will be lost."
2989 msgstr ""
2990
2991 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:427
2992 #, c-format
2993 msgid ""
2994 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but is anonymous and will be "
2995 "lost."
2996 msgstr ""
2997
2998 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:428
2999 #, c-format
3000 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:430
3004 #, c-format
3005 msgid ""
3006 "^F4You have been invited by ^BG%s^F4 to join their game of ^F2%s^F4 "
3007 "(^F1%s^F4)"
3008 msgstr ""
3009
3010 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:432
3011 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:434
3015 #, c-format
3016 msgid ""
3017 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
3018 "kicked, because spectating isn't allowed at this time!"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:436
3022 #, c-format
3023 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
3024 msgstr ""
3025
3026 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:438
3027 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:439
3031 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:441
3035 #, c-format
3036 msgid ""
3037 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
3038 "^F2Xonotic %s"
3039 msgstr ""
3040
3041 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:442
3042 #, c-format
3043 msgid ""
3044 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:443
3048 #, c-format
3049 msgid ""
3050 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
3051 "the update from ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
3052 msgstr ""
3053
3054 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:445
3055 #, c-format
3056 msgid "^F3SVQC Build information: ^F4%s"
3057 msgstr ""
3058
3059 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:447
3060 #, c-format
3061 msgid ""
3062 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
3063 msgstr ""
3064
3065 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:448
3066 #, c-format
3067 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:449
3071 #, c-format
3072 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
3073 msgstr ""
3074
3075 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:450
3076 #, c-format
3077 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Arc bolts%s%s"
3078 msgstr ""
3079
3080 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:451
3081 #, c-format
3082 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
3083 msgstr ""
3084
3085 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:452
3086 #, c-format
3087 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
3088 msgstr ""
3089
3090 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:453
3091 #, c-format
3092 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
3093 msgstr ""
3094
3095 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:454
3096 #, c-format
3097 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
3098 msgstr ""
3099
3100 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:455
3101 #, c-format
3102 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
3103 msgstr ""
3104
3105 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:456
3106 #, c-format
3107 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's rocket%s%s"
3108 msgstr ""
3109
3110 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:457
3111 #, c-format
3112 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:458
3116 #, c-format
3117 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:459
3121 #, c-format
3122 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
3123 msgstr ""
3124
3125 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:460
3126 #, c-format
3127 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
3128 msgstr ""
3129
3130 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:461
3131 #, c-format
3132 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:462
3136 #, c-format
3137 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
3138 msgstr ""
3139
3140 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:463
3141 #, c-format
3142 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
3143 msgstr ""
3144
3145 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:464
3146 #, c-format
3147 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:465
3151 #, c-format
3152 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
3153 msgstr ""
3154
3155 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:466
3156 #, c-format
3157 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
3158 msgstr ""
3159
3160 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:467
3161 #, c-format
3162 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
3163 msgstr ""
3164
3165 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:468
3166 #, c-format
3167 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
3168 msgstr ""
3169
3170 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:469
3171 #, c-format
3172 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
3173 msgstr ""
3174
3175 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:470
3176 #, c-format
3177 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
3178 msgstr ""
3179
3180 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:471
3181 #, c-format
3182 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:472
3186 #, c-format
3187 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:473
3191 #, c-format
3192 msgid ""
3193 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
3194 msgstr ""
3195
3196 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:474
3197 #, c-format
3198 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
3199 msgstr ""
3200
3201 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:475
3202 #, c-format
3203 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
3204 msgstr ""
3205
3206 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:476
3207 #, c-format
3208 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
3209 msgstr ""
3210
3211 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:477
3212 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:782
3213 #, c-format
3214 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
3215 msgstr ""
3216
3217 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:478
3218 #, c-format
3219 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
3220 msgstr ""
3221
3222 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:479
3223 #, c-format
3224 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
3225 msgstr ""
3226
3227 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:480
3228 #, c-format
3229 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:481
3233 #, c-format
3234 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3235 msgstr ""
3236
3237 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:482
3238 #, c-format
3239 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:483
3243 #, c-format
3244 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:484
3248 #, c-format
3249 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Overkill Heavy Machine Gun%s%s"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:485
3253 #, c-format
3254 msgid ""
3255 "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Overkill Heavy Machine Gun%s%s"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:486
3259 #, c-format
3260 msgid ""
3261 "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Overkill Machine Gun%s%s"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:487
3265 #, c-format
3266 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Overkill Nex%s%s"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:488
3270 #, c-format
3271 msgid ""
3272 "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Overkill Rocket Propelled Chainsaw"
3273 "%s%s"
3274 msgstr ""
3275
3276 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:489
3277 #, c-format
3278 msgid ""
3279 "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:490
3283 #, c-format
3284 msgid ""
3285 "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3286 msgstr ""
3287
3288 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:491
3289 #, c-format
3290 msgid ""
3291 "^BG%s^K1 blew themself up with their Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3292 msgstr ""
3293
3294 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:493
3295 #, c-format
3296 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Overkill Shotgun%s%s"
3297 msgstr ""
3298
3299 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:494
3300 #, c-format
3301 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
3302 msgstr ""
3303
3304 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:495
3305 #, c-format
3306 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3307 msgstr ""
3308
3309 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:496
3310 #, c-format
3311 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3312 msgstr ""
3313
3314 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:497
3315 #, c-format
3316 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
3317 msgstr ""
3318
3319 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:498
3320 #, c-format
3321 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
3322 msgstr ""
3323
3324 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:499
3325 #, c-format
3326 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:500
3330 #, c-format
3331 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
3332 msgstr ""
3333
3334 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:501
3335 #, c-format
3336 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
3337 msgstr ""
3338
3339 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:502
3340 #, c-format
3341 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
3342 msgstr ""
3343
3344 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:503
3345 #, c-format
3346 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
3347 msgstr ""
3348
3349 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:504
3350 #, c-format
3351 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
3352 msgstr ""
3353
3354 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:505
3355 #, c-format
3356 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
3357 msgstr ""
3358
3359 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:506
3360 #, c-format
3361 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
3362 msgstr ""
3363
3364 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:507
3365 #, c-format
3366 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:508
3370 #, c-format
3371 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
3372 msgstr ""
3373
3374 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:509
3375 #, c-format
3376 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
3377 msgstr ""
3378
3379 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:528
3380 msgid "^F4You are now alone!"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:530
3384 msgid "^BGYou are attacking!"
3385 msgstr ""
3386
3387 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:531
3388 msgid "^BGYou are defending!"
3389 msgstr ""
3390
3391 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:532
3392 #, c-format
3393 msgid "^BGObjective destroyed in ^F4%s^BG!"
3394 msgstr ""
3395
3396 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:534
3397 msgid "^F4Begin!"
3398 msgstr ""
3399
3400 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:535
3401 msgid "^F4Game starts in ^COUNT"
3402 msgstr ""
3403
3404 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:536
3405 msgid "^F4Round starts in ^COUNT"
3406 msgstr ""
3407
3408 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:537
3409 msgid "^F4Round cannot start"
3410 msgstr ""
3411
3412 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:542
3413 msgid "^F2Don't camp!"
3414 msgstr ""
3415
3416 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:546
3417 msgid ""
3418 "^BGYou are now free.\n"
3419 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
3420 "^BGif you think you will succeed."
3421 msgstr ""
3422
3423 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:547
3424 msgid "^BGThis flag is currently inactive"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:548
3428 msgid ""
3429 "^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag(s)\n"
3430 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
3431 "^BGMake some defensive scores before trying again."
3432 msgstr ""
3433
3434 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:549
3435 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:550
3439 msgid "^BGYou captured the flag!"
3440 msgstr ""
3441
3442 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:551
3443 #, c-format
3444 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
3445 msgstr ""
3446
3447 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:552
3448 #, c-format
3449 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3450 msgstr ""
3451
3452 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:553
3453 #, c-format
3454 msgid "^BG%s^BG passed the flag to %s"
3455 msgstr ""
3456
3457 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:554
3458 #, c-format
3459 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
3460 msgstr ""
3461
3462 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:555
3463 #, c-format
3464 msgid "^BGYou received the flag from %s"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:556
3468 #, c-format
3469 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to receive the flag from %s^BG"
3470 msgstr ""
3471
3472 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:557
3473 #, c-format
3474 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
3475 msgstr ""
3476
3477 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:558
3478 #, c-format
3479 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3480 msgstr ""
3481
3482 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:559
3483 #, c-format
3484 msgid "^BGYou passed the flag to %s"
3485 msgstr ""
3486
3487 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:560
3488 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
3489 msgstr ""
3490
3491 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:561
3492 msgid "^BGYou got the flag!"
3493 msgstr ""
3494
3495 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:562
3496 #, c-format
3497 msgid "^BGYou got your %steam^BG's flag, return it!"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:563
3501 #, c-format
3502 msgid "^BGYou got the %senemy^BG's flag, return it!"
3503 msgstr ""
3504
3505 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:564
3506 #, c-format
3507 msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
3508 msgstr ""
3509
3510 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:565
3511 #, c-format
3512 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
3513 msgstr ""
3514
3515 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:566
3516 #, c-format
3517 msgid "^BGThe %senemy^BG got the flag! Retrieve it!"
3518 msgstr ""
3519
3520 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:567
3521 #, c-format
3522 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got the flag! Retrieve it!"
3523 msgstr ""
3524
3525 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:568
3526 #, c-format
3527 msgid "^BGThe %senemy^BG got their flag! Retrieve it!"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:569
3531 #, c-format
3532 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got their flag! Retrieve it!"
3533 msgstr ""
3534
3535 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:570
3536 #, c-format
3537 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3538 msgstr ""
3539
3540 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:571
3541 #, c-format
3542 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3543 msgstr ""
3544
3545 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:572
3546 #, c-format
3547 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
3548 msgstr ""
3549
3550 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:573
3551 #, c-format
3552 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:574
3556 msgid "^BGEnemies can now see you on radar!"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:575
3560 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
3561 msgstr ""
3562
3563 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:576
3564 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
3565 msgstr ""
3566
3567 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:577
3568 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:581
3572 #, c-format
3573 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
3574 msgstr ""
3575
3576 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:582
3577 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:591
3578 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:600
3579 #, c-format
3580 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:583
3584 #, c-format
3585 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
3586 msgstr ""
3587
3588 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:584
3589 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:593
3590 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:602
3591 #, c-format
3592 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
3593 msgstr ""
3594
3595 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:590
3596 #, c-format
3597 msgid "^K3%sYou burned ^BG%s"
3598 msgstr ""
3599
3600 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:592
3601 #, c-format
3602 msgid "^K1%sYou were burned by ^BG%s"
3603 msgstr ""
3604
3605 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:599
3606 #, c-format
3607 msgid "^K3%sYou froze ^BG%s"
3608 msgstr ""
3609
3610 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:601
3611 #, c-format
3612 msgid "^K1%sYou were frozen by ^BG%s"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:608
3616 #, c-format
3617 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
3618 msgstr ""
3619
3620 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:609
3621 #, c-format
3622 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:610
3626 #, c-format
3627 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:611
3631 #, c-format
3632 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:617
3636 #, c-format
3637 msgid "^BGPress ^F2%s^BG again to toss the nade!"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:618
3641 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
3642 msgstr ""
3643
3644 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:620
3645 #, c-format
3646 msgid ""
3647 "^BGYou have been moved into a different team\n"
3648 "You are now on: %s"
3649 msgstr ""
3650
3651 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:621
3652 msgid "^K1Don't go against your team mates!"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:621
3656 msgid "^K1Don't shoot your team mates!"
3657 msgstr ""
3658
3659 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:622
3660 msgid "^K1Die camper!"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:622
3664 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
3665 msgstr ""
3666
3667 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:623
3668 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:624
3672 #, c-format
3673 msgid "^K1You were %s"
3674 msgstr ""
3675
3676 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:625
3677 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
3678 msgstr ""
3679
3680 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:626
3681 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
3682 msgstr ""
3683
3684 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:627
3685 msgid "^K1You felt a little too hot!"
3686 msgstr ""
3687
3688 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:627
3689 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
3690 msgstr ""
3691
3692 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:628
3693 msgid "^K1You killed your own dumb self!"
3694 msgstr ""
3695
3696 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:628
3697 msgid "^K1You need to be more careful!"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:629
3701 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
3702 msgstr ""
3703
3704 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:630
3705 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
3706 msgstr ""
3707
3708 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:630
3709 msgid "^K1You were killed by a monster!"
3710 msgstr ""
3711
3712 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
3713 msgid "^K1Tastes like chicken!"
3714 msgstr ""
3715
3716 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
3717 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
3718 msgstr ""
3719
3720 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:632
3721 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
3722 msgstr ""
3723
3724 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:633
3725 msgid "^K1You felt a little chilly!"
3726 msgstr ""
3727
3728 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:633
3729 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:634
3733 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
3734 msgstr ""
3735
3736 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:635
3737 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
3738 msgstr ""
3739
3740 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:635
3741 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
3742 msgstr ""
3743
3744 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:636
3745 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
3746 msgstr ""
3747
3748 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:636
3749 msgid "^K1You need to preserve your health"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:637
3753 msgid "^K1You became a shooting star!"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:638
3757 msgid "^K1You melted away in slime!"
3758 msgstr ""
3759
3760 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:639
3761 msgid "^K1You committed suicide!"
3762 msgstr ""
3763
3764 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:639
3765 msgid "^K1You ended it all!"
3766 msgstr ""
3767
3768 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
3769 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:641
3773 #, c-format
3774 msgid "^BGYou are now on: %s"
3775 msgstr ""
3776
3777 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:642
3778 msgid "^K1You died in an accident!"
3779 msgstr ""
3780
3781 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:643
3782 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
3783 msgstr ""
3784
3785 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:643
3786 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
3787 msgstr ""
3788
3789 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
3790 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
3794 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:645
3798 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
3799 msgstr ""
3800
3801 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:645
3802 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
3803 msgstr ""
3804
3805 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:646
3806 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
3807 msgstr ""
3808
3809 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:647
3810 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:648
3814 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
3815 msgstr ""
3816
3817 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:649
3818 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
3819 msgstr ""
3820
3821 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:650
3822 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
3823 msgstr ""
3824
3825 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:651
3826 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
3830 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:653
3834 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:654
3838 msgid "^K1Watch your step!"
3839 msgstr ""
3840
3841 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:656
3842 #, c-format
3843 msgid "^K1Moron! You fragged ^BG%s^K1, a team mate!"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:656
3847 #, c-format
3848 msgid "^K1Moron! You went against ^BG%s^K1, a team mate!"
3849 msgstr ""
3850
3851 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:657
3852 #, c-format
3853 msgid "^K1You were fragged by ^BG%s^K1, a team mate"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:657
3857 #, c-format
3858 msgid "^K1You were scored against by ^BG%s^K1, a team mate"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:659
3862 msgid ""
3863 "^K1Stop idling!\n"
3864 "^BGDisconnecting in ^COUNT..."
3865 msgstr ""
3866
3867 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:661
3868 #, c-format
3869 msgid "^BGYou need %s^BG!"
3870 msgstr ""
3871
3872 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:662
3873 #, c-format
3874 msgid "^BGYou also need %s^BG!"
3875 msgstr ""
3876
3877 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:663
3878 msgid "^BGDoor unlocked!"
3879 msgstr ""
3880
3881 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:665
3882 #, c-format
3883 msgid "^F2Extra lives taken: ^K1%s"
3884 msgstr ""
3885
3886 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:667
3887 #, c-format
3888 msgid "^K3You revived ^BG%s"
3889 msgstr ""
3890
3891 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:668
3892 msgid "^K3You revived yourself"
3893 msgstr ""
3894
3895 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:669
3896 #, c-format
3897 msgid "^K3You were revived by ^BG%s"
3898 msgstr ""
3899
3900 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:670
3901 #, c-format
3902 msgid "^K3You were automatically revived after %s seconds"
3903 msgstr ""
3904
3905 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:672
3906 msgid "^BGThe generator is under attack!"
3907 msgstr ""
3908
3909 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:674
3910 msgid "^TC^TT^BG team loses the round"
3911 msgstr ""
3912
3913 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:678
3914 msgid "^K1You froze yourself"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:679
3918 msgid "^K1Round already started, you spawn as frozen"
3919 msgstr ""
3920
3921 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:681
3922 #, c-format
3923 msgid "^K1A %s has arrived!"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:685
3927 msgid "^BGYou got the ^F1Fuel regenerator"
3928 msgstr ""
3929
3930 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:686
3931 msgid "^BGYou got the ^F1Jetpack"
3932 msgstr ""
3933
3934 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:694
3935 msgid ""
3936 "^K1No spawnpoints available!\n"
3937 "Hope your team can fix it..."
3938 msgstr ""
3939
3940 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:695
3941 msgid ""
3942 "^K1You may not join the game at this time.\n"
3943 "The player limit reached maximum capacity."
3944 msgstr ""
3945
3946 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:699
3947 msgid "^BGYou picked up the ball"
3948 msgstr ""
3949
3950 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:700
3951 msgid "^BGKilling people while you don't have the ball gives no points!"
3952 msgstr ""
3953
3954 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:702
3955 msgid ""
3956 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3957 "Help the key carriers to meet!"
3958 msgstr ""
3959
3960 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:703
3961 msgid ""
3962 "^BGAll keys are in ^TC^TT team^BG's hands!\n"
3963 "Interfere ^F4NOW^BG!"
3964 msgstr ""
3965
3966 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:704
3967 msgid ""
3968 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3969 "Meet the other key carriers ^F4NOW^BG!"
3970 msgstr ""
3971
3972 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:705
3973 msgid "^F4Round will start in ^COUNT"
3974 msgstr ""
3975
3976 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:706
3977 msgid "^BGScanning frequency range..."
3978 msgstr ""
3979
3980 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:707
3981 msgid "^BGYou are starting with the ^TC^TT Key"
3982 msgstr ""
3983
3984 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:709
3985 msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
3986 msgstr ""
3987
3988 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:711
3989 #, c-format
3990 msgid ""
3991 "^BGWaiting for players to join...\n"
3992 "Need active players for: %s"
3993 msgstr ""
3994
3995 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:712
3996 #, c-format
3997 msgid "^BGWaiting for %s player(s) to join..."
3998 msgstr ""
3999
4000 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:714
4001 msgid "^BGYour weapon has been downgraded until you find some ammo!"
4002 msgstr ""
4003
4004 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:715
4005 msgid "^F4^COUNT^BG left to find some ammo!"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:716
4009 msgid "^BGGet some ammo or you'll be dead in ^F4^COUNT^BG!"
4010 msgstr ""
4011
4012 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:716
4013 msgid "^BGGet some ammo! ^F4^COUNT^BG left!"
4014 msgstr ""
4015
4016 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:717
4017 #, c-format
4018 msgid "^F2Extra lives remaining: ^K1%s"
4019 msgstr ""
4020
4021 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:719 qcsrc/menu/xonotic/campaign.qc:244
4022 #, c-format
4023 msgid "Level %s: "
4024 msgstr ""
4025
4026 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:719
4027 #, c-format
4028 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to enter the game"
4029 msgstr ""
4030
4031 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:722
4032 #, c-format
4033 msgid ""
4034 "^F2^COUNT^BG until weapon change...\n"
4035 "Next weapon: ^F1%s"
4036 msgstr ""
4037
4038 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:723
4039 #, c-format
4040 msgid "^F2Active weapon: ^F1%s"
4041 msgstr ""
4042
4043 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:725
4044 #, c-format
4045 msgid "^BGYou captured %s^BG control point"
4046 msgstr ""
4047
4048 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:726
4049 msgid "^BGYou captured a control point"
4050 msgstr ""
4051
4052 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:727
4053 #, c-format
4054 msgid "^TC^TT^BG team captured %s^BG control point"
4055 msgstr ""
4056
4057 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:728
4058 msgid "^TC^TT^BG team captured a control point"
4059 msgstr ""
4060
4061 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:729
4062 msgid "^BGThis control point currently cannot be captured"
4063 msgstr ""
4064
4065 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:730
4066 msgid ""