Test: remove QMCMD^ prefix from one string and update translations, hopefully they...
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.pl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # 4m <4m038105@gmail.com>, 2015
7 # alex progger <tiprogrammierer.alex@gmail.com>, 2015
8 # Amadeusz Sławiński <amade@asmblr.net>, 2015-2017
9 # Artur Motyka <slashcraftpl@gmail.com>, 2016
10 # Jakub P. <pedziszewski@gmail.com>, 2015
11 # Jakub P. <pedziszewski@gmail.com>, 2015
12 # John Smith <myrangd@gmail.com>, 2016
13 # Kriss Chr <kriss7475@gmail.com>, 2017
14 # Piotr Kozica <koza91@gmail.com>, 2016
15 # Robert Wolniak <robert.wolniak@gmail.com>, 2015
16 # Sertomas, 2014
17 msgid ""
18 msgstr ""
19 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
20 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
21 "POT-Creation-Date: 2017-07-09 00:35+0200\n"
22 "PO-Revision-Date: 2017-07-05 15:06+0000\n"
23 "Last-Translator: divVerent <divVerent@xonotic.org>\n"
24 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/team-xonotic/xonotic/"
25 "language/pl/)\n"
26 "Language: pl\n"
27 "MIME-Version: 1.0\n"
28 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
29 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
30 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n"
31 "%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n"
32 "%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
33
34 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:239
35 #, c-format
36 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)\n"
37 msgstr "^2Wyeksportowano do %s! (Uwaga: Zapisano w data/data/)\n"
38
39 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:243
40 #, c-format
41 msgid "^1Couldn't write to %s\n"
42 msgstr "^1Nie można zapisać do %s\n"
43
44 #: qcsrc/client/hud/panel/chat.qc:82
45 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
46 msgstr "^3Player^7: Oto pole na rozmowę."
47
48 #: qcsrc/client/hud/panel/engineinfo.qc:69
49 #, c-format
50 msgid "FPS: %.*f"
51 msgstr "FPS: %.*f"
52
53 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:87
54 msgid "^1Observing"
55 msgstr "^1Tryb widza"
56
57 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:89
58 #, c-format
59 msgid "^1Spectating: ^7%s"
60 msgstr "^1Obserwujesz: ^7%s"
61
62 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:100
63 #, c-format
64 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
65 msgstr "^1Naciśnij ^3%s^1 aby przejść do trybu widza"
66
67 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:100
68 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:40
69 msgid "primary fire"
70 msgstr "głowny ogień"
71
72 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:102
73 #, c-format
74 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
75 msgstr ""
76 "^1Naciśnij ^3%s^1 lub ^3%s^1 aby oglądać następnego lub poprzedniego gracza"
77
78 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:102
79 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:106
80 msgid "next weapon"
81 msgstr "następna broń"
82
83 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:102
84 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:106
85 msgid "previous weapon"
86 msgstr "poprzednia broń"
87
88 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:106
89 #, c-format
90 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
91 msgstr "^1Użyj ^3%s^1 lub ^3%s^1 aby zmienić prędkość"
92
93 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
94 #, c-format
95 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe, ^3%s^1 to change camera mode"
96 msgstr "^1Wciśnij ^3%s^1 aby obserwować, ^3%s^1 aby zmienić tryb kamery"
97
98 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
99 #: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:192
100 msgid "drop weapon"
101 msgstr "upuść broń"
102
103 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
104 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:41
105 msgid "secondary fire"
106 msgstr "dodatkowy ogień"
107
108 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:111
109 #, c-format
110 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
111 msgstr "^1Naciśnij ^3%s^1 dla informacji o trybie gry"
112
113 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:111
114 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:94
115 msgid "server info"
116 msgstr "informacja o serwerze"
117
118 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:124
119 msgid "^1Match has already begun"
120 msgstr "^1Mecz już się rozpoczął"
121
122 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:126
123 msgid "^1You have no more lives left"
124 msgstr "^1Nie masz więcej żyć"
125
126 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:128
127 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:131
128 #, c-format
129 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
130 msgstr "^1Naciśnij ^3%s^1 aby dołączyć"
131
132 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:128
133 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:131
134 msgid "jump"
135 msgstr "skok"
136
137 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:139
138 #, c-format
139 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
140 msgstr "^1Gra zaczyna się za ^3%d^1 sekund"
141
142 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:145
143 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
144 msgstr "^2Na razie trwa ^1rozgrzewka^2!"
145
146 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:160
147 #, c-format
148 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
149 msgstr "%sNaciśnij ^3%s%s aby zakończyć rozgrzewkę"
150
151 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:160
152 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:162
153 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:175
154 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:91
155 msgid "ready"
156 msgstr "gotowy"
157
158 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:162
159 #, c-format
160 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
161 msgstr "%sNaciśnij ^3%s%s kiedy będziesz gotowy"
162
163 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:167
164 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
165 msgstr "^2Czekanie na innych by zakończyć rozgrzewkę..."
166
167 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:169
168 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
169 msgstr "^2Oczekanie na ukończenie przygotowań przez innych..."
170
171 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:175
172 #, c-format
173 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
174 msgstr "^2Naciśnij ^3%s^2 by zakończyć rozgrzewkę"
175
176 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:196
177 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
178 msgstr "Drużyny są niezrównoważone!"
179
180 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:199
181 #, c-format
182 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
183 msgstr "Naciśnij ^3%s%s aby dopasować"
184
185 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:199
186 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:102
187 msgid "team menu"
188 msgstr "menu drużyny"
189
190 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:209
191 msgid "^1Spectating this player:"
192 msgstr "^1Obserwujesz tego gracza:"
193
194 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:209
195 msgid "^1Spectating you:"
196 msgstr "^1Obserwujący Ciebie:"
197
198 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:225
199 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
200 msgstr "^7Naciśnij ^3ESC ^7aby pokazać opcie HUD."
201
202 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:226
203 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
204 msgstr "^3Kliknij dwa razy ^7na listwę aby pokazać opcje listwy."
205
206 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:227
207 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
208 msgstr "^3CTRL ^7aby wyłączyć testowanie kolizji, ^3SHIFT ^7i"
209
210 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:228
211 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
212 msgstr "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7do małych korekty."
213
214 #: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:566
215 msgid "Personal best"
216 msgstr "Rekord osobisty"
217
218 #: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:576
219 msgid "Server best"
220 msgstr "Rekord serwera"
221
222 #: qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:115 qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:116
223 #: qcsrc/client/hud/panel/score.qc:59
224 #, c-format
225 msgid "Player %d"
226 msgstr "Gracz %d"
227
228 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:603
229 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:605
230 #, c-format
231 msgid "Submenu%d"
232 msgstr "Podmenu%d"
233
234 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:610
235 #, c-format
236 msgid "Command%d"
237 msgstr "Komenda%d"
238
239 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:636
240 msgid "Continue..."
241 msgstr "Kontynuuj..."
242
243 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:794
244 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:798
245 msgid "Chat"
246 msgstr "Czat"
247
248 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:795
249 msgid "QMCMD^:-) / nice one"
250 msgstr ":-) / nieźle"
251
252 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:795
253 msgid "QMCMD^nice one"
254 msgstr "nieźle"
255
256 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:796
257 msgid "QMCMD^good game"
258 msgstr "dobra gra"
259
260 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:797
261 msgid "QMCMD^hi / good luck"
262 msgstr "hej / powodzenia"
263
264 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:797
265 msgid "QMCMD^hi / good luck and have fun"
266 msgstr "hej / powodzenia i miłej zabawy"
267
268 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:802
269 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:818
270 msgid "QMCMD^Team chat"
271 msgstr "Czat drużynowy"
272
273 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:803
274 msgid "QMCMD^quad soon"
275 msgstr "wkrótce quad"
276
277 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:804
278 msgid "QMCMD^free item %x^7 (l:%y^7)"
279 msgstr "darmowy przedmiot %x^7 (l:%y^7)"
280
281 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:804
282 msgid "QMCMD^free item, icon"
283 msgstr "darmowy przedmiot, ikona"
284
285 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
286 msgid "QMCMD^took item (l:%l^7)"
287 msgstr "wziąłem przedmiot (l:%I^7)"
288
289 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
290 msgid "QMCMD^took item, icon"
291 msgstr "wziąłem przedmiot, ikona"
292
293 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:806
294 msgid "QMCMD^negative"
295 msgstr "zaprzeczam"
296
297 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:807
298 msgid "QMCMD^positive"
299 msgstr "potwierdzam"
300
301 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:808
302 msgid "QMCMD^need help (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
303 msgstr "potrzebna pomoc (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
304
305 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:808
306 msgid "QMCMD^need help, icon"
307 msgstr "potrzebna pomoc, ikona"
308
309 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:809
310 msgid "QMCMD^enemy seen (l:%y^7)"
311 msgstr "widzę wroga (l:%y^7)"
312
313 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:809
314 msgid "QMCMD^enemy seen, icon"
315 msgstr "widzę wroga, ikona"
316
317 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:810
318 msgid "QMCMD^flag seen (l:%y^7)"
319 msgstr "widzę flagę (l:%y^7)"
320
321 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:810
322 msgid "QMCMD^flag seen, icon"
323 msgstr "widzę flagę, ikona"
324
325 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:811
326 msgid "QMCMD^defending (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
327 msgstr "bronię (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
328
329 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:811
330 msgid "QMCMD^defending, icon"
331 msgstr "bronię, ikona"
332
333 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:812
334 msgid "QMCMD^roaming (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
335 msgstr "krążę (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
336
337 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:812
338 msgid "QMCMD^roaming, icon"
339 msgstr "krążę, ikona"
340
341 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:813
342 msgid "QMCMD^attacking (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
343 msgstr "atakuję (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
344
345 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:813
346 msgid "QMCMD^attacking, icon"
347 msgstr "atakuję, ikona"
348
349 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:814
350 msgid "QMCMD^killed flagcarrier (l:%y^7)"
351 msgstr "zabiłem niosącego flagę (l:%y^7)"
352
353 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:814
354 msgid "QMCMD^killed flagcarrier, icon"
355 msgstr ""
356
357 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:815
358 #, c-format
359 msgid "QMCMD^dropped flag (l:%d^7)"
360 msgstr "upuściłem flagę (l:%d^7)"
361
362 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:815
363 msgid "QMCMD^dropped flag, icon"
364 msgstr "upuściłem flagę, ikona"
365
366 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:816
367 msgid "QMCMD^drop weapon, icon"
368 msgstr ""
369
370 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:816
371 msgid "QMCMD^dropped weapon %w^7 (l:%l^7)"
372 msgstr ""
373
374 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:817
375 msgid "QMCMD^drop flag/key, icon"
376 msgstr ""
377
378 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:817
379 msgid "QMCMD^dropped flag/key %w^7 (l:%l^7)"
380 msgstr ""
381
382 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:821
383 msgid "QMCMD^Send private message to"
384 msgstr "Wyślij prywatną wiadomość do"
385
386 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:823
387 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:860
388 msgid "QMCMD^Settings"
389 msgstr "Ustawienia"
390
391 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:824
392 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:831
393 msgid "QMCMD^View/HUD settings"
394 msgstr "Ustawienia widoku/HUD"
395
396 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:825
397 msgid "QMCMD^3rd person view"
398 msgstr "Widok 3-ciej osoby"
399
400 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:826
401 msgid "QMCMD^Player models like mine"
402 msgstr "Modele graczy jak mój"
403
404 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:827
405 msgid "QMCMD^Names above players"
406 msgstr "Nazwy nad graczami"
407
408 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:828
409 msgid "QMCMD^Crosshair per weapon"
410 msgstr "Celownik broni"
411
412 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:829
413 msgid "QMCMD^FPS"
414 msgstr "FPS"
415
416 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:830
417 msgid "QMCMD^Net graph"
418 msgstr "Net graph"
419
420 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:833
421 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:836
422 msgid "QMCMD^Sound settings"
423 msgstr "Ustawienia dźwięku"
424
425 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:834
426 msgid "QMCMD^Hit sound"
427 msgstr "Dźwięk uderzenia"
428
429 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:835
430 msgid "QMCMD^Chat sound"
431 msgstr "Dźwięk czatu"
432
433 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:840
434 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:844
435 msgid "QMCMD^Spectator camera"
436 msgstr "Widok widza"
437
438 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:841
439 msgid "QMCMD^1st person"
440 msgstr "1-sza osoba"
441
442 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:842
443 msgid "QMCMD^3rd person around player"
444 msgstr "3-cia osoba wokół gracza"
445
446 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:843
447 msgid "QMCMD^3rd person behind"
448 msgstr "3-cia osoba za graczem"
449
450 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:849
451 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:854
452 msgid "QMCMD^Observer camera"
453 msgstr "Kamera obserwującego"
454
455 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:850
456 msgid "QMCMD^Increase speed"
457 msgstr "Zwiększ szybkość"
458
459 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:851
460 msgid "QMCMD^Decrease speed"
461 msgstr "Zmniejsz szybkość"
462
463 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:852
464 msgid "QMCMD^Wall collision off"
465 msgstr "Kolizja ściany wyłączona"
466
467 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:853
468 msgid "QMCMD^Wall collision on"
469 msgstr "Kolizja ściany włączona"
470
471 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:857
472 msgid "QMCMD^Fullscreen"
473 msgstr "Pełny ekran"
474
475 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:859
476 msgid "QMCMD^Translate chat messages"
477 msgstr "Tłumacz wiadomości czatu"
478
479 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:862
480 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:872
481 msgid "QMCMD^Call a vote"
482 msgstr "Głosuj"
483
484 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:863
485 msgid "QMCMD^Restart the map"
486 msgstr "Zrestartuj mapę"
487
488 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:864
489 msgid "QMCMD^End match"
490 msgstr "Zakończ rundę"
491
492 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:867
493 msgid "QMCMD^Reduce match time"
494 msgstr "Zmniejsz czas rundy"
495
496 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:868
497 msgid "QMCMD^Extend match time"
498 msgstr "Zwiększ czas rundy"
499
500 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:871
501 msgid "QMCMD^Shuffle teams"
502 msgstr "Wymieszaj drużyny"
503
504 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:37
505 #, c-format
506 msgid " (-%dL)"
507 msgstr "(-%dL)"
508
509 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:42
510 #, c-format
511 msgid " (+%dL)"
512 msgstr "(+%dL)"
513
514 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:61
515 msgid "Start line"
516 msgstr "Linia startowa"
517
518 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:63
519 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:67
520 msgid "Finish line"
521 msgstr "Linia mety"
522
523 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:65
524 #, c-format
525 msgid "Intermediate %d"
526 msgstr "Pośredni %d"
527
528 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:132
529 msgid "^1Intermediate 1 (+15.42)"
530 msgstr "^1Pośredni 1 (+15.42)"
531
532 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:135
533 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:177
534 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:227
535 #, c-format
536 msgid "^1PENALTY: %.1f (%s)"
537 msgstr "^1KARA: %.1f (%s)"
538
539 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:229
540 #, c-format
541 msgid "^2PENALTY: %.1f (%s)"
542 msgstr "^2KARA: %.1f (%s)"
543
544 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:78
545 msgid "SCO^bckills"
546 msgstr ""
547
548 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:79
549 msgid "SCO^bctime"
550 msgstr ""
551
552 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:80
553 msgid "SCO^caps"
554 msgstr "przejęcia"
555
556 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:81
557 msgid "SCO^captime"
558 msgstr "czas przejęcia"
559
560 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:82
561 msgid "SCO^deaths"
562 msgstr "śmierci"
563
564 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:83
565 msgid "SCO^destroyed"
566 msgstr "zniszczony"
567
568 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:84
569 msgid "SCO^damage"
570 msgstr "zadane obrażenia"
571
572 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:85
573 msgid "SCO^dmgtaken"
574 msgstr "przyjęte obrażenia"
575
576 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:86
577 msgid "SCO^drops"
578 msgstr "porzucenia"
579
580 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:87
581 msgid "SCO^faults"
582 msgstr "błędy"
583
584 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:88
585 msgid "SCO^fckills"
586 msgstr "fckills"
587
588 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:89
589 msgid "SCO^goals"
590 msgstr "cele"
591
592 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:90
593 msgid "SCO^kckills"
594 msgstr "kckills"
595
596 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:91
597 msgid "SCO^kdratio"
598 msgstr ""
599
600 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:92
601 msgid "SCO^k/d"
602 msgstr ""
603
604 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:93
605 msgid "SCO^kdr"
606 msgstr ""
607
608 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:94
609 msgid "SCO^kills"
610 msgstr "zabici"
611
612 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:95
613 msgid "SCO^laps"
614 msgstr "okrążenia"
615
616 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:96
617 msgid "SCO^lives"
618 msgstr "życia"
619
620 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:97
621 msgid "SCO^losses"
622 msgstr "straty"
623
624 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:98
625 msgid "SCO^name"
626 msgstr "nazwa"
627
628 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:99
629 msgid "SCO^sum"
630 msgstr "suma"
631
632 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:100
633 msgid "SCO^nick"
634 msgstr "nick"
635
636 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:101
637 msgid "SCO^objectives"
638 msgstr "cele"
639
640 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:102
641 msgid "SCO^pickups"
642 msgstr ""
643
644 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:103
645 msgid "SCO^ping"
646 msgstr "ping"
647
648 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:104
649 msgid "SCO^pl"
650 msgstr "pl"
651
652 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:105
653 msgid "SCO^pushes"
654 msgstr "pchnięcia"
655
656 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:106
657 msgid "SCO^rank"
658 msgstr "ranga"
659
660 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:107
661 msgid "SCO^returns"
662 msgstr "zwroty"
663
664 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:108
665 msgid "SCO^revivals"
666 msgstr "rozmrożenia"
667
668 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:109
669 msgid "SCO^rounds won"
670 msgstr "wygranych rund"
671
672 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:110
673 msgid "SCO^score"
674 msgstr "wynik"
675
676 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:111
677 msgid "SCO^suicides"
678 msgstr "samobójstwa"
679
680 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:112
681 msgid "SCO^takes"
682 msgstr ""
683
684 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:113
685 msgid "SCO^ticks"
686 msgstr ""
687
688 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:295
689 msgid ""
690 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command.\n"
691 msgstr ""
692 "Możesz modyfikować tablicę wyników używając polecenia "
693 "^2scoreboard_columns_set.\n"
694
695 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:296
696 msgid "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
697 msgstr "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
698
699 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:297
700 msgid "Usage:\n"
701 msgstr " Stosowanie:\n"
702
703 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:298
704 msgid "^2scoreboard_columns_set default\n"
705 msgstr "^2scoreboard_columns_set default\n"
706
707 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:299
708 msgid "^2scoreboard_columns_set ^7field1 field2 ...\n"
709 msgstr "^2scoreboard_columns_set ^7pole1 pole2 ...\n"
710
711 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:300
712 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):\n"
713 msgstr ""
714 "Następujące nazwy pól są rozpoznawane (wielkość liter nie ma znaczenia)\n"
715
716 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:301
717 msgid "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields.\n"
718 msgstr "Użyj ^3|^7 aby zacząć pole wyrównane do prawej\n"
719
720 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:304
721 msgid "^3name^7 or ^3nick^7             Name of a player\n"
722 msgstr "^3imię^7 lub ^3nick^7 Nazwa gracza\n"
723
724 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:305
725 msgid "^3ping^7                     Ping time\n"
726 msgstr "^3ping^7 Czas ping.\n"
727
728 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:306
729 msgid "^3pl^7                       Packet loss\n"
730 msgstr "^3pl^7 Utrata pakietów.\n"
731
732 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:307
733 msgid "^3elo^7                      Player ELO\n"
734 msgstr "^3elo^7 ELO gracza\n"
735
736 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:308
737 msgid "^3kills^7                    Number of kills\n"
738 msgstr "^3zabójstwa^7 Ilu przeciwników zabiłeś\n"
739
740 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:309
741 msgid "^3deaths^7                   Number of deaths\n"
742 msgstr "^3śmierci^7 Ile razy zginąłeś\n"
743
744 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:310
745 msgid "^3suicides^7                 Number of suicides\n"
746 msgstr "^3samobójstwa^7 Ile razy sam się zabiłeś\n"
747
748 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:311
749 msgid "^3frags^7                    kills - suicides\n"
750 msgstr "^3fragi^7 zabójstwa - samobójstwa\n"
751
752 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:312
753 msgid "^3kd^7                       The kill-death ratio\n"
754 msgstr "^3kd^7 stosunek zabójstw-śmierci\n"
755
756 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:313
757 msgid "^3dmg^7                      The total damage done\n"
758 msgstr "^3dmg^7 Podsumowanie zadanych obrażeń\n"
759
760 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:314
761 msgid "^3dmgtaken^7                 The total damage taken\n"
762 msgstr "^3dmgtaken^7 Podsumowanie przyjętych obrażeń\n"
763
764 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:315
765 msgid "^3sum^7                      frags - deaths\n"
766 msgstr "^3suma^7 zabójstwa - śmierci\n"
767
768 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:316
769 msgid ""
770 "^3caps^7                     How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was "
771 "captured\n"
772 msgstr "^3caps^7 Jak często flaga (CTF) lub klucz (KeyHunt) zostały zdobyte\n"
773
774 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:317
775 msgid ""
776 "^3pickups^7                  How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a "
777 "ball (Keepaway) was picked up\n"
778 msgstr ""
779
780 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:318
781 msgid "^3captime^7                  Time of fastest cap (CTF)\n"
782 msgstr "^3captime^7 Czas najszybszego przejęcia (CTF)\n"
783
784 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:319
785 msgid "^3fckills^7                  Number of flag carrier kills\n"
786 msgstr "^3fckills^7 Ilość zabójstw nosiciela flagi\n"
787
788 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:320
789 msgid "^3returns^7                  Number of flag returns\n"
790 msgstr "^3returns^7 Ilość przywróceń flagi\n"
791
792 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:321
793 msgid "^3drops^7                    Number of flag drops\n"
794 msgstr "^3porzucenia^7 Ile razy flaga została porzucona\n"
795
796 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:322
797 msgid "^3lives^7                    Number of lives (LMS)\n"
798 msgstr "^3lives^7 Ilość żyć (LMS)\n"
799
800 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:323
801 msgid "^3rank^7                     Player rank\n"
802 msgstr "^3ranga^7 Ranga gracza\n"
803
804 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:324
805 msgid "^3pushes^7                   Number of players pushed into void\n"
806 msgstr "^3pchnięcia^7 Ilość graczy zepchniętych w próżnię\n"
807
808 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:325
809 msgid ""
810 "^3destroyed^7                Number of keys destroyed by pushing them into "
811 "void\n"
812 msgstr "^3zniszczone^7 Ilość kluczy zniszczonych przez zepchnięcie w próżnię\n"
813
814 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:326
815 msgid "^3kckills^7                  Number of keys carrier kills\n"
816 msgstr "^3kckills^7 Ilość zabójstw nosiciela flagi\n"
817
818 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:327
819 msgid "^3losses^7                   Number of times a key was lost\n"
820 msgstr "^3losses^7 Ile razy klucz był zgubiony\n"
821
822 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:328
823 msgid "^3laps^7                     Number of laps finished (race/cts)\n"
824 msgstr "^3laps^7 Ilość ukończonych okrążeń (wyścig/cts)\n"
825
826 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:329
827 msgid "^3time^7                     Total time raced (race/cts)\n"
828 msgstr ""
829
830 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:330
831 msgid "^3fastest^7                  Time of fastest lap (race/cts)\n"
832 msgstr ""
833
834 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:331
835 msgid "^3ticks^7                    Number of ticks (DOM)\n"
836 msgstr ""
837
838 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:332
839 msgid "^3takes^7                    Number of domination points taken (DOM)\n"
840 msgstr ""
841
842 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:333
843 msgid "^3bckills^7                  Number of ball carrier kills\n"
844 msgstr ""
845
846 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:334
847 msgid ""
848 "^3bctime^7                   Total amount of time holding the ball in "
849 "Keepaway\n"
850 msgstr ""
851
852 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:335
853 msgid "^3score^7                    Total score\n"
854 msgstr "^3score^7 Podsumowanie punktów\n"
855
856 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:338
857 msgid ""
858 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
859 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
860 "or in all but these game types. You can also specify 'all' as a\n"
861 "field to show all fields available for the current game mode.\n"
862 "\n"
863 msgstr ""
864 "Przed nazwą pola możesz dać znak + lub -, a następnie oddzieloną "
865 "przecinkami\n"
866 "listę typów gier przedzielonych ukośnikiem z numerem pola, by pole "
867 "pokazywało się\n"
868 "tylko w tych lub we wszystkich typach gier. Możesz także użyć 'all' jako "
869 "pola,\n"
870 "by pokazać wszystkie dostępne pola w danym trybie gry\n"
871 "\n"
872
873 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:343
874 msgid ""
875 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
876 "include/exclude ALL teams/noteams game modes.\n"
877 "\n"
878 msgstr ""
879 "Specjalne nazwy typów gier 'teams' i 'noteams' mogą zostać użyte do\n"
880 "włączenia/wyłączenie WSZYSTKICH drużynowych/nie drużynowych trybów gry.\n"
881
882 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:346
883 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
884 msgstr ""
885 "Na przykład: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
886
887 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:347
888 msgid ""
889 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
890 "right of the vertical bar aligned to the right.\n"
891 msgstr ""
892 "pokaże nazwę, ping i pl wyrównane do lewej,\n"
893 " a pola na prawo od '|' wyrównane do prawej.\n"
894
895 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:349
896 msgid ""
897 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
898 "other gamemodes except DM.\n"
899 msgstr ""
900 "'field3' będzie pokazane tylko w trybie CTF, a 'field4' we wszystkich "
901 "trybach poza DM.\n"
902
903 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:611
904 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:618
905 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:670
906 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:86
907 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:87
908 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:161
909 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:203
910 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:208
911 msgid "N/A"
912 msgstr "N/A"
913
914 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1156
915 #, c-format
916 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
917 msgstr "Statystyka dokładności (średnia %d%%)"
918
919 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1295
920 msgid "Map stats:"
921 msgstr "Statystyka mapy:"
922
923 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1325
924 msgid "Monsters killed:"
925 msgstr "Zabite potwory:"
926
927 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1332
928 msgid "Secrets found:"
929 msgstr "Znalezione sekrety:"
930
931 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1354
932 msgid "Capture time rankings"
933 msgstr "Ranking czasów przejęcia"
934
935 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1354
936 msgid "Rankings"
937 msgstr "Rankingi"
938
939 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1519
940 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:43
941 msgid "Scoreboard"
942 msgstr "Tablica wyników"
943
944 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1584
945 #, c-format
946 msgid "Speed award: %d%s ^7(%s^7)"
947 msgstr ""
948
949 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1588
950 #, c-format
951 msgid "All-time fastest: %d%s ^7(%s^7)"
952 msgstr ""
953
954 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1604
955 #, c-format
956 msgid "Spectators"
957 msgstr "Obserwujący"
958
959 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1619
960 #, c-format
961 msgid "playing ^3%s^7 on ^2%s^7"
962 msgstr "grasz ^3%s^7 na ^2%s^7"
963
964 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1626
965 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1631
966 #, c-format
967 msgid " for up to ^1%1.0f minutes^7"
968 msgstr " aż do 1 ^1%1.0f minut^7"
969
970 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1635
971 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1654
972 msgid " or"
973 msgstr " lub"
974
975 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1638
976 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1645
977 #, c-format
978 msgid " until ^3%s %s^7"
979 msgstr " do ^3%s %s^7"
980
981 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1639
982 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1646
983 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1658
984 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1665
985 msgid "SCO^points"
986 msgstr "punkty"
987
988 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1640
989 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1647
990 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1659
991 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1666
992 msgid "SCO^is beaten"
993 msgstr "jest pobity"
994
995 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1657
996 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1664
997 #, c-format
998 msgid " until a lead of ^3%s %s^7"
999 msgstr " dopóki prowadzenie ^3%s %s^7"
1000
1001 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1688
1002 #, c-format
1003 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
1004 msgstr "^1Wskrzeszanie za ^3%s^1..."
1005
1006 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1698
1007 #, c-format
1008 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
1009 msgstr "Jesteś martwy, czekaj ^3%s^7 przed wskrzeszeniem"
1010
1011 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1707
1012 #, c-format
1013 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
1014 msgstr "Jesteś martwy, wciśnij ^2%s^7 by się wskrzesić"
1015
1016 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:24
1017 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode\n"
1018 msgstr " ^1Musisz odpowiedzieć, przed przejściem w tryb konfiguracyjny HUD\n"
1019
1020 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:29
1021 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
1022 msgstr "^2Nazwa ^7zamiast \"^1Anonimowy gracz^7\" w statystykach"
1023
1024 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:115
1025 msgid "A vote has been called for:"
1026 msgstr "Głosowanie wezwane dla:"
1027
1028 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:117
1029 msgid "Allow servers to store and display your name?"
1030 msgstr "Pozwolić serwerom przechować i wyświetlić twoje imię?"
1031
1032 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:121
1033 msgid "^1Configure the HUD"
1034 msgstr "^1Konfiguracja interfejsu"
1035
1036 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:125 qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:82
1037 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:18
1038 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:18
1039 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:14
1040 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:26
1041 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:16
1042 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:15
1043 msgid "Yes"
1044 msgstr "Tak"
1045
1046 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:127 qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:83
1047 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:21
1048 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:21
1049 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:16
1050 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:29
1051 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:17
1052 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:17
1053 msgid "No"
1054 msgstr "Nie"
1055
1056 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:530
1057 msgid "Out of ammo"
1058 msgstr "Brak amunicji"
1059
1060 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:534
1061 msgid "Don't have"
1062 msgstr "Nie masz"
1063
1064 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:538
1065 msgid "Unavailable"
1066 msgstr "Niedostępne"
1067
1068 #: qcsrc/client/main.qc:1014
1069 msgid " qu/s"
1070 msgstr "qu/s"
1071
1072 #: qcsrc/client/main.qc:1016
1073 msgid " m/s"
1074 msgstr "m/s"
1075
1076 #: qcsrc/client/main.qc:1018
1077 msgid " km/h"
1078 msgstr "km/h"
1079
1080 #: qcsrc/client/main.qc:1020
1081 msgid " mph"
1082 msgstr "mil/h"
1083
1084 #: qcsrc/client/main.qc:1022
1085 msgid " knots"
1086 msgstr "węzłów"
1087
1088 #: qcsrc/client/main.qc:1264
1089 #, c-format
1090 msgid "%s (not bound)"
1091 msgstr "%s (nie związany)"
1092
1093 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:49
1094 msgid " (1 vote)"
1095 msgstr "(1 głos)"
1096
1097 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:51
1098 #, c-format
1099 msgid " (%d votes)"
1100 msgstr "(%d głosów)"
1101
1102 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:271
1103 msgid "Don't care"
1104 msgstr "Wszystko jedno"
1105
1106 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:365
1107 msgid "Decide the gametype"
1108 msgstr "Wybierz rodzaj gry"
1109
1110 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:365
1111 msgid "Vote for a map"
1112 msgstr "Głosuj na mapę"
1113
1114 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:382
1115 #, c-format
1116 msgid "%d seconds left"
1117 msgstr "pozostało %d sekund"
1118
1119 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:497
1120 msgid ""
1121 "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!\n"
1122 msgstr "mv_mapdownload: ^3Nie powinieneś używać tego polecenie samodzielnie!\n"
1123
1124 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:507
1125 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index.\n"
1126 msgstr "^1Błąd:^7 Nie można znaleźć indeksu pak.\n"
1127
1128 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:516
1129 msgid "Requesting preview...\n"
1130 msgstr "Oczekiwanie podglądu...\n"
1131
1132 #: qcsrc/client/miscfunctions.qc:109
1133 msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
1134 msgstr "Próbujesz usunąć drużynę, której nie ma na liście!"
1135
1136 #: qcsrc/client/view.qc:1380
1137 msgid "Nade timer"
1138 msgstr "Czasomierz granatu"
1139
1140 #: qcsrc/client/view.qc:1385
1141 msgid "Capture progress"
1142 msgstr "Postęp przejęcia"
1143
1144 #: qcsrc/client/view.qc:1390
1145 msgid "Revival progress"
1146 msgstr "Postęp rozmrażania"
1147
1148 #: qcsrc/common/command/generic.qc:157
1149 msgid "error creating curl handle\n"
1150 msgstr "błąd tworzenia uchwytu curl\n"
1151
1152 #: qcsrc/common/command/generic.qc:403
1153 msgid "Notification restart command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/weapon.qh:7
1157 msgid "Ball Stealer"
1158 msgstr ""
1159
1160 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:111
1161 msgid "Big armor"
1162 msgstr "Duża zbroja"
1163
1164 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:147
1165 msgid "Mega armor"
1166 msgstr "Mega zbroja"
1167
1168 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:111
1169 msgid "Big health"
1170 msgstr "Duże życie"
1171
1172 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:147
1173 msgid "Mega health"
1174 msgstr "Mega życie"
1175
1176 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:35
1177 msgid "Jet Pack"
1178 msgstr "Jet Pack"
1179
1180 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:82
1181 msgid "Fuel regen"
1182 msgstr "Regeneracja paliwa"
1183
1184 #: qcsrc/common/items/item/powerup.qh:44
1185 msgid "Strength"
1186 msgstr "Siła"
1187
1188 #: qcsrc/common/items/item/powerup.qh:76
1189 msgid "Shield"
1190 msgstr "Tarcza"
1191
1192 #: qcsrc/common/mapinfo.qc:639
1193 #, no-c-format
1194 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
1195 msgstr "@!#% Rzut Tubą"
1196
1197 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:99
1198 msgid "Deathmatch"
1199 msgstr "Deathmatch"
1200
1201 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:99
1202 msgid "Score as many frags as you can"
1203 msgstr "Zdobądź jak najwięcej frag"
1204
1205 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:111
1206 msgid "Last Man Standing"
1207 msgstr "Last Man Standing"
1208
1209 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:111
1210 msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left"
1211 msgstr "Przeżyj i zabijaj przeciwników, dopóki mają życia"
1212
1213 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:126
1214 msgid "Race"
1215 msgstr "Wyścig"
1216
1217 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:126
1218 msgid "Race against other players to the finish line"
1219 msgstr "Ścigaj się z innymi graczami do mety"
1220
1221 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:160
1222 msgid "Race CTS"
1223 msgstr "Wyścig CTS"
1224
1225 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:160
1226 msgid "Race for fastest time."
1227 msgstr "Ścigaj się o najszybszy czas."
1228
1229 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:184
1230 msgid "Help your team score the most frags against the enemy team"
1231 msgstr "Pomóż swojej drużynie zdobyć więcej punktów niż drużyna przeciwna"
1232
1233 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:184
1234 msgid "Team Deathmatch"
1235 msgstr "Drużynowy Deathmatch"
1236
1237 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:220
1238 msgid "Capture the Flag"
1239 msgstr "Zdobądź Flagę"
1240
1241 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:220
1242 msgid ""
1243 "Find and bring the enemy flag to your base to capture it, defend your base "
1244 "from the other team"
1245 msgstr ""
1246 "Znajdź i przynieś flagę wroga do swojej bazy by ją przejąć, broń swojej bazy "
1247 "przed drugą drużyną"
1248
1249 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:249
1250 msgid "Clan Arena"
1251 msgstr "Arena Klanów"
1252
1253 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:249
1254 msgid "Kill all enemy teammates to win the round"
1255 msgstr "Zabij wszystkich z wrogiej drużyny by wygrać rundę"
1256
1257 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:287
1258 msgid "Capture and defend all the control points to win"
1259 msgstr "Przejmij i obroń wszystkie punkty kontrolne aby wygrać"
1260
1261 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:287
1262 msgid "Domination"
1263 msgstr "Dominacja"
1264
1265 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:319
1266 msgid "Gather all the keys to win the round"
1267 msgstr "Zgromadź wszystkie klucze by wygrać rundę"
1268
1269 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:319
1270 msgid "Key Hunt"
1271 msgstr "Polowanie na Klucz"
1272
1273 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:353
1274 msgid "Assault"
1275 msgstr "Szturm"
1276
1277 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:353
1278 msgid ""
1279 "Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
1280 "out"
1281 msgstr ""
1282 "Zniszcz wszystkie przeszkody, a następnie zniszcz rdzeń przed upływem "
1283 "wyznaczonego czasu"
1284
1285 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:371
1286 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
1287 msgstr "Zdobądź punkty kontroli, by dosięgnąć i zniszczyć wrog generator"
1288
1289 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:371
1290 msgid "Onslaught"
1291 msgstr "Szturm"
1292
1293 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:387
1294 msgid "Nexball"
1295 msgstr "Nexpiłka"
1296
1297 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:387
1298 msgid "Shoot and kick the ball into the enemies goal, keep your goal clean"
1299 msgstr "Strzelaj do piłki i kop ją do bramki przeciwnika, broń własnej bramki"
1300
1301 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:408
1302 msgid "Freeze Tag"
1303 msgstr "Mrożonka"
1304
1305 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:408
1306 msgid ""
1307 "Kill enemies to freeze them, stand next to frozen teammates to revive them; "
1308 "freeze all enemies to win"
1309 msgstr ""
1310
1311 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:446
1312 msgid "Hold the ball to get points for kills"
1313 msgstr "Trzymaj kulę, aby otrzymywać punkty za zabicia"
1314
1315 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:446
1316 msgid "Keepaway"
1317 msgstr ""
1318
1319 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:461
1320 msgid "Invasion"
1321 msgstr "Inwazja"
1322
1323 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:461
1324 msgid "Survive against waves of monsters"
1325 msgstr "Przeżyj najazdy potworów"
1326
1327 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames.qc:383
1328 msgid "It's your turn"
1329 msgstr "Twór ruch"
1330
1331 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:331
1332 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qh:6
1333 msgid "Quit"
1334 msgstr "Wyjdź"
1335
1336 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:336
1337 msgid "Invite"
1338 msgstr "Zaproś"
1339
1340 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:378
1341 msgid "Current Game"
1342 msgstr "Obecna Gra"
1343
1344 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:403
1345 msgid "Exit Menu"
1346 msgstr "Wyjdż z Menu"
1347
1348 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:415
1349 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:16
1350 msgid "Create"
1351 msgstr "Utwórz"
1352
1353 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:418
1354 msgid "Join"
1355 msgstr "Dołącz"
1356
1357 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:489
1358 msgid "Minigames"
1359 msgstr "Minigry"
1360
1361 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1168
1362 msgid "Better luck next time!"
1363 msgstr "Więcej szczęścia następnym razem!"
1364
1365 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1172
1366 msgid "Tubular! Press \"Next Level\" to continue!"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1174
1370 msgid "Wicked! Press \"Next Level\" to continue!"
1371 msgstr ""
1372
1373 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1177
1374 msgid "Press the space bar to change your currently selected tile"
1375 msgstr "Wciśnij spację aby zmienić zaznaczone pole"
1376
1377 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1180
1378 msgid "Push the boulders onto the targets"
1379 msgstr ""
1380
1381 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1404
1382 msgid "Next Level"
1383 msgstr "Następny Poziom"
1384
1385 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1405
1386 msgid "Restart"
1387 msgstr "Uruchom ponownie"
1388
1389 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1406
1390 msgid "Editor"
1391 msgstr "Edytor"
1392
1393 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1407
1394 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:37
1395 msgid "Save"
1396 msgstr "Zapisz"
1397
1398 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:373
1399 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:438
1400 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:319
1401 msgid "Draw"
1402 msgstr "Rysuj"
1403
1404 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:378
1405 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:601
1406 msgid "You lost the game!"
1407 msgstr "Przegrałeś!"
1408
1409 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:379
1410 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:602
1411 msgid "You win!"
1412 msgstr "Wygrałeś!"
1413
1414 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:383
1415 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:606
1416 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:455
1417 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:336
1418 msgid "Wait for your opponent to make their move"
1419 msgstr "Czekaj na ruch przeciwnika "
1420
1421 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:386
1422 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:608
1423 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:458
1424 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:339
1425 msgid "Click on the game board to place your piece"
1426 msgstr "Kliknij na planszę aby postawić swój pionek"
1427
1428 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:610
1429 msgid ""
1430 "You can select one of your pieces to move it in one of the surrounding places"
1431 msgstr ""
1432
1433 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:612
1434 msgid "You can select one of your pieces to move it anywhere on the board"
1435 msgstr ""
1436
1437 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:614
1438 msgid "You can take one of the opponent's pieces"
1439 msgstr ""
1440
1441 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:570
1442 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:299
1443 msgid "AI"
1444 msgstr "AI"
1445
1446 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:587
1447 msgid "Press ^1Start Match^7 to start the match with the current players"
1448 msgstr "Wciścnij ^1Rozpocznij Mecz^7 aby rozpocząć mecz z obecnymi graczami"
1449
1450 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:651
1451 msgid "Start Match"
1452 msgstr "Rozpocznij Mecz"
1453
1454 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:652
1455 msgid "Add AI player"
1456 msgstr "Dodaj bota"
1457
1458 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:653
1459 msgid "Remove AI player"
1460 msgstr "Usuń bota"
1461
1462 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:443
1463 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:324
1464 msgid ""
1465 "You lost the game!\n"
1466 "Select \"^1Next Match^7\" on the menu for a rematch!"
1467 msgstr ""
1468
1469 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:444
1470 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:325
1471 msgid ""
1472 "You win!\n"
1473 "Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
1474 msgstr ""
1475
1476 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:450
1477 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:331
1478 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
1479 msgstr ""
1480
1481 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:451
1482 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:332
1483 msgid "Wait for your opponent to confirm the rematch"
1484 msgstr ""
1485
1486 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:582
1487 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:665
1488 msgid "Next Match"
1489 msgstr "Następna Runda"
1490
1491 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:478
1492 #, c-format
1493 msgid "Pieces left: %s"
1494 msgstr ""
1495
1496 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:488
1497 msgid "No more valid moves"
1498 msgstr ""
1499
1500 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:491
1501 msgid "Well done, you win!"
1502 msgstr "Bardzo dobrze, wygrywasz!"
1503
1504 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:494
1505 msgid "Jump a piece over another to capture it"
1506 msgstr ""
1507
1508 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:666
1509 msgid "Single Player"
1510 msgstr "Jeden gracz"
1511
1512 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:17
1513 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:18
1514 msgid "Mage"
1515 msgstr "Mag"
1516
1517 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:29
1518 msgid "Mage spike"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qh:17
1522 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:17
1523 msgid "Shambler"
1524 msgstr ""
1525
1526 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:17
1527 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:16
1528 msgid "Spider"
1529 msgstr "Pająk"
1530
1531 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:28
1532 msgid "Spider attack"
1533 msgstr ""
1534
1535 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:17
1536 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:19
1537 msgid "Wyvern"
1538 msgstr "Wywerna"
1539
1540 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:28
1541 msgid "Wyvern attack"
1542 msgstr ""
1543
1544 #: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qh:17
1545 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:15
1546 msgid "Zombie"
1547 msgstr "Zombie"
1548
1549 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:15
1550 msgid "Ammo"
1551 msgstr "Amunicja"
1552
1553 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:24
1554 msgid "Resistance"
1555 msgstr "Odporność"
1556
1557 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:33
1558 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:94
1559 msgid "Speed"
1560 msgstr "Prędkość"
1561
1562 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:43
1563 msgid "Medic"
1564 msgstr "Medyk"
1565
1566 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:54
1567 msgid "Bash"
1568 msgstr "Walnięcie"
1569
1570 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:62
1571 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:85
1572 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:177
1573 msgid "Vampire"
1574 msgstr "Wampir"
1575
1576 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:70
1577 msgid "Disability"
1578 msgstr "Niezdatność"
1579
1580 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:78
1581 msgid "Vengeance"
1582 msgstr "Zemsta"
1583
1584 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:86
1585 msgid "Jump"
1586 msgstr "Skok"
1587
1588 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:95
1589 msgid "Invisible"
1590 msgstr "Niewidzialność"
1591
1592 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:104
1593 msgid "Inferno"
1594 msgstr "Inferno"
1595
1596 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:112
1597 msgid "Swapper"
1598 msgstr "Zamieniacz"
1599
1600 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:120
1601 msgid "Magnet"
1602 msgstr "Magnes"
1603
1604 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:128
1605 msgid "Luck"
1606 msgstr "Szczęście"
1607
1608 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:136
1609 msgid "Flight"
1610 msgstr "Lot"
1611
1612 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/buffs.qh:7
1613 msgid "Buff"
1614 msgstr ""
1615
1616 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:8
1617 msgid "Damage text"
1618 msgstr "Tekst obrażenia"
1619
1620 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:18
1621 msgid "Draw damage numbers"
1622 msgstr ""
1623
1624 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:20
1625 msgid "Font size minimum:"
1626 msgstr "Minimalna wielkość czcionki:"
1627
1628 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:25
1629 msgid "Font size maximum:"
1630 msgstr "Maksymalna wielkość czcionki:"
1631
1632 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:30
1633 msgid "Accumulate range:"
1634 msgstr ""
1635
1636 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:35
1637 msgid "Lifetime:"
1638 msgstr ""
1639
1640 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:40
1641 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:50
1642 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:55
1643 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:102
1644 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:60
1645 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:109
1646 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:775
1647 msgid "Color:"
1648 msgstr "Kolor:"
1649
1650 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:47
1651 msgid "Draw damage numbers for friendly fire"
1652 msgstr ""
1653
1654 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:56
1655 msgid "Extra life"
1656 msgstr "Dodatkowe życie "
1657
1658 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:75
1659 msgid "Invisibility"
1660 msgstr "Niewidzialność"
1661
1662 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:18
1663 msgid "Napalm grenade"
1664 msgstr "Granat z napalmem"
1665
1666 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:26
1667 msgid "Ice grenade"
1668 msgstr "Granat lodowy"
1669
1670 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:34
1671 msgid "Translocate grenade"
1672 msgstr "Granat teleportujący"
1673
1674 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:42
1675 msgid "Spawn grenade"
1676 msgstr "Granat spawnujący"
1677
1678 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:50
1679 msgid "Heal grenade"
1680 msgstr "Leczący granat"
1681
1682 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:58
1683 msgid "Monster grenade"
1684 msgstr ""
1685
1686 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:66
1687 msgid "Entrap grenade"
1688 msgstr ""
1689
1690 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.qh:32
1691 msgid "Grenade"
1692 msgstr "Granat"
1693
1694 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/hmg.qh:17
1695 msgid "Heavy Machine Gun"
1696 msgstr "Ciężki Karabin Maszynowy"
1697
1698 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/rpc.qh:17
1699 msgid "Rocket Propelled Chainsaw"
1700 msgstr "Piła Mechaniczna Z Odrzutem Rakietowym"
1701
1702 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:3
1703 msgid "Waypoint"
1704 msgstr "Punkt orientacyjny"
1705
1706 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:4
1707 msgid "Help me!"
1708 msgstr "Pomóż mi!"
1709
1710 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:5
1711 msgid "Here"
1712 msgstr "Tutaj"
1713
1714 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:6
1715 msgid "DANGER"
1716 msgstr "ZAGROŻENIE"
1717
1718 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:8
1719 msgid "Frozen!"
1720 msgstr "Zamrożone!"
1721
1722 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:10
1723 msgid "Item"
1724 msgstr "Przedmiot"
1725
1726 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:12
1727 msgid "Checkpoint"
1728 msgstr "Punkt kontrolny"
1729
1730 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:13
1731 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:252
1732 msgid "Finish"
1733 msgstr "Koniec"
1734
1735 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:14
1736 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:15
1737 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:252
1738 msgid "Start"
1739 msgstr "Start"
1740
1741 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:17
1742 msgid "Defend"
1743 msgstr "Bronić"
1744
1745 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:18
1746 msgid "Destroy"
1747 msgstr "Zniszczyć"
1748
1749 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:19
1750 msgid "Push"
1751 msgstr "Pchnięcie"
1752
1753 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:21
1754 msgid "Flag carrier"
1755 msgstr "Nosiciel flagi"
1756
1757 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:22
1758 msgid "Enemy carrier"
1759 msgstr "Wrogi nosiciel"
1760
1761 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:23
1762 msgid "Dropped flag"
1763 msgstr "Porzucona flaga"
1764
1765 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:24
1766 msgid "White base"
1767 msgstr "Biała baza"
1768
1769 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:25
1770 msgid "Red base"
1771 msgstr "Czerwona baza"
1772
1773 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:26
1774 msgid "Blue base"
1775 msgstr "Niebieska baza"
1776
1777 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:27
1778 msgid "Yellow base"
1779 msgstr "Żółta baza"
1780
1781 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:28
1782 msgid "Pink base"
1783 msgstr "Różowa baza"
1784
1785 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:29
1786 msgid "Return flag here"
1787 msgstr "Zanieś tu flagę"
1788
1789 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:31
1790 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:32
1791 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:33
1792 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:34
1793 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:35
1794 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:51
1795 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:52
1796 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:53
1797 msgid "Control point"
1798 msgstr "Punkt kontroli"
1799
1800 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:37
1801 msgid "Dropped key"
1802 msgstr "Porzucony klucz"
1803
1804 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:38
1805 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:40
1806 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:41
1807 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:42
1808 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:43
1809 msgid "Key carrier"
1810 msgstr "Nosiciel klucza"
1811
1812 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:39
1813 msgid "Run here"
1814 msgstr "Biegnij tu"
1815
1816 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:45
1817 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:48
1818 msgid "Ball"
1819 msgstr "Piłka"
1820
1821 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:46
1822 msgid "Ball carrier"
1823 msgstr "Niosący kulę"
1824
1825 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:49
1826 msgid "Goal"
1827 msgstr "Cel"
1828
1829 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:54
1830 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:55
1831 msgid "Generator"
1832 msgstr "Generator"
1833
1834 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:57
1835 msgid "Weapon"
1836 msgstr "Broń"
1837
1838 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:59
1839 msgid "Monster"
1840 msgstr "Potwór"
1841
1842 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:61
1843 msgid "Vehicle"
1844 msgstr "Pojazd"
1845
1846 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:62
1847 msgid "Intruder!"
1848 msgstr "Intruz!"
1849
1850 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:64
1851 msgid "Tagged"
1852 msgstr "Oznaczone"
1853
1854 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:651
1855 #: qcsrc/common/turrets/cl_turrets.qc:120
1856 msgid "Spam"
1857 msgstr "Spam"
1858
1859 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:655
1860 #, c-format
1861 msgid "%s needing help!"
1862 msgstr "%s potrzebuje pomocy! "
1863
1864 #: qcsrc/common/net_notice.qc:87
1865 msgid "^1Server notices:"
1866 msgstr "^1Powiadomienia serwera:"
1867
1868 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:239
1869 msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
1870 msgstr ""
1871 "^F4UWAGA: ^BGCzat obserwujących nie jest wysyłany do graczy w trakcie "
1872 "rozgrywki"
1873
1874 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:241
1875 #, c-format
1876 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
1877 msgstr "^BG%s^BG zdobył ^TC^TTĄ^BG flagę"
1878
1879 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:242
1880 #, c-format
1881 msgid ""
1882 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
1883 "%s^BG's previous record of ^F2%s^BG seconds"
1884 msgstr ""
1885 "^BG%s^BG zdobył ^TC^TTĄ^BG flagę w ^F1%s^BG sekund, pobiwszy rekord ^BG%s^BG "
1886 "^F2%s^BG sekund"
1887
1888 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:243
1889 #, c-format
1890 msgid "^BG%s^BG captured the flag"
1891 msgstr "^BG%s^BG zdobył flagę"
1892
1893 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:244
1894 #, c-format
1895 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
1896 msgstr "^BG%s^BG zdobył ^TC^TTĄ^BG flagę w ^F1%s^BG sekundy"
1897
1898 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:245
1899 #, c-format
1900 msgid ""
1901 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
1902 "^BG%s^BG's previous record of ^F1%s^BG seconds"
1903 msgstr ""
1904 "^BG%s^BG zdobył ^TC^TTĄ^BG flagę w ^F2%s^BG sekundy, nie pobiwszy "
1905 "poprzedniego rekordu ^BG%s^BG - ^F1%s^BG sekund"
1906
1907 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:246
1908 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
1909 msgstr "^BG^TC^TTA^BG flaga została przywrócona do bazy przez jej właściciela"
1910
1911 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:247
1912 msgid "^BGThe flag was returned by its owner"
1913 msgstr "^BGFlaga została zwrócona przez jej włąściciela"
1914
1915 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:248
1916 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
1917 msgstr "^BG^TC^TTA^BG flaga uległa zniszczeniu i została przywrócona w bazie"
1918
1919 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:249
1920 msgid "^BGThe flag was destroyed and returned to base"
1921 msgstr "^BGFlaga została zniszczona i przywrócona w bazie"
1922
1923 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:250
1924 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
1925 msgstr "^BG^TC^TTA^BG flaga została porzucona w bazie i została przywrócona"
1926
1927 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:251
1928 msgid "^BGThe flag was dropped in the base and returned itself"
1929 msgstr "^BGFlaga została upuszczona w bazie i sama się przywróciła"
1930
1931 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:252
1932 msgid ""
1933 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
1934 "base"
1935 msgstr ""
1936 "^BG^TC^TTA^BG flaga spadła gdzieś poza zasięgiem i została przywrócona w "
1937 "bazie"
1938
1939 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:253
1940 msgid "^BGThe flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to base"
1941 msgstr "^BGFlaga spadła gdzieś poza zasięgiem i została przywrócona do bazy"
1942
1943 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:254
1944 #, c-format
1945 msgid ""
1946 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
1947 "itself"
1948 msgstr ""
1949 "^BG^TCA^TT flaga zniecierpliwiła się po ^F1%.2f^BG sekundach i sama się "
1950 "przywróciła"
1951
1952 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:255
1953 #, c-format
1954 msgid ""
1955 "^BGThe flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned itself"
1956 msgstr ""
1957 "^BGFlaga zniecierpliwiła się po ^F1%.2f^BG sekundach i sama się wróciła"
1958
1959 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:256
1960 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
1961 msgstr "^BG^TC^TTA^BG flaga została przywrócona do bazy"
1962
1963 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:257
1964 msgid "^BGThe flag has returned to the base"
1965 msgstr "^BGFlaga wróciła do bazy"
1966
1967 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:258
1968 #, c-format
1969 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
1970 msgstr "^BG%s^BG stracił ^TC^TTĄ^BG flagę"
1971
1972 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:259
1973 #, c-format
1974 msgid "^BG%s^BG lost the flag"
1975 msgstr "^BG%s^BG stracił flagę"
1976
1977 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:260
1978 #, c-format
1979 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
1980 msgstr "^BG%s^BG zdobył ^TC^TTĄ^BG flagę"
1981
1982 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:261
1983 #, c-format
1984 msgid "^BG%s^BG got the flag"
1985 msgstr "^BG%s^BG przejął flagę"
1986
1987 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:262
1988 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:263
1989 #, c-format
1990 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
1991 msgstr "^BG%s^BG przywrócił ^TC^TTĄ^BG flagę"
1992
1993 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:265
1994 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:553
1995 #, c-format
1996 msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
1997 msgstr "^F2Rzucanie monetą... Wynik: %s^F2!"
1998
1999 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:267
2000 msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
2001 msgstr "^BGNie masz więcej paliwa dla ^F1Jetpacka"
2002
2003 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:269
2004 msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:271
2008 msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
2009 msgstr "^F1Okrągł zastartował, ty połączysz w nastempnu okrągłu"
2010
2011 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:272
2012 msgid "^F2You will spectate in the next round"
2013 msgstr "^F2Będziesz obserwował w kolejnej rundzie"
2014
2015 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:274
2016 #, c-format
2017 msgid "^BG%s%s^K1 was killed by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:274
2021 #, c-format
2022 msgid "^BG%s%s^K1 was scored against by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
2023 msgstr ""
2024
2025 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:275
2026 #, c-format
2027 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
2028 msgstr ""
2029
2030 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:276
2031 #, c-format
2032 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
2033 msgstr "^BG%s%s^K1 został utopiony przez ^BG%s^K1%s%s"
2034
2035 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:277
2036 #, c-format
2037 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
2038 msgstr "^BG%s%s^K1 został uziemiony przez ^BG%s^K1%s%s"
2039
2040 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:278
2041 #, c-format
2042 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
2043 msgstr ""
2044
2045 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:278
2046 #, c-format
2047 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
2048 msgstr ""
2049
2050 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:279
2051 #, c-format
2052 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
2053 msgstr "^BG%s%s^K1 został upieczony przez ^BG%s^K1%s%s"
2054
2055 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:280
2056 #, c-format
2057 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed in front of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
2058 msgstr ""
2059
2060 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:281
2061 #, c-format
2062 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
2063 msgstr "^BG%s%s^K1 został wysadzony przez granat ^BG%s^K1%s%s"
2064
2065 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:282
2066 #, c-format
2067 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
2068 msgstr "^BG%s%s^K1 zbliżył się za nadto do eksplozji napalmu%s%s"
2069
2070 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:282
2071 #, c-format
2072 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:283
2076 #, c-format
2077 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2078 msgstr ""
2079
2080 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:284
2081 #, c-format
2082 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2083 msgstr ""
2084
2085 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:285
2086 #, c-format
2087 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
2088 msgstr ""
2089
2090 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:286
2091 #, c-format
2092 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
2093 msgstr ""
2094
2095 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:287
2096 #, c-format
2097 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
2098 msgstr ""
2099
2100 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:288
2101 #, c-format
2102 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:289
2106 #, c-format
2107 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
2108 msgstr ""
2109
2110 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:289
2111 #, c-format
2112 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
2113 msgstr "^BG%s%s^K1 zostałeś ztelefragowany przez ^BG%s^K1%s%s"
2114
2115 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:290
2116 #, c-format
2117 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
2118 msgstr ""
2119
2120 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:291
2121 #, c-format
2122 msgid ""
2123 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:292
2127 #, c-format
2128 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
2129 msgstr ""
2130
2131 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:293
2132 #, c-format
2133 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
2134 msgstr ""
2135
2136 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:294
2137 #, c-format
2138 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:295
2142 #, c-format
2143 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:296
2147 #, c-format
2148 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:297
2152 #, c-format
2153 msgid ""
2154 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:298
2158 #, c-format
2159 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:299
2163 #, c-format
2164 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:300
2168 #, c-format
2169 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
2170 msgstr ""
2171
2172 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:301
2173 #, c-format
2174 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:302
2178 #, c-format
2179 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:303
2183 #, c-format
2184 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:305
2188 #, c-format
2189 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
2190 msgstr "^BG%s^K1 został przeniesiony do %s%s"
2191
2192 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:306
2193 #, c-format
2194 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
2195 msgstr ""
2196
2197 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:307
2198 #, c-format
2199 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:308
2203 #, c-format
2204 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
2205 msgstr "^BG%s^K1 niesprawiedliwie się wyeliminował%s%s"
2206
2207 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:310
2208 #, c-format
2209 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
2210 msgstr ""
2211
2212 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:310
2213 #, c-format
2214 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
2215 msgstr "^BG%s^K1 był w wodzie za długo%s%s"
2216
2217 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
2218 #, c-format
2219 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
2220 msgstr "^BG%s^K1 uderzył w ziemię ze zbyt dużą siłą%s%s"
2221
2222 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
2223 #, c-format
2224 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
2225 msgstr ""
2226
2227 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:312
2228 #, c-format
2229 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
2230 msgstr ""
2231
2232 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:312
2233 #, c-format
2234 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
2235 msgstr "^BG%s^K1  poczuł się trochę gorąco%s%s"
2236
2237 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:313
2238 #, c-format
2239 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
2240 msgstr "^BG%s^K1 umarł%s%s"
2241
2242 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:314
2243 #, c-format
2244 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
2245 msgstr "^BG%s^K1 znalazł gorące miejsce%s%s"
2246
2247 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:314
2248 #, c-format
2249 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
2250 msgstr ""
2251
2252 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:315
2253 #, c-format
2254 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
2255 msgstr "^BG%s^K1 został wysadzony przez Maga%s%s"
2256
2257 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:316
2258 #, c-format
2259 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Shambler%s%s"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:317
2263 #, c-format
2264 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Shambler%s%s"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:318
2268 #, c-format
2269 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Shambler%s%s"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:319
2273 #, c-format
2274 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
2275 msgstr "^BG%s^K1 został ugryziony przez Pająka%s%s"
2276
2277 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:320
2278 #, c-format
2279 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
2280 msgstr "^BG%s^K1 dostał kulą ognia od Wywerny%s%s"
2281
2282 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:321
2283 #, c-format
2284 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
2285 msgstr "^BG%s^K1 dołącza do Zombie%s%s"
2286
2287 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:322
2288 #, c-format
2289 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
2290 msgstr "^BG%s^K1 otrzymał lekcję kung fu od Zombie%s%s"
2291
2292 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:323
2293 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:325
2294 #, c-format
2295 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:324
2299 #, c-format
2300 msgid ""
2301 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:324
2305 #, c-format
2306 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:326
2310 #, c-format
2311 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
2312 msgstr "^BG%s^K1 poczuł przejmujący chłód%s%s"
2313
2314 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:326
2315 #, c-format
2316 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:327
2320 #, c-format
2321 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
2322 msgstr ""
2323
2324 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:328
2325 #, c-format
2326 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
2327 msgstr "^BG%s^K1 umarł%s%s. Jaki jest sens życia bez amunicji?"
2328
2329 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:328
2330 #, c-format
2331 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
2332 msgstr "^BG%s^K1 stracił całą amunicję%s%s"
2333
2334 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:329
2335 #, c-format
2336 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
2337 msgstr "^BG%s^K1 zgnił%s%s"
2338
2339 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:330
2340 #, c-format
2341 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
2342 msgstr "^BG%s^K1 został spadającą gwiazdą%s%s"
2343
2344 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:331
2345 #, c-format
2346 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
2347 msgstr ""
2348
2349 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:332
2350 #, c-format
2351 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
2352 msgstr ""
2353
2354 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:333
2355 #, c-format
2356 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:334
2360 #, c-format
2361 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
2362 msgstr "^BG%s^K1 przeszedł do %s%s"
2363
2364 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:335
2365 #, c-format
2366 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
2367 msgstr "^BG%s^K1 zginął w wypadku%s%s"
2368
2369 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:336
2370 #, c-format
2371 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:337
2375 #, c-format
2376 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
2377 msgstr ""
2378
2379 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:338
2380 #, c-format
2381 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
2382 msgstr ""
2383
2384 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:339
2385 #, c-format
2386 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:340
2390 #, c-format
2391 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:341
2395 #, c-format
2396 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:342
2400 #, c-format
2401 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
2402 msgstr ""
2403
2404 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:343
2405 #, c-format
2406 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:344
2410 #, c-format
2411 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
2412 msgstr ""
2413
2414 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:345
2415 #, c-format
2416 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:346
2420 #, c-format
2421 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:347
2425 #, c-format
2426 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:348
2430 #, c-format
2431 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:349
2435 #, c-format
2436 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:350
2440 #, c-format
2441 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
2442 msgstr "^BG%s^K1 został zmiażdżony przez pojazd%s%s"
2443
2444 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:351
2445 #, c-format
2446 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
2447 msgstr ""
2448
2449 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:352
2450 #, c-format
2451 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
2452 msgstr ""
2453
2454 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:353
2455 #, c-format
2456 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
2457 msgstr ""
2458
2459 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:354
2460 #, c-format
2461 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:355
2465 #, c-format
2466 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
2467 msgstr ""
2468
2469 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:356
2470 #, c-format
2471 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:359
2475 #, c-format
2476 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
2477 msgstr "^BG%s^K1 został zdradzony przez ^BG%s^K1%s%s"
2478
2479 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:361
2480 #, c-format
2481 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s %s every %s seconds)"
2482 msgstr "^BG%s^BG%s^BG (%s %s co %s sekund)"
2483
2484 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:363
2485 #, c-format
2486 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
2487 msgstr "^BG%s^K1 został zamrożony przez ^BG%s"
2488
2489 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:364
2490 #, c-format
2491 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
2492 msgstr "^BG%s^K3 został rozmrożony przez ^BG%s"
2493
2494 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:365
2495 #, c-format
2496 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
2497 msgstr "^BG%s^K3 rozbił lód spadając"
2498
2499 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:366
2500 #, c-format
2501 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
2502 msgstr "^BG%s^K3 rozsadził lód granatem"
2503
2504 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:367
2505 #, c-format
2506 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s second(s)"
2507 msgstr "^BG%s^K3 został samoistnie rozmrożony po %s sekundach"
2508
2509 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:368
2510 #, c-format
2511 msgid "^BG%s^K1 froze themself"
2512 msgstr "^BG%s^K1 zamroził się"
2513
2514 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:370
2515 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:684
2516 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
2517 msgstr "drużyna ^TC^TT^BG wygrywa rundę"
2518
2519 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:371
2520 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:685
2521 #, c-format
2522 msgid "^BG%s^BG wins the round"
2523 msgstr "^BG%s^BG wygrywa rundę"
2524
2525 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:372
2526 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:548
2527 msgid "^BGRound tied"
2528 msgstr "^BGRunda zakończona remisem"
2529
2530 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:373
2531 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:549
2532 msgid "^BGRound over, there's no winner"
2533 msgstr "^BGKoniec rundy, nie ma zwycięzcy"
2534
2535 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:375
2536 #, c-format
2537 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:377
2541 #, c-format
2542 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
2543 msgstr "^BG%s^BG dostał %s^BG buff!"
2544
2545 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:378
2546 #, c-format
2547 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
2548 msgstr "^BG%s^BG stracił %s^BG buff!"
2549
2550 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:379
2551 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:692
2552 #, c-format
2553 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
2554 msgstr "^BGUpuściłeś %s^BG buff!"
2555
2556 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:380
2557 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:693
2558 #, c-format
2559 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
2560 msgstr "^BGOtrzymałeś %s^BG buff!"
2561
2562 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:382
2563 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:696
2564 #, c-format
2565 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
2566 msgstr "^BGNie masz ^F1%s"
2567
2568 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:383
2569 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:697
2570 #, c-format
2571 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
2572 msgstr "^BGPorzuciłeś ^F1%s^BG%s"
2573
2574 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:384
2575 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:698
2576 #, c-format
2577 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
2578 msgstr "^BGOtrzymałeś ^F1%s"
2579
2580 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:385
2581 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:699
2582 #, c-format
2583 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
2584 msgstr "^BGNie masz wystarczająco amunicji by ^F1%s"
2585
2586 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:386
2587 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:700
2588 #, c-format
2589 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
2590 msgstr "^F1%s %s^BG nie umie strzelać, ale ^F1%s^BG  umie"
2591
2592 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:387
2593 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:701
2594 #, c-format
2595 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
2596 msgstr "^F1%s^BG jest ^F4niedostępny^BG na tej mapie"
2597
2598 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:389
2599 #, c-format
2600 msgid "^BG%s^BG is connecting..."
2601 msgstr "^BG%s^BG się łączy..."
2602
2603 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:390
2604 #, c-format
2605 msgid "^BG%s^F3 connected"
2606 msgstr "^BG%s^F3 połączył się"
2607
2608 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:391
2609 #, c-format
2610 msgid "^BG%s^F3 connected and joined the ^TC^TT team"
2611 msgstr "^BG%s^F3 połączył się i dołączył do drużyny ^TC^TT"
2612
2613 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:392
2614 #, c-format
2615 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
2616 msgstr "^BG%s^F3 teraz gra"
2617
2618 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:393
2619 #, c-format
2620 msgid "^BG%s^F3 is now playing on the ^TC^TT team"
2621 msgstr "^BG%s^F3 teraz gra dla drużyny ^TC^TT"
2622
2623 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:395
2624 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:706
2625 #, c-format
2626 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
2627 msgstr "^BG%s^BG upuścił kulę"
2628
2629 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:396
2630 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:707
2631 #, c-format
2632 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
2633 msgstr "^BG%s^BG podniósł kulę"
2634
2635 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:398
2636 #, c-format
2637 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
2638 msgstr "^BG%s^BG przejął klucze dla drużyny ^TC^TT"
2639
2640 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:399
2641 #, c-format
2642 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
2643 msgstr "^BG%s^BG upuścił ^TC^TT Klucz"
2644
2645 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:400
2646 #, c-format
2647 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
2648 msgstr "^BG%s^BG stracił ^TC^TT Klucz"
2649
2650 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:401
2651 #, c-format
2652 msgid "^BG%s^BG pushed %s^BG causing the ^TC^TT Key ^BGdestruction"
2653 msgstr "^BG%s^BG pchnął %s^BG czym zniszczył ^TC^TT Klucz^BG"
2654
2655 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:402
2656 #, c-format
2657 msgid "^BG%s^BG destroyed the ^TC^TT Key"
2658 msgstr "^BG%s^BG zniszczył ^TC^TT Klucz"
2659
2660 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:403
2661 #, c-format
2662 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
2663 msgstr "^BG%s^BG podniósł ^TC^TT Klucz"
2664
2665 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:405
2666 #, c-format
2667 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
2668 msgstr "^BG%s^F3 poddał się"
2669
2670 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:406
2671 #, c-format
2672 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
2673 msgstr "^BG%s^F3 nie ma więcej żyć"
2674
2675 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:408
2676 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
2677 msgstr "^BGPotwory są wyłączone"
2678
2679 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:410
2680 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG team held the ball for too long"
2681 msgstr "^BGDrużyna ^TC^TT^BG za długo przetrzymywała piłkę"
2682
2683 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:412
2684 #, c-format
2685 msgid "^BG%s^BG captured %s^BG control point"
2686 msgstr "^BG%s^BG przejął punkt kontrolny %s^BG"
2687
2688 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:413
2689 #, c-format
2690 msgid "^TC^TT^BG team %s^BG control point has been destroyed by %s"
2691 msgstr "Punkt kontrolny %s^BG drużyny ^TC^TT^BG został zniszczony przez %s"
2692
2693 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:414
2694 msgid "^TC^TT^BG generator has been destroyed"
2695 msgstr "^TC^TT^BG generator został zniszczony"
2696
2697 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:415
2698 msgid "^TC^TT^BG generator spontaneously combusted due to overtime!"
2699 msgstr ""
2700 "^TC^TT^BG generator samoczynnie eksplodował z powodu przekroczenia czasu!"
2701
2702 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:417
2703 #, c-format
2704 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
2705 msgstr "^BG%s^K1 znalazł Niewidzialność"
2706
2707 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:418
2708 #, c-format
2709 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
2710 msgstr "^BG%s^K1 znalazł Osłonę"
2711
2712 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:419
2713 #, c-format
2714 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
2715 msgstr "^BG%s^K1 znalazł Prędkość"
2716
2717 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:420
2718 #, c-format
2719 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
2720 msgstr "^BG%s^K1 znalazł Siłę"
2721
2722 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:422
2723 #, c-format
2724 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
2725 msgstr "^BG%s^F3 rozłączył się"
2726
2727 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:423
2728 #, c-format
2729 msgid "^BG%s^F3 was kicked for idling"
2730 msgstr "^BG%s^F3 został wyrzucony za nieaktywność"
2731
2732 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:424
2733 msgid ""
2734 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
2735 "spectators aren't allowed at the moment."
2736 msgstr ""
2737 "^F2Zostałeś wyrzucony z serwera bo jesteś obserwującym, a serwer nie pozwala "
2738 "obserwować w tej chwili"
2739
2740 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:425
2741 #, c-format
2742 msgid "^BG%s^F3 is now spectating"
2743 msgstr "^BG%s^F3 obserwuje"
2744
2745 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:427
2746 #, c-format
2747 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
2748 msgstr "^BG%s^BG wycofał się z wyścigu"
2749
2750 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:428
2751 #, c-format
2752 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:429
2756 #, c-format
2757 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:430
2761 #, c-format
2762 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
2763 msgstr "^BG%s^BG ukończył wyścig"
2764
2765 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:431
2766 #, c-format
2767 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:432
2771 #, c-format
2772 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
2773 msgstr ""
2774
2775 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:433
2776 #, c-format
2777 msgid ""
2778 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
2779 "and will be lost."
2780 msgstr ""
2781
2782 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:434
2783 #, c-format
2784 msgid ""
2785 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but is anonymous and will be "
2786 "lost."
2787 msgstr ""
2788
2789 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:435
2790 #, c-format
2791 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:437
2795 #, c-format
2796 msgid ""
2797 "^F4You have been invited by ^BG%s^F4 to join their game of ^F2%s^F4 "
2798 "(^F1%s^F4)"
2799 msgstr ""
2800
2801 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:439
2802 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
2803 msgstr "Drużyna ^TC^TT^BG zdobyła punkt!"
2804
2805 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:441
2806 #, c-format
2807 msgid ""
2808 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
2809 "kicked, because spectating isn't allowed at this time!"
2810 msgstr ""
2811
2812 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:443
2813 #, c-format
2814 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
2815 msgstr "^BG%s^K1 podniósł Superbroń"
2816
2817 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:445
2818 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
2819 msgstr "^BGNie możesz dołączyć do większej drużyny"
2820
2821 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:446
2822 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
2823 msgstr "^BGNie możesz zmieniać drużyn"
2824
2825 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:448
2826 #, c-format
2827 msgid ""
2828 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
2829 "^F2Xonotic %s"
2830 msgstr ""
2831 "^F4NOTKA: ^BGSerwer używa ^F1Xonotic %s (beta)^BG, ty masz ^F2Xonotic %s"
2832
2833 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:449
2834 #, c-format
2835 msgid ""
2836 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
2837 msgstr "^F4NOTKA: ^BGServer uzywa ^F1Xonotic %s^BG, ty masz ^F2Xonotic %s"
2838
2839 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:450
2840 #, c-format
2841 msgid ""
2842 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
2843 "the update from ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
2844 msgstr ""
2845 "^F4NOTKA: Wyszedł ^F1Xonotic %s^BG, a ty wciąż masz ^F2Xonotic %s^BG - "
2846 "pobierz aktualizację z ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
2847
2848 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:452
2849 #, c-format
2850 msgid "^F3SVQC Build information: ^F4%s"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:454
2854 #, c-format
2855 msgid ""
2856 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
2857 msgstr ""
2858
2859 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:455
2860 #, c-format
2861 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
2862 msgstr "^BG%s^K1 zranił swoje własne z @!#%%'n Akkordejonem%s%s"
2863
2864 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:456
2865 #, c-format
2866 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
2867 msgstr ""
2868
2869 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:457
2870 #, c-format
2871 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Arc bolts%s%s"
2872 msgstr ""
2873
2874 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:458
2875 #, c-format
2876 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
2877 msgstr ""
2878
2879 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:459
2880 #, c-format
2881 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:460
2885 #, c-format
2886 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
2887 msgstr ""
2888
2889 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:461
2890 #, c-format
2891 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:462
2895 #, c-format
2896 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
2897 msgstr "^BG%s%s^K1 zjadł rakietę ^BG%s^K1%s%s"
2898
2899 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:463
2900 #, c-format
2901 msgid "^BG%s%s^K1 got too close ^BG%s^K1's rocket%s%s"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:464
2905 #, c-format
2906 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:465
2910 #, c-format
2911 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:466
2915 #, c-format
2916 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:467
2920 #, c-format
2921 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
2922 msgstr ""
2923
2924 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:468
2925 #, c-format
2926 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:469
2930 #, c-format
2931 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
2932 msgstr ""
2933
2934 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:470
2935 #, c-format
2936 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:471
2940 #, c-format
2941 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:472
2945 #, c-format
2946 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
2947 msgstr "^BG%s^K1 powinien był użyć mniejszego pistoletu%s%s"
2948
2949 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:473
2950 #, c-format
2951 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
2952 msgstr ""
2953
2954 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:474
2955 #, c-format
2956 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:475
2960 #, c-format
2961 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
2962 msgstr ""
2963
2964 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:476
2965 #, c-format
2966 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
2967 msgstr "^BG%s^K1 grała zy małymi Hagar rakietami%s%s"
2968
2969 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:477
2970 #, c-format
2971 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
2972 msgstr ""
2973
2974 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:478
2975 #, c-format
2976 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:479
2980 #, c-format
2981 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
2982 msgstr ""
2983
2984 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:480
2985 #, c-format
2986 msgid "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
2987 msgstr ""
2988
2989 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:481
2990 #, c-format
2991 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:482
2995 #, c-format
2996 msgid ""
2997 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
2998 msgstr ""
2999
3000 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:483
3001 #, c-format
3002 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
3003 msgstr ""
3004
3005 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:484
3006 #, c-format
3007 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
3008 msgstr ""
3009
3010 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:485
3011 #, c-format
3012 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
3013 msgstr ""
3014
3015 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:486
3016 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:790
3017 #, c-format
3018 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
3019 msgstr "^BGNie możesz rozstawić więcej niż ^F2%s^BG miny na raz"
3020
3021 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:487
3022 #, c-format
3023 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
3024 msgstr "^BG%s%s^K1 zbliżył się zanadto do miny ^BG%s^K1%s%s"
3025
3026 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:488
3027 #, c-format
3028 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
3029 msgstr "^BG%s^K1 zapomniał o swojej minie%s%s"
3030
3031 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:489
3032 #, c-format
3033 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3034 msgstr "^BG%s%s^K1 zbliżył się zanadto do grantu z Moździerza ^BG%s^K1%s%s"
3035
3036 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:490
3037 #, c-format
3038 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3039 msgstr "^BG%s%s^K1 zjadł granat z Moździerza ^BG%s^K1%s%s"
3040
3041 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:491
3042 #, c-format
3043 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
3044 msgstr "^BG%s^K1 nie zauważył granatu z własnego Moździerza%s%s"
3045
3046 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:492
3047 #, c-format
3048 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
3049 msgstr "^BG%s^K1 wysadził się własnym Moździerzem%s%s"
3050
3051 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:493
3052 #, c-format
3053 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
3054 msgstr ""
3055
3056 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:494
3057 #, c-format
3058 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3059 msgstr ""
3060
3061 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:495
3062 #, c-format
3063 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3064 msgstr ""
3065
3066 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:496
3067 #, c-format
3068 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
3069 msgstr ""
3070
3071 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:497
3072 #, c-format
3073 msgid "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3074 msgstr ""
3075
3076 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:498
3077 #, c-format
3078 msgid "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3079 msgstr ""
3080
3081 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:499
3082 #, c-format
3083 msgid "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:500
3087 #, c-format
3088 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3089 msgstr ""
3090
3091 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:501
3092 #, c-format
3093 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:502
3097 #, c-format
3098 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:503
3102 #, c-format
3103 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:504
3107 #, c-format
3108 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:505
3112 #, c-format
3113 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
3114 msgstr ""
3115
3116 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:506
3117 #, c-format
3118 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:507
3122 #, c-format
3123 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
3124 msgstr ""
3125
3126 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:508
3127 #, c-format
3128 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
3129 msgstr "^BG%s^K1 teraz myśli z portalami%s%s"
3130
3131 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:509
3132 #, c-format
3133 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
3134 msgstr ""
3135
3136 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:510
3137 #, c-format
3138 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:511
3142 #, c-format
3143 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:512
3147 #, c-format
3148 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:537
3152 msgid "^F4You are now alone!"
3153 msgstr "^F4Zostałeś sam!"
3154
3155 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:539
3156 msgid "^BGYou are attacking!"
3157 msgstr "^BGJesteś atakującym!"
3158
3159 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:540
3160 msgid "^BGYou are defending!"
3161 msgstr "^BGJesteś obrońcą!"
3162
3163 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:541
3164 #, c-format
3165 msgid "^BGObjective destroyed in ^F4%s^BG!"
3166 msgstr "^BGCel zniszczony w ^F4%s^BG!"
3167
3168 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:543
3169 msgid "^F4Begin!"
3170 msgstr "^F4Rozpocznij!"
3171
3172 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:544
3173 msgid "^F4Game starts in ^COUNT"
3174 msgstr "^F4Gra zacznie się za ^COUNT"
3175
3176 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:545
3177 msgid "^F4Round starts in ^COUNT"
3178 msgstr "^F4Runda zacznie się za ^COUNT"
3179
3180 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:546
3181 msgid "^F4Round cannot start"
3182 msgstr "^F4Runda nie może się zacząć"
3183
3184 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:551
3185 msgid "^F2Don't camp!"
3186 msgstr "^F2Nie bądź kamperem!"
3187
3188 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:555
3189 msgid ""
3190 "^BGYou are now free.\n"
3191 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
3192 "^BGif you think you will succeed."
3193 msgstr ""
3194 "^BGJesteś teraz wolny.\n"
3195 "^BGMożesz znowu ^F2próbować zdobyć^BG flagę\n"
3196 "^BGjeśli myślisz, że ci się to uda."
3197
3198 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:556
3199 msgid "^BGThis flag is currently inactive"
3200 msgstr "^BGTa flaga jest obecnie nieaktywna"
3201
3202 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:557
3203 msgid ""
3204 "^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag(s)\n"
3205 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
3206 "^BGMake some defensive scores before trying again."
3207 msgstr ""
3208
3209 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:558
3210 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
3211 msgstr "^BGZdobyłeś ^TC^TTĄ^BG flagę!"
3212
3213 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:559
3214 msgid "^BGYou captured the flag!"
3215 msgstr "^BGPrzejąłeś flagę!"
3216
3217 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:560
3218 #, c-format
3219 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
3220 msgstr "^BGZa dużo rzutów flagą! Rzuty zablokowane na %s."
3221
3222 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:561
3223 #, c-format
3224 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3225 msgstr "^BG%s^BG przekazał ^TC^TTĄ^BG flagę do %s"
3226
3227 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:562
3228 #, c-format
3229 msgid "^BG%s^BG passed the flag to %s"
3230 msgstr "^BG%s^BG podał flagę do %s"
3231
3232 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:563
3233 #, c-format
3234 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
3235 msgstr "^BGOtrzymałeś ^TC^TTĄ^BG flagę od %s"
3236
3237 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:564
3238 #, c-format
3239 msgid "^BGYou received the flag from %s"
3240 msgstr "^BGDostałeś flagę od %s"
3241
3242 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:565
3243 #, c-format
3244 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to receive the flag from %s^BG"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:566
3248 #, c-format
3249 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
3250 msgstr "^BGProsisz %s^BG o przekazanie ci flagi"
3251
3252 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:567
3253 #, c-format
3254 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3255 msgstr "^BGPodałeś ^TC^TTĄ^BG flagę do %s"
3256
3257 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:568
3258 #, c-format
3259 msgid "^BGYou passed the flag to %s"
3260 msgstr "^BGPrzekazałeś flagę %s"
3261
3262 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:569
3263 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
3264 msgstr "^BGOtrzymałeś ^TC^TTĄ^BG flagę!"
3265
3266 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:570
3267 msgid "^BGYou got the flag!"
3268 msgstr "Masz flagę!"
3269
3270 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:571
3271 #, c-format
3272 msgid "^BGYou got your %steam^BG's flag, return it!"
3273 msgstr ""
3274
3275 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:572
3276 #, c-format
3277 msgid "^BGYou got the %senemy^BG's flag, return it!"
3278 msgstr ""
3279
3280 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:573
3281 #, c-format
3282 msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
3283 msgstr "^BG%senemy^BG dostał twoją flagę!  Odzyskaj ją!"
3284
3285 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:574
3286 #, c-format
3287 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
3288 msgstr "^BG%senemy (^BG%s%s)^BG dostał twoją flagę!  Odzyskaj ją!"
3289
3290 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:575
3291 #, c-format
3292 msgid "^BGThe %senemy^BG got the flag! Retrieve it!"
3293 msgstr ""
3294
3295 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:576
3296 #, c-format
3297 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got the flag! Retrieve it!"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:577
3301 #, c-format
3302 msgid "^BGThe %senemy^BG got their flag! Retrieve it!"
3303 msgstr ""
3304
3305 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:578
3306 #, c-format
3307 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got their flag! Retrieve it!"
3308 msgstr ""
3309
3310 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:579
3311 #, c-format
3312 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3313 msgstr "^BGTwój %sczłonek drużyny^BG zdobył ^TC^TTĄ^BG flagę! Broń go!"
3314
3315 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:580
3316 #, c-format
3317 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3318 msgstr ""
3319 "^BGTwój %sczłonek drużyny (^BG%s%s)^BG zdobył ^TC^TTĄ^BG flagę! Broń go!"
3320
3321 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:581
3322 #, c-format
3323 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
3324 msgstr "^BGTwój %sczłonek druzyny^BG dostał flagę! Obroń go!"
3325
3326 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:582
3327 #, c-format
3328 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
3329 msgstr "^BGTwój %steam mate (^BG%s%s)^BG dostał flagę! Obroń go!"
3330
3331 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:583
3332 msgid "^BGEnemies can now see you on radar!"
3333 msgstr ""
3334
3335 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:584
3336 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
3337 msgstr "^BGPrzywróciłeś ^TC^TTĄ^BG flagę!"
3338
3339 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:585
3340 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
3341 msgstr ""
3342
3343 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:586
3344 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
3345 msgstr "^BGMartwy punkt! Nosiciele flag są teraz widoczni na radarze!"
3346
3347 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:590
3348 #, c-format
3349 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
3350 msgstr "^K3%sZabiłeś ^BG%s"
3351
3352 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:591
3353 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:600
3354 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:609
3355 #, c-format
3356 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
3357 msgstr ""
3358
3359 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:592
3360 #, c-format
3361 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
3362 msgstr "^K1%sZostałeś zabity przez ^BG%s"
3363
3364 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:593
3365 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:602
3366 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:611
3367 #, c-format
3368 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
3369 msgstr ""
3370
3371 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:599
3372 #, c-format
3373 msgid "^K3%sYou burned ^BG%s"
3374 msgstr "^K3%sSpaliłeś ^BG%s"
3375
3376 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:601
3377 #, c-format
3378 msgid "^K1%sYou were burned by ^BG%s"
3379 msgstr "^K1%sZostałeś spalony przez ^BG%s"
3380
3381 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:608
3382 #, c-format
3383 msgid "^K3%sYou froze ^BG%s"
3384 msgstr "^K3%sZamroziłeś ^BG%s"
3385
3386 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:610
3387 #, c-format
3388 msgid "^K1%sYou were frozen by ^BG%s"
3389 msgstr "^K1%sZostałeś zamrożony przez ^BG%s"
3390
3391 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:617
3392 #, c-format
3393 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
3394 msgstr "^K1%sZabiłeś piszącego ^BG%s"
3395
3396 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:618
3397 #, c-format
3398 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
3399 msgstr ""
3400
3401 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:619
3402 #, c-format
3403 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
3404 msgstr "^K1%s^BG%s zabił cię gdy pisałeś"
3405
3406 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:620
3407 #, c-format
3408 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing"
3409 msgstr ""
3410
3411 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:626
3412 #, c-format
3413 msgid "^BGPress ^F2%s^BG again to toss the nade!"
3414 msgstr "^BGNaciśnij ^F2%s^BG ponownie aby rzucić granat!"
3415
3416 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:627
3417 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
3418 msgstr "^F2Otrzymałeś ^K1DODATKOWY GRANAT^F2!"
3419
3420 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:629
3421 #, c-format
3422 msgid ""
3423 "^BGYou have been moved into a different team\n"
3424 "You are now on: %s"
3425 msgstr ""
3426 "^BGZostałeś przeniesiony do inner drużyny\n"
3427 "Grasz teraz jako %s"
3428
3429 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:630
3430 msgid "^K1Don't go against your team mates!"
3431 msgstr "^K1Nie atakuj swojej drużyny!"
3432
3433 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:630
3434 msgid "^K1Don't shoot your team mates!"
3435 msgstr "^K1Nie strzelaj do swojej drużyny!"
3436
3437 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
3438 msgid "^K1Die camper!"
3439 msgstr "^K1Giń kamperze!"
3440
3441 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
3442 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
3443 msgstr "^K1Przemyśl swoją taktykę kamperze!"
3444
3445 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:632
3446 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
3447 msgstr "^K1Niesprawiedliwie się wyeliminowałeś!"
3448
3449 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:633
3450 #, c-format
3451 msgid "^K1You were %s"
3452 msgstr "^K1Zostałeś %s"
3453
3454 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:634
3455 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
3456 msgstr "^K1Nie mogłeś złapać oddechu!"
3457
3458 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:635
3459 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
3460 msgstr "^K1Uderzyłeś chrobocząc w ziemię!"
3461
3462 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:636
3463 msgid "^K1You felt a little too hot!"
3464 msgstr "^K1Poczułeś się za gorąco!"
3465
3466 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:636
3467 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
3468 msgstr "^K1Zrobiłeś się za bardzo przypieczony!"
3469
3470 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:637
3471 msgid "^K1You killed your own dumb self!"
3472 msgstr "^K1Zabiłeś się idioto!"
3473
3474 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:637
3475 msgid "^K1You need to be more careful!"
3476 msgstr "^K1Powinieneś być bardziej ostrożny!"
3477
3478 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:638
3479 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
3480 msgstr "^K1Nie mogłeś znieść temperatury!"
3481
3482 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:639
3483 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
3484 msgstr "^K1Rozglądaj się za potworami!"
3485
3486 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:639
3487 msgid "^K1You were killed by a monster!"
3488 msgstr "^K1Zostałeś zabity przez potwora!"
3489
3490 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
3491 msgid "^K1Tastes like chicken!"
3492 msgstr "^K1Smakuje jak kurczak!"
3493
3494 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
3495 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
3496 msgstr "^K1Zapomniałeś wsadzić zawleczkę z powrotem!"
3497
3498 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:641
3499 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
3500 msgstr "^K1Zabawa z napalmem źle się kończy!"
3501
3502 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:642
3503 msgid "^K1You felt a little chilly!"
3504 msgstr "^K1Poczułeś się ochłodzony!"
3505
3506 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:642
3507 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
3508 msgstr "^K1"
3509
3510 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:643
3511 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
3512 msgstr "^K1Twój leczniczy granat miał defekt"
3513
3514 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
3515 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
3516 msgstr "^K1Jesteś wskrzeszony, bo skończyła ci się amunicja..."
3517
3518 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
3519 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
3520 msgstr "^K1Zostałeś zabity, bo skończyła ci się amunicja..."
3521
3522 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:645
3523 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
3524 msgstr "^K1Zestarzałeś się nie biorąc swoich leków"
3525
3526 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:645
3527 msgid "^K1You need to preserve your health"
3528 msgstr "^K1Musisz dbać o zdrowie"
3529
3530 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:646
3531 msgid "^K1You became a shooting star!"
3532 msgstr "^K1Zostałeś spadającą gwiazdą!"
3533
3534 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:647
3535 msgid "^K1You melted away in slime!"
3536 msgstr "^K1Roztopiłeś się szlamie!"
3537
3538 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:648
3539 msgid "^K1You committed suicide!"
3540 msgstr "^K1Popełniłeś samobójstwo!"
3541
3542 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:648
3543 msgid "^K1You ended it all!"
3544 msgstr "^K1Skończyłeś z tym wszystkim!"
3545
3546 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:649
3547 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
3548 msgstr "^K1Utknąłeś w bagnie!"
3549
3550 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:650
3551 #, c-format
3552 msgid "^BGYou are now on: %s"
3553 msgstr "^BGJesteś teraz na: %s"
3554
3555 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:651
3556 msgid "^K1You died in an accident!"
3557 msgstr "^K1Zginąłeś w wypadku!"
3558
3559 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
3560 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
3561 msgstr "^K1Miałeś nieszczęśliwy wypadek z wieżyczką!"
3562
3563 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
3564 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
3565 msgstr "^K1Zostałeś zabity przez wieżyczkę!"
3566
3567 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:653
3568 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:653
3572 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
3573 msgstr "^K1Zostałeś zabity przez wieżyczkę eWheel!"
3574
3575 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:654
3576 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:654
3580 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
3581 msgstr "^K1Wieżyczka Walker zabiła cię!"
3582
3583 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:655
3584 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
3585 msgstr ""
3586
3587 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:656
3588 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
3589 msgstr "^K1Zostałeś zmiażdżony przez pojazd!"
3590
3591 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:657
3592 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
3593 msgstr ""
3594
3595 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:658
3596 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
3597 msgstr ""
3598
3599 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:659
3600 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
3601 msgstr ""
3602
3603 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:660
3604 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
3605 msgstr ""
3606
3607 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:661
3608 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
3609 msgstr ""
3610
3611 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:662
3612 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:663
3616 msgid "^K1Watch your step!"
3617 msgstr "^K1Patrz gdzie idziesz!"
3618
3619 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:665
3620 #, c-format
3621 msgid "^K1Moron! You fragged ^BG%s^K1, a team mate!"
3622 msgstr "^K1Idiota! Zabiłeś ^BG%s^K1, członka drużyny!"
3623
3624 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:665
3625 #, c-format
3626 msgid "^K1Moron! You went against ^BG%s^K1, a team mate!"
3627 msgstr "^K1Idiota! Walczyłeś przeciwko ^BG%s^K1, członkowi drużyny!"
3628
3629 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:666
3630 #, c-format
3631 msgid "^K1You were fragged by ^BG%s^K1, a team mate"
3632 msgstr "^K1Zostałeś zabity przez ^BG%s^K1, członka drużyny"
3633
3634 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:666
3635 #, c-format
3636 msgid "^K1You were scored against by ^BG%s^K1, a team mate"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:668
3640 msgid ""
3641 "^K1Stop idling!\n"
3642 "^BGDisconnecting in ^COUNT..."
3643 msgstr ""
3644 "^K1Przestań idlować!\n"
3645 "^BGRozłączenie za ^COUNT..."
3646
3647 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:670
3648 #, c-format
3649 msgid "^BGYou need %s^BG!"
3650 msgstr "^BGPotrzebujesz %s^BG!"
3651
3652 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:671
3653 #, c-format
3654 msgid "^BGYou also need %s^BG!"
3655 msgstr "^BGTakże potrzebujesz %s^BG!"
3656
3657 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:672
3658 msgid "^BGDoor unlocked!"
3659 msgstr "^BGDrzwi odblokowane!"
3660
3661 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:674
3662 msgid "^F2You picked up some extra lives"
3663 msgstr "^F2Znalazłeś dodatkowe życia"
3664
3665 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:676
3666 #, c-format
3667 msgid "^K3You revived ^BG%s"
3668 msgstr "^K3Rozmroziłeś ^BG%s"
3669
3670 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:677
3671 msgid "^K3You revived yourself"
3672 msgstr "^K3Odtajałeś"
3673
3674 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:678
3675 #, c-format
3676 msgid "^K3You were revived by ^BG%s"
3677 msgstr "^K3Zostałeś rozmrożony przez ^BG%s"
3678
3679 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:679
3680 #, c-format
3681 msgid "^K3You were automatically revived after %s second(s)"
3682 msgstr "^K3Zostałeś samoistnie rozmrożony po %s sekundach"
3683
3684 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:681
3685 msgid "^BGThe generator is under attack!"
3686 msgstr "^BGGenerator jest pod atakiem!"
3687
3688 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:683
3689 msgid "^TC^TT^BG team loses the round"
3690 msgstr "^TC^TTA^BG drużyna przegrywa rundę"
3691
3692 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:687
3693 msgid "^K1You froze yourself"
3694 msgstr "^K1Zamroziłeś się"
3695
3696 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:688
3697 msgid "^K1Round already started, you spawn as frozen"
3698 msgstr "^K1Runda już się zaczęła, rozpoczynasz zamrożony"
3699
3700 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:690
3701 #, c-format
3702 msgid "^K1A %s has arrived!"
3703 msgstr "^K1%s przybył!"
3704
3705 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:694
3706 msgid "^BGYou got the ^F1Fuel regenerator"
3707 msgstr ""
3708
3709 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:695
3710 msgid "^BGYou got the ^F1Jet pack"
3711 msgstr ""
3712
3713 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:703
3714 msgid ""
3715 "^K1No spawnpoints available!\n"
3716 "Hope your team can fix it..."
3717 msgstr ""
3718
3719 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:704
3720 msgid ""
3721 "^K1You may not join the game at this time.\n"
3722 "The player limit reached maximum capacity."
3723 msgstr ""
3724 "^K1Nie można dołączyć do gry w tym momencie.\n"
3725 "Osiągnięto maksymalną liczbę graczy."
3726
3727 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:708
3728 msgid "^BGYou picked up the ball"
3729 msgstr "^BGPodniosłeś kulę"
3730
3731 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:709
3732 msgid "^BGKilling people while you don't have the ball gives no points!"
3733 msgstr "^BGZabijanie bez kuli nie daje punktów!"
3734
3735 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:711
3736 msgid ""
3737 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3738 "Help the key carriers to meet!"
3739 msgstr ""
3740 "^BGTwoja drużyna ma wszystkie klucze!\n"
3741 "Pomóż je niosącym się spotkać"
3742
3743 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:712
3744 msgid ""
3745 "^BGAll keys are in ^TC^TT team^BG's hands!\n"
3746 "Interfere ^F4NOW^BG!"
3747 msgstr ""
3748 "^BGWszystkie klucze są w rękach ^TC^TTEJ drużyny^BGch!\n"
3749 "Przeszkódź im ^F4TERAZ^BG!"
3750
3751 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:713
3752 msgid ""
3753 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3754 "Meet the other key carriers ^F4NOW^BG!"
3755 msgstr ""
3756 "^BGTwoja drużyna ma wszystkie klucze!\n"
3757 "Znajdź innych posiadaczy klucza ^F4TERAZ^BG!"
3758
3759 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:714
3760 msgid "^F4Round will start in ^COUNT"
3761 msgstr "^F4Runda zacznie się za ^COUNT"
3762
3763 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:715
3764 msgid "^BGScanning frequency range..."
3765 msgstr "^BGSkanowanie zakresu częstotliwości..."
3766
3767 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:716
3768 msgid "^BGYou are starting with the ^TC^TT Key"
3769 msgstr "^BGZaczynasz z ^TC^TTM Kluczem"
3770
3771 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:718
3772 msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
3773 msgstr "^BGBrak żyć, musisz czekać do następnej rozgrywki"
3774
3775 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:720
3776 #, c-format
3777 msgid ""
3778 "^BGWaiting for players to join...\n"
3779 "Need active players for: %s"
3780 msgstr ""
3781 "^BGOczekiwanie na graczy...\n"
3782 "Potrzeba aktywnych graczy do: %s"
3783
3784 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:721
3785 #, c-format
3786 msgid "^BGWaiting for %s player(s) to join..."
3787 msgstr "^BGOczekiwanie na %s graczy by dołączyli..."
3788
3789 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:723
3790 msgid "^BGYour weapon has been downgraded until you find some ammo!"
3791 msgstr "^BGTwoja broń została zmieniona dopóki nie znajdziesz amunicji!"
3792
3793 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:724
3794 msgid "^F4^COUNT^BG left to find some ammo!"
3795 msgstr "^F4^COUNT^BG zostało do znalezienia jakiejś amunicji!"
3796
3797 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:725
3798 msgid "^BGGet some ammo or you'll be dead in ^F4^COUNT^BG!"
3799 msgstr "^BGZnajdż amunicję lub zginiesz za ^F4^COUNT^BG!"
3800
3801 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:725
3802 msgid "^BGGet some ammo! ^F4^COUNT^BG left!"
3803 msgstr "^BGZnajdź amunicję! Zostało ^F4^COUNT^BG!"
3804
3805 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:726
3806 #, c-format
3807 msgid "^F2Extra lives remaining: ^K1%s"
3808 msgstr "^F2Dodatkowe życia: ^K1%s"
3809
3810 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:730
3811 #, c-format
3812 msgid ""
3813 "^F2^COUNT^BG until weapon change...\n"
3814 "Next weapon: ^F1%s"
3815 msgstr ""
3816 "^F2^COUNT^BG do zmiany broni...\n"
3817 "Następna broń: ^F1%s"
3818
3819 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:731
3820 #, c-format
3821 msgid "^F2Active weapon: ^F1%s"
3822 msgstr "^F2Aktywna broń: ^F1%s"
3823
3824 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:733
3825 #, c-format
3826 msgid "^BGYou captured %s^BG control point"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:734
3830 #, c-format
3831 msgid "^TC^TT^BG team captured %s^BG control point"
3832 msgstr "Drużyna ^TC^TT^BG przejęła %s^BG punkt kontrolny"
3833
3834 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:735
3835 msgid "^BGThis control point currently cannot be captured"
3836 msgstr "^BGTen punkt kontrolny obecnie nie może być przejęty"
3837
3838 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:736
3839 msgid ""
3840 "^BGThe enemy generator cannot be destroyed yet\n"
3841 "^F2Capture some control points to unshield it"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:737
3845 msgid "^BGThe ^TCenemy^BG generator is no longer shielded!"
3846 msgstr ""
3847
3848 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:738
3849 msgid ""
3850 "^K1Your generator is NOT shielded!\n"
3851 "^BGRe-capture control points to shield it!"
3852 msgstr ""
3853
3854 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:739
3855 #, c-format
3856 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to teleport"
3857 msgstr "^BGWciśnij ^F2%s^BG aby się teleportować"
3858
3859 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:740
3860 #, c-format
3861 msgid "^BGTeleporting disabled for %s"
3862 msgstr "^BGTeleportacja wyłączona na %s"
3863
3864 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:742
3865 msgid ""
3866 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3867 "Keep fragging until we have a winner!"
3868 msgstr ""
3869 "^F2Teraz grasz  ^F4DOGRYWKĘ^F2!\n"
3870 "Walcz dopóki nie będzie zwycięzcy!"
3871
3872 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:742
3873 msgid ""
3874 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3875 "Keep scoring until we have a winner!"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:743
3879 msgid ""
3880 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3881 "\n"
3882 "Generators are now decaying.\n"
3883 "The more control points your team holds,\n"
3884 "the faster the enemy generator decays"
3885 msgstr ""
3886
3887 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:744
3888 #, c-format
3889 msgid ""
3890 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3891 "^BGAdded ^F4%s^BG to the game!"
3892 msgstr ""
3893
3894 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:746
3895 msgid "^K1In^BG-portal created"
3896 msgstr "^K1In^BG-portal jest stworzony"
3897
3898 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:747
3899 msgid "^F3Out^BG-portal created"
3900 msgstr "^F3Out^BG-portal jest stworzony"
3901
3902 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:748
3903 msgid "^F1Portal creation failed"
3904 msgstr "^F1Utworzenie portalu się nie powiodło"
3905
3906 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:750
3907 msgid "^F2Strength infuses your weapons with devastating power"
3908 msgstr "^F2Siła napełnia twoją broń dewastującą mocą"
3909
3910 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:751
3911 msgid "^F2Strength has worn off"
3912 msgstr "^F2Siła się wyczerpała"
3913
3914 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:753
3915 msgid "^F2Shield surrounds you"
3916 msgstr "^F2Otacza cię osłona"
3917
3918 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:754
3919 msgid "^F2Shield has worn off"
3920 msgstr "^F2Osłona się wyczerpała"
3921
3922 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:756
3923 msgid "^F2You are on speed"
3924 msgstr "^F2Jesteś szybki"
3925
3926 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:757
3927 msgid "^F2Speed has worn off"
3928 msgstr "^F2Szybkość się wyczerpała"
3929
3930 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:759
3931 msgid "^F2You are invisible"
3932 msgstr "^F2Jesteś niewidzialny"
3933
3934 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:760
3935 msgid "^F2Invisibility has worn off"
3936 msgstr "^F2Niewidzialność się wyczerpała"
3937
3938 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:762
3939 msgid "^F2The race is over, finish your lap!"
3940 msgstr "^F2Wyścig się skończył, zakończ swoje okrążenie!"
3941
3942 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:764
3943 msgid "^BGSecondary fire inflicts no damage!"
3944 msgstr ""
3945
3946 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:766
3947 msgid "^BGSequence completed!"
3948 msgstr ""
3949
3950 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:767
3951 msgid "^BGThere are more to go..."
3952 msgstr ""
3953
3954 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:768
3955 #, c-format
3956 msgid "^BGOnly %s^BG more to go..."
3957 msgstr ""
3958
3959 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:770
3960 msgid "^F2Superweapons have broken down"
3961 msgstr "^F2Superbroń się rozpadła"
3962
3963 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:771
3964 msgid "^F2Superweapons have been lost"
3965 msgstr "^F2Superbroń została stracona"
3966
3967 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:772
3968 msgid "^F2You now have a superweapon"
3969 msgstr "^F2Masz teraz superbroń"
3970
3971 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:774
3972 msgid "^K1Changing to ^TC^TT^K1 in ^COUNT"
3973 msgstr "^K1Przejdziesz do ^TC^TT^K1 za ^COUNT"
3974
3975 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:775