catharsis: make mapfiles non-executable
authorMatthias Krüger <matthias.krueger@famsik.de>
Sat, 4 Apr 2015 20:14:58 +0000 (22:14 +0200)
committerMatthias Krüger <matthias.krueger@famsik.de>
Sat, 4 Apr 2015 20:14:58 +0000 (22:14 +0200)
maps/catharsis.map [changed mode: 0755->0644]
maps/catharsis.map.options [changed mode: 0755->0644]
maps/catharsis.mapinfo [changed mode: 0755->0644]
maps/catharsis.waypoints [changed mode: 0755->0644]
maps/catharsis.waypoints.cache [changed mode: 0755->0644]

old mode 100755 (executable)
new mode 100644 (file)
old mode 100755 (executable)
new mode 100644 (file)
old mode 100755 (executable)
new mode 100644 (file)
old mode 100755 (executable)
new mode 100644 (file)
old mode 100755 (executable)
new mode 100644 (file)