Merge branch 'TimePath/cleanup'
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.bg.po
index ccd1091..edfe021 100644 (file)
@@ -9,10 +9,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-12-31 22:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-30 11:22+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-08-31 21:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-08-31 19:00+0000\n"
 "Last-Translator: divVerent <divVerent@xonotic.org>\n"
-"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/projects/p/xonotic/"
+"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/team-xonotic/xonotic/"
 "language/bg/)\n"
 "Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,470 +20,729 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: qcsrc/client/Main.qc:21
-msgid "ERROR - MENU IS VISIBLE BUT NO MENU WAS DEFINED!"
-msgstr "ГРЕШКА - МЕНЮТО Е ВИДИМО НО НЕ Е ДЕФИНИРАНО"
-
-#: qcsrc/client/Main.qc:1295
-#, c-format
-msgid "%s (not bound)"
-msgstr "%s (не е свързано)"
-
-#: qcsrc/client/View.qc:511
-msgid "Nade timer"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/client/View.qc:516
-msgid "Revival progress"
-msgstr "Процес на съживяване"
-
-#: qcsrc/client/hud.qc:186
+#: qcsrc/client/hud.qc:152
 #, c-format
 msgid " (-%dL)"
 msgstr "(-%dL)"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:191
+#: qcsrc/client/hud.qc:157
 #, c-format
 msgid " (+%dL)"
 msgstr "(+%dL)"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:210
+#: qcsrc/client/hud.qc:176
 msgid "Start line"
 msgstr "Начална линия"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:212 qcsrc/client/hud.qc:216
+#: qcsrc/client/hud.qc:178 qcsrc/client/hud.qc:182
 msgid "Finish line"
 msgstr "Крайна линия"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:214
+#: qcsrc/client/hud.qc:180
 #, c-format
 msgid "Intermediate %d"
 msgstr "Междинен %d"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:805
+#: qcsrc/client/hud.qc:790
 msgid "Out of ammo"
 msgstr "Мунициите свършиха"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:809
+#: qcsrc/client/hud.qc:794
 msgid "Don't have"
 msgstr "Нямам"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:813
+#: qcsrc/client/hud.qc:798
 msgid "Unavailable"
 msgstr "Не е на разположение"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:1751 qcsrc/client/hud.qc:1752 qcsrc/client/hud.qc:2109
+#: qcsrc/client/hud.qc:1770 qcsrc/client/hud.qc:1771 qcsrc/client/hud.qc:2317
 #, c-format
 msgid "Player %d"
 msgstr "Играч %d"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:2417
+#: qcsrc/client/hud.qc:2623
 msgid "^1Intermediate 1 (+15.42)"
 msgstr "^1Междинен 1 (+15.42)"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:2419 qcsrc/client/hud.qc:2461 qcsrc/client/hud.qc:2502
+#: qcsrc/client/hud.qc:2625 qcsrc/client/hud.qc:2667 qcsrc/client/hud.qc:2712
 #, c-format
 msgid "^1PENALTY: %.1f (%s)"
 msgstr "^1ДУЗПА: %.1f (%s)"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:2504
+#: qcsrc/client/hud.qc:2714
 #, c-format
 msgid "^2PENALTY: %.1f (%s)"
 msgstr "^2ДУЗПА: %.1f (%s)"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:2534
+#: qcsrc/client/hud.qc:2734
 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode\n"
 msgstr ""
 "^1Трябва да отговорите преди да влезнете в мод за конфигуриране на HUD\n"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:2539
+#: qcsrc/client/hud.qc:2739
 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
 msgstr "^2Име ^7вместо \"^1Анонимен играч^7\" в статистиката"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:2618
+#: qcsrc/client/hud.qc:2818
 msgid "A vote has been called for:"
 msgstr "Бе започнато гласуване за:"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:2620
+#: qcsrc/client/hud.qc:2820
 msgid "Allow servers to store and display your name?"
 msgstr "Позволявате ли сървърите да пазят и показват вашето име?"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:2624
+#: qcsrc/client/hud.qc:2824
 msgid "^1Configure the HUD"
 msgstr "^1Конфигуриране на HUD"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:2628
+#: qcsrc/client/hud.qc:2828
 #, c-format
 msgid "Yes (%s): %d"
 msgstr "Да (%s): %d"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:2630
+#: qcsrc/client/hud.qc:2830
 #, c-format
 msgid "No (%s): %d"
 msgstr "Не (%s): %d"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3191 qcsrc/client/hud.qc:3194 qcsrc/client/hud.qc:3196
+#: qcsrc/client/hud.qc:3401 qcsrc/client/hud.qc:3404 qcsrc/client/hud.qc:3406
 msgid "Personal best"
 msgstr "Лично постижение"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3209 qcsrc/client/hud.qc:3212 qcsrc/client/hud.qc:3214
+#: qcsrc/client/hud.qc:3419 qcsrc/client/hud.qc:3422 qcsrc/client/hud.qc:3424
 msgid "Server best"
 msgstr "Сървърно постижение"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3576
+#: qcsrc/client/hud.qc:3792
 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
 msgstr "^3Играч^7: Това е мястото чатене"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3641
+#: qcsrc/client/hud.qc:3858
 #, c-format
 msgid "FPS: %.*f"
 msgstr "FPS: %.*f"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3705
+#: qcsrc/client/hud.qc:3924
 msgid "^1Observing"
 msgstr "^1Наблюдавам"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3707
+#: qcsrc/client/hud.qc:3926
 #, c-format
 msgid "^1Spectating: ^7%s"
 msgstr "^1Зрител: ^7%s"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3711
+#: qcsrc/client/hud.qc:3930
 #, c-format
 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да набюдавате играч"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3713
+#: qcsrc/client/hud.qc:3932
 #, c-format
 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 или ^3%s^1 за следващ или предишен играч"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3717
+#: qcsrc/client/hud.qc:3936
 #, c-format
 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
 msgstr "^1Използвайте ^3%s^1 или ^3%s^1 за да промените скоростта"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3719
+#: qcsrc/client/hud.qc:3938
 #, c-format
 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe"
 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да наблюдавате"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3722
+#: qcsrc/client/hud.qc:3941
 #, c-format
 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за информация на игровия мод"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3730
+#: qcsrc/client/hud.qc:3949
 msgid "^1Match has already begun"
 msgstr "^1Мачът вече започна"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3732
+#: qcsrc/client/hud.qc:3951
 msgid "^1You have no more lives left"
 msgstr "^1Нямате повече животи"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3734 qcsrc/client/hud.qc:3737
+#: qcsrc/client/hud.qc:3953 qcsrc/client/hud.qc:3956
 #, c-format
 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
 msgstr "^1Натиснете ^3%s^1 за да се включите"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3745
+#: qcsrc/client/hud.qc:3964
 #, c-format
 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
 msgstr "^1Играта започва след ^3%d^1 секунди"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3752
+#: qcsrc/client/hud.qc:3971
 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
 msgstr "^2В етап на ^1загряване^2!"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3767
+#: qcsrc/client/hud.qc:3986
 #, c-format
 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
 msgstr "%sНатиснете ^3%s%s за да приключите загрявката"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3769
+#: qcsrc/client/hud.qc:3988
 #, c-format
 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
 msgstr "%sНатиснете ^3%s%s когато сте готови"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3774
+#: qcsrc/client/hud.qc:3993
 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
 msgstr "^2Изчакване на останалите играчи да приключат със загрявката..."
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3776
+#: qcsrc/client/hud.qc:3995
 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
 msgstr "^2Изчакване на останалите играчи да се приготвят"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3782
+#: qcsrc/client/hud.qc:4001
 #, c-format
 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
 msgstr "^2Натиснете ^3%s^2 за да приключите загрявката"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3803
+#: qcsrc/client/hud.qc:4022
 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
 msgstr "Броят на играчите е небалансиран"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3808
+#: qcsrc/client/hud.qc:4027
 #, c-format
 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
 msgstr "Натиснете ^3%s%s за да нагласите"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3816
+#: qcsrc/client/hud.qc:4035
 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
 msgstr "^7Натиснете ^3ESC ^7за да видите HUD настройките."
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3818
+#: qcsrc/client/hud.qc:4037
 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
 msgstr "^3Двоен клик ^7върху панел за да видите специфичните настройки."
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3820
+#: qcsrc/client/hud.qc:4039
 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
 msgstr "^3CTRL ^7за да изключите проверката за сблъсък, ^3SHIFT ^7и"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3822
+#: qcsrc/client/hud.qc:4041
 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
 msgstr "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7за фини настройки"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3869
+#: qcsrc/client/hud.qc:4090
 msgid " qu/s"
 msgstr "qu/s"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3873
+#: qcsrc/client/hud.qc:4094
 msgid " m/s"
 msgstr "m/s"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3877
+#: qcsrc/client/hud.qc:4098
 msgid " km/h"
 msgstr "km/h"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3881
+#: qcsrc/client/hud.qc:4102
 msgid " mph"
 msgstr "mph"
 
-#: qcsrc/client/hud.qc:3885
+#: qcsrc/client/hud.qc:4106
 msgid " knots"
 msgstr "възли"
 
-#: qcsrc/client/hud_config.qc:197
+#: qcsrc/client/hud_config.qc:220
 #, c-format
 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)\n"
 msgstr "^2Успешно записан като %s! (Бележла: Запазено е в data/data/)\n"
 
-#: qcsrc/client/hud_config.qc:201
+#: qcsrc/client/hud_config.qc:224
 #, c-format
 msgid "^1Couldn't write to %s\n"
 msgstr "^1Неможе да пише в %s\n"
 
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:37
+#: qcsrc/client/main.qc:76
+msgid "ERROR - MENU IS VISIBLE BUT NO MENU WAS DEFINED!"
+msgstr "ГРЕШКА - МЕНЮТО Е ВИДИМО НО НЕ Е ДЕФИНИРАНО"
+
+#: qcsrc/client/main.qc:1366
+#, c-format
+msgid "%s (not bound)"
+msgstr "%s (не е свързано)"
+
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:53
 msgid " (1 vote)"
 msgstr "(1 глас)"
 
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:39
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:55
 #, c-format
 msgid " (%d votes)"
 msgstr "(%d гласа)"
 
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:226
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:269
 msgid "Don't care"
 msgstr "Не ми пука"
 
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:318
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:363
 msgid "Decide the gametype"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:318
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:363
 msgid "Vote for a map"
 msgstr "Гласуване за карта"
 
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:331
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:382
 #, c-format
 msgid "%d seconds left"
 msgstr "остават %d секунди"
 
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:415
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:498
 msgid ""
 "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!\n"
 msgstr ""
 "mv_mapdownload: ^3Не би трябвало да използвате тази команда самостоятелно\n"
 
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:425
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:508
 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index.\n"
 msgstr "^1Грешка:^7 Не може да намери индекс.\n"
 
-#: qcsrc/client/mapvoting.qc:434
+#: qcsrc/client/mapvoting.qc:517
 msgid "Requesting preview...\n"
 msgstr "Изискване на преглед...\n"
 
-#: qcsrc/client/miscfunctions.qc:101
+#: qcsrc/client/miscfunctions.qc:110
 msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
 msgstr ""
 "Опитвате се да премахнете отбор, който не съществува в списъка на отборите!"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:19
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:600 qcsrc/client/quickmenu.qc:602
+#, c-format
+msgid "Submenu%d"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:607
+#, c-format
+msgid "Command%d"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:632
+msgid "Continue..."
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:779 qcsrc/client/quickmenu.qc:783
+msgid "QMCMD^Chat"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:780
+msgid "QMCMD^:-) / nice one"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:780
+msgid "QMCMD^nice one"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:781
+msgid "QMCMD^good game"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:782
+msgid "QMCMD^hi / good luck"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:782
+msgid "QMCMD^hi / good luck and have fun"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:787 qcsrc/client/quickmenu.qc:803
+msgid "QMCMD^Team chat"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:788
+msgid "QMCMD^quad soon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:789
+msgid "QMCMD^free item %x^7 (l:%y^7)"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:789
+msgid "QMCMD^free item, icon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:790
+msgid "QMCMD^took item (l:%l^7)"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:790
+msgid "QMCMD^took item, icon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:791
+msgid "QMCMD^negative"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:792
+msgid "QMCMD^positive"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:793
+msgid "QMCMD^need help (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:793
+msgid "QMCMD^need help, icon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:794
+msgid "QMCMD^enemy seen (l:%y^7)"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:794
+msgid "QMCMD^enemy seen, icon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:795
+msgid "QMCMD^flag seen (l:%y^7)"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:795
+msgid "QMCMD^flag seen, icon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:796
+msgid "QMCMD^defending (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:796
+msgid "QMCMD^defending, icon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:797
+msgid "QMCMD^roaming (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:797
+msgid "QMCMD^roaming, icon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:798
+msgid "QMCMD^attacking (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:798
+msgid "QMCMD^attacking, icon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:799
+msgid "QMCMD^killed flag, icon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:799
+msgid "QMCMD^killed flagcarrier (l:%y^7)"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:800
+#, c-format
+msgid "QMCMD^dropped flag (l:%d^7)"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:800
+msgid "QMCMD^dropped flag, icon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:801
+msgid "QMCMD^drop gun, icon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:801
+msgid "QMCMD^dropped gun %w^7 (l:%l^7)"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:802
+msgid "QMCMD^drop flag/key, icon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:802
+msgid "QMCMD^dropped flag/key %w^7 (l:%l^7)"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:806
+msgid "QMCMD^Send private message to"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:808 qcsrc/client/quickmenu.qc:845
+msgid "QMCMD^Settings"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:809 qcsrc/client/quickmenu.qc:816
+msgid "QMCMD^View/HUD settings"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:810
+msgid "QMCMD^3rd person view"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:811
+msgid "QMCMD^Player models like mine"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:812
+msgid "QMCMD^Names above players"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:813
+msgid "QMCMD^Crosshair per weapon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:814
+msgid "QMCMD^FPS"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:815
+msgid "QMCMD^Net graph"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:818 qcsrc/client/quickmenu.qc:821
+msgid "QMCMD^Sound settings"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:819
+msgid "QMCMD^Hit sound"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:820
+msgid "QMCMD^Chat sound"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:825 qcsrc/client/quickmenu.qc:829
+msgid "QMCMD^Spectator camera"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:826
+msgid "QMCMD^1st person"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:827
+msgid "QMCMD^3rd person around player"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:828
+msgid "QMCMD^3rd person behind"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:834 qcsrc/client/quickmenu.qc:839
+msgid "QMCMD^Observer camera"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:835
+msgid "QMCMD^Increase speed"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:836
+msgid "QMCMD^Decrease speed"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:837
+msgid "QMCMD^Wall collision off"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:838
+msgid "QMCMD^Wall collision on"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:842
+msgid "QMCMD^Fullscreen"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:844
+msgid "QMCMD^Translate chat messages"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:847 qcsrc/client/quickmenu.qc:857
+msgid "QMCMD^Call a vote"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:848
+msgid "QMCMD^Restart the map"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:849
+msgid "QMCMD^End match"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:852
+msgid "QMCMD^Reduce match time"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:853
+msgid "QMCMD^Extend match time"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/quickmenu.qc:856
+msgid "QMCMD^Shuffle teams"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:31
 msgid "SCO^bckills"
 msgstr "SCO^bcубийства"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:20
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:32
 msgid "SCO^bctime"
 msgstr "SCO^bcвреме"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:21
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:33
 msgid "SCO^caps"
 msgstr "SCO^пленявания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:22
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:34
 msgid "SCO^captime"
 msgstr "SCO^capвреме"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:23
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:35
 msgid "SCO^deaths"
 msgstr "SCO^умирания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:24
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:36
 msgid "SCO^destroyed"
 msgstr "SCO^унищожавания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:25
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:37
 msgid "SCO^drops"
 msgstr "SCO^изпускания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:26
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:38
 msgid "SCO^faults"
 msgstr "SCO^фалове"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:27
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:39
 msgid "SCO^fckills"
 msgstr "SCO^знаменосци"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:28
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:40
 msgid "SCO^goals"
 msgstr "SCO^голове"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:29
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:41
 msgid "SCO^kckills"
 msgstr "SCO^kcубийства"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:30
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:42
 msgid "SCO^kdratio"
 msgstr "SCO^kdсъотношение"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:31
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:43
 msgid "SCO^k/d"
 msgstr "SCO^k/d"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:32
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:44
 msgid "SCO^kd"
 msgstr "SCO^kd"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:33
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:45
 msgid "SCO^kdr"
 msgstr "SCO^kdr"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:34
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:46
 msgid "SCO^kills"
 msgstr "SCO^убийства"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:35
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:47
 msgid "SCO^laps"
 msgstr "SCO^обиколки"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:36
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:48
 msgid "SCO^lives"
 msgstr "SCO^животи"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:37
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:49
 msgid "SCO^losses"
 msgstr "SCO^загуби"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:38
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:50
 msgid "SCO^name"
 msgstr "SCO^име"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:39
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:51
 msgid "SCO^sum"
 msgstr "SCO^сума"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:40
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:52
 msgid "SCO^nick"
 msgstr "SCO^прякор"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:41
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:53
 msgid "SCO^objectives"
 msgstr "SCO^цели"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:42
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:54
 msgid "SCO^pickups"
 msgstr "SCO^задигания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:43
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:55
 msgid "SCO^ping"
 msgstr "SCO^пинг"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:44
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:56
 msgid "SCO^pl"
 msgstr "SCO^зп"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:45
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:57
 msgid "SCO^pushes"
 msgstr "SCO^избутвания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:46
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:58
 msgid "SCO^rank"
 msgstr "SCO^ранг"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:47
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:59
 msgid "SCO^returns"
 msgstr "SCO^връщания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:48
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:60
 msgid "SCO^revivals"
 msgstr "SCO^съживявания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:49
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:61
 msgid "SCO^score"
 msgstr "SCO^резултат"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:50
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:62
 msgid "SCO^suicides"
 msgstr "SCO^самоубийства"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:51
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:63
 msgid "SCO^takes"
 msgstr "SCO^взимания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:52
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:64
 msgid "SCO^ticks"
 msgstr "SCO^щракания"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:237
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:248
 msgid ""
 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command.\n"
 msgstr ""
 "Можете да променяте таблото като използвате командата "
 "^2scoreboard_columns_set.\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:238
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:249
 msgid "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
 msgstr "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:239
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:250
 msgid "Usage:\n"
 msgstr "Начин на използване:\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:240
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:251
 msgid "^2scoreboard_columns_set default\n"
 msgstr "^2scoreboard_columns_set по подразбиране\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:241
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:252
 msgid "^2scoreboard_columns_set ^7field1 field2 ...\n"
 msgstr "^2scoreboard_columns_set ^7поле1 поле2 ...\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:242
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:253
 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):\n"
 msgstr ""
 "Следните имена на полета са разпознати (без значение от малки и големи "
 "букви)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:243
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:254
 msgid ""
 "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields.\n"
 "\n"
@@ -491,49 +750,49 @@ msgstr ""
 "Може да използвате ^3|^7 за да започнете дясно-подравнени полета.\n"
 "\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:245
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:256
 msgid "^3name^7 or ^3nick^7             Name of a player\n"
 msgstr "^3име^7 или ^3име^7 Име на играч\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:246
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:257
 msgid "^3ping^7                     Ping time\n"
 msgstr "^3ping^7 Пинг време\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:247
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:258
 msgid "^3pl^7                       Packet loss\n"
 msgstr "^3pl^7 Загуба на пакети\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:248
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:259
 msgid "^3kills^7                    Number of kills\n"
 msgstr "^3kills^7 Брой убийства\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:249
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:260
 msgid "^3deaths^7                   Number of deaths\n"
 msgstr "^3deaths^7 Брой смъртни случаи\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:250
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:261
 msgid "^3suicides^7                 Number of suicides\n"
 msgstr "^3suicides^7 Брой самоубийства\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:251
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:262
 msgid "^3frags^7                    kills - suicides\n"
 msgstr "^3frags^7 убийства - самоубийства\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:252
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:263
 msgid "^3kd^7                       The kill-death ratio\n"
 msgstr "^3kd^7 Съотношение убийства-смърт\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:253
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:264
 msgid "^3sum^7                      frags - deaths\n"
 msgstr "^3sum^7 убийства - смъртни случаи\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:254
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:265
 msgid ""
 "^3caps^7                     How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was "
 "captured\n"
 msgstr "^3caps^7 Колко често е пленявано знаме (CTF) или ключ (KeyHunt)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:255
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:266
 msgid ""
 "^3pickups^7                  How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a "
 "ball (Keepaway) was picked up\n"
@@ -541,79 +800,79 @@ msgstr ""
 "^3pickups^7 Колко често е задигано знаме (CTF), ключ (KeyHunt) или топка "
 "(Keepaway)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:256
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:267
 msgid "^3captime^7                  Time of fastest cap (CTF)\n"
 msgstr "^3captime^7 Най-бързо пленяване (CTF)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:257
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:268
 msgid "^3fckills^7                  Number of flag carrier kills\n"
 msgstr "^3fckills^7 Брой убийства на знаменосец\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:258
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:269
 msgid "^3returns^7                  Number of flag returns\n"
 msgstr "^3returns^7 Брой на върнати знамена\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:259
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:270
 msgid "^3drops^7                    Number of flag drops\n"
 msgstr "^3drops^7 Брой на изпуснати знамена\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:260
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:271
 msgid "^3lives^7                    Number of lives (LMS)\n"
 msgstr "^3lives^7 Брой бивоти (LMS)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:261
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:272
 msgid "^3rank^7                     Player rank\n"
 msgstr "^3rank^7 Ранг на играча\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:262
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:273
 msgid "^3pushes^7                   Number of players pushed into void\n"
 msgstr "^3pushes^7 Брой на играчи, избутани в безкрайността\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:263
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:274
 msgid ""
 "^3destroyed^7                Number of keys destroyed by pushing them into "
 "void\n"
 msgstr "^3destroyed^7 Брой на унищожени ключове, избутани в безкраността\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:264
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:275
 msgid "^3kckills^7                  Number of keys carrier kills\n"
 msgstr "^3kckills^7 Брой на убити ключоносители\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:265
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:276
 msgid "^3losses^7                   Number of times a key was lost\n"
 msgstr "^3losses^7 Брой на изгубени ключове\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:266
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:277
 msgid "^3laps^7                     Number of laps finished (race/cts)\n"
 msgstr "^3laps^7 Брой на завършени обиколки (race/cts)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:267
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:278
 msgid "^3time^7                     Total time raced (race/cts)\n"
 msgstr "^3time^7 Общо състезателно време (race/cts)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:268
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:279
 msgid "^3fastest^7                  Time of fastest lap (race/cts)\n"
 msgstr "^3fastest^7 Най-бърза обиколка (race/cts)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:269
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:280
 msgid "^3ticks^7                    Number of ticks (DOM)\n"
 msgstr "^3ticks^7 Брой щракания (DOM)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:270
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:281
 msgid "^3takes^7                    Number of domination points taken (DOM)\n"
 msgstr "^3takes^7 Точки за доминиране (DOM)\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:271
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:282
 msgid "^3bckills^7                  Number of ball carrier kills\n"
 msgstr "^3bckills^7 Брой на убити носители на топка\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:272
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:283
 msgid ""
 "^3bctime^7                   Total amount of time holding the ball in "
 "Keepaway\n"
 msgstr "^3bctime^7 Общо време за притежание на топка в Keepaway\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:273
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:284
 msgid ""
 "^3score^7                    Total score\n"
 "\n"
@@ -621,7 +880,7 @@ msgstr ""
 "^3score^7 Общ брой точки\n"
 "\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:275
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:286
 msgid ""
 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
@@ -636,7 +895,7 @@ msgstr ""
 "или на всички с изключение на тези. Също може да укажете 'all' като\n"
 "поле, за да се виждат всички възможни полета за избрания тип на игра.\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:280
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:291
 msgid ""
 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
 "include/exclude ALL teams/noteams game modes.\n"
@@ -647,11 +906,11 @@ msgstr ""
 "включително/изключително ВСИЧКИ teams/noteams типове на игра\n"
 "\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:283
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:294
 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
 msgstr "Пример: scoreboard_columns_set име ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:284
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:295
 msgid ""
 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
 "right of the vertical bar aligned to the right.\n"
@@ -659,7 +918,7 @@ msgstr ""
 "ще покаже name, ping и pl подредени в ляво и полетата\n"
 "дясно от вертикалния бар, дясноцентриран.\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:286
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:297
 msgid ""
 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
 "other gamemodes except DM.\n"
@@ -667,718 +926,835 @@ msgstr ""
 "'field3' ще се показва само в CTF, а 'field4' ще се показва във всички\n"
 "типове на игра, без DM\n"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:526 qcsrc/client/scoreboard.qc:533
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:121
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:122
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:193
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:235
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:240
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:533 qcsrc/client/scoreboard.qc:540
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:125
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:126
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:197
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:239
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:244
 msgid "N/A"
 msgstr "няма"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:982
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1014
 #, c-format
 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
 msgstr "Точност (средно %d%%)"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1111
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1143
 msgid "Map stats:"
 msgstr "Статистика за картата:"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1129
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1161
 msgid "Monsters killed:"
 msgstr "Убити чудовища:"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1136
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1168
 msgid "Secrets found:"
 msgstr "Открити тайни(ци):"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1164
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1196
 msgid "Rankings"
 msgstr "Класиране"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1260
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:49
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1292
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:52
 msgid "Scoreboard"
 msgstr "Ранглист"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1319
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1344
 #, c-format
 msgid "Speed award: %d ^7(%s^7)"
 msgstr "Награда за скорост: %d ^7(%s^7)"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1323
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1348
 #, c-format
 msgid "All-time fastest: %d ^7(%s^7)"
 msgstr "Най-добро време %d ^7(%s^7)"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1361
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1386
 msgid "Spectators"
 msgstr "Зяпачи"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1368
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1393
 #, c-format
 msgid "playing ^3%s^7 on ^2%s^7"
 msgstr "играят ^3%s^7 на ^2%s^7"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1375 qcsrc/client/scoreboard.qc:1380
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1400 qcsrc/client/scoreboard.qc:1405
 #, c-format
 msgid " for up to ^1%1.0f minutes^7"
-msgstr "до ^1%1.0f минути^7"
+msgstr " до ^1%1.0f минути^7"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1384 qcsrc/client/scoreboard.qc:1403
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1409 qcsrc/client/scoreboard.qc:1428
 msgid " or"
-msgstr "или"
+msgstr " или"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1387 qcsrc/client/scoreboard.qc:1394
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1412 qcsrc/client/scoreboard.qc:1419
 #, c-format
 msgid " until ^3%s %s^7"
-msgstr "до ^3%s %s^7"
+msgstr " до ^3%s %s^7"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1388 qcsrc/client/scoreboard.qc:1395
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1407 qcsrc/client/scoreboard.qc:1414
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1413 qcsrc/client/scoreboard.qc:1420
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1432 qcsrc/client/scoreboard.qc:1439
 msgid "SCO^points"
 msgstr "SCO^точки"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1389 qcsrc/client/scoreboard.qc:1396
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1408 qcsrc/client/scoreboard.qc:1415
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1414 qcsrc/client/scoreboard.qc:1421
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1433 qcsrc/client/scoreboard.qc:1440
 msgid "SCO^is beaten"
 msgstr "SCO^е победен"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1406 qcsrc/client/scoreboard.qc:1413
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1431 qcsrc/client/scoreboard.qc:1438
 #, c-format
 msgid " until a lead of ^3%s %s^7"
 msgstr "до водачеството на ^3%s %s^7"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1435
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1460
 #, c-format
 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
 msgstr "^1Съживяване след ^3%s^1..."
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1445
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1470
 #, c-format
 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
 msgstr "Мъртав сте, изчакайте ^3%s^7 преди съживяване"
 
-#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1454
+#: qcsrc/client/scoreboard.qc:1479
 #, c-format
 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
 msgstr "Мъртав сте, натиснете ^2%s^7 за съживяване"
 
-#: qcsrc/client/tturrets.qc:299 qcsrc/client/waypointsprites.qc:558
-msgid "Spam"
-msgstr "Спам"
-
-#: qcsrc/client/tturrets.qc:308
-#, c-format
-msgid "%s under attack!"
-msgstr "%s е атакуван!"
-
-#: qcsrc/client/vehicles/vehicles.qc:331 qcsrc/client/vehicles/vehicles.qc:333
-msgid "No right gunner!"
-msgstr "Не е стрелец - десничар!"
-
-#: qcsrc/client/vehicles/vehicles.qc:353 qcsrc/client/vehicles/vehicles.qc:355
-msgid "No left gunner!"
-msgstr "Не е стрелец - левичар!"
+#: qcsrc/client/view.qc:550
+msgid "Nade timer"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:236
-msgid "Push"
-msgstr "Ð\91Ñ\83Ñ\82ни"
+#: qcsrc/client/view.qc:555
+msgid "Revival progress"
+msgstr "Ð\9fÑ\80оÑ\86еÑ\81 Ð½Ð° Ñ\81Ñ\8aживÑ\8fване"
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:237
-msgid "Destroy"
-msgstr "Унищожи"
+#: qcsrc/common/buffs.qh:46
+msgid "Ammo"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:238
-msgid "Defend"
-msgstr "Защитавай"
+#: qcsrc/common/buffs.qh:53
+msgid "Resistance"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:239
-msgid "Blue base"
-msgstr "Синя база"
+#: qcsrc/common/buffs.qh:60
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:276
+msgid "Speed"
+msgstr "Скорост"
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:240
-msgid "DANGER"
-msgstr "ОПАСНОСТ"
+#: qcsrc/common/buffs.qh:67
+msgid "Medic"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:241
-msgid "Enemy carrier"
-msgstr "Вражески знаменосец"
+#: qcsrc/common/buffs.qh:74
+msgid "Bash"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:242
-msgid "Flag carrier"
-msgstr "Знаменосец"
+#: qcsrc/common/buffs.qh:81
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:96
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:185
+msgid "Vampire"
+msgstr "Вампир"
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:243
-msgid "Dropped flag"
-msgstr "Изпуснато знаме"
+#: qcsrc/common/buffs.qh:88
+msgid "Disability"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:244
-msgid "Help me!"
-msgstr "Помогни ми!"
+#: qcsrc/common/buffs.qh:95
+msgid "Vengeance"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:245
-msgid "Here"
-msgstr "Тук"
+#: qcsrc/common/buffs.qh:102
+msgid "Jump"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:246
-msgid "Dropped key"
-msgstr "Изпуснат ключ"
+#: qcsrc/common/buffs.qh:109
+msgid "Flight"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:247 qcsrc/client/waypointsprites.qc:249
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:250 qcsrc/client/waypointsprites.qc:251
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:252
-msgid "Key carrier"
-msgstr "Ключоносител"
+#: qcsrc/common/buffs.qh:116
+msgid "Invisible"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:248
-msgid "Run here"
-msgstr "Бягай тук"
+#: qcsrc/common/buffs.qh:123
+msgid "Inferno"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:253
-msgid "Red base"
-msgstr "Червена база"
+#: qcsrc/common/buffs.qh:130
+msgid "Swapper"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:254
-msgid "Waypoint"
-msgstr "Плоча"
+#: qcsrc/common/buffs.qh:137
+msgid "Magnet"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:255 qcsrc/client/waypointsprites.qc:256
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:257
-msgid "Generator"
-msgstr "Генератор"
+#: qcsrc/common/command/generic.qc:172
+msgid "error creating curl handle\n"
+msgstr "грешка при създаването на curl манипулатор\n"
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:258 qcsrc/client/waypointsprites.qc:259
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:260 qcsrc/client/waypointsprites.qc:261
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:262 qcsrc/client/waypointsprites.qc:263
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:264 qcsrc/client/waypointsprites.qc:265
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:274 qcsrc/client/waypointsprites.qc:275
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:276 qcsrc/client/waypointsprites.qc:277
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:278
-msgid "Control point"
-msgstr "Контролен пункт"
+#: qcsrc/common/command/generic.qc:295
+msgid "Notification dump command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
+msgstr "Информационната команда работи само с cl_cmd и sv_cmd\n"
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:266
-msgid "Checkpoint"
-msgstr "КПП"
+#: qcsrc/common/command/generic.qc:348
+msgid "Weapons dump command only works with sv_cmd.\n"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:267 qcsrc/client/waypointsprites.qc:269
-msgid "Finish"
-msgstr "Финал"
+#: qcsrc/common/command/generic.qc:401
+msgid "Turrets dump command only works with sv_cmd.\n"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:268 qcsrc/client/waypointsprites.qc:269
-msgid "Start"
-msgstr "СÑ\82аÑ\80Ñ\82"
+#: qcsrc/common/command/generic.qc:595
+msgid "Notification restart command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
+msgstr "Ð\9aомандаÑ\82а Ð·Ð° Ñ\80еÑ\81Ñ\82аÑ\80Ñ\82 Ð½Ð° Ð±ÐµÐ»ÐµÐ¶ÐºÐ¸Ñ\82е Ñ\80абоÑ\82и Ñ\81амо Ñ\81 cl_cmd Ð¸ sv_cmd.\n"
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:270
-msgid "Goal"
-msgstr "Гол"
+#: qcsrc/common/items/item/armor.qc:38
+msgid "Large armor"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:271 qcsrc/client/waypointsprites.qc:272
-msgid "Ball"
-msgstr "Топка"
+#: qcsrc/common/items/item/armor.qc:53
+msgid "Mega armor"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:273
-msgid "Ball carrier"
-msgstr "Притежател на топката"
+#: qcsrc/common/items/item/health.qc:38
+msgid "Large health"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:279
-msgid "Invisibility"
-msgstr "Невидимост"
+#: qcsrc/common/items/item/health.qc:53
+msgid "Mega health"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:280
-msgid "Extra life"
-msgstr "Ð\94опÑ\8aлниÑ\82елен Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ\82"
+#: qcsrc/common/items/item/jetpack.qc:14
+msgid "Jet Pack"
+msgstr "РеакÑ\82ивна Ñ\80аниÑ\86а"
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:281 qcsrc/common/buffs.qh:38
-msgid "Speed"
-msgstr "СкоÑ\80оÑ\81Ñ\82"
+#: qcsrc/common/items/item/jetpack.qc:38
+msgid "Fuel regen"
+msgstr "Ð\93оÑ\80иво"
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:282
+#: qcsrc/common/items/item/powerup.qc:13
 msgid "Strength"
 msgstr "Сила"
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:283
+#: qcsrc/common/items/item/powerup.qc:23
 msgid "Shield"
 msgstr "Щит"
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:284
-msgid "Fuel regen"
-msgstr "Гориво"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qc:772
+#, no-c-format
+msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
+msgstr "@!#%'n хвърляне на туба"
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:285
-msgid "Jet Pack"
-msgstr "Реактивна раница"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:61
+msgid "Deathmatch"
+msgstr "Deathmatch"
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:286
-msgid "Frozen!"
-msgstr "Замръзен!"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:61
+msgid "Score as many frags as you can."
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:287
-msgid "Tagged"
-msgstr "Заплют"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:64
+msgid "Last Man Standing"
+msgstr "Last Man Standing"
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:288
-msgid "Vehicle"
-msgstr "Возило"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:64
+msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left."
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/client/waypointsprites.qc:562
-#, c-format
-msgid "%s needing help!"
-msgstr "%s се нужда е от помощ!"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:67
+msgid "Race"
+msgstr "Race"
 
-#: qcsrc/common/buffs.qh:36
-msgid "Ammo"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:67
+msgid "Race against other players to the finish line."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/buffs.qh:37
-msgid "Resistance"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:70
+msgid "Race CTS"
+msgstr "Race CTS"
+
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:70
+msgid "Race for fastest time."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/buffs.qh:39
-msgid "Medic"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:73
+msgid "Help your team score the most frags against the enemy team."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/buffs.qh:40
-msgid "Bash"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:73
+msgid "Team Deathmatch"
+msgstr "Team Deathmatch"
+
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:76
+msgid "Capture the Flag"
+msgstr "Capture the Flag"
+
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:76
+msgid ""
+"Find and bring the enemy flag to your base to capture it, defend your base "
+"from the other team."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/buffs.qh:41
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:92
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:181
-msgid "Vampire"
-msgstr "Вампир"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:79
+msgid "Clan Arena"
+msgstr "Clan Arena"
 
-#: qcsrc/common/buffs.qh:42
-msgid "Disability"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:79
+msgid "Kill all enemy teammates to win the round."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/buffs.qh:43
-msgid "Vengeance"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:82
+msgid "Capture and defend all the control points to win."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/buffs.qh:44
-msgid "Jump"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:82
+msgid "Domination"
+msgstr "Domination"
+
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:85
+msgid "Gather all the keys to win the round."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/buffs.qh:45
-msgid "Flight"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:85
+msgid "Key Hunt"
+msgstr "Key Hunt"
+
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:88
+msgid "Assault"
+msgstr "Assault"
+
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:88
+msgid ""
+"Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
+"out."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/buffs.qh:46
-msgid "Invisible"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:91
+msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/command/generic.qc:159
-msgid "error creating curl handle\n"
-msgstr "грешка при създаването на curl манипулатор\n"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:91
+msgid "Onslaught"
+msgstr "Onslaught"
 
-#: qcsrc/common/command/generic.qc:263
-msgid "Notification dump command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
-msgstr "Информационната команда работи само с cl_cmd и sv_cmd\n"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:94
+msgid "Nexball"
+msgstr "Nexball"
 
-#: qcsrc/common/command/generic.qc:316
-msgid "Weapons dump command only works with sv_cmd.\n"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:94
+msgid "Shoot and kick the ball into the enemies goal, keep your goal clean."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/command/generic.qc:510
-msgid "Notification restart command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
-msgstr "Командата за рестарт на бележките работи само с cl_cmd и sv_cmd.\n"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:97
+msgid "Freeze Tag"
+msgstr "Freeze Tag"
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:5
-#, c-format
-msgid "CI_DEC^%s years"
-msgstr "CI_DEC^%s години"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:97
+msgid ""
+"Kill enemies to freeze them, stand next to teammates to revive them, freeze "
+"the most enemies to win."
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:7
-#, c-format
-msgid "CI_ZER^%d years"
-msgstr "CI_ZER^%d години"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:100
+msgid "Hold the ball to get points for kills."
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:8
-#, c-format
-msgid "CI_FIR^%d year"
-msgstr "CI_FIR^%d година"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:100
+msgid "Keepaway"
+msgstr "Keepaway"
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:9
-#, c-format
-msgid "CI_SEC^%d years"
-msgstr "CI_SEC^%d години"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:103
+msgid "Invasion"
+msgstr "Invasion"
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:10
-#, c-format
-msgid "CI_THI^%d years"
-msgstr "CI_THI^%d години"
+#: qcsrc/common/mapinfo.qh:103
+msgid "Survive against waves of monsters."
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:11
-#, c-format
-msgid "CI_MUL^%d years"
-msgstr "CI_MUL^%d години"
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames.qc:404
+msgid "It's your turn"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:13
-#, c-format
-msgid "CI_DEC^%s weeks"
-msgstr "CI_DEC^%s седмици"
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:328
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:6
+msgid "Quit"
+msgstr "Изход"
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:15
-#, c-format
-msgid "CI_ZER^%d weeks"
-msgstr "CI_ZER^%d седмици"
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:333
+msgid "Invite"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:16
-#, c-format
-msgid "CI_FIR^%d week"
-msgstr "CI_FIR^%d седмица"
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:375
+msgid "Current Game"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:17
-#, c-format
-msgid "CI_SEC^%d weeks"
-msgstr "CI_SEC^%d седмици"
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:400
+msgid "Exit Menu"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:18
-#, c-format
-msgid "CI_THI^%d weeks"
-msgstr "CI_THI^%d седмици"
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:412
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:21
+msgid "Create"
+msgstr "Създаване"
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:19
-#, c-format
-msgid "CI_MUL^%d weeks"
-msgstr "CI_MUL^%d седмици"
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:415
+msgid "Join"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:21
-#, c-format
-msgid "CI_DEC^%s days"
-msgstr "CI_DEC^%s дни"
+#: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:485
+msgid "Minigames"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:23
-#, c-format
-msgid "CI_ZER^%d days"
-msgstr "CI_ZER^%d дни"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:371
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:434
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:316
+msgid "Draw"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:24
-#, c-format
-msgid "CI_FIR^%d day"
-msgstr "CI_FIR^%d ден"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:376
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:600
+msgid "You lost the game!"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:25
-#, c-format
-msgid "CI_SEC^%d days"
-msgstr "CI_SEC^%d дни"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:377
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:601
+msgid "You win!"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:26
-#, c-format
-msgid "CI_THI^%d days"
-msgstr "CI_THI^%d дни"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:381
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:605
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:451
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:333
+msgid "Wait for your opponent to make their move"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:27
-#, c-format
-msgid "CI_MUL^%d days"
-msgstr "CI_MUL^%d дни"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:384
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:607
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:454
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:336
+msgid "Click on the game board to place your piece"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:29
-#, c-format
-msgid "CI_DEC^%s hours"
-msgstr "CI_DEC^%s часа"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:609
+msgid ""
+"You can select one of your pieces to move it in one of the surrounding places"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:31
-#, c-format
-msgid "CI_ZER^%d hours"
-msgstr "CI_ZER^%d часа"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:611
+msgid "You can select one of your pieces to move it anywhere on the board"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:32
-#, c-format
-msgid "CI_FIR^%d hour"
-msgstr "CI_FIR^%d час"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:613
+msgid "You can take one of the opponent's pieces"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:33
-#, c-format
-msgid "CI_SEC^%d hours"
-msgstr "CI_SEC^%d часа"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:567
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:296
+msgid "AI"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:34
-#, c-format
-msgid "CI_THI^%d hours"
-msgstr "CI_THI^%d часа"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:584
+msgid "Press ^1Start Match^7 to start the match with the current players"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:35
-#, c-format
-msgid "CI_MUL^%d hours"
-msgstr "CI_MUL^%d часа"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:648
+msgid "Start Match"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:38
-#, c-format
-msgid "CI_DEC^%s minutes"
-msgstr "CI_DEC^%s минути"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:649
+msgid "Add AI player"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:40
-#, c-format
-msgid "CI_ZER^%d minutes"
-msgstr "CI_ZER^%d минути"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:650
+msgid "Remove AI player"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:41
-#, c-format
-msgid "CI_FIR^%d minute"
-msgstr "CI_FIR^%d минута"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:439
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:321
+msgid ""
+"You lost the game!\n"
+"Select \"^1Next Match^7\" on the menu for a rematch!"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:42
-#, c-format
-msgid "CI_SEC^%d minutes"
-msgstr "CI_SEC^%d минути"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:440
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:322
+msgid ""
+"You win!\n"
+"Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:43
-#, c-format
-msgid "CI_THI^%d minutes"
-msgstr "CI_THI^%d минути"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:446
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:328
+msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:44
-#, c-format
-msgid "CI_MUL^%d minutes"
-msgstr "CI_MUL^%d минути"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:447
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:329
+msgid "Wait for your opponent to confirm the rematch"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:46
-#, c-format
-msgid "CI_DEC^%s seconds"
-msgstr "CI_DEC^%s секунди"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:578
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:663
+msgid "Next Match"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:48
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:475
 #, c-format
-msgid "CI_ZER^%d seconds"
-msgstr "CI_ZER^%d секунди"
+msgid "Pieces left: %s"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:49
-#, c-format
-msgid "CI_FIR^%d second"
-msgstr "CI_FIR^%d секунда"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:485
+msgid "No more valid moves"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:50
-#, c-format
-msgid "CI_SEC^%d seconds"
-msgstr "CI_SEC^%d секунди"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:488
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/qto.qc:315
+msgid "Well done, you win!"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:51
-#, c-format
-msgid "CI_THI^%d seconds"
-msgstr "CI_THI^%d секунди"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:491
+msgid "Jump a piece over another to capture it"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:52
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/qto.qc:305
 #, c-format
-msgid "CI_MUL^%d seconds"
-msgstr "CI_MUL^%d секунди"
+msgid "Moves: %s"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:68
-#, c-format
-msgid "%dst"
-msgstr "%dви"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/qto.qc:318
+msgid "Turn all the angry faces into happy faces"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:69
-#, c-format
-msgid "%dnd"
-msgstr "%dри"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/qto.qc:447
+msgid "Restart"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:70
-#, c-format
-msgid "%drd"
-msgstr "%dти"
+#: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:664
+msgid "Single Player"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/counting.qh:71 qcsrc/common/counting.qh:74
-#, c-format
-msgid "%dth"
-msgstr "%dти"
+#: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qc:10
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:26
+msgid "Mage"
+msgstr "Mage"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qc:747
-#, no-c-format
-msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
-msgstr "@!#%'n хвърляне на туба"
+#: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qc:10
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:25
+msgid "Shambler"
+msgstr "Shambler"
+
+#: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qc:10
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:24
+msgid "Spider"
+msgstr "Spider"
+
+#: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qc:10
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:27
+msgid "Wyvern"
+msgstr "Wyvern"
+
+#: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qc:10
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:23
+msgid "Zombie"
+msgstr "Zombie"
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:4
+msgid "Draw damage dealt. 0: disabled, 1: enabled"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:5
+msgid "How to format the damage text. 1$ is health, 2$ is armor, 3$ is both"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:6
+msgid "Default damage text color"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:7
+msgid "Damage text font size"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:8
+msgid "Damage text initial alpha"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:9
+msgid "Damage text lifetime in seconds"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:10
+msgid "Damage text move direction"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:11
+msgid "Damage text offset"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:12
+msgid "Damage text spawned within this range is accumulated"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:59
+msgid "<= 0: disabled, >= 1: spectators, >= 2: players, >= 3: all players"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:119
+msgid "Damage text"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:128
+msgid "Draw damage numbers"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:130
+msgid "Font size:"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:133
+msgid "Accumulate range:"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:136
+msgid "Lifetime:"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext.qc:139
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:80
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:754
+msgid "Color:"
+msgstr "Цвят:"
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:5
+msgid "Waypoint"
+msgstr "Плоча"
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:6
+msgid "Help me!"
+msgstr "Помогни ми!"
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:7
+msgid "Here"
+msgstr "Тук"
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:8
+msgid "DANGER"
+msgstr "ОПАСНОСТ"
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:10
+msgid "Frozen!"
+msgstr "Замръзен!"
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:12
+msgid "Item"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:14
+msgid "Checkpoint"
+msgstr "КПП"
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:15
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:261
+msgid "Finish"
+msgstr "Финал"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:40
-msgid "Deathmatch"
-msgstr "Deathmatch"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:16
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:17
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:261
+msgid "Start"
+msgstr "Старт"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:40
-msgid "Kill all enemies"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:19
+msgid "<placeholder>"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:43
-msgid "Last Man Standing"
-msgstr "Last Man Standing"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:20
+msgid "Defend"
+msgstr "Защитавай"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:43
-msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left"
-msgstr ""
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:21
+msgid "Destroy"
+msgstr "Унищожи"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:46
-msgid "Race"
-msgstr "Race"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:22
+msgid "Push"
+msgstr "Бутни"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:46
-msgid "Race against other players to the finish line"
-msgstr ""
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:24
+msgid "Flag carrier"
+msgstr "Знаменосец"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:49
-msgid "Race CTS"
-msgstr "Race CTS"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:25
+msgid "Enemy carrier"
+msgstr "Вражески знаменосец"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:49
-msgid "Race for fastest time"
-msgstr ""
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:26
+msgid "Dropped flag"
+msgstr "Изпуснато знаме"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:52
-msgid "Kill all enemy teammates"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:27
+msgid "White base"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:52
-msgid "Team Deathmatch"
-msgstr "Team Deathmatch"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:28
+msgid "Red base"
+msgstr "Червена база"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:55
-msgid "Capture the Flag"
-msgstr "Capture the Flag"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:29
+msgid "Blue base"
+msgstr "Синя база"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:55
-msgid "Find and bring the enemy flag to your base to capture it"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:30
+msgid "Yellow base"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:58
-msgid "Clan Arena"
-msgstr "Clan Arena"
-
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:58
-msgid "Kill all enemy teammates to win the round"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:31
+msgid "Pink base"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:61
-msgid "Capture all the control points to win"
-msgstr ""
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:33
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:34
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:35
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:36
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:37
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:53
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:54
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:55
+msgid "Control point"
+msgstr "Контролен пункт"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:61
-msgid "Domination"
-msgstr "Domination"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:39
+msgid "Dropped key"
+msgstr "Изпуснат ключ"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:64
-msgid "Gather all the keys to win the round"
-msgstr ""
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:40
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:42
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:43
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:44
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:45
+msgid "Key carrier"
+msgstr "Ключоносител"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:64
-msgid "Key Hunt"
-msgstr "Key Hunt"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:41
+msgid "Run here"
+msgstr "Бягай тук"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:67
-msgid "Assault"
-msgstr "Assault"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:47
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:50
+msgid "Ball"
+msgstr "Топка"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:67
-msgid ""
-"Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
-"out"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:48
+msgid "Ball carrier"
+msgstr "Притежател на топката"
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:51
+msgid "Goal"
+msgstr "Гол"
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:56
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:57
+msgid "Generator"
+msgstr "Генератор"
+
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:59
+msgid "Buff"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:70
-msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:61
+msgid "Weapon"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:70
-msgid "Onslaught"
-msgstr "Onslaught"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:63
+msgid "Monster"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:73
-msgid "Nexball"
-msgstr "Nexball"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:65
+msgid "Vehicle"
+msgstr "Возило"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:73
-msgid "XonSports"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:66
+msgid "Intruder!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:76
-msgid "Freeze Tag"
-msgstr "Freeze Tag"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:68
+msgid "Tagged"
+msgstr "Заплют"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:76
-msgid "Kill enemies to freeze them, stand next to teammates to revive them"
-msgstr ""
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:274
+msgid "Invisibility"
+msgstr "Невидимост"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:79
-msgid "Hold the ball to get points for kills"
-msgstr ""
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:275
+msgid "Extra life"
+msgstr "Допълнителен живот"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:79
-msgid "Keepaway"
-msgstr "Keepaway"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:668
+#: qcsrc/common/turrets/cl_turrets.qc:118
+msgid "Spam"
+msgstr "Спам"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:82
-msgid "Invasion"
-msgstr "Invasion"
+#: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:672
+#, c-format
+msgid "%s needing help!"
+msgstr "%s се нужда е от помощ!"
 
-#: qcsrc/common/mapinfo.qh:82
-msgid "Survive against waves of monsters"
+#: qcsrc/common/nades.qh:34
+msgid "Grenade"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qc:9
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:24
-msgid "Mage"
-msgstr "Mage"
+#: qcsrc/common/nades.qh:58
+msgid "Napalm grenade"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qc:9
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:23
-msgid "Shambler"
-msgstr "Shambler"
+#: qcsrc/common/nades.qh:66
+msgid "Ice grenade"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qc:9
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:22
-msgid "Spider"
-msgstr "Spider"
+#: qcsrc/common/nades.qh:74
+msgid "Translocate grenade"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qc:9
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:25
-msgid "Wyvern"
-msgstr "Wyvern"
+#: qcsrc/common/nades.qh:82
+msgid "Spawn grenade"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qc:9
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:21
-msgid "Zombie"
-msgstr "Zombie"
+#: qcsrc/common/nades.qh:90
+msgid "Heal grenade"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/nades.qh:98
+msgid "Monster grenade"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/net_notice.qc:89
+#: qcsrc/common/net_notice.qc:88
 msgid "^1Server notices:"
 msgstr "^1Сървъра обявява: "
 
-#: qcsrc/common/net_notice.qc:95
+#: qcsrc/common/net_notice.qc:94
 #, c-format
 msgid "^7%s (^3%d sec left)"
 msgstr "^7%s (^3%d сек. остават)"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:342
-msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
-msgstr ""
-"^F4NOTE: ^BGЧатът между зрителите не се изпраща до играите по време на мач"
-
-#: qcsrc/common/notifications.qh:343 qcsrc/common/notifications.qh:590
+#: qcsrc/common/notifications.inc:218
 #, c-format
-msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/notifications.qh:344
-msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/notifications.qh:345
-msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
+msgid "^BG%s^BG is connecting..."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:346
-msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/notifications.qh:347
-msgid "^F2You will spectate in the next round"
+#: qcsrc/common/notifications.inc:219
+msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
 msgstr ""
+"^F4NOTE: ^BGЧатът между зрителите не се изпраща до играите по време на мач"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:348
+#: qcsrc/common/notifications.inc:220
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
 msgstr "^BG%s^BG открадна ^TC^TT^BG знаме"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:349
+#: qcsrc/common/notifications.inc:221
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
@@ -1387,12 +1763,17 @@ msgstr ""
 "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F1%s^BG секунди, подобрявайки рекорда на "
 "^BG%s^BG от ^F2%s^BG секудни"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:350
+#: qcsrc/common/notifications.inc:222
+#, c-format
+msgid "^BG%s^BG captured the flag"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:223
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
 msgstr "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F1%s^BG секунди"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:351
+#: qcsrc/common/notifications.inc:224
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
@@ -1401,19 +1782,31 @@ msgstr ""
 "^BG%s^BG плени ^TC^TT^BG знаме за ^F2%s^BG секунди, като не успя да подобри "
 "рекорда на ^BG%s^BG от ^F1%s^BG секудни"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:352
+#: qcsrc/common/notifications.inc:225
 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе върнато в базата от собственика си"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:353
+#: qcsrc/common/notifications.inc:226
+msgid "^BGThe flag was returned by its owner"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:227
 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе унищожено и върнато в базата"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:354
+#: qcsrc/common/notifications.inc:228
+msgid "^BGThe flag was destroyed and returned to base"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:229
 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе изтървано и върнато в базата"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:355
+#: qcsrc/common/notifications.inc:230
+msgid "^BGThe flag was dropped in the base and returned itself"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:231
 msgid ""
 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
 "base"
@@ -1421,7 +1814,11 @@ msgstr ""
 "^BG ^TC^TT^BG знаме бе изпуснато и падна на недостижимо място. То бе върнато "
 "в базата"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:356
+#: qcsrc/common/notifications.inc:232
+msgid "^BGThe flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to base"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:233
 #, c-format
 msgid ""
 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
@@ -1430,123 +1827,174 @@ msgstr ""
 "^BG ^TC^TT^BG знаме нямаше търпение и се върна в базата след ^F1%.2f^BG "
 "секудни"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:357
+#: qcsrc/common/notifications.inc:234
+#, c-format
+msgid ""
+"^BGThe flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned itself"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:235
 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
 msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе върнато в базата"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:358
+#: qcsrc/common/notifications.inc:236
+msgid "^BGThe flag has returned to the base"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:237
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
 msgstr "^BG%s^BG изгуби ^TC^TT^BG знаме"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:359
+#: qcsrc/common/notifications.inc:238
+#, c-format
+msgid "^BG%s^BG lost the flag"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:239
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
 msgstr "BG%s^BG получи ^TC^TT^BG знаме"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:360 qcsrc/common/notifications.qh:361
+#: qcsrc/common/notifications.inc:240
+#, c-format
+msgid "^BG%s^BG got the flag"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:241 qcsrc/common/notifications.inc:242
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
 msgstr "^BG%s^BG върна ^TC^TT^BG знаме"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:362
+#: qcsrc/common/notifications.inc:243 qcsrc/common/notifications.inc:481
+#, c-format
+msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:244
+msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:245
+msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:246
+msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:247
+msgid "^F2You will spectate in the next round"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:248
+#, c-format
+msgid "^BG%s%s^K1 was killed by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:248
+#, c-format
+msgid "^BG%s%s^K1 was scored against by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:249
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе нечестно елиминиран от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:363
+#: qcsrc/common/notifications.inc:250
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе удавен от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:364
+#: qcsrc/common/notifications.inc:251
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе заземен от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:365
+#: qcsrc/common/notifications.inc:252
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 се разгорещи от стрелбата на ^BG%s^K1 ^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:365
+#: qcsrc/common/notifications.inc:252
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе изпепелен от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:366
+#: qcsrc/common/notifications.inc:253
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе сготвен от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:367
+#: qcsrc/common/notifications.inc:254
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed infront of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе избутан пред чудовище от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:368
+#: qcsrc/common/notifications.inc:255
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан от  Nade-то на ^BG%s^K1 %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:369
+#: qcsrc/common/notifications.inc:256
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:369
+#: qcsrc/common/notifications.inc:256
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:370
+#: qcsrc/common/notifications.inc:257
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:371
+#: qcsrc/common/notifications.inc:258
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:372
+#: qcsrc/common/notifications.inc:259
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:373
+#: qcsrc/common/notifications.inc:260
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе застрелян във въздуха от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:374
+#: qcsrc/common/notifications.inc:261
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе смален от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:375
+#: qcsrc/common/notifications.inc:262
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе консервиран от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:376
+#: qcsrc/common/notifications.inc:263
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
 msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 се опита да окупира телепорта на ^BG%s^K1's но бе издухан в "
 "пространството%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:376
+#: qcsrc/common/notifications.inc:263
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе теле-убит от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:377
+#: qcsrc/common/notifications.inc:264
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 се спомина в инцидент с ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:378
+#: qcsrc/common/notifications.inc:265
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
@@ -1554,35 +2002,35 @@ msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 бе хванат от взирвната вълна когато ^BG%s^K1's Bumblebee "
 "експлодира%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:379
+#: qcsrc/common/notifications.inc:266
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
 msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 видя прекрасната светлина от  Bumblebee оръжието на ^BG%s^K1 %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:380
+#: qcsrc/common/notifications.inc:267
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе премазат от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:381
+#: qcsrc/common/notifications.inc:268
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе покосен от купчината бомби на ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:382
+#: qcsrc/common/notifications.inc:269
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 не можа да устои на розовите пръски на ^BG%s^K1  %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:383
+#: qcsrc/common/notifications.inc:270
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
 msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 бе хваната от взривната вълна когато експлодира Raptor-а на ^BG"
 "%s^K1 %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:384
+#: qcsrc/common/notifications.inc:271
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
@@ -1590,536 +2038,544 @@ msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 бе хванат от взривната вълна когато експлодира Spiderbot-а на ^BG"
 "%s^K1 %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:385
+#: qcsrc/common/notifications.inc:272
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разкъсан от Spiderbot%s%s  на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:386
+#: qcsrc/common/notifications.inc:273
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан на парчета от Spiderbot на ^BG%s^K1's %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:387
+#: qcsrc/common/notifications.inc:274
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
 msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 бе настигнат от взривната вълна когато Racer-а на  ^BG%s^K1 "
 "експлодира%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:388
+#: qcsrc/common/notifications.inc:275
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе захванат от болтовете на Racer-а на ^BG%s^K1's %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:389
+#: qcsrc/common/notifications.inc:276
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 не можа да намери скривалище от ^BG%s^K1's Racer%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:390
-#, c-format
-msgid "^BG%s%s^K1 was destroyed by the vengeful ^BG%s^K1%s%s"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/notifications.qh:391
+#: qcsrc/common/notifications.inc:277
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе хвърлен в света на агонията от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:392
+#: qcsrc/common/notifications.inc:278
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе преместен в %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:393
+#: qcsrc/common/notifications.inc:279
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 стана враг с Lord of Teamplay%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:394
+#: qcsrc/common/notifications.inc:280
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 си помисли че е намерил добра снайперистка зона%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:395
+#: qcsrc/common/notifications.inc:281
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 нечестно се самоострани%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:397
+#: qcsrc/common/notifications.inc:283
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 не можа да стигне собствения си дъх%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:397
+#: qcsrc/common/notifications.inc:283
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе твърде дълго във водата%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:398
+#: qcsrc/common/notifications.inc:284
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 удари земята с твърде много сила%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:398
+#: qcsrc/common/notifications.inc:284
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 удари земята с изпръщяване%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:399
+#: qcsrc/common/notifications.inc:285
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 стана твърде хрупкав%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:399
+#: qcsrc/common/notifications.inc:285
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 се разгорещи%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:400
+#: qcsrc/common/notifications.inc:286
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 почина%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:401
+#: qcsrc/common/notifications.inc:287
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 откри гореща зона%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:401
+#: qcsrc/common/notifications.inc:287
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 се превърна в гореща шлака%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:402
+#: qcsrc/common/notifications.inc:288
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе взривен от Магьосник%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:403
+#: qcsrc/common/notifications.inc:289
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Shambler%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1's показа опъкото си от Shambler%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:404
+#: qcsrc/common/notifications.inc:290
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Shambler%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе премазан от Shambler%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:405
+#: qcsrc/common/notifications.inc:291
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Shambler%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе покосен от Shambler%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:406
+#: qcsrc/common/notifications.inc:292
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе охапан от Spider%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:407
+#: qcsrc/common/notifications.inc:293
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе оцелен с огенено кълбо от Wyvern%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:408
+#: qcsrc/common/notifications.inc:294
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 се присъедини към Зомбитата%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:409
+#: qcsrc/common/notifications.inc:295
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 получи урок по кунг-фу от Зомби%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:410 qcsrc/common/notifications.qh:412
+#: qcsrc/common/notifications.inc:296 qcsrc/common/notifications.inc:298
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 усвои самонараняването%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:411
+#: qcsrc/common/notifications.inc:297
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:411
+#: qcsrc/common/notifications.inc:297
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:413
+#: qcsrc/common/notifications.inc:299
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:413
+#: qcsrc/common/notifications.inc:299
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:414
+#: qcsrc/common/notifications.inc:300
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:415
+#: qcsrc/common/notifications.inc:301
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
 msgstr "^BG%s^K1 умря%s%s. Живота няма смисъл без муниции?"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:415
+#: qcsrc/common/notifications.inc:301
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 остана без муниции%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:416
+#: qcsrc/common/notifications.inc:302
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 изгни%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:417
+#: qcsrc/common/notifications.inc:303
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 стана на падаща звезда%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:418
+#: qcsrc/common/notifications.inc:304
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе изтънен%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:419
+#: qcsrc/common/notifications.inc:305
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 не можа да понесе повече%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:420
+#: qcsrc/common/notifications.inc:306
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 е съхранен за идващите векове%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:421
+#: qcsrc/common/notifications.inc:307
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 премина към %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:422
+#: qcsrc/common/notifications.inc:308
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 почина инцидентно%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:423
+#: qcsrc/common/notifications.inc:309
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 се вряза в кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:424
+#: qcsrc/common/notifications.inc:310
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от eWheel кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:425
+#: qcsrc/common/notifications.inc:311
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе прихванат от огъня на FLAC кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:426
+#: qcsrc/common/notifications.inc:312
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от Hellion кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:427
+#: qcsrc/common/notifications.inc:313
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 не успя да се скрие от Hunter кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:428
+#: qcsrc/common/notifications.inc:314
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе надупчен на решето от Machinegun кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:429
+#: qcsrc/common/notifications.inc:315
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе превърнат в тлееща жар от MLRS кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:430
+#: qcsrc/common/notifications.inc:316
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе избутан от кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:431
+#: qcsrc/common/notifications.inc:317
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 получи порция супергореща плазма от кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:432
+#: qcsrc/common/notifications.inc:318
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе еликтрифициран от кула Тесла%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:433
+#: qcsrc/common/notifications.inc:319
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 получи порция оловно обогатяване от Walker кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:434
+#: qcsrc/common/notifications.inc:320
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе прободен от Walker кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:435
+#: qcsrc/common/notifications.inc:321
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе издухан от Walker кула%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:436
+#: qcsrc/common/notifications.inc:322
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Bumblebee експлозия%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:437
+#: qcsrc/common/notifications.inc:323
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе смазан от превозно средство%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:438
+#: qcsrc/common/notifications.inc:324
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе прихванат от Raptor бомба%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:439
+#: qcsrc/common/notifications.inc:325
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Raptor експлозия%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:440
+#: qcsrc/common/notifications.inc:326
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Spiderbot експлозия%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:441
+#: qcsrc/common/notifications.inc:327
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе раздробен на парчета от Spiderbot ракета%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:442
+#: qcsrc/common/notifications.inc:328
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе хванат от взривната вълна на Racer експлозия%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:443
+#: qcsrc/common/notifications.inc:329
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 не можа да намери укритие от Racer ракета%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:444
-#, c-format
-msgid "^BG%s^K1 was in the wrong place%s%s"
-msgstr "^BG%s^K1 бе на грешното място%s%s"
-
-#: qcsrc/common/notifications.qh:445
+#: qcsrc/common/notifications.inc:331
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе предаден от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:446
+#: qcsrc/common/notifications.inc:332
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s points every %s seconds)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:447
+#: qcsrc/common/notifications.inc:333
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
 msgstr "^BG%s^K1 бе замразен от ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:448
+#: qcsrc/common/notifications.inc:334
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен от ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:449
+#: qcsrc/common/notifications.inc:335
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен чрез пропадане"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:450
+#: qcsrc/common/notifications.inc:336
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:451
+#: qcsrc/common/notifications.inc:337
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s second(s)"
 msgstr "^BG%s^K3 бе съживен автоамтично след %s секунди(а)"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:452 qcsrc/common/notifications.qh:666
+#: qcsrc/common/notifications.inc:338 qcsrc/common/notifications.inc:572
 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
 msgstr "^TC^TT^BG тийм спечели рунда"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:453 qcsrc/common/notifications.qh:667
+#: qcsrc/common/notifications.inc:339 qcsrc/common/notifications.inc:573
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG wins the round"
 msgstr "^BG%s^BG спечели рунда"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:454 qcsrc/common/notifications.qh:587
+#: qcsrc/common/notifications.inc:340 qcsrc/common/notifications.inc:478
 msgid "^BGRound tied"
 msgstr "^BGРунда е равен"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:455 qcsrc/common/notifications.qh:588
+#: qcsrc/common/notifications.inc:341 qcsrc/common/notifications.inc:479
 msgid "^BGRound over, there's no winner"
 msgstr "^BGРунда приключи без победител"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:456
+#: qcsrc/common/notifications.inc:342
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 froze themself"
 msgstr "^BG%s^K1 се замрази"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:457
+#: qcsrc/common/notifications.inc:343
 #, c-format
 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
 msgstr "^BGОбожествяването Ви ви спести %s точки на поражение, мошеник!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:458
+#: qcsrc/common/notifications.inc:344
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:459
+#: qcsrc/common/notifications.inc:345
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:460 qcsrc/common/notifications.qh:671
+#: qcsrc/common/notifications.inc:346 qcsrc/common/notifications.inc:577
 #, c-format
 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:461 qcsrc/common/notifications.qh:672
+#: qcsrc/common/notifications.inc:347 qcsrc/common/notifications.inc:578
 #, c-format
 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:462 qcsrc/common/notifications.qh:673
+#: qcsrc/common/notifications.inc:348 qcsrc/common/notifications.inc:579
 #, c-format
 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
 msgstr "^BGВие нямате ^F1%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:463 qcsrc/common/notifications.qh:674
+#: qcsrc/common/notifications.inc:349 qcsrc/common/notifications.inc:580
 #, c-format
 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
 msgstr "^BGВие изпуснахте ^F1%s^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:464 qcsrc/common/notifications.qh:675
+#: qcsrc/common/notifications.inc:350 qcsrc/common/notifications.inc:581
 #, c-format
 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
 msgstr "^BGВие получихте ^F1%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:465 qcsrc/common/notifications.qh:676
+#: qcsrc/common/notifications.inc:351 qcsrc/common/notifications.inc:582
 #, c-format
 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
 msgstr "^BGНямате достатъчно муниции за ^F1%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:466 qcsrc/common/notifications.qh:677
+#: qcsrc/common/notifications.inc:352 qcsrc/common/notifications.inc:583
 #, c-format
 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
 msgstr "^F1%s %s^BG не може да стреля, но неговото ^F1%s^BG може"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:467 qcsrc/common/notifications.qh:678
+#: qcsrc/common/notifications.inc:353 qcsrc/common/notifications.inc:584
 #, c-format
 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
 msgstr "^F1%s^BG не е ^F4налично^BG на тази карта"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:468
+#: qcsrc/common/notifications.inc:354
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 connected%s"
 msgstr "^BG%s^F3 се свърза%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:469
+#: qcsrc/common/notifications.inc:355
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 connected and joined the ^TC^TT team"
 msgstr "^BG%s^F3 се свърза и се присъедини към ^TC^TT отбор"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:470
+#: qcsrc/common/notifications.inc:356
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
 msgstr "^BG%s^F3 играе в момента"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:471 qcsrc/common/notifications.qh:681
+#: qcsrc/common/notifications.inc:357 qcsrc/common/notifications.inc:587
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
 msgstr "^BG%s^BG изтърва топката!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:472 qcsrc/common/notifications.qh:682
+#: qcsrc/common/notifications.inc:358 qcsrc/common/notifications.inc:588
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
 msgstr "^BG%s^BG получи топката!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:473
+#: qcsrc/common/notifications.inc:359
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
 msgstr "^BG%s^BG получи ключа за ^TC^TT отбор"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:474
+#: qcsrc/common/notifications.inc:360
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
 msgstr "^BG%s^BG изтърва ^TC^TT Ключ"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:475
+#: qcsrc/common/notifications.inc:361
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
 msgstr "^BG%s^BG изгуби ^TC^TT Ключ"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:476
+#: qcsrc/common/notifications.inc:362
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
 msgstr "^BG%s^BG задигна ^TC^TT Ключ"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:477
+#: qcsrc/common/notifications.inc:363
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
 msgstr "^BG%s^F3 е задържан"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:478
+#: qcsrc/common/notifications.inc:364
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
 msgstr "^BG%s^F3 няма повече животи"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:479
+#: qcsrc/common/notifications.inc:365
 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
 msgstr "^BGЧудовищата в момента са спряни"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:480
+#: qcsrc/common/notifications.inc:366
+#, c-format
+msgid "^BG%s^BG captured %s^BG control point"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:367
+#, c-format
+msgid "^TC^TT^BG team %s^BG control point has been destroyed by %s"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:368
+msgid "^TC^TT^BG generator has been destroyed"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:369
+msgid "^TC^TT^BG generator spontaneously combusted due to overtime!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:370
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
 msgstr "^BG%s^K1 получи Невидимост"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:481
+#: qcsrc/common/notifications.inc:371
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
 msgstr "^BG%s^K1 получи Щит"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:482
+#: qcsrc/common/notifications.inc:372
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
 msgstr "^BG%s^K1 получи Скорост"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:483
+#: qcsrc/common/notifications.inc:373
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
 msgstr "^BG%s^K1 получи Скорост"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:484
+#: qcsrc/common/notifications.inc:374
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
 msgstr "^BG%s^F3 се изключи"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:485
+#: qcsrc/common/notifications.inc:375
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 was kicked for idling"
 msgstr "^BG%s^F3 бе изхвърлен заради отсъствие"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:486
+#: qcsrc/common/notifications.inc:376
 msgid ""
 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
 "spectators aren't allowed at the moment."
@@ -2127,42 +2583,42 @@ msgstr ""
 "^F2Бяхте изхвърлен от сървъра, защото вие сте наблюдател, а в момента не са "
 "допустими наблюдатели."
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:487
+#: qcsrc/common/notifications.inc:377
 #, c-format
 msgid "^BG%s^F3 is now spectating"
 msgstr "^BG%s^F3 е наблюдател"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:488
+#: qcsrc/common/notifications.inc:378
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
 msgstr "^BG%s^BG напусна състезанието"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:489
+#: qcsrc/common/notifications.inc:379
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
 msgstr "^BG%s^BG не можа да подобри своето %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:490
+#: qcsrc/common/notifications.inc:380
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
 msgstr "^BG%s^BG не можа да подобри %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:491
+#: qcsrc/common/notifications.inc:381
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
 msgstr "^BG%s^BG приключи състезанието"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:492
+#: qcsrc/common/notifications.inc:382
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
 msgstr "^BG%s^BG подобри рекорда на %s^BG, %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:493
+#: qcsrc/common/notifications.inc:383
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
 msgstr "^BG%s^BG подобри своето %s%s^BG място с рекорд от %s%s %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:494
+#: qcsrc/common/notifications.inc:384
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
@@ -2171,16 +2627,23 @@ msgstr ""
 "^BG%s^BG счупи рекорда с ^F2%s^BG, но за жалост няма UID и няма да бъде "
 "записан."
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:495
+#: qcsrc/common/notifications.inc:385
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
 msgstr "^BG%s^BG получи %s%s^BG място с рекорд от %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:496
+#: qcsrc/common/notifications.inc:386
+#, c-format
+msgid ""
+"^F4You have been invited by ^BG%s^F4 to join their game of ^F2%s^F4 "
+"(^F1%s^F4)"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:387
 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
 msgstr "^TC^TT ^BGотбор отбеляза"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:497
+#: qcsrc/common/notifications.inc:388
 #, c-format
 msgid ""
 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
@@ -2189,20 +2652,20 @@ msgstr ""
 "^F2Трябва да станете играч в следващите %s иначе ще бъдете изхрълени, защото "
 "зяпачите не са позволени за момента!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:498
+#: qcsrc/common/notifications.inc:389
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
 msgstr "^BG%s^K1 задигна Суперуръжие"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:499
+#: qcsrc/common/notifications.inc:390
 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:500
+#: qcsrc/common/notifications.inc:391
 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:501
+#: qcsrc/common/notifications.inc:392
 #, c-format
 msgid ""
 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
@@ -2211,14 +2674,14 @@ msgstr ""
 "^F4БЕЛЕЖКА: ^BGСървърът използва ^F1Xonotic %s (beta)^BG, а вие имате "
 "^F2Xonotic %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:502
+#: qcsrc/common/notifications.inc:393
 #, c-format
 msgid ""
 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
 msgstr ""
 "^F4БЕЛЕЖКА: ^BGСървърът използва ^F1Xonotic %s^BG, а вие имате ^F2Xonotic %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:503
+#: qcsrc/common/notifications.inc:394
 #, c-format
 msgid ""
 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
@@ -2227,339 +2690,339 @@ msgstr ""
 "^F4БЕЛЕЖКА: ^F1Xonotic %s^BG е наличен, а вие използвате ^F2Xonotic %s^BG - "
 "посетете адрес ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:504
+#: qcsrc/common/notifications.inc:395
 #, c-format
 msgid "^F3SVQC Build information: ^F4%s"
 msgstr "^F3SVQC Информация за версията: ^F4%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:505
+#: qcsrc/common/notifications.inc:396
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1  свири на @!#%%-ия Акордеон%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:506
+#: qcsrc/common/notifications.inc:397
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ия Акордеон%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:507
+#: qcsrc/common/notifications.inc:398
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:508
+#: qcsrc/common/notifications.inc:399
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:509
+#: qcsrc/common/notifications.inc:400
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:510
+#: qcsrc/common/notifications.inc:401
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 усети силното дърпане от Crylink%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:511
+#: qcsrc/common/notifications.inc:402
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 усети силното дърпане на собствения си Crylink%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:512
+#: qcsrc/common/notifications.inc:403
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 изяде ракета%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:513
+#: qcsrc/common/notifications.inc:404
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got too close ^BG%s^K1's rocket%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе твърде близо до ракета%s%s на ^BG%s^K1 "
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:514
+#: qcsrc/common/notifications.inc:405
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:515
+#: qcsrc/common/notifications.inc:406
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе издухан на парчета от Electro болт%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:516
+#: qcsrc/common/notifications.inc:407
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
 msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 усети наелектризирания въздух от Electro комбо%s%s на  ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:517
+#: qcsrc/common/notifications.inc:408
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:518
+#: qcsrc/common/notifications.inc:409
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:519
+#: qcsrc/common/notifications.inc:410
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:520
+#: qcsrc/common/notifications.inc:411
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 се приближи твърде близо до  огненото кълбо%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:521
+#: qcsrc/common/notifications.inc:412
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе изгорен от огнената мина%s%s на  ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:522
+#: qcsrc/common/notifications.inc:413
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 трябваше да използва по-малко оръжие%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:523
+#: qcsrc/common/notifications.inc:414
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 забрави за своята огнена мина%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:524
+#: qcsrc/common/notifications.inc:415
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разбит от ракетите  Hagar%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:525
+#: qcsrc/common/notifications.inc:416
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе разбит от ракетите Hagar rockets%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:526
+#: qcsrc/common/notifications.inc:417
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 си играеше със своите миниатюрни ракети Hagar%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:527
+#: qcsrc/common/notifications.inc:418
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе нарязан на парчета от HLAC%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:528
+#: qcsrc/common/notifications.inc:419
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 стана прекалено скоклив със своята HLAC%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:529
+#: qcsrc/common/notifications.inc:420
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:530
+#: qcsrc/common/notifications.inc:421
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:531
+#: qcsrc/common/notifications.inc:422
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе хванат от гравитиращата Hook бомба%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:532
+#: qcsrc/common/notifications.inc:423
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1 свири на @!#%%-ата Klein Bottle%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:533
+#: qcsrc/common/notifications.inc:424
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ата Klein Bottle%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:534
+#: qcsrc/common/notifications.inc:425
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе убит с Machine Gun%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:535
+#: qcsrc/common/notifications.inc:426
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе направен на решето от Machine Gun%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:536 qcsrc/common/notifications.qh:731
+#: qcsrc/common/notifications.inc:427 qcsrc/common/notifications.inc:650
 #, c-format
 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:537
+#: qcsrc/common/notifications.inc:428
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 се приближи твърде близо до мината на ^BG%s^K1    %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:538
+#: qcsrc/common/notifications.inc:429
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 забрави за собствената си мина%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:539
+#: qcsrc/common/notifications.inc:430
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе твърде близо до гранатата Mortar%s%s на ^BG%s^K1's "
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:540
+#: qcsrc/common/notifications.inc:431
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 изяде граната Mortar %s%s от ^BG%s^K1's"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:541
+#: qcsrc/common/notifications.inc:432
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 не видя собствената си Mortar граната%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:542
+#: qcsrc/common/notifications.inc:433
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 се самовзриви със собствената си Mortar%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:543
+#: qcsrc/common/notifications.inc:434
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе улучен от прикритие с Rifle от ^BG%s^K1%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:544
+#: qcsrc/common/notifications.inc:435
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 умря от градушката от куршуми на ^BG%s^K1 с Rifle %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:545
+#: qcsrc/common/notifications.inc:436
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
 msgstr ""
 "^BG%s%s^K1 не успя да се прикрие от градушката от куршуми на ^BG%s^K1 с "
 "Rifle %s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:546
+#: qcsrc/common/notifications.inc:437
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 не успя да се прикрие от Rifle%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:547
+#: qcsrc/common/notifications.inc:438
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:548
+#: qcsrc/common/notifications.inc:439
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:549
+#: qcsrc/common/notifications.inc:440
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:550
+#: qcsrc/common/notifications.inc:441
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:551
+#: qcsrc/common/notifications.inc:442
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе помлян от Seeker ракети%s%s  на ^BG%s^K1's "
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:552
+#: qcsrc/common/notifications.inc:443
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе маркиран от  Seeker%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:553
+#: qcsrc/common/notifications.inc:444
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 си играеше с малките Seeker ракети%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:554
+#: qcsrc/common/notifications.inc:445
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:555
+#: qcsrc/common/notifications.inc:446
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:556
+#: qcsrc/common/notifications.inc:447
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 бе застрелян от Shotgun%s%s на ^BG%s^K1"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:557
+#: qcsrc/common/notifications.inc:448
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 наплляска ^BG%s^K1 с огромен Shotgun%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:558
+#: qcsrc/common/notifications.inc:449
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 сега размишлява във формата на телепорти%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:559
+#: qcsrc/common/notifications.inc:450
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
 msgstr "^BG%s%s^K1 умря след като ^BG%s^K1 свиреше на @!#%%-ата Tuba%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:560
+#: qcsrc/common/notifications.inc:451
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
 msgstr "^BG%s^K1 увреди собствения си слух с @!#%%-ата Tuba%s%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:561
+#: qcsrc/common/notifications.inc:452
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:562
+#: qcsrc/common/notifications.inc:453
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:580
+#: qcsrc/common/notifications.inc:471
 msgid "^F4You are now alone!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:581
+#: qcsrc/common/notifications.inc:472
 msgid "^BGYou are attacking!"
 msgstr "^BGВие атакувате!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:582
+#: qcsrc/common/notifications.inc:473
 msgid "^BGYou are defending!"
 msgstr "^BGВие отбранявате!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:583
+#: qcsrc/common/notifications.inc:474
 msgid "^F4Begin!"
 msgstr "^F4Начало!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:584
+#: qcsrc/common/notifications.inc:475
 msgid "^F4Game starts in ^COUNT"
 msgstr "^F4Играта започва след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:585
+#: qcsrc/common/notifications.inc:476
 msgid "^F4Round starts in ^COUNT"
 msgstr "^F4Рунда започва след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:586
+#: qcsrc/common/notifications.inc:477
 msgid "^F4Round cannot start"
 msgstr "^F4Рунда не може да започне"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:589
+#: qcsrc/common/notifications.inc:480
 msgid "^F2Don't camp!"
 msgstr "^F2Недей да кампваш!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:591
+#: qcsrc/common/notifications.inc:482
 msgid ""
 "^BGYou are now free.\n"
 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
@@ -2569,175 +3032,239 @@ msgstr ""
 "^BGЧувствайте се свободен да ^F2плените^BG отново вражеското знаме\n"
 "^BGако симислите, че ще успеете."
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:592
+#: qcsrc/common/notifications.inc:483
+msgid "^BGThis flag is currently inactive"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:484
 msgid ""
-"^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag\n"
+"^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag(s)\n"
 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
 "^BGMake some defensive scores before trying again."
 msgstr ""
-"^BGСега сте ^F1блокиран^BG от знамето\n"
-"^BGзаради ^F2прекалено неуспешни опити^BG да го плените.\n"
-"^BGНаправете малко защитни точки преди да опитате отново."
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:593
+#: qcsrc/common/notifications.inc:485
 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
 msgstr "^BGВие пленихте ^TC^TT^BG знаме!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:594
+#: qcsrc/common/notifications.inc:486
+msgid "^BGYou captured the flag!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:487
 #, c-format
 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
 msgstr "^BGТвърде много хвърляния на знамето! Хвърлянето е забранено за %s."
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:595
+#: qcsrc/common/notifications.inc:488
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
 msgstr "^BG%s^BG предаде ^TC^TT^BG знаме на %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:596
+#: qcsrc/common/notifications.inc:489
+#, c-format
+msgid "^BG%s^BG passed the flag to %s"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:490
 #, c-format
 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
 msgstr "^BGПолучихте ^TC^TT^BG знаме от %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:597
+#: qcsrc/common/notifications.inc:491
+#, c-format
+msgid "^BGYou received the flag from %s"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:492
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG requests you to pass the flag%s"
 msgstr "^BG%s^BG изисква да му подадете знамето%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:598
+#: qcsrc/common/notifications.inc:493
 #, c-format
 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
 msgstr "^BGИзисквате от %s^BG да ви предаде знамето"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:599
+#: qcsrc/common/notifications.inc:494
 #, c-format
 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
 msgstr "^BGПредаохте ^TC^TT^BG знаме на %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:600
+#: qcsrc/common/notifications.inc:495
+#, c-format
+msgid "^BGYou passed the flag to %s"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:496
 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
 msgstr "^BGВие получихте ^TC^TT^BG знаме!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:601
+#: qcsrc/common/notifications.inc:497
+msgid "^BGYou got the flag!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:498
+#, c-format
+msgid "^BGYou got your %steam^BG's flag, return it!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:499
+#, c-format
+msgid "^BGYou got the %senemy^BG's flag, return it!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:500
+#, c-format
+msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
+msgstr "^BGВрагът %s^BG открадна вашето знаме! Върнете го!"
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:501
+#, c-format
+msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
+msgstr "^BGВрагът %s (^BG%s%s)^BG открадна вашето знаме! Върнете го!"
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:502
+#, c-format
+msgid "^BGThe %senemy^BG got the flag! Retrieve it!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:503
+#, c-format
+msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got the flag! Retrieve it!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:504
+#, c-format
+msgid "^BGThe %senemy^BG got their flag! Retrieve it!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:505
+#, c-format
+msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got their flag! Retrieve it!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:506
 #, c-format
-msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
-msgstr "^BGВрагът %s^BG открадна вашето знаме! Върнете го!"
+msgid "^BGYour %steam mate^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:602
+#: qcsrc/common/notifications.inc:507
 #, c-format
-msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
-msgstr "^BGВрагът %s (^BG%s%s)^BG открадна вашето знаме! Върнете го!"
+msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:603
+#: qcsrc/common/notifications.inc:508
 #, c-format
 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
 msgstr "^BGТвоя %sсъотборник^BG взе знамето! Защитавай го!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:604
+#: qcsrc/common/notifications.inc:509
 #, c-format
 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
 msgstr "^BGТвоя %sсъотборник (^BG%s%s)^BG взе знамето! Защитавай го!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:605
+#: qcsrc/common/notifications.inc:510
 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
 msgstr "^BGВие върнахте ^TC^TT^BG знаме!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:606
+#: qcsrc/common/notifications.inc:511
 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
 msgstr "^BGПат! Враговете вече те виждат на радара!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:607
+#: qcsrc/common/notifications.inc:512
 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
 msgstr "^BGПат! Знаменосците могат да бъдат забелязани от враговете на радара!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:608
+#: qcsrc/common/notifications.inc:513
 #, c-format
 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
 msgstr "^K3%sВие улучихте ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:608
+#: qcsrc/common/notifications.inc:513
 #, c-format
 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
 msgstr "^K3%sВие отбелязахте срещу ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:609
+#: qcsrc/common/notifications.inc:514
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
 msgstr "^K1%sБяхте улучен от ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:609
+#: qcsrc/common/notifications.inc:514
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
 msgstr "^K1%s ^BG%s ви отбеляза попадение"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:610
+#: qcsrc/common/notifications.inc:515
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s^BG%s"
 msgstr "^K1%sБяхте улучен от ^BG%s^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:610
+#: qcsrc/common/notifications.inc:515
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^BG%s"
 msgstr "^K1%s ^BG%s^BG%s ви отбеляза попадение"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:611
+#: qcsrc/common/notifications.inc:516
 #, c-format
 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s^BG%s"
 msgstr "^K3%sВие улучихте ^BG%s^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:611
+#: qcsrc/common/notifications.inc:516
 #, c-format
 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s^BG%s"
 msgstr "^K3%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:612
+#: qcsrc/common/notifications.inc:517
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
 msgstr "^K1%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^K1 докато те пишеха"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:612
+#: qcsrc/common/notifications.inc:517
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
 msgstr "^K1%sВие уличихте ^BG%s докато той пишеше"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:613
+#: qcsrc/common/notifications.inc:518
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing!"
 msgstr "^K1%s    ^BG%s^K1 ви направи точки докато писахте!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:613
+#: qcsrc/common/notifications.inc:518
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
 msgstr "^K1%sБяхте убит от ^BG%s докато писахте"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:614
+#: qcsrc/common/notifications.inc:519
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing^BG%s"
 msgstr "^K1%s ^BG%s^K1 ви отбеляза докато писахте^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:614
+#: qcsrc/common/notifications.inc:519
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s^BG%s"
 msgstr "^K1%s ^BG%s^BG%s ви уби докато писахте"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:615
+#: qcsrc/common/notifications.inc:520
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing^BG%s"
 msgstr "^K1%sВие отбелязахте срещу ^BG%s^K1 докато те писаха^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:615
+#: qcsrc/common/notifications.inc:520
 #, c-format
 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s^BG%s"
 msgstr "^K1%sБяхте убит докато писахте ^BG%s^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:616
+#: qcsrc/common/notifications.inc:521
 msgid "^BGPress ^F2DROPWEAPON^BG again to toss the nade!"
 msgstr "^BGНатиснете ^F2DROPWEAPON^BG отново за да хвърлите гранатата!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:617
+#: qcsrc/common/notifications.inc:522
 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:618
+#: qcsrc/common/notifications.inc:523
 #, c-format
 msgid ""
 "^BGYou have been moved into a different team\n"
@@ -2746,217 +3273,217 @@ msgstr ""
 "^BGБяхте прехвърлен в друг отбор\n"
 "Сега сте в: %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:619
+#: qcsrc/common/notifications.inc:524
 msgid "^K1Don't go against your team mates!"
 msgstr "^K1Не се противопоставяйте на съотборниците си!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:619
+#: qcsrc/common/notifications.inc:524
 msgid "^K1Don't shoot your team mates!"
 msgstr "^K1Не стреляйте по съотборниците си!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:620
+#: qcsrc/common/notifications.inc:525
 msgid "^K1Die camper!"
 msgstr "^K1Умри, палаткаджия!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:620
+#: qcsrc/common/notifications.inc:525
 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
 msgstr "^K1Преосмисли тактиката си, палаткаджия!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:621
+#: qcsrc/common/notifications.inc:526
 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
 msgstr "^K1Вие нечестно се самоотстранихте!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:622
+#: qcsrc/common/notifications.inc:527
 #, c-format
 msgid "^K1You were %s"
 msgstr "^K1Вие бяхте %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:623
+#: qcsrc/common/notifications.inc:528
 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
 msgstr "^K1Не можахте да задържите дъха си!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:624
+#: qcsrc/common/notifications.inc:529
 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
 msgstr "^K1Ударухте земята с изпръщяване!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:625
+#: qcsrc/common/notifications.inc:530
 msgid "^K1You felt a little too hot!"
 msgstr "^K1Вие се разгорещихте!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:625
+#: qcsrc/common/notifications.inc:530
 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
 msgstr "^K1Станахте твърде хрупкав!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:626
+#: qcsrc/common/notifications.inc:531
 msgid "^K1You killed your own dumb self!"
 msgstr "^K1Самоубихте се!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:626
+#: qcsrc/common/notifications.inc:531
 msgid "^K1You need to be more careful!"
 msgstr "^K1Трябва да бъдете по-предпазлив"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:627
+#: qcsrc/common/notifications.inc:532
 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
 msgstr "^K1Не можахте да издържите на горещината!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:628
+#: qcsrc/common/notifications.inc:533
 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
 msgstr "^K1Трябва да внимавате за чудовища!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:628
+#: qcsrc/common/notifications.inc:533
 msgid "^K1You were killed by a monster!"
 msgstr "^K1Бяхте убит от чудовище!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:629
+#: qcsrc/common/notifications.inc:534
 msgid "^K1Tastes like chicken!"
 msgstr "^K1Има вкус на пиле!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:629
+#: qcsrc/common/notifications.inc:534
 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
 msgstr "^K1Забравихте да върнете щифта на мястото му!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:630
+#: qcsrc/common/notifications.inc:535
 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:631
+#: qcsrc/common/notifications.inc:536
 msgid "^K1You felt a little chilly!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:631
+#: qcsrc/common/notifications.inc:536
 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:632
+#: qcsrc/common/notifications.inc:537
 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:633
+#: qcsrc/common/notifications.inc:538
 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
 msgstr "^K1Съживявате се заради липса на муниции..."
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:633
+#: qcsrc/common/notifications.inc:538
 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
 msgstr "^K1Бяхте убит защото останахте без муниции..."
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:634
+#: qcsrc/common/notifications.inc:539
 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
 msgstr "^K1Остаряхте без да вземете своето лекарство"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:634
+#: qcsrc/common/notifications.inc:539
 msgid "^K1You need to preserve your health"
 msgstr "^K1Трябва да пазите своето здраве"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:635
+#: qcsrc/common/notifications.inc:540
 msgid "^K1You became a shooting star!"
 msgstr "^K1Превърнахте се на падаща звезда!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:636
+#: qcsrc/common/notifications.inc:541
 msgid "^K1You melted away in slime!"
 msgstr "^K1Стопихте се в калта!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:637
+#: qcsrc/common/notifications.inc:542
 msgid "^K1You committed suicide!"
 msgstr "^K1Извършихте самоубийство!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:637
+#: qcsrc/common/notifications.inc:542
 msgid "^K1You ended it all!"
 msgstr "^K1Вие приключихте всичко!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:638
+#: qcsrc/common/notifications.inc:543
 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
 msgstr "^K1Затънахте в тресавището!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:639
+#: qcsrc/common/notifications.inc:544
 #, c-format
 msgid "^BGYou are now on: %s"
 msgstr "^BGСега сте в: %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:640
+#: qcsrc/common/notifications.inc:545
 msgid "^K1You died in an accident!"
 msgstr "^K1Умряхте в инцидент!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:641
+#: qcsrc/common/notifications.inc:546
 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
 msgstr "^K1Имахте неочаквана среща с кула!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:641
+#: qcsrc/common/notifications.inc:546
 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
 msgstr "^K1Бяхте покосен от кула!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:642
+#: qcsrc/common/notifications.inc:547
 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
 msgstr "^K1Имахте неочаквана среща с eWheel кула!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:642
+#: qcsrc/common/notifications.inc:547
 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
 msgstr "^K1Бяхте покосен от eWheel кула!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:643
+#: qcsrc/common/notifications.inc:548
 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
 msgstr "^K1Имахте злощастен сблъсък с кула Walker!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:643
+#: qcsrc/common/notifications.inc:548
 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
 msgstr "^K1Бяхте покосен от кула Walker!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:644
+#: qcsrc/common/notifications.inc:549
 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
 msgstr "^K1Бяхте хванат от взривната вълна на Bumblebee експлозия!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:645
+#: qcsrc/common/notifications.inc:550
 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
 msgstr "^K1Бяхте премазан от превозно средство!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:646
+#: qcsrc/common/notifications.inc:551
 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
 msgstr "^K1Вие бяхте хванат от Raptor бомба!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:647
+#: qcsrc/common/notifications.inc:552
 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
 msgstr "^K1Вие бяхте в центъра на Raptor експлозия!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:648
+#: qcsrc/common/notifications.inc:553
 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
 msgstr "^K1YВие бяхте хванат от взривната вълна на Spiderbot експлозия!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:649
+#: qcsrc/common/notifications.inc:554
 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
 msgstr "^K1Вие бяхте радробен на парченца от Spiderbot ракета!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:650
+#: qcsrc/common/notifications.inc:555
 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
 msgstr "^K1Вие бяхте хванат от взривната вълна на Racer експлозия!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:651
+#: qcsrc/common/notifications.inc:556
 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
 msgstr "^K1Вие не можахте да се скриете от Racer ракета!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:652
+#: qcsrc/common/notifications.inc:557
 msgid "^K1Watch your step!"
 msgstr "^K1Гледай къде ходиш!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:653
+#: qcsrc/common/notifications.inc:558
 #, c-format
 msgid "^K1Moron! You fragged ^BG%s^K1, a team mate!"
 msgstr "^K1Идиот! Вие улучихте ^BG%s^K1, съотборник!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:653
+#: qcsrc/common/notifications.inc:558
 #, c-format
 msgid "^K1Moron! You went against ^BG%s^K1, a team mate!"
 msgstr "^K1Идиот! Вие се противопоставихте на ^BG%s^K1, съотборник!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:654
+#: qcsrc/common/notifications.inc:559
 #, c-format
 msgid "^K1You were fragged by ^BG%s^K1, a team mate"
 msgstr "^K1Вие бяхте убит от ^BG%s^K1, съотборник"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:654
+#: qcsrc/common/notifications.inc:559
 #, c-format
 msgid "^K1You were scored against by ^BG%s^K1, a team mate"
 msgstr "^K1Отбелязаха ви точки от ^BG%s^K1, съотборник"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:655
+#: qcsrc/common/notifications.inc:560
 msgid ""
 "^K1Stop idling!\n"
 "^BGDisconnecting in ^COUNT..."
@@ -2964,67 +3491,71 @@ msgstr ""
 "^K1Спри да се мотаеш!\n"
 "^BGИзключване след ^COUNT..."
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:656
+#: qcsrc/common/notifications.inc:561
 #, c-format
 msgid "^BGYou need %s^BG!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:657
+#: qcsrc/common/notifications.inc:562
 #, c-format
 msgid "^BGYou also need %s^BG!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:658
+#: qcsrc/common/notifications.inc:563
 msgid "^BGDoor unlocked!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:659
+#: qcsrc/common/notifications.inc:564
 msgid "^F2You picked up some extra lives"
 msgstr "^F2Вие взехте няколко допълнителни живота"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:660
+#: qcsrc/common/notifications.inc:565
 #, c-format
 msgid "^K3You froze ^BG%s"
 msgstr "^K3Вие замръзихте ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:661
+#: qcsrc/common/notifications.inc:566
 #, c-format
 msgid "^K1You were frozen by ^BG%s"
 msgstr "^K1Бяхте замръзен от ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:662
+#: qcsrc/common/notifications.inc:567
 #, c-format
 msgid "^K3You revived ^BG%s"
 msgstr "^K3Вие съживихте ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:663
+#: qcsrc/common/notifications.inc:568
 msgid "^K3You revived yourself"
 msgstr "^K3Вие се съживихте"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:664
+#: qcsrc/common/notifications.inc:569
 #, c-format
 msgid "^K3You were revived by ^BG%s"
 msgstr "^K3Бяхте съживен от ^BG%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:665
+#: qcsrc/common/notifications.inc:570
 #, c-format
 msgid "^K3You were automatically revived after %s second(s)"
 msgstr "^K3Бяхте автоматично съживен след %s секунди(а)"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:668
+#: qcsrc/common/notifications.inc:571
+msgid "^BGThe generator is under attack!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:574
 msgid "^K1You froze yourself"
 msgstr "^K1Вие се замразихте"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:669
+#: qcsrc/common/notifications.inc:575
 msgid "^K1Round already started, you spawn as frozen"
 msgstr "^K1Рунда вече започна, появявате се замръзнал"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:670
+#: qcsrc/common/notifications.inc:576
 #, c-format
 msgid "^K1A %s has arrived!"
 msgstr "^K1A %s пристигна!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:679
+#: qcsrc/common/notifications.inc:585
 msgid ""
 "^K1No spawnpoints available!\n"
 "Hope your team can fix it..."
@@ -3032,7 +3563,7 @@ msgstr ""
 "^K1Няма свободни места!\n"
 "Надявайте се отбора Ви да се справи с положението..."
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:680
+#: qcsrc/common/notifications.inc:586
 msgid ""
 "^K1You may not join the game at this time.\n"
 "The player limit reached maximum capacity."
@@ -3040,17 +3571,17 @@ msgstr ""
 "^K1В момента не може да се включите в играта.\n"
 "Броя на играчите достигна своя максимален капацитет."
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:683
+#: qcsrc/common/notifications.inc:589
 msgid "^BGYou picked up the ball"
 msgstr "^BGВие получихте топката"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:684
+#: qcsrc/common/notifications.inc:590
 msgid "^BGKilling people while you don't have the ball gives no points!"
 msgstr ""
 "^BGЗа убийството на играчи, докато не притежавате топката, не получавате "
 "точки!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:685
+#: qcsrc/common/notifications.inc:591
 msgid ""
 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
 "Help the key carriers to meet!"
@@ -3058,7 +3589,7 @@ msgstr ""
 "^BGВсички ключове са в ръцете на твоя отбор!\n"
 "Помогнете на ключоносителите да се срещнат!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:686
+#: qcsrc/common/notifications.inc:592
 msgid ""
 "^BGAll keys are in ^TC^TT team^BG's hands!\n"
 "Interfere ^F4NOW^BG!"
@@ -3066,7 +3597,7 @@ msgstr ""
 "^BGВсички ключове са в ръцете на ^TC^TT отбор^BG's !\n"
 "Попречете им ^F4ВЕДНАГА^BG!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:687
+#: qcsrc/common/notifications.inc:593
 msgid ""
 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
 "Meet the other key carriers ^F4NOW^BG!"
@@ -3074,19 +3605,23 @@ msgstr ""
 "^BGВсички ключове са в ръцете на твоя отбор!\n"
 "Срещнете се с другите притежатели на ключове ^F4ВЕДНАГА^BG!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:688
+#: qcsrc/common/notifications.inc:594
 msgid "^F4Round will start in ^COUNT"
 msgstr "^F4Рунда започва след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:689
+#: qcsrc/common/notifications.inc:595
 msgid "^BGScanning frequency range..."
 msgstr "^BGСканиране на честотите"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:690
+#: qcsrc/common/notifications.inc:596
 msgid "^BGYou are starting with the ^TC^TT Key"
 msgstr "^BGВие започвате с(ъс) ^TC^TT ключ"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:691 qcsrc/common/notifications.qh:693
+#: qcsrc/common/notifications.inc:597
+msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:598
 #, c-format
 msgid ""
 "^BGWaiting for players to join...\n"
@@ -3095,34 +3630,34 @@ msgstr ""
 "^BGИзчакване на играчи...\n"
 "Необходими активни играчи за: %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:692
-msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/common/notifications.qh:694
+#: qcsrc/common/notifications.inc:599
 #, c-format
 msgid "^BGWaiting for %s player(s) to join..."
 msgstr "^BGИзчакване на %s допълнителни играчи(а)..."
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:695
+#: qcsrc/common/notifications.inc:600
+msgid "^BGYour weapon has been downgraded until you find some ammo!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:601
 msgid "^F4^COUNT^BG left to find some ammo!"
 msgstr "^F4^COUNT^BG остават за да намерите допълнителни муниции!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:696
+#: qcsrc/common/notifications.inc:602
 msgid "^BGGet some ammo or you'll be dead in ^F4^COUNT^BG!"
 msgstr ""
 "^BGНамерете допълнителни муниции или ще се споминате след ^F4^COUNT^BG!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:696
+#: qcsrc/common/notifications.inc:602
 msgid "^BGGet some ammo! ^F4^COUNT^BG left!"
 msgstr "^BGНамерете муниции! ^F4^COUNT^BG остават!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:697
+#: qcsrc/common/notifications.inc:603
 #, c-format
 msgid "^F2Extra lives remaining: ^K1%s"
 msgstr "^F2Оставащи допълнителни животи: ^K1%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:699
+#: qcsrc/common/notifications.inc:605
 #, c-format
 msgid ""
 "^F2^COUNT^BG until weapon change...\n"
@@ -3131,22 +3666,56 @@ msgstr ""
 "^F2^COUNT^BG до смяната на следващото оръжие...\n"
 "Следващо оръжие: ^F1%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:700
+#: qcsrc/common/notifications.inc:606
 #, c-format
 msgid "^F2Active weapon: ^F1%s"
 msgstr "^F2Активно оръжие: ^F1%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:701
+#: qcsrc/common/notifications.inc:607
 msgid "^BGPress ^F2DROPWEAPON^BG again to toss the grenade!"
 msgstr "^BGНатиснете ^F2DROPWEAPON^BG отново за да метнете гранатата!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:702
+#: qcsrc/common/notifications.inc:608
+#, c-format
+msgid "^BGYou captured %s^BG control point"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:609
+#, c-format
+msgid "^TC^TT^BG team captured %s^BG control point"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:610
+msgid "^BGThis control point currently cannot be captured"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:611
+msgid ""
+"^BGThe enemy generator cannot be destroyed yet\n"
+"^F2Capture some control points to unshield it"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:612
+msgid "^BGThe ^TCenemy^BG generator is no longer shielded!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:613
 msgid ""
 "^K1Your generator is NOT shielded!\n"
-"^BGRe-capture controlpoints to shield it!"
+"^BGRe-capture control points to shield it!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:614
+#, c-format
+msgid "^BGPress ^F2DROPFLAG%s^BG to teleport"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:703
+#: qcsrc/common/notifications.inc:615
+#, c-format
+msgid "^BGTeleporting disabled for %s"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:616
 msgid ""
 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
 "Keep fragging until we have a winner!"
@@ -3154,7 +3723,7 @@ msgstr ""
 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
 "Продължете да се стреляте докато имаме победител!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:703
+#: qcsrc/common/notifications.inc:616
 msgid ""
 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
 "Keep scoring until we have a winner!"
@@ -3162,7 +3731,7 @@ msgstr ""
 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
 "Продължете да бележите докато имаме победител!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:704
+#: qcsrc/common/notifications.inc:617
 msgid ""
 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
 "\n"
@@ -3171,7 +3740,7 @@ msgid ""
 "the faster the enemy generator decays"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:705
+#: qcsrc/common/notifications.inc:618
 #, c-format
 msgid ""
 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
@@ -3180,242 +3749,269 @@ msgstr ""
 "^F2Сега играете ^F4ИЗВЪНРЕДНО^F2!\n"
 "^BGДобавихме ^F4%s^BG към играта!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:706
+#: qcsrc/common/notifications.inc:619
 msgid "^K1In^BG-portal created"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:707
+#: qcsrc/common/notifications.inc:620
 msgid "^F3Out^BG-portal created"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:708
-msgid ""
-"^K1Portal deployment failed.\n"
-"\n"
-"^F2Catch it to try again!"
+#: qcsrc/common/notifications.inc:621
+msgid "^F1Portal creation failed"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:709
+#: qcsrc/common/notifications.inc:622
 msgid "^F2Invisibility has worn off"
 msgstr "^F2Невидимостта бе свалена"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:710
+#: qcsrc/common/notifications.inc:623
 msgid "^F2Shield has worn off"
 msgstr "^F2Бронята бе свалена"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:711
+#: qcsrc/common/notifications.inc:624
 msgid "^F2Speed has worn off"
 msgstr "^F2Скоростта бе свалена"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:712
+#: qcsrc/common/notifications.inc:625
 msgid "^F2Strength has worn off"
 msgstr "^F2Силата бе свалена"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:713
+#: qcsrc/common/notifications.inc:626
 msgid "^F2You are invisible"
 msgstr "^F2Вие сте невидим"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:714
+#: qcsrc/common/notifications.inc:627
 msgid "^F2Shield surrounds you"
 msgstr "^F2Щитът ви обгръща"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:715
+#: qcsrc/common/notifications.inc:628
 msgid "^F2You are on speed"
 msgstr "^F2Вие сте на скорост"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:716
+#: qcsrc/common/notifications.inc:629
 msgid "^F2Strength infuses your weapons with devastating power"
 msgstr "^F2Strength изпълва вашето оръжие с опустушителна сила"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:717
+#: qcsrc/common/notifications.inc:630
 msgid "^F2The race is over, finish your lap!"
 msgstr "^F2Състезанието приключи, завършете своята обиколка!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:718
+#: qcsrc/common/notifications.inc:631
 msgid "^BGSecondary fire inflicts no damage!"
 msgstr "^BGВторостепенното оръжие не причинява поражения!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:719
+#: qcsrc/common/notifications.inc:632
 msgid "^BGSequence completed!"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:720
+#: qcsrc/common/notifications.inc:633
 msgid "^BGThere are more to go..."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:721
+#: qcsrc/common/notifications.inc:634
 #, c-format
 msgid "^BGOnly %s^BG more to go..."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:722
+#: qcsrc/common/notifications.inc:635
 msgid "^F2Superweapons have broken down"
 msgstr "^F2Супероръжията се развалиха"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:723
+#: qcsrc/common/notifications.inc:636
 msgid "^F2Superweapons have been lost"
 msgstr "^F2Супероръжията бяха изгубени"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:724
+#: qcsrc/common/notifications.inc:637
 msgid "^F2You now have a superweapon"
 msgstr "^F2Сега притежавате супероръжие"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:725
+#: qcsrc/common/notifications.inc:638
 msgid "^K1Changing to ^TC^TT^K1 in ^COUNT"
 msgstr "^K1Смяна към ^TC^TT^K1 след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:726
+#: qcsrc/common/notifications.inc:639
 msgid "^K1Changing team in ^COUNT"
 msgstr "^K1Смяна на отбор след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:727
+#: qcsrc/common/notifications.inc:640
 msgid "^K1Spectating in ^COUNT"
 msgstr "^K1Зяпане след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:728
+#: qcsrc/common/notifications.inc:641
 msgid "^K1Suicide in ^COUNT"
 msgstr "^K1Самоубийство след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:729
+#: qcsrc/common/notifications.inc:642
 msgid "^F4Timeout begins in ^COUNT"
 msgstr "^F4Timeout започва след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:730
+#: qcsrc/common/notifications.inc:643
 msgid "^F4Timeout ends in ^COUNT"
 msgstr "^F4Timeout приключва след ^COUNT"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1037 qcsrc/common/notifications.qh:1038
+#: qcsrc/common/notifications.inc:644
+msgid "^K1Cannot join given minigame session!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:645
+#, c-format
+msgid "^BGPress ^F2DROPFLAG%s^BG to enter/exit the vehicle"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:646
+#, c-format
+msgid "^BGPress ^F2DROPFLAG%s^BG to enter the vehicle gunner"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:647
+#, c-format
+msgid "^BGPress ^F2DROPFLAG%s^BG to steal this vehicle"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:648
+msgid ""
+"^F2The enemy is stealing one of your vehicles!\n"
+"^F4Stop them!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.inc:649
+msgid ""
+"^F2You have stolen the enemy's vehicle, you are now visible on their radar!"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/notifications.qh:240 qcsrc/common/notifications.qh:241
 #, c-format
 msgid " (near %s)"
 msgstr "(около %s)"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1045 qcsrc/common/notifications.qh:1046
+#: qcsrc/common/notifications.qh:248 qcsrc/common/notifications.qh:249
 msgid "primary"
 msgstr "първично"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1045 qcsrc/common/notifications.qh:1046
+#: qcsrc/common/notifications.qh:248 qcsrc/common/notifications.qh:249
 msgid "secondary"
 msgstr "вторично"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1056
+#: qcsrc/common/notifications.qh:259
 #, c-format
 msgid " ^F1(Press %s)"
 msgstr "^F1(Натиснете %s)"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1066
+#: qcsrc/common/notifications.qh:270
 #, c-format
 msgid " with %s"
 msgstr "чрез %s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1075
+#: qcsrc/common/notifications.qh:283
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made a TRIPLE FRAG! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1075
+#: qcsrc/common/notifications.qh:283
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made a TRIPLE SCORE! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1075
+#: qcsrc/common/notifications.qh:283
 msgid "TRIPLE FRAG! "
 msgstr "ТРОЙНО ПОПАДЕНИЕ!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1076
+#: qcsrc/common/notifications.qh:284
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ПЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1076
+#: qcsrc/common/notifications.qh:284
 #, c-format
 msgid "%s^K1 unlocked RAGE! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 отключи ЯРОСТ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1076
+#: qcsrc/common/notifications.qh:284
 msgid "RAGE! "
 msgstr "ЯРОСТ!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1077
+#: qcsrc/common/notifications.qh:285
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made TEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ДЕСЕН НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1077
+#: qcsrc/common/notifications.qh:285
 #, c-format
 msgid "%s^K1 started a MASSACRE! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 започна КЛАНЕ %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1077
+#: qcsrc/common/notifications.qh:285
 msgid "MASSACRE! "
 msgstr "КЛАНЕ!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1078
+#: qcsrc/common/notifications.qh:286
 #, c-format
 msgid "%s^K1 executed MAYHEM! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 извърши КЛАННИЦА! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1078
+#: qcsrc/common/notifications.qh:286
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made FIFTEEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ПЕТНАДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1078
+#: qcsrc/common/notifications.qh:286
 msgid "MAYHEM! "
 msgstr "КЛАННИЦА!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1079
+#: qcsrc/common/notifications.qh:287
 #, c-format
 msgid "%s^K1 is a BERSERKER! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 е БЕЗСТРАШЕН ВОЙН! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1079
+#: qcsrc/common/notifications.qh:287
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made TWENTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ДВАДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1079
+#: qcsrc/common/notifications.qh:287
 msgid "BERSERKER! "
 msgstr "БЕЗСТРАШЕН ВОЙН!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1080
+#: qcsrc/common/notifications.qh:288
 #, c-format
 msgid "%s^K1 inflicts CARNAGE! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 нанася БЕЗМИЛОСТНА СЕЧ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1080
+#: qcsrc/common/notifications.qh:288
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made TWENTY FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ДВАДЕСЕТ И ПЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1080
+#: qcsrc/common/notifications.qh:288
 msgid "CARNAGE! "
 msgstr "БЕЗМИЛОСТНА СЕЧ!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1081
+#: qcsrc/common/notifications.qh:289
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made THIRTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи ТРИДЕСЕТ НЕПРЕКЪСНАТИ ПОПАДЕНИЯ! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1081
+#: qcsrc/common/notifications.qh:289
 #, c-format
 msgid "%s^K1 unleashes ARMAGEDDON! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 отприщи РЕШИТЕЛНА БОРБА! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1081
+#: qcsrc/common/notifications.qh:289
 msgid "ARMAGEDDON! "
 msgstr "РЕШИТЕЛНА БОРБА!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1087
+#: qcsrc/common/notifications.qh:295
 #, c-format
 msgid "%s(^F1Bot^BG)"
 msgstr "%s(^F1Бот^BG)"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1089
+#: qcsrc/common/notifications.qh:297
 #, c-format
 msgid "%s(Ping ^F1%d^BG)"
 msgstr "%s(Пинг ^F1%d^BG)"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1095
+#: qcsrc/common/notifications.qh:303
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3424,7 +4020,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "(Кръв ^1%d^BG / Броня ^2%d^BG)%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1097
+#: qcsrc/common/notifications.qh:305
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3433,277 +4029,563 @@ msgstr ""
 "\n"
 "(^F4Мъртав^BG)%s"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1134 qcsrc/common/notifications.qh:1147
+#: qcsrc/common/notifications.qh:342 qcsrc/common/notifications.qh:355
 #, c-format
 msgid "%d score spree! "
 msgstr "Поредност от %d точки!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1146
+#: qcsrc/common/notifications.qh:354
 #, c-format
 msgid "%d frag spree! "
 msgstr "Поредност от %d попадения!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1159
+#: qcsrc/common/notifications.qh:367
 msgid "First blood! "
 msgstr "Първа кръв!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1159
+#: qcsrc/common/notifications.qh:367
 msgid "First score! "
 msgstr "Първа точка!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1163
+#: qcsrc/common/notifications.qh:371
 msgid "First casualty! "
 msgstr "Пръв инцидент!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1163
+#: qcsrc/common/notifications.qh:371
 msgid "First victim! "
 msgstr "Първа жертва!"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1204
+#: qcsrc/common/notifications.qh:412
 #, c-format
 msgid "%s^K1 has %d frags in a row! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 има %d последователни убийства! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1205
+#: qcsrc/common/notifications.qh:413
 #, c-format
 msgid "%s^K1 made %d scores in a row! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 направи %d последователни точки! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1223
+#: qcsrc/common/notifications.qh:431
 #, c-format
 msgid "%s^K1 drew first blood! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 източи първата капка кръв! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1224
+#: qcsrc/common/notifications.qh:432
 #, c-format
 msgid "%s^K1 got the first score! %s^BG"
 msgstr "%s^K1 получи първата точка! %s^BG"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1240
+#: qcsrc/common/notifications.qh:448
 #, c-format
 msgid ", ending their %d frag spree"
 msgstr ", приключвайки своята последователност от %d убийства"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1241
+#: qcsrc/common/notifications.qh:449
 #, c-format
 msgid ", ending their %d score spree"
 msgstr ", приключвайки своята последователност от %d точки"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1255
+#: qcsrc/common/notifications.qh:463
 #, c-format
 msgid ", losing their %d frag spree"
 msgstr ", губещ своята последователност от %d убийства"
 
-#: qcsrc/common/notifications.qh:1256
+#: qcsrc/common/notifications.qh:464
 #, c-format
 msgid ", losing their %d score spree"
 msgstr ", губещ своята последователност от %d точки"
 
-#: qcsrc/common/teams.qh:26
+#: qcsrc/common/teams.qh:29
 msgid "Red"
 msgstr "Червено"
 
-#: qcsrc/common/teams.qh:27
+#: qcsrc/common/teams.qh:30
 msgid "Blue"
 msgstr "Синьо"
 
-#: qcsrc/common/teams.qh:28
+#: qcsrc/common/teams.qh:31
 msgid "Yellow"
 msgstr "Жълто"
 
-#: qcsrc/common/teams.qh:29
+#: qcsrc/common/teams.qh:32
 msgid "Pink"
 msgstr "Розово"
 
-#: qcsrc/common/teams.qh:30
+#: qcsrc/common/teams.qh:33
 msgid "Team"
 msgstr "Отбор"
 
-#: qcsrc/common/teams.qh:31
+#: qcsrc/common/teams.qh:34
 msgid "Neutral"
 msgstr "Неутрален"
 
-#: qcsrc/common/util.qc:422
+#: qcsrc/common/turrets/cl_turrets.qc:127
+#, c-format
+msgid "%s under attack!"
+msgstr "%s е атакуван!"
+
+#: qcsrc/common/turrets/unit/ewheel.qc:10
+msgid "eWheel Turret"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/turrets/unit/flac.qc:10
+msgid "FLAC Cannon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/turrets/unit/fusionreactor.qc:10
+msgid "Fusion Reactor"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/turrets/unit/hellion.qc:10
+msgid "Hellion Missile Turret"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/turrets/unit/hk.qc:10
+msgid "Hunter-Killer Turret"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/turrets/unit/machinegun.qc:10
+msgid "Machinegun Turret"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/turrets/unit/mlrs.qc:10
+msgid "MLRS Turret"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/turrets/unit/phaser.qc:10
+msgid "Phaser Cannon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/turrets/unit/plasma.qc:10
+msgid "Plasma Cannon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/turrets/unit/plasma_dual.qc:10
+msgid "Dual Plasma Cannon"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/turrets/unit/tesla.qc:10
+msgid "Tesla Coil"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/turrets/unit/walker.qc:10
+msgid "Walker Turret"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/util.qc:444
 #, c-format
 msgid "%d days, %02d:%02d:%02d"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/util.qc:424
+#: qcsrc/common/util.qc:446
 #, c-format
 msgid "%02d:%02d:%02d"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_arc.qc:15
+#: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:170
+#, c-format
+msgid "Press %s"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:306
+msgid "No right gunner!"
+msgstr "Не е стрелец - десничар!"
+
+#: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:312
+msgid "No left gunner!"
+msgstr "Не е стрелец - левичар!"
+
+#: qcsrc/common/vehicles/unit/bumblebee.qc:16
+msgid "Bumblebee"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/vehicles/unit/racer.qc:15
+msgid "Racer"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/vehicles/unit/raptor.qc:16
+msgid "Raptor"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/vehicles/unit/spiderbot.qc:15
+msgid "Spiderbot"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/arc.qc:15
 msgid "Arc"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_blaster.qc:15
-msgid "Blaster"
-msgstr ""
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/blaster.qc:15
+msgid "Blaster"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/crylink.qc:15
+msgid "Crylink"
+msgstr "Crylink"
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/devastator.qc:15
+msgid "Devastator"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/electro.qc:15
+msgid "Electro"
+msgstr "Electro"
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/fireball.qc:15
+msgid "Fireball"
+msgstr "Огнена топка"
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/hagar.qc:15
+msgid "Hagar"
+msgstr "Hagar"
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/hlac.qc:15
+msgid "Heavy Laser Assault Cannon"
+msgstr "Лазерно оръдие"
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/hmg.qc:15
+msgid "Heavy Machine Gun"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/hook.qc:15
+msgid "Grappling Hook"
+msgstr "Кука"
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/machinegun.qc:15
+msgid "Machine Gun"
+msgstr "Картечница"
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/minelayer.qc:15
+msgid "Mine Layer"
+msgstr "Mine Layer"
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/mortar.qc:15
+msgid "Mortar"
+msgstr "Минохвъргачка"
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/porto.qc:15
+msgid "Port-O-Launch"
+msgstr "Port-O-Launch"
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/rifle.qc:15
+msgid "Rifle"
+msgstr "Винтовка"
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/rpc.qc:15
+msgid "Rocket Propelled Chainsaw"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/seeker.qc:15
+msgid "T.A.G. Seeker"
+msgstr "T.A.G. Seeker"
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/shockwave.qc:15
+msgid "Shockwave"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/shotgun.qc:15
+msgid "Shotgun"
+msgstr "Пушка"
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/tuba.qc:16
+#, no-c-format
+msgid "@!#%'n Tuba"
+msgstr "@!#%'n Tuba"
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/vaporizer.qc:15
+msgid "Vaporizer"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/common/weapons/weapon/vortex.qc:15
+msgid "Vortex"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:10
+#, c-format
+msgid "CI_DEC^%s years"
+msgstr "CI_DEC^%s години"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:12
+#, c-format
+msgid "CI_ZER^%d years"
+msgstr "CI_ZER^%d години"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:13
+#, c-format
+msgid "CI_FIR^%d year"
+msgstr "CI_FIR^%d година"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:14
+#, c-format
+msgid "CI_SEC^%d years"
+msgstr "CI_SEC^%d години"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:15
+#, c-format
+msgid "CI_THI^%d years"
+msgstr "CI_THI^%d години"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:16
+#, c-format
+msgid "CI_MUL^%d years"
+msgstr "CI_MUL^%d години"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:18
+#, c-format
+msgid "CI_DEC^%s weeks"
+msgstr "CI_DEC^%s седмици"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:20
+#, c-format
+msgid "CI_ZER^%d weeks"
+msgstr "CI_ZER^%d седмици"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:21
+#, c-format
+msgid "CI_FIR^%d week"
+msgstr "CI_FIR^%d седмица"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:22
+#, c-format
+msgid "CI_SEC^%d weeks"
+msgstr "CI_SEC^%d седмици"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:23
+#, c-format
+msgid "CI_THI^%d weeks"
+msgstr "CI_THI^%d седмици"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:24
+#, c-format
+msgid "CI_MUL^%d weeks"
+msgstr "CI_MUL^%d седмици"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:26
+#, c-format
+msgid "CI_DEC^%s days"
+msgstr "CI_DEC^%s дни"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:28
+#, c-format
+msgid "CI_ZER^%d days"
+msgstr "CI_ZER^%d дни"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:29
+#, c-format
+msgid "CI_FIR^%d day"
+msgstr "CI_FIR^%d ден"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:30
+#, c-format
+msgid "CI_SEC^%d days"
+msgstr "CI_SEC^%d дни"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:31
+#, c-format
+msgid "CI_THI^%d days"
+msgstr "CI_THI^%d дни"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:32
+#, c-format
+msgid "CI_MUL^%d days"
+msgstr "CI_MUL^%d дни"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:34
+#, c-format
+msgid "CI_DEC^%s hours"
+msgstr "CI_DEC^%s часа"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:36
+#, c-format
+msgid "CI_ZER^%d hours"
+msgstr "CI_ZER^%d часа"
+
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:37
+#, c-format
+msgid "CI_FIR^%d hour"
+msgstr "CI_FIR^%d час"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_crylink.qc:15
-msgid "Crylink"
-msgstr "Crylink"
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:38
+#, c-format
+msgid "CI_SEC^%d hours"
+msgstr "CI_SEC^%d часа"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_devastator.qc:15
-msgid "Devastator"
-msgstr ""
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:39
+#, c-format
+msgid "CI_THI^%d hours"
+msgstr "CI_THI^%d часа"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_electro.qc:15
-msgid "Electro"
-msgstr "Electro"
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:40
+#, c-format
+msgid "CI_MUL^%d hours"
+msgstr "CI_MUL^%d часа"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_fireball.qc:15
-msgid "Fireball"
-msgstr "Огнена топка"
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:43
+#, c-format
+msgid "CI_DEC^%s minutes"
+msgstr "CI_DEC^%s минути"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_hagar.qc:15
-msgid "Hagar"
-msgstr "Hagar"
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:45
+#, c-format
+msgid "CI_ZER^%d minutes"
+msgstr "CI_ZER^%d минути"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_hlac.qc:15
-msgid "Heavy Laser Assault Cannon"
-msgstr "Лазерно оръдие"
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:46
+#, c-format
+msgid "CI_FIR^%d minute"
+msgstr "CI_FIR^%d минута"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_hmg.qc:15
-msgid "Heavy Machine Gun"
-msgstr ""
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:47
+#, c-format
+msgid "CI_SEC^%d minutes"
+msgstr "CI_SEC^%d минути"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_hook.qc:15
-msgid "Grappling Hook"
-msgstr "Кука"
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:48
+#, c-format
+msgid "CI_THI^%d minutes"
+msgstr "CI_THI^%d минути"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_machinegun.qc:15
-msgid "Machine Gun"
-msgstr "Картечница"
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:49
+#, c-format
+msgid "CI_MUL^%d minutes"
+msgstr "CI_MUL^%d минути"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_minelayer.qc:15
-msgid "Mine Layer"
-msgstr "Mine Layer"
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:51
+#, c-format
+msgid "CI_DEC^%s seconds"
+msgstr "CI_DEC^%s секунди"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_mortar.qc:15
-msgid "Mortar"
-msgstr "Минохвъргачка"
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:53
+#, c-format
+msgid "CI_ZER^%d seconds"
+msgstr "CI_ZER^%d секунди"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_porto.qc:15
-msgid "Port-O-Launch"
-msgstr "Port-O-Launch"
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:54
+#, c-format
+msgid "CI_FIR^%d second"
+msgstr "CI_FIR^%d секунда"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_rifle.qc:15
-msgid "Rifle"
-msgstr "Винтовка"
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:55
+#, c-format
+msgid "CI_SEC^%d seconds"
+msgstr "CI_SEC^%d секунди"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_rpc.qc:15
-msgid "Rocket Propelled Chainsaw"
-msgstr ""
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:56
+#, c-format
+msgid "CI_THI^%d seconds"
+msgstr "CI_THI^%d секунди"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_seeker.qc:15
-msgid "T.A.G. Seeker"
-msgstr "T.A.G. Seeker"
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:57
+#, c-format
+msgid "CI_MUL^%d seconds"
+msgstr "CI_MUL^%d секунди"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_shockwave.qc:15
-msgid "Shockwave"
-msgstr ""
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:73
+#, c-format
+msgid "%dst"
+msgstr "%dви"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_shotgun.qc:15
-msgid "Shotgun"
-msgstr "Пушка"
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:74
+#, c-format
+msgid "%dnd"
+msgstr "%dри"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_tuba.qc:16
-#, no-c-format
-msgid "@!#%'n Tuba"
-msgstr "@!#%'n Tuba"
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:75
+#, c-format
+msgid "%drd"
+msgstr "%dти"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_vaporizer.qc:15
-msgid "Vaporizer"
-msgstr ""
+#: qcsrc/lib/Counting.qh:76 qcsrc/lib/Counting.qh:79
+#, c-format
+msgid "%dth"
+msgstr "%dти"
 
-#: qcsrc/common/weapons/w_vortex.qc:15
-msgid "Vortex"
+#: qcsrc/lib/OO.qh:123
+msgid "No description"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:35
+#: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:46
 msgid "Usage: menu_cmd command..., where possible commands are:\n"
 msgstr ""
 "Начин на употреба: menu_cmd команда..., където възможните команди са:\n"
 
-#: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:36
+#: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:47
 msgid "  sync - reloads all cvars on the current menu page\n"
 msgstr ""
 "  sync - презарежда всички cvar променливи на текущата страница от менюто\n"
 
-#: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:37
+#: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:48
 msgid "  directmenu ITEM - select a menu item as main item\n"
 msgstr "  directmenu ITEM - избиране на точка от менюто като основна\n"
 
-#: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:68
+#: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:79
 msgid "Available options:\n"
 msgstr "Възможни опции\n"
 
-#: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:119
+#: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:133
 msgid "Invalid command. For a list of supported commands, try menu_cmd help.\n"
 msgstr ""
 "Невалидна команда. За списък с всички команди, използвайте menu_cmd help.\n"
 
-#: qcsrc/menu/item/listbox.c:382
+#: qcsrc/menu/item/listbox.qc:488
 #, c-format
 msgid "Item %d"
 msgstr "Елемент %d"
 
-#: qcsrc/menu/item/textslider.c:31 qcsrc/menu/item/textslider.c:33
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:40
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:80
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:126
+#: qcsrc/menu/item/textslider.qc:33 qcsrc/menu/item/textslider.qc:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:119
 msgid "Custom"
 msgstr "Потребителски"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/campaign.c:287
+#: qcsrc/menu/xonotic/campaign.qc:286
 #, c-format
 msgid "Level %d: %s"
 msgstr "Ниво %d: %s"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:75
 msgid "forced to be saved to config.cfg"
 msgstr "изисква запаметяване в config.cfg"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:79 qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:89
+#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:81 qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:91
 msgid "will not be saved"
 msgstr "няма да се запази"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:84
+#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:86
 msgid "will be saved to config.cfg"
 msgstr "ще се запази в config.cfg"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:93
+#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:95
 msgid "private"
 msgstr "частен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:95
+#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:97
 msgid "engine setting"
 msgstr "настройки на енджина"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.c:97
+#: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:99
 msgid "read only"
 msgstr "само за четене"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.c:5
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.qc:7
 msgid "Credits"
 msgstr "Заслуги"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.c:21
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:44
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:278
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:90
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.c:81
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer_winner.c:21
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_credits.qc:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:282
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:92
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:83
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer_winner.qc:24
 msgid "OK"
 msgstr "Добре"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:6
 msgid "Welcome"
 msgstr "Добре дошли"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:48
 msgid ""
 "Welcome to Xonotic, please select your language preference and enter your "
 "player name to get started.  You can change these options later through the "
@@ -3712,3171 +4594,3249 @@ msgstr ""
 "Добре дошли в Xonotic, моля изберете вашият език и въведете името на играча "
 "си. Можете да промените тези настройки и по-късно от менюто."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:52
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.c:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:54
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:41
 msgid "Name:"
 msgstr "Име:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:77
 msgid "Text language:"
 msgstr "Език на текста:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:83
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:86
 msgid "Allow player statistics to use your nickname at stats.xonotic.org?"
 msgstr ""
 "Използвай името на играча при събиране на статистика в stats.xonotic.org?"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:87
-msgid "ALWU2N^Yes"
-msgstr "ALWU2N^Да"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:90
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:25
+msgid "Yes"
+msgstr "Да"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:88
-msgid "ALWU2N^No"
-msgstr "ALWU2N^Не"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:91
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:26
+msgid "No"
+msgstr "Не"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:89
-msgid "ALWU2N^Undecided"
-msgstr "ALWU2N^Неопределено"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:92
+msgid "Undecided"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.c:93
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:96
 msgid "Save settings"
 msgstr "Запазване на настройките"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:6
 msgid "Ammo Panel"
 msgstr "Панел за амуниции"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:25
 msgid "Ammunition display:"
 msgstr "Показване на амунициите:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:28
 msgid "Show only current ammo type"
 msgstr "Показване само на текущия тип амуниции"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:51
+msgid "Noncurrent alpha:"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:55
+msgid "Noncurrent scale:"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:31
 msgid "Align icon:"
 msgstr "Подравняване на иконата:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:30
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:37
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:29
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:41
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:29
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:40
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qc:27
 msgid "Left"
 msgstr "Ляво"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.c:31
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:39
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:31
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:42
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:31
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_ammo.qc:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qc:29
 msgid "Right"
 msgstr "Дясно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_buffs.c:4
-msgid "Buffs Panel"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:6
 msgid "Centerprint Panel"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:26
 msgid "Message duration:"
 msgstr "Продължителност на съобщението:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:30
 msgid "Fade time:"
 msgstr "Време за избледняване:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:34
 msgid "Flip messages order"
 msgstr "Обръщане на реда на съобщенията"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:34
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qc:24
 msgid "Text alignment:"
 msgstr "Подравняване на текста:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:38
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:40
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:65
 msgid "Center"
 msgstr "Център"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.c:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_centerprint.qc:44
 msgid "Font scale:"
 msgstr "Размер на шрифта:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:6
 msgid "Chat Panel"
 msgstr "Чат панел"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:25
 msgid "Chat entries:"
 msgstr "Записи в чата:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:28
 msgid "Chat size:"
 msgstr "Размер на чата:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:32
 msgid "Chat lifetime:"
 msgstr "Време за видимост на чата:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.c:34
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_chat.qc:36
 msgid "Chat beep sound"
 msgstr "Звук за чат-а"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.qc:6
 msgid "Engine Info Panel"
 msgstr "Панел с информация за енджина"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.qc:25
 msgid "Engine info:"
 msgstr "Информация за енджина:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.c:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_engineinfo.qc:28
 msgid "Use an averaging algorithm for fps"
 msgstr "Използване на усредняващ алгоритъм за fps"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:6
 msgid "Health/Armor Panel"
 msgstr "Панел със Здраве/Броня"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:23
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:25
 msgid "Enable status bar"
 msgstr "Включване на лентата за статус"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:25
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:27
 msgid "Status bar alignment:"
 msgstr "Подравняване на лентата за статус"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:33
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:43
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:33
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:45
 msgid "Inward"
 msgstr "Навътре"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:35
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:44
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:35
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:46
 msgid "Outward"
 msgstr "Навън"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:38
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:40
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:40
 msgid "Icon alignment:"
 msgstr "Подравняване на иконите:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.c:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_healtharmor.qc:48
 msgid "Flip health and armor positions"
 msgstr "Размяна на позицията на здравето и бронята"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.qc:6
 msgid "Info Messages Panel"
 msgstr "Панел с информационни съобщения"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.qc:25
 msgid "Info messages:"
 msgstr "Информационни съобщения:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.c:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_infomessages.qc:28
 msgid "Flip align"
 msgstr "Обратно подравняване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_modicons.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:6
+msgid "Items Time Panel"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:23
+msgid "PNL^Disabled"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:24
+msgid "PNL^Enabled spectating"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:25
+msgid "PNL^Enabled even playing in warmup"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:36
+msgid "Reduced"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:39
+msgid "Text/icon ratio:"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:42
+msgid "Hide spawned items"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:44
+msgid "Hide large armor and health"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_itemstime.qc:46
+msgid "Dynamic size"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_modicons.qc:6
 msgid "Mod Icons Panel"
 msgstr "Панел с икони на модовете"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:6
 msgid "Notification Panel"
 msgstr "Панел за уведомления"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:25
 msgid "Notifications:"
 msgstr "Уведомления:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:28
 msgid "Also print notifications to the console"
 msgstr "Показване на уведомления в конзолата"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:31
 msgid "Flip notify order"
 msgstr "Обръщане на реда на уведомленията"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:34
 msgid "Entry lifetime:"
 msgstr "Видимост на съобщенията:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.c:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_notification.qc:38
 msgid "Entry fadetime:"
 msgstr "Време за избледняване на съобщенията:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:6
 msgid "Physics Panel"
 msgstr "Панел за физика"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:23
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.c:22
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:22
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:24
 msgid "Panel disabled"
 msgstr "Панелът е изключен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:26
 msgid "Panel enabled"
 msgstr "Панелът е включен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:27
 msgid "Panel enabled even observing"
 msgstr "Панелът е включен при наблюдение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:28
 msgid "Panel enabled only in Race/CTS"
 msgstr "Панелът е включен само в Race/CTS"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:34
 msgid "Status bar"
 msgstr "Лента за статуса"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:34
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:60
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:63
 msgid "Left align"
 msgstr "Подравняване вляво"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:35
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:67
 msgid "Right align"
 msgstr "Подравняване вдясно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:38
 msgid "Inward align"
 msgstr "Подравняване навътре"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:39
 msgid "Outward align"
 msgstr "Подръвняване навън"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:43
 msgid "Flip speed/acceleration positions"
 msgstr "Размяна на позициите на скоростта/ускорението"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:47
 msgid "Speed:"
 msgstr "Скорост:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:48
 msgid "Include vertical speed"
 msgstr "Включване на вертикалната скорост"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:59
 msgid "Speed unit:"
 msgstr "Единица за скорост:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:61
 msgid "qu/s"
 msgstr "qu/s"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:60
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:62
 msgid "m/s"
 msgstr "м/с"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:63
 msgid "km/h"
 msgstr "км/ч"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:64
 msgid "mph"
 msgstr "мили/ч"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:63
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:65
 msgid "knots"
 msgstr "възли"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:67
 msgid "Show"
 msgstr "Показване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:70
 msgid "Top speed"
 msgstr "Максимална скорост"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:76
 msgid "Acceleration:"
 msgstr "Ускорение:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.c:75
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:77
 msgid "Include vertical acceleration"
 msgstr "Включване на вертикалното ускорение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.qc:6
 msgid "Powerups Panel"
 msgstr "Панел с бонуси!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_powerups.c:46
-msgid "Flip strength and shield positions"
-msgstr "Размяна на позицията на силата и щита"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:6
 msgid "Pressed Keys Panel"
 msgstr "Панел за натиснати клавиши"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:25
 msgid "Panel enabled when spectating"
 msgstr "Панелът е включен по време на наблюдение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.c:24
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:26
 msgid "Panel always enabled"
 msgstr "Панелът е винаги включен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.c:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_pressedkeys.qc:33
 msgid "Forced aspect:"
 msgstr "Принудително съотношение:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_racetimer.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_quickmenu.qc:6
+msgid "Quick Menu Panel"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_racetimer.qc:6
 msgid "Race Timer Panel"
 msgstr "Панел с таймер за състезание"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:6
 msgid "Radar Panel"
 msgstr "Радарен панел"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:25
 msgid "Panel enabled in teamgames"
 msgstr "Включване на панела в отборни игри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:32
 msgid "Radar:"
 msgstr "Радар:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:33
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:44
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:83
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:74
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:124
-#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:743
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:85
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:127
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:771
 msgid "Alpha:"
 msgstr "Прозрачност:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:39
 msgid "Rotation:"
 msgstr "Завъртане:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:41
 msgid "Forward"
 msgstr "Напред"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:40
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:42
 msgid "West"
 msgstr "Запад"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:43
 msgid "South"
 msgstr "Юг"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:44
 msgid "East"
 msgstr "Изток"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:45
 msgid "North"
 msgstr "Север"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:47
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:49
 msgid "Scale:"
 msgstr "Скала:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:51
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:53
 msgid "Zoom mode:"
 msgstr "Режим на увеличение:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:53
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:55
 msgid "Zoomed in"
 msgstr "С увеличение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:54
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:56
 msgid "Zoomed out"
 msgstr "Без увеличение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:57
 msgid "Always zoomed"
 msgstr "Винаги с увеличение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.c:56
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_radar.qc:58
 msgid "Never zoomed"
 msgstr "Винаги без увеличение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:6
 msgid "Score Panel"
 msgstr "Панел с резултати"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:25
 msgid "Score:"
 msgstr "Резултат:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.c:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:28
 msgid "Rankings:"
 msgstr "Класирания:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.c:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:29
 msgid "Off"
 msgstr "Изключено"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.c:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:30
 msgid "And me"
 msgstr "И аз"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.c:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_score.qc:31
 msgid "Pure"
 msgstr "Чист"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.qc:6
 msgid "Timer Panel"
 msgstr "Панел с таймер"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.qc:25
 msgid "Timer:"
 msgstr "Таймер"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.c:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_timer.qc:28
 msgid "Show elapsed time"
 msgstr "Показване на изминалото време"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_vote.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_vote.qc:6
 msgid "Vote Panel"
 msgstr "Панел за гласуване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_vote.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_vote.qc:25
 msgid "Alpha after voting:"
 msgstr "Алфа след гласуване:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:6
 msgid "Weapons Panel"
 msgstr "Панел за оръжията"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:27
 msgid "Fade out after:"
 msgstr "Избледняване след:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:27
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:152
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:145
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:157
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:148
 msgid "Never"
 msgstr "Никога"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:31
 #, c-format
 msgid "%ds"
 msgstr "%ds"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:35
 msgid "Fade effect:"
 msgstr "Ефект за избледняване:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:38
 msgid "EF^None"
 msgstr "EF^Без"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:39
 msgid "Alpha"
 msgstr "Прозрачност"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:40
 msgid "Slide"
 msgstr "Приплъзване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:41
 msgid "EF^Both"
 msgstr "EF^И двата"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:45
 msgid "Weapon icons:"
 msgstr "Икони за оръжията:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:48
 msgid "Show only owned weapons"
 msgstr "Показване само на притежаваните оръжия"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:49
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:59
 msgid "Show weapon ID as:"
 msgstr "Показване на ID на оръжията като:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:50
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:60
 msgid "SHOWAS^None"
 msgstr "SHOWAS^Никак"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:51
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:61
 msgid "Number"
 msgstr "Номер"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:52
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:62
 msgid "Bind"
 msgstr "Задаване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:65
+msgid "Weapon ID scale:"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:70
 msgid "Show Accuracy"
 msgstr "Показване на точност"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:56
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:71
 msgid "Show Ammo"
 msgstr "Показване на амуниции"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:59
-msgid "Ammo bar color:"
-msgstr "Цвят на лентата за амуниции:"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.c:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:74
 msgid "Ammo bar alpha:"
 msgstr "Прозрачност на лентата за амуниции:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_weapons.qc:79
+msgid "Ammo bar color:"
+msgstr "Цвят на лентата за амуниции:"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:6
 msgid "Panel HUD Setup"
 msgstr "Настройка на HUD панела"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:22
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:24
 msgid "Panel background defaults:"
 msgstr "Настройки на фона на панела:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:24 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:718
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:746
 msgid "Background:"
 msgstr "Фон:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:26
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:38
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:53
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:92 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:721
-#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:737 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:754
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:40
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:94
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:749 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:765
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:782
 msgid "Disable"
 msgstr "Забраняване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:31
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:78 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:726
-msgid "Color:"
-msgstr "Цвят:"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:36 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:734
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:762
 msgid "Border size:"
 msgstr "Размер на рамката:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:51
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:90
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:53
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:92
 msgid "Team color:"
 msgstr "Отборен цвят:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:59 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:760
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:788
 msgid "Test team color in configure mode"
 msgstr "Тестване на отборния цвят по време на конфигурирането"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:62 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:763
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:791
 msgid "Padding:"
 msgstr "Отстояние:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:71
 msgid "HUD Dock:"
 msgstr "HUD Док:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:71
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:73
 msgid "DOCK^Disabled"
 msgstr "DOCK^Изключен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:72
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:74
 msgid "DOCK^Small"
 msgstr "DOCK^Малък"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:75
 msgid "DOCK^Medium"
 msgstr "DOCK^Среден"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:76
 msgid "DOCK^Large"
 msgstr "DOCK^Голям"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:97
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:99
 msgid "Grid settings:"
 msgstr "Настройка на мрежата:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:100
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:102
 msgid "Snap panels to grid"
 msgstr "Прилепване на панелите към мрежата"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:103
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:105
 msgid "Grid size:"
 msgstr "Размер на мрежата:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:104
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:106
 msgid "X:"
 msgstr "X:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:110
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:112
 msgid "Y:"
 msgstr "Y:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.c:118
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:120
 msgid "Exit setup"
 msgstr "Изход от настройките"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:6
 msgid "Monster Tools"
 msgstr "Чудовищни средства"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:19
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:21
 msgid "Monster:"
 msgstr "Чудовище:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:28
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:27
 msgid "Spawn"
 msgstr "Прераждане"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:29
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:437
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:438
 msgid "Remove"
 msgstr "Премахване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:33
 msgid "Move target:"
 msgstr "Премести цел:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:34
 msgid "Follow"
 msgstr "Следвай"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:35
 msgid "Wander"
 msgstr "Скитничество"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:34
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:36
 msgid "Spawnpoint"
 msgstr "Място на включване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:37
 msgid "No moving"
 msgstr "Без движение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:39
 msgid "Colors:"
 msgstr "Цветове:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.c:39
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:46
 msgid "Set skin:"
 msgstr "Задаване на облик:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:6
 msgid "Multiplayer"
 msgstr "Мрежова игра"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.c:18
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:20
 msgid "Servers"
 msgstr "Сървъри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.c:19
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:6
-msgid "Create"
-msgstr "Създаване"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:22
 msgid "Media"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.c:24
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:5
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:23
 msgid "Profile"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:45
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:104
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:186
-#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:720 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:736
-#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:745 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:753
-#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:765
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:107
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:190
+#: qcsrc/menu/xonotic/skinlist.qc:123 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:748
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:764 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:773
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:781 qcsrc/menu/xonotic/util.qc:793
 msgid "Default"
 msgstr "По подразбиране"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:47
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:48
 msgid "Unlimited"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:72
 msgid "Gametype"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:77
 msgid "Time limit:"
 msgstr "Времеви лимит:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:79
 msgid "TIMLIM^Default"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:80
 msgid "TIMLIM^1 minute"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:78
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:81
 msgid "TIMLIM^2 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:82
 msgid "TIMLIM^3 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:80
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:83
 msgid "TIMLIM^4 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:81
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:84
 msgid "TIMLIM^5 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:82
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:85
 msgid "TIMLIM^6 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:83
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:86
 msgid "TIMLIM^7 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:84
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:87
 msgid "TIMLIM^8 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:85
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:88
 msgid "TIMLIM^9 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:86
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:89
 msgid "TIMLIM^10 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:87
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:90
 msgid "TIMLIM^15 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:88
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:91
 msgid "TIMLIM^20 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:89
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:92
 msgid "TIMLIM^25 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:90
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:93
 msgid "TIMLIM^30 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:91
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:94
 msgid "TIMLIM^40 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:92
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:95
 msgid "TIMLIM^50 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:93
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:96
 msgid "TIMLIM^60 minutes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:94
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:97
 msgid "TIMLIM^Infinite"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:97
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:99
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:190
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:100
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:102
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:225
 msgid "Frag limit:"
 msgstr "Максимум убийства:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:102
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:105
 msgid "Teams:"
 msgstr "Отбори:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:105
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:108
 msgid "2 teams"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:106
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:109
 msgid "3 teams"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:107
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:110
 msgid "4 teams"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:110
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:113
 msgid "Player slots:"
 msgstr "Брой играчи:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:113
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:116
 msgid "Number of bots:"
 msgstr "Брой ботове:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:116
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:119
 msgid "Bot skill:"
 msgstr "Умения на ботовете:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:119
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:122
 msgid "Botlike"
 msgstr "Като бот"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:120
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:123
 msgid "Beginner"
 msgstr "Начинаещ"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:121
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:124
 msgid "You will win"
 msgstr "Ти ще спечелиш"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:122
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:125
 msgid "You can win"
 msgstr "Ти може да спечелиш"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:123
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:126
 msgid "You might win"
 msgstr "Ти може и да не спечелиш"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:124
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:127
 msgid "Advanced"
 msgstr "Напреднал"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:125
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:128
 msgid "Expert"
 msgstr "Експерт"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:126
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:129
 msgid "Pro"
 msgstr "Професионалист"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:127
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:130
 msgid "Assassin"
 msgstr "Наемен убиец"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:128
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:131
 msgid "Unhuman"
 msgstr "Нечовек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:129
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:132
 msgid "Godlike"
 msgstr "Господ"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:140
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:7
-msgid "Mutators"
-msgstr "Мутатори"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:148
+msgid "Mutators..."
+msgstr "Мутатори..."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:147
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:157
 msgid "Maplist"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:153
-msgid "Select all"
-msgstr "Избор на всички"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:165
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:49
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.qc:43
+msgid "Filter:"
+msgstr "Филтър"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:177
+msgid "Add shown"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:180
+msgid "Remove shown"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:185
+msgid "Add all"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:156
-msgid "Select none"
-msgstr "Изчистване на избора"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:188
+msgid "Remove all"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:161
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:195
 msgid "Start Multiplayer!"
 msgstr "Започване на мрежова игра!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:180
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:214
 msgid "Capture limit:"
 msgstr "Максимум хващания:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:181
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:182
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:186
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:187
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:188
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:189
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:215
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:216
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:220
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:221
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:222
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:223
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:224
 msgid "Point limit:"
 msgstr "Максимум точки:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:183
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:217
 msgid "Lives:"
 msgstr "Животи:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:184
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:218
 msgid "Laps:"
 msgstr "Обиколки:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.c:185
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:219
 msgid "Goals:"
 msgstr "Максимум голове:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.c:5
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:7
 msgid "Map Information"
 msgstr "Информация за картата"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.c:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:80
 msgid "Title:"
 msgstr "Име:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.c:83
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:86
 msgid "Author:"
 msgstr "Автор:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.c:89
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:92
 msgid "Game types:"
 msgstr "Режими на игра:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.c:112
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:328
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:115
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:332
 msgid "Close"
 msgstr "Затваряне"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.c:115
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mapinfo.qc:118
 msgid "MAP^Play"
 msgstr "MAP^Игра"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:11
+msgid "Mutators"
+msgstr "Мутатори"
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:37
 msgid "All Weapons Arena"
 msgstr "Арена с всички оръжия"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:39
 msgid "Most Weapons Arena"
 msgstr "Арена с повечето оръжия"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:56
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:60
 #, c-format
 msgid "%s Arena"
 msgstr "%s Арена"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:68
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:166
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:72
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:170
 msgid "Dodging"
 msgstr "Отскачане"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:70
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:261
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:265
 msgid "InstaGib"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:72
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:215
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:219
 msgid "New Toys"
 msgstr "Нови играчки"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:74
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:265
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:78
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:269
 msgid "NIX"
 msgstr "NIX"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:76
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:219
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:80
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:223
 msgid "Rocket Flying"
 msgstr "Ракетно летене"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:78
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:211
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:82
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:215
 msgid "Invincible Projectiles"
 msgstr "Неунищожими ракети"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:82
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:273
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:86
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:277
 msgid "No start weapons"
 msgstr "Без начални оръжия"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:84
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:196
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:88
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:200
 msgid "Low gravity"
 msgstr "Слаба гравитация"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:86
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:172
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:90
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:176
 msgid "Cloaked"
 msgstr "Невидим"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:88
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:92
 msgid "Hook"
 msgstr "Кука"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:90
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:178
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:94
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:182
 msgid "Midair"
 msgstr "Поражение във въздуха"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:94
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:223
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:98
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:227
 msgid "Piñata"
 msgstr "Piñata"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:96
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:227
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:100
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:231
 msgid "Weapons stay"
 msgstr "Оръжията остават"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:98
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:186
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:102
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:190
 msgid "Blood loss"
 msgstr "Загуба на кръв"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:100
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:208
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:104
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:212
 msgid "Jet pack"
 msgstr "Реактивна раница"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:102
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:175
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:106
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:179
 msgid "Buffs"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:104
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:108
 msgid "Overkill"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:106
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:110
 msgid "No powerups"
 msgstr "Без бонуси"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:108
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:112
 msgid "Powerups"
 msgstr "Бонуси"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:110
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:169
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:114
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:173
 msgid "Touch explode"
 msgstr "Барни и ще гръмне"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:112
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:116
 msgid "MUT^None"
 msgstr "MUT^Без"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:163
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:167
 msgid "Gameplay mutators:"
 msgstr "Игрови мутатори:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:202
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:206
 msgid "Weapon & item mutators:"
 msgstr "Мутатори на оръжията:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:205
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:209
 msgid "Grappling hook"
 msgstr "Кука"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:232
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:236
 msgid "Regular (no arena)"
 msgstr "Нормална (не е арена)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:234
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:238
 msgid "Weapon arenas:"
 msgstr "Оръжейни арени:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:251
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:255
 msgid "Most weapons"
 msgstr "Повечето оръжия"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:255
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:259
 msgid "All weapons"
 msgstr "Всички оръжия"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:258
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:262
 msgid "Special arenas:"
 msgstr "Специални арени"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.c:269
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:273
 msgid "with blaster"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.c:4
-msgid "Join"
-msgstr "Присъединяване"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.c:28
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.c:48
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.c:42
-msgid "Filter:"
-msgstr "Филтър"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.c:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:36
 msgid "SRVS^Categories"
 msgstr "SRVS^Категории"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.c:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:39
 msgid "SRVS^Empty"
 msgstr "SRVS^Празни"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.c:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:43
 msgid "SRVS^Full"
 msgstr "SRVS^Пълни"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.c:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:47
 msgid "Pause"
 msgstr "Пауза"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.c:58
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:255
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:259
 msgid "Address:"
 msgstr "Адрес:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.c:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:70
 msgid "Info..."
 msgstr "Информация..."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.c:74
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:335
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join.qc:75
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:339
 msgid "Join!"
 msgstr "Присъединяване!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:5
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:9
 msgid "Server Information"
 msgstr "Информация за сървъра"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:193
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:197
 #, c-format
 msgid "%d modified"
 msgstr "%d променени"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:193
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:197
 msgid "Official"
 msgstr "Официални"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:201
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:205
 msgid "N/A (auth library missing, can't connect)"
 msgstr "НЯМА (библиотеката липсва, не може да се осъществи връзка)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:203
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:207
 msgid "N/A (auth library missing)"
 msgstr "N/A (библиотеката за проверка липсва)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:209
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:213
 msgid "Not supported (can't connect)"
 msgstr "не се поддържа (не може да се осъществи връзка)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:211
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:215
 msgid "Not supported (won't encrypt)"
 msgstr "не се поддържа (не може да се криптира)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:215
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:219
 msgid "Supported (will encrypt)"
 msgstr "поддържа се (с криптиране)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:217
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:221
 msgid "Supported (won't encrypt)"
 msgstr "поддържа се (не може да се криптира)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:221
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:225
 msgid "Requested (will encrypt)"
 msgstr "изисква се (с криптиране) "
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:223
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:227
 msgid "Requested (won't encrypt)"
 msgstr "поддържа се (не може да се криптира)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:227
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:231
 msgid "Required (can't connect)"
 msgstr "изисква се (не може да се осъществи връзка)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:229
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:233
 msgid "Required (will encrypt)"
 msgstr "изисква се (с криптиране)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:249
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:253
 msgid "Hostname:"
 msgstr "Име на хост:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:263
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:267
 msgid "Gametype:"
 msgstr "Режим на игра:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:268
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:272
 msgid "Map:"
 msgstr "Карта:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:273
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:277
 msgid "Mod:"
 msgstr "Мод:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:278
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:282
 msgid "Version:"
 msgstr "Версия:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:283
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:287
 msgid "Settings:"
 msgstr "Настройки:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:290
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:322
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:294
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:326
 msgid "Players:"
 msgstr "Играчи:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:295
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:299
 msgid "Bots:"
 msgstr "Ботове:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:300
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:304
 msgid "Free slots:"
 msgstr "Свободни слотове:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:306
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:310
 msgid "Encryption:"
 msgstr "Криптиране:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:311
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:315
 msgid "ID:"
 msgstr "Номер:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.c:316
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:320
 msgid "Key:"
 msgstr "Ключ:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media.c:4
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.c:4
-msgid "Demo"
-msgstr "Демо"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media.c:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media.qc:28
 msgid "Demos"
 msgstr "Демота"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media.c:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media.qc:29
 msgid "Screenshots"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.c:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media.qc:30
+msgid "Music Player"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:56
 msgid "Auto record demos"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.c:56
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.c:51
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.qc:52
 msgid "Refresh"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.c:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:65
 msgid "Timedemo"
 msgstr "Демо за време"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.c:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo.qc:69
 msgid "DEMO^Play"
 msgstr "DEMO^Пускане"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.c:4
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:6
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:6
 msgid "Disconnect"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.c:19
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:21
 msgid "Playing a demo will disconnect you from the current match."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.c:21
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.c:21
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:23
 msgid "Do you really wish to disconnect now?"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.c:24
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.c:24
-msgid "DMCNFRM^Yes"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:21
+msgid "Timing a demo will disconnect you from the current match."
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.c:27
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.c:27
-msgid "DMCNFRM^No"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:42
+msgid "MUSICPL^Add"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.c:19
-msgid "Timing a demo will disconnect you from the current match."
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:45
+msgid "MUSICPL^Add all"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:49
+msgid "Set as menu track"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:53
+msgid "Reset default menu track"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:59
+msgid "Playlist:"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:60
+msgid "Random order"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:65
+msgid "MUSICPL^Stop"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:68
+msgid "MUSICPL^Play"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:71
+msgid "MUSICPL^Pause"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:74
+msgid "MUSICPL^Prev"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:77
+msgid "MUSICPL^Next"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:81
+msgid "MUSICPL^Remove"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_musicplayer.qc:84
+msgid "MUSICPL^Remove all"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.c:50
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.qc:51
 msgid "Auto screenshot scoreboard"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.c:70
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot.qc:71
 msgid "Open in the viewer"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.c:153
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.qc:155
 msgid "Reset"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.c:158
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.qc:160
 msgid "Previous"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.c:161
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.qc:163
 msgid "Next"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.c:166
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_screenshot_viewer.qc:168
 msgid "Slide show"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:40
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:41
 msgid "Name"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:67
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:6
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:68
 msgid "Model"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:84
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:85
 msgid "Glowing color"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:93
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:94
 msgid "Detail color"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:107
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:108
 msgid "Statistics"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:111
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:112
 msgid "Allow player statistics to track your client"
 msgstr "Събиране на статистика за клиента"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:114
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:115
 msgid "Allow player statistics to use your nickname"
 msgstr "Събиране на статистика за псевдонима ви"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:129
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:130
 msgid "Country"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:143
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:144
 msgid "Gender:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:145
-msgid "GENDER^Undisclosed"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:146
-msgid "GENDER^Female"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:147
-msgid "GENDER^Male"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:150
-msgid "Gender"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:146
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:159
+msgid "Undisclosed"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:156
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:147
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:157
 msgid "Female"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:157
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:148
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:158
 msgid "Male"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:158
-msgid "Undisclosed"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:151
+msgid "Gender"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.c:162
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:164
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:213
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:143
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_profile.qc:163
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:169
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:213
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:144
 msgid "Apply immediately"
 msgstr "Прилагане веднага"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.c:4
-msgid "Quit"
-msgstr "Изход"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.c:18
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:20
 msgid "Are you sure you want to quit?"
 msgstr "Сигурни ли сте че искате да излезете?"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.c:21
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.c:23
-msgid "Yes"
-msgstr "Да"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.c:22
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.c:24
-msgid "No"
-msgstr "Не"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:6
 msgid "Sandbox Tools"
 msgstr "Инструменти за пясъчника"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:20
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:22
 msgid "Model:"
 msgstr "Модел:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:28
 msgid "Remove *"
 msgstr "Премахване *"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:30
 msgid "Copy *"
 msgstr "Копиране *"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:31
 msgid "Paste"
 msgstr "Поставяне"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:33
 msgid "Bone:"
 msgstr "Кост:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:38
 msgid "Set * as child"
 msgstr "Задаване на * като дете"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:39
 msgid "Attach to *"
 msgstr "Привързване към *"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:41
 msgid "Detach from *"
 msgstr "Отвързване от *"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:44
 msgid "Visual object properties for *:"
 msgstr "Визуални свойства на обекта *:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:48
 msgid "Set alpha:"
 msgstr "Задаване на прозрачност:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:49
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:51
 msgid "Set color main:"
 msgstr "Задаване на основен цвят:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:51
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:53
 msgid "Set color glow:"
 msgstr "Цвят на отблясъка:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:57
 msgid "Set frame:"
 msgstr "Задаване на рамка:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:61
 msgid "Physical object properties for *:"
 msgstr "Физически свойства на обекта *:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:63
 msgid "Set material:"
 msgstr "Задаване на материал:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:69
 msgid "Set solidity:"
 msgstr "Задаване на пълност"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:70
 msgid "Non-solid"
 msgstr "Неплътен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:71
 msgid "Solid"
 msgstr "Плътен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:70
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:72
 msgid "Set physics:"
 msgstr "Задаване на физика:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:71
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:73
 msgid "Static"
 msgstr "Статичен обект"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:72
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:74
 msgid "Movable"
 msgstr "Подвижен обект"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:75
 msgid "Physical"
 msgstr "Физичен обект"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:75
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:77
 msgid "Set scale:"
 msgstr "Задаване на размер:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:79
 msgid "Set force:"
 msgstr "Задаване на сила:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:81
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:83
 msgid "Claim *"
 msgstr "Вземане *"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:83
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:85
 msgid "* object info"
 msgstr "* информация за обект"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:84
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:86
 msgid "* mesh info"
 msgstr "* информация за модел"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:85
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:87
 msgid "* attachment info"
 msgstr "* свойства на притурката"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:86
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:88
 msgid "Show help"
 msgstr "Показване помощ"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.c:87
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_sandboxtools.qc:89
 msgid "* is the object you are facing"
 msgstr "* е обектът към който гледате"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:6
 msgid "Settings"
 msgstr "Настройки"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.c:18
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:20
 msgid "Video"
 msgstr "Видео"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.c:19
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:21
 msgid "Effects"
 msgstr "Ефекти"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.c:20
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:22
 msgid "Audio"
 msgstr "Звук"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.c:22
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:24
 msgid "Game"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.c:23
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:25
 msgid "Input"
 msgstr "Контроли"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.c:24
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:26
 msgid "User"
 msgstr "Потребител"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.c:25
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings.qc:27
 msgid "Misc"
 msgstr "Разни"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:29
 msgid "Master:"
 msgstr "Главен:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:35
 msgid "Music:"
 msgstr "Музика:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:43
 msgid "VOL^Ambient:"
 msgstr "VOL^Обкръжаващ:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:50
 msgid "Info:"
 msgstr "Информация:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:57
 msgid "Items:"
 msgstr "Предмети:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:64
 msgid "Pain:"
 msgstr "Болка:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:71
 msgid "Player:"
 msgstr "Играч:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:78
 msgid "Shots:"
 msgstr "Изстрели:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:83
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:85
 msgid "Voice:"
 msgstr "Глас:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:91
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:93
 msgid "Weapons:"
 msgstr "Оръжия:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:97
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:99
 msgid "New style sound attenuation"
 msgstr "Атенюация на звука по нов стил"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:99
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:101
 msgid "Mute sounds when not active"
 msgstr "Заглушаване на звуците при неактивност"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:102
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:104
 msgid "Frequency:"
 msgstr "Честота:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:104
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:106
 msgid "8 kHz"
 msgstr "8 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:105
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:107
 msgid "11.025 kHz"
 msgstr "11.025 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:106
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:108
 msgid "16 kHz"
 msgstr "16 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:107
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:109
 msgid "22.05 kHz"
 msgstr "22.05 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:108
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:110
 msgid "24 kHz"
 msgstr "24 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:109
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:111
 msgid "32 kHz"
 msgstr "32 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:110
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:112
 msgid "44.1 kHz"
 msgstr "44.1 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:111
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:113
 msgid "48 kHz"
 msgstr "48 kHz"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:114
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:116
 msgid "Channels:"
 msgstr "Канали"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:116
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:118
 msgid "Mono"
 msgstr "Моно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:117
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:119
 msgid "Stereo"
 msgstr "Стерео"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:118
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:120
 msgid "2.1"
 msgstr "2.1"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:119
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:121
 msgid "4"
 msgstr "4"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:120
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:122
 msgid "5"
 msgstr "5"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:121
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:123
 msgid "5.1"
 msgstr "5.1"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:122
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:124
 msgid "6.1"
 msgstr "6.1"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:123
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:125
 msgid "7.1"
 msgstr "7.1"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:127
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:129
 msgid "Swap stereo output channels"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:130
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:132
 msgid "Headphone friendly mode"
 msgstr "Режим за слушалки"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:134
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:136
 msgid "Hit indication sound"
 msgstr "Индикатор за попадение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:137
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:139
 msgid "Chat message sound"
 msgstr "Звук за чат съобщения"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:139
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:142
 msgid "Menu sounds"
 msgstr "Звуци в менюто"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:142
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:143
+msgid "Focus sounds"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:147
 msgid "Time announcer:"
 msgstr "Обявяване на времето:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:144
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:149
 msgid "WRN^Disabled"
 msgstr "WRN^Изключено"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:145
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:150
 msgid "1 minute"
 msgstr "1 минута"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:146
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:151
 msgid "5 minutes"
 msgstr "5 минути"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:147
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:152
 msgid "WRN^Both"
 msgstr "WRN^И двете"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:150
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:155
 msgid "Automatic taunts:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:153
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:158
 msgid "Sometimes"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:154
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:159
 msgid "Often"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:155
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:147
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:160
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:150
 msgid "Always"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.c:161
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_audio.qc:166
 msgid "Debug info about sounds"
 msgstr "Дебъг информация за звуците"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:38
 msgid "Quality preset:"
 msgstr "Качество:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:41
 msgid "PRE^OMG!"
 msgstr "PRE^OMG!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:42
 msgid "PRE^Low"
 msgstr "PRE^Ниско"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:43
 msgid "PRE^Medium"
 msgstr "PRE^Средно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:44
 msgid "PRE^Normal"
 msgstr "PRE^Нормално"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:45
 msgid "PRE^High"
 msgstr "PRE^Високо"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:46
 msgid "PRE^Ultra"
 msgstr "PRE^Ултра"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:48
 msgid "PRE^Ultimate"
 msgstr "PRE^Ултимативно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:51
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:51
 msgid "Geometry detail:"
 msgstr "Геометрични детайли:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:53
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:53
 msgid "DET^Lowest"
 msgstr "DET^Най-ниски"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:54
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:54
 msgid "DET^Low"
 msgstr "DET^Ниски"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:55
 msgid "DET^Normal"
 msgstr "DET^Нормални"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:56
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:56
 msgid "DET^Good"
 msgstr "DET^Добри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:57
 msgid "DET^Best"
 msgstr "DET^Най-добри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:58
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:58
 msgid "DET^Insane"
 msgstr "DET^Лудница!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:61
 msgid "Player detail:"
 msgstr "Детайли за играча:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:63
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:63
 msgid "PDET^Low"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:64
 msgid "PDET^Medium"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:65
 msgid "PDET^Normal"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:66
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:66
 msgid "PDET^Good"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:67
 msgid "PDET^Best"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:70
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:70
 msgid "Texture resolution:"
 msgstr "Текстури:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:74
 msgid "RES^Leet"
 msgstr "RES^Leet"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:75
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:75
 msgid "RES^Lowest"
 msgstr "RES^Най-ниско качество"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:76
 msgid "RES^Very low"
 msgstr "RES^Много ниско качество"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:77
 msgid "RES^Low"
 msgstr "RES^Ниско качество"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:78
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:78
 msgid "RES^Normal"
 msgstr "RES^Нормални"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:79
 msgid "RES^Good"
 msgstr "RES^Добри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:80
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:80
 msgid "RES^Best"
 msgstr "RES^Най-добри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:92
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:96
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:100
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:92
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:96
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:100
 msgid "Avoid lossy texture compression"
 msgstr "Текстурна компресия без загуби"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:110
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:110
 msgid "Show surfaces"
 msgstr "Показване на повърхностите"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:113
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:113
 msgid "Use lightmaps"
 msgstr "Използване на lightmaps"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:114
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:114
 msgid "Deluxe mapping"
 msgstr "Специално качество"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:116
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:116
 msgid "Gloss"
 msgstr "Гланц"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:119
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:119
 msgid "Offset mapping"
 msgstr "Офсетово текстуриране"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:121
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:121
 msgid "Relief mapping"
 msgstr "Релефно текстуриране"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:124
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:124
 msgid "Reflections:"
 msgstr "Отражения:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:127
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:127
 msgid "Blurred"
 msgstr "Замазани"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:128
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:128
 msgid "REFL^Good"
 msgstr "REFL^Добри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:129
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:129
 msgid "Sharp"
 msgstr "Най-добри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:133
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:133
 msgid "Decals"
 msgstr "Петна"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:134
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:134
 msgid "Decals on models"
 msgstr "Петна по моделите"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:138
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:207
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:138
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:207
 msgid "Distance:"
 msgstr "Разстояние:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:144
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:144
 msgid "Time:"
 msgstr "Време:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:150
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:150
 msgid "Damage effects:"
 msgstr "Ефекти за повреда:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:152
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:55
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:94
-msgid "Disabled"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:152
+msgid "DMGFX^Disabled"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:153
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:153
 msgid "Skeletal"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:154
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:96
-msgid "All"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:154
+msgid "DMGFX^All"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:158
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:158
 msgid "No dynamic lighting"
 msgstr "Без динамични светлини"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:160
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:160
 msgid "Fake corona lighting"
 msgstr "Изкуствен ефект корона"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:163
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:163
 msgid "Realtime dynamic lighting"
 msgstr "Динамични светлини в реално време"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:165
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:169
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:165
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:169
 msgid "Shadows"
 msgstr "Сенки"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:168
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:168
 msgid "Realtime world lighting"
 msgstr "Динамични светлини в реално време за околната среда"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:173
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:173
 msgid "Use normal maps"
 msgstr "Използване на карти на нормалите"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:175
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:175
 msgid "Soft shadows"
 msgstr "Меки сенки"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:179
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:179
 msgid "Fade corona according to visibility"
 msgstr "Избледняване на короната според видимостта"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:183
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:183
 msgid "Bloom"
 msgstr "Bloom"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:184
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:184
 msgid "Extra postprocessing effects"
 msgstr "Допълнителни ефекти"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:189
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:189
 msgid "Motion blur:"
 msgstr "Размазани движения"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:195
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:195
 msgid "Particles"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:196
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:196
 msgid "Spawnpoint effects"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.c:201
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_effects.qc:201
 msgid "Quality:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game.c:28
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:6
-msgid "View"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game.c:29
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:6
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:7
 msgid "Crosshair"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game.c:30
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:6
-msgid "HUD"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game.c:31
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:6
-msgid "Messages"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game.c:32
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:6
-msgid "Weapons"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game.c:33
-msgid "Models"
-msgstr ""
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:37
 msgid "No crosshair"
 msgstr "Без мерник"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:37
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:67
 msgid "Per weapon"
 msgstr "Според оръжието"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:60
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:53
 msgid "Crosshair size:"
 msgstr "Размер на мерника:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:66
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:59
 msgid "Crosshair alpha:"
 msgstr "Прозрачност на мерника:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:72
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:65
 msgid "Crosshair color:"
 msgstr "Цвят на мерника:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:69
 msgid "By health"
 msgstr "Според здравето"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:88
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:81
 msgid "Use rings to indicate weapon status"
 msgstr "Използване на пръстени за изобразяване статуса на оръжията"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:98
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:91
 msgid "Ring alpha:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:104
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:97
 msgid "Enable center crosshair dot"
 msgstr "Точка в средата"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:108
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:101
 msgid "Dot size:"
 msgstr "Размер на точката:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:114
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:107
 msgid "Dot alpha:"
 msgstr "Прозрачност на точката:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:120
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:113
 msgid "Dot color:"
 msgstr "Цвят на точката:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:122
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:115
 msgid "Use normal crosshair color"
 msgstr "Използване на нормален цвят:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:133
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:126
 msgid "Smooth effects of crosshairs"
 msgstr "Плавни ефекти на мерниците"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:136
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:129
 msgid "Blur crosshair if the shot is obstructed"
 msgstr "Замъгляване на мерника ако има препятствие"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:139
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:132
 msgid "Enlarge crosshair if targeting an enemy"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:142
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:135
 msgid "Animate crosshair when hitting an enemy"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.c:145
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:138
 msgid "Animate crosshair when picking up an item"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:54
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:7
+msgid "HUD"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:57
 msgid "Fading speed:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:60
 msgid "Side padding:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:63
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:66
 msgid "Show decimals in respawn countdown"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:68
 msgid "Show accuracy underneath scoreboard"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:72
 msgid "Waypoints"
 msgstr "Пътни точки"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:71
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:74
 msgid "Display waypoint markers for objectives on the map"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:80
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:130
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:83
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:133
 msgid "Fontsize:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:86
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:89
 msgid "Edge offset:"
 msgstr "Отместване на краищата:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:95
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:98
 msgid "Fade when near the crosshair"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:100
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:103
 msgid "Damage"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:102
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:105
 msgid "Overlay:"
 msgstr "Горен пласт:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:105
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:108
 msgid "Factor:"
 msgstr "Коефициент:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:110
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:113
 msgid "Fade rate:"
 msgstr "Скорост на избледняване:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:118
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:121
 msgid "Player Names"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:120
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:123
 msgid "Show names above players"
 msgstr "Показване имената над играчите"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:136
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:139
 msgid "Max distance:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:142
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:145
 msgid "Decolorize:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:146
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:149
 msgid "Teamplay"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:154
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:157
 msgid "Only when near crosshair"
 msgstr "Само когато е близо до мерника"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:158
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:161
 msgid "Display health and armor"
 msgstr "Показване на здраве и броня"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:163
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:166
 msgid "Damage overlay:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.c:168
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:171
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:6
 msgid "Enter HUD editor"
 msgstr "HUD редактор"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.c:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:30
 msgid "In order for the HUD editor to show, you must first be in game."
 msgstr "Трябва да се влезли в игра за да се появи HUD редактора."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.c:30
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:32
 msgid "Do you wish to start a local game to set up the HUD?"
 msgstr "Искате ли да започнете локална игра за да настроите HUD-а?"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.c:33
-msgid "HDCNFRM^Yes"
-msgstr "HDCNFRM^Да"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.c:36
-msgid "HDCNFRM^No"
-msgstr "HDCNFRM^Не"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:7
+msgid "Messages"
+msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:36
 msgid "Frag Information"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:38
 msgid "Display information about killing sprees"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:41
 msgid "Only display sprees if they are achievements"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:46
 msgid "Show spree information in centerprints"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:47
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:50
 msgid "Show spree information in death messages"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:52
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:55
 msgid "Sprees in info messages:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:56
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:58
+msgid "SPREES^Disabled"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:59
 msgid "Target"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:60
 msgid "Attacker"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:58
-msgid "Both"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:61
+msgid "SPREES^Both"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:67
 msgid "Print on a seperate line"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:70
 msgid "Add extra frag information to centerprint when available"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:71
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:74
 msgid "Add frag location to death messages when available"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:77
 msgid "Gamemode Settings"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:79
 msgid "Display capture times in Capture The Flag"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:80
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:83
 msgid "Display name of flag stealer in Capture The Flag"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:85
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:85
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:118
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:88
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:86
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:119
 msgid "Other"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:87
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:90
 msgid "Display console messages in the top left corner"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:89
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:92
 msgid "Display all info messages in the chatbox"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:91
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:94
 msgid "Display player statuses in the chatbox"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:95
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:98
 msgid "Powerup notifications"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:98
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:101
 msgid "Weapon centerprint notifications"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:101
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:104
 msgid "Weapon info message notifications"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:105
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:108
 msgid "Announcers"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:109
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:112
 msgid "Respawn countdown sounds"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:113
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:116
 msgid "Killstreak sounds"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.c:116
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_messages.qc:119
 msgid "Achievement sounds"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:7
+msgid "Models"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:40
 msgid "Items"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:42
 msgid "Use simple 2D images instead of item models"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:44
 msgid "Unavailable alpha:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:47
 msgid "Unavailable color:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:49
 msgid "GHOITEMS^Black"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:47
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:50
 msgid "GHOITEMS^Dark"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:51
 msgid "GHOITEMS^Tinted"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:49
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:52
 msgid "GHOITEMS^Normal"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:50
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:53
 msgid "GHOITEMS^Blue"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:56
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:928
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:942
 msgid "Players"
 msgstr "Играчи"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:58
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:61
 msgid "Force player models to mine"
 msgstr "Форсиране на моделите на играчите"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:60
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:63
 msgid "Force player colors to mine"
 msgstr "Цветовете на всички играчи да са като моя"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:65
 msgid "Body fading:"
 msgstr "Избледняване на труповете:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:68
 msgid "Gibs:"
 msgstr "Мръвки:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:70
 msgid "GIBS^None"
 msgstr "GIBS^Няма"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:71
 msgid "GIBS^Few"
 msgstr "GIBS^Малко"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:72
 msgid "GIBS^Many"
 msgstr "GIBS^Повече"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.c:70
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_model.qc:73
 msgid "GIBS^Lots"
 msgstr "GIBS^Много"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:7
+msgid "View"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:35
 msgid "1st person perspective"
 msgstr "Перспектива от първо лице"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:39
 msgid "Slide to third person upon death"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:40
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:43
 msgid "Smooth the view when landing from a jump"
 msgstr "Замъгляване на изгледа при приземяване след скачане"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:47
 msgid "Smooth the view while crouching"
 msgstr "Замъгляване на изгледа при клякане"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:51
 msgid "View waving while idle"
 msgstr "Клатене на камерата по време на бездействие"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:52
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:55
 msgid "View bobbing while walking around"
 msgstr "Клатене на камерата по време на ходене"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:60
 msgid "3rd person perspective"
 msgstr "Перспектива от трето лице"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:64
 msgid "Back distance"
 msgstr "Разстояние отзад"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:70
 msgid "Up distance"
 msgstr "Разстояние отгоре"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:76
 msgid "Allow passing through walls while spectating"
 msgstr "Преминаване през стени по време на наблюдение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:79
 msgid "Field of view:"
 msgstr "Зрително поле:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:81
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:84
 msgid "ZOOM^Zoom factor:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:85
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:88
 msgid "ZOOM^Zoom speed:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:95
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:98
 msgid "ZOOM^Instant"
 msgstr "ZOOM^Моментално"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:99
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:102
 msgid "ZOOM^Zoom sensitivity:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:103
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:106
 msgid "Velocity zoom"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:104
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:107
 msgid "Forward movement only"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:108
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:111
 msgid "VZOOM^Factor"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:115
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:118
 msgid "Display reticle 2D overlay while zooming"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:118
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:121
 msgid "Release zoom when you die or respawn"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.c:122
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_view.qc:125
 msgid "Release zoom when you switch weapons"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:34
-msgid "Weapon Priority List"
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:7
+msgid "Weapons"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:37
+msgid "Weapon Priority List (* = mutator weapon)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:42
 msgid "Up"
 msgstr "Нагоре"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:45
 msgid "Down"
 msgstr "Надолу"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:47
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:50
 msgid "Use priority list for weapon cycling"
 msgstr "Използване на приоритетния списък при превключване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:49
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:52
 msgid "Cycle through only usable weapon selections"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:52
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:55
 msgid "Auto switch weapons on pickup"
 msgstr "Автоматично превключване на оръжието при вземане"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:54
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:57
 msgid "Release attack buttons when you switch weapons"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:60
 msgid "Draw 1st person weapon model"
 msgstr "Показване на оръжието при режим от първо лице"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:72
 msgid "Gun model swaying"
 msgstr "Клатене на оръжието"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.c:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_weapons.qc:77
 msgid "Gun model bobbing"
 msgstr "Клатене на оръжието"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:34
 msgid "Key Bindings"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:38
 msgid "Change key..."
 msgstr "Промяна на клавиша..."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:42
 msgid "Edit..."
 msgstr "Редактиране..."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:47
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:48
 msgid "Clear"
 msgstr "Изчистване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:52
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:53
 msgid "Reset all"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:58
 msgid "Mouse"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:60
 msgid "Sensitivity:"
 msgstr "Чувствителност"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:63
 msgid "Smooth aiming"
 msgstr "Плавно прицелване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:65
 msgid "Invert aiming"
 msgstr "Инвертиране на мишката"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:66
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:67
 msgid "Use system mouse positioning"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:71
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:72
 msgid "Enable built in mouse acceleration"
 msgstr "Включване на вграденото ускорение на мишката "
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:74
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:76
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:75
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:80
 msgid "Disable system mouse acceleration"
 msgstr "Изключване на ускорението на мишката от операционната система"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:87
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:88
 msgid "Pressing \"enter console\" key also closes it"
 msgstr "Натискането на клавиша за конзола също я и затваря"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:89
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:90
 msgid "Automatically repeat jumping if holding jump"
 msgstr "Автоматично повтаряне на скачането ако клавиша е задържан"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:92
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:93
 msgid "Jetpack on jump:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:95
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:95
+msgid "JPJUMP^Disabled"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:96
 msgid "Air only"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:102
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:107
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.c:112
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:97
+msgid "JPJUMP^All"
+msgstr ""
+
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:103
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:108
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input.qc:113
 msgid "Use joystick input"
 msgstr "Използване на джойстик"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.c:5
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:7
 msgid "User defined key bind"
 msgstr "Потребителски клавиш"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.c:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:44
 msgid "Command when pressed:"
 msgstr "Команда при натискане:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.c:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:47
 msgid "Command when released:"
 msgstr "Команда при отпускане:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.c:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:50
 msgid "Save"
 msgstr "Запазване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.c:51
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:53
 msgid "Cancel"
 msgstr "Отказ"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:27
 msgid "Network"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:29
 msgid "Client UDP port:"
 msgstr "Клиентски UDP порт:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:33
 msgid "Bandwidth:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:34
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:35
 msgid "56k"
 msgstr "56k"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:36
 msgid "ISDN"
 msgstr "ISDN"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:37
 msgid "Slow ADSL"
 msgstr "Бавен ADSL"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:38
 msgid "Fast ADSL"
 msgstr "Бърз ADSL"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:39
 msgid "Broadband"
 msgstr "Широколентова"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:41
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:42
 msgid "Input packets/s:"
 msgstr "Входящи пакети/с:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:45
 msgid "Server queries/s:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:49
 msgid "Downloads:"
 msgstr "Изтегляния:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:52
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:53
 msgid "Speed (kB/s):"
 msgstr "Скорост (kB/s):"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:58
 msgid "Local latency:"
 msgstr "Местно закъснение:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:62
 msgid "Show netgraph"
 msgstr "Показване на мрежова графика"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:63
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:64
 msgid "Client-side movement prediction"
 msgstr "Клиентско предвиждане на движението"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:66
 msgid "Movement error compensation"
 msgstr "Компенсиране на грешките при движение"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:70
 msgid "Use encryption (AES) when available"
 msgstr "Изполване на криптиране (AES) когато е възможно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:72
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:73
 msgid "Framerate"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:74
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:75
 msgid "Maximum:"
 msgstr "Максимум:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:77
 msgid "MAXFPS^5 fps"
 msgstr "MAXFPS^5 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:78
 msgid "MAXFPS^10 fps"
 msgstr "MAXFPS^10 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:78
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:79
 msgid "MAXFPS^20 fps"
 msgstr "MAXFPS^20 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:80
 msgid "MAXFPS^30 fps"
 msgstr "MAXFPS^30 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:80
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:81
 msgid "MAXFPS^40 fps"
 msgstr "MAXFPS^40 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:81
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:82
 msgid "MAXFPS^50 fps"
 msgstr "MAXFPS^50 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:82
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:83
 msgid "MAXFPS^60 fps"
 msgstr "MAXFPS^60 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:83
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:84
 msgid "MAXFPS^70 fps"
 msgstr "MAXFPS^70 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:84
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:85
 msgid "MAXFPS^100 fps"
 msgstr "MAXFPS^100 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:85
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:86
 msgid "MAXFPS^125 fps"
 msgstr "MAXFPS^125 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:86
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:87
 msgid "MAXFPS^200 fps"
 msgstr "MAXFPS^200 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:87
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:88
 msgid "MAXFPS^Unlimited"
 msgstr "MAXFPS^Без ограничения"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:90
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:91
 msgid "Target:"
 msgstr "Цел:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:92
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:93
 msgid "TRGT^Disabled"
 msgstr "TRGT^Изключено"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:93
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:94
 msgid "TRGT^30 fps"
 msgstr "TRGT^30 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:94
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:95
 msgid "TRGT^40 fps"
 msgstr "TRGT^40 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:95
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:96
 msgid "TRGT^50 fps"
 msgstr "TRGT^50 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:96
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:97
 msgid "TRGT^60 fps"
 msgstr "TRGT^60 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:97
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:98
 msgid "TRGT^100 fps"
 msgstr "TRGT^100 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:98
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:99
 msgid "TRGT^125 fps"
 msgstr "TRGT^125 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:99
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:100
 msgid "TRGT^200 fps"
 msgstr "TRGT^200 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:102
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:103
 msgid "Idle limit:"
 msgstr "Лимит за бездействие:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:104
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:105
 msgid "IDLFPS^10 fps"
 msgstr "IDLFPS^10 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:105
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:106
 msgid "IDLFPS^20 fps"
 msgstr "IDLFPS^20 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:106
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:107
 msgid "IDLFPS^30 fps"
 msgstr "IDLFPS^30 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:107
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:108
 msgid "IDLFPS^60 fps"
 msgstr "IDLFPS^60 к/сек"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:108
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:109
 msgid "IDLFPS^Unlimited"
 msgstr "IDLFPS^Без ограничения"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:112
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:113
 msgid "Save processing time for other apps"
 msgstr "Заделяне на процесорно време за други приложения"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:115
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:116
 msgid "Show frames per second"
 msgstr "Показване на кадри/сек."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:120
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:121
 msgid "Menu tooltips:"
 msgstr "Подсказки на менюто:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:122
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:123
 msgid "TLTIP^Disabled"
 msgstr "DF^Изключени"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:123
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:124
 msgid "TLTIP^Standard"
 msgstr "TLTIP^Стандартни"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:124
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:125
 msgid "TLTIP^Advanced"
 msgstr "TLTIP^Разширени"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:127
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:128
 msgid "Show current date and time"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:130
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:131
 msgid "Enable developer mode"
 msgstr "Включване на режим за разработчици"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:134
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:135
 msgid "Advanced settings..."
 msgstr "Разширени настройки..."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.c:139
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc.qc:140
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:6
 msgid "Factory reset"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.c:5
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:7
 msgid "Advanced settings"
 msgstr "Допълнителни настройки"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.c:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:37
 msgid "Cvar filter:"
 msgstr "Cvar филтър:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.c:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:50
 msgid "Setting:"
 msgstr "Настройка:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.c:52
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:54
 msgid "Type:"
 msgstr "Тип:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.c:56
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:58
 msgid "Value:"
 msgstr "Стойност"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.c:76
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_cvars.qc:78
 msgid "Description:"
 msgstr "Описание:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.c:18
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:20
 msgid "Are you sure you want to reset all settings?"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.c:20
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:22
 msgid "This will create a backup config in your data directory"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.c:28
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:29
 msgid "Menu Skins"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.c:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:34
 msgid "Set skin"
 msgstr "Задаване на облик"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.c:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:68
 msgid "Text Language"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.c:72
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:73
 msgid "Set language"
 msgstr "Задаване на език"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.c:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user.qc:78
 msgid "Disable gore effects and harsh language"
 msgstr "Изключване на ефектите с насилие и неприличните думи"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qc:6
 msgid "Warning"
 msgstr "Вниание"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.c:17
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qc:19
 msgid "While connected language changes will be applied only to the menu,"
 msgstr "Докато сте свързани езиковите промени ще бъдат отразени само в менюто,"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.c:19
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qc:21
 msgid "full language changes will take effect starting from the next game"
 msgstr "пълните езикови промени ще бъдат приложени в следващата игра"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qc:25
 msgid "Disconnect now"
 msgstr "Изключване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.c:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_user_languagewarning.qc:26
 msgid "Switch language"
 msgstr "Смяна на език"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:27
 msgid "Resolution:"
 msgstr "Разделителна способност:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:29
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:30
 msgid "Font/UI size:"
 msgstr "Размер на шрифта:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:31
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:32
 msgid "SZ^Unreadable"
 msgstr "SZ^Нечетим"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:32
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:33
 msgid "SZ^Tiny"
 msgstr "SZ^Микроскопичен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:33
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:34
 msgid "SZ^Little"
 msgstr "SZ^Миниатюрен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:34
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:35
 msgid "SZ^Small"
 msgstr "SZ^Малък"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:35
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:36
 msgid "SZ^Medium"
 msgstr "SZ^Среден"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:36
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:37
 msgid "SZ^Large"
 msgstr "SZ^Голям"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:37
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:38
 msgid "SZ^Huge"
 msgstr "SZ^Огромен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:38
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:39
 msgid "SZ^Gigantic"
 msgstr "SZ^Гигантски"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:39
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:40
 msgid "SZ^Colossal"
 msgstr "SZ^Колосален"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:43
 msgid "Color depth:"
 msgstr "Дълбочина на цветовете:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:44
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:45
 msgid "16bit"
 msgstr "16 бита"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:45
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:46
 msgid "32bit"
 msgstr "32 бита"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:49
 msgid "Full screen"
 msgstr "На цял екран"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:49
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:50
 msgid "Vertical Synchronization"
 msgstr "Вертикална синхронизация"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:53
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:54
 msgid "Flip view horizontally"
 msgstr "Хоризонтално обръщане на изгледа"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:56
 msgid "Anisotropy:"
 msgstr "Анизотропия:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:58
 msgid "ANISO^Disabled"
 msgstr "ANISO^Изключена"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:58
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:68
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:69
 msgid "2x"
 msgstr "2x"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:59
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:69
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:60
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:70
 msgid "4x"
 msgstr "4x"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:60
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:61
 msgid "8x"
 msgstr "8x"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:62
 msgid "16x"
 msgstr "16x"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:65
 msgid "Antialiasing:"
 msgstr "Заглаждане:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:67
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:68
 msgid "AA^Disabled"
 msgstr "Изключено"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:73
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:74
 msgid "High-quality frame buffer"
 msgstr "Висококачествен фрейм-буфер"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:78
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:79
 msgid "Depth first:"
 msgstr "Първо дълбочината:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:80
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:81
 msgid "DF^Disabled"
 msgstr "DF^Изключено"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:81
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:82
 msgid "DF^World"
 msgstr "DF^Околна среда"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:82
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:83
 msgid "DF^All"
 msgstr "DF^Всичко"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:85
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:86
 msgid "Vertex Buffer Objects (VBOs)"
 msgstr "Vertex Buffer Обекти (VBO)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:88
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:89
 msgid "VBO^Off"
 msgstr "VBO^Изключено"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:89
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:90
 msgid "Vertices, some Tris (compatible)"
 msgstr "Върхове, и малко триъгълници (съвместим режим)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:92
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:93
 msgid "Vertices"
 msgstr "Върхове"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:93
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:94
 msgid "Vertices and Triangles"
 msgstr "Върхове и триъгълници"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:96
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:97
 msgid "Brightness:"
 msgstr "Яркост:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:99
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:100
 msgid "Contrast:"
 msgstr "Контраст:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:102
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:103
 msgid "Gamma:"
 msgstr "Гама:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:107
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:108
 msgid "Contrast boost:"
 msgstr "Засилен контраст:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:112
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:113
 msgid "Saturation:"
 msgstr "Наситеност:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:118
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:119
 msgid "LIT^Ambient:"
 msgstr "LIT^Фоново осветление:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:121
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:122
 msgid "Intensity:"
 msgstr "Интензитет:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:125
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:126
 msgid "Wait for GPU to finish each frame"
 msgstr "Изчакване на GPU да завърши всеки кадър"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:127
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:128
 msgid "Use OpenGL 2.0 shaders (GLSL)"
 msgstr "Използване на OpenGL 2.0 шейдъри (GLSL)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:130
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:131
 msgid "Use GLSL to handle color control"
 msgstr "Използване на GLSL за управление на цветовете"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:135
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:136
 msgid "Psycho coloring (easter egg)"
 msgstr "Психо цветове (великденско яйце)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.c:138
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_video.qc:139
 msgid "Trippy vertices (easter egg)"
 msgstr "Изкривени форми (великденско яйце)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:6
 msgid "Singleplayer"
 msgstr "Самостоятелна игра"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.c:116
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:118
 msgid "Instant action! (random map with bots)"
 msgstr "Екшън! (произволна карта с ботове)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.c:123
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:125
 msgid "???"
 msgstr "???"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.c:137
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:138
 msgid "Campaign Difficulty:"
 msgstr "Трудност на кампанията:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.c:138
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:139
 msgid "CSKL^Easy"
 msgstr "CSKL^Лесно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.c:139
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:140
 msgid "CSKL^Medium"
 msgstr "CSKL^Среден"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.c:140
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:141
 msgid "CSKL^Hard"
 msgstr "CSKL^Трудно"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.c:142
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer.qc:143
 msgid "Start Singleplayer!"
 msgstr "Започване на самостоятелна игра!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer_winner.c:4
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_singleplayer_winner.qc:7
 msgid "Winner"
 msgstr "Победител"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.c:5
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:7
 msgid "Team Selection"
 msgstr "Избор на отбор"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.c:42
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:44
 msgid "join 'best' team (auto-select)"
 msgstr "присъединяване към \"най-добрия\" отбор (автоматично избиране)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.c:46
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:48
 msgid "red"
 msgstr "червен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.c:47
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:49
 msgid "blue"
 msgstr "син"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.c:48
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:50
 msgid "yellow"
 msgstr "жълт"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.c:49
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:51
 msgid "pink"
 msgstr "розов"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.c:52
+#: qcsrc/menu/xonotic/dialog_teamselect.qc:54
 msgid "spectate"
 msgstr "наблюдаване"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/gametypelist.c:89
+#: qcsrc/menu/xonotic/gametypelist.qc:99
 msgid "teamplay"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/gametypelist.c:91
+#: qcsrc/menu/xonotic/gametypelist.qc:101
 msgid "free for all"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/mainwindow.c:40 qcsrc/menu/xonotic/mainwindow.c:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/mainwindow.qc:42 qcsrc/menu/xonotic/mainwindow.qc:45
 msgid "Do not press this button again!"
 msgstr "Не натискайте пак този бутон!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/maplist.c:279
+#: qcsrc/menu/xonotic/maplist.qc:348
 msgid ""
 "Huh? Can't play this (m is NULL). Refiltering so this won't happen again.\n"
 msgstr ""
 "А? Това не може да се възпроизведе (m е NULL). Рефилтриране за да не може "
 "това да се случи отново.\n"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/maplist.c:287
+#: qcsrc/menu/xonotic/maplist.qc:356
 #, c-format
 msgid "%s's Xonotic Server"
 msgstr "%s Xonotic Сървър"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/maplist.c:292
+#: qcsrc/menu/xonotic/maplist.qc:361
 msgid ""
 "Huh? Can't play this (invalid game type). Refiltering so this won't happen "
 "again.\n"
@@ -6884,237 +7844,237 @@ msgstr ""
 "А? Това не може да се възпроизведе (невалиден игрови режим). Рефилтриране за "
 "да не може това да се случи отново.\n"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/playerlist.c:118 qcsrc/menu/xonotic/playerlist.c:128
+#: qcsrc/menu/xonotic/playerlist.qc:122 qcsrc/menu/xonotic/playerlist.qc:132
 msgid "spectator"
 msgstr "наблюдател"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/playermodel.c:187
+#: qcsrc/menu/xonotic/playermodel.qc:189
 msgid "<no model found>"
 msgstr "<не е намерен модел>"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:148
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:149
 msgid "SLCAT^Favorites"
 msgstr "SLCAT^Любими"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:149
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:150
 msgid "SLCAT^Recommended"
 msgstr "SLCAT^Препоръчани"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:150
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:151
 msgid "SLCAT^Normal Servers"
 msgstr "SLCAT^Нормални сървъри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:151
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:152
 msgid "SLCAT^Servers"
 msgstr "SLCAT^Сървъри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:152
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:153
 msgid "SLCAT^Competitive Mode"
 msgstr "SLCAT^Съревнование"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:153
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:154
 msgid "SLCAT^Modified Servers"
 msgstr "SLCAT^Модифицирани Сървъри"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:154
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:155
 msgid "SLCAT^Overkill Mode"
 msgstr "SLCAT^Overkill Мод"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:155
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:156
 msgid "SLCAT^InstaGib Mode"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:156
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:157
 msgid "SLCAT^Defrag Mode"
 msgstr "SLCAT^Defrag Мод"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:437
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:438
 msgid "Favorite"
 msgstr "Любими"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:924
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:938
 msgid "Ping"
 msgstr "Пинг"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:925
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:939
 msgid "Host name"
 msgstr "Име на хост"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:926
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:940
 msgid "Map"
 msgstr "Карта"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.c:927
+#: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qc:941
 msgid "Type"
 msgstr "Тип"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/skinlist.c:105
+#: qcsrc/menu/xonotic/skinlist.qc:105
 msgid "<TITLE>"
 msgstr "<TITLE>"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/skinlist.c:106
+#: qcsrc/menu/xonotic/skinlist.qc:106
 msgid "<AUTHOR>"
 msgstr "<AUTHOR>"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_decibels.c:77
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_decibels.qc:79
 msgid "VOL^MAX"
 msgstr "VOL^Максимум"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_decibels.c:79
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_decibels.qc:81
 msgid "VOL^OFF"
 msgstr "VOL^Изключен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_decibels.c:87
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_decibels.qc:89
 #, c-format
 msgid "%s dB"
 msgstr "%s dB"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.c:21
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:23
 msgid "PART^OMG"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.c:22
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:24
 msgid "PART^Low"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:25
 msgid "PART^Medium"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.c:24
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.c:22
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.qc:24
 msgid "PART^Normal"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.c:25
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:27
 msgid "PART^High"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.c:26
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:28
 msgid "PART^Ultra"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.c:27
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_particles.qc:29
 msgid "PART^Ultimate"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_resolution.c:116
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_resolution.qc:124
 #, c-format
 msgid "%dx%d (%d:%d)"
 msgstr "%dx%d (%d:%d)"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_resolution.c:119
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_resolution.qc:127
 #, c-format
 msgid "%dx%d"
 msgstr "%dx%d"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.c:21
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.qc:23
 msgid "PART^Slow"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.c:23
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.qc:25
 msgid "PART^Fast"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.c:24
+#: qcsrc/menu/xonotic/slider_sbfadetime.qc:26
 msgid "PART^Instant"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:54
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:59
 msgid "January"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:55
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:60
 msgid "February"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:56
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:61
 msgid "March"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:57
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:62
 msgid "April"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:58
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:63
 msgid "May"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:59
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:64
 msgid "June"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:60
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:65
 msgid "July"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:61
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:66
 msgid "August"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:62
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:67
 msgid "September"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:63
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:68
 msgid "October"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:64
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:69
 msgid "November"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:65
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:70
 msgid "December"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:121
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:126
 msgid "Joined:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:128
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:133
 msgid "Last_Seen:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:135
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:140
 msgid "Time_Played:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:142
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:147
 msgid "Favorite_Map:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:226 qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:270
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:231 qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:275
 #, c-format
 msgid "%s_Matches:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:233
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:238
 #, c-format
 msgid "%s_ELO:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:240
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:245
 #, c-format
 msgid "%s_Rank:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:247
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:252
 #, c-format
 msgid "%s_Percentile:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:256
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:261
 #, c-format
 msgid "%s_Favorite_Map:"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.c:271
+#: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:276
 #, c-format
 msgid "%d (unranked)"
 msgstr ""
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:398
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:414
 #, c-format
 msgid ""
 "Update can be downloaded at:\n"
@@ -7123,21 +8083,21 @@ msgstr ""
 "Актуализацията може да бъде свалена на:\n"
 "%s\n"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:498
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:514
 msgid "Autogenerating mapinfo for newly added maps..."
 msgstr "Автоматично генериране на информацията за новодобавените карти..."
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:527
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:543
 #, c-format
 msgid "^1%s TEST BUILD"
 msgstr "^1%s TEST BUILD"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:542
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:560
 #, c-format
 msgid "Update to %s now!"
 msgstr "Обновете до %s сега!"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:627
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:645
 msgid ""
 "^1ERROR: Texture compression is required but not supported.\n"
 "^1Expect visual problems.\n"
@@ -7145,19 +8105,14 @@ msgstr ""
 "^1ГРЕШКА: Компресията на текстури се изисква но не се поддържа.\n"
 "^1Очаквайте виуални проблеми.\n"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:731
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:759
 msgid "Use default"
 msgstr "Използване на стандартен"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:751
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:779
 msgid "Team Color:"
 msgstr "Цвят на отбора:"
 
-#: qcsrc/menu/xonotic/util.qh:43
+#: qcsrc/menu/xonotic/util.qh:48
 msgid "Enable panel"
 msgstr "Включване на панела"
-
-#: qcsrc/menu/xonotic/weaponslist.c:102
-#, c-format
-msgid "%s (mutator weapon)"
-msgstr "%s (мутирано оръжие)"