tx synC
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.bg.po
index 61fea43..9bd40a1 100644 (file)
@@ -4,13 +4,14 @@
 #
 # Translators:
 # set_killer <mettall@abv.bg>, 2014
+# ubone <van_ds_ff@mail.bg>, 2016
 # set_killer <mettall@abv.bg>, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-01-15 22:46+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-01-15 16:04+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-05-10 21:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-05-10 19:50+0000\n"
 "Last-Translator: divVerent <divVerent@xonotic.org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/team-xonotic/xonotic/"
 "language/bg/)\n"
@@ -20,29 +21,6 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: qcsrc/client/hud/hud.qc:144
-#, c-format
-msgid " (-%dL)"
-msgstr "(-%dL)"
-
-#: qcsrc/client/hud/hud.qc:149
-#, c-format
-msgid " (+%dL)"
-msgstr "(+%dL)"
-
-#: qcsrc/client/hud/hud.qc:168
-msgid "Start line"
-msgstr "Начална линия"
-
-#: qcsrc/client/hud/hud.qc:170 qcsrc/client/hud/hud.qc:174
-msgid "Finish line"
-msgstr "Крайна линия"
-
-#: qcsrc/client/hud/hud.qc:172
-#, c-format
-msgid "Intermediate %d"
-msgstr "Междинен %d"
-
 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:215
 #, c-format
 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)\n"
@@ -53,708 +31,737 @@ msgstr "^2Успешно записан като %s! (Бележла: Запаз
 msgid "^1Couldn't write to %s\n"
 msgstr "^1Неможе да пише в %s\n"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/chat.qc:85
+#: qcsrc/client/hud/panel/chat.qc:86
 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
 msgstr "^3Играч^7: Това е мястото чатене"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/engineinfo.qc:63
+#: qcsrc/client/hud/panel/engineinfo.qc:64
 #, c-format
 msgid "FPS: %.*f"
 msgstr "FPS: %.*f"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:63
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:68
 msgid "^1Observing"
 msgstr "^1Наблюдавам"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:65
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:70
 #, c-format
 msgid "^1Spectating: ^7%s"
 msgstr "^1Зрител: ^7%s"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:69
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:74
 #, c-format
 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да набюдавате играч"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:71
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:76
 #, c-format
 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 или ^3%s^1 за следващ или предишен играч"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:75
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:80
 #, c-format
 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
 msgstr "^1Използвайте ^3%s^1 или ^3%s^1 за да промените скоростта"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:77
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:82
 #, c-format
 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe"
 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да наблюдавате"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:80
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:85
 #, c-format
 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за информация на игровия мод"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:88
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:93
 msgid "^1Match has already begun"
 msgstr "^1Мачът вече започна"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:90
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:95
 msgid "^1You have no more lives left"
 msgstr "^1Нямате повече животи"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:92
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:95
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:97
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:100
 #, c-format
 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да се включите"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:103
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
 #, c-format
 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
 msgstr "^1Играта започва след ^3%d^1 секунди"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:110
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:114
 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
 msgstr "^2В етап на ^1загряване^2!"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:125
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:129
 #, c-format
 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
 msgstr "%sНатиснете ^3%s%s за да приключите загрявката"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:127
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:131
 #, c-format
 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
 msgstr "%sНатиснете ^3%s%s когато сте готови"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:132
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:136
 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
 msgstr "^2Изчакване на останалите играчи да приключат със загрявката..."
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:134
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:138
 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
 msgstr "^2Изчакване на останалите играчи да се приготвят"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:140
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:144
 #, c-format
 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
 msgstr "^2Натиснете ^3%s^2 за да приключите загрявката"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:161
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:165
 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
 msgstr "Броят на играчите е небалансиран"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:166
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:170
 #, c-format
 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
 msgstr "Натиснете ^3%s%s за да нагласите"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:174
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:178
 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
 msgstr "^7Натиснете ^3ESC ^7за да видите HUD настройките."
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:176
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:180
 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
 msgstr "^3Двоен клик ^7върху панел за да видите специфичните настройки."
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:178
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:182
 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
 msgstr "^3CTRL ^7за да изключите проверката за сблъсък, ^3SHIFT ^7и"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:180
+#: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:184
 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
 msgstr "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7за фини настройки"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:539
-#: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:542
-#: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:544
+#: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:564
 msgid "Personal best"
 msgstr "Лично постижение"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:557
-#: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:560
-#: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:562
+#: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:574
 msgid "Server best"
 msgstr "Сървърно постижение"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:107 qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:108
-#: qcsrc/client/hud/panel/score.qc:54
+#: qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:108 qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:109
+#: qcsrc/client/hud/panel/score.qc:60
 #, c-format
 msgid "Player %d"
 msgstr "Играч %d"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/physics.qc:44
+#: qcsrc/client/hud/panel/physics.qc:49
 msgid " qu/s"
 msgstr "qu/s"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/physics.qc:48
+#: qcsrc/client/hud/panel/physics.qc:53
 msgid " m/s"
 msgstr "m/s"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/physics.qc:52
+#: qcsrc/client/hud/panel/physics.qc:57
 msgid " km/h"
 msgstr "km/h"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/physics.qc:56
+#: qcsrc/client/hud/panel/physics.qc:61
 msgid " mph"
 msgstr "mph"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/physics.qc:60
+#: qcsrc/client/hud/panel/physics.qc:65
 msgid " knots"
 msgstr "възли"
 
-#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:51
-msgid "^1Intermediate 1 (+15.42)"
-msgstr "^1Междинен 1 (+15.42)"
-
-#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:53
-#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:95
-#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:140
-#, c-format
-msgid "^1PENALTY: %.1f (%s)"
-msgstr "^1ДУЗПА: %.1f (%s)"
-
-#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:142
-#, c-format
-msgid "^2PENALTY: %.1f (%s)"
-msgstr "^2ДУЗПА: %.1f (%s)"
-
-#: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:11
-msgid "^1You must answer before entering hud configure mode\n"
-msgstr ""
-"^1Трябва да отговорите преди да влезнете в мод за конфигуриране на HUD\n"
-
-#: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:16
-msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
-msgstr "^2Име ^7вместо \"^1Анонимен играч^7\" в статистиката"
-
-#: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:95
-msgid "A vote has been called for:"
-msgstr "Бе започнато гласуване за:"
-
-#: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:97
-msgid "Allow servers to store and display your name?"
-msgstr "Позволявате ли сървърите да пазят и показват вашето име?"
-
-#: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:101
-msgid "^1Configure the HUD"
-msgstr "^1Конфигуриране на HUD"
-
-#: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:105
-#, c-format
-msgid "Yes (%s): %d"
-msgstr "Да (%s): %d"
-
-#: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:107
-#, c-format
-msgid "No (%s): %d"
-msgstr "Не (%s): %d"
-
-#: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:453
-msgid "Out of ammo"
-msgstr "Мунициите свършиха"
-
-#: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:457
-msgid "Don't have"
-msgstr "Нямам"
-
-#: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:461
-msgid "Unavailable"
-msgstr "Не е на разположение"
-
-#: qcsrc/client/main.qc:1159
-#, c-format
-msgid "%s (not bound)"
-msgstr "%s (не е свързано)"
-
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:49
-msgid " (1 vote)"
-msgstr "(1 глас)"
-
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:51
-#, c-format
-msgid " (%d votes)"
-msgstr "(%d гласа)"
-
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:265
-msgid "Don't care"
-msgstr "Не ми пука"
-
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:359
-msgid "Decide the gametype"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:359
-msgid "Vote for a map"
-msgstr "Гласуване за карта"
-
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:378
-#, c-format
-msgid "%d seconds left"
-msgstr "остават %d секунди"
-
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:494
-msgid ""
-"mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!\n"
-msgstr ""
-"mv_mapdownload: ^3Не би трябвало да използвате тази команда самостоятелно\n"
-
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:504
-msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index.\n"
-msgstr "^1Грешка:^7 Не може да намери индекс.\n"
-
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:513
-msgid "Requesting preview...\n"
-msgstr "Изискване на преглед...\n"
-
-#: qcsrc/client/miscfunctions.qc:109
-msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
-msgstr ""
-"Опитвате се да премахнете отбор, който не съществува в списъка на отборите!"
-
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:600 qcsrc/client/quickmenu.qc:602
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:608
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:610
 #, c-format
 msgid "Submenu%d"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:607
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:615
 #, c-format
 msgid "Command%d"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:632
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:640
 msgid "Continue..."
-msgstr ""
+msgstr "Продължи..."
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:779 qcsrc/client/quickmenu.qc:783
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:788
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:792
 msgid "QMCMD^Chat"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:780
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:789
 msgid "QMCMD^:-) / nice one"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:780
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:789
 msgid "QMCMD^nice one"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:781
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:790
 msgid "QMCMD^good game"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:782
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:791
 msgid "QMCMD^hi / good luck"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:782
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:791
 msgid "QMCMD^hi / good luck and have fun"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:787 qcsrc/client/quickmenu.qc:803
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:796
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:812
 msgid "QMCMD^Team chat"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:788
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:797
 msgid "QMCMD^quad soon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:789
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:798
 msgid "QMCMD^free item %x^7 (l:%y^7)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:789
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:798
 msgid "QMCMD^free item, icon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:790
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:799
 msgid "QMCMD^took item (l:%l^7)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:790
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:799
 msgid "QMCMD^took item, icon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:791
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:800
 msgid "QMCMD^negative"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:792
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:801
 msgid "QMCMD^positive"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:793
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:802
 msgid "QMCMD^need help (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:793
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:802
 msgid "QMCMD^need help, icon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:794
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:803
 msgid "QMCMD^enemy seen (l:%y^7)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:794
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:803
 msgid "QMCMD^enemy seen, icon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:795
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:804
 msgid "QMCMD^flag seen (l:%y^7)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:795
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:804
 msgid "QMCMD^flag seen, icon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:796
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
 msgid "QMCMD^defending (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:796
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
 msgid "QMCMD^defending, icon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:797
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:806
 msgid "QMCMD^roaming (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:797
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:806
 msgid "QMCMD^roaming, icon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:798
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:807
 msgid "QMCMD^attacking (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:798
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:807
 msgid "QMCMD^attacking, icon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:799
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:808
 msgid "QMCMD^killed flag, icon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:799
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:808
 msgid "QMCMD^killed flagcarrier (l:%y^7)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:800
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:809
 #, c-format
 msgid "QMCMD^dropped flag (l:%d^7)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:800
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:809
 msgid "QMCMD^dropped flag, icon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:801
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:810
 msgid "QMCMD^drop gun, icon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:801
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:810
 msgid "QMCMD^dropped gun %w^7 (l:%l^7)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:802
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:811
 msgid "QMCMD^drop flag/key, icon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:802
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:811
 msgid "QMCMD^dropped flag/key %w^7 (l:%l^7)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:806
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:815
 msgid "QMCMD^Send private message to"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:808 qcsrc/client/quickmenu.qc:845
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:817
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:854
 msgid "QMCMD^Settings"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:809 qcsrc/client/quickmenu.qc:816
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:818
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:825
 msgid "QMCMD^View/HUD settings"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:810
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:819
 msgid "QMCMD^3rd person view"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:811
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:820
 msgid "QMCMD^Player models like mine"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:812
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:821
 msgid "QMCMD^Names above players"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:813
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:822
 msgid "QMCMD^Crosshair per weapon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:814
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:823
 msgid "QMCMD^FPS"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:815
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:824
 msgid "QMCMD^Net graph"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:818 qcsrc/client/quickmenu.qc:821
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:827
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:830
 msgid "QMCMD^Sound settings"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:819
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:828
 msgid "QMCMD^Hit sound"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:820
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:829
 msgid "QMCMD^Chat sound"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:825 qcsrc/client/quickmenu.qc:829
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:834
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:838
 msgid "QMCMD^Spectator camera"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:826
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:835
 msgid "QMCMD^1st person"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:827
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:836
 msgid "QMCMD^3rd person around player"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:828
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:837
 msgid "QMCMD^3rd person behind"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:834 qcsrc/client/quickmenu.qc:839
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:843
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:848
 msgid "QMCMD^Observer camera"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:835
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:844
 msgid "QMCMD^Increase speed"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:836
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:845
 msgid "QMCMD^Decrease speed"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:837
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:846
 msgid "QMCMD^Wall collision off"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:838
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:847
 msgid "QMCMD^Wall collision on"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:842
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:851
 msgid "QMCMD^Fullscreen"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:844
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:853
 msgid "QMCMD^Translate chat messages"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:847 qcsrc/client/quickmenu.qc:857
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:856
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:866
 msgid "QMCMD^Call a vote"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:848
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:857
 msgid "QMCMD^Restart the map"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:849
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:858
 msgid "QMCMD^End match"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:852
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:861
 msgid "QMCMD^Reduce match time"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:853
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:862
 msgid "QMCMD^Extend match time"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/quickmenu.qc:856
+#: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:865
 msgid "QMCMD^Shuffle teams"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:30
+#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:37
+#, c-format
+msgid " (-%dL)"
+msgstr "(-%dL)"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:42
+#, c-format
+msgid " (+%dL)"
+msgstr "(+%dL)"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:61
+msgid "Start line"
+msgstr "Начална линия"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:63
+#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:67
+msgid "Finish line"
+msgstr "Крайна линия"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:65
+#, c-format
+msgid "Intermediate %d"
+msgstr "Междинен %d"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:126
+msgid "^1Intermediate 1 (+15.42)"
+msgstr "^1Междинен 1 (+15.42)"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:128
+#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:170
+#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:215
+#, c-format
+msgid "^1PENALTY: %.1f (%s)"
+msgstr "^1ДУЗПА: %.1f (%s)"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:217
+#, c-format
+msgid "^2PENALTY: %.1f (%s)"
+msgstr "^2ДУЗПА: %.1f (%s)"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:15
+msgid "^1You must answer before entering hud configure mode\n"
+msgstr ""
+"^1Трябва да отговорите преди да влезнете в мод за конфигуриране на HUD\n"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:20
+msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
+msgstr "^2Име ^7вместо \"^1Анонимен играч^7\" в статистиката"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:99
+msgid "A vote has been called for:"
+msgstr "Бе започнато гласуване за:"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:101
+msgid "Allow servers to store and display your name?"
+msgstr "Позволявате ли сървърите да пазят и показват вашето име?"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:105
+msgid "^1Configure the HUD"
+msgstr "^1Конфигуриране на HUD"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:109
+#, c-format
+msgid "Yes (%s): %d"
+msgstr "Да (%s): %d"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:111
+#, c-format
+msgid "No (%s): %d"
+msgstr "Не (%s): %d"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:478
+msgid "Out of ammo"
+msgstr "Мунициите свършиха"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:482
+msgid "Don't have"
+msgstr "Нямам"
+
+#: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:486
+msgid "Unavailable"
+msgstr "Не е на разположение"
+
+#: qcsrc/client/main.qc:1228
+#, c-format
+msgid "%s (not bound)"
+msgstr "%s (не е свързано)"
+
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:50
+msgid " (1 vote)"
+msgstr "(1 глас)"
+
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:52
+#, c-format
+msgid " (%d votes)"
+msgstr "(%d гласа)"
+
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:270
+msgid "Don't care"
+msgstr "Не ми пука"
+
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:365
+msgid "Decide the gametype"
+msgstr "Изберете вид игра"
+
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:365
+msgid "Vote for a map"
+msgstr "Гласуване за карта"
+
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:384
+#, c-format
+msgid "%d seconds left"
+msgstr "остават %d секунди"
+
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:501
+msgid ""
+"mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!\n"
+msgstr ""
+"mv_mapdownload: ^3Не би трябвало да използвате тази команда самостоятелно\n"
+
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:511
+msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index.\n"
+msgstr "^1Грешка:^7 Не може да намери индекс.\n"
+
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:520
+msgid "Requesting preview...\n"
+msgstr "Изискване на преглед...\n"
+
+#: qcsrc/client/miscfunctions.qc:109
+msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
+msgstr ""
+"Опитвате се да премахнете отбор, който не съществува в списъка на отборите!"
+
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:31
 msgid "SCO^bckills"
 msgstr "SCO^bcубийства"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:31
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:32
 msgid "SCO^bctime"
 msgstr "SCO^bcвреме"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:32
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:33
 msgid "SCO^caps"
 msgstr "SCO^пленявания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:33
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:34
 msgid "SCO^captime"
 msgstr "SCO^capвреме"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:34
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:35
 msgid "SCO^deaths"
 msgstr "SCO^умирания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:35
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:36
 msgid "SCO^destroyed"
 msgstr "SCO^унищожавания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:36
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:37
 msgid "SCO^dmg"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:37
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:38
 msgid "SCO^dmgtaken"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:38
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:39
 msgid "SCO^drops"
 msgstr "SCO^изпускания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:39
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:40
 msgid "SCO^faults"
 msgstr "SCO^фалове"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:40
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:41
 msgid "SCO^fckills"
 msgstr "SCO^знаменосци"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:41
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:42
 msgid "SCO^goals"
 msgstr "SCO^голове"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:42
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:43
 msgid "SCO^kckills"
 msgstr "SCO^kcубийства"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:43
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:44
 msgid "SCO^kdratio"
 msgstr "SCO^kdсъотношение"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:44
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:45
 msgid "SCO^k/d"
 msgstr "SCO^k/d"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:45
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:46
 msgid "SCO^kd"
 msgstr "SCO^kd"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:46
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:47
 msgid "SCO^kdr"
 msgstr "SCO^kdr"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:47
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:48
 msgid "SCO^kills"
 msgstr "SCO^убийства"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:48
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:49
 msgid "SCO^laps"
 msgstr "SCO^обиколки"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:49
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:50
 msgid "SCO^lives"
 msgstr "SCO^животи"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:50
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:51
 msgid "SCO^losses"
 msgstr "SCO^загуби"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:51
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:52
 msgid "SCO^name"
 msgstr "SCO^име"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:52
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:53
 msgid "SCO^sum"
 msgstr "SCO^сума"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:53
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:54
 msgid "SCO^nick"
 msgstr "SCO^прякор"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:54
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:55
 msgid "SCO^objectives"
 msgstr "SCO^цели"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:55
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:56
 msgid "SCO^pickups"
 msgstr "SCO^задигания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:56
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:57
 msgid "SCO^ping"
 msgstr "SCO^пинг"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:57
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:58
 msgid "SCO^pl"
 msgstr "SCO^зп"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:58
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:59
 msgid "SCO^pushes"
 msgstr "SCO^избутвания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:59
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:60
 msgid "SCO^rank"
 msgstr "SCO^ранг"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:60
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:61
 msgid "SCO^returns"
 msgstr "SCO^връщания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:61
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:62
 msgid "SCO^revivals"
 msgstr "SCO^съживявания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:62
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:63
 msgid "SCO^score"
 msgstr "SCO^резултат"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:63
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:64
 msgid "SCO^suicides"
 msgstr "SCO^самоубийства"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:64
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:65
 msgid "SCO^takes"
 msgstr "SCO^взимания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:65
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:66
 msgid "SCO^ticks"
 msgstr "SCO^щракания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:249
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:251
 msgid ""
 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command.\n"
 msgstr ""
 "Можете да променяте таблото като използвате командата "
 "^2scoreboard_columns_set.\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:250
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:252
 msgid "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
 msgstr "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:251
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:253
 msgid "Usage:\n"
 msgstr "Начин на използване:\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:252
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:254
 msgid "^2scoreboard_columns_set default\n"
 msgstr "^2scoreboard_columns_set по подразбиране\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:253
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:255
 msgid "^2scoreboard_columns_set ^7field1 field2 ...\n"
 msgstr "^2scoreboard_columns_set ^7поле1 поле2 ...\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:254
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:256
 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):\n"
 msgstr ""
 "Следните имена на полета са разпознати (без значение от малки и големи "
 "букви)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:255
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:257
 msgid ""
 "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields.\n"
 "\n"
@@ -762,57 +769,57 @@ msgstr ""
 "Може да използвате ^3|^7 за да започнете дясно-подравнени полета.\n"
 "\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:257
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:259
 msgid "^3name^7 or ^3nick^7             Name of a player\n"
 msgstr "^3име^7 или ^3име^7 Име на играч\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:258
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:260
 msgid "^3ping^7                     Ping time\n"
 msgstr "^3ping^7 Пинг време\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:259
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:261
 msgid "^3pl^7                       Packet loss\n"
 msgstr "^3pl^7 Загуба на пакети\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:260
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:262
 msgid "^3kills^7                    Number of kills\n"
 msgstr "^3kills^7 Брой убийства\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:261
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:263
 msgid "^3deaths^7                   Number of deaths\n"
 msgstr "^3deaths^7 Брой смъртни случаи\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:262
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:264
 msgid "^3suicides^7                 Number of suicides\n"
 msgstr "^3suicides^7 Брой самоубийства\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:263
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:265
 msgid "^3frags^7                    kills - suicides\n"
 msgstr "^3frags^7 убийства - самоубийства\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:264
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:266
 msgid "^3kd^7                       The kill-death ratio\n"
 msgstr "^3kd^7 Съотношение убийства-смърт\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:265
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:267
 msgid "^3dmg^7                      The total damage done\n"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:266
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:268
 msgid "^3dmgtaken^7                 The total damage taken\n"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:267
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:269
 msgid "^3sum^7                      frags - deaths\n"
 msgstr "^3sum^7 убийства - смъртни случаи\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:268
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:270
 msgid ""
 "^3caps^7                     How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was "
 "captured\n"
 msgstr "^3caps^7 Колко често е пленявано знаме (CTF) или ключ (KeyHunt)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:269
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:271
 msgid ""
 "^3pickups^7                  How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a "
 "ball (Keepaway) was picked up\n"
@@ -820,79 +827,79 @@ msgstr ""
 "^3pickups^7 Колко често е задигано знаме (CTF), ключ (KeyHunt) или топка "
 "(Keepaway)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:270
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:272
 msgid "^3captime^7                  Time of fastest cap (CTF)\n"
 msgstr "^3captime^7 Най-бързо пленяване (CTF)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:271
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:273
 msgid "^3fckills^7                  Number of flag carrier kills\n"
 msgstr "^3fckills^7 Брой убийства на знаменосец\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:272
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:274
 msgid "^3returns^7                  Number of flag returns\n"
 msgstr "^3returns^7 Брой на върнати знамена\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:273
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:275
 msgid "^3drops^7                    Number of flag drops\n"
 msgstr "^3drops^7 Брой на изпуснати знамена\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:274
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:276
 msgid "^3lives^7                    Number of lives (LMS)\n"
 msgstr "^3lives^7 Брой бивоти (LMS)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:275
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:277
 msgid "^3rank^7                     Player rank\n"
 msgstr "^3rank^7 Ранг на играча\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:276
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:278
 msgid "^3pushes^7                   Number of players pushed into void\n"
 msgstr "^3pushes^7 Брой на играчи, избутани в безкрайността\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:277
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:279
 msgid ""
 "^3destroyed^7                Number of keys destroyed by pushing them into "
 "void\n"
 msgstr "^3destroyed^7 Брой на унищожени ключове, избутани в безкраността\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:278
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:280
 msgid "^3kckills^7                  Number of keys carrier kills\n"
 msgstr "^3kckills^7 Брой на убити ключоносители\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:279
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:281
 msgid "^3losses^7                   Number of times a key was lost\n"
 msgstr "^3losses^7 Брой на изгубени ключове\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:280
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:282
 msgid "^3laps^7                     Number of laps finished (race/cts)\n"
 msgstr "^3laps^7 Брой на завършени обиколки (race/cts)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:281
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:283
 msgid "^3time^7                     Total time raced (race/cts)\n"
 msgstr "^3time^7 Общо състезателно време (race/cts)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:282
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:284
 msgid "^3fastest^7                  Time of fastest lap (race/cts)\n"
 msgstr "^3fastest^7 Най-бърза обиколка (race/cts)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:283
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:285
 msgid "^3ticks^7                    Number of ticks (DOM)\n"
 msgstr "^3ticks^7 Брой щракания (DOM)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:284
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:286
 msgid "^3takes^7                    Number of domination points taken (DOM)\n"
 msgstr "^3takes^7 Точки за доминиране (DOM)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:285
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:287
 msgid "^3bckills^7                  Number of ball carrier kills\n"
 msgstr "^3bckills^7 Брой на убити носители на топка\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:286
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:288
 msgid ""
 "^3bctime^7                   Total amount of time holding the ball in "
 "Keepaway\n"
 msgstr "^3bctime^7 Общо време за притежание на топка в Keepaway\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:287
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:289
 msgid ""
 "^3score^7                    Total score\n"
 "\n"
@@ -900,7 +907,7 @@ msgstr ""
 "^3score^7 Общ брой точки\n"
 "\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:289
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:291
 msgid ""
 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
@@ -915,7 +922,7 @@ msgstr ""
 "или на всички с изключение на тези. Също може да укажете 'all' като\n"
 "поле, за да се виждат всички възможни полета за избрания тип на игра.\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:294
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:296
 msgid ""
 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
 "include/exclude ALL teams/noteams game modes.\n"
@@ -926,11 +933,11 @@ msgstr ""
 "включително/изключително ВСИЧКИ teams/noteams типове на игра\n"
 "\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:297
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:299
 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
 msgstr "Пример: scoreboard_columns_set име ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:298
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:300
 msgid ""
 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
 "right of the vertical bar aligned to the right.\n"
@@ -938,7 +945,7 @@ msgstr ""
 "ще покаже name, ping и pl подредени в ляво и полетата\n"
 "дясно от вертикалния бар, дясноцентриран.\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:300
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:302
 msgid ""
 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
 "other gamemodes except DM.\n"
@@ -946,117 +953,117 @@ msgstr ""
 "'field3' ще се показва само в CTF, а 'field4' ще се показва във всички\n"
 "типове на игра, без DM\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:539 qcsrc/client/scoreboard.qc:546
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:127
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:128
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:202
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:244
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:249
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:550 qcsrc/client/scoreboard.qc:557
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:86
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:87
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:161
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:203
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:208
 msgid "N/A"
 msgstr "няма"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1025
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1037
 #, c-format
 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
 msgstr "Точност (средно %d%%)"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1151
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1163
 msgid "Map stats:"
 msgstr "Статистика за картата:"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1169
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1181
 msgid "Monsters killed:"
 msgstr "Убити чудовища:"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1176
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1188
 msgid "Secrets found:"
 msgstr "Открити тайни(ци):"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1204
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1216
 msgid "Rankings"
 msgstr "Класиране"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1300
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:51
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1312
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:43
 msgid "Scoreboard"
 msgstr "Ранглист"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1352
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1368
 #, c-format
 msgid "Speed award: %d ^7(%s^7)"
 msgstr "Награда за скорост: %d ^7(%s^7)"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1356
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1372
 #, c-format
 msgid "All-time fastest: %d ^7(%s^7)"
 msgstr "Най-добро време %d ^7(%s^7)"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1394
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1410
 msgid "Spectators"
 msgstr "Зяпачи"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1401
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1417
 #, c-format
 msgid "playing ^3%s^7 on ^2%s^7"
 msgstr "играят ^3%s^7 на ^2%s^7"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1408 qcsrc/client/scoreboard.qc:1413
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1424 qcsrc/client/scoreboard.qc:1429
 #, c-format
 msgid " for up to ^1%1.0f minutes^7"
 msgstr " до ^1%1.0f минути^7"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1417 qcsrc/client/scoreboard.qc:1436
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1433 qcsrc/client/scoreboard.qc:1452
 msgid " or"
 msgstr " или"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1420 qcsrc/client/scoreboard.qc:1427
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1436 qcsrc/client/scoreboard.qc:1443
 #, c-format
 msgid " until ^3%s %s^7"
 msgstr " до ^3%s %s^7"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1421 qcsrc/client/scoreboard.qc:1428
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1440 qcsrc/client/scoreboard.qc:1447
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1437 qcsrc/client/scoreboard.qc:1444
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1456 qcsrc/client/scoreboard.qc:1463
 msgid "SCO^points"
 msgstr "SCO^точки"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1422 qcsrc/client/scoreboard.qc:1429
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1441 qcsrc/client/scoreboard.qc:1448
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1438 qcsrc/client/scoreboard.qc:1445
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1457 qcsrc/client/scoreboard.qc:1464
 msgid "SCO^is beaten"
 msgstr "SCO^е победен"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1439 qcsrc/client/scoreboard.qc:1446
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1455 qcsrc/client/scoreboard.qc:1462
 #, c-format
 msgid " until a lead of ^3%s %s^7"
 msgstr "до водачеството на ^3%s %s^7"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1468
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1484
 #, c-format
 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
 msgstr "^1Съживяване след ^3%s^1..."
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1478
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1494
 #, c-format
 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
 msgstr "Мъртав сте, изчакайте ^3%s^7 преди съживяване"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1487
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1503
 #, c-format
 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
 msgstr "Мъртав сте, натиснете ^2%s^7 за съживяване"
 
-#: qcsrc/client/view.qc:1337
+#: qcsrc/client/view.qc:1325
 msgid "Nade timer"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/view.qc:1342
+#: qcsrc/client/view.qc:1330
 msgid "Revival progress"
 msgstr "Процес на съживяване"
 
-#: qcsrc/common/command/generic.qc:171
+#: qcsrc/common/command/generic.qc:158
 msgid "error creating curl handle\n"
 msgstr "грешка при създаването на curl манипулатор\n"
 
-#: qcsrc/common/command/generic.qc:412
+#: qcsrc/common/command/generic.qc:404
 msgid "Notification restart command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
 msgstr "Командата за рестарт на бележките работи само с cl_cmd и sv_cmd.\n"
 
@@ -1080,150 +1087,154 @@ msgstr ""
 msgid "Mega health"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/items/item/jetpack.qc:20
+#: qcsrc/common/items/item/jetpack.qc:24
 msgid "Jet Pack"
 msgstr "Реактивна раница"
 
-#: qcsrc/common/items/item/jetpack.qc:56
+#: qcsrc/common/items/item/jetpack.qc:59
 msgid "Fuel regen"
 msgstr "Гориво"
 
-#: qcsrc/common/items/item/powerup.qc:20
+#: qcsrc/common/items/item/powerup.qc:16
 msgid "Strength"
 msgstr "Сила"
 
-#: qcsrc/common/items/item/powerup.qc:38
+#: qcsrc/common/items/item/powerup.qc:34
 msgid "Shield"
 msgstr "Щит"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qc:736
+#: qcsrc/common/mapinfo.qc:731
 #, no-c-format
 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
 msgstr "@!#%'n хвърляне на туба"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:66
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:77
 msgid "Deathmatch"
 msgstr "Deathmatch"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:66
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:77
 msgid "Score as many frags as you can"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:68
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:79
 msgid "Last Man Standing"
 msgstr "Last Man Standing"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:68
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:79
 msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:70
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:81
 msgid "Race"
 msgstr "Race"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:70
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:81
 msgid "Race against other players to the finish line"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:84
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:95
 msgid "Race CTS"
 msgstr "Race CTS"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:84
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:95
 msgid "Race for fastest time."
-msgstr ""
+msgstr "Състезавай се за най-бързо време."
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:87
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:98
 msgid "Help your team score the most frags against the enemy team"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:87
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:98
 msgid "Team Deathmatch"
 msgstr "Team Deathmatch"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:101
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:112
 msgid "Capture the Flag"
 msgstr "Capture the Flag"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:101
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:112
 msgid ""
 "Find and bring the enemy flag to your base to capture it, defend your base "
 "from the other team"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:104
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:115
 msgid "Clan Arena"
 msgstr "Clan Arena"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:104
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:115
 msgid "Kill all enemy teammates to win the round"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:118
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:129
 msgid "Capture and defend all the control points to win"
-msgstr ""
+msgstr "Превземи и защитавай всички контролни точки, за да спечелиш."
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:118
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:129
 msgid "Domination"
 msgstr "Domination"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:131
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:142
 msgid "Gather all the keys to win the round"
-msgstr ""
+msgstr "Събери всички ключове, за да спечелиш рунда."
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:131
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:142
 msgid "Key Hunt"
 msgstr "Key Hunt"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:144
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:155
 msgid "Assault"
 msgstr "Assault"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:144
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:155
 msgid ""
 "Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
 "out"
 msgstr ""
+"Унищожи препятствията, за да намериш и разрушиш противниковото ядро преди да "
+"изтече времето."
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:147
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:158
 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
 msgstr ""
+"Завземи контролните точки, за да достигнеш и разрушиш противниковия "
+"генератор."
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:147
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:158
 msgid "Onslaught"
 msgstr "Onslaught"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:149
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:160
 msgid "Nexball"
 msgstr "Nexball"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:149
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:160
 msgid "Shoot and kick the ball into the enemies goal, keep your goal clean"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:152
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:163
 msgid "Freeze Tag"
 msgstr "Freeze Tag"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:152
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:163
 msgid ""
 "Kill enemies to freeze them, stand next to teammates to revive them, freeze "
 "the most enemies to win"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:166
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:177
 msgid "Hold the ball to get points for kills"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:166
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:177
 msgid "Keepaway"
 msgstr "Keepaway"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:168
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:179
 msgid "Invasion"
 msgstr "Invasion"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:168
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:179
 msgid "Survive against waves of monsters"
 msgstr ""
 
@@ -1231,33 +1242,33 @@ msgstr ""
 msgid "It's your turn"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:324
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:6
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:330
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qh:6
 msgid "Quit"
 msgstr "Изход"
 
-#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:329
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:335
 msgid "Invite"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:371
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:377
 msgid "Current Game"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:396
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:402
 msgid "Exit Menu"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:408
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:23
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:414
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:16
 msgid "Create"
 msgstr "Създаване"
 
-#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:411
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:417
 msgid "Join"
 msgstr "Присъединяване"
 
-#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:481
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:487
 msgid "Minigames"
 msgstr ""
 
@@ -1294,7 +1305,7 @@ msgid "Editor"
 msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1126
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:50
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:37
 msgid "Save"
 msgstr "Запазване"
 
@@ -1311,7 +1322,7 @@ msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:378
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:602
-#: qcsrc/common/minigames/minigame/snake.qc:724
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/snake.qc:725
 msgid "You win!"
 msgstr ""
 
@@ -1409,24 +1420,24 @@ msgstr ""
 msgid "Jump a piece over another to capture it"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/minigames/minigame/snake.qc:718
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/snake.qc:719
 msgid "Game over!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/minigames/minigame/snake.qc:723
-#: qcsrc/common/minigames/minigame/snake.qc:728
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/snake.qc:724
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/snake.qc:729
 msgid "You ran out of lives!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/minigames/minigame/snake.qc:731
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/snake.qc:732
 msgid "Press an arrow key to begin the game"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/minigames/minigame/snake.qc:735
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/snake.qc:736
 msgid "Avoid the snake's body, collect the mice!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/minigames/minigame/snake.qc:737
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/snake.qc:738
 msgid "Avoid the screen edges and the snake's body, collect the mice!"
 msgstr ""
 
@@ -1435,7 +1446,7 @@ msgid "Single Player"
 msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qc:16
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:18
 msgid "Mage"
 msgstr "Mage"
 
@@ -1444,12 +1455,12 @@ msgid "Mage spike"
 msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qc:16
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:17
 msgid "Shambler"
 msgstr "Shambler"
 
 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qc:16
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:16
 msgid "Spider"
 msgstr "Spider"
 
@@ -1458,7 +1469,7 @@ msgid "Spider attack"
 msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qc:16
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:19
 msgid "Wyvern"
 msgstr "Wyvern"
 
@@ -1467,7 +1478,7 @@ msgid "Wyvern attack"
 msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qc:16
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:15
 msgid "Zombie"
 msgstr "Zombie"
 
@@ -1480,7 +1491,7 @@ msgid "Resistance"
 msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:20
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qc:79
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qc:81
 msgid "Speed"
 msgstr "Скорост"
 
@@ -1493,8 +1504,8 @@ msgid "Bash"
 msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:48
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:96
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:188
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:87
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:179
 msgid "Vampire"
 msgstr "Вампир"
 
@@ -1511,114 +1522,74 @@ msgid "Jump"
 msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:80
-msgid "Flight"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:88
 msgid "Invisible"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:97
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:89
 msgid "Inferno"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:105
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:97
 msgid "Swapper"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:113
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:105
 msgid "Magnet"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.qh:11
-msgid "Buff"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:14
-msgid "Draw damage dealt. 0: disabled, 1: enabled"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:15
-msgid "How to format the damage text. 1$ is health, 2$ is armor, 3$ is both"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:16
-msgid "Default damage text color"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:17
-msgid "Damage text uses weapon color"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:18
-msgid "Damage text font size"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:19
-msgid "Damage text initial alpha"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:20
-msgid "Damage text lifetime in seconds"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:21
-msgid "Damage text move direction"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:22
-msgid "Damage text offset"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:113
+msgid "Luck"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:23
-msgid "Damage text spawned within this range is accumulated"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.qh:7
+msgid "Buff"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:78
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:85
 msgid "<= 0: disabled, >= 1: spectators, >= 2: players, >= 3: all players"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:139
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:146
 msgid "Damage text"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:148
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:156
 msgid "Draw damage numbers"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:150
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:158
 msgid "Font size:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:153
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:163
 msgid "Accumulate range:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:156
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:168
 msgid "Lifetime:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:159
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:61
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:108
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:66
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:115
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/damagetext.qc:173
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:102
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:60
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:109
 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:757
 msgid "Color:"
 msgstr "Цвят:"
 
 #: qcsrc/common/mutators/mutator/hook/hook.qc:2
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:56
 msgid ""
 "let players spawn with the grappling hook which allows them to pull "
 "themselves up"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qc:43
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qc:45
 msgid "Extra life"
 msgstr "Допълнителен живот"
 
-#: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qc:61
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qc:63
 msgid "Invisibility"
 msgstr "Невидимост"
 
@@ -1820,31 +1791,26 @@ msgstr "Спам"
 msgid "%s needing help!"
 msgstr "%s се нужда е от помощ!"
 
-#: qcsrc/common/net_notice.qc:81
+#: qcsrc/common/net_notice.qc:79
 msgid "^1Server notices:"
 msgstr "^1Сървъра обявява: "
 
-#: qcsrc/common/net_notice.qc:83
+#: qcsrc/common/net_notice.qc:81
 #, c-format
 msgid "^7%s (^3%d sec left)"
 msgstr "^7%s (^3%d сек. остават)"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:218
-#, c-format
-msgid "^BG%s^BG is connecting..."
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/notifications.inc:219
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:221
 msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
 msgstr ""
 "^F4NOTE: ^BGЧатът между зрителите не се изпраща до играите по време на мач"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:220
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:223
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
 msgstr "^BG%s^BG открадна ^TC^TT^BG знаме"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:221
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:224
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
@@ -1853,17 +1819,17 @@ msgstr ""
 "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F1%s^BG секунди, подобрявайки рекорда на "
 "^BG%s^BG от ^F2%s^BG секудни"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:222
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:225
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG captured the flag"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:223
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:226
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
 msgstr "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F1%s^BG секунди"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:224
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:227
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
@@ -1872,31 +1838,31 @@ msgstr ""
 "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F2%s^BG секунди, като не успя да подобри "
 "рекорда на ^BG%s^BG от ^F1%s^BG секудни"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:225
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:228
 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе върнато в базата от собственика си"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:226
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:229
 msgid "^BGThe flag was returned by its owner"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:227
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:230
 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе унищожено и върнато в базата"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:228
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:231
 msgid "^BGThe flag was destroyed and returned to base"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:229
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:232
 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе изтървано и върнато в базата"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:230
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:233
 msgid "^BGThe flag was dropped in the base and returned itself"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:231
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:234
 msgid ""
 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
 "base"
@@ -1904,11 +1870,11 @@ msgstr ""
 "^BG ^TC^TT^BG знаме бе изпуснато и падна на недостижимо място. То бе върнато "
 "в базата"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:232
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:235
 msgid "^BGThe flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to base"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:233
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:236
 #, c-format
 msgid ""
 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
@@ -1917,174 +1883,176 @@ msgstr ""
 "^BG ^TC^TT^BG знаме нямаше търпение и се върна в базата след ^F1%.2f^BG "
 "секудни"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:234
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:237
 #, c-format
 msgid ""
 "^BGThe flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned itself"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:235
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:238
 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе върнато в базата"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:236
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:239
 msgid "^BGThe flag has returned to the base"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:237
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:240
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
 msgstr "^BG%s^BG изгуби ^TC^TT^BG знаме"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:238
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:241
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG lost the flag"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:239
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:242
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
 msgstr "BG%s^BG получи ^TC^TT^BG знаме"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:240
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:243
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG got the flag"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:241 qcsrc/common/notifications.inc:242
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:244
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:245
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
 msgstr "^BG%s^BG върна ^TC^TT^BG знаме"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:243 qcsrc/common/notifications.inc:481
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:247
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:519
 #, c-format
 msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:244
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:249
 msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:245
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:251
 msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:246
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:253
 msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:247
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:254
 msgid "^F2You will spectate in the next round"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:248
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:256
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was killed by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:248
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:256
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was scored against by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:249
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:257
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе нечестно елиминиран от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:250
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:258
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе удавен от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:251
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:259
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе заземен от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:252
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:260
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 се разгорещи от стрелбата на ^BG%s^K1 ^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:252
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:260
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе изпепелен от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:253
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:261
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе сготвен от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:254
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:262
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed infront of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе избутан пред чудовище от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:255
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:263
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан от  Nade-то на ^BG%s^K1 %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:256
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:264
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:256
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:264
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:257
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:265
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:258
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:266
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:259
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:267
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:260
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:268
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе застрелян във въздуха от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:261
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:269
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе смален от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:262
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:270
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе консервиран от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:263
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:271
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
 msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 се опита да окупира телепорта на ^BG%s^K1's но бе издухан в "
 "пространството%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:263
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:271
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе теле-убит от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:264
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:272
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 се спомина в инцидент с ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:265
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:273
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
@@ -2092,35 +2060,35 @@ msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 бе хванат от взирвната вълна когато ^BG%s^K1's Bumblebee "
 "експлодира%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:266
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:274
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
 msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 видя прекрасната светлина от  Bumblebee оръжието на ^BG%s^K1 %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:267
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:275
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе премазат от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:268
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:276
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе покосен от купчината бомби на ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:269
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:277
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 не можа да устои на розовите пръски на ^BG%s^K1  %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:270
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:278
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
 msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 бе хваната от взривната вълна когато експлодира Raptor-а на ^BG"
 "%s^K1 %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:271
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:279
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
@@ -2128,544 +2096,569 @@ msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 бе хванат от взривната вълна когато експлодира Spiderbot-а на ^BG"
 "%s^K1 %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:272
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:280
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разкъсан от Spiderbot%s%s  на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:273
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:281
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан на парчета от Spiderbot на ^BG%s^K1's %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:274
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:282
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
 msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 бе настигнат от взривната вълна когато Racer-а на  ^BG%s^K1 "
 "експлодира%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:275
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:283
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе захванат от болтовете на Racer-а на ^BG%s^K1's %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:276
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:284
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 не можа да намери скривалище от ^BG%s^K1's Racer%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:277
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:285
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе хвърлен в света на агонията от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:278
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:287
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе преместен в %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:279
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:288
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 стана враг с Lord of Teamplay%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:280
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:289
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 си помисли че е намерил добра снайперистка зона%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:281
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:290
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 нечестно се самоострани%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:283
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:292
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 не можа да стигне собствения си дъх%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:283
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:292
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе твърде дълго във водата%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:284
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:293
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 удари земята с твърде много сила%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:284
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:293
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 удари земята с изпръщяване%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:285
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:294
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 стана твърде хрупкав%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:285
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:294
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 се разгорещи%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:286
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:295
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 почина%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:287
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:296
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 откри гореща зона%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:287
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:296
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 се превърна в гореща шлака%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:288
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:297
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе взривен от Магьосник%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:289
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:298
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Shambler%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1's показа опъкото си от Shambler%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:290
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:299
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Shambler%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе премазан от Shambler%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:291
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:300
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Shambler%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе покосен от Shambler%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:292
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:301
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе охапан от Spider%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:293
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:302
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе оцелен с огенено кълбо от Wyvern%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:294
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:303
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 се присъедини към Зомбитата%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:295
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:304
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 получи урок по кунг-фу от Зомби%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:296 qcsrc/common/notifications.inc:298
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:305
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:307
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 усвои самонараняването%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:297
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:306
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:297
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:306
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:299
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:308
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:299
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:308
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:300
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:309
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:301
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:310
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
 msgstr "^BG%s^K1 умря%s%s. Живота няма смисъл без муниции?"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:301
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:310
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 остана без муниции%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:302
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 изгни%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:303
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:312
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 стана на падаща звезда%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:304
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:313
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе изтънен%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:305
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:314
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 не можа да понесе повече%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:306
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:315
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 е съхранен за идващите векове%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:307
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:316
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 премина към %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:308
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:317
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 почина инцидентно%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:309
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:318
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 се вряза в кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:310
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:319
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от eWheel кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:311
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:320
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе прихванат от огъня на FLAC кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:312
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:321
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от Hellion кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:313
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:322
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 не успя да се скрие от Hunter кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:314
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:323
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе надупчен на решето от Machinegun кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:315
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:324
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе превърнат в тлееща жар от MLRS кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:316
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:325
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе избутан от кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:317
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:326
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 получи порция супергореща плазма от кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:318
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:327
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе еликтрифициран от кула Тесла%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:319
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:328
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 получи порция оловно обогатяване от Walker кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:320
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:329
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе прободен от Walker кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:321
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:330
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от Walker кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:322
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:331
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Bumblebee експлозия%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:323
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:332
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе смазан от превозно средство%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:324
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:333
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе прихванат от Raptor бомба%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:325
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:334
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Raptor експлозия%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:326
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:335
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Spiderbot експлозия%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:327
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:336
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе раздробен на парчета от Spiderbot ракета%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:328
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:337
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Racer експлозия%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:329
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:338
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 не можа да намери укритие от Racer ракета%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:331
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:341
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе предаден от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:332
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:343
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s %s every %s seconds)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:333
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:345
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе замразен от ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:334
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:346
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен от ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:335
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:347
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен чрез пропадане"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:336
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:348
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:337
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:349
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s second(s)"
 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен автоамтично след %s секунди(а)"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:338 qcsrc/common/notifications.inc:572
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:350
+#, c-format
+msgid "^BG%s^K1 froze themself"
+msgstr "^BG%s^K1 се замрази"
+
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:352
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:621
 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
 msgstr "^TC^TT^BG тийм спечели рунда"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:339 qcsrc/common/notifications.inc:573
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:353
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:622
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG wins the round"
 msgstr "^BG%s^BG спечели рунда"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:340 qcsrc/common/notifications.inc:478
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:354
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:514
 msgid "^BGRound tied"
 msgstr "^BGРунда е равен"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:341 qcsrc/common/notifications.inc:479
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:355
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:515
 msgid "^BGRound over, there's no winner"
 msgstr "^BGРунда приключи без победител"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:342
-#, c-format
-msgid "^BG%s^K1 froze themself"
-msgstr "^BG%s^K1 се замрази"
-
-#: qcsrc/common/notifications.inc:343
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:357
 #, c-format
 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
 msgstr "^BGОбожествяването Ви ви спести %s точки на поражение, мошеник!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:344
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:359
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:345
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:360
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:346 qcsrc/common/notifications.inc:577
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:361
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:629
 #, c-format
 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:347 qcsrc/common/notifications.inc:578
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:362
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:630
 #, c-format
 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:348 qcsrc/common/notifications.inc:579
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:364
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:633
 #, c-format
 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
 msgstr "^BGВие нямате ^F1%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:349 qcsrc/common/notifications.inc:580
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:365
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:634
 #, c-format
 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
 msgstr "^BGВие изпуснахте ^F1%s^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:350 qcsrc/common/notifications.inc:581
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:366
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:635
 #, c-format
 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
 msgstr "^BGВие получихте ^F1%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:351 qcsrc/common/notifications.inc:582
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:367
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:636
 #, c-format
 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
 msgstr "^BGНямате достатъчно муниции за ^F1%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:352 qcsrc/common/notifications.inc:583
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:368
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:637
 #, c-format
 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
 msgstr "^F1%s %s^BG не може да стреля, но неговото ^F1%s^BG може"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:353 qcsrc/common/notifications.inc:584
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:369
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:638
 #, c-format
 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
 msgstr "^F1%s^BG не е ^F4налично^BG на тази карта"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:354
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:371
+#, c-format
+msgid "^BG%s^BG is connecting..."
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:372
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 connected"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:355
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:373
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 connected and joined the ^TC^TT team"
 msgstr "^BG%s^F3 се свърза и се присъедини към ^TC^TT отбор"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:356
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:374
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
 msgstr "^BG%s^F3 играе в момента"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:357 qcsrc/common/notifications.inc:587
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:375
+#, c-format
+msgid "^BG%s^F3 is now playing on the ^TC^TT team"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:377
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:643
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
 msgstr "^BG%s^BG изтърва топката!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:358 qcsrc/common/notifications.inc:588
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:378
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
 msgstr "^BG%s^BG получи топката!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:359
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:380
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
 msgstr "^BG%s^BG получи ключа за ^TC^TT отбор"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:360
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:381
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
 msgstr "^BG%s^BG изтърва ^TC^TT Ключ"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:361
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:382
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
 msgstr "^BG%s^BG изгуби ^TC^TT Ключ"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:362
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:383
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
 msgstr "^BG%s^BG задигна ^TC^TT Ключ"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:363
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:385
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
 msgstr "^BG%s^F3 е задържан"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:364
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:386
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
 msgstr "^BG%s^F3 няма повече животи"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:365
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:388
 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
 msgstr "^BGЧудовищата в момента са спряни"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:366
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:390
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG captured %s^BG control point"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:367
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:391
 #, c-format
 msgid "^TC^TT^BG team %s^BG control point has been destroyed by %s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:368
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:392
 msgid "^TC^TT^BG generator has been destroyed"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:369
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:393
 msgid "^TC^TT^BG generator spontaneously combusted due to overtime!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:370
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:395
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
 msgstr "^BG%s^K1 получи Невидимост"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:371
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:396
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
 msgstr "^BG%s^K1 получи Щит"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:372
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:397
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
 msgstr "^BG%s^K1 получи Скорост"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:373
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:398
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
 msgstr "^BG%s^K1 получи Скорост"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:374
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:400
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
 msgstr "^BG%s^F3 се изключи"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:375
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:401
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 was kicked for idling"
 msgstr "^BG%s^F3 бе изхвърлен заради отсъствие"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:376
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:402
 msgid ""
 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
 "spectators aren't allowed at the moment."
@@ -2673,42 +2666,42 @@ msgstr ""
 "^F2Бяхте изхвърлен от сървъра, защото вие сте наблюдател, а в момента не са "
 "допустими наблюдатели."
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:377
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:403
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 is now spectating"
 msgstr "^BG%s^F3 е наблюдател"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:378
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:405
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
 msgstr "^BG%s^BG напусна състезанието"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:379
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:406
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
 msgstr "^BG%s^BG не можа да подобри своето %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:380
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:407
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
 msgstr "^BG%s^BG не можа да подобри %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:381
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:408
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
 msgstr "^BG%s^BG приключи състезанието"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:382
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:409
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
 msgstr "^BG%s^BG подобри рекорда на %s^BG, %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:383
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:410
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
 msgstr "^BG%s^BG подобри своето %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:384
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:411
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
@@ -2717,23 +2710,23 @@ msgstr ""
 "^BG%s^BG счупи рекорда с ^F2%s^BG, но за жалост няма UID и няма да бъде "
 "записан."
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:385
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:412
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
 msgstr "^BG%s^BG получи %s%s^BG място с рекорд от %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:386
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:414
 #, c-format
 msgid ""
 "^F4You have been invited by ^BG%s^F4 to join their game of ^F2%s^F4 "
 "(^F1%s^F4)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:387
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:416
 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
 msgstr "^TC^TT ^BGотбор отбеляза"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:388
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:418
 #, c-format
 msgid ""
 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
@@ -2742,20 +2735,20 @@ msgstr ""
 "^F2Трябва да станете играч в следващите %s иначе ще бъдете изхрълени, защото "
 "зяпачите не са позволени за момента!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:389
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:420
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
 msgstr "^BG%s^K1 задигна Суперуръжие"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:390
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:422
 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:391
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:423
 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:392
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:425
 #, c-format
 msgid ""
 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
@@ -2764,14 +2757,14 @@ msgstr ""
 "^F4БЕЛЕЖКА: ^BGСървърът използва ^F1Xonotic %s (beta)^BG, а вие имате "
 "^F2Xonotic %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:393
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:426
 #, c-format
 msgid ""
 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
 msgstr ""
 "^F4БЕЛЕЖКА: ^BGСървърът използва ^F1Xonotic %s^BG, а вие имате ^F2Xonotic %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:394
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:427
 #, c-format
 msgid ""
 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
@@ -2780,339 +2773,345 @@ msgstr ""
 "^F4БЕЛЕЖКА: ^F1Xonotic %s^BG е наличен, а вие използвате ^F2Xonotic %s^BG - "
 "посетете адрес ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:395
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:429
 #, c-format
 msgid "^F3SVQC Build information: ^F4%s"
 msgstr "^F3SVQC Информация за версията: ^F4%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:396
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:431
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1  свири на @!#%%-ия Акордеон%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:397
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:432
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ия Акордеон%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:398
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:433
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:399
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:434
+#, c-format
+msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Arc bolts%s%s"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:435
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:400
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:436
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:401
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:437
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 усети силното дърпане от Crylink%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:402
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:438
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 усети силното дърпане на собствения си Crylink%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:403
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:439
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 изяде ракета%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:404
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:440
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got too close ^BG%s^K1's rocket%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе твърде близо до ракета%s%s на ^BG%s^K1 "
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:405
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:441
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:406
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:442
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан на парчета от Electro болт%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:407
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:443
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
 msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 усети наелектризирания въздух от Electro комбо%s%s на  ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:408
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:444
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:409
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:445
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:410
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:446
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:411
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:447
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 се приближи твърде близо до  огненото кълбо%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:412
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:448
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе изгорен от огнената мина%s%s на  ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:413
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:449
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 трябваше да използва по-малко оръжие%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:414
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:450
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 забрави за своята огнена мина%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:415
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:451
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разбит от ракетите  Hagar%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:416
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:452
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разбит от ракетите Hagar rockets%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:417
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:453
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 си играеше със своите миниатюрни ракети Hagar%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:418
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:454
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе нарязан на парчета от HLAC%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:419
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:455
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 стана прекалено скоклив със своята HLAC%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:420
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:456
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:421
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:457
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:422
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:458
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе хванат от гравитиращата Hook бомба%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:423
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:459
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1 свири на @!#%%-ата Klein Bottle%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:424
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:460
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ата Klein Bottle%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:425
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:461
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе убит с Machine Gun%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:426
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:462
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе направен на решето от Machine Gun%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:427 qcsrc/common/notifications.inc:650
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:463
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:729
 #, c-format
 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:428
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:464
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 се приближи твърде близо до мината на ^BG%s^K1    %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:429
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:465
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 забрави за собствената си мина%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:430
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:466
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе твърде близо до гранатата Mortar%s%s на ^BG%s^K1's "
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:431
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:467
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 изяде граната Mortar %s%s от ^BG%s^K1's"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:432
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:468
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 не видя собствената си Mortar граната%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:433
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:469
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 се самовзриви със собствената си Mortar%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:434
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:470
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе улучен от прикритие с Rifle от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:435
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:471
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 умря от градушката от куршуми на ^BG%s^K1 с Rifle %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:436
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:472
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
 msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 не успя да се прикрие от градушката от куршуми на ^BG%s^K1 с "
 "Rifle %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:437
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:473
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 не успя да се прикрие от Rifle%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:438
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:474
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:439
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:475
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:440
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:476
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:441
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:477
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:442
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:478
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе помлян от Seeker ракети%s%s  на ^BG%s^K1's "
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:443
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:479
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе маркиран от  Seeker%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:444
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:480
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 си играеше с малките Seeker ракети%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:445
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:481
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:446
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:482
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:447
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:483
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе застрелян от Shotgun%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:448
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:484
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 наплляска ^BG%s^K1 с огромен Shotgun%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:449
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:485
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 сега размишлява във формата на телепорти%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:450
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:486
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1 свиреше на @!#%%-ата Tuba%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:451
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:487
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ата Tuba%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:452
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:488
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:453
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:489
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:471
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:504
 msgid "^F4You are now alone!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:472
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:506
 msgid "^BGYou are attacking!"
 msgstr "^BGВие атакувате!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:473
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:507
 msgid "^BGYou are defending!"
 msgstr "^BGВие отбранявате!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:474
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:509
 msgid "^F4Begin!"
 msgstr "^F4Начало!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:475
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:510
 msgid "^F4Game starts in ^COUNT"
 msgstr "^F4Играта започва след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:476
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:511
 msgid "^F4Round starts in ^COUNT"
 msgstr "^F4Рунда започва след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:477
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:512
 msgid "^F4Round cannot start"
 msgstr "^F4Рунда не може да започне"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:480
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:517
 msgid "^F2Don't camp!"
 msgstr "^F2Недей да кампваш!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:482
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:521
 msgid ""
 "^BGYou are now free.\n"
 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
@@ -3122,239 +3121,239 @@ msgstr ""
 "^BGЧувствайте се свободен да ^F2плените^BG отново вражеското знаме\n"
 "^BGако симислите, че ще успеете."
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:483
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:522
 msgid "^BGThis flag is currently inactive"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:484
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:523
 msgid ""
 "^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag(s)\n"
 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
 "^BGMake some defensive scores before trying again."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:485
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:524
 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
 msgstr "^BGВие пленихте ^TC^TT^BG знаме!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:486
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:525
 msgid "^BGYou captured the flag!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:487
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:526
 #, c-format
 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
 msgstr "^BGТвърде много хвърляния на знамето! Хвърлянето е забранено за %s."
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:488
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:527
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
 msgstr "^BG%s^BG предаде ^TC^TT^BG знаме на %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:489
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:528
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG passed the flag to %s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:490
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:529
 #, c-format
 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
 msgstr "^BGПолучихте ^TC^TT^BG знаме от %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:491
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:530
 #, c-format
 msgid "^BGYou received the flag from %s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:492
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:531
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG requests you to pass the flag%s"
 msgstr "^BG%s^BG изисква да му подадете знамето%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:493
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:532
 #, c-format
 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
 msgstr "^BGИзисквате от %s^BG да ви предаде знамето"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:494
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:533
 #, c-format
 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
 msgstr "^BGПредаохте ^TC^TT^BG знаме на %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:495
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:534
 #, c-format
 msgid "^BGYou passed the flag to %s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:496
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:535
 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
 msgstr "^BGВие получихте ^TC^TT^BG знаме!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:497
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:536
 msgid "^BGYou got the flag!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:498
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:537
 #, c-format
 msgid "^BGYou got your %steam^BG's flag, return it!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:499
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:538
 #, c-format
 msgid "^BGYou got the %senemy^BG's flag, return it!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:500
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:539
 #, c-format
 msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
 msgstr "^BGВрагът %s^BG открадна вашето знаме! Върнете го!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:501
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:540
 #, c-format
 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
 msgstr "^BGВрагът %s (^BG%s%s)^BG открадна вашето знаме! Върнете го!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:502
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:541
 #, c-format
 msgid "^BGThe %senemy^BG got the flag! Retrieve it!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:503
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:542
 #, c-format
 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got the flag! Retrieve it!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:504
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:543
 #, c-format
 msgid "^BGThe %senemy^BG got their flag! Retrieve it!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:505
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:544
 #, c-format
 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got their flag! Retrieve it!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:506
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:545
 #, c-format
 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:507
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:546
 #, c-format
 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:508
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:547
 #, c-format
 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
 msgstr "^BGТвоя %sсъотборник^BG взе знамето! Защитавай го!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:509
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:548
 #, c-format
 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
 msgstr "^BGТвоя %sсъотборник (^BG%s%s)^BG взе знамето! Защитавай го!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:510
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:549
 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
 msgstr "^BGВие върнахте ^TC^TT^BG знаме!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:511
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:550
 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
 msgstr "^BGПат! Враговете вече те виждат на радара!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:512
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:551
 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
 msgstr "^BGПат! Знаменосците могат да бъдат забелязани от враговете на радара!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:513
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:553
 #, c-format
 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
 msgstr "^K3%sВие улучихте ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:513
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:553
 #, c-format
 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
 msgstr "^K3%sВие отбелязахте срещу ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:514
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:554
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
 msgstr "^K1%sБяхте улучен от ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:514
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:554
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
 msgstr "^K1%s ^BG%s ви отбеляза попадение"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:515
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:555
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s^BG%s"
 msgstr "^K1%sБяхте улучен от ^BG%s^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:515
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:555
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^BG%s"
 msgstr "^K1%s ^BG%s^BG%s ви отбеляза попадение"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:516
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:556
 #, c-format
 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s^BG%s"
 msgstr "^K3%sВие улучихте ^BG%s^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:516
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:556
 #, c-format
 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s^BG%s"
 msgstr "^K3%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:517
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:557
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
 msgstr "^K1%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^K1 докато те пишеха"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:517
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:557
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
 msgstr "^K1%sВие уличихте ^BG%s докато той пишеше"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:518
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:558
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing!"
 msgstr "^K1%s    ^BG%s^K1 ви направи точки докато писахте!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:518
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:558
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
 msgstr "^K1%sБяхте убит от ^BG%s докато писахте"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:519
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:559
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing^BG%s"
 msgstr "^K1%s ^BG%s^K1 ви отбеляза докато писахте^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:519
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:559
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s^BG%s"
 msgstr "^K1%s ^BG%s^BG%s ви уби докато писахте"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:520
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:560
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing^BG%s"
 msgstr "^K1%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^K1 докато те писаха^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:520
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:560
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s^BG%s"
 msgstr "^K1%sБяхте убит докато писахте ^BG%s^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:521
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:562
 msgid "^BGPress ^F2DROPWEAPON^BG again to toss the nade!"
 msgstr "^BGНатиснете ^F2DROPWEAPON^BG отново за да хвърлите гранатата!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:522
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:563
 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:523
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:565
 #, c-format
 msgid ""
 "^BGYou have been moved into a different team\n"
@@ -3363,217 +3362,217 @@ msgstr ""
 "^BGБяхте прехвърлен в друг отбор\n"
 "Сега сте в: %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:524
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:566
 msgid "^K1Don't go against your team mates!"
 msgstr "^K1Не се противопоставяйте на съотборниците си!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:524
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:566
 msgid "^K1Don't shoot your team mates!"
 msgstr "^K1Не стреляйте по съотборниците си!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:525
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:567
 msgid "^K1Die camper!"
 msgstr "^K1Умри, палаткаджия!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:525
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:567
 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
 msgstr "^K1Преосмисли тактиката си, палаткаджия!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:526
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:568
 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
 msgstr "^K1Вие нечестно се самоотстранихте!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:527
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:569
 #, c-format
 msgid "^K1You were %s"
 msgstr "^K1Вие бяхте %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:528
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:570
 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
 msgstr "^K1Не можахте да задържите дъха си!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:529
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:571
 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
 msgstr "^K1Ударухте земята с изпръщяване!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:530
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:572
 msgid "^K1You felt a little too hot!"
 msgstr "^K1Вие се разгорещихте!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:530
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:572
 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
 msgstr "^K1Станахте твърде хрупкав!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:531
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:573
 msgid "^K1You killed your own dumb self!"
 msgstr "^K1Самоубихте се!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:531
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:573
 msgid "^K1You need to be more careful!"
 msgstr "^K1Трябва да бъдете по-предпазлив"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:532
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:574
 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
 msgstr "^K1Не можахте да издържите на горещината!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:533
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:575
 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
 msgstr "^K1Трябва да внимавате за чудовища!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:533
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:575
 msgid "^K1You were killed by a monster!"
 msgstr "^K1Бяхте убит от чудовище!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:534
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:576
 msgid "^K1Tastes like chicken!"
 msgstr "^K1Има вкус на пиле!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:534
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:576
 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
 msgstr "^K1Забравихте да върнете щифта на мястото му!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:535
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:577
 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:536
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:578
 msgid "^K1You felt a little chilly!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:536
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:578
 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:537
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:579
 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:538
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:580
 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
 msgstr "^K1Съживявате се заради липса на муниции..."
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:538
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:580
 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
 msgstr "^K1Бяхте убит защото останахте без муниции..."
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:539
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:581
 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
 msgstr "^K1Остаряхте без да вземете своето лекарство"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:539
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:581
 msgid "^K1You need to preserve your health"
 msgstr "^K1Трябва да пазите своето здраве"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:540
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:582
 msgid "^K1You became a shooting star!"
 msgstr "^K1Превърнахте се на падаща звезда!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:541
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:583
 msgid "^K1You melted away in slime!"
 msgstr "^K1Стопихте се в калта!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:542
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:584
 msgid "^K1You committed suicide!"
 msgstr "^K1Извършихте самоубийство!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:542
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:584
 msgid "^K1You ended it all!"
 msgstr "^K1Вие приключихте всичко!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:543
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:585
 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
 msgstr "^K1Затънахте в тресавището!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:544
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:586
 #, c-format
 msgid "^BGYou are now on: %s"
 msgstr "^BGСега сте в: %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:545
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:587
 msgid "^K1You died in an accident!"
 msgstr "^K1Умряхте в инцидент!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:546
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:588
 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
 msgstr "^K1Имахте неочаквана среща с кула!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:546
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:588
 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
 msgstr "^K1Бяхте покосен от кула!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:547
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:589
 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
 msgstr "^K1Имахте неочаквана среща с eWheel кула!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:547
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:589
 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
 msgstr "^K1Бяхте покосен от eWheel кула!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:548
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:590
 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
 msgstr "^K1Имахте злощастен сблъсък с кула Walker!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:548
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:590
 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
 msgstr "^K1Бяхте покосен от кула Walker!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:549
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:591
 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
 msgstr "^K1Бяхте хванат от взривната вълна на Bumblebee експлозия!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:550
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:592
 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
 msgstr "^K1Бяхте премазан от превозно средство!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:551
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:593
 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
 msgstr "^K1Вие бяхте хванат от Raptor бомба!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:552
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:594
 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
 msgstr "^K1Вие бяхте в центъра на Raptor експлозия!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:553
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:595
 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
 msgstr "^K1YВие бяхте хванат от взривната вълна на Spiderbot експлозия!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:554
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:596
 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
 msgstr "^K1Вие бяхте радробен на парченца от Spiderbot ракета!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:555
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:597
 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
 msgstr "^K1Вие бяхте хванат от взривната вълна на Racer експлозия!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:556
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:598
 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
 msgstr "^K1Вие не можахте да се скриете от Racer ракета!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:557
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:599
 msgid "^K1Watch your step!"
 msgstr "^K1Гледай къде ходиш!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:558
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:601
 #, c-format
 msgid "^K1Moron! You fragged ^BG%s^K1, a team mate!"
 msgstr "^K1Идиот! Вие улучихте ^BG%s^K1, съотборник!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:558
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:601
 #, c-format
 msgid "^K1Moron! You went against ^BG%s^K1, a team mate!"
 msgstr "^K1Идиот! Вие се противопоставихте на ^BG%s^K1, съотборник!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:559
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:602
 #, c-format
 msgid "^K1You were fragged by ^BG%s^K1, a team mate"
 msgstr "^K1Вие бяхте убит от ^BG%s^K1, съотборник"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:559
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:602
 #, c-format
 msgid "^K1You were scored against by ^BG%s^K1, a team mate"
 msgstr "^K1Отбелязаха ви точки от ^BG%s^K1, съотборник"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:560
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:604
 msgid ""
 "^K1Stop idling!\n"
 "^BGDisconnecting in ^COUNT..."
@@ -3581,71 +3580,79 @@ msgstr ""
 "^K1Спри да се мотаеш!\n"
 "^BGИзключване след ^COUNT..."
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:561
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:606
 #, c-format
 msgid "^BGYou need %s^BG!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:562
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:607
 #, c-format
 msgid "^BGYou also need %s^BG!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:563
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:608
 msgid "^BGDoor unlocked!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:564
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:610
 msgid "^F2You picked up some extra lives"
 msgstr "^F2Вие взехте няколко допълнителни живота"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:565
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:612
 #, c-format
 msgid "^K3You froze ^BG%s"
 msgstr "^K3Вие замръзихте ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:566
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:613
 #, c-format
 msgid "^K1You were frozen by ^BG%s"
 msgstr "^K1Бяхте замръзен от ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:567
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:614
 #, c-format
 msgid "^K3You revived ^BG%s"
 msgstr "^K3Вие съживихте ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:568
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:615
 msgid "^K3You revived yourself"
 msgstr "^K3Вие се съживихте"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:569
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:616
 #, c-format
 msgid "^K3You were revived by ^BG%s"
 msgstr "^K3Бяхте съживен от ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:570
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:617
 #, c-format
 msgid "^K3You were automatically revived after %s second(s)"
 msgstr "^K3Бяхте автоматично съживен след %s секунди(а)"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:571
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:619
 msgid "^BGThe generator is under attack!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:574
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:624
 msgid "^K1You froze yourself"
 msgstr "^K1Вие се замразихте"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:575
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:625
 msgid "^K1Round already started, you spawn as frozen"
 msgstr "^K1Рунда вече започна, появявате се замръзнал"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:576
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:627
 #, c-format
 msgid "^K1A %s has arrived!"
 msgstr "^K1A %s пристигна!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:585
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
+msgid "^BGYou got the ^F1Fuel regenerator"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:632
+msgid "^BGYou got the ^F1Jet pack"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
 msgid ""
 "^K1No spawnpoints available!\n"
 "Hope your team can fix it..."
@@ -3653,7 +3660,7 @@ msgstr ""
 "^K1Няма свободни места!\n"
 "Надявайте се отбора Ви да се справи с положението..."
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:586
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:641
 msgid ""
 "^K1You may not join the game at this time.\n"
 "The player limit reached maximum capacity."
@@ -3661,17 +3668,17 @@ msgstr ""
 "^K1В момента не може да се включите в играта.\n"
 "Броя на играчите достигна своя максимален капацитет."
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:589
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:645
 msgid "^BGYou picked up the ball"
 msgstr "^BGВие получихте топката"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:590
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:646
 msgid "^BGKilling people while you don't have the ball gives no points!"
 msgstr ""
 "^BGЗа убийството на играчи, докато не притежавате топката, не получавате "
 "точки!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:591
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:648
 msgid ""
 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
 "Help the key carriers to meet!"
@@ -3679,7 +3686,7 @@ msgstr ""
 "^BGВсички ключове са в ръцете на твоя отбор!\n"
 "Помогнете на ключоносителите да се срещнат!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:592
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:649
 msgid ""
 "^BGAll keys are in ^TC^TT team^BG's hands!\n"
 "Interfere ^F4NOW^BG!"
@@ -3687,7 +3694,7 @@ msgstr ""
 "^BGВсички ключове са в ръцете на ^TC^TT отбор^BG's !\n"
 "Попречете им ^F4ВЕДНАГА^BG!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:593
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:650
 msgid ""
 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
 "Meet the other key carriers ^F4NOW^BG!"
@@ -3695,23 +3702,23 @@ msgstr ""
 "^BGВсички ключове са в ръцете на твоя отбор!\n"
 "Срещнете се с другите притежатели на ключове ^F4ВЕДНАГА^BG!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:594
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:651
 msgid "^F4Round will start in ^COUNT"
 msgstr "^F4Рунда започва след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:595
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
 msgid "^BGScanning frequency range..."
 msgstr "^BGСканиране на честотите"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:596
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:653
 msgid "^BGYou are starting with the ^TC^TT Key"
 msgstr "^BGВие започвате с(ъс) ^TC^TT ключ"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:597
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:655
 msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:598
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:657
 #, c-format
 msgid ""
 "^BGWaiting for players to join...\n"
@@ -3720,34 +3727,34 @@ msgstr ""
 "^BGИзчакване на играчи...\n"
 "Необходими активни играчи за: %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:599
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:658
 #, c-format
 msgid "^BGWaiting for %s player(s) to join..."
 msgstr "^BGИзчакване на %s допълнителни играчи(а)..."
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:600
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:660
 msgid "^BGYour weapon has been downgraded until you find some ammo!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:601
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:661
 msgid "^F4^COUNT^BG left to find some ammo!"
 msgstr "^F4^COUNT^BG остават за да намерите допълнителни муниции!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:602
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:662
 msgid "^BGGet some ammo or you'll be dead in ^F4^COUNT^BG!"
 msgstr ""
 "^BGНамерете допълнителни муниции или ще се споминате след ^F4^COUNT^BG!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:602
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:662
 msgid "^BGGet some ammo! ^F4^COUNT^BG left!"
 msgstr "^BGНамерете муниции! ^F4^COUNT^BG остават!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:603
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:663
 #, c-format
 msgid "^F2Extra lives remaining: ^K1%s"
 msgstr "^F2Оставащи допълнителни животи: ^K1%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:605
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:667
 #, c-format
 msgid ""
 "^F2^COUNT^BG until weapon change...\n"
@@ -3756,56 +3763,56 @@ msgstr ""
 "^F2^COUNT^BG до смяната на следващото оръжие...\n"
 "Следващо оръжие: ^F1%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:606
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:668
 #, c-format
 msgid "^F2Active weapon: ^F1%s"
 msgstr "^F2Активно оръжие: ^F1%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:607
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:670
 msgid "^BGPress ^F2DROPWEAPON^BG again to toss the grenade!"
 msgstr "^BGНатиснете ^F2DROPWEAPON^BG отново за да метнете гранатата!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:608
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:672
 #, c-format
 msgid "^BGYou captured %s^BG control point"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:609
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:673
 #, c-format
 msgid "^TC^TT^BG team captured %s^BG control point"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:610
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:674
 msgid "^BGThis control point currently cannot be captured"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:611
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:675
 msgid ""
 "^BGThe enemy generator cannot be destroyed yet\n"
 "^F2Capture some control points to unshield it"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:612
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:676
 msgid "^BGThe ^TCenemy^BG generator is no longer shielded!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:613
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:677
 msgid ""
 "^K1Your generator is NOT shielded!\n"
 "^BGRe-capture control points to shield it!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:614
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:678
 #, c-format
 msgid "^BGPress ^F2DROPFLAG%s^BG to teleport"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:615
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:679
 #, c-format
 msgid "^BGTeleporting disabled for %s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:616
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:681
 msgid ""
 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
 "Keep fragging until we have a winner!"
@@ -3813,7 +3820,7 @@ msgstr ""
 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
 "Продължете да се стреляте докато имаме победител!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:616
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:681
 msgid ""
 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
 "Keep scoring until we have a winner!"
@@ -3821,7 +3828,7 @@ msgstr ""
 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
 "Продължете да бележите докато имаме победител!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:617
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:682
 msgid ""
 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
 "\n"
@@ -3830,7 +3837,7 @@ msgid ""
 "the faster the enemy generator decays"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:618
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:683
 #, c-format
 msgid ""
 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
@@ -3839,281 +3846,281 @@ msgstr ""
 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
 "^BGДобавихме ^F4%s^BG към играта!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:619
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:685
 msgid "^K1In^BG-portal created"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:620
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:686
 msgid "^F3Out^BG-portal created"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:621
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:687
 msgid "^F1Portal creation failed"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:622
-msgid "^F2Invisibility has worn off"
-msgstr "^F2Невидимостта бе свалена"
-
-#: qcsrc/common/notifications.inc:623
-msgid "^F2Shield has worn off"
-msgstr "^F2Бронята бе свалена"
-
-#: qcsrc/common/notifications.inc:624
-msgid "^F2Speed has worn off"
-msgstr "^F2Скоростта бе свалена"
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:689
+msgid "^F2Strength infuses your weapons with devastating power"
+msgstr "^F2Strength изпълва вашето оръжие с опустушителна сила"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:625
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:690
 msgid "^F2Strength has worn off"
 msgstr "^F2Силата бе свалена"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:626
-msgid "^F2You are invisible"
-msgstr "^F2Вие сте невидим"
-
-#: qcsrc/common/notifications.inc:627
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:692
 msgid "^F2Shield surrounds you"
 msgstr "^F2Щитът ви обгръща"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:628
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:693
+msgid "^F2Shield has worn off"
+msgstr "^F2Бронята бе свалена"
+
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:695
 msgid "^F2You are on speed"
 msgstr "^F2Вие сте на скорост"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:629
-msgid "^F2Strength infuses your weapons with devastating power"
-msgstr "^F2Strength изпълва вашето оръжие с опустушителна сила"
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:696
+msgid "^F2Speed has worn off"
+msgstr "^F2Скоростта бе свалена"
+
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:698
+msgid "^F2You are invisible"
+msgstr "^F2Вие сте невидим"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:630
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:699
+msgid "^F2Invisibility has worn off"
+msgstr "^F2Невидимостта бе свалена"
+
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:701
 msgid "^F2The race is over, finish your lap!"
 msgstr "^F2Състезанието приключи, завършете своята обиколка!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:631
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:703
 msgid "^BGSecondary fire inflicts no damage!"
 msgstr "^BGВторостепенното оръжие не причинява поражения!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:632
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:705
 msgid "^BGSequence completed!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:633
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:706
 msgid "^BGThere are more to go..."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:634
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:707
 #, c-format
 msgid "^BGOnly %s^BG more to go..."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:635
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:709
 msgid "^F2Superweapons have broken down"
 msgstr "^F2Супероръжията се развалиха"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:636
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:710
 msgid "^F2Superweapons have been lost"
 msgstr "^F2Супероръжията бяха изгубени"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:637
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:711
 msgid "^F2You now have a superweapon"
 msgstr "^F2Сега притежавате супероръжие"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:638
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:713
 msgid "^K1Changing to ^TC^TT^K1 in ^COUNT"
 msgstr "^K1Смяна към ^TC^TT^K1 след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:639
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:714
 msgid "^K1Changing team in ^COUNT"
 msgstr "^K1Смяна на отбор след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:640
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:715
 msgid "^K1Spectating in ^COUNT"
 msgstr "^K1Зяпане след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:641
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:716
 msgid "^K1Suicide in ^COUNT"
 msgstr "^K1Самоубийство след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:642
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:718
 msgid "^F4Timeout begins in ^COUNT"
 msgstr "^F4Timeout започва след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:643
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:719
 msgid "^F4Timeout ends in ^COUNT"
 msgstr "^F4Timeout приключва след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:644
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:721
 msgid "^K1Cannot join given minigame session!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:645
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:723
 #, c-format
 msgid "^BGPress ^F2DROPFLAG%s^BG to enter/exit the vehicle"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:646
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:724
 #, c-format
 msgid "^BGPress ^F2DROPFLAG%s^BG to enter the vehicle gunner"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:647
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:725
 #, c-format
 msgid "^BGPress ^F2DROPFLAG%s^BG to steal this vehicle"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:648
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:726
 msgid ""
 "^F2The enemy is stealing one of your vehicles!\n"
 "^F4Stop them!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.inc:649
+#: qcsrc/common/notifications/all.inc:727
 msgid ""
 "^F2You have stolen the enemy's vehicle, you are now visible on their radar!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:122
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:188
 msgid "Notification dump command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
 msgstr "Информационната команда работи само с cl_cmd и sv_cmd\n"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:295 qcsrc/common/notifications.qh:296
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:391 qcsrc/common/notifications/all.qh:392
 #, c-format
 msgid " (near %s)"
 msgstr "(около %s)"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:303 qcsrc/common/notifications.qh:304
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:399 qcsrc/common/notifications/all.qh:400
 msgid "primary"
 msgstr "първично"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:303 qcsrc/common/notifications.qh:304
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:399 qcsrc/common/notifications/all.qh:400
 msgid "secondary"
 msgstr "вторично"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:306
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:402
 msgid "point"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:306
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:402
 msgid "points"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:315
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:411
 #, c-format
 msgid " ^F1(Press %s)"
 msgstr "^F1(Натиснете %s)"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:326
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:422
 #, c-format
 msgid " with %s"
 msgstr "чрез %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:339
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:435
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made a TRIPLE FRAG! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:339
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:435
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made a TRIPLE SCORE! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:339
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:435
 msgid "TRIPLE FRAG! "
 msgstr "ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:340
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:436
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ПЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:340
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:436
 #, c-format
 msgid "%s^K1 unlocked RAGE! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 отключи ЯРОСТ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:340
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:436
 msgid "RAGE! "
 msgstr "ЯРОСТ!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:341
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:437
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made TEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ДЕСЕН НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:341
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:437
 #, c-format
 msgid "%s^K1 started a MASSACRE! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 започна КЛАНЕ %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:341
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:437
 msgid "MASSACRE! "
 msgstr "КЛАНЕ!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:342
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:438
 #, c-format
 msgid "%s^K1 executed MAYHEM! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 извърши КЛАННИЦА! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:342
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:438
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made FIFTEEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ПЕТНАДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:342
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:438
 msgid "MAYHEM! "
 msgstr "КЛАННИЦА!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:343
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:439
 #, c-format
 msgid "%s^K1 is a BERSERKER! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 е БЕЗСТРАШЕН ВОЙН! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:343
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:439
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made TWENTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ДВАДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:343
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:439
 msgid "BERSERKER! "
 msgstr "БЕЗСТРАШЕН ВОЙН!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:344
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:440
 #, c-format
 msgid "%s^K1 inflicts CARNAGE! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 нанася БЕЗМИЛОСТНА СЕЧ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:344
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:440
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made TWENTY FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ДВАДЕСЕТ И ПЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:344
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:440
 msgid "CARNAGE! "
 msgstr "БЕЗМИЛОСТНА СЕЧ!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:345
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:441
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made THIRTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ТРИДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:345
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:441
 #, c-format
 msgid "%s^K1 unleashes ARMAGEDDON! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 отприщи РЕШИТЕЛНА БОРБА! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:345
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:441
 msgid "ARMAGEDDON! "
 msgstr "РЕШИТЕЛНА БОРБА!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:351
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:448
 #, c-format
 msgid "%s(^F1Bot^BG)"
 msgstr "%s(^F1Бот^BG)"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:353
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:450
 #, c-format
 msgid "%s(Ping ^F1%d^BG)"
 msgstr "%s(Пинг ^F1%d^BG)"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:359
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:457
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4122,7 +4129,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "(Кръв ^1%d^BG / Броня ^2%d^BG)%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:361
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:459
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4131,87 +4138,87 @@ msgstr ""
 "\n"
 "(^F4Мъртав^BG)%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:398 qcsrc/common/notifications.qh:411
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:480 qcsrc/common/notifications/all.qh:493
 #, c-format
 msgid "%d score spree! "
 msgstr "Поредност от %d точки!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:410
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:492
 #, c-format
 msgid "%d frag spree! "
 msgstr "Поредност от %d попадения!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:423
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:505
 msgid "First blood! "
 msgstr "Първа кръв!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:423
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:505
 msgid "First score! "
 msgstr "Първа точка!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:427
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:509
 msgid "First casualty! "
 msgstr "Пръв инцидент!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:427
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:509
 msgid "First victim! "
 msgstr "Първа жертва!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:468
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:550
 #, c-format
 msgid "%s^K1 has %d frags in a row! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 има %d последователни убийства! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:469
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:551
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made %d scores in a row! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи %d последователни точки! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:487
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:569
 #, c-format
 msgid "%s^K1 drew first blood! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 източи първата капка кръв! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:488
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:570
 #, c-format
 msgid "%s^K1 got the first score! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 получи първата точка! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:504
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:586
 #, c-format
 msgid ", ending their %d frag spree"
 msgstr ", приключвайки своята последователност от %d убийства"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:505
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:587
 #, c-format
 msgid ", ending their %d score spree"
 msgstr ", приключвайки своята последователност от %d точки"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:519
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:601
 #, c-format
 msgid ", losing their %d frag spree"
 msgstr ", губещ своята последователност от %d убийства"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:520
+#: qcsrc/common/notifications/all.qh:602
 #, c-format
 msgid ", losing their %d score spree"
 msgstr ", губещ своята последователност от %d точки"
 
 #: qcsrc/common/teams.qh:30
-msgid "Red"
-msgstr "Червено"
+msgid "TEAM^Red"
+msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/teams.qh:31
-msgid "Blue"
-msgstr "Синьо"
+msgid "TEAM^Blue"
+msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/teams.qh:32
-msgid "Yellow"
-msgstr "Жълто"
+msgid "TEAM^Yellow"
+msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/teams.qh:33
-msgid "Pink"
-msgstr "Розово"
+msgid "TEAM^Pink"
+msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/teams.qh:34
 msgid "Team"
@@ -4221,6 +4228,54 @@ msgstr "Отбор"
 msgid "Neutral"
 msgstr "Неутрален"
 
+#: qcsrc/common/teams.qh:38
+msgid "KEY^Red"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/teams.qh:39
+msgid "KEY^Blue"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/teams.qh:40
+msgid "KEY^Yellow"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/teams.qh:41
+msgid "KEY^Pink"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/teams.qh:42
+msgid "FLAG^Red"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/teams.qh:43
+msgid "FLAG^Blue"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/teams.qh:44
+msgid "FLAG^Yellow"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/teams.qh:45
+msgid "FLAG^Pink"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/teams.qh:46
+msgid "GENERATOR^Red"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/teams.qh:47
+msgid "GENERATOR^Blue"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/teams.qh:48
+msgid "GENERATOR^Yellow"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/teams.qh:49
+msgid "GENERATOR^Pink"
+msgstr ""
+
 #: qcsrc/common/turrets/all.qh:52
 msgid "Turrets dump command only works with sv_cmd.\n"
 msgstr ""
@@ -4238,7 +4293,7 @@ msgstr ""
 msgid "eWheel Turret"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/turrets/turret/ewheel_weapon.qc:8
+#: qcsrc/common/turrets/turret/ewheel_weapon.qh:7
 msgid "eWheel"
 msgstr ""
 
@@ -4246,7 +4301,7 @@ msgstr ""
 msgid "FLAC Cannon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/turrets/turret/flac_weapon.qc:8
+#: qcsrc/common/turrets/turret/flac_weapon.qh:7
 msgid "FLAC"
 msgstr ""
 
@@ -4258,7 +4313,7 @@ msgstr ""
 msgid "Hellion Missile Turret"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/turrets/turret/hellion_weapon.qc:8
+#: qcsrc/common/turrets/turret/hellion_weapon.qh:7
 msgid "Hellion"
 msgstr ""
 
@@ -4266,7 +4321,7 @@ msgstr ""
 msgid "Hunter-Killer Turret"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/turrets/turret/hk_weapon.qc:8
+#: qcsrc/common/turrets/turret/hk_weapon.qh:7
 msgid "Hunter-Killer"
 msgstr ""
 
@@ -4274,7 +4329,7 @@ msgstr ""
 msgid "Machinegun Turret"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/turrets/turret/machinegun_weapon.qc:8
+#: qcsrc/common/turrets/turret/machinegun_weapon.qh:7
 msgid "Machinegun"
 msgstr ""
 
@@ -4282,7 +4337,7 @@ msgstr ""
 msgid "MLRS Turret"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/turrets/turret/mlrs_weapon.qc:8
+#: qcsrc/common/turrets/turret/mlrs_weapon.qh:7
 msgid "MLRS"
 msgstr ""
 
@@ -4290,7 +4345,7 @@ msgstr ""
 msgid "Phaser Cannon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/turrets/turret/phaser_weapon.qc:8
+#: qcsrc/common/turrets/turret/phaser_weapon.qh:7
 msgid "Phaser"
 msgstr ""
 
@@ -4298,20 +4353,20 @@ msgstr ""
 msgid "Plasma Cannon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/turrets/turret/plasma_dual.qc:6
+#: qcsrc/common/turrets/turret/plasma_dual.qc:8
 msgid "Dual plasma"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/turrets/turret/plasma_dual.qc:18
+#: qcsrc/common/turrets/turret/plasma_dual.qc:20
 msgid "Dual Plasma Cannon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/turrets/turret/plasma_weapon.qc:8
+#: qcsrc/common/turrets/turret/plasma_weapon.qh:7
 msgid "Plasma"
 msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/turrets/turret/tesla.qc:14
-#: qcsrc/common/turrets/turret/tesla_weapon.qc:8
+#: qcsrc/common/turrets/turret/tesla_weapon.qh:7
 msgid "Tesla Coil"
 msgstr ""
 
@@ -4319,11 +4374,11 @@ msgstr ""
 msgid "Walker Turret"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/turrets/turret/walker_weapon.qc:8
+#: qcsrc/common/turrets/turret/walker_weapon.qh:7
 msgid "Walker"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:166
+#: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:167
 #, c-format
 msgid "Press %s"
 msgstr ""
@@ -4332,11 +4387,11 @@ msgstr ""
 msgid "Bumblebee"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/vehicles/vehicle/bumblebee.qc:981
+#: qcsrc/common/vehicles/vehicle/bumblebee.qc:967
 msgid "No right gunner!"
 msgstr "Не е стрелец - десничар!"
 
-#: qcsrc/common/vehicles/vehicle/bumblebee.qc:987
+#: qcsrc/common/vehicles/vehicle/bumblebee.qc:973
 msgid "No left gunner!"
 msgstr "Не е стрелец - левичар!"
 
@@ -4344,7 +4399,7 @@ msgstr "Не е стрелец - левичар!"
 msgid "Racer"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/vehicles/vehicle/racer_weapon.qc:10
+#: qcsrc/common/vehicles/vehicle/racer_weapon.qh:9
 msgid "Racer cannon"
 msgstr ""
 
@@ -4352,15 +4407,15 @@ msgstr ""
 msgid "Raptor"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/vehicles/vehicle/raptor_weapons.qc:10
+#: qcsrc/common/vehicles/vehicle/raptor_weapons.qh:9
 msgid "Raptor cannon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/vehicles/vehicle/raptor_weapons.qc:18
+#: qcsrc/common/vehicles/vehicle/raptor_weapons.qh:17
 msgid "Raptor bomb"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/vehicles/vehicle/raptor_weapons.qc:26
+#: qcsrc/common/vehicles/vehicle/raptor_weapons.qh:25
 msgid "Raptor flare"
 msgstr ""
 
@@ -4653,7 +4708,7 @@ msgstr "%dти"
 msgid "%dth"
 msgstr "%dти"
 
-#: qcsrc/lib/oo.qh:221
+#: qcsrc/lib/oo.qh:286
 msgid "No description"
 msgstr ""
 
@@ -4664,12 +4719,12 @@ msgid ""
 "please file an issue.\n"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/lib/string.qh:36
+#: qcsrc/lib/string.qh:35
 #, c-format
 msgid "%d days, %02d:%02d:%02d"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/lib/string.qh:37
+#: qcsrc/lib/string.qh:36
 #, c-format
 msgid "%02d:%02d:%02d"
 msgstr ""
@@ -4697,221 +4752,217 @@ msgid "Invalid command. For a list of supported commands, try menu_cmd help.\n"
 msgstr ""
 "Невалидна команда. За списък с всички команди, използвайте menu_cmd help.\n"
 
-#: qcsrc/menu/item/listbox.qc:503
+#: qcsrc/menu/item/listbox.qc:416
 #, c-format
 msgid "Item %d"
 msgstr "Елемент %d"
 
-#: qcsrc/menu/item/textslider.qc:32 qcsrc/menu/item/textslider.qc:33
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:43
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:74
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:121
+#: qcsrc/menu/item/textslider.qc:11 qcsrc/menu/item/textslider.qc:12
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:115
 msgid "Custom"
 msgstr "Потребителски"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/campaign.qc:286
+#: qcsrc/menu/xonotic/campaign.qc:241
 #, c-format
 msgid "Level %d: %s"
 msgstr "Ниво %d: %s"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:5
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:4
 msgid "Core Team"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:17
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:16
 msgid "Extended Team"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:44
 msgid "Website"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:50
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:49
 msgid "Stats"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:54
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:53
 msgid "Art"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:60
 msgid "Animation"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:64
 msgid "Level Design"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:87
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:86
 msgid "Music / Sound FX"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:102
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:101
 msgid "Game Code"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:110
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:109
 msgid "Marketing / PR"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:116
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:115
 msgid "Legal"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:121
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:120
 msgid "Game Engine"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:125
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:124
 msgid "Engine Additions"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:130
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:129
 msgid "Compiler"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:136
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:135
 msgid "Other Active Contributors"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:142
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:141
 msgid "Translators"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:144
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:143
 msgid "Asturian"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:149
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:148
 msgid "Belarusian"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:152
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:151
 msgid "Bulgarian"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:156
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:155
 msgid "Chinese (China)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:161
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:160
 msgid "Czech"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:166
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:165
 msgid "Dutch"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:171
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:170
 msgid "English (Australia)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:175
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:174
 msgid "Finnish"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:179
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:178
 msgid "French"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:185
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:184
 msgid "German"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:194
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:193
 msgid "Greek"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:200
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:199
 msgid "Hungarian"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:204
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:203
 msgid "Italian"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:210
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:209
 msgid "Polish"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:215
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:214
 msgid "Portuguese"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:219
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:218
 msgid "Romanian"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:225
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:224
 msgid "Russian"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:235
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:234
 msgid "Serbian"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:240
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:239
 msgid "Spanish"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:250
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:249
 msgid "Swedish"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:254
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:253
 msgid "Ukrainian"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:260
+#: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:259
 msgid "Past Contributors"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:84
+#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:73
 msgid "forced to be saved to config.cfg"
 msgstr "изисква запаметяване в config.cfg"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:90 qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:100
+#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:79 qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:89
 msgid "will not be saved"
 msgstr "няма да се запази"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:95
+#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:84
 msgid "will be saved to config.cfg"
 msgstr "ще се запази в config.cfg"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:104
+#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:93
 msgid "private"
 msgstr "частен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:106
+#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:95
 msgid "engine setting"
 msgstr "настройки на енджина"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:108
+#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:97
 msgid "read only"
 msgstr "само за четене"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.qc:7
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.qc:13
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:289
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:85
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:75
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer_winner.qc:14
+msgid "OK"
+msgstr "Добре"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.qh:7
 msgid "Credits"
 msgstr "Заслуги"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.qc:8
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.qh:8
 msgid "The Xonotic credits"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.qc:24
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:46
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:298
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:92
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:84
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer_winner.qc:24
-msgid "OK"
-msgstr "Добре"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:6
-msgid "Welcome"
-msgstr "Добре дошли"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:39
 msgid ""
 "Welcome to Xonotic, please select your language preference and enter your "
 "player name to get started.  You can change these options later through the "
@@ -4920,1252 +4971,1256 @@ msgstr ""
 "Добре дошли в Xonotic, моля изберете вашият език и въведете името на играча "
 "си. Можете да промените тези настройки и по-късно от менюто."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:54
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:28
 msgid "Name:"
 msgstr "Име:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:62
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:53
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:53
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:60
 msgid "Name under which you will appear in the game"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:78
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:69
 msgid "Text language:"
 msgstr "Език на текста:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:87
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:78
 msgid "Allow player statistics to use your nickname at stats.xonotic.org?"
 msgstr ""
 "Използвай името на играча при събиране на статистика в stats.xonotic.org?"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:91
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:26
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:26
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:24
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:35
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:82
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:18
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:18
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:14
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:16
 msgid "Yes"
 msgstr "Да"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:92
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:29
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:29
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:26
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:38
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:83
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:21
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:21
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:16
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:17
 msgid "No"
 msgstr "Не"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:93
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:84
 msgid "Undecided"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:97
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:88
 msgid "Save settings"
 msgstr "Запазване на настройките"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:6
-msgid "Ammo Panel"
-msgstr "Ð\9fанел Ð·Ð° Ð°Ð¼Ñ\83ниÑ\86ии"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qh:6
+msgid "Welcome"
+msgstr "Ð\94обÑ\80е Ð´Ð¾Ñ\88ли"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:16
 msgid "Ammunition display:"
 msgstr "Показване на амунициите:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:19
 msgid "Show only current ammo type"
 msgstr "Показване само на текущия тип амуниции"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:31
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:51
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:22
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:44
 msgid "Noncurrent alpha:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:35
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:48
 msgid "Noncurrent scale:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:39
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:24
 msgid "Align icon:"
 msgstr "Подравняване на иконата:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:40
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:39
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:31
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:43
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:32
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:31
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:43
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qc:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:21
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qc:18
 msgid "Left"
 msgstr "Ляво"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:41
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:41
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:33
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:44
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:33
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:33
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:44
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qc:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:34
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qc:20
 msgid "Right"
 msgstr "Дясно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:6
-msgid "Centerprint Panel"
-msgstr ""
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qh:6
+msgid "Ammo Panel"
+msgstr "Панел за амуниции"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:17
 msgid "Message duration:"
 msgstr "Продължителност на съобщението:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:21
 msgid "Fade time:"
 msgstr "Време за избледняване:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:34
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:25
 msgid "Flip messages order"
 msgstr "Обръщане на реда на съобщенията"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:36
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qc:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qc:15
 msgid "Text alignment:"
 msgstr "Подравняване на текста:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:40
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qc:28
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qc:19
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:71
 msgid "Center"
 msgstr "Център"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:35
 msgid "Font scale:"
 msgstr "Размер на шрифта:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:6
-msgid "Chat Panel"
-msgstr "Чат панел"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qh:6
+msgid "Centerprint Panel"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:15
 msgid "Chat entries:"
 msgstr "Записи в чата:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:18
 msgid "Chat size:"
 msgstr "Размер на чата:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:22
 msgid "Chat lifetime:"
 msgstr "Време за видимост на чата:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:26
 msgid "Chat beep sound"
 msgstr "Звук за чат-а"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.qc:6
-msgid "Engine Info Panel"
-msgstr "Ð\9fанел Ñ\81 Ð¸Ð½Ñ\84оÑ\80маÑ\86иÑ\8f Ð·Ð° ÐµÐ½Ð´Ð¶Ð¸Ð½Ð°"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qh:6
+msgid "Chat Panel"
+msgstr "ЧаÑ\82 Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.qc:14
 msgid "Engine info:"
 msgstr "Информация за енджина:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.qc:17
 msgid "Use an averaging algorithm for fps"
 msgstr "Използване на усредняващ алгоритъм за fps"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:6
-msgid "Health/Armor Panel"
-msgstr "Панел със Здраве/Броня"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.qh:6
+msgid "Engine Info Panel"
+msgstr "Панел с информация за енджина"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:25
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:35
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:15
+msgid "Combine health and armor"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:17
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:15
 msgid "Enable status bar"
 msgstr "Включване на лентата за статус"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:27
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:19
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:17
 msgid "Status bar alignment:"
 msgstr "Подравняване на лентата за статус"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:35
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:25
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:35
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:45
 msgid "Inward"
 msgstr "Навътре"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:37
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:46
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:37
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:36
 msgid "Outward"
 msgstr "Навън"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:40
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:40
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:30
 msgid "Icon alignment:"
 msgstr "Подравняване на иконите:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:40
 msgid "Flip health and armor positions"
 msgstr "Размяна на позицията на здравето и бронята"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.qc:6
-msgid "Info Messages Panel"
-msgstr "Панел с информационни съобщения"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qh:6
+msgid "Health/Armor Panel"
+msgstr "Панел със Здраве/Броня"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.qc:14
 msgid "Info messages:"
 msgstr "Информационни съобщения:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.qc:17
 msgid "Flip align"
 msgstr "Обратно подравняване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:6
-msgid "Items Time Panel"
-msgstr ""
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.qh:6
+msgid "Info Messages Panel"
+msgstr "Панел с информационни съобщения"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:16
 msgid "PNL^Disabled"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:17
 msgid "PNL^Enabled spectating"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:18
 msgid "PNL^Enabled even playing in warmup"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:29
 msgid "Reduced"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:32
 msgid "Text/icon ratio:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:35
 msgid "Hide spawned items"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:37
 msgid "Hide large armor and health"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:39
 msgid "Dynamic size"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_modicons.qc:6
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qh:6
+msgid "Items Time Panel"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_modicons.qh:6
 msgid "Mod Icons Panel"
 msgstr "Панел с икони на модовете"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:6
-msgid "Notification Panel"
-msgstr "Панел за уведомления"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:15
 msgid "Notifications:"
 msgstr "Уведомления:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:18
 msgid "Also print notifications to the console"
 msgstr "Показване на уведомления в конзолата"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:21
 msgid "Flip notify order"
 msgstr "Обръщане на реда на уведомленията"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:34
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:24
 msgid "Entry lifetime:"
 msgstr "Видимост на съобщенията:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:28
 msgid "Entry fadetime:"
 msgstr "Време за избледняване на съобщенията:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:6
-msgid "Physics Panel"
-msgstr "Ð\9fанел Ð·Ð° Ñ\84изика"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qh:6
+msgid "Notification Panel"
+msgstr "Ð\9fанел Ð·Ð° Ñ\83ведомлениÑ\8f"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:25
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:24
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:15
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:14
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:15
 msgid "Panel disabled"
 msgstr "Панелът е изключен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:16
 msgid "Panel enabled"
 msgstr "Панелът е включен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:17
 msgid "Panel enabled even observing"
 msgstr "Панелът е включен при наблюдение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:18
 msgid "Panel enabled only in Race/CTS"
 msgstr "Панелът е включен само в Race/CTS"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:34
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:24
 msgid "Status bar"
 msgstr "Лента за статуса"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:36
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:66
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:68
 msgid "Left align"
 msgstr "Подравняване вляво"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:37
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:72
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:74
 msgid "Right align"
 msgstr "Подравняване вдясно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:28
 msgid "Inward align"
 msgstr "Подравняване навътре"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:29
 msgid "Outward align"
 msgstr "Подръвняване навън"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:33
 msgid "Flip speed/acceleration positions"
 msgstr "Размяна на позициите на скоростта/ускорението"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:47
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:37
 msgid "Speed:"
 msgstr "Скорост:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:38
 msgid "Include vertical speed"
 msgstr "Включване на вертикалната скорост"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:49
 msgid "Speed unit:"
 msgstr "Единица за скорост:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:51
 msgid "qu/s"
 msgstr "qu/s"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:52
 msgid "m/s"
 msgstr "м/с"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:63
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:53
 msgid "km/h"
 msgstr "км/ч"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:54
 msgid "mph"
 msgstr "мили/ч"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:55
 msgid "knots"
 msgstr "възли"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:57
 msgid "Show"
 msgstr "Показване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:70
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:60
 msgid "Top speed"
 msgstr "Максимална скорост"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:66
 msgid "Acceleration:"
 msgstr "Ускорение:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:67
 msgid "Include vertical acceleration"
 msgstr "Включване на вертикалното ускорение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:6
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qh:6
+msgid "Physics Panel"
+msgstr "Панел за физика"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qh:6
 msgid "Powerups Panel"
 msgstr "Панел с бонуси!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:6
-msgid "Pressed Keys Panel"
-msgstr "Панел за натиснати клавиши"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:15
 msgid "Panel enabled when spectating"
 msgstr "Панелът е включен по време на наблюдение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:26
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:16
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:17
 msgid "Panel always enabled"
 msgstr "Панелът е винаги включен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:23
 msgid "Forced aspect:"
 msgstr "Принудително съотношение:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qc:6
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qh:6
+msgid "Pressed Keys Panel"
+msgstr "Панел за натиснати клавиши"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qh:6
 msgid "Quick Menu Panel"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_racetimer.qc:6
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_racetimer.qh:6
 msgid "Race Timer Panel"
 msgstr "Панел с таймер за състезание"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:6
-msgid "Radar Panel"
-msgstr "Радарен панел"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:16
 msgid "Panel enabled in teamgames"
 msgstr "Включване на панела в отборни игри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:23
 msgid "Radar:"
 msgstr "Радар:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:35
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:74
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:113
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:60
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:93
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:109
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:53
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:77
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:128
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:107
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:54
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:87
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:103
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:120
 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:774
 msgid "Alpha:"
 msgstr "Прозрачност:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:30
 msgid "Rotation:"
 msgstr "Завъртане:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:32
 msgid "Forward"
 msgstr "Напред"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:33
 msgid "West"
 msgstr "Запад"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:34
 msgid "South"
 msgstr "Юг"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:35
 msgid "East"
 msgstr "Изток"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:36
 msgid "North"
 msgstr "Север"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:49
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:40
 msgid "Scale:"
 msgstr "Скала:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:53
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:44
 msgid "Zoom mode:"
 msgstr "Режим на увеличение:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:46
 msgid "Zoomed in"
 msgstr "С увеличение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:56
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:47
 msgid "Zoomed out"
 msgstr "Без увеличение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:48
 msgid "Always zoomed"
 msgstr "Винаги с увеличение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:58
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:49
 msgid "Never zoomed"
 msgstr "Винаги без увеличение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:6
-msgid "Score Panel"
-msgstr "Ð\9fанел Ñ\81 Ñ\80езÑ\83лÑ\82аÑ\82и"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qh:6
+msgid "Radar Panel"
+msgstr "РадаÑ\80ен Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:15
 msgid "Score:"
 msgstr "Резултат:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:18
 msgid "Rankings:"
 msgstr "Класирания:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:19
 msgid "Off"
 msgstr "Изключено"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:20
 msgid "And me"
 msgstr "И аз"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:21
 msgid "Pure"
 msgstr "Чист"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.qc:6
-msgid "Timer Panel"
-msgstr "Ð\9fанел Ñ\81 Ñ\82аймеÑ\80"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qh:6
+msgid "Score Panel"
+msgstr "Ð\9fанел Ñ\81 Ñ\80езÑ\83лÑ\82аÑ\82и"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.qc:14
 msgid "Timer:"
 msgstr "Таймер"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.qc:17
 msgid "Show elapsed time"
 msgstr "Показване на изминалото време"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_vote.qc:6
-msgid "Vote Panel"
-msgstr "Панел за гласуване"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.qh:6
+msgid "Timer Panel"
+msgstr "Панел с таймер"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_vote.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_vote.qc:15
 msgid "Alpha after voting:"
 msgstr "Алфа след гласуване:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:6
-msgid "Weapons Panel"
-msgstr "Ð\9fанел Ð·Ð° Ð¾Ñ\80Ñ\8aжиÑ\8fÑ\82а"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_vote.qh:6
+msgid "Vote Panel"
+msgstr "Ð\9fанел Ð·Ð° Ð³Ð»Ð°Ñ\81Ñ\83ване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:20
 msgid "Fade out after:"
 msgstr "Избледняване след:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:29
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:166
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:149
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:22
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:167
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:141
 msgid "Never"
 msgstr "Никога"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:24
 #, c-format
 msgid "%ds"
 msgstr "%ds"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:28
 msgid "Fade effect:"
 msgstr "Ефект за избледняване:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:31
 msgid "EF^None"
 msgstr "EF^Без"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:32
 msgid "Alpha"
 msgstr "Прозрачност"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:40
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:33
 msgid "Slide"
 msgstr "Приплъзване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:34
 msgid "EF^Both"
 msgstr "EF^И двата"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:38
 msgid "Weapon icons:"
 msgstr "Икони за оръжията:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:41
 msgid "Show only owned weapons"
 msgstr "Показване само на притежаваните оръжия"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:52
 msgid "Show weapon ID as:"
 msgstr "Показване на ID на оръжията като:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:60
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:53
 msgid "SHOWAS^None"
 msgstr "SHOWAS^Никак"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:54
 msgid "Number"
 msgstr "Номер"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:55
 msgid "Bind"
 msgstr "Задаване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:58
 msgid "Weapon ID scale:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:70
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:64
 msgid "Show Accuracy"
 msgstr "Показване на точност"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:71
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:65
 msgid "Show Ammo"
 msgstr "Показване на амуниции"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:68
 msgid "Ammo bar alpha:"
 msgstr "Прозрачност на лентата за амуниции:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:74
 msgid "Ammo bar color:"
 msgstr "Цвят на лентата за амуниции:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:6
-msgid "Panel HUD Setup"
-msgstr "Ð\9dаÑ\81Ñ\82Ñ\80ойка Ð½Ð° HUD Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»а"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qh:6
+msgid "Weapons Panel"
+msgstr "Ð\9fанел Ð·Ð° Ð¾Ñ\80Ñ\8aжиÑ\8fÑ\82а"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:19
 msgid "HUD skins"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:28
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:181
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:29
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:49
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:29
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.qc:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:22
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:175
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.qc:35
 msgid "Filter:"
 msgstr "Филтър"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:36
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:56
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.qc:52
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:49
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.qc:44
 msgid "Refresh"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:39
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:34
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:30
 msgid "Set skin"
 msgstr "Задаване на облик"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:37
 msgid "Save current skin"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:52
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:46
 msgid "Panel background defaults:"
 msgstr "Настройки на фона на панела:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:54
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:48
 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:749
 msgid "Background:"
 msgstr "Фон:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:56
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:68
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:83
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:122
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:50
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:116
 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:752 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:768
 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:785
 msgid "Disable"
 msgstr "Забраняване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:66
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:60
 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:765
 msgid "Border size:"
 msgstr "Размер на рамката:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:81
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:120
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:75
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:114
 msgid "Team color:"
 msgstr "Отборен цвят:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:89
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:83
 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:791
 msgid "Test team color in configure mode"
 msgstr "Тестване на отборния цвят по време на конфигурирането"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:92
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:86
 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:794
 msgid "Padding:"
 msgstr "Отстояние:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:99
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:93
 msgid "HUD Dock:"
 msgstr "HUD Док:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:101
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:95
 msgid "DOCK^Disabled"
 msgstr "DOCK^Изключен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:102
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:96
 msgid "DOCK^Small"
 msgstr "DOCK^Малък"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:103
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:97
 msgid "DOCK^Medium"
 msgstr "DOCK^Среден"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:104
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:98
 msgid "DOCK^Large"
 msgstr "DOCK^Голям"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:127
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:121
 msgid "Grid settings:"
 msgstr "Настройка на мрежата:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:130
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:124
 msgid "Snap panels to grid"
 msgstr "Прилепване на панелите към мрежата"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:133
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:127
 msgid "Grid size:"
 msgstr "Размер на мрежата:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:135
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:129
 msgid "X:"
 msgstr "X:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:142
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:136
 msgid "Y:"
 msgstr "Y:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:151
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:145
 msgid "Exit setup"
 msgstr "Изход от настройките"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:6
-msgid "Monster Tools"
-msgstr "ЧÑ\83довиÑ\89ни Ñ\81Ñ\80едÑ\81Ñ\82ва"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qh:6
+msgid "Panel HUD Setup"
+msgstr "Ð\9dаÑ\81Ñ\82Ñ\80ойка Ð½Ð° HUD Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»а"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:21
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:13
 msgid "Monster:"
 msgstr "Чудовище:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:30
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:22
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:20
 msgid "Spawn"
 msgstr "Прераждане"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:31
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:432
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:268
 msgid "Remove"
 msgstr "Премахване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:25
 msgid "Move target:"
 msgstr "Премести цел:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:34
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:26
 msgid "Follow"
 msgstr "Следвай"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:27
 msgid "Wander"
 msgstr "Скитничество"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:28
 msgid "Spawnpoint"
 msgstr "Място на включване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:29
 msgid "No moving"
 msgstr "Без движение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:31
 msgid "Colors:"
 msgstr "Цветове:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:41
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:39
 msgid "Set skin:"
 msgstr "Задаване на облик:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:6
-msgid "Multiplayer"
-msgstr "Мрежова игра"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:7
-msgid ""
-"Play online, against your friends in LAN, view demos or change player "
-"settings"
-msgstr ""
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qh:6
+msgid "Monster Tools"
+msgstr "Чудовищни средства"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:21
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:14
 msgid "Servers"
 msgstr "Сървъри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:22
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:15
 msgid "Find servers to play on"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:17
 msgid "Host your own game"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:18
 msgid "Media"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:19
 msgid "Profile"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:52
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:119
-#: qcsrc/menu/xonotic/skinlist.qc:123 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:751
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qh:6
+msgid "Multiplayer"
+msgstr "Мрежова игра"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qh:7
+msgid ""
+"Play online, against your friends in LAN, view demos or change player "
+"settings"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:113
+#: qcsrc/menu/xonotic/skinlist.qc:88 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:751
 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:767 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:776
 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:784 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:796
 msgid "Default"
 msgstr "По подразбиране"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:54
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:48
 msgid "Unlimited"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:82
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:76
 msgid "Gametype"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:87
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:81
 msgid "Time limit:"
 msgstr "Времеви лимит:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:89
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:83
 msgid "Timelimit in minutes that when hit, will end the match"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:90
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:84
 #, c-format
 msgid "%d minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:91
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:85
 msgid "TIMLIM^Default"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:92
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:158
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:86
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:159
 msgid "1 minute"
 msgstr "1 минута"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:109
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:103
 msgid "TIMLIM^Infinite"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:113
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:226
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:227
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:239
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:107
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:220
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:221
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:233
 msgid "Frag limit:"
 msgstr "Максимум убийства:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:117
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:111
 msgid "Teams:"
 msgstr "Отбори:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:120
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:114
 msgid "2 teams"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:121
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:115
 msgid "3 teams"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:122
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:116
 msgid "4 teams"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:125
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:119
 msgid "Player slots:"
 msgstr "Брой играчи:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:127
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:121
 msgid ""
 "The maximum amount of players or bots that can be connected to your server "
 "at once"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:129
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:123
 msgid "Number of bots:"
 msgstr "Брой ботове:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:131
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:125
 msgid "Amount of bots on your server"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:133
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:127
 msgid "Bot skill:"
 msgstr "Умения на ботовете:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:136
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:130
 msgid "Specify how experienced the bots will be"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:137
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:131
 msgid "Botlike"
 msgstr "Като бот"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:138
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:132
 msgid "Beginner"
 msgstr "Начинаещ"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:139
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:133
 msgid "You will win"
 msgstr "Ти ще спечелиш"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:140
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:134
 msgid "You can win"
 msgstr "Ти може да спечелиш"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:141
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:135
 msgid "You might win"
 msgstr "Ти може и да не спечелиш"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:142
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:136
 msgid "Advanced"
 msgstr "Напреднал"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:143
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:137
 msgid "Expert"
 msgstr "Експерт"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:144
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:138
 msgid "Pro"
 msgstr "Професионалист"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:145
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:139
 msgid "Assassin"
 msgstr "Наемен убиец"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:146
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:140
 msgid "Unhuman"
 msgstr "Нечовек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:147
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:141
 msgid "Godlike"
 msgstr "Господ"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:163
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:157
 msgid "Mutators..."
 msgstr "Мутатори..."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:164
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:158
 msgid "Mutators and weapon arenas"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:173
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:167
 msgid "Maplist"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:183
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:177
 msgid ""
 "Click here or Ctrl-F to provide a keyword to narrow down the map list. Ctrl-"
 "Delete to clear; Enter when done."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:192
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:186
 msgid "Add shown"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:193
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:187
 msgid "Add the maps shown in the list to your selection"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:196
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:190
 msgid "Remove shown"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:197
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:191
 msgid "Remove the maps shown in the list from your selection"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:202
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:196
 msgid "Add all"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:203
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:197
 msgid "Add every available map to your selection"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:206
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:200
 msgid "Remove all"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:207
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:201
 msgid "Remove all the maps from your selection"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:214
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:208
 msgid "Start Multiplayer!"
 msgstr "Започване на мрежова игра!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:226
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:227
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:239
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:220
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:221
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:233
 msgid "The amount of frags needed before the match will end"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:228
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:222
 msgid "Capture limit:"
 msgstr "Максимум хващания:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:228
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:222
 msgid "The amount of captures needed before the match will end"
 msgstr ""
 
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:223
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:224
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:228
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:229
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:230
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:234
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:235
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:236
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:237
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:238
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:231
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:232
 msgid "Point limit:"
 msgstr "Максимум точки:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:229
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:230
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:238
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:223
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:224
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:232
 msgid "The amount of points needed before the match will end"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:231
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:225
 msgid "Lives:"
 msgstr "Животи:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:232
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:226
 msgid "Laps:"
 msgstr "Обиколки:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:233
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:227
 msgid "Goals:"
 msgstr "Максимум голове:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:233
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:227
 msgid "The amount of goals needed before the match will end"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:7
-msgid "Map Information"
-msgstr "Информация за картата"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:80
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:58
 msgid "Title:"
 msgstr "Име:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:86
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:64
 msgid "Author:"
 msgstr "Автор:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:92
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:70
 msgid "Game types:"
 msgstr "Режими на игра:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:115
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:337
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:93
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:296
 msgid "Close"
 msgstr "Затваряне"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:118
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:96
 msgid "MAP^Play"
 msgstr "MAP^Игра"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:11
-msgid "Mutators"
-msgstr "Ð\9cÑ\83Ñ\82аÑ\82оÑ\80и"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qh:7
+msgid "Map Information"
+msgstr "Ð\98нÑ\84оÑ\80маÑ\86иÑ\8f Ð·Ð° ÐºÐ°Ñ\80Ñ\82аÑ\82а"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:28
 msgid "All Weapons Arena"
 msgstr "Арена с всички оръжия"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:30
 msgid "Most Weapons Arena"
 msgstr "Арена с повечето оръжия"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:58
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:49
 #, c-format
 msgid "%s Arena"
 msgstr "%s Арена"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:72
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:170
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:63
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:161
 msgid "Dodging"
 msgstr "Отскачане"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:74
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:278
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:269
 msgid "InstaGib"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:76
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:227
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:218
 msgid "New Toys"
 msgstr "Нови играчки"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:78
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:283
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:274
 msgid "NIX"
 msgstr "NIX"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:80
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:231
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:71
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:222
 msgid "Rocket Flying"
 msgstr "Ракетно летене"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:82
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:223
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:214
 msgid "Invincible Projectiles"
 msgstr "Неунищожими ракети"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:86
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:293
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:284
 msgid "No start weapons"
 msgstr "Без начални оръжия"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:88
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:206
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:197
 msgid "Low gravity"
 msgstr "Слаба гравитация"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:90
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:177
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:81
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:168
 msgid "Cloaked"
 msgstr "Невидим"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:92
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:83
 msgid "Hook"
 msgstr "Кука"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:94
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:184
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:85
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:175
 msgid "Midair"
 msgstr "Поражение във въздуха"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:98
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:235
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:89
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:226
 msgid "Piñata"
 msgstr "Piñata"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:100
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:240
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:91
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:231
 msgid "Weapons stay"
 msgstr "Оръжията остават"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:102
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:195
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:93
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:186
 msgid "Blood loss"
 msgstr "Загуба на кръв"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:104
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:219
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:95
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:210
 msgid "Jet pack"
 msgstr "Реактивна раница"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:106
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:181
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:97
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:172
 msgid "Buffs"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:108
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:99
 msgid "Overkill"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:110
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:101
 msgid "No powerups"
 msgstr "Без бонуси"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:112
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:103
 msgid "Powerups"
 msgstr "Бонуси"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:114
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:174
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:105
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:165
 msgid "Touch explode"
 msgstr "Барни и ще гръмне"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:116
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:107
 msgid "MUT^None"
 msgstr "MUT^Без"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:167
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:158
 msgid "Gameplay mutators:"
 msgstr "Игрови мутатори:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:171
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:162
 msgid "Enable dodging"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:178
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:169
 msgid "All players are almost invisible"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:185
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:176
 msgid "Only possible to inflict damage on your enemy while he's airborne"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:189
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:180
 msgid "Damage done to your enemy gets added to your own health"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:194
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:185
 msgid ""
 "Amount of health below which your player gets stunned because of blood loss"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:203
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:194
 msgid "Make things fall to the ground slower, lower value means lower gravity"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:212
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:203
 msgid "Weapon & item mutators:"
 msgstr "Мутатори на оръжията:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:215
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:206
 msgid "Grappling hook"
 msgstr "Кука"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:216
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:207
 msgid "Players spawn with the grappling hook"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:220
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:211
 msgid "Players spawn with the jetpack"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:236
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:227
 msgid "Players will drop all weapons they possessed when they are killed"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:241
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:232
 msgid "Weapons stay after they are picked up"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:246
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:237
 msgid "Regular (no arena)"
 msgstr "Нормална (не е арена)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:248
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:239
 msgid "Weapon arenas:"
 msgstr "Оръжейни арени:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:249
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:267
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:272
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:240
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:258
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:263
 msgid ""
 "Selecting a weapon arena will give all players that weapon at spawn as well "
 "as unlimited ammo, and disable all other weapon pickups."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:266
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:257
 msgid "Most weapons"
 msgstr "Повечето оръжия"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:271
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:262
 msgid "All weapons"
 msgstr "Всички оръжия"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:275
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:266
 msgid "Special arenas:"
 msgstr "Специални арени"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:279
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:270
 msgid ""
 "Players will be given only one weapon, which can instantly kill the opponent "
 "with a single shot. If the player runs out of ammo, he will have 10 seconds "
@@ -6173,537 +6228,541 @@ msgid ""
 "does not inflict any damage but is good for doing trickjumps."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:284
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:275
 msgid ""
 "No items Xonotic - instead of pickup items, everyone plays with the same "
 "weapon. After some time, a countdown will start, after which everyone will "
 "switch to another weapon."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:288
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:279
 msgid "with blaster"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:289
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:280
 msgid "Always carry the blaster as an additional weapon in Nix"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qh:9
+msgid "Mutators"
+msgstr "Мутатори"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:31
 msgid "SRVS^Categories"
 msgstr "SRVS^Категории"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:34
 msgid "SRVS^Empty"
 msgstr "SRVS^Празни"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:40
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:35
 msgid "Show empty servers"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:39
 msgid "SRVS^Full"
 msgstr "SRVS^Пълни"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:40
 msgid "Show full servers that have no slots available"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:49
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:44
 msgid "Pause"
 msgstr "Пауза"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:50
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:45
 msgid ""
 "Pause updating the server list to prevent servers from \"jumping around\""
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:62
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:264
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:223
 msgid "Address:"
 msgstr "Адрес:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:68
 msgid "Info..."
 msgstr "Информация..."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:69
 msgid "Show more information about the currently highlighted server"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:79
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:344
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:303
 msgid "Join!"
 msgstr "Присъединяване!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:9
-msgid "Server Information"
-msgstr "Информация за сървъра"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:195
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1235
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:154
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1071
 msgid "MOD^Default"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:202
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:161
 #, c-format
 msgid "%d modified"
 msgstr "%d променени"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:202
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:161
 msgid "Official"
 msgstr "Официални"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:210
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:169
 msgid "N/A (auth library missing, can't connect)"
 msgstr "НЯМА (библиотеката липсва, не може да се осъществи връзка)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:212
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:171
 msgid "N/A (auth library missing)"
 msgstr "N/A (библиотеката за проверка липсва)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:218
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:177
 msgid "Not supported (can't connect)"
 msgstr "не се поддържа (не може да се осъществи връзка)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:220
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:179
 msgid "Not supported (won't encrypt)"
 msgstr "не се поддържа (не може да се криптира)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:224
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:183
 msgid "Supported (will encrypt)"
 msgstr "поддържа се (с криптиране)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:226
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:185
 msgid "Supported (won't encrypt)"
 msgstr "поддържа се (не може да се криптира)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:230
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:189
 msgid "Requested (will encrypt)"
 msgstr "изисква се (с криптиране) "
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:232
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:191
 msgid "Requested (won't encrypt)"
 msgstr "поддържа се (не може да се криптира)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:236
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:195
 msgid "Required (can't connect)"
 msgstr "изисква се (не може да се осъществи връзка)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:238
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:197
 msgid "Required (will encrypt)"
 msgstr "изисква се (с криптиране)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:258
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:217
 msgid "Hostname:"
 msgstr "Име на хост:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:272
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:231
 msgid "Gametype:"
 msgstr "Режим на игра:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:277
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:236
 msgid "Map:"
 msgstr "Карта:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:282
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:241
 msgid "Mod:"
 msgstr "Мод:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:287
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:246
 msgid "Version:"
 msgstr "Версия:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:292
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:251
 msgid "Settings:"
 msgstr "Настройки:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:299
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:331
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:258
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:290
 msgid "Players:"
 msgstr "Играчи:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:304
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:263
 msgid "Bots:"
 msgstr "Ботове:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:309
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:268
 msgid "Free slots:"
 msgstr "Свободни слотове:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:315
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:274
 msgid "Encryption:"
 msgstr "Криптиране:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:320
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:279
 msgid "ID:"
 msgstr "Номер:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:325
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:284
 msgid "Key:"
 msgstr "Ключ:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qh:7
+msgid "Server Information"
+msgstr "Информация за сървъра"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media.qc:25
 msgid "Demos"
 msgstr "Демота"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media.qc:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media.qc:26
 msgid "Screenshots"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media.qc:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media.qc:27
 msgid "Music Player"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:48
 msgid "Auto record demos"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:57
 msgid "Timedemo"
 msgstr "Демо за време"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:58
 msgid "Benchmark how fast your computer can run the highlighted demo"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:62
 msgid "DEMO^Play"
 msgstr "DEMO^Пускане"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:6
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:6
-msgid "Disconnect"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:13
+msgid "Playing a demo will disconnect you from the current match."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:21
-msgid "Playing a demo will disconnect you from the current match."
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:15
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:15
+msgid "Do you really wish to disconnect now?"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:23
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:23
-msgid "Do you really wish to disconnect now?"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qh:6
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qh:6
+msgid "Disconnect"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:21
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:13
 msgid "Timing a demo will disconnect you from the current match."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:37
 msgid "MUSICPL^Add"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:40
 msgid "MUSICPL^Add all"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:44
 msgid "Set as menu track"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:52
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:48
 msgid "Reset default menu track"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:58
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:54
 msgid "Playlist:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:55
 msgid "Random order"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:60
 msgid "MUSICPL^Stop"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:63
 msgid "MUSICPL^Play"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:70
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:66
 msgid "MUSICPL^Pause"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:69
 msgid "MUSICPL^Prev"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:72
 msgid "MUSICPL^Next"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:80
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:76
 msgid "MUSICPL^Remove"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:83
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:79
 msgid "MUSICPL^Remove all"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.qc:51
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.qc:43
 msgid "Auto screenshot scoreboard"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.qc:71
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.qc:63
 msgid "Open in the viewer"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.qc:155
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.qc:139
 msgid "Reset"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.qc:160
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.qc:144
 msgid "Previous"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.qc:163
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.qc:147
 msgid "Next"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.qc:168
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.qc:152
 msgid "Slide show"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:34
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:21
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:20
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:21
+msgid "Apply immediately"
+msgstr "Прилагане веднага"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:48
 msgid "Name"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:77
 msgid "Model"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:86
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:96
 msgid "Glowing color"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:95
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:106
 msgid "Detail color"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:109
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:121
 msgid "Statistics"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:113
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:125
 msgid "Allow player statistics to track your client"
 msgstr "Събиране на статистика за клиента"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:116
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:129
 msgid "Allow player statistics to use your nickname"
 msgstr "Събиране на статистика за псевдонима ви"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:131
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:145
 msgid "Country"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:145
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:159
 msgid "Gender:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:147
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:160
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:161
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:174
 msgid "Undisclosed"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:148
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:158
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:162
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:172
 msgid "Female"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:149
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:159
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:163
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:173
 msgid "Male"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:152
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:166
 msgid "Gender"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:164
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:178
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:238
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:86
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:82
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:164
-msgid "Apply immediately"
-msgstr "Прилагане веднага"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:7
-msgid "Quit the game"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:21
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:11
 msgid "Are you sure you want to quit?"
 msgstr "Сигурни ли сте че искате да излезете?"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:15
 msgid "Back to work..."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:17
 msgid "I got some more fragging to do!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:6
-msgid "Sandbox Tools"
-msgstr "Инструменти за пясъчника"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qh:7
+msgid "Quit the game"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:22
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:15
 msgid "Model:"
 msgstr "Модел:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:21
 msgid "Remove *"
 msgstr "Премахване *"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:23
 msgid "Copy *"
 msgstr "Копиране *"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:24
 msgid "Paste"
 msgstr "Поставяне"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:26
 msgid "Bone:"
 msgstr "Кост:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:31
 msgid "Set * as child"
 msgstr "Задаване на * като дете"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:32
 msgid "Attach to *"
 msgstr "Привързване към *"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:34
 msgid "Detach from *"
 msgstr "Отвързване от *"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:37
 msgid "Visual object properties for *:"
 msgstr "Визуални свойства на обекта *:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:41
 msgid "Set alpha:"
 msgstr "Задаване на прозрачност:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:51
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:44
 msgid "Set color main:"
 msgstr "Задаване на основен цвят:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:53
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:46
 msgid "Set color glow:"
 msgstr "Цвят на отблясъка:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:50
 msgid "Set frame:"
 msgstr "Задаване на рамка:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:54
 msgid "Physical object properties for *:"
 msgstr "Физически свойства на обекта *:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:63
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:56
 msgid "Set material:"
 msgstr "Задаване на материал:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:62
 msgid "Set solidity:"
 msgstr "Задаване на пълност"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:70
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:63
 msgid "Non-solid"
 msgstr "Неплътен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:71
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:64
 msgid "Solid"
 msgstr "Плътен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:72
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:65
 msgid "Set physics:"
 msgstr "Задаване на физика:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:66
 msgid "Static"
 msgstr "Статичен обект"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:67
 msgid "Movable"
 msgstr "Подвижен обект"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:75
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:68
 msgid "Physical"
 msgstr "Физичен обект"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:70
 msgid "Set scale:"
 msgstr "Задаване на размер:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:72
 msgid "Set force:"
 msgstr "Задаване на сила:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:83
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:76
 msgid "Claim *"
 msgstr "Вземане *"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:85
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:78
 msgid "* object info"
 msgstr "* информация за обект"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:86
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:79
 msgid "* mesh info"
 msgstr "* информация за модел"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:87
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:80
 msgid "* attachment info"
 msgstr "* свойства на притурката"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:88
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:81
 msgid "Show help"
 msgstr "Показване помощ"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:89
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:82
 msgid "* is the object you are facing"
 msgstr "* е обектът към който гледате"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:6
-msgid "Settings"
-msgstr "Настройки"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:7
-msgid "Change the game settings"
-msgstr ""
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qh:6
+msgid "Sandbox Tools"
+msgstr "Инструменти за пясъчника"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:21
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:18
 msgid "Video"
 msgstr "Видео"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:22
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:19
 msgid "Effects"
 msgstr "Ефекти"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:20
 msgid "Audio"
 msgstr "Звук"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:22
 msgid "Game"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:23
 msgid "Input"
 msgstr "Контроли"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:24
 msgid "User"
 msgstr "Потребител"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:25
 msgid "Misc"
 msgstr "Разни"
 
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qh:6
+msgid "Settings"
+msgstr "Настройки"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qh:7
+msgid "Change the game settings"
+msgstr ""
+
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:29
 msgid "Master:"
 msgstr "Главен:"
@@ -6748,1057 +6807,1057 @@ msgstr "Оръжия:"
 msgid "New style sound attenuation"
 msgstr "Атенюация на звука по нов стил"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:101
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:102
 msgid "Mute sounds when not active"
 msgstr "Заглушаване на звуците при неактивност"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:104
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:105
 msgid "Frequency:"
 msgstr "Честота:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:106
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:107
 msgid "Sound output frequency"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:107
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:108
 msgid "8 kHz"
 msgstr "8 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:108
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:109
 msgid "11.025 kHz"
 msgstr "11.025 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:109
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:110
 msgid "16 kHz"
 msgstr "16 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:110
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:111
 msgid "22.05 kHz"
 msgstr "22.05 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:111
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:112
 msgid "24 kHz"
 msgstr "24 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:112
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:113
 msgid "32 kHz"
 msgstr "32 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:113
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:114
 msgid "44.1 kHz"
 msgstr "44.1 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:114
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:115
 msgid "48 kHz"
 msgstr "48 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:117
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:119
 msgid "Channels:"
 msgstr "Канали"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:119
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:121
 msgid "Number of channels for the sound output"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:120
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:122
 msgid "Mono"
 msgstr "Моно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:121
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:123
 msgid "Stereo"
 msgstr "Стерео"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:122
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:124
 msgid "2.1"
 msgstr "2.1"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:123
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:125
 msgid "4"
 msgstr "4"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:124
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:126
 msgid "5"
 msgstr "5"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:125
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:127
 msgid "5.1"
 msgstr "5.1"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:126
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:128
 msgid "6.1"
 msgstr "6.1"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:127
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:129
 msgid "7.1"
 msgstr "7.1"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:131
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:134
 msgid "Swap stereo output channels"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:132
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:135
 msgid "Swap left/right channels"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:135
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:138
 msgid "Headphone friendly mode"
 msgstr "Режим за слушалки"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:136
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:139
 msgid ""
 "Enable spatialization (blend the right and left channel slightly to decrease "
 "stereo separation a bit for headphones)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:140
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:143
 msgid "Hit indication sound"
 msgstr "Индикатор за попадение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:141
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:144
 msgid "Play a hit indicator sound when your shot hits an enemy"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:144
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:147
 msgid "Chat message sound"
 msgstr "Звук за чат съобщения"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:147
-msgid "Play sounds when clicking or hovering over menu items"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:148
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:149
 msgid "Menu sounds"
 msgstr "Звуци в менюто"
 
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:150
+msgid "Play sounds when clicking menu items"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:151
 msgid "Focus sounds"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:155
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:152
+msgid "Play sounds when hovering over menu items too"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:156
 msgid "Time announcer:"
 msgstr "Обявяване на времето:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:157
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:158
 msgid "WRN^Disabled"
 msgstr "WRN^Изключено"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:159
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:160
 msgid "5 minutes"
 msgstr "5 минути"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:160
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:161
 msgid "WRN^Both"
 msgstr "WRN^И двете"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:163
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:164
 msgid "Automatic taunts:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:165
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:166
 msgid "Automatically taunt enemies after fragging them"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:167
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:168
 msgid "Sometimes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:168
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:169
 msgid "Often"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:169
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:151
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:170
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:143
 msgid "Always"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:175
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:176
 msgid "Debug info about sounds"
 msgstr "Дебъг информация за звуците"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:42
 msgid "Quality preset:"
 msgstr "Качество:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:46
 msgid "PRE^OMG!"
 msgstr "PRE^OMG!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:49
 msgid "PRE^Low"
 msgstr "PRE^Ниско"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:51
 msgid "PRE^Medium"
 msgstr "PRE^Средно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:53
 msgid "PRE^Normal"
 msgstr "PRE^Нормално"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:55
 msgid "PRE^High"
 msgstr "PRE^Високо"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:57
 msgid "PRE^Ultra"
 msgstr "PRE^Ултра"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:61
 msgid "PRE^Ultimate"
 msgstr "PRE^Ултимативно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:51
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:66
 msgid "Geometry detail:"
 msgstr "Геометрични детайли:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:53
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:68
 msgid "Change the smoothness of the curves on the map (default: normal)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:54
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:69
 msgid "DET^Lowest"
 msgstr "DET^Най-ниски"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:70
 msgid "DET^Low"
 msgstr "DET^Ниски"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:56
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:71
 msgid "DET^Normal"
 msgstr "DET^Нормални"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:72
 msgid "DET^Good"
 msgstr "DET^Добри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:58
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:73
 msgid "DET^Best"
 msgstr "DET^Най-добри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:74
 msgid "DET^Insane"
 msgstr "DET^Лудница!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:78
 msgid "Player detail:"
 msgstr "Детайли за играча:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:80
 msgid "PDET^Low"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:81
 msgid "PDET^Medium"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:66
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:82
 msgid "PDET^Normal"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:83
 msgid "PDET^Good"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:84
 msgid "PDET^Best"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:71
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:88
 msgid "Texture resolution:"
 msgstr "Текстури:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:75
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:92
 msgid "RES^Leet"
 msgstr "RES^Leet"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:93
 msgid "RES^Lowest"
 msgstr "RES^Най-ниско качество"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:94
 msgid "RES^Very low"
 msgstr "RES^Много ниско качество"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:78
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:95
 msgid "RES^Low"
 msgstr "RES^Ниско качество"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:96
 msgid "RES^Normal"
 msgstr "RES^Нормални"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:80
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:97
 msgid "RES^Good"
 msgstr "RES^Добри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:81
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:98
 msgid "RES^Best"
 msgstr "RES^Най-добри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:93
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:97
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:101
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:111
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:116
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:121
 msgid "Avoid lossy texture compression"
 msgstr "Текстурна компресия без загуби"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:111
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:132
 msgid "Show surfaces"
 msgstr "Показване на повърхностите"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:112
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:133
 msgid ""
 "Disable textures completely for very slow hardware. This gives a huge "
 "performance boost, but looks very ugly. (default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:115
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:136
 msgid "Use lightmaps"
 msgstr "Използване на lightmaps"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:116
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:137
 msgid ""
 "Use high resolution lightmaps, which will look pretty but use up some extra "
 "video memory (default: enabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:117
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:139
 msgid "Deluxe mapping"
 msgstr "Специално качество"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:118
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:140
 msgid "Use per-pixel lighting effects (default: enabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:120
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:142
 msgid "Gloss"
 msgstr "Гланц"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:121
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:143
 msgid ""
 "Enable the use of glossmaps on textures supporting it (default: enabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:124
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:146
 msgid "Offset mapping"
 msgstr "Офсетово текстуриране"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:125
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:147
 msgid ""
 "Offset mapping effect that will make textures with bumpmaps appear like they "
 "\"pop out\" of the flat 2D surface (default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:127
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:149
 msgid "Relief mapping"
 msgstr "Релефно текстуриране"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:128
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:150
 msgid ""
 "Higher quality offset mapping, which also has a huge impact on performance "
 "(default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:131
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:153
 msgid "Reflections:"
 msgstr "Отражения:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:132
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:154
 msgid ""
 "Reflection and refraction quality, has a huge impact on performance on maps "
 "with reflecting surfaces (default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:135
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:157
 msgid "Resolution of reflections/refractions (default: good)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:136
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:158
 msgid "Blurred"
 msgstr "Замазани"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:137
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:159
 msgid "REFL^Good"
 msgstr "REFL^Добри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:138
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:160
 msgid "Sharp"
 msgstr "Най-добри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:142
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:164
 msgid "Decals"
 msgstr "Петна"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:143
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:165
 msgid "Enable decals (bullet holes and blood) (default: enabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:144
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:166
 msgid "Decals on models"
 msgstr "Петна по моделите"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:148
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:231
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:170
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:253
 msgid "Distance:"
 msgstr "Разстояние:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:151
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:173
 msgid "Decals further away than this will not be drawn (default: 300)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:155
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:177
 msgid "Time:"
 msgstr "Време:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:158
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:180
 msgid "Time in seconds before decals fade away (default: 2)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:162
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:184
 msgid "Damage effects:"
 msgstr "Ефекти за повреда:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:164
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:186
 msgid "DMGFX^Disabled"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:165
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:187
 msgid "Skeletal"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:166
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:188
 msgid "DMGFX^All"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:170
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:192
 msgid "No dynamic lighting"
 msgstr "Без динамични светлини"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:171
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:193
 msgid "Enable corona flares around certain lights (default: enabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:173
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:195
 msgid "Fake corona lighting"
 msgstr "Изкуствен ефект корона"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:174
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:196
 msgid ""
 "Enable faster but uglier dynamic lights by rendering bright coronas instead "
 "of real dynamic lights (default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:177
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:199
 msgid "Realtime dynamic lighting"
 msgstr "Динамични светлини в реално време"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:178
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:200
 msgid ""
 "Enable rendering of dynamic lights such as explosions and rocket lights "
 "(default: enabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:180
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:186
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:202
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:208
 msgid "Shadows"
 msgstr "Сенки"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:181
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:203
 msgid "Enable rendering of shadows from dynamic lights (default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:184
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:206
 msgid "Realtime world lighting"
 msgstr "Динамични светлини в реално време за околната среда"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:185
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:207
 msgid ""
 "Enable rendering of full realtime world lighting on maps that support it. "
 "Note that this might have a big impact on performance. (default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:187
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:209
 msgid ""
 "Enable rendering of shadows from realtime world lights (default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:191
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:213
 msgid "Use normal maps"
 msgstr "Използване на карти на нормалите"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:192
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:214
 msgid "Enable use of directional shading on textures (default: enabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:194
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:216
 msgid "Soft shadows"
 msgstr "Меки сенки"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:198
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:220
 msgid "Fade corona according to visibility"
 msgstr "Избледняване на короната според видимостта"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:199
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:221
 msgid "Fade coronas according to visibility (default: enabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:203
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:225
 msgid "Bloom"
 msgstr "Bloom"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:204
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:226
 msgid ""
 "Enable bloom effect, which brightens the neighboring pixels of very bright "
 "pixels. Has a big impact on performance. (default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:205
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:227
 msgid "Extra postprocessing effects"
 msgstr "Допълнителни ефекти"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:206
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:228
 msgid ""
 "Enables special postprocessing effects for when damaged or under water or "
 "using a powerup (default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:211
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:233
 msgid "Motion blur strength - 0.4 recommended"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:212
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:234
 msgid "Motion blur:"
 msgstr "Размазани движения"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:218
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:240
 msgid "Particles"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:219
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:241
 msgid "Spawnpoint effects"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:220
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:242
 msgid "Particles effects at all spawn points and whenever a player spawns"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:225
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:247
 msgid "Quality:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:234
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:256
 msgid "Particles further away than this will not be drawn (default: 1000)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:7
-msgid "Crosshair"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:31
 msgid "No crosshair"
 msgstr "Без мерник"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:39
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:62
 msgid "Per weapon"
 msgstr "Според оръжието"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:40
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:34
 msgid ""
 "Set a different crosshair for each weapon, good if you play without weapon "
 "models"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:54
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:87
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:103
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:81
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:97
 msgid "Size:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:70
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:64
 msgid "By health"
 msgstr "Според здравето"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:82
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:76
 msgid "Use rings to indicate weapon status"
 msgstr "Използване на пръстени за изобразяване статуса на оръжията"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:99
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:93
 msgid "Enable center crosshair dot"
 msgstr "Точка в средата"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:117
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:111
 msgid "Use normal crosshair color"
 msgstr "Използване на нормален цвят:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:128
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:122
 msgid "Smooth effects of crosshairs"
 msgstr "Плавни ефекти на мерниците"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:131
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:125
 msgid "Hit testing:"
 msgstr "Тест за попадение:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:133
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:128
 msgid ""
 "None: do not do hit tests for the crosshair; TrueAim: blur the crosshair "
 "when you would not hit the wall; Enemies: also enlarge the crosshair when "
 "you would hit an enemy"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:134
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:129
 msgid "HTTST^Disabled"
 msgstr "HTTST^Disabled"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:135
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:130
 msgid "HTTST^TrueAim"
 msgstr "HTTST^TrueAim"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:136
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:131
 msgid "HTTST^Enemies"
 msgstr "HTTST^Противници"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:141
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:136
 msgid "Blur crosshair if the shot is obstructed"
 msgstr "Замъгляване на мерника ако има препятствие"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:145
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:140
 msgid "Enlarge crosshair if targeting an enemy"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:148
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:143
 msgid "Animate crosshair when hitting an enemy"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:151
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:146
 msgid "Animate crosshair when picking up an item"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:7
-msgid "HUD"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qh:7
+msgid "Crosshair"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:56
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:48
 msgid "Fading speed:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:51
 msgid "Side padding:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:57
 msgid "Show decimals in respawn countdown"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:59
 msgid "Show accuracy underneath scoreboard"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:71
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:63
 msgid "Waypoints"
 msgstr "Пътни точки"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:65
 msgid "Display waypoint markers for objectives on the map"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:66
 msgid "Show various gametype specific waypoints"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:80
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:72
 msgid "Control transparency of the waypoints"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:84
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:134
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:126
 msgid "Fontsize:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:90
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:82
 msgid "Edge offset:"
 msgstr "Отместване на краищата:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:99
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:91
 msgid "Fade when near the crosshair"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:104
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:96
 msgid "Damage"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:106
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:98
 msgid "Overlay:"
 msgstr "Горен пласт:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:109
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:101
 msgid "Factor:"
 msgstr "Коефициент:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:114
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:106
 msgid "Fade rate:"
 msgstr "Скорост на избледняване:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:122
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:114
 msgid "Player Names"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:124
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:116
 msgid "Show names above players"
 msgstr "Показване имената над играчите"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:140
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:132
 msgid "Max distance:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:146
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:138
 msgid "Decolorize:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:150
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:128
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:142
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:96
 msgid "Teamplay"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:158
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:150
 msgid "Only when near crosshair"
 msgstr "Само когато е близо до мерника"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:162
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:154
 msgid "Display health and armor"
 msgstr "Показване на здраве и броня"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:167
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:159
 msgid "Damage overlay:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:172
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:6
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:164
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qh:6
 msgid "Enter HUD editor"
 msgstr "HUD редактор"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qh:7
+msgid "HUD"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:21
 msgid "In order for the HUD editor to show, you must first be in game."
 msgstr "Трябва да се влезли в игра за да се появи HUD редактора."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:23
 msgid "Do you wish to start a local game to set up the HUD?"
 msgstr "Искате ли да започнете локална игра за да настроите HUD-а?"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:7
-msgid "Messages"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:24
 msgid "Frag Information"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:26
 msgid "Display information about killing sprees"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:29
 msgid "Only display sprees if they are achievements"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:34
 msgid "Show spree information in centerprints"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:50
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:38
 msgid "Show spree information in death messages"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:43
 msgid "Sprees in info messages:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:58
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:46
 msgid "SPREES^Disabled"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:47
 msgid "Target"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:60
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:48
 msgid "Attacker"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:49
 msgid "SPREES^Both"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:55
 msgid "Print on a seperate line"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:70
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:58
 msgid "Add extra frag information to centerprint when available"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:62
 msgid "Add frag location to death messages when available"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:65
 msgid "Gamemode Settings"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:67
 msgid "Display capture times in Capture The Flag"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:83
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:71
 msgid "Display name of flag stealer in Capture The Flag"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:88
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:92
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:126
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:91
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:123
 msgid "Other"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:90
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:78
 msgid "Display console messages in the top left corner"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:92
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:80
 msgid "Display all info messages in the chatbox"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:94
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:82
 msgid "Display player statuses in the chatbox"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:98
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:86
 msgid "Powerup notifications"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:101
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:89
 msgid "Weapon centerprint notifications"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:104
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:92
 msgid "Weapon info message notifications"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:108
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:96
 msgid "Announcers"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:110
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:98
 msgid "Respawn countdown sounds"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:113
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:101
 msgid "Killstreak sounds"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:116
-msgid "Achievement sounds"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:7
-msgid "Models"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:104
+msgid "Achievement sounds"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:8
-msgid "Customize how players and items are displayed in game"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qh:7
+msgid "Messages"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:30
 msgid "Items"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:32
 msgid "Use simple 2D images instead of item models"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:34
 msgid "Unavailable alpha:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:37
 msgid "Unavailable color:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:50
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:39
 msgid "GHOITEMS^Black"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:51
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:40
 msgid "GHOITEMS^Dark"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:52
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:41
 msgid "GHOITEMS^Tinted"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:53
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:42
 msgid "GHOITEMS^Normal"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:54
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:43
 msgid "GHOITEMS^Blue"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:60
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:941
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:49
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:777
 msgid "Players"
 msgstr "Играчи"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:51
 msgid "Force player models to mine"
 msgstr "Форсиране на моделите на играчите"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:53
 msgid "Force player colors to mine"
 msgstr "Цветовете на всички играчи да са като моя"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:66
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:55
 msgid "Body fading:"
 msgstr "Избледняване на труповете:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:58
 msgid "Gibs:"
 msgstr "Мръвки:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:71
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:60
 msgid "GIBS^None"
 msgstr "GIBS^Няма"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:72
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:61
 msgid "GIBS^Few"
 msgstr "GIBS^Малко"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:62
 msgid "GIBS^Many"
 msgstr "GIBS^Повече"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:63
 msgid "GIBS^Lots"
 msgstr "GIBS^Много"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:7
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:107
-msgid "View"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qh:7
+msgid "Models"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qh:8
+msgid "Customize how players and items are displayed in game"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:26
 msgid "1st person perspective"
 msgstr "Перспектива от първо лице"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:30
 msgid "Slide to third person upon death"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:34
 msgid "Smooth the view when landing from a jump"
 msgstr "Замъгляване на изгледа при приземяване след скачане"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:47
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:38
 msgid "Smooth the view while crouching"
 msgstr "Замъгляване на изгледа при клякане"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:51
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:42
 msgid "View waving while idle"
 msgstr "Клатене на камерата по време на бездействие"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:46
 msgid "View bobbing while walking around"
 msgstr "Клатене на камерата по време на ходене"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:60
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:51
 msgid "3rd person perspective"
 msgstr "Перспектива от трето лице"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:55
 msgid "Back distance"
 msgstr "Разстояние отзад"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:70
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:61
 msgid "Up distance"
 msgstr "Разстояние отгоре"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:67
 msgid "Allow passing through walls while spectating"
 msgstr "Преминаване през стени по време на наблюдение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:70
 msgid "Field of view:"
 msgstr "Зрително поле:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:81
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:72
 msgid "Field of vision in degrees (default: 100)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:85
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:76
 msgid "ZOOM^Zoom factor:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:87
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:78
 msgid "How big the zoom factor is when the zoom button is pressed"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:90
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:81
 msgid "ZOOM^Zoom speed:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:92
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:83
 msgid "How fast the view will be zoomed, disable to zoom instantly"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:101
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:92
 msgid "ZOOM^Instant"
 msgstr "ZOOM^Моментално"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:105
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:96
 msgid "ZOOM^Zoom sensitivity:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:107
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:98
 msgid ""
 "How zoom changes sensitivity, from 0 (lower sensitivity) to 1 (no "
 "sensitivity change)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:110
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:101
 msgid "Velocity zoom"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:111
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:102
 msgid "Forward movement only"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:115
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:106
 msgid "VZOOM^Factor"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:122
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:113
 msgid "Display reticle 2D overlay while zooming"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:125
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:116
 msgid "Release zoom when you die or respawn"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:129
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:120
 msgid "Release zoom when you switch weapons"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:7
-msgid "Weapons"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qh:7
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:75
+msgid "View"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:34
 msgid "Weapon Priority List (* = mutator weapon)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:40
 msgid "Up"
 msgstr "Нагоре"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:44
 msgid "Down"
 msgstr "Надолу"
 
@@ -7815,963 +7874,971 @@ msgstr ""
 msgid "Cycle through only usable weapon selections"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:56
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:57
 msgid "Auto switch weapons on pickup"
 msgstr "Автоматично превключване на оръжието при вземане"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:58
 msgid ""
 "Automatically switch to newly picked up weapons if they are better than what "
 "you are carrying"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:61
 msgid "Release attack buttons when you switch weapons"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:64
 msgid "Draw 1st person weapon model"
 msgstr "Показване на оръжието при режим от първо лице"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:63
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:65
 msgid "Draw the weapon model"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:67
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:70
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:72
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:75
 msgid "Position of the weapon model; requires reconnect"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:78
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:80
 msgid "Gun model swaying"
 msgstr "Клатене на оръжието"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:83
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:85
 msgid "Gun model bobbing"
 msgstr "Клатене на оръжието"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:34
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qh:7
+msgid "Weapons"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:33
 msgid "Key Bindings"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:37
 msgid "Change key..."
 msgstr "Промяна на клавиша..."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:41
 msgid "Edit..."
 msgstr "Редактиране..."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:47
 msgid "Clear"
 msgstr "Изчистване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:53
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:52
 msgid "Reset all"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:58
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:57
 msgid "Mouse"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:60
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:59
 msgid "Sensitivity:"
 msgstr "Чувствителност"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:61
 msgid "Mouse speed multiplier"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:63
 msgid "Smooth aiming"
 msgstr "Плавно прицелване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:64
 msgid "Smoothes the mouse movement, but makes aiming slightly less responsive"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:66
 msgid "Invert aiming"
 msgstr "Инвертиране на мишката"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:67
 msgid "Invert mouse movement on the Y-axis"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:70
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:69
 msgid "Use system mouse positioning"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:75
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:74
 msgid "Enable built in mouse acceleration"
 msgstr "Включване на вграденото ускорение на мишката "
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:79
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:83
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:86
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:78
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:82
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:85
 msgid "Disable system mouse acceleration"
 msgstr "Изключване на ускорението на мишката от операционната система"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:80
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:79
 msgid "Make use of DGA mouse input"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:94
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:93
 msgid "Pressing \"enter console\" key also closes it"
 msgstr "Натискането на клавиша за конзола също я и затваря"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:95
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:94
 msgid "Allow the console toggling bind to also close the console"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:97
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:96
 msgid "Automatically repeat jumping if holding jump"
 msgstr "Автоматично повтаряне на скачането ако клавиша е задържан"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:100
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:99
 msgid "Jetpack on jump:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:102
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:101
 msgid "JPJUMP^Disabled"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:103
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:102
 msgid "Air only"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:104
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:103
 msgid "JPJUMP^All"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:110
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:115
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:120
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:109
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:114
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:119
 msgid "Use joystick input"
 msgstr "Използване на джойстик"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:7
-msgid "User defined key bind"
-msgstr "Потребителски клавиш"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:31
 msgid "Command when pressed:"
 msgstr "Команда при натискане:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:47
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:34
 msgid "Command when released:"
 msgstr "Команда при отпускане:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:53
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:40
 msgid "Cancel"
 msgstr "Отказ"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:14
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qh:7
+msgid "User defined key bind"
+msgstr "Потребителски клавиш"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:11
 #, c-format
 msgid "%d fps"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:25
 msgid "Network"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:27
 msgid "Client UDP port:"
 msgstr "Клиентски UDP порт:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:29
 msgid "Force client to use chosen port unless it is set to 0"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:32
 msgid "Bandwidth:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:34
 msgid "Specify your network speed"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:35
 msgid "56k"
 msgstr "56k"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:36
 msgid "ISDN"
 msgstr "ISDN"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:40
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:37
 msgid "Slow ADSL"
 msgstr "Бавен ADSL"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:38
 msgid "Fast ADSL"
 msgstr "Бърз ADSL"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:39
 msgid "Broadband"
 msgstr "Широколентова"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:42
 msgid "Input packets/s:"
 msgstr "Входящи пакети/с:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:47
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:44
 msgid "How many input packets to send to the server each second"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:49
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:46
 msgid "Server queries/s:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:53
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:50
 msgid "Downloads:"
 msgstr "Изтегляния:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:52
 msgid "Maximum number of concurrent HTTP/FTP downloads"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:54
 msgid "Speed (kB/s):"
 msgstr "Скорост (kB/s):"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:56
 msgid "Maximum download speed"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:63
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:60
 msgid "Local latency:"
 msgstr "Местно закъснение:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:64
 msgid "Show netgraph"
 msgstr "Показване на мрежова графика"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:65
 msgid "Show a graph of packet sizes and other information"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:70
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:67
 msgid "Client-side movement prediction"
 msgstr "Клиентско предвиждане на движението"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:72
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:69
 msgid "Movement error compensation"
 msgstr "Компенсиране на грешките при движение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:73
 msgid "Use encryption (AES) when available"
 msgstr "Изполване на криптиране (AES) когато е възможно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:76
 msgid "Framerate"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:81
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:78
 msgid "Maximum:"
 msgstr "Максимум:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:94
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:91
 msgid "MAXFPS^Unlimited"
 msgstr "MAXFPS^Без ограничения"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:97
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:94
 msgid "Target:"
 msgstr "Цел:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:99
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:96
 msgid "TRGT^Disabled"
 msgstr "TRGT^Изключено"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:109
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:106
 msgid "Idle limit:"
 msgstr "Лимит за бездействие:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:115
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:112
 msgid "IDLFPS^Unlimited"
 msgstr "IDLFPS^Без ограничения"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:119
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:116
 msgid "Save processing time for other apps"
 msgstr "Заделяне на процесорно време за други приложения"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:122
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:119
 msgid "Show frames per second"
 msgstr "Показване на кадри/сек."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:123
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:120
 msgid "Show your rendered frames per second"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:128
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:125
 msgid "Menu tooltips:"
 msgstr "Подсказки на менюто:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:130
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:127
 msgid ""
 "Menu tooltips: disabled, standard or advanced (also shows cvar or console "
 "command bound to the menu item)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:131
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:128
 msgid "TLTIP^Disabled"
 msgstr "DF^Изключени"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:132
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:129
 msgid "TLTIP^Standard"
 msgstr "TLTIP^Стандартни"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:133
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:130
 msgid "TLTIP^Advanced"
 msgstr "TLTIP^Разширени"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:136
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:133
 msgid "Show current date and time"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:137
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:134
 msgid "Show current date and time of day, useful on screenshots"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:140
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:137
 msgid "Enable developer mode"
 msgstr "Включване на режим за разработчици"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:144
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:141
 msgid "Advanced settings..."
 msgstr "Разширени настройки..."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:145
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:142
 msgid "Advanced settings where you can tweak every single variable of the game"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:150
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:6
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:147
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qh:6
 msgid "Factory reset"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:7
-msgid "Advanced settings"
-msgstr "Допълнителни настройки"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:31
 msgid "Cvar filter:"
 msgstr "Cvar филтър:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:51
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:38
+msgid "Modified cvars only"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:45
 msgid "Setting:"
 msgstr "Настройка:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:49
 msgid "Type:"
 msgstr "Тип:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:53
 msgid "Value:"
 msgstr "Стойност"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:70
 msgid "Description:"
 msgstr "Описание:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:20
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qh:7
+msgid "Advanced settings"
+msgstr "Допълнителни настройки"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:11
 msgid "Are you sure you want to reset all settings?"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:22
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:13
 msgid "This will create a backup config in your data directory"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:25
 msgid "Menu Skins"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:64
 msgid "Text Language"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:69
 msgid "Set language"
 msgstr "Задаване на език"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:78
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:74
 msgid "Disable gore effects and harsh language"
 msgstr "Изключване на ефектите с насилие и неприличните думи"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:75
 msgid ""
 "Replace blood and gibs with content that does not have any gore effects "
 "(default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qc:6
-msgid "Warning"
-msgstr "Вниание"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qc:19
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qc:10
 msgid "While connected language changes will be applied only to the menu,"
 msgstr "Докато сте свързани езиковите промени ще бъдат отразени само в менюто,"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qc:21
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qc:12
 msgid "full language changes will take effect starting from the next game"
 msgstr "пълните езикови промени ще бъдат приложени в следващата игра"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qc:16
 msgid "Disconnect now"
 msgstr "Изключване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qc:17
 msgid "Switch language"
 msgstr "Смяна на език"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qh:6
+msgid "Warning"
+msgstr "Вниание"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:33
 msgid "Resolution:"
 msgstr "Разделителна способност:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:37
 msgid "Font/UI size:"
 msgstr "Размер на шрифта:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:39
 msgid "SZ^Unreadable"
 msgstr "SZ^Нечетим"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:40
 msgid "SZ^Tiny"
 msgstr "SZ^Микроскопичен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:34
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:41
 msgid "SZ^Little"
 msgstr "SZ^Миниатюрен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:42
 msgid "SZ^Small"
 msgstr "SZ^Малък"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:43
 msgid "SZ^Medium"
 msgstr "SZ^Среден"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:44
 msgid "SZ^Large"
 msgstr "SZ^Голям"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:45
 msgid "SZ^Huge"
 msgstr "SZ^Огромен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:46
 msgid "SZ^Gigantic"
 msgstr "SZ^Гигантски"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:40
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:47
 msgid "SZ^Colossal"
 msgstr "SZ^Колосален"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:50
 msgid "Color depth:"
 msgstr "Дълбочина на цветовете:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:52
 msgid "How many bits per pixel (BPP) to render at, 32 is recommended"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:53
 msgid "16bit"
 msgstr "16 бита"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:47
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:54
 msgid "32bit"
 msgstr "32 бита"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:50
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:58
 msgid "Full screen"
 msgstr "На цял екран"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:51
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:60
 msgid "Vertical Synchronization"
 msgstr "Вертикална синхронизация"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:52
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:61
 msgid ""
 "Enable vertical synchronization to prevent tearing, will cap your fps to the "
 "screen refresh rate (default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:66
 msgid "Flip view horizontally"
 msgstr "Хоризонтално обръщане на изгледа"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:58
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:67
 msgid "Poor man's left handed mode (default: off)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:70
 msgid "Anisotropy:"
 msgstr "Анизотропия:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:63
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:72
 msgid "Anisotropic filtering quality (default: 1x)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:73
 msgid "ANISO^Disabled"
 msgstr "ANISO^Изключена"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:65
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:85
 msgid "2x"
 msgstr "2x"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:66
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:75
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:86
 msgid "4x"
 msgstr "4x"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:76
 msgid "8x"
 msgstr "8x"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:77
 msgid "16x"
 msgstr "16x"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:71
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:80
 msgid "Antialiasing:"
 msgstr "Заглаждане:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:83
 msgid ""
 "Enable antialiasing, which smooths the edges of 3D geometry. Note that it "
 "might decrease performance by quite a lot (default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:75
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:84
 msgid "AA^Disabled"
 msgstr "Изключено"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:81
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:91
 msgid "High-quality frame buffer"
 msgstr "Висококачествен фрейм-буфер"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:86
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:96
 msgid "Depth first:"
 msgstr "Първо дълбочината:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:88
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:98
 msgid ""
 "Eliminate overdraw by rendering a depth-only version of the scene before the "
 "normal rendering starts (default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:89
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:99
 msgid "DF^Disabled"
 msgstr "DF^Изключено"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:90
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:100
 msgid "DF^World"
 msgstr "DF^Околна среда"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:91
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:101
 msgid "DF^All"
 msgstr "DF^Всичко"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:94
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:104
 msgid "Vertex Buffer Objects (VBOs)"
 msgstr "Vertex Buffer Обекти (VBO)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:97
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:107
 msgid "VBO^Off"
 msgstr "VBO^Изключено"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:98
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:108
 msgid "Vertices, some Tris (compatible)"
 msgstr "Върхове, и малко триъгълници (съвместим режим)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:99
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:103
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:105
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:109
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:113
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:115
 msgid ""
 "Make use of Vertex Buffer Objects to store static geometry in video memory "
 "for faster rendering (default: Vertex and Triangles)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:102
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:112
 msgid "Vertices"
 msgstr "Върхове"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:104
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:114
 msgid "Vertices and Triangles"
 msgstr "Върхове и триъгълници"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:108
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:118
 msgid "Brightness:"
 msgstr "Яркост:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:110
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:120
 msgid "Brightness of black (default: 0)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:112
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:122
 msgid "Contrast:"
 msgstr "Контраст:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:114
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:124
 msgid "Brightness of white (default: 1)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:116
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:126
 msgid "Gamma:"
 msgstr "Гама:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:119
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:129
 msgid ""
 "Inverse gamma correction value, a brightness effect that does not affect "
 "white or black (default: 1.125)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:122
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:132
 msgid "Contrast boost:"
 msgstr "Засилен контраст:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:125
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:135
 msgid "By how much to multiply the contrast in dark areas (default: 1)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:128
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:138
 msgid "Saturation:"
 msgstr "Наситеност:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:131
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:141
 msgid ""
 "Saturation adjustment (0 = grayscale, 1 = normal, 2 = oversaturated), "
 "requires GLSL color control (default: 1)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:135
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:145
 msgid "LIT^Ambient:"
 msgstr "LIT^Фоново осветление:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:137
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:147
 msgid ""
 "Ambient lighting, if set too high it tends to make light on maps look dull "
 "and flat (default: 4)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:139
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:149
 msgid "Intensity:"
 msgstr "Интензитет:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:141
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:151
 msgid "Global rendering brightness (default: 1)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:144
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:154
 msgid "Wait for GPU to finish each frame"
 msgstr "Изчакване на GPU да завърши всеки кадър"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:145
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:155
 msgid ""
 "Make the CPU wait for the GPU to finish each frame, can help with some "
 "strange input or video lag on some machines (default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:147
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:157
 msgid "Use OpenGL 2.0 shaders (GLSL)"
 msgstr "Използване на OpenGL 2.0 шейдъри (GLSL)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:150
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:161
 msgid "Use GLSL to handle color control"
 msgstr "Използване на GLSL за управление на цветовете"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:151
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:162
 msgid ""
 "Enable use of GLSL to apply gamma correction, note that it might decrease "
 "performance by a lot (default: disabled)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:156
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:167
 msgid "Psycho coloring (easter egg)"
 msgstr "Психо цветове (великденско яйце)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:159
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:170
 msgid "Trippy vertices (easter egg)"
 msgstr "Изкривени форми (великденско яйце)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:6
-msgid "Singleplayer"
-msgstr "Самостоятелна игра"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:7
-msgid "Play the singleplayer campaign or instant action matches against bots"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:119
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:110
 msgid "Instant action! (random map with bots)"
 msgstr "Екшън! (произволна карта с ботове)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:126
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:117
 msgid "???"
 msgstr "???"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:139
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:130
 msgid "Campaign Difficulty:"
 msgstr "Трудност на кампанията:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:140
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:131
 msgid "CSKL^Easy"
 msgstr "CSKL^Лесно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:141
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:132
 msgid "CSKL^Medium"
 msgstr "CSKL^Среден"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:142
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:133
 msgid "CSKL^Hard"
 msgstr "CSKL^Трудно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:144
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:135
 msgid "Start Singleplayer!"
 msgstr "Започване на самостоятелна игра!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer_winner.qc:7
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qh:6
+msgid "Singleplayer"
+msgstr "Самостоятелна игра"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qh:7
+msgid "Play the singleplayer campaign or instant action matches against bots"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer_winner.qh:7
 msgid "Winner"
 msgstr "Победител"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:7
-msgid "Team Selection"
-msgstr "Избор на отбор"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:49
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:32
 msgid "join 'best' team (auto-select)"
 msgstr "присъединяване към \"най-добрия\" отбор (автоматично избиране)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:50
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:33
 msgid "Autoselect team (recommended)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:54
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:37
 msgid "red"
 msgstr "червен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:38
 msgid "blue"
 msgstr "син"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:56
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:39
 msgid "yellow"
 msgstr "жълт"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:40
 msgid "pink"
 msgstr "розов"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:60
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:43
 msgid "spectate"
 msgstr "наблюдаване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/gametypelist.qc:100
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qh:7
+msgid "Team Selection"
+msgstr "Избор на отбор"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/gametypelist.qc:78
 msgid "teamplay"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/gametypelist.qc:102
+#: qcsrc/menu/xonotic/gametypelist.qc:80
 msgid "free for all"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:29
 msgid "Moving"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:30
 msgid "forward"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:63
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:31
 msgid "backpedal"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:32
 msgid "strafe left"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:33
 msgid "strafe right"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:66
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:34
 msgid "jump / swim"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:35
 msgid "crouch / sink"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:36
 msgid "off-hand hook"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:37
 msgid "jet pack"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:71
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:39
 msgid "Attacking"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:72
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:40
 msgid "primary fire"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:41
 msgid "secondary fire"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:75
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:43
 msgid "Weapon switching"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:44
 msgid "previous"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:45
 msgid "next"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:78
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:46
 msgid "previously used"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:47
 msgid "best"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:80
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:48
 msgid "reload"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:108
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:76
 msgid "hold zoom"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:109
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:77
 msgid "toggle zoom"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:110
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:78
 msgid "show scores"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:111
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:79
 msgid "screen shot"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:112
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:80
 msgid "maximize radar"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:114
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:82
 msgid "Communicate"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:115
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:83
 msgid "public chat"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:116 qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:129
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:84 qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:97
 msgid "team chat"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:117
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:85
 msgid "show chat history"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:118
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:86
 msgid "vote YES"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:119
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:87
 msgid "vote NO"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:120
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:88
 msgid "ready"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:122
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:90
 msgid "Client"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:123
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:91
 msgid "server info"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:124
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:92
 msgid "enter console"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:125
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:93
 msgid "disconnect"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:126
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:94
 msgid "quit"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:130
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:98
 msgid "auto-join team"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:131
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:99
 msgid "team menu"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:132
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:100
 msgid "sandbox menu"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:133
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:101
 msgid "enter spectator mode"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:134
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:102
 msgid "drop weapon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:135
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:103
 msgid "drop key / drop flag"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:136
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:104
 msgid "drag object"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:137
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:105
 msgid "3rd person view"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:139
+#: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:107
 msgid "User defined"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/mainwindow.qc:42 qcsrc/menu/xonotic/mainwindow.qc:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/mainwindow.qc:61 qcsrc/menu/xonotic/mainwindow.qc:64
 msgid "Do not press this button again!"
 msgstr "Не натискайте пак този бутон!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/maplist.qc:343
+#: qcsrc/menu/xonotic/maplist.qc:292
 msgid ""
 "Huh? Can't play this (m is NULL). Refiltering so this won't happen again.\n"
 msgstr ""
 "А? Това не може да се възпроизведе (m е NULL). Рефилтриране за да не може "
 "това да се случи отново.\n"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/maplist.qc:351
+#: qcsrc/menu/xonotic/maplist.qc:300
 #, c-format
 msgid "%s's Xonotic Server"
 msgstr "%s Xonotic Сървър"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/maplist.qc:356
+#: qcsrc/menu/xonotic/maplist.qc:305
 msgid ""
 "Huh? Can't play this (invalid game type). Refiltering so this won't happen "
 "again.\n"
@@ -8779,296 +8846,296 @@ msgstr ""
 "А? Това не може да се възпроизведе (невалиден игрови режим). Рефилтриране за "
 "да не може това да се случи отново.\n"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/playerlist.qc:122 qcsrc/menu/xonotic/playerlist.qc:132
+#: qcsrc/menu/xonotic/playerlist.qc:100 qcsrc/menu/xonotic/playerlist.qc:110
 msgid "spectator"
 msgstr "наблюдател"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/playermodel.qc:197
+#: qcsrc/menu/xonotic/playermodel.qc:166
 msgid "<no model found>"
 msgstr "<не е намерен модел>"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:152
-msgid "SLCAT^Favorites"
-msgstr "SLCAT^Любими"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:153
-msgid "SLCAT^Recommended"
-msgstr "SLCAT^Препоръчани"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:154
-msgid "SLCAT^Normal Servers"
-msgstr "SLCAT^Нормални сървъри"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:155
-msgid "SLCAT^Servers"
-msgstr "SLCAT^Сървъри"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:156
-msgid "SLCAT^Competitive Mode"
-msgstr "SLCAT^Съревнование"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:157
-msgid "SLCAT^Modified Servers"
-msgstr "SLCAT^Модифицирани Сървъри"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:158
-msgid "SLCAT^Overkill Mode"
-msgstr "SLCAT^Overkill Мод"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:159
-msgid "SLCAT^InstaGib Mode"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:160
-msgid "SLCAT^Defrag Mode"
-msgstr "SLCAT^Defrag Мод"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:437
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:273
 msgid "Favorite"
 msgstr "Любими"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:438
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:274
 msgid ""
 "Bookmark the currently highlighted server so that it's faster to find in the "
 "future"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:937
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:773
 msgid "Ping"
 msgstr "Пинг"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:938
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:774
 msgid "Host name"
 msgstr "Име на хост"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:939
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:775
 msgid "Map"
 msgstr "Карта"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:940
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:776
 msgid "Type"
 msgstr "Тип"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1234
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1070
 #, c-format
 msgid "AES level %d"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1234
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1070
 msgid "ENC^none"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1234
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1070
 msgid "encryption:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1235
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1071
 #, c-format
 msgid "mod: %s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1237
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1073
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1237
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1073
 #, c-format
 msgid "modified settings"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1237
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1073
 #, c-format
 msgid "official settings"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1239
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1075
 msgid "stats disabled"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1239
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:1075
 msgid "stats enabled"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/skinlist.qc:105
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qh:151
+msgid "SLCAT^Favorites"
+msgstr "SLCAT^Любими"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qh:152
+msgid "SLCAT^Recommended"
+msgstr "SLCAT^Препоръчани"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qh:153
+msgid "SLCAT^Normal Servers"
+msgstr "SLCAT^Нормални сървъри"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qh:154
+msgid "SLCAT^Servers"
+msgstr "SLCAT^Сървъри"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qh:155
+msgid "SLCAT^Competitive Mode"
+msgstr "SLCAT^Съревнование"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qh:156
+msgid "SLCAT^Modified Servers"
+msgstr "SLCAT^Модифицирани Сървъри"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qh:157
+msgid "SLCAT^Overkill Mode"
+msgstr "SLCAT^Overkill Мод"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qh:158
+msgid "SLCAT^InstaGib Mode"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qh:159
+msgid "SLCAT^Defrag Mode"
+msgstr "SLCAT^Defrag Мод"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/skinlist.qc:70
 msgid "<TITLE>"
 msgstr "<TITLE>"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/skinlist.qc:106
+#: qcsrc/menu/xonotic/skinlist.qc:71
 msgid "<AUTHOR>"
 msgstr "<AUTHOR>"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_decibels.qc:84
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_decibels.qc:72
 msgid "VOL^MAX"
 msgstr "VOL^Максимум"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_decibels.qc:86
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_decibels.qc:74
 msgid "VOL^OFF"
 msgstr "VOL^Изключен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_decibels.qc:94
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_decibels.qc:82
 #, c-format
 msgid "%s dB"
 msgstr "%s dB"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:13
 msgid ""
 "Multiplier for amount of particles. Less means less particles, which in turn "
 "gives for better performance (default: 1)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:14
 msgid "PART^OMG"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:15
 msgid "PART^Low"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:16
 msgid "PART^Medium"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:27
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.qc:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:17
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.qc:14
 msgid "PART^Normal"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:18
 msgid "PART^High"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:19
 msgid "PART^Ultra"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:20
 msgid "PART^Ultimate"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_picmip.qc:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_picmip.qc:13
 msgid ""
 "Change the sharpness of the textures. Lowering it will effectively reduce "
 "texture memory usage, but make the textures appear very blurry. (default: "
 "good)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_resolution.qc:124
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_resolution.qc:106
 #, c-format
 msgid "%dx%d (%d:%d)"
 msgstr "%dx%d (%d:%d)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_resolution.qc:127
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_resolution.qc:109
 #, c-format
 msgid "%dx%d"
 msgstr "%dx%d"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_resolution.qc:133
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_resolution.qc:115
 msgid "Screen resolution"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.qc:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.qc:13
 msgid "PART^Slow"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.qc:15
 msgid "PART^Fast"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.qc:16
 msgid "PART^Instant"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:29
 msgid "January"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:60
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:30
 msgid "February"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:31
 msgid "March"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:32
 msgid "April"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:63
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:33
 msgid "May"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:34
 msgid "June"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:35
 msgid "July"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:66
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:36
 msgid "August"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:37
 msgid "September"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:38
 msgid "October"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:39
 msgid "November"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:70
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:40
 msgid "December"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:126
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:96
 msgid "Joined:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:133
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:103
 msgid "Last_Seen:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:140
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:110
 msgid "Time_Played:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:147
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:117
 msgid "Favorite_Map:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:231 qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:275
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:201 qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:245
 #, c-format
 msgid "%s_Matches:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:238
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:208
 #, c-format
 msgid "%s_ELO:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:245
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:215
 #, c-format
 msgid "%s_Rank:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:252
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:222
 #, c-format
 msgid "%s_Percentile:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:261
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:231
 #, c-format
 msgid "%s_Favorite_Map:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:276
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:246
 #, c-format
 msgid "%d (unranked)"
 msgstr ""
@@ -9112,6 +9179,6 @@ msgstr "Използване на стандартен"
 msgid "Team Color:"
 msgstr "Цвят на отбора:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/util.qh:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qh:43
 msgid "Enable panel"
 msgstr "Включване на панела"