Turrets: delete 401 lines
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.pl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # 4m <4m038105@gmail.com>, 2015
7 # alex progger <tiprogrammierer.alex@gmail.com>, 2015
8 # Amadeusz Sławiński <amade@asmblr.net>, 2015
9 # Sertomas, 2014
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14 "POT-Creation-Date: 2015-08-31 21:00+0200\n"
15 "PO-Revision-Date: 2015-08-31 19:00+0000\n"
16 "Last-Translator: divVerent <divVerent@xonotic.org>\n"
17 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/team-xonotic/xonotic/"
18 "language/pl/)\n"
19 "Language: pl\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
24 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
25
26 #: qcsrc/client/hud.qc:152
27 #, c-format
28 msgid " (-%dL)"
29 msgstr "(-%dL)"
30
31 #: qcsrc/client/hud.qc:157
32 #, c-format
33 msgid " (+%dL)"
34 msgstr "(+%dL)"
35
36 #: qcsrc/client/hud.qc:176
37 msgid "Start line"
38 msgstr "Linia startowa"
39
40 #: qcsrc/client/hud.qc:178 qcsrc/client/hud.qc:182
41 msgid "Finish line"
42 msgstr "Linia celowa"
43
44 #: qcsrc/client/hud.qc:180
45 #, c-format
46 msgid "Intermediate %d"
47 msgstr "pośredni %d"
48
49 #: qcsrc/client/hud.qc:790
50 msgid "Out of ammo"
51 msgstr "Brak amunicji"
52
53 #: qcsrc/client/hud.qc:794
54 msgid "Don't have"
55 msgstr "Nie masz"
56
57 #: qcsrc/client/hud.qc:798
58 msgid "Unavailable"
59 msgstr "Niedostępne"
60
61 #: qcsrc/client/hud.qc:1770 qcsrc/client/hud.qc:1771 qcsrc/client/hud.qc:2317
62 #, c-format
63 msgid "Player %d"
64 msgstr "Gracz %d"
65
66 #: qcsrc/client/hud.qc:2623
67 msgid "^1Intermediate 1 (+15.42)"
68 msgstr "^1Pośredni 1 (+15.42)"
69
70 #: qcsrc/client/hud.qc:2625 qcsrc/client/hud.qc:2667 qcsrc/client/hud.qc:2712
71 #, c-format
72 msgid "^1PENALTY: %.1f (%s)"
73 msgstr "^1KARA: %.1f (%s)"
74
75 #: qcsrc/client/hud.qc:2714
76 #, c-format
77 msgid "^2PENALTY: %.1f (%s)"
78 msgstr "^2KARA: %.1f (%s)"
79
80 #: qcsrc/client/hud.qc:2734
81 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode\n"
82 msgstr " ^1Musisz odpowiedzieć, przed przejściem w tryb konfiguracyjny HUD\n"
83
84 #: qcsrc/client/hud.qc:2739
85 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
86 msgstr "^2Nazwa ^7zamiast \"^1Anonimowy gracz^7\" w statystykach"
87
88 #: qcsrc/client/hud.qc:2818
89 msgid "A vote has been called for:"
90 msgstr "Głosowanie wezwane dla:"
91
92 #: qcsrc/client/hud.qc:2820
93 msgid "Allow servers to store and display your name?"
94 msgstr "Pozwolić serwerom przechować i wyświetlić twoje imię?"
95
96 #: qcsrc/client/hud.qc:2824
97 msgid "^1Configure the HUD"
98 msgstr "^1Konfiguracja HUD"
99
100 #: qcsrc/client/hud.qc:2828
101 #, c-format
102 msgid "Yes (%s): %d"
103 msgstr "Tak (%s): %d"
104
105 #: qcsrc/client/hud.qc:2830
106 #, c-format
107 msgid "No (%s): %d"
108 msgstr "Nie (%s): %d"
109
110 #: qcsrc/client/hud.qc:3401 qcsrc/client/hud.qc:3404 qcsrc/client/hud.qc:3406
111 msgid "Personal best"
112 msgstr "Osobisty rekord"
113
114 #: qcsrc/client/hud.qc:3419 qcsrc/client/hud.qc:3422 qcsrc/client/hud.qc:3424
115 msgid "Server best"
116 msgstr "Rekord serwera"
117
118 #: qcsrc/client/hud.qc:3792
119 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
120 msgstr "^3Player^7: Oto pole na rozmowe."
121
122 #: qcsrc/client/hud.qc:3858
123 #, c-format
124 msgid "FPS: %.*f"
125 msgstr "FPS: %.*f"
126
127 #: qcsrc/client/hud.qc:3924
128 msgid "^1Observing"
129 msgstr "^1Obserwując"
130
131 #: qcsrc/client/hud.qc:3926
132 #, c-format
133 msgid "^1Spectating: ^7%s"
134 msgstr "^1Oglądając: ^7%s"
135
136 #: qcsrc/client/hud.qc:3930
137 #, c-format
138 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
139 msgstr "^1Naciśnij ^3%s^1 aby oglądać"
140
141 #: qcsrc/client/hud.qc:3932
142 #, c-format
143 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
144 msgstr "^1Naciśnij ^3%s^1 lub ^3%s^1 na następnego lub poprzedniego gracza"
145
146 #: qcsrc/client/hud.qc:3936
147 #, c-format
148 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
149 msgstr "^1Użyj ^3%s^1 lub ^3%s^1 aby zmienić prędkość"
150
151 #: qcsrc/client/hud.qc:3938
152 #, c-format
153 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe"
154 msgstr "^1Naciśnij ^3%s^1 aby obserwować"
155
156 #: qcsrc/client/hud.qc:3941
157 #, c-format
158 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
159 msgstr "^1Naciśnij ^3%s^1 na informacje o trybie gry"
160
161 #: qcsrc/client/hud.qc:3949
162 msgid "^1Match has already begun"
163 msgstr "^1Mecz się już zaczął"
164
165 #: qcsrc/client/hud.qc:3951
166 msgid "^1You have no more lives left"
167 msgstr "^1Nie masz żyć"
168
169 #: qcsrc/client/hud.qc:3953 qcsrc/client/hud.qc:3956
170 #, c-format
171 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
172 msgstr "^1Naciśnij ^3%s^1 aby dołączyć"
173
174 #: qcsrc/client/hud.qc:3964
175 #, c-format
176 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
177 msgstr "^1Gra zaczyna się za ^3%d^1 sekund"
178
179 #: qcsrc/client/hud.qc:3971
180 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
181 msgstr "^2Na razie etap ^1rozgrzewkowy^2!"
182
183 #: qcsrc/client/hud.qc:3986
184 #, c-format
185 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
186 msgstr "%sNaciśnij ^3%s%s aby zakończyć rozgrzewkę"
187
188 #: qcsrc/client/hud.qc:3988
189 #, c-format
190 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
191 msgstr "%sNaciśnij ^3%s%s kiedy będziesz gotowy"
192
193 #: qcsrc/client/hud.qc:3993
194 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
195 msgstr "^2Czekanie na innych aby zakończyć rozgrzewkę..."
196
197 #: qcsrc/client/hud.qc:3995
198 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
199 msgstr "^2Czekanie na innych do przygotowania..."
200
201 #: qcsrc/client/hud.qc:4001
202 #, c-format
203 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
204 msgstr "^2Naciśnij ^3%s^2 aby zakończyć rozgrzewkę"
205
206 #: qcsrc/client/hud.qc:4022
207 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
208 msgstr "Liczby drużyn są niezrównoważone!"
209
210 #: qcsrc/client/hud.qc:4027
211 #, c-format
212 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
213 msgstr "Naciśnij ^3%s%s aby dopasować"
214
215 #: qcsrc/client/hud.qc:4035
216 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
217 msgstr "^7Naciśnij ^3ESC ^7aby pokazać opcie HUD."
218
219 #: qcsrc/client/hud.qc:4037
220 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
221 msgstr "^3Kliknij dwa razy ^7na listwę aby pokazać opcje listwy."
222
223 #: qcsrc/client/hud.qc:4039
224 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
225 msgstr "^3CTRL ^7aby wyłączyć collision testing, ^3SHIFT ^7i"
226
227 #: qcsrc/client/hud.qc:4041
228 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
229 msgstr "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7na małe korekty."
230
231 #: qcsrc/client/hud.qc:4090
232 msgid " qu/s"
233 msgstr "qu/s"
234
235 #: qcsrc/client/hud.qc:4094
236 msgid " m/s"
237 msgstr "m/s"
238
239 #: qcsrc/client/hud.qc:4098
240 msgid " km/h"
241 msgstr "km/h"
242
243 #: qcsrc/client/hud.qc:4102
244 msgid " mph"
245 msgstr "mil/h"
246
247 #: qcsrc/client/hud.qc:4106
248 msgid " knots"
249 msgstr "węzłów"
250
251 #: qcsrc/client/hud_config.qc:220
252 #, c-format
253 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)\n"
254 msgstr "^2Zostało wyexportowane do %s! (Notka: zapisane w data/data/)\n"
255
256 #: qcsrc/client/hud_config.qc:224
257 #, c-format
258 msgid "^1Couldn't write to %s\n"
259 msgstr "^1Nie można zapisać do %s\n"
260
261 #: qcsrc/client/main.qc:76
262 msgid "ERROR - MENU IS VISIBLE BUT NO MENU WAS DEFINED!"
263 msgstr "BŁĄD - MENU JEST WIDOCZNE, ALE NIE ZDEFINIOWANO MENU!"
264
265 #: qcsrc/client/main.qc:1366
266 #, c-format
267 msgid "%s (not bound)"
268 msgstr "%s (nie związany)"
269
270 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:53
271 msgid " (1 vote)"
272 msgstr "(1 głos)"
273
274 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:55
275 #, c-format
276 msgid " (%d votes)"
277 msgstr "(%d głosów)"
278
279 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:269
280 msgid "Don't care"
281 msgstr "Nie obchodzi"
282
283 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:363
284 msgid "Decide the gametype"
285 msgstr "Wybierz rodzaj gry"
286
287 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:363
288 msgid "Vote for a map"
289 msgstr "Głosuj na mapę"
290
291 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:382
292 #, c-format
293 msgid "%d seconds left"
294 msgstr "pozostało %d sekund"
295
296 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:498
297 msgid ""
298 "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!\n"
299 msgstr "mv_mapdownload: ^3Nie powinieneś używać tego polecenie samodzielnie!\n"
300
301 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:508
302 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index.\n"
303 msgstr "^1Błąd:^7 Nie można znaleźć indeksu pak.\n"
304
305 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:517
306 msgid "Requesting preview...\n"
307 msgstr "Oczekiwanie podglądu...\n"
308
309 #: qcsrc/client/miscfunctions.qc:110
310 msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
311 msgstr "Próbujesz usunąć drużynę, której nie ma na liście!"
312
313 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:600 qcsrc/client/quickmenu.qc:602
314 #, c-format
315 msgid "Submenu%d"
316 msgstr ""
317
318 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:607
319 #, c-format
320 msgid "Command%d"
321 msgstr ""
322
323 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:632
324 msgid "Continue..."
325 msgstr ""
326
327 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:779 qcsrc/client/quickmenu.qc:783
328 msgid "QMCMD^Chat"
329 msgstr ""
330
331 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:780
332 msgid "QMCMD^:-) / nice one"
333 msgstr ""
334
335 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:780
336 msgid "QMCMD^nice one"
337 msgstr ""
338
339 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:781
340 msgid "QMCMD^good game"
341 msgstr ""
342
343 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:782
344 msgid "QMCMD^hi / good luck"
345 msgstr ""
346
347 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:782
348 msgid "QMCMD^hi / good luck and have fun"
349 msgstr ""
350
351 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:787 qcsrc/client/quickmenu.qc:803
352 msgid "QMCMD^Team chat"
353 msgstr ""
354
355 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:788
356 msgid "QMCMD^quad soon"
357 msgstr ""
358
359 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:789
360 msgid "QMCMD^free item %x^7 (l:%y^7)"
361 msgstr ""
362
363 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:789
364 msgid "QMCMD^free item, icon"
365 msgstr ""
366
367 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:790
368 msgid "QMCMD^took item (l:%l^7)"
369 msgstr ""
370
371 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:790
372 msgid "QMCMD^took item, icon"
373 msgstr ""
374
375 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:791
376 msgid "QMCMD^negative"
377 msgstr ""
378
379 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:792
380 msgid "QMCMD^positive"
381 msgstr ""
382
383 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:793
384 msgid "QMCMD^need help (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
385 msgstr ""
386
387 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:793
388 msgid "QMCMD^need help, icon"
389 msgstr ""
390
391 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:794
392 msgid "QMCMD^enemy seen (l:%y^7)"
393 msgstr ""
394
395 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:794
396 msgid "QMCMD^enemy seen, icon"
397 msgstr ""
398
399 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:795
400 msgid "QMCMD^flag seen (l:%y^7)"
401 msgstr ""
402
403 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:795
404 msgid "QMCMD^flag seen, icon"
405 msgstr ""
406
407 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:796
408 msgid "QMCMD^defending (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
409 msgstr ""
410
411 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:796
412 msgid "QMCMD^defending, icon"
413 msgstr ""
414
415 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:797
416 msgid "QMCMD^roaming (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
417 msgstr ""
418
419 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:797
420 msgid "QMCMD^roaming, icon"
421 msgstr ""
422
423 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:798
424 msgid "QMCMD^attacking (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
425 msgstr ""
426
427 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:798
428 msgid "QMCMD^attacking, icon"
429 msgstr ""
430
431 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:799
432 msgid "QMCMD^killed flag, icon"
433 msgstr ""
434
435 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:799
436 msgid "QMCMD^killed flagcarrier (l:%y^7)"
437 msgstr ""
438
439 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:800
440 #, c-format
441 msgid "QMCMD^dropped flag (l:%d^7)"
442 msgstr ""
443
444 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:800
445 msgid "QMCMD^dropped flag, icon"
446 msgstr ""
447
448 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:801
449 msgid "QMCMD^drop gun, icon"
450 msgstr ""
451
452 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:801
453 msgid "QMCMD^dropped gun %w^7 (l:%l^7)"
454 msgstr ""
455
456 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:802
457 msgid "QMCMD^drop flag/key, icon"
458 msgstr ""
459
460 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:802
461 msgid "QMCMD^dropped flag/key %w^7 (l:%l^7)"
462 msgstr ""
463
464 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:806
465 msgid "QMCMD^Send private message to"
466 msgstr ""
467
468 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:808 qcsrc/client/quickmenu.qc:845
469 msgid "QMCMD^Settings"
470 msgstr ""
471
472 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:809 qcsrc/client/quickmenu.qc:816
473 msgid "QMCMD^View/HUD settings"
474 msgstr ""
475
476 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:810
477 msgid "QMCMD^3rd person view"
478 msgstr ""
479
480 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:811
481 msgid "QMCMD^Player models like mine"
482 msgstr ""
483
484 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:812
485 msgid "QMCMD^Names above players"
486 msgstr ""
487
488 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:813
489 msgid "QMCMD^Crosshair per weapon"
490 msgstr ""
491
492 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:814
493 msgid "QMCMD^FPS"
494 msgstr ""
495
496 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:815
497 msgid "QMCMD^Net graph"
498 msgstr ""
499
500 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:818 qcsrc/client/quickmenu.qc:821
501 msgid "QMCMD^Sound settings"
502 msgstr ""
503
504 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:819
505 msgid "QMCMD^Hit sound"
506 msgstr ""
507
508 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:820
509 msgid "QMCMD^Chat sound"
510 msgstr ""
511
512 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:825 qcsrc/client/quickmenu.qc:829
513 msgid "QMCMD^Spectator camera"
514 msgstr ""
515
516 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:826
517 msgid "QMCMD^1st person"
518 msgstr ""
519
520 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:827
521 msgid "QMCMD^3rd person around player"
522 msgstr ""
523
524 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:828
525 msgid "QMCMD^3rd person behind"
526 msgstr ""
527
528 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:834 qcsrc/client/quickmenu.qc:839
529 msgid "QMCMD^Observer camera"
530 msgstr ""
531
532 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:835
533 msgid "QMCMD^Increase speed"
534 msgstr ""
535
536 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:836
537 msgid "QMCMD^Decrease speed"
538 msgstr ""
539
540 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:837
541 msgid "QMCMD^Wall collision off"
542 msgstr ""
543
544 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:838
545 msgid "QMCMD^Wall collision on"
546 msgstr ""
547
548 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:842
549 msgid "QMCMD^Fullscreen"
550 msgstr ""
551
552 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:844
553 msgid "QMCMD^Translate chat messages"
554 msgstr ""
555
556 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:847 qcsrc/client/quickmenu.qc:857
557 msgid "QMCMD^Call a vote"
558 msgstr ""
559
560 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:848
561 msgid "QMCMD^Restart the map"
562 msgstr ""
563
564 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:849
565 msgid "QMCMD^End match"
566 msgstr ""
567
568 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:852
569 msgid "QMCMD^Reduce match time"
570 msgstr ""
571
572 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:853
573 msgid "QMCMD^Extend match time"
574 msgstr ""
575
576 #: qcsrc/client/quickmenu.qc:856
577 msgid "QMCMD^Shuffle teams"
578 msgstr ""
579
580 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:31
581 msgid "SCO^bckills"
582 msgstr ""
583
584 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:32
585 msgid "SCO^bctime"
586 msgstr ""
587
588 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:33
589 msgid "SCO^caps"
590 msgstr ""
591
592 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:34
593 msgid "SCO^captime"
594 msgstr ""
595
596 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:35
597 msgid "SCO^deaths"
598 msgstr "śmierci"
599
600 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:36
601 msgid "SCO^destroyed"
602 msgstr "zniszczony"
603
604 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:37
605 msgid "SCO^drops"
606 msgstr "porzucenia"
607
608 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:38
609 msgid "SCO^faults"
610 msgstr "błędy"
611
612 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:39
613 msgid "SCO^fckills"
614 msgstr ""
615
616 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:40
617 msgid "SCO^goals"
618 msgstr "cele"
619
620 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:41
621 msgid "SCO^kckills"
622 msgstr ""
623
624 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:42
625 msgid "SCO^kdratio"
626 msgstr ""
627
628 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:43
629 msgid "SCO^k/d"
630 msgstr ""
631
632 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:44
633 msgid "SCO^kd"
634 msgstr ""
635
636 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:45
637 msgid "SCO^kdr"
638 msgstr ""
639
640 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:46
641 msgid "SCO^kills"
642 msgstr "zabici"
643
644 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:47
645 msgid "SCO^laps"
646 msgstr "okrążenia"
647
648 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:48
649 msgid "SCO^lives"
650 msgstr "życia"
651
652 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:49
653 msgid "SCO^losses"
654 msgstr "straty"
655
656 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:50
657 msgid "SCO^name"
658 msgstr "nazwa"
659
660 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:51
661 msgid "SCO^sum"
662 msgstr "suma"
663
664 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:52
665 msgid "SCO^nick"
666 msgstr "nick"
667
668 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:53
669 msgid "SCO^objectives"
670 msgstr "cele"
671
672 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:54
673 msgid "SCO^pickups"
674 msgstr ""
675
676 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:55
677 msgid "SCO^ping"
678 msgstr "ping"
679
680 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:56
681 msgid "SCO^pl"
682 msgstr "pl"
683
684 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:57
685 msgid "SCO^pushes"
686 msgstr "pchnięcia"
687
688 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:58
689 msgid "SCO^rank"
690 msgstr "ranga"
691
692 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:59
693 msgid "SCO^returns"
694 msgstr "zwroty"
695
696 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:60
697 msgid "SCO^revivals"
698 msgstr "rozmrożenia"
699
700 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:61
701 msgid "SCO^score"
702 msgstr "punkty"
703
704 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:62
705 msgid "SCO^suicides"
706 msgstr "samobójstwa"
707
708 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:63
709 msgid "SCO^takes"
710 msgstr ""
711
712 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:64
713 msgid "SCO^ticks"
714 msgstr ""
715
716 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:248
717 msgid ""
718 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command.\n"
719 msgstr ""
720 "Możesz modyfikować tablicę wyników używając polecenia "
721 "^2scoreboard_columns_set.\n"
722
723 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:249
724 msgid "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
725 msgstr "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
726
727 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:250
728 msgid "Usage:\n"
729 msgstr " Stosowanie:\n"
730
731 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:251
732 msgid "^2scoreboard_columns_set default\n"
733 msgstr "^2scoreboard_columns_set default\n"
734
735 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:252
736 msgid "^2scoreboard_columns_set ^7field1 field2 ...\n"
737 msgstr "^2scoreboard_columns_set ^7pole1 pole2 ...\n"
738
739 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:253
740 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):\n"
741 msgstr ""
742 "Następujące nazwy pól są rozpoznawane (wielkość liter nie ma znaczenia)\n"
743
744 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:254
745 msgid ""
746 "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields.\n"
747 "\n"
748 msgstr "Możesz użyć ^3|^7 by wyrównać pola do prawej.\n"
749
750 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:256
751 msgid "^3name^7 or ^3nick^7             Name of a player\n"
752 msgstr "^3imię^7 lub ^3nick^7 Nazwa gracza\n"
753
754 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:257
755 msgid "^3ping^7                     Ping time\n"
756 msgstr "^3ping^7 Czas ping.\n"
757
758 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:258
759 msgid "^3pl^7                       Packet loss\n"
760 msgstr "^3pl^7 Utrata pakietów.\n"
761
762 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:259
763 msgid "^3kills^7                    Number of kills\n"
764 msgstr "^3zabójstwa^7 Ilu przeciwników zabiłeś\n"
765
766 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:260
767 msgid "^3deaths^7                   Number of deaths\n"
768 msgstr "^3śmierci^7 Ile razy zginąłeś\n"
769
770 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:261
771 msgid "^3suicides^7                 Number of suicides\n"
772 msgstr "^3samobójstwa^7 Ile razy sam się zabiłeś\n"
773
774 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:262
775 msgid "^3frags^7                    kills - suicides\n"
776 msgstr "^3fragi^7 zabójstwa - samobójstwa\n"
777
778 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:263
779 msgid "^3kd^7                       The kill-death ratio\n"
780 msgstr ""
781
782 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:264
783 msgid "^3sum^7                      frags - deaths\n"
784 msgstr "^3suma^7 zabójstwa - śmierci\n"
785
786 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:265
787 msgid ""
788 "^3caps^7                     How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was "
789 "captured\n"
790 msgstr ""
791
792 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:266
793 msgid ""
794 "^3pickups^7                  How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a "
795 "ball (Keepaway) was picked up\n"
796 msgstr ""
797
798 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:267
799 msgid "^3captime^7                  Time of fastest cap (CTF)\n"
800 msgstr ""
801
802 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:268
803 msgid "^3fckills^7                  Number of flag carrier kills\n"
804 msgstr ""
805
806 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:269
807 msgid "^3returns^7                  Number of flag returns\n"
808 msgstr ""
809
810 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:270
811 msgid "^3drops^7                    Number of flag drops\n"
812 msgstr "^3porzucenia^7 Ile razy flaga została porzucona\n"
813
814 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:271
815 msgid "^3lives^7                    Number of lives (LMS)\n"
816 msgstr ""
817
818 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:272
819 msgid "^3rank^7                     Player rank\n"
820 msgstr "^3ranga^7 Ranga gracza\n"
821
822 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:273
823 msgid "^3pushes^7                   Number of players pushed into void\n"
824 msgstr "^3pchnięcia^7 Ilość graczy zepchniętych w próżnię\n"
825
826 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:274
827 msgid ""
828 "^3destroyed^7                Number of keys destroyed by pushing them into "
829 "void\n"
830 msgstr "^3zniszczone^7 Ilość kluczy zniszczonych przez zepchnięcie w próżnię\n"
831
832 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:275
833 msgid "^3kckills^7                  Number of keys carrier kills\n"
834 msgstr ""
835
836 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:276
837 msgid "^3losses^7                   Number of times a key was lost\n"
838 msgstr ""
839
840 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:277
841 msgid "^3laps^7                     Number of laps finished (race/cts)\n"
842 msgstr ""
843
844 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:278
845 msgid "^3time^7                     Total time raced (race/cts)\n"
846 msgstr ""
847
848 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:279
849 msgid "^3fastest^7                  Time of fastest lap (race/cts)\n"
850 msgstr ""
851
852 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:280
853 msgid "^3ticks^7                    Number of ticks (DOM)\n"
854 msgstr ""
855
856 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:281
857 msgid "^3takes^7                    Number of domination points taken (DOM)\n"
858 msgstr ""
859
860 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:282
861 msgid "^3bckills^7                  Number of ball carrier kills\n"
862 msgstr ""
863
864 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:283
865 msgid ""
866 "^3bctime^7                   Total amount of time holding the ball in "
867 "Keepaway\n"
868 msgstr ""
869
870 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:284
871 msgid ""
872 "^3score^7                    Total score\n"
873 "\n"
874 msgstr "^3punkty^7 Podsumowanie punktów\n"
875
876 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:286
877 msgid ""
878 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
879 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
880 "or in all but these game types. You can also specify 'all' as a\n"
881 "field to show all fields available for the current game mode.\n"
882 "\n"
883 msgstr ""
884 "Przed nazwą pola możesz dać znak + lub -, a następnie oddzieloną "
885 "przecinkami\n"
886 "listę typów gier przedzielonych ukośnikiem z numerem pola, by pole "
887 "pokazywało się\n"
888 "tylko w tych lub we wszystkich typach gier. Możesz także użyć 'all' jako "
889 "pola,\n"
890 "by pokazać wszystkie dostępne pola w danym trybie gry\n"
891 "\n"
892
893 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:291
894 msgid ""
895 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
896 "include/exclude ALL teams/noteams game modes.\n"
897 "\n"
898 msgstr ""
899 "Specjalne nazwy typów gier 'teams' i 'noteams' mogą zostać użyte do\n"
900 "włączenia/wyłączenie WSZYSTKICH drużynowych/nie drużynowych trybów gry.\n"
901
902 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:294
903 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
904 msgstr ""
905 "Na przykład: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
906
907 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:295
908 msgid ""
909 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
910 "right of the vertical bar aligned to the right.\n"
911 msgstr ""
912 "pokaże nazwę, ping i pl wyrównane do lewej,\n"
913 " a pola na prawo od '|' wyrównane do prawej.\n"
914
915 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:297
916 msgid ""
917 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
918 "other gamemodes except DM.\n"
919 msgstr ""
920 "'field3' będzie pokazane tylko w trybie CTF, a 'field4' we wszystkich "
921 "trybach poza DM.\n"
922
923 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:533 qcsrc/client/scoreboard.qc:540
924 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:125
925 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:126
926 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:197
927 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:239
928 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:244
929 msgid "N/A"
930 msgstr "N/A"
931
932 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1014
933 #, c-format
934 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
935 msgstr "Statystyka dkoładności (średnia %d%%)"
936
937 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1143
938 msgid "Map stats:"
939 msgstr "Statystyka:"
940
941 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1161
942 msgid "Monsters killed:"
943 msgstr "Zabite potwory:"
944
945 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1168
946 msgid "Secrets found:"
947 msgstr "Znalezione sekrety:"
948
949 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1196
950 msgid "Rankings"
951 msgstr "Rankingi"
952
953 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1292
954 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:52
955 msgid "Scoreboard"
956 msgstr "Tablica wyników"
957
958 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1344
959 #, c-format
960 msgid "Speed award: %d ^7(%s^7)"
961 msgstr "Nagroda za prędkość: %d ^7(%s^7)"
962
963 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1348
964 #, c-format
965 msgid "All-time fastest: %d ^7(%s^7)"
966 msgstr ""
967
968 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1386
969 msgid "Spectators"
970 msgstr "Obserwujący"
971
972 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1393
973 #, c-format
974 msgid "playing ^3%s^7 on ^2%s^7"
975 msgstr "grasz ^3%s^7 na ^2%s^7"
976
977 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1400 qcsrc/client/scoreboard.qc:1405
978 #, c-format
979 msgid " for up to ^1%1.0f minutes^7"
980 msgstr ""
981
982 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1409 qcsrc/client/scoreboard.qc:1428
983 msgid " or"
984 msgstr "lub"
985
986 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1412 qcsrc/client/scoreboard.qc:1419
987 #, c-format
988 msgid " until ^3%s %s^7"
989 msgstr ""
990
991 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1413 qcsrc/client/scoreboard.qc:1420
992 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1432 qcsrc/client/scoreboard.qc:1439
993 msgid "SCO^points"
994 msgstr "punkty"
995
996 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1414 qcsrc/client/scoreboard.qc:1421
997 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1433 qcsrc/client/scoreboard.qc:1440
998 msgid "SCO^is beaten"
999 msgstr "jest pobity"
1000
1001 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1431 qcsrc/client/scoreboard.qc:1438
1002 #, c-format
1003 msgid " until a lead of ^3%s %s^7"
1004 msgstr "dopóki prowadzenie ^3%s %s^7"
1005
1006 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1460
1007 #, c-format
1008 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
1009 msgstr "^1Wskrzeszanie za ^3%s^1..."
1010
1011 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1470
1012 #, c-format
1013 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
1014 msgstr "Jesteś martwy, czekaj ^3%s^7 przed wskrzeszeniem"
1015
1016 #: qcsrc/client/scoreboard.qc:1479
1017 #, c-format
1018 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
1019 msgstr "Jesteś martwy, wciśnij ^2%s^7 by się wskrzesić"
1020
1021 #: qcsrc/client/view.qc:550
1022 msgid "Nade timer"
1023 msgstr "Czasomierz granatu"
1024
1025 #: qcsrc/client/view.qc:555
1026 msgid "Revival progress"
1027 msgstr "Postęp rozmrażania"
1028
1029 #: qcsrc/common/buffs.qh:46
1030 msgid "Ammo"
1031 msgstr "Amunicja"
1032
1033 #: qcsrc/common/buffs.qh:53
1034 msgid "Resistance"
1035 msgstr "Odporność"
1036
1037 #: qcsrc/common/buffs.qh:60
1038 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:276
1039 msgid "Speed"
1040 msgstr "Prędkość"
1041
1042 #: qcsrc/common/buffs.qh:67
1043 msgid "Medic"
1044 msgstr "Medyk"
1045
1046 #: qcsrc/common/buffs.qh:74
1047 msgid "Bash"
1048 msgstr ""
1049
1050 #: qcsrc/common/buffs.qh:81
1051 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:96
1052 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:185
1053 msgid "Vampire"
1054 msgstr "Wampir"
1055
1056 #: qcsrc/common/buffs.qh:88
1057 msgid "Disability"
1058 msgstr ""
1059
1060 #: qcsrc/common/buffs.qh:95
1061 msgid "Vengeance"
1062 msgstr "Zemsta"
1063
1064 #: qcsrc/common/buffs.qh:102
1065 msgid "Jump"
1066 msgstr "Skok"
1067
1068 #: qcsrc/common/buffs.qh:109
1069 msgid "Flight"
1070 msgstr "Lot"
1071
1072 #: qcsrc/common/buffs.qh:116
1073 msgid "Invisible"
1074 msgstr "Niewidzialność"
1075
1076 #: qcsrc/common/buffs.qh:123
1077 msgid "Inferno"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: qcsrc/common/buffs.qh:130
1081 msgid "Swapper"
1082 msgstr ""
1083
1084 #: qcsrc/common/buffs.qh:137
1085 msgid "Magnet"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: qcsrc/common/command/generic.qc:172
1089 msgid "error creating curl handle\n"
1090 msgstr ""
1091
1092 #: qcsrc/common/command/generic.qc:295
1093 msgid "Notification dump command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
1094 msgstr ""
1095
1096 #: qcsrc/common/command/generic.qc:348
1097 msgid "Weapons dump command only works with sv_cmd.\n"
1098 msgstr ""
1099
1100 #: qcsrc/common/command/generic.qc:401
1101 msgid "Turrets dump command only works with sv_cmd.\n"
1102 msgstr ""
1103
1104 #: qcsrc/common/command/generic.qc:595
1105 msgid "Notification restart command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
1106 msgstr ""
1107
1108 #: qcsrc/common/items/item/armor.qc:38
1109 msgid "Large armor"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: qcsrc/common/items/item/armor.qc:53
1113 msgid "Mega armor"
1114 msgstr ""
1115
1116 #: qcsrc/common/items/item/health.qc:38
1117 msgid "Large health"
1118 msgstr ""
1119
1120 #: qcsrc/common/items/item/health.qc:53
1121 msgid "Mega health"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qc:14
1125 msgid "Jet Pack"
1126 msgstr ""
1127
1128 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qc:38
1129 msgid "Fuel regen"
1130 msgstr "Regeneracja paliwa"
1131
1132 #: qcsrc/common/items/item/powerup.qc:13
1133 msgid "Strength"
1134 msgstr "Siła"
1135
1136 #: qcsrc/common/items/item/powerup.qc:23
1137 msgid "Shield"
1138 msgstr "Tarcza"
1139
1140 #: qcsrc/common/mapinfo.qc:772
1141 #, no-c-format
1142 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:61
1146 msgid "Deathmatch"
1147 msgstr "Deathmatch"
1148
1149 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:61
1150 msgid "Score as many frags as you can."
1151 msgstr ""
1152
1153 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:64
1154 msgid "Last Man Standing"
1155 msgstr ""
1156
1157 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:64
1158 msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left."
1159 msgstr ""
1160
1161 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:67
1162 msgid "Race"
1163 msgstr "Wyścig"
1164
1165 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:67
1166 msgid "Race against other players to the finish line."
1167 msgstr ""
1168
1169 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:70
1170 msgid "Race CTS"
1171 msgstr "Wyścig CTS"
1172
1173 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:70
1174 msgid "Race for fastest time."
1175 msgstr ""
1176
1177 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:73
1178 msgid "Help your team score the most frags against the enemy team."
1179 msgstr ""
1180
1181 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:73
1182 msgid "Team Deathmatch"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:76
1186 msgid "Capture the Flag"
1187 msgstr "Zdobądź Flagę"
1188
1189 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:76
1190 msgid ""
1191 "Find and bring the enemy flag to your base to capture it, defend your base "
1192 "from the other team."
1193 msgstr ""
1194
1195 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:79
1196 msgid "Clan Arena"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:79
1200 msgid "Kill all enemy teammates to win the round."
1201 msgstr ""
1202
1203 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:82
1204 msgid "Capture and defend all the control points to win."
1205 msgstr ""
1206
1207 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:82
1208 msgid "Domination"
1209 msgstr "Dominacja"
1210
1211 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:85
1212 msgid "Gather all the keys to win the round."
1213 msgstr ""
1214
1215 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:85
1216 msgid "Key Hunt"
1217 msgstr "Polowanie na Klucz"
1218
1219 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:88
1220 msgid "Assault"
1221 msgstr "Szturm"
1222
1223 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:88
1224 msgid ""
1225 "Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
1226 "out."
1227 msgstr ""
1228
1229 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:91
1230 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator."
1231 msgstr ""
1232
1233 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:91
1234 msgid "Onslaught"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:94
1238 msgid "Nexball"
1239 msgstr "Nexpiłka"
1240
1241 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:94
1242 msgid "Shoot and kick the ball into the enemies goal, keep your goal clean."
1243 msgstr ""
1244
1245 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:97
1246 msgid "Freeze Tag"
1247 msgstr ""
1248
1249 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:97
1250 msgid ""
1251 "Kill enemies to freeze them, stand next to teammates to revive them, freeze "
1252 "the most enemies to win."
1253 msgstr ""
1254
1255 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:100
1256 msgid "Hold the ball to get points for kills."
1257 msgstr ""
1258
1259 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:100
1260 msgid "Keepaway"
1261 msgstr ""
1262
1263 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:103
1264 msgid "Invasion"
1265 msgstr "Inwazja"
1266
1267 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:103
1268 msgid "Survive against waves of monsters."
1269 msgstr ""
1270
1271 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames.qc:404
1272 msgid "It's your turn"
1273 msgstr ""
1274
1275 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:328
1276 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:6
1277 msgid "Quit"
1278 msgstr "Wyjdź"
1279
1280 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:333
1281 msgid "Invite"
1282 msgstr ""
1283
1284 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:375
1285 msgid "Current Game"
1286 msgstr ""
1287
1288 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:400
1289 msgid "Exit Menu"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:412
1293 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:21
1294 msgid "Create"
1295 msgstr "Utwórz"
1296
1297 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:415
1298 msgid "Join"
1299 msgstr "Dołącz"
1300
1301 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:485
1302 msgid "Minigames"
1303 msgstr ""
1304
1305 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:371
1306 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:434
1307 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:316
1308 msgid "Draw"
1309 msgstr ""
1310
1311 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:376
1312 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:600
1313 msgid "You lost the game!"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:377
1317 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:601
1318 msgid "You win!"
1319 msgstr ""
1320
1321 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:381
1322 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:605
1323 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:451
1324 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:333
1325 msgid "Wait for your opponent to make their move"
1326 msgstr ""
1327
1328 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:384
1329 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:607
1330 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:454
1331 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:336
1332 msgid "Click on the game board to place your piece"
1333 msgstr ""
1334
1335 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:609
1336 msgid ""
1337 "You can select one of your pieces to move it in one of the surrounding places"
1338 msgstr ""
1339
1340 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:611
1341 msgid "You can select one of your pieces to move it anywhere on the board"
1342 msgstr ""
1343
1344 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:613
1345 msgid "You can take one of the opponent's pieces"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:567
1349 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:296
1350 msgid "AI"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:584
1354 msgid "Press ^1Start Match^7 to start the match with the current players"
1355 msgstr ""
1356
1357 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:648
1358 msgid "Start Match"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:649
1362 msgid "Add AI player"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:650
1366 msgid "Remove AI player"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:439
1370 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:321
1371 msgid ""
1372 "You lost the game!\n"
1373 "Select \"^1Next Match^7\" on the menu for a rematch!"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:440
1377 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:322
1378 msgid ""
1379 "You win!\n"
1380 "Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
1381 msgstr ""
1382
1383 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:446
1384 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:328
1385 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:447
1389 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:329
1390 msgid "Wait for your opponent to confirm the rematch"
1391 msgstr ""
1392
1393 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:578
1394 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:663
1395 msgid "Next Match"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:475
1399 #, c-format
1400 msgid "Pieces left: %s"
1401 msgstr ""
1402
1403 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:485
1404 msgid "No more valid moves"
1405 msgstr ""
1406
1407 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:488
1408 #: qcsrc/common/minigames/minigame/qto.qc:315
1409 msgid "Well done, you win!"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:491
1413 msgid "Jump a piece over another to capture it"
1414 msgstr ""
1415
1416 #: qcsrc/common/minigames/minigame/qto.qc:305
1417 #, c-format
1418 msgid "Moves: %s"
1419 msgstr ""
1420
1421 #: qcsrc/common/minigames/minigame/qto.qc:318
1422 msgid "Turn all the angry faces into happy faces"
1423 msgstr ""
1424
1425 #: qcsrc/common/minigames/minigame/qto.qc:447
1426 msgid "Restart"
1427 msgstr ""
1428
1429 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:664
1430 msgid "Single Player"
1431 msgstr ""
1432
1433 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qc:10
1434 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:26
1435 msgid "Mage"
1436 msgstr "Mag"
1437
1438 #: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qc:10
1439 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:25
1440 msgid "Shambler"
1441 msgstr ""
1442
1443 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qc:10
1444 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:24
1445 msgid "Spider"
1446 msgstr "Pająk"
1447
1448 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qc:10
1449 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:27
1450 msgid "Wyvern"
1451 msgstr "Wywerna"
1452
1453 #: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qc:10
1454 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:23
1455 msgid "Zombie"
1456 msgstr "Zombie"
1457
1458 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:4
1459 msgid "Draw damage dealt. 0: disabled, 1: enabled"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:5
1463 msgid "How to format the damage text. 1$ is health, 2$ is armor, 3$ is both"
1464 msgstr ""
1465
1466 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:6
1467 msgid "Default damage text color"
1468 msgstr ""
1469
1470 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:7
1471 msgid "Damage text font size"
1472 msgstr ""
1473
1474 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:8
1475 msgid "Damage text initial alpha"
1476 msgstr ""
1477
1478 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:9
1479 msgid "Damage text lifetime in seconds"
1480 msgstr ""
1481
1482 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:10
1483 msgid "Damage text move direction"
1484 msgstr ""
1485
1486 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:11
1487 msgid "Damage text offset"
1488 msgstr ""
1489
1490 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:12
1491 msgid "Damage text spawned within this range is accumulated"
1492 msgstr ""
1493
1494 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:59
1495 msgid "<= 0: disabled, >= 1: spectators, >= 2: players, >= 3: all players"
1496 msgstr ""
1497
1498 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:119
1499 msgid "Damage text"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:128
1503 msgid "Draw damage numbers"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:130
1507 msgid "Font size:"
1508 msgstr ""
1509
1510 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:133
1511 msgid "Accumulate range:"
1512 msgstr ""
1513
1514 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:136
1515 msgid "Lifetime:"
1516 msgstr ""
1517
1518 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:139
1519 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:33
1520 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:80
1521 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:754
1522 msgid "Color:"
1523 msgstr "Kolor:"
1524
1525 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:5
1526 msgid "Waypoint"
1527 msgstr "Punkt orientacyjny"
1528
1529 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:6
1530 msgid "Help me!"
1531 msgstr "Pomóż mi!"
1532
1533 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:7
1534 msgid "Here"
1535 msgstr "Tutaj"
1536
1537 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:8
1538 msgid "DANGER"
1539 msgstr "ZAGROŻENIE"
1540
1541 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:10
1542 msgid "Frozen!"
1543 msgstr "Zamrożone!"
1544
1545 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:12
1546 msgid "Item"
1547 msgstr ""
1548
1549 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:14
1550 msgid "Checkpoint"
1551 msgstr "Punkt kontrolny"
1552
1553 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:15
1554 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:261
1555 msgid "Finish"
1556 msgstr "Koniec"
1557
1558 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:16
1559 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:17
1560 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:261
1561 msgid "Start"
1562 msgstr "Start"
1563
1564 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:19
1565 msgid "<placeholder>"
1566 msgstr ""
1567
1568 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:20
1569 msgid "Defend"
1570 msgstr "Bronić"
1571
1572 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:21
1573 msgid "Destroy"
1574 msgstr "Zniszczyć"
1575
1576 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:22
1577 msgid "Push"
1578 msgstr "Pchnięcie"
1579
1580 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:24
1581 msgid "Flag carrier"
1582 msgstr "Nosiciel flagi"
1583
1584 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:25
1585 msgid "Enemy carrier"
1586 msgstr "Wrogi nosiciel"
1587
1588 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:26
1589 msgid "Dropped flag"
1590 msgstr "Porzucona flaga"
1591
1592 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:27
1593 msgid "White base"
1594 msgstr ""
1595
1596 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:28
1597 msgid "Red base"
1598 msgstr "Czerwona baza"
1599
1600 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:29
1601 msgid "Blue base"
1602 msgstr "Baza niebieska"
1603
1604 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:30
1605 msgid "Yellow base"
1606 msgstr ""
1607
1608 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:31
1609 msgid "Pink base"
1610 msgstr ""
1611
1612 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:33
1613 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:34
1614 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:35
1615 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:36
1616 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:37
1617 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:53
1618 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:54
1619 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:55
1620 msgid "Control point"
1621 msgstr "Punkt kontroli"
1622
1623 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:39
1624 msgid "Dropped key"
1625 msgstr "Porzucony klucz"
1626
1627 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:40
1628 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:42
1629 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:43
1630 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:44
1631 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:45
1632 msgid "Key carrier"
1633 msgstr "Nosiciel klucza"
1634
1635 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:41
1636 msgid "Run here"
1637 msgstr "Biegnij tu"
1638
1639 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:47
1640 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:50
1641 msgid "Ball"
1642 msgstr "Piłka"
1643
1644 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:48
1645 msgid "Ball carrier"
1646 msgstr "Niosący kulę"
1647
1648 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:51
1649 msgid "Goal"
1650 msgstr "Cel"
1651
1652 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:56
1653 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:57
1654 msgid "Generator"
1655 msgstr "Generator"
1656
1657 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:59
1658 msgid "Buff"
1659 msgstr ""
1660
1661 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:61
1662 msgid "Weapon"
1663 msgstr ""
1664
1665 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:63
1666 msgid "Monster"
1667 msgstr ""
1668
1669 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:65
1670 msgid "Vehicle"
1671 msgstr "Pojazd"
1672
1673 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:66
1674 msgid "Intruder!"
1675 msgstr ""
1676
1677 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:68
1678 msgid "Tagged"
1679 msgstr "Oznaczone"
1680
1681 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:274
1682 msgid "Invisibility"
1683 msgstr "Niewidzialność"
1684
1685 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:275
1686 msgid "Extra life"
1687 msgstr "Dodatkowe życie "
1688
1689 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:668
1690 #: qcsrc/common/turrets/cl_turrets.qc:118
1691 msgid "Spam"
1692 msgstr "Spam"
1693
1694 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:672
1695 #, c-format
1696 msgid "%s needing help!"
1697 msgstr "%s potrzebujących pomocy! "
1698
1699 #: qcsrc/common/nades.qh:34
1700 msgid "Grenade"
1701 msgstr ""
1702
1703 #: qcsrc/common/nades.qh:58
1704 msgid "Napalm grenade"
1705 msgstr ""
1706
1707 #: qcsrc/common/nades.qh:66
1708 msgid "Ice grenade"
1709 msgstr ""
1710
1711 #: qcsrc/common/nades.qh:74
1712 msgid "Translocate grenade"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: qcsrc/common/nades.qh:82
1716 msgid "Spawn grenade"
1717 msgstr ""
1718
1719 #: qcsrc/common/nades.qh:90
1720 msgid "Heal grenade"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: qcsrc/common/nades.qh:98
1724 msgid "Monster grenade"
1725 msgstr ""
1726
1727 #: qcsrc/common/net_notice.qc:88
1728 msgid "^1Server notices:"
1729 msgstr "^1Powiadomienia serwera:"
1730
1731 #: qcsrc/common/net_notice.qc:94
1732 #, c-format
1733 msgid "^7%s (^3%d sec left)"
1734 msgstr "^7%s (^3%d sekunde jeszcze)"
1735
1736 #: qcsrc/common/notifications.inc:218
1737 #, c-format
1738 msgid "^BG%s^BG is connecting..."
1739 msgstr ""
1740
1741 #: qcsrc/common/notifications.inc:219
1742 msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
1743 msgstr ""
1744 "^F4NOTKA: ^BGCzat obserwujących nie jest wysyłany do graczy w trakcie "
1745 "rozgrywki"
1746
1747 #: qcsrc/common/notifications.inc:220
1748 #, c-format
1749 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
1750 msgstr "^BG%s^BG zdobył ^TC^TT^BG flagę"
1751
1752 #: qcsrc/common/notifications.inc:221
1753 #, c-format
1754 msgid ""
1755 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
1756 "%s^BG's previous record of ^F2%s^BG seconds"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: qcsrc/common/notifications.inc:222
1760 #, c-format
1761 msgid "^BG%s^BG captured the flag"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: qcsrc/common/notifications.inc:223
1765 #, c-format
1766 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
1767 msgstr "^BG%s^BG zdobył ^TC^TT^BG flagę w ^F1%s^BG sekundy"
1768
1769 #: qcsrc/common/notifications.inc:224
1770 #, c-format
1771 msgid ""
1772 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
1773 "^BG%s^BG's previous record of ^F1%s^BG seconds"
1774 msgstr ""
1775 "^BG%s^BG zdobył ^TC^TT^BG flagę w ^F2%s^BG sekundy, nie pobiwszy rekordu ^BG"
1776 "%s^BG ^F1%s^BG sekund"
1777
1778 #: qcsrc/common/notifications.inc:225
1779 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
1780 msgstr "^BG^TC^TT^BG flaga została wrócona do bazy przez jej właściciela"
1781
1782 #: qcsrc/common/notifications.inc:226
1783 msgid "^BGThe flag was returned by its owner"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: qcsrc/common/notifications.inc:227
1787 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
1788 msgstr "^BG^TC^TT^BG flaga uległa zniszczeniu i została przywrócona w bazie"
1789
1790 #: qcsrc/common/notifications.inc:228
1791 msgid "^BGThe flag was destroyed and returned to base"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: qcsrc/common/notifications.inc:229
1795 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
1796 msgstr "^BG^TC^TT^BG flaga została porzucona w bazie i została przywrócona"
1797
1798 #: qcsrc/common/notifications.inc:230
1799 msgid "^BGThe flag was dropped in the base and returned itself"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: qcsrc/common/notifications.inc:231
1803 msgid ""
1804 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
1805 "base"
1806 msgstr ""
1807 "^BG^TC^TT^BG flaga spadła gdzieś, gdzie nie mogła być osiągnięta i została "
1808 "zwrócona do bazy"
1809
1810 #: qcsrc/common/notifications.inc:232
1811 msgid "^BGThe flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to base"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: qcsrc/common/notifications.inc:233
1815 #, c-format
1816 msgid ""
1817 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
1818 "itself"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: qcsrc/common/notifications.inc:234
1822 #, c-format
1823 msgid ""
1824 "^BGThe flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned itself"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: qcsrc/common/notifications.inc:235
1828 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
1829 msgstr "^BG ^TC^TT^BG Flaga jest zwrócona do bazy"
1830
1831 #: qcsrc/common/notifications.inc:236
1832 msgid "^BGThe flag has returned to the base"
1833 msgstr ""
1834
1835 #: qcsrc/common/notifications.inc:237
1836 #, c-format
1837 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
1838 msgstr "^BG%s^BG stracił ^TC^TT^BG flagę"
1839
1840 #: qcsrc/common/notifications.inc:238
1841 #, c-format
1842 msgid "^BG%s^BG lost the flag"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: qcsrc/common/notifications.inc:239
1846 #, c-format
1847 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
1848 msgstr "^BG%s^BG zdobył ^TC^TT^BG flagę"
1849
1850 #: qcsrc/common/notifications.inc:240
1851 #, c-format
1852 msgid "^BG%s^BG got the flag"
1853 msgstr ""
1854
1855 #: qcsrc/common/notifications.inc:241 qcsrc/common/notifications.inc:242
1856 #, c-format
1857 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
1858 msgstr "^BG%s^BG zwrócił ^TC^TT^BG flagę"
1859
1860 #: qcsrc/common/notifications.inc:243 qcsrc/common/notifications.inc:481
1861 #, c-format
1862 msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
1863 msgstr "^F2Rzucanie monetą... Wynik: %s^F2!"
1864
1865 #: qcsrc/common/notifications.inc:244
1866 msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
1867 msgstr "^BGTy nie masz paliwo dla ^F1Jetpack"
1868
1869 #: qcsrc/common/notifications.inc:245
1870 msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
1871 msgstr ""
1872
1873 #: qcsrc/common/notifications.inc:246
1874 msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
1875 msgstr "^F1Okrągł zastartował, ty połączysz w nastempnu okrągłu"
1876
1877 #: qcsrc/common/notifications.inc:247
1878 msgid "^F2You will spectate in the next round"
1879 msgstr "^F2Będziesz obserwował w kolejnej rundzie"
1880
1881 #: qcsrc/common/notifications.inc:248
1882 #, c-format
1883 msgid "^BG%s%s^K1 was killed by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: qcsrc/common/notifications.inc:248
1887 #, c-format
1888 msgid "^BG%s%s^K1 was scored against by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: qcsrc/common/notifications.inc:249
1892 #, c-format
1893 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
1894 msgstr ""
1895
1896 #: qcsrc/common/notifications.inc:250
1897 #, c-format
1898 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
1899 msgstr "^BG%s%s^K1 został utopiony przez ^BG%s^K1%s%s"
1900
1901 #: qcsrc/common/notifications.inc:251
1902 #, c-format
1903 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
1904 msgstr "^BG%s%s^K1 został uziemiony przez ^BG%s^K1%s%s"
1905
1906 #: qcsrc/common/notifications.inc:252
1907 #, c-format
1908 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: qcsrc/common/notifications.inc:252
1912 #, c-format
1913 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
1914 msgstr ""
1915
1916 #: qcsrc/common/notifications.inc:253
1917 #, c-format
1918 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
1919 msgstr "^BG%s%s^K1 został upieczony przez ^BG%s^K1%s%s"
1920
1921 #: qcsrc/common/notifications.inc:254
1922 #, c-format
1923 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed infront of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
1924 msgstr "^BG%s%s^K1 został wepchnięty przed potwora przez ^BG%s^K1%s%s"
1925
1926 #: qcsrc/common/notifications.inc:255
1927 #, c-format
1928 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
1929 msgstr "^BG%s%s^K1 został wysadzony przez granat ^BG%s^K1%s%s"
1930
1931 #: qcsrc/common/notifications.inc:256
1932 #, c-format
1933 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
1934 msgstr "^BG%s%s^K1 zbliżył się za nadto do eksplozji napalmu%s%s"
1935
1936 #: qcsrc/common/notifications.inc:256
1937 #, c-format
1938 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
1939 msgstr ""
1940
1941 #: qcsrc/common/notifications.inc:257
1942 #, c-format
1943 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
1944 msgstr ""
1945
1946 #: qcsrc/common/notifications.inc:258
1947 #, c-format
1948 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: qcsrc/common/notifications.inc:259
1952 #, c-format
1953 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
1954 msgstr ""
1955
1956 #: qcsrc/common/notifications.inc:260
1957 #, c-format
1958 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: qcsrc/common/notifications.inc:261
1962 #, c-format
1963 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: qcsrc/common/notifications.inc:262
1967 #, c-format
1968 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: qcsrc/common/notifications.inc:263
1972 #, c-format
1973 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
1974 msgstr ""
1975
1976 #: qcsrc/common/notifications.inc:263
1977 #, c-format
1978 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
1979 msgstr "^BG%s%s^K1 zostałeś ztelefragowany przez ^BG%s^K1%s%s"
1980
1981 #: qcsrc/common/notifications.inc:264
1982 #, c-format
1983 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
1984 msgstr ""
1985
1986 #: qcsrc/common/notifications.inc:265
1987 #, c-format
1988 msgid ""
1989 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
1990 msgstr ""
1991
1992 #: qcsrc/common/notifications.inc:266
1993 #, c-format
1994 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: qcsrc/common/notifications.inc:267
1998 #, c-format
1999 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: qcsrc/common/notifications.inc:268
2003 #, c-format
2004 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: qcsrc/common/notifications.inc:269
2008 #, c-format
2009 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
2010 msgstr ""
2011
2012 #: qcsrc/common/notifications.inc:270
2013 #, c-format
2014 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
2015 msgstr ""
2016
2017 #: qcsrc/common/notifications.inc:271
2018 #, c-format
2019 msgid ""
2020 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: qcsrc/common/notifications.inc:272
2024 #, c-format
2025 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: qcsrc/common/notifications.inc:273
2029 #, c-format
2030 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2031 msgstr ""
2032
2033 #: qcsrc/common/notifications.inc:274
2034 #, c-format
2035 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
2036 msgstr ""
2037
2038 #: qcsrc/common/notifications.inc:275
2039 #, c-format
2040 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: qcsrc/common/notifications.inc:276
2044 #, c-format
2045 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2046 msgstr ""
2047
2048 #: qcsrc/common/notifications.inc:277
2049 #, c-format
2050 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: qcsrc/common/notifications.inc:278
2054 #, c-format
2055 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
2056 msgstr "^BG%s^K1 został przeniesiony do %s%s"
2057
2058 #: qcsrc/common/notifications.inc:279
2059 #, c-format
2060 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
2061 msgstr ""
2062
2063 #: qcsrc/common/notifications.inc:280
2064 #, c-format
2065 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
2066 msgstr ""
2067
2068 #: qcsrc/common/notifications.inc:281
2069 #, c-format
2070 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
2071 msgstr "^BG%s^K1 niesprawiedliwie się wyeliminował%s%s"
2072
2073 #: qcsrc/common/notifications.inc:283
2074 #, c-format
2075 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
2076 msgstr ""
2077
2078 #: qcsrc/common/notifications.inc:283
2079 #, c-format
2080 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
2081 msgstr "^BG%s^K1 był w wodzie za długo%s%s"
2082
2083 #: qcsrc/common/notifications.inc:284
2084 #, c-format
2085 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
2086 msgstr "^BG%s^K1 uderzył w ziemię ze zbyt dużą siłą%s%s"
2087
2088 #: qcsrc/common/notifications.inc:284
2089 #, c-format
2090 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: qcsrc/common/notifications.inc:285
2094 #, c-format
2095 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
2096 msgstr ""
2097
2098 #: qcsrc/common/notifications.inc:285
2099 #, c-format
2100 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
2101 msgstr "^BG%s^K1  poczuł się trochę gorąco%s%s"
2102
2103 #: qcsrc/common/notifications.inc:286
2104 #, c-format
2105 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
2106 msgstr "^BG%s^K1 umarł%s%s"
2107
2108 #: qcsrc/common/notifications.inc:287
2109 #, c-format
2110 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
2111 msgstr "^BG%s^K1 znalazł gorące miejsce%s%s"
2112
2113 #: qcsrc/common/notifications.inc:287
2114 #, c-format
2115 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: qcsrc/common/notifications.inc:288
2119 #, c-format
2120 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
2121 msgstr "^BG%s^K1 został wysadzony przez Maga%s%s"
2122
2123 #: qcsrc/common/notifications.inc:289
2124 #, c-format
2125 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Shambler%s%s"
2126 msgstr ""
2127
2128 #: qcsrc/common/notifications.inc:290
2129 #, c-format
2130 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Shambler%s%s"
2131 msgstr ""
2132
2133 #: qcsrc/common/notifications.inc:291
2134 #, c-format
2135 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Shambler%s%s"
2136 msgstr ""
2137
2138 #: qcsrc/common/notifications.inc:292
2139 #, c-format
2140 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
2141 msgstr "^BG%s^K1 został ugryziony przez Pająka%s%s"
2142
2143 #: qcsrc/common/notifications.inc:293
2144 #, c-format
2145 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
2146 msgstr "^BG%s^K1 dostał kulą ognia od Wywerny%s%s"
2147
2148 #: qcsrc/common/notifications.inc:294
2149 #, c-format
2150 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
2151 msgstr "^BG%s^K1 dołącza do Zombie%s%s"
2152
2153 #: qcsrc/common/notifications.inc:295
2154 #, c-format
2155 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
2156 msgstr "^BG%s^K1 otrzymał lekcję kung fu od Zombie%s%s"
2157
2158 #: qcsrc/common/notifications.inc:296 qcsrc/common/notifications.inc:298
2159 #, c-format
2160 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: qcsrc/common/notifications.inc:297
2164 #, c-format
2165 msgid ""
2166 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: qcsrc/common/notifications.inc:297
2170 #, c-format
2171 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: qcsrc/common/notifications.inc:299
2175 #, c-format
2176 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
2177 msgstr "^BG%s^K1 poczuł przejmujący chłód%s%s"
2178
2179 #: qcsrc/common/notifications.inc:299
2180 #, c-format
2181 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: qcsrc/common/notifications.inc:300
2185 #, c-format
2186 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
2187 msgstr ""
2188
2189 #: qcsrc/common/notifications.inc:301
2190 #, c-format
2191 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
2192 msgstr "^BG%s^K1 umarł%s%s. Jaki jest sens życia bez amunicji?"
2193
2194 #: qcsrc/common/notifications.inc:301
2195 #, c-format
2196 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
2197 msgstr "^BG%s^K1 stracił całą amunicję%s%s"
2198
2199 #: qcsrc/common/notifications.inc:302
2200 #, c-format
2201 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
2202 msgstr "^BG%s^K1 zgnił%s%s"
2203
2204 #: qcsrc/common/notifications.inc:303
2205 #, c-format
2206 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
2207 msgstr "^BG%s^K1 został spadającą gwiazdą%s%s"
2208
2209 #: qcsrc/common/notifications.inc:304
2210 #, c-format
2211 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: qcsrc/common/notifications.inc:305
2215 #, c-format
2216 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
2217 msgstr ""
2218
2219 #: qcsrc/common/notifications.inc:306
2220 #, c-format
2221 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
2222 msgstr ""
2223
2224 #: qcsrc/common/notifications.inc:307
2225 #, c-format
2226 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
2227 msgstr "^BG%s^K1 przeszedł do %s%s"
2228
2229 #: qcsrc/common/notifications.inc:308
2230 #, c-format
2231 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
2232 msgstr "^BG%s^K1 zginął w wypadku%s%s"
2233
2234 #: qcsrc/common/notifications.inc:309
2235 #, c-format
2236 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
2237 msgstr ""
2238
2239 #: qcsrc/common/notifications.inc:310
2240 #, c-format
2241 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
2242 msgstr ""
2243
2244 #: qcsrc/common/notifications.inc:311
2245 #, c-format
2246 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: qcsrc/common/notifications.inc:312
2250 #, c-format
2251 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: qcsrc/common/notifications.inc:313
2255 #, c-format
2256 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
2257 msgstr ""
2258
2259 #: qcsrc/common/notifications.inc:314
2260 #, c-format
2261 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
2262 msgstr ""
2263
2264 #: qcsrc/common/notifications.inc:315
2265 #, c-format
2266 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: qcsrc/common/notifications.inc:316
2270 #, c-format
2271 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
2272 msgstr ""
2273
2274 #: qcsrc/common/notifications.inc:317
2275 #, c-format
2276 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: qcsrc/common/notifications.inc:318
2280 #, c-format
2281 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
2282 msgstr ""
2283
2284 #: qcsrc/common/notifications.inc:319
2285 #, c-format
2286 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
2287 msgstr ""
2288
2289 #: qcsrc/common/notifications.inc:320
2290 #, c-format
2291 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: qcsrc/common/notifications.inc:321
2295 #, c-format
2296 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
2297 msgstr ""
2298
2299 #: qcsrc/common/notifications.inc:322
2300 #, c-format
2301 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: qcsrc/common/notifications.inc:323
2305 #, c-format
2306 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
2307 msgstr "^BG%s^K1 został zmiażdżony przez pojazd%s%s"
2308
2309 #: qcsrc/common/notifications.inc:324
2310 #, c-format
2311 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
2312 msgstr ""
2313
2314 #: qcsrc/common/notifications.inc:325
2315 #, c-format
2316 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: qcsrc/common/notifications.inc:326
2320 #, c-format
2321 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
2322 msgstr ""
2323
2324 #: qcsrc/common/notifications.inc:327
2325 #, c-format
2326 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: qcsrc/common/notifications.inc:328
2330 #, c-format
2331 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
2332 msgstr ""
2333
2334 #: qcsrc/common/notifications.inc:329
2335 #, c-format
2336 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: qcsrc/common/notifications.inc:331
2340 #, c-format
2341 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
2342 msgstr ""
2343
2344 #: qcsrc/common/notifications.inc:332
2345 #, c-format
2346 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s points every %s seconds)"
2347 msgstr ""
2348
2349 #: qcsrc/common/notifications.inc:333
2350 #, c-format
2351 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
2352 msgstr "^BG%s^K1 został zamrożony przez ^BG%s"
2353
2354 #: qcsrc/common/notifications.inc:334
2355 #, c-format
2356 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
2357 msgstr "^BG%s^K3 został rozmrożony przez ^BG%s"
2358
2359 #: qcsrc/common/notifications.inc:335
2360 #, c-format
2361 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
2362 msgstr "^BG%s^K3 rozbił lód spadając"
2363
2364 #: qcsrc/common/notifications.inc:336
2365 #, c-format
2366 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
2367 msgstr "^BG%s^K3 rozsadził lód granatem"
2368
2369 #: qcsrc/common/notifications.inc:337
2370 #, c-format
2371 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s second(s)"
2372 msgstr "^BG%s^K3 został samoistnie rozmrożony po %s sekundach"
2373
2374 #: qcsrc/common/notifications.inc:338 qcsrc/common/notifications.inc:572
2375 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
2376 msgstr "^TC^TT^BG drużyna wygrywa rundę"
2377
2378 #: qcsrc/common/notifications.inc:339 qcsrc/common/notifications.inc:573
2379 #, c-format
2380 msgid "^BG%s^BG wins the round"
2381 msgstr "^BG%s^BG wygrywa rundę"
2382
2383 #: qcsrc/common/notifications.inc:340 qcsrc/common/notifications.inc:478
2384 msgid "^BGRound tied"
2385 msgstr "^BGRunda zakończona remisem"
2386
2387 #: qcsrc/common/notifications.inc:341 qcsrc/common/notifications.inc:479
2388 msgid "^BGRound over, there's no winner"
2389 msgstr "^BGKoniec rundy, nie ma zwycięzcy"
2390
2391 #: qcsrc/common/notifications.inc:342
2392 #, c-format
2393 msgid "^BG%s^K1 froze themself"
2394 msgstr "^BG%s^K1 zamroził się"
2395
2396 #: qcsrc/common/notifications.inc:343
2397 #, c-format
2398 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
2399 msgstr ""
2400
2401 #: qcsrc/common/notifications.inc:344
2402 #, c-format
2403 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
2404 msgstr "^BG%s^BG dostał %s^BG buff!"
2405
2406 #: qcsrc/common/notifications.inc:345
2407 #, c-format
2408 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
2409 msgstr "^BG%s^BG stracił %s^BG buff!"
2410
2411 #: qcsrc/common/notifications.inc:346 qcsrc/common/notifications.inc:577
2412 #, c-format
2413 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
2414 msgstr "^BGUpuściłeś %s^BG buff!"
2415
2416 #: qcsrc/common/notifications.inc:347 qcsrc/common/notifications.inc:578
2417 #, c-format
2418 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
2419 msgstr "^BGOtrzymałeś %s^BG buff!"
2420
2421 #: qcsrc/common/notifications.inc:348 qcsrc/common/notifications.inc:579
2422 #, c-format
2423 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
2424 msgstr "^BGNie masz ^F1%s"
2425
2426 #: qcsrc/common/notifications.inc:349 qcsrc/common/notifications.inc:580
2427 #, c-format
2428 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
2429 msgstr "^BGPorzuciłeś ^F1%s^BG%s"
2430
2431 #: qcsrc/common/notifications.inc:350 qcsrc/common/notifications.inc:581
2432 #, c-format
2433 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
2434 msgstr "^BGOtrzymałeś ^F1%s"
2435
2436 #: qcsrc/common/notifications.inc:351 qcsrc/common/notifications.inc:582
2437 #, c-format
2438 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
2439 msgstr "^BGNie masz wystarczająco amunicji by ^F1%s"
2440
2441 #: qcsrc/common/notifications.inc:352 qcsrc/common/notifications.inc:583
2442 #, c-format
2443 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
2444 msgstr "^F1%s %s^BG nie umie strzelać, ale ^F1%s^BG  umie"
2445
2446 #: qcsrc/common/notifications.inc:353 qcsrc/common/notifications.inc:584
2447 #, c-format
2448 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
2449 msgstr ""
2450
2451 #: qcsrc/common/notifications.inc:354
2452 #, c-format
2453 msgid "^BG%s^F3 connected%s"
2454 msgstr "^BG%s^F3 połączył się%s"
2455
2456 #: qcsrc/common/notifications.inc:355
2457 #, c-format
2458 msgid "^BG%s^F3 connected and joined the ^TC^TT team"
2459 msgstr ""
2460
2461 #: qcsrc/common/notifications.inc:356
2462 #, c-format
2463 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: qcsrc/common/notifications.inc:357 qcsrc/common/notifications.inc:587
2467 #, c-format
2468 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
2469 msgstr "^BG%s^BG upuścił kulę"
2470
2471 #: qcsrc/common/notifications.inc:358 qcsrc/common/notifications.inc:588
2472 #, c-format
2473 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
2474 msgstr "^BG%s^BG podniósł kulę"
2475
2476 #: qcsrc/common/notifications.inc:359
2477 #, c-format
2478 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
2479 msgstr ""
2480
2481 #: qcsrc/common/notifications.inc:360
2482 #, c-format
2483 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
2484 msgstr "^BG%s^BG upuścił ^TC^TT Klucz"
2485
2486 #: qcsrc/common/notifications.inc:361
2487 #, c-format
2488 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
2489 msgstr ""
2490
2491 #: qcsrc/common/notifications.inc:362
2492 #, c-format
2493 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
2494 msgstr ""
2495
2496 #: qcsrc/common/notifications.inc:363
2497 #, c-format
2498 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
2499 msgstr ""
2500
2501 #: qcsrc/common/notifications.inc:364
2502 #, c-format
2503 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
2504 msgstr "^BG%s^F3 nie ma więcej żyć"
2505
2506 #: qcsrc/common/notifications.inc:365
2507 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
2508 msgstr "^BGPotwory są wyłączone"
2509
2510 #: qcsrc/common/notifications.inc:366
2511 #, c-format
2512 msgid "^BG%s^BG captured %s^BG control point"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: qcsrc/common/notifications.inc:367
2516 #, c-format
2517 msgid "^TC^TT^BG team %s^BG control point has been destroyed by %s"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: qcsrc/common/notifications.inc:368
2521 msgid "^TC^TT^BG generator has been destroyed"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: qcsrc/common/notifications.inc:369
2525 msgid "^TC^TT^BG generator spontaneously combusted due to overtime!"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: qcsrc/common/notifications.inc:370
2529 #, c-format
2530 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
2531 msgstr "^BG%s^K1 znalazł Niewidzialność"
2532
2533 #: qcsrc/common/notifications.inc:371
2534 #, c-format
2535 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
2536 msgstr "^BG%s^K1 znalazł Osłonę"
2537
2538 #: qcsrc/common/notifications.inc:372
2539 #, c-format
2540 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
2541 msgstr "^BG%s^K1 znalazł Prędkość"
2542
2543 #: qcsrc/common/notifications.inc:373
2544 #, c-format
2545 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
2546 msgstr "^BG%s^K1 znalazł Siłę"
2547
2548 #: qcsrc/common/notifications.inc:374
2549 #, c-format
2550 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
2551 msgstr "^BG%s^F3 rozłączył się"
2552
2553 #: qcsrc/common/notifications.inc:375
2554 #, c-format
2555 msgid "^BG%s^F3 was kicked for idling"
2556 msgstr "^BG%s^F3 został wyrzucony za nieaktywność"
2557
2558 #: qcsrc/common/notifications.inc:376
2559 msgid ""
2560 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
2561 "spectators aren't allowed at the moment."
2562 msgstr ""
2563 "^F2Zostałeś wyrzucony z serwera bo jesteś obserwującym, a serwer nie pozwala "
2564 "obserwować w tej chwili"
2565
2566 #: qcsrc/common/notifications.inc:377
2567 #, c-format
2568 msgid "^BG%s^F3 is now spectating"
2569 msgstr "^BG%s^F3 obserwuje"
2570
2571 #: qcsrc/common/notifications.inc:378
2572 #, c-format
2573 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
2574 msgstr "^BG%s^BG wycofał się z wyścigu"
2575
2576 #: qcsrc/common/notifications.inc:379
2577 #, c-format
2578 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: qcsrc/common/notifications.inc:380
2582 #, c-format
2583 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
2584 msgstr ""
2585
2586 #: qcsrc/common/notifications.inc:381
2587 #, c-format
2588 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
2589 msgstr "^BG%s^BG ukończył wyścig"
2590
2591 #: qcsrc/common/notifications.inc:382
2592 #, c-format
2593 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: qcsrc/common/notifications.inc:383
2597 #, c-format
2598 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
2599 msgstr ""
2600
2601 #: qcsrc/common/notifications.inc:384
2602 #, c-format
2603 msgid ""
2604 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
2605 "and will be lost."
2606 msgstr ""
2607
2608 #: qcsrc/common/notifications.inc:385
2609 #, c-format
2610 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
2611 msgstr ""
2612
2613 #: qcsrc/common/notifications.inc:386
2614 #, c-format
2615 msgid ""
2616 "^F4You have been invited by ^BG%s^F4 to join their game of ^F2%s^F4 "
2617 "(^F1%s^F4)"
2618 msgstr ""
2619
2620 #: qcsrc/common/notifications.inc:387
2621 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
2622 msgstr "^TC^TT ^BGdrużyna zdobyła punkt!"
2623
2624 #: qcsrc/common/notifications.inc:388
2625 #, c-format
2626 msgid ""
2627 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
2628 "kicked, because spectating isn't allowed at this time!"
2629 msgstr ""
2630
2631 #: qcsrc/common/notifications.inc:389
2632 #, c-format
2633 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
2634 msgstr "^BG%s^K1 podniósł Superbroń"
2635
2636 #: qcsrc/common/notifications.inc:390
2637 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
2638 msgstr "^BGNie możesz dołączyć do większej drużyny"
2639
2640 #: qcsrc/common/notifications.inc:391
2641 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
2642 msgstr "^BGNie możesz zmieniać drużyn"
2643
2644 #: qcsrc/common/notifications.inc:392
2645 #, c-format
2646 msgid ""
2647 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
2648 "^F2Xonotic %s"
2649 msgstr ""
2650 "^F4NOTKA: ^BGSerwer używa ^F1Xonotic %s (beta)^BG, ty masz ^F2Xonotic %s"
2651
2652 #: qcsrc/common/notifications.inc:393
2653 #, c-format
2654 msgid ""
2655 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
2656 msgstr "^F4NOTKA: ^BGServer uzywa ^F1Xonotic %s^BG, ty masz ^F2Xonotic %s"
2657
2658 #: qcsrc/common/notifications.inc:394
2659 #, c-format
2660 msgid ""
2661 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
2662 "the update from ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
2663 msgstr ""
2664 "^F4NOTKA: Wyszedł ^F1Xonotic %s^BG, a ty wciąż masz ^F2Xonotic %s^BG - "
2665 "pobierz aktualizację z ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
2666
2667 #: qcsrc/common/notifications.inc:395
2668 #, c-format
2669 msgid "^F3SVQC Build information: ^F4%s"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: qcsrc/common/notifications.inc:396
2673 #, c-format
2674 msgid ""
2675 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
2676 msgstr ""
2677
2678 #: qcsrc/common/notifications.inc:397
2679 #, c-format
2680 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
2681 msgstr "^BG%s^K1 zranił swoje własne z @!#%%'n Akkordejonem%s%s"
2682
2683 #: qcsrc/common/notifications.inc:398
2684 #, c-format
2685 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
2686 msgstr ""
2687
2688 #: qcsrc/common/notifications.inc:399
2689 #, c-format
2690 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
2691 msgstr ""
2692
2693 #: qcsrc/common/notifications.inc:400
2694 #, c-format
2695 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: qcsrc/common/notifications.inc:401
2699 #, c-format
2700 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
2701 msgstr ""
2702
2703 #: qcsrc/common/notifications.inc:402
2704 #, c-format
2705 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
2706 msgstr ""
2707
2708 #: qcsrc/common/notifications.inc:403
2709 #, c-format
2710 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
2711 msgstr "^BG%s%s^K1 zjadł rakietę ^BG%s^K1%s%s"
2712
2713 #: qcsrc/common/notifications.inc:404
2714 #, c-format
2715 msgid "^BG%s%s^K1 got too close ^BG%s^K1's rocket%s%s"
2716 msgstr ""
2717
2718 #: qcsrc/common/notifications.inc:405
2719 #, c-format
2720 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
2721 msgstr ""
2722
2723 #: qcsrc/common/notifications.inc:406
2724 #, c-format
2725 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
2726 msgstr ""
2727
2728 #: qcsrc/common/notifications.inc:407
2729 #, c-format
2730 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
2731 msgstr ""
2732
2733 #: qcsrc/common/notifications.inc:408
2734 #, c-format
2735 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
2736 msgstr ""
2737
2738 #: qcsrc/common/notifications.inc:409
2739 #, c-format
2740 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
2741 msgstr ""
2742
2743 #: qcsrc/common/notifications.inc:410
2744 #, c-format
2745 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
2746 msgstr ""
2747
2748 #: qcsrc/common/notifications.inc:411
2749 #, c-format
2750 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
2751 msgstr ""
2752
2753 #: qcsrc/common/notifications.inc:412
2754 #, c-format
2755 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: qcsrc/common/notifications.inc:413
2759 #, c-format
2760 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
2761 msgstr "^BG%s^K1 powinien był użyć mniejszego pistoletu%s%s"
2762
2763 #: qcsrc/common/notifications.inc:414
2764 #, c-format
2765 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: qcsrc/common/notifications.inc:415
2769 #, c-format
2770 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: qcsrc/common/notifications.inc:416
2774 #, c-format
2775 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: qcsrc/common/notifications.inc:417
2779 #, c-format
2780 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
2781 msgstr "^BG%s^K1 grała zy małymi Hagar rakietami%s%s"
2782
2783 #: qcsrc/common/notifications.inc:418
2784 #, c-format
2785 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
2786 msgstr ""
2787
2788 #: qcsrc/common/notifications.inc:419
2789 #, c-format
2790 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: qcsrc/common/notifications.inc:420
2794 #, c-format
2795 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: qcsrc/common/notifications.inc:421
2799 #, c-format
2800 msgid "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: qcsrc/common/notifications.inc:422
2804 #, c-format
2805 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
2806 msgstr ""
2807
2808 #: qcsrc/common/notifications.inc:423
2809 #, c-format
2810 msgid ""
2811 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: qcsrc/common/notifications.inc:424
2815 #, c-format
2816 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: qcsrc/common/notifications.inc:425
2820 #, c-format
2821 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
2822 msgstr ""
2823
2824 #: qcsrc/common/notifications.inc:426
2825 #, c-format
2826 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: qcsrc/common/notifications.inc:427 qcsrc/common/notifications.inc:650
2830 #, c-format
2831 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
2832 msgstr "^BGNie możesz rozstawić więcej niż ^F2%s^BG miny na raz"
2833
2834 #: qcsrc/common/notifications.inc:428
2835 #, c-format
2836 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
2837 msgstr ""
2838
2839 #: qcsrc/common/notifications.inc:429
2840 #, c-format
2841 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
2842 msgstr "^BG%s^K1 zapomniał o swojej minie%s%s"
2843
2844 #: qcsrc/common/notifications.inc:430
2845 #, c-format
2846 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
2847 msgstr "^BG%s%s^K1 zbliżył się zanadto do grantu z Moździerza ^BG%s^K1%s%s"
2848
2849 #: qcsrc/common/notifications.inc:431
2850 #, c-format
2851 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
2852 msgstr "^BG%s%s^K1 zjadł granat z Moździerza ^BG%s^K1%s%s"
2853
2854 #: qcsrc/common/notifications.inc:432
2855 #, c-format
2856 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
2857 msgstr "^BG%s^K1 nie zauważył granatu z własnego Moździerza%s%s"
2858
2859 #: qcsrc/common/notifications.inc:433
2860 #, c-format
2861 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
2862 msgstr "^BG%s^K1 wysadził się własnym Moździerzem%s%s"
2863
2864 #: qcsrc/common/notifications.inc:434
2865 #, c-format
2866 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
2867 msgstr ""
2868
2869 #: qcsrc/common/notifications.inc:435
2870 #, c-format
2871 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
2872 msgstr ""
2873
2874 #: qcsrc/common/notifications.inc:436
2875 #, c-format
2876 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
2877 msgstr ""
2878
2879 #: qcsrc/common/notifications.inc:437
2880 #, c-format
2881 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: qcsrc/common/notifications.inc:438
2885 #, c-format
2886 msgid "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2887 msgstr ""
2888
2889 #: qcsrc/common/notifications.inc:439
2890 #, c-format
2891 msgid "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: qcsrc/common/notifications.inc:440
2895 #, c-format
2896 msgid "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2897 msgstr ""
2898
2899 #: qcsrc/common/notifications.inc:441
2900 #, c-format
2901 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: qcsrc/common/notifications.inc:442
2905 #, c-format
2906 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: qcsrc/common/notifications.inc:443
2910 #, c-format
2911 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: qcsrc/common/notifications.inc:444
2915 #, c-format
2916 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: qcsrc/common/notifications.inc:445
2920 #, c-format
2921 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
2922 msgstr ""
2923
2924 #: qcsrc/common/notifications.inc:446
2925 #, c-format
2926 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: qcsrc/common/notifications.inc:447
2930 #, c-format
2931 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
2932 msgstr ""
2933
2934 #: qcsrc/common/notifications.inc:448
2935 #, c-format
2936 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: qcsrc/common/notifications.inc:449
2940 #, c-format
2941 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
2942 msgstr "^BG%s^K1 teraz myśli z portalami%s%s"
2943
2944 #: qcsrc/common/notifications.inc:450
2945 #, c-format
2946 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: qcsrc/common/notifications.inc:451
2950 #, c-format
2951 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
2952 msgstr ""
2953
2954 #: qcsrc/common/notifications.inc:452
2955 #, c-format
2956 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: qcsrc/common/notifications.inc:453
2960 #, c-format
2961 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
2962 msgstr ""
2963
2964 #: qcsrc/common/notifications.inc:471
2965 msgid "^F4You are now alone!"
2966 msgstr "^F4Zostałeś sam!"
2967
2968 #: qcsrc/common/notifications.inc:472
2969 msgid "^BGYou are attacking!"
2970 msgstr "^BGJesteś atakującym!"
2971
2972 #: qcsrc/common/notifications.inc:473
2973 msgid "^BGYou are defending!"
2974 msgstr "^BGJesteś obrońcą!"
2975
2976 #: qcsrc/common/notifications.inc:474
2977 msgid "^F4Begin!"
2978 msgstr "^F4Rozpocznij!"
2979
2980 #: qcsrc/common/notifications.inc:475
2981 msgid "^F4Game starts in ^COUNT"
2982 msgstr "^F4Gra zacznie się za ^COUNT"
2983
2984 #: qcsrc/common/notifications.inc:476
2985 msgid "^F4Round starts in ^COUNT"
2986 msgstr "^F4Runda zacznie się za ^COUNT"
2987
2988 #: qcsrc/common/notifications.inc:477
2989 msgid "^F4Round cannot start"
2990 msgstr "^F4Runda nie może się zacząć"
2991
2992 #: qcsrc/common/notifications.inc:480
2993 msgid "^F2Don't camp!"
2994 msgstr "^F2Nie bądź kamperem!"
2995
2996 #: qcsrc/common/notifications.inc:482
2997 msgid ""
2998 "^BGYou are now free.\n"
2999 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
3000 "^BGif you think you will succeed."
3001 msgstr ""
3002 "^BGJesteś teraz wolny.\n"
3003 "^BGMożesz znowu ^F2próbować zdobyć^BG flagę\n"
3004 "^BGjeśli myślisz, że ci się to uda."
3005
3006 #: qcsrc/common/notifications.inc:483
3007 msgid "^BGThis flag is currently inactive"
3008 msgstr ""
3009
3010 #: qcsrc/common/notifications.inc:484
3011 msgid ""
3012 "^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag(s)\n"
3013 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
3014 "^BGMake some defensive scores before trying again."
3015 msgstr ""
3016
3017 #: qcsrc/common/notifications.inc:485
3018 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
3019 msgstr "^BGZdobyłeś ^TC^TT^BG flagę!"
3020
3021 #: qcsrc/common/notifications.inc:486
3022 msgid "^BGYou captured the flag!"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: qcsrc/common/notifications.inc:487
3026 #, c-format
3027 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
3028 msgstr "^BGZa dużo rzutów flagą! Rzuty zablokowane na %s."
3029
3030 #: qcsrc/common/notifications.inc:488
3031 #, c-format
3032 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3033 msgstr "^BG%s^BG przekazał ^TC^TT^BG flagę do %s"
3034
3035 #: qcsrc/common/notifications.inc:489
3036 #, c-format
3037 msgid "^BG%s^BG passed the flag to %s"
3038 msgstr ""
3039
3040 #: qcsrc/common/notifications.inc:490
3041 #, c-format
3042 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
3043 msgstr "^BGOtrzymałeś ^TC^TT^BG flagę od %s"
3044
3045 #: qcsrc/common/notifications.inc:491
3046 #, c-format
3047 msgid "^BGYou received the flag from %s"
3048 msgstr ""
3049
3050 #: qcsrc/common/notifications.inc:492
3051 #, c-format
3052 msgid "^BG%s^BG requests you to pass the flag%s"
3053 msgstr "^BG%s^BG prosi o przekazanie flagi%s"
3054
3055 #: qcsrc/common/notifications.inc:493
3056 #, c-format
3057 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
3058 msgstr "^BGProsisz %s^BG o przekazanie ci flagi"
3059
3060 #: qcsrc/common/notifications.inc:494
3061 #, c-format
3062 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3063 msgstr "^BGPodałeś ^TC^TT^BG flagę do %s"
3064
3065 #: qcsrc/common/notifications.inc:495
3066 #, c-format
3067 msgid "^BGYou passed the flag to %s"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: qcsrc/common/notifications.inc:496
3071 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
3072 msgstr "^BGOtrzymałeś ^TC^TT^BG flagę!"
3073
3074 #: qcsrc/common/notifications.inc:497
3075 msgid "^BGYou got the flag!"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: qcsrc/common/notifications.inc:498
3079 #, c-format
3080 msgid "^BGYou got your %steam^BG's flag, return it!"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: qcsrc/common/notifications.inc:499
3084 #, c-format
3085 msgid "^BGYou got the %senemy^BG's flag, return it!"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: qcsrc/common/notifications.inc:500
3089 #, c-format
3090 msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
3091 msgstr "^BG%senemy^BG dostał twoją flagę!  Odzyskaj ją!"
3092
3093 #: qcsrc/common/notifications.inc:501
3094 #, c-format
3095 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
3096 msgstr "^BG%senemy (^BG%s%s)^BG dostał twoją flagę!  Odzyskaj ją!"
3097
3098 #: qcsrc/common/notifications.inc:502
3099 #, c-format
3100 msgid "^BGThe %senemy^BG got the flag! Retrieve it!"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: qcsrc/common/notifications.inc:503
3104 #, c-format
3105 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got the flag! Retrieve it!"
3106 msgstr ""
3107
3108 #: qcsrc/common/notifications.inc:504
3109 #, c-format
3110 msgid "^BGThe %senemy^BG got their flag! Retrieve it!"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: qcsrc/common/notifications.inc:505
3114 #, c-format
3115 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got their flag! Retrieve it!"
3116 msgstr ""
3117
3118 #: qcsrc/common/notifications.inc:506
3119 #, c-format
3120 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: qcsrc/common/notifications.inc:507
3124 #, c-format
3125 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3126 msgstr ""
3127
3128 #: qcsrc/common/notifications.inc:508
3129 #, c-format
3130 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
3131 msgstr "^BGTwój %steam mate^BG dostał flagę! Obroń go!"
3132
3133 #: qcsrc/common/notifications.inc:509
3134 #, c-format
3135 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
3136 msgstr "^BGTwój %steam mate (^BG%s%s)^BG dostał flagę! Obroń go!"
3137
3138 #: qcsrc/common/notifications.inc:510
3139 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
3140 msgstr "^BGWróciłeś ^TC^TT^BG flagę!"
3141
3142 #: qcsrc/common/notifications.inc:511
3143 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: qcsrc/common/notifications.inc:512
3147 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
3148 msgstr "^BGMartwy punkt! Nosiciele flag są teraz widoczni na radarze!"
3149
3150 #: qcsrc/common/notifications.inc:513
3151 #, c-format
3152 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
3153 msgstr "^K3%sZabiłeś ^BG%s"
3154
3155 #: qcsrc/common/notifications.inc:513
3156 #, c-format
3157 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
3158 msgstr ""
3159
3160 #: qcsrc/common/notifications.inc:514
3161 #, c-format
3162 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
3163 msgstr "^K1%sZostałeś zabity przez ^BG%s"
3164
3165 #: qcsrc/common/notifications.inc:514
3166 #, c-format
3167 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
3168 msgstr ""
3169
3170 #: qcsrc/common/notifications.inc:515
3171 #, c-format
3172 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s^BG%s"
3173 msgstr "^K1%sZostałeś zabity przez ^BG%s^BG%s"
3174
3175 #: qcsrc/common/notifications.inc:515
3176 #, c-format
3177 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^BG%s"
3178 msgstr ""
3179
3180 #: qcsrc/common/notifications.inc:516
3181 #, c-format
3182 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s^BG%s"
3183 msgstr "^K3%sZabiłeś ^BG%s^BG%s"
3184
3185 #: qcsrc/common/notifications.inc:516
3186 #, c-format
3187 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s^BG%s"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: qcsrc/common/notifications.inc:517
3191 #, c-format
3192 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
3193 msgstr ""
3194
3195 #: qcsrc/common/notifications.inc:517
3196 #, c-format
3197 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
3198 msgstr "^K1%sZabiłeś piszącego ^BG%s"
3199
3200 #: qcsrc/common/notifications.inc:518
3201 #, c-format
3202 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing!"
3203 msgstr ""
3204
3205 #: qcsrc/common/notifications.inc:518
3206 #, c-format
3207 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
3208 msgstr "^K1%s^BG%s zabił cię gdy pisałeś"
3209
3210 #: qcsrc/common/notifications.inc:519
3211 #, c-format
3212 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing^BG%s"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: qcsrc/common/notifications.inc:519
3216 #, c-format
3217 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s^BG%s"
3218 msgstr "^K1%s^BG%s^BG%s zabił cię gdy pisałeś"
3219
3220 #: qcsrc/common/notifications.inc:520
3221 #, c-format
3222 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing^BG%s"
3223 msgstr ""
3224
3225 #: qcsrc/common/notifications.inc:520
3226 #, c-format
3227 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s^BG%s"
3228 msgstr "^K1%sZabiłeś piszącego ^BG%s^BG%s"
3229
3230 #: qcsrc/common/notifications.inc:521
3231 msgid "^BGPress ^F2DROPWEAPON^BG again to toss the nade!"
3232 msgstr "^BGWciśnij ponownie ^F2DROPWEAPON^BG by rzucić granat!"
3233
3234 #: qcsrc/common/notifications.inc:522
3235 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
3236 msgstr "^F2Otrzymałeś ^K1DODATKOWY GRANAT^F2!"
3237
3238 #: qcsrc/common/notifications.inc:523
3239 #, c-format
3240 msgid ""
3241 "^BGYou have been moved into a different team\n"
3242 "You are now on: %s"
3243 msgstr ""
3244 "^BGZostałeś przeniesiony do inner drużyny\n"
3245 "Grasz teraz jako %s"
3246
3247 #: qcsrc/common/notifications.inc:524
3248 msgid "^K1Don't go against your team mates!"
3249 msgstr "^K1Nie atakuj swojej drużyny!"
3250
3251 #: qcsrc/common/notifications.inc:524
3252 msgid "^K1Don't shoot your team mates!"
3253 msgstr "^K1Nie strzelaj do swojej drużyny!"
3254
3255 #: qcsrc/common/notifications.inc:525
3256 msgid "^K1Die camper!"
3257 msgstr "^K1Giń kamperze!"
3258
3259 #: qcsrc/common/notifications.inc:525
3260 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
3261 msgstr "^K1Przemyśl swoją taktykę kamperze!"
3262
3263 #: qcsrc/common/notifications.inc:526
3264 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
3265 msgstr "^K1Niesprawiedliwie się wyeliminowałeś!"
3266
3267 #: qcsrc/common/notifications.inc:527
3268 #, c-format
3269 msgid "^K1You were %s"
3270 msgstr "^K1Zostałeś %s"
3271
3272 #: qcsrc/common/notifications.inc:528
3273 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
3274 msgstr "^K1Nie mogłeś złapać oddechu!"
3275
3276 #: qcsrc/common/notifications.inc:529
3277 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
3278 msgstr "^K1Uderzyłeś chrobocząc w ziemię!"
3279
3280 #: qcsrc/common/notifications.inc:530
3281 msgid "^K1You felt a little too hot!"
3282 msgstr "^K1Poczułeś się za gorąco!"
3283
3284 #: qcsrc/common/notifications.inc:530
3285 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
3286 msgstr "^K1Zrobiłeś się za bardzo przypieczony!"
3287
3288 #: qcsrc/common/notifications.inc:531
3289 msgid "^K1You killed your own dumb self!"
3290 msgstr "^K1Zabiłeś się idioto!"
3291
3292 #: qcsrc/common/notifications.inc:531
3293 msgid "^K1You need to be more careful!"
3294 msgstr "^K1Powinieneś być bardziej ostrożny!"
3295
3296 #: qcsrc/common/notifications.inc:532
3297 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
3298 msgstr "^K1Nie mogłeś znieść temperatury!"
3299
3300 #: qcsrc/common/notifications.inc:533
3301 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
3302 msgstr "^K1Rozglądaj się za potworami!"
3303
3304 #: qcsrc/common/notifications.inc:533
3305 msgid "^K1You were killed by a monster!"
3306 msgstr "^K1Zostałeś zabity przez potwora!"
3307
3308 #: qcsrc/common/notifications.inc:534
3309 msgid "^K1Tastes like chicken!"
3310 msgstr "^K1Smakuje jak kurczak!"
3311
3312 #: qcsrc/common/notifications.inc:534
3313 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
3314 msgstr "^K1Zapomniałeś wsadzić zawleczkę z powrotem!"
3315
3316 #: qcsrc/common/notifications.inc:535
3317 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
3318 msgstr "^K1Zabawa z napalmem źle się kończy!"
3319
3320 #: qcsrc/common/notifications.inc:536
3321 msgid "^K1You felt a little chilly!"
3322 msgstr "^K1Poczułeś się ochłodzony!"
3323
3324 #: qcsrc/common/notifications.inc:536
3325 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
3326 msgstr "^K1"
3327
3328 #: qcsrc/common/notifications.inc:537
3329 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
3330 msgstr "^K1Twój leczniczy granat miał defekt"
3331
3332 #: qcsrc/common/notifications.inc:538
3333 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
3334 msgstr "^K1Jesteś wskrzeszony, bo skończyła ci się amunicja..."
3335
3336 #: qcsrc/common/notifications.inc:538
3337 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
3338 msgstr "^K1Zostałeś zabity, bo skończyła ci się amunicja..."
3339
3340 #: qcsrc/common/notifications.inc:539
3341 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
3342 msgstr "^K1Zestarzałeś się nie biorąc swoich leków"
3343
3344 #: qcsrc/common/notifications.inc:539
3345 msgid "^K1You need to preserve your health"
3346 msgstr "^K1Musisz dbać o zdrowie"
3347
3348 #: qcsrc/common/notifications.inc:540
3349 msgid "^K1You became a shooting star!"
3350 msgstr "^K1Zostałeś spadającą gwiazdą!"
3351
3352 #: qcsrc/common/notifications.inc:541
3353 msgid "^K1You melted away in slime!"
3354 msgstr "^K1Roztopiłeś się szlamie!"
3355
3356 #: qcsrc/common/notifications.inc:542
3357 msgid "^K1You committed suicide!"
3358 msgstr "^K1Popełniłeś samobójstwo!"
3359
3360 #: qcsrc/common/notifications.inc:542
3361 msgid "^K1You ended it all!"
3362 msgstr "^K1Skończyłeś z tym wszystkim!"
3363
3364 #: qcsrc/common/notifications.inc:543
3365 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
3366 msgstr "^K1Utknąłeś w bagnie!"
3367
3368 #: qcsrc/common/notifications.inc:544
3369 #, c-format
3370 msgid "^BGYou are now on: %s"
3371 msgstr "^BGJesteś teraz na: %s"
3372
3373 #: qcsrc/common/notifications.inc:545
3374 msgid "^K1You died in an accident!"
3375 msgstr "^K1Zginąłeś w wypadku!"
3376
3377 #: qcsrc/common/notifications.inc:546
3378 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
3379 msgstr "^K1Miałeś nieszczęśliwy wypadek z wieżyczką!"
3380
3381 #: qcsrc/common/notifications.inc:546
3382 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
3383 msgstr "^K1Zostałeś zabity przez wieżyczkę!"
3384
3385 #: qcsrc/common/notifications.inc:547
3386 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
3387 msgstr ""
3388
3389 #: qcsrc/common/notifications.inc:547
3390 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
3391 msgstr "^K1Zostałeś zabity przez wieżyczkę eWheel!"
3392
3393 #: qcsrc/common/notifications.inc:548
3394 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: qcsrc/common/notifications.inc:548
3398 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
3399 msgstr "^K1Wieżyczka Walker zabiła cię!"
3400
3401 #: qcsrc/common/notifications.inc:549
3402 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
3403 msgstr ""
3404
3405 #: qcsrc/common/notifications.inc:550
3406 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
3407 msgstr "^K1Zostałeś zmiażdżony przez pojazd!"
3408
3409 #: qcsrc/common/notifications.inc:551
3410 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
3411 msgstr ""
3412
3413 #: qcsrc/common/notifications.inc:552
3414 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: qcsrc/common/notifications.inc:553
3418 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
3419 msgstr ""
3420
3421 #: qcsrc/common/notifications.inc:554
3422 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
3423 msgstr ""
3424
3425 #: qcsrc/common/notifications.inc:555
3426 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
3427 msgstr ""
3428
3429 #: qcsrc/common/notifications.inc:556
3430 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
3431 msgstr ""
3432
3433 #: qcsrc/common/notifications.inc:557
3434 msgid "^K1Watch your step!"
3435 msgstr "^K1Patrz gdzie idziesz!"
3436
3437 #: qcsrc/common/notifications.inc:558
3438 #, c-format
3439 msgid "^K1Moron! You fragged ^BG%s^K1, a team mate!"
3440 msgstr "^K1Idiota! Zabiłeś ^BG%s^K1, członka drużyny!"
3441
3442 #: qcsrc/common/notifications.inc:558
3443 #, c-format
3444 msgid "^K1Moron! You went against ^BG%s^K1, a team mate!"
3445 msgstr "^K1Idiota! Walczyłeś przeciwko ^BG%s^K1, członkowi drużyny!"
3446
3447 #: qcsrc/common/notifications.inc:559
3448 #, c-format
3449 msgid "^K1You were fragged by ^BG%s^K1, a team mate"
3450 msgstr "^K1Zostałeś zabity przez ^BG%s^K1, członka drużyny"
3451
3452 #: qcsrc/common/notifications.inc:559
3453 #, c-format
3454 msgid "^K1You were scored against by ^BG%s^K1, a team mate"
3455 msgstr ""
3456
3457 #: qcsrc/common/notifications.inc:560
3458 msgid ""
3459 "^K1Stop idling!\n"
3460 "^BGDisconnecting in ^COUNT..."
3461 msgstr ""
3462
3463 #: qcsrc/common/notifications.inc:561
3464 #, c-format
3465 msgid "^BGYou need %s^BG!"
3466 msgstr "^BGPotrzebujesz %s^BG!"
3467
3468 #: qcsrc/common/notifications.inc:562
3469 #, c-format
3470 msgid "^BGYou also need %s^BG!"
3471 msgstr "^BGTakże potrzebujesz %s^BG!"
3472
3473 #: qcsrc/common/notifications.inc:563
3474 msgid "^BGDoor unlocked!"
3475 msgstr "^BGDrzwi odblokowane!"
3476
3477 #: qcsrc/common/notifications.inc:564
3478 msgid "^F2You picked up some extra lives"
3479 msgstr "^F2Znalazłeś dodatkowe życia"
3480
3481 #: qcsrc/common/notifications.inc:565
3482 #, c-format
3483 msgid "^K3You froze ^BG%s"
3484 msgstr "^K3Zamroziłeś ^BG%s"
3485
3486 #: qcsrc/common/notifications.inc:566
3487 #, c-format
3488 msgid "^K1You were frozen by ^BG%s"
3489 msgstr "^K1Zostałeś zamrożony przez ^BG%s"
3490
3491 #: qcsrc/common/notifications.inc:567
3492 #, c-format
3493 msgid "^K3You revived ^BG%s"
3494 msgstr "^K3Rozmroziłeś ^BG%s"
3495
3496 #: qcsrc/common/notifications.inc:568
3497 msgid "^K3You revived yourself"
3498 msgstr "^K3Odtajałeś"
3499
3500 #: qcsrc/common/notifications.inc:569
3501 #, c-format
3502 msgid "^K3You were revived by ^BG%s"
3503 msgstr "^K3Zostałeś rozmrożony przez ^BG%s"
3504
3505 #: qcsrc/common/notifications.inc:570
3506 #, c-format
3507 msgid "^K3You were automatically revived after %s second(s)"
3508 msgstr "^K3Zostałeś samoistnie rozmrożony po %s sekundach"
3509
3510 #: qcsrc/common/notifications.inc:571
3511 msgid "^BGThe generator is under attack!"
3512 msgstr ""
3513
3514 #: qcsrc/common/notifications.inc:574
3515 msgid "^K1You froze yourself"
3516 msgstr "^K1Zamroziłeś się"
3517
3518 #: qcsrc/common/notifications.inc:575
3519 msgid "^K1Round already started, you spawn as frozen"
3520 msgstr "^K1Runda już się zaczęła, rozpoczynasz zamrożony"
3521
3522 #: qcsrc/common/notifications.inc:576
3523 #, c-format
3524 msgid "^K1A %s has arrived!"
3525 msgstr "^K1%s przybył!"
3526
3527 #: qcsrc/common/notifications.inc:585
3528 msgid ""
3529 "^K1No spawnpoints available!\n"
3530 "Hope your team can fix it..."
3531 msgstr ""
3532
3533 #: qcsrc/common/notifications.inc:586
3534 msgid ""
3535 "^K1You may not join the game at this time.\n"
3536 "The player limit reached maximum capacity."
3537 msgstr ""
3538 "^K1Nie można dołączyć do gry w tym momencie.\n"
3539 "Osiągnięto maksymalną liczbę graczy."
3540
3541 #: qcsrc/common/notifications.inc:589
3542 msgid "^BGYou picked up the ball"
3543 msgstr "^BGPodniosłeś kulę"
3544
3545 #: qcsrc/common/notifications.inc:590
3546 msgid "^BGKilling people while you don't have the ball gives no points!"
3547 msgstr "^BGZabijanie bez kuli nie daje punktów!"
3548
3549 #: qcsrc/common/notifications.inc:591
3550 msgid ""
3551 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3552 "Help the key carriers to meet!"
3553 msgstr ""
3554 "^BGTwoja drużyna ma wszystkie klucze!\n"
3555 "Pomóż je niosącym się spotkać"
3556
3557 #: qcsrc/common/notifications.inc:592
3558 msgid ""
3559 "^BGAll keys are in ^TC^TT team^BG's hands!\n"
3560 "Interfere ^F4NOW^BG!"
3561 msgstr ""
3562 "^BGWszystkie klucze są w rękach ^TC^TT drużyny^BGch!\n"
3563 "Przeszkódź im ^F4TERAZ^BG!"
3564
3565 #: qcsrc/common/notifications.inc:593
3566 msgid ""
3567 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3568 "Meet the other key carriers ^F4NOW^BG!"
3569 msgstr ""
3570 "^BGTwoja drużyna ma wszystkie klucze!\n"
3571 "Znajdź innych posiadaczy klucza ^F4TERAZ^BG!"
3572
3573 #: qcsrc/common/notifications.inc:594
3574 msgid "^F4Round will start in ^COUNT"
3575 msgstr "^F4Runda zacznie się za ^COUNT"
3576
3577 #: qcsrc/common/notifications.inc:595
3578 msgid "^BGScanning frequency range..."
3579 msgstr "^BGSkanowanie zakresu częstotliwości..."
3580
3581 #: qcsrc/common/notifications.inc:596
3582 msgid "^BGYou are starting with the ^TC^TT Key"
3583 msgstr "^BGZaczynasz z ^TC^TT Kluczem"
3584
3585 #: qcsrc/common/notifications.inc:597
3586 msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
3587 msgstr "^BGBrak żyć, musisz czekać do następnej rozgrywki"
3588
3589 #: qcsrc/common/notifications.inc:598
3590 #, c-format
3591 msgid ""
3592 "^BGWaiting for players to join...\n"
3593 "Need active players for: %s"
3594 msgstr ""
3595 "^BGOczekiwanie na graczy...\n"
3596 "Potrzeba aktywnych graczy do: %s"
3597
3598 #: qcsrc/common/notifications.inc:599
3599 #, c-format
3600 msgid "^BGWaiting for %s player(s) to join..."
3601 msgstr "^BGOczekiwanie na %s graczy by dołączyli..."
3602
3603 #: qcsrc/common/notifications.inc:600
3604 msgid "^BGYour weapon has been downgraded until you find some ammo!"
3605 msgstr ""
3606
3607 #: qcsrc/common/notifications.inc:601
3608 msgid "^F4^COUNT^BG left to find some ammo!"
3609 msgstr "^F4^COUNT^BG zostało do znalezienia jakiejś amunicji!"
3610
3611 #: qcsrc/common/notifications.inc:602
3612 msgid "^BGGet some ammo or you'll be dead in ^F4^COUNT^BG!"
3613 msgstr "^BGZnajdż amunicję lub zginiesz za ^F4^COUNT^BG!"
3614
3615 #: qcsrc/common/notifications.inc:602
3616 msgid "^BGGet some ammo! ^F4^COUNT^BG left!"
3617 msgstr "^BGZnajdź amunicję! Zostało ^F4^COUNT^BG!"
3618
3619 #: qcsrc/common/notifications.inc:603
3620 #, c-format
3621 msgid "^F2Extra lives remaining: ^K1%s"
3622 msgstr "^F2Dodatkowe życia: ^K1%s"
3623
3624 #: qcsrc/common/notifications.inc:605
3625 #, c-format
3626 msgid ""
3627 "^F2^COUNT^BG until weapon change...\n"
3628 "Next weapon: ^F1%s"
3629 msgstr ""
3630 "^F2^COUNT^BG do zmiany broni...\n"
3631 "Następna broń: ^F1%s"
3632
3633 #: qcsrc/common/notifications.inc:606
3634 #, c-format
3635 msgid "^F2Active weapon: ^F1%s"
3636 msgstr "^F2Aktywna broń: ^F1%s"
3637
3638 #: qcsrc/common/notifications.inc:607
3639 msgid "^BGPress ^F2DROPWEAPON^BG again to toss the grenade!"
3640 msgstr "^BGWciśnij ponownie ^F2DROPWEAPON^BG by rzucić granat!"
3641
3642 #: qcsrc/common/notifications.inc:608
3643 #, c-format
3644 msgid "^BGYou captured %s^BG control point"
3645 msgstr ""
3646
3647 #: qcsrc/common/notifications.inc:609
3648 #, c-format
3649 msgid "^TC^TT^BG team captured %s^BG control point"
3650 msgstr ""
3651
3652 #: qcsrc/common/notifications.inc:610
3653 msgid "^BGThis control point currently cannot be captured"
3654 msgstr ""
3655
3656 #: qcsrc/common/notifications.inc:611
3657 msgid ""
3658 "^BGThe enemy generator cannot be destroyed yet\n"
3659 "^F2Capture some control points to unshield it"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: qcsrc/common/notifications.inc:612
3663 msgid "^BGThe ^TCenemy^BG generator is no longer shielded!"
3664 msgstr ""
3665
3666 #: qcsrc/common/notifications.inc:613
3667 msgid ""
3668 "^K1Your generator is NOT shielded!\n"
3669 "^BGRe-capture control points to shield it!"
3670 msgstr ""
3671
3672 #: qcsrc/common/notifications.inc:614
3673 #, c-format
3674 msgid "^BGPress ^F2DROPFLAG%s^BG to teleport"
3675 msgstr ""
3676
3677 #: qcsrc/common/notifications.inc:615
3678 #, c-format
3679 msgid "^BGTeleporting disabled for %s"
3680 msgstr ""
3681
3682 #: qcsrc/common/notifications.inc:616
3683 msgid ""
3684 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3685 "Keep fragging until we have a winner!"
3686 msgstr ""
3687 "^F2Teraz grasz  ^F4DOGRYWKĘ^F2!\n"
3688 "Walcz dopóki nie będzie zwycięzcy!"
3689
3690 #: qcsrc/common/notifications.inc:616
3691 msgid ""
3692 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3693 "Keep scoring until we have a winner!"
3694 msgstr ""
3695
3696 #: qcsrc/common/notifications.inc:617
3697 msgid ""
3698 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3699 "\n"
3700 "Generators are now decaying.\n"
3701 "The more control points your team holds,\n"
3702 "the faster the enemy generator decays"
3703 msgstr ""
3704
3705 #: qcsrc/common/notifications.inc:618
3706 #, c-format
3707 msgid ""
3708 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3709 "^BGAdded ^F4%s^BG to the game!"
3710 msgstr ""
3711
3712 #: qcsrc/common/notifications.inc:619
3713 msgid "^K1In^BG-portal created"
3714 msgstr "^K1In^BG-portal jest stworzony"
3715
3716 #: qcsrc/common/notifications.inc:620
3717 msgid "^F3Out^BG-portal created"
3718 msgstr "^F3Out^BG-portal jest stworzony"
3719
3720 #: qcsrc/common/notifications.inc:621
3721 msgid "^F1Portal creation failed"
3722 msgstr ""
3723
3724 #: qcsrc/common/notifications.inc:622
3725 msgid "^F2Invisibility has worn off"
3726 msgstr "^F2Niewidzialność się wyczerpała"
3727
3728 #: qcsrc/common/notifications.inc:623
3729 msgid "^F2Shield has worn off"
3730 msgstr "^F2Osłona się wyczerpała"
3731
3732 #: qcsrc/common/notifications.inc:624
3733 msgid "^F2Speed has worn off"
3734 msgstr "^F2Szybkość się wyczerpała"
3735
3736 #: qcsrc/common/notifications.inc:625
3737 msgid "^F2Strength has worn off"
3738 msgstr "^F2Siła się wyczerpała"
3739
3740 #: qcsrc/common/notifications.inc:626
3741 msgid "^F2You are invisible"
3742 msgstr "^F2Jesteś niewidzialny"
3743
3744 #: qcsrc/common/notifications.inc:627
3745 msgid "^F2Shield surrounds you"
3746 msgstr "^F2Otacza cię osłona"
3747
3748 #: qcsrc/common/notifications.inc:628
3749 msgid "^F2You are on speed"
3750 msgstr "^F2Jesteś szybki"
3751
3752 #: qcsrc/common/notifications.inc:629
3753 msgid "^F2Strength infuses your weapons with devastating power"
3754 msgstr "^F2Siła napełnia twoją broń dewastującą mocą"
3755
3756 #: qcsrc/common/notifications.inc:630
3757 msgid "^F2The race is over, finish your lap!"
3758 msgstr "^F2Wyścig się skończył, zakończ swoje okrążenie!"
3759
3760 #: qcsrc/common/notifications.inc:631
3761 msgid "^BGSecondary fire inflicts no damage!"
3762 msgstr ""
3763
3764 #: qcsrc/common/notifications.inc:632
3765 msgid "^BGSequence completed!"
3766 msgstr ""
3767
3768 #: qcsrc/common/notifications.inc:633
3769 msgid "^BGThere are more to go..."
3770 msgstr ""
3771
3772 #: qcsrc/common/notifications.inc:634
3773 #, c-format
3774 msgid "^BGOnly %s^BG more to go..."
3775 msgstr ""
3776
3777 #: qcsrc/common/notifications.inc:635
3778 msgid "^F2Superweapons have broken down"
3779 msgstr "^F2Superbroń się rozpadła"
3780
3781 #: qcsrc/common/notifications.inc:636
3782 msgid "^F2Superweapons have been lost"
3783 msgstr "^F2Superbroń została stracona"
3784
3785 #: qcsrc/common/notifications.inc:637
3786 msgid "^F2You now have a superweapon"
3787 msgstr "^F2Masz teraz superbroń"
3788
3789 #: qcsrc/common/notifications.inc:638
3790 msgid "^K1Changing to ^TC^TT^K1 in ^COUNT"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: qcsrc/common/notifications.inc:639
3794 msgid "^K1Changing team in ^COUNT"
3795 msgstr "^K1Zmiana drużyny za ^COUNT"
3796
3797 #: qcsrc/common/notifications.inc:640
3798 msgid "^K1Spectating in ^COUNT"
3799 msgstr "^K1Obserwowanie za ^COUNT"
3800
3801 #: qcsrc/common/notifications.inc:641
3802 msgid "^K1Suicide in ^COUNT"
3803 msgstr "^K1Samobójstwo za ^COUNT"
3804
3805 #: qcsrc/common/notifications.inc:642
3806 msgid "^F4Timeout begins in ^COUNT"
3807 msgstr ""
3808
3809 #: qcsrc/common/notifications.inc:643
3810 msgid "^F4Timeout ends in ^COUNT"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: qcsrc/common/notifications.inc:644
3814 msgid "^K1Cannot join given minigame session!"
3815 msgstr ""
3816
3817 #: qcsrc/common/notifications.inc:645
3818 #, c-format
3819 msgid "^BGPress ^F2DROPFLAG%s^BG to enter/exit the vehicle"
3820 msgstr ""
3821
3822 #: qcsrc/common/notifications.inc:646
3823 #, c-format
3824 msgid "^BGPress ^F2DROPFLAG%s^BG to enter the vehicle gunner"
3825 msgstr ""
3826
3827 #: qcsrc/common/notifications.inc:647
3828 #, c-format
3829 msgid "^BGPress ^F2DROPFLAG%s^BG to steal this vehicle"
3830 msgstr ""
3831
3832 #: qcsrc/common/notifications.inc:648
3833 msgid ""
3834 "^F2The enemy is stealing one of your vehicles!\n"
3835 "^F4Stop them!"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: qcsrc/common/notifications.inc:649
3839 msgid ""
3840 "^F2You have stolen the enemy's vehicle, you are now visible on their radar!"
3841 msgstr ""
3842
3843 #: qcsrc/common/notifications.qh:240 qcsrc/common/notifications.qh:241
3844 #, c-format
3845 msgid " (near %s)"
3846 msgstr "(obok %s)"
3847
3848 #: qcsrc/common/notifications.qh:248 qcsrc/common/notifications.qh:249
3849 msgid "primary"
3850 msgstr "podstadowy"
3851
3852 #: qcsrc/common/notifications.qh:248 qcsrc/common/notifications.qh:249
3853 msgid "secondary"
3854 msgstr "sekundarny"
3855
3856 #: qcsrc/common/notifications.qh:259
3857 #, c-format
3858 msgid " ^F1(Press %s)"
3859 msgstr "^F1(Naciśni %s)"
3860
3861 #: qcsrc/common/notifications.qh:270
3862 #, c-format
3863 msgid " with %s"
3864 msgstr "z %s"
3865
3866 #: qcsrc/common/notifications.qh:283
3867 #, c-format
3868 msgid "%s^K1 made a TRIPLE FRAG! %s^BG"
3869 msgstr "%s^K1 wykonałeś POTRÓJNE ZABÓJSTWO! %s^BG"
3870
3871 #: qcsrc/common/notifications.qh:283
3872 #, c-format
3873 msgid "%s^K1 made a TRIPLE SCORE! %s^BG"
3874 msgstr "%s^K1 zrobił POTRÓJNY WYNIK! %s^BG"
3875
3876 #: qcsrc/common/notifications.qh:283
3877 msgid "TRIPLE FRAG! "
3878 msgstr "POTRÓJNE ZABÓJSTWO!"
3879
3880 #: qcsrc/common/notifications.qh:284
3881 #, c-format
3882 msgid "%s^K1 made FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
3883 msgstr "%s^K1 zrobił PIĘĆ WYNIKI: JEDEN ZA DRUGIM! %s^BG"
3884
3885 #: qcsrc/common/notifications.qh:284
3886 #, c-format
3887 msgid "%s^K1 unlocked RAGE! %s^BG"
3888 msgstr "%s^K1 odblokował WŚCIEKŁOŚĆ! %s^BG"
3889
3890 #: qcsrc/common/notifications.qh:284
3891 msgid "RAGE! "
3892 msgstr "WŚCIEKŁOŚĆ!"
3893
3894 #: qcsrc/common/notifications.qh:285
3895 #, c-format
3896 msgid "%s^K1 made TEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
3897 msgstr "%s^K1 zrobił DZIESIĘĆ WYNIKI: JEDEN PO DRUGIM! %s^BG"
3898
3899 #: qcsrc/common/notifications.qh:285
3900 #, c-format
3901 msgid "%s^K1 started a MASSACRE! %s^BG"
3902 msgstr "%s^K1 rozpoczął MASAKRĘ! %s^BG"
3903
3904 #: qcsrc/common/notifications.qh:285
3905 msgid "MASSACRE! "
3906 msgstr "MASAKRA!"
3907
3908 #: qcsrc/common/notifications.qh:286
3909 #, c-format
3910 msgid "%s^K1 executed MAYHEM! %s^BG"
3911 msgstr "%s^K1 exekutował OKALCZENIE! %s^BG"
3912
3913 #: qcsrc/common/notifications.qh:286
3914 #, c-format
3915 msgid "%s^K1 made FIFTEEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
3916 msgstr "%s^K1 zrobił PIĘTNAŚCIE WYNIKI: JEDEN PO DRUGIM! %s^BG"
3917
3918 #: qcsrc/common/notifications.qh:286
3919 msgid "MAYHEM! "
3920 msgstr "OKALCZENIE!"
3921
3922 #: qcsrc/common/notifications.qh:287
3923 #, c-format
3924 msgid "%s^K1 is a BERSERKER! %s^BG"
3925 msgstr "%s^K1 jest BERSERKER! %s^BG"
3926
3927 #: qcsrc/common/notifications.qh:287
3928 #, c-format
3929 msgid "%s^K1 made TWENTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
3930 msgstr "%s^K1 zrobił DWADZIEŚCIA WYNIKI: JEDEN PO DRUGIM! %s^BG"
3931
3932 #: qcsrc/common/notifications.qh:287
3933 msgid "BERSERKER! "
3934 msgstr "BERSERKER!"
3935
3936 #: qcsrc/common/notifications.qh:288
3937 #, c-format
3938 msgid "%s^K1 inflicts CARNAGE! %s^BG"
3939 msgstr "%s^K1 zadaje RZEZI! %s^BG"
3940
3941 #: qcsrc/common/notifications.qh:288
3942 #, c-format
3943 msgid "%s^K1 made TWENTY FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
3944 msgstr "%s^K1 zrobił DWADZIEŚCIAPIĘĆ WYNIKI: JEDEN PO DRUGIM! %s^BG"
3945
3946 #: qcsrc/common/notifications.qh:288
3947 msgid "CARNAGE! "
3948 msgstr "RZEZI!"
3949
3950 #: qcsrc/common/notifications.qh:289
3951 #, c-format
3952 msgid "%s^K1 made THIRTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
3953 msgstr "%s^K1 zrobił TRZYDZIEŚCI WYNIKI: JEDEN PO DRUGIM! %s^BG"
3954
3955 #: qcsrc/common/notifications.qh:289
3956 #, c-format
3957 msgid "%s^K1 unleashes ARMAGEDDON! %s^BG"
3958 msgstr "%s^K1 rozpęta ARMAGEDDON! %s^BG"
3959
3960 #: qcsrc/common/notifications.qh:289
3961 msgid "ARMAGEDDON! "
3962 msgstr "ARMAGEDDON!"
3963
3964 #: qcsrc/common/notifications.qh:295
3965 #, c-format
3966 msgid "%s(^F1Bot^BG)"
3967 msgstr ""
3968
3969 #: qcsrc/common/notifications.qh:297
3970 #, c-format
3971 msgid "%s(Ping ^F1%d^BG)"
3972 msgstr ""
3973
3974 #: qcsrc/common/notifications.qh:303
3975 #, c-format
3976 msgid ""
3977 "\n"
3978 "(Health ^1%d^BG / Armor ^2%d^BG)%s"
3979 msgstr ""
3980 "\n"
3981 "(Zdrowie ^1%d^BG / Zbroja ^2%d^BG)%s"
3982
3983 #: qcsrc/common/notifications.qh:305
3984 #, c-format
3985 msgid ""
3986 "\n"
3987 "(^F4Dead^BG)%s"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: qcsrc/common/notifications.qh:342 qcsrc/common/notifications.qh:355
3991 #, c-format
3992 msgid "%d score spree! "
3993 msgstr ""
3994
3995 #: qcsrc/common/notifications.qh:354
3996 #, c-format
3997 msgid "%d frag spree! "
3998 msgstr "%d szał zabijania!"
3999
4000 #: qcsrc/common/notifications.qh:367
4001 msgid "First blood! "
4002 msgstr "Pierwsza krew!"
4003
4004 #: qcsrc/common/notifications.qh:367
4005 msgid "First score! "
4006 msgstr "Pierwsze punkty!"
4007
4008 #: qcsrc/common/notifications.qh:371
4009 msgid "First casualty! "
4010 msgstr "Pierwsza ofiara!"
4011
4012 #: qcsrc/common/notifications.qh:371
4013 msgid "First victim! "
4014 msgstr "Pierwsza ofiara!"
4015
4016 #: qcsrc/common/notifications.qh:412
4017 #, c-format
4018 msgid "%s^K1 has %d frags in a row! %s^BG"
4019 msgstr "%s^K1 ma %d frag pod rząd! %s^BG"
4020
4021 #: qcsrc/common/notifications.qh:413
4022 #, c-format