]> de.git.xonotic.org Git - xonotic/xonotic-data.pk3dir.git/blob - common.ca.po
Transifex autosync
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.ca.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # LegendGuard, 2020
7 # LegendGuard, 2020-2021
8 # Roi Asher Gerszkoviez <gerszkoviez@gmail.com>, 2017
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2022-07-03 07:22+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2013-09-12 16:53+0000\n"
15 "Last-Translator: Roi Asher Gerszkoviez <gerszkoviez@gmail.com>, 2017\n"
16 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/team-xonotic/xonotic/"
17 "language/ca/)\n"
18 "Language: ca\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
23
24 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:80
25 #, c-format
26 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)"
27 msgstr "^2Exportat amb èxit a %s! (Nota: Està guardat en data/data/)"
28
29 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:84
30 #, c-format
31 msgid "^1Couldn't write to %s"
32 msgstr "^1No s'ha pogut escriure a %s"
33
34 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:197
35 #, c-format
36 msgid "Title at %s"
37 msgstr ""
38
39 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:202
40 #, c-format
41 msgid "^3Countdown message at time %s, seconds left: ^COUNT"
42 msgstr "^3Missatge de compte enrere a l'hora %s, segons restants: ^COUNT"
43
44 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:204
45 #, c-format
46 msgid ""
47 "^1Multiline message at time %s that\n"
48 "^BOLDlasts longer than normal"
49 msgstr ""
50
51 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:206
52 #, c-format
53 msgid "Message at time %s"
54 msgstr "Missatge a l’hora %s"
55
56 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:211
57 msgid "Generic message"
58 msgstr "Missatge genèric"
59
60 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:295
61 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:305
62 msgid "vs"
63 msgstr ""
64
65 #: qcsrc/client/hud/panel/chat.qc:165
66 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
67 msgstr "^3Jugador^7: Això és l'àrea del xat."
68
69 #: qcsrc/client/hud/panel/engineinfo.qc:75
70 #, c-format
71 msgid "FPS: %.*f"
72 msgstr "FPS: %.*f"
73
74 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:92
75 msgid "^1Observing"
76 msgstr "^1Observant"
77
78 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:94
79 #, c-format
80 msgid "^1Spectating: ^7%s"
81 msgstr "^1Espectant: ^7%s"
82
83 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:105
84 #, c-format
85 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
86 msgstr "^1Premeu ^3%s^1 per a observar"
87
88 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:105
89 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:47
90 msgid "primary fire"
91 msgstr "tret primari"
92
93 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:107
94 #, c-format
95 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
96 msgstr "^1Premeu ^3%s^1 o ^3%s^1 per al jugador següent o anterior"
97
98 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:107
99 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:111
100 msgid "next weapon"
101 msgstr "següent arma"
102
103 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:107
104 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:111
105 msgid "previous weapon"
106 msgstr "anterior arma"
107
108 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:111
109 #, c-format
110 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
111 msgstr "^1Utilitzeu ^3%s^1 o ^3%s^1 per canviar la velocitat"
112
113 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:113
114 #, c-format
115 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe, ^3%s^1 to change camera mode"
116 msgstr "^1Premeu ^3%s^1 per a observar, ^3%s^1 per canviar el mode de càmera"
117
118 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:113
119 #: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:171
120 msgid "drop weapon"
121 msgstr "amollar arma"
122
123 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:113
124 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:48
125 msgid "secondary fire"
126 msgstr "tret secundari"
127
128 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:116
129 #, c-format
130 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
131 msgstr "^1Prem ^3%s^1 per a informació del mode de joc"
132
133 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:116
134 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:103
135 msgid "server info"
136 msgstr "informació del servidor"
137
138 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:128
139 #, c-format
140 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
141 msgstr "^1Prem ^3%s^1 per a unir-te"
142
143 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:128 qcsrc/client/main.qc:1386
144 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:429
145 msgid "jump"
146 msgstr "saltar"
147
148 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:137
149 #, c-format
150 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
151 msgstr "^1El joc comença en ^3%d^1 segons"
152
153 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:143
154 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
155 msgstr "^2Actualment en etapa d'^1escalfament^2!"
156
157 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:158
158 #, c-format
159 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
160 msgstr "%sPrem ^3%s%s per acabar l'escalfament"
161
162 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:158
163 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:160
164 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:173
165 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:99
166 msgid "ready"
167 msgstr "preparat"
168
169 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:160
170 #, c-format
171 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
172 msgstr "%sPrem ^3%s%s quan estiguis llest"
173
174 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:165
175 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
176 msgstr ""
177 "^2Esperant a que els altres estiguin llestos per acabar l'escalfament..."
178
179 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:167
180 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
181 msgstr "^2Esperant a que els altres estiguin llestos..."
182
183 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:173
184 #, c-format
185 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
186 msgstr "^2Prem ^3%s^2 per acabar l'escalfament"
187
188 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:194
189 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
190 msgstr "Els números d'equip estan desequilibrats!"
191
192 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:197
193 #, c-format
194 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
195 msgstr " Prem ^3%s%s per ajustar"
196
197 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:197
198 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:114
199 msgid "team menu"
200 msgstr "menú d'equip"
201
202 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:207
203 msgid "^1Spectating this player:"
204 msgstr "^1Espectant a aquest jugador:"
205
206 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:207
207 msgid "^1Spectating you:"
208 msgstr "^1Espectant-te a tu:"
209
210 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:223
211 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
212 msgstr "^7Prem ^3ESC ^7per veure les opcions de HUD."
213
214 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:224
215 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
216 msgstr "^3Doble clic ^7en un panell per a opcions específiques del panell."
217
218 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:225
219 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
220 msgstr "^3CTRL ^7per desactivar la prova de col·lisions, ^3SHIFT ^7i"
221
222 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:226
223 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
224 msgstr "^3ALT ^7+ ^3TECLES DE DIRECCIÓ ^7per ajustaments fins."
225
226 #: qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:145 qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:146
227 #: qcsrc/client/hud/panel/score.qc:66
228 #, c-format
229 msgid "Player %d"
230 msgstr "Jugador %d"
231
232 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:608
233 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:610
234 #, c-format
235 msgid "Submenu%d"
236 msgstr "Submenú%d"
237
238 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:615
239 #, c-format
240 msgid "Command%d"
241 msgstr "Ordre%d"
242
243 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:641
244 msgid "Continue..."
245 msgstr "Continuar..."
246
247 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:799
248 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:806
249 msgid "Chat"
250 msgstr "Xat"
251
252 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:800
253 msgid "QMCMD^Send public message to"
254 msgstr "QMCMD^Enviar missatge públic a"
255
256 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:801
257 msgid "QMCMD^:-) / nice one"
258 msgstr "QMCMD^:-) / bona"
259
260 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:801
261 msgid "QMCMD^nice one"
262 msgstr "QMCMD^bona"
263
264 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:802
265 msgid "QMCMD^good game"
266 msgstr "QMCMD^ben jugat"
267
268 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:803
269 msgid "QMCMD^hi / good luck"
270 msgstr "QMCMD^hola / bona sort"
271
272 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:803
273 msgid "QMCMD^hi / good luck and have fun"
274 msgstr "QMCMD^hola / bona sort i diverteix"
275
276 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
277 msgid "QMCMD^Send in English"
278 msgstr "QMCMD^Enviar en anglès"
279
280 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:810
281 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:826
282 msgid "QMCMD^Team chat"
283 msgstr "QMCMD^Xat de l'equip"
284
285 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:811
286 msgid "QMCMD^strength soon"
287 msgstr "QMCMD^la força apareixerà aviat"
288
289 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:812
290 msgid "QMCMD^free item %x^7 (l:%y^7)"
291 msgstr "QMCMD^objecte gratuït %x^7 (l:%y^7)"
292
293 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:812
294 msgid "QMCMD^free item, icon"
295 msgstr "QMCMD^objecte gratuït, icona"
296
297 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:813
298 msgid "QMCMD^took item (l:%l^7)"
299 msgstr "QMCMD^va prendre l'objecte (l:% l ^ 7)"
300
301 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:813
302 msgid "QMCMD^took item, icon"
303 msgstr "QMCMD^va prendre l'objecte, icona"
304
305 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:814
306 msgid "QMCMD^negative"
307 msgstr "QMCMD^negatiu"
308
309 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:815
310 msgid "QMCMD^positive"
311 msgstr "QMCMD^positiu"
312
313 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:816
314 msgid "QMCMD^need help (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
315 msgstr "QMCMD^necessito ajuda (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
316
317 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:816
318 msgid "QMCMD^need help, icon"
319 msgstr "QMCMD^necessito ajuda, icona"
320
321 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:817
322 msgid "QMCMD^enemy seen (l:%y^7)"
323 msgstr "QMCMD^enemic vist (l:%y^7)"
324
325 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:817
326 msgid "QMCMD^enemy seen, icon"
327 msgstr "QMCMD^enemic vist, icona"
328
329 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:818
330 msgid "QMCMD^flag seen (l:%y^7)"
331 msgstr "QMCMD^bandera vista (l:%y^7)"
332
333 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:818
334 msgid "QMCMD^flag seen, icon"
335 msgstr "QMCMD^bandera vista, icona"
336
337 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:819
338 msgid "QMCMD^defending (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
339 msgstr "QMCMD^defensant (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
340
341 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:819
342 msgid "QMCMD^defending, icon"
343 msgstr "QMCMD^defensant, icona"
344
345 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:820
346 msgid "QMCMD^roaming (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
347 msgstr "QMCMD^movent-me (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
348
349 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:820
350 msgid "QMCMD^roaming, icon"
351 msgstr "QMCMD^movent-me, icona"
352
353 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:821
354 msgid "QMCMD^attacking (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
355 msgstr "QMCMD^atacant (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
356
357 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:821
358 msgid "QMCMD^attacking, icon"
359 msgstr "QMCMD^atacant, icona"
360
361 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:822
362 msgid "QMCMD^killed flagcarrier (l:%y^7)"
363 msgstr "QMCMD^el portador de la bandera ha estat assassinat (l:%y^7)"
364
365 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:822
366 msgid "QMCMD^killed flagcarrier, icon"
367 msgstr "QMCMD^el portador de la bandera ha estat assassinat, icona"
368
369 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:823
370 #, c-format
371 msgid "QMCMD^dropped flag (l:%d^7)"
372 msgstr "QMCMD^bandera tirada (l:%d^7)"
373
374 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:823
375 msgid "QMCMD^dropped flag, icon"
376 msgstr "QMCMD^bandera tirada, icona"
377
378 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:824
379 msgid "QMCMD^drop weapon, icon"
380 msgstr "QMCMD^tirar arma, icona"
381
382 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:824
383 msgid "QMCMD^dropped weapon %w^7 (l:%l^7)"
384 msgstr "QMCMD^arma tirada %w^7 (l:%l^7)"
385
386 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:825
387 msgid "QMCMD^drop flag/key, icon"
388 msgstr "QMCMD^tirar bandera/clau, icona"
389
390 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:825
391 msgid "QMCMD^dropped flag/key %w^7 (l:%l^7)"
392 msgstr "QMCMD^bandera/clau tirada %w^7 (l:%l^7)"
393
394 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:829
395 msgid "QMCMD^Send private message to"
396 msgstr "QMCMD^Enviar missatge privat a"
397
398 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:831
399 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:861
400 msgid "QMCMD^Settings"
401 msgstr "QMCMD^Ajustaments"
402
403 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:832
404 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:839
405 msgid "QMCMD^View/HUD settings"
406 msgstr "QMCMD^Ajustaments de Vista/HUD"
407
408 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:833
409 msgid "QMCMD^3rd person view"
410 msgstr "QMCMD^Vista en 3ª persona"
411
412 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:834
413 msgid "QMCMD^Player models like mine"
414 msgstr "QMCMD^Models de el jugador com el meu"
415
416 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:835
417 msgid "QMCMD^Names above players"
418 msgstr "QMCMD^Noms per sobre dels jugadors"
419
420 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:836
421 msgid "QMCMD^Crosshair per weapon"
422 msgstr "QMCMD^Punt de mira per arma"
423
424 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:837
425 msgid "QMCMD^FPS"
426 msgstr "QMCMD^FPS"
427
428 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:838
429 msgid "QMCMD^Net graph"
430 msgstr "QMCMD^Gràfic de xarxa"
431
432 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:841
433 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:844
434 msgid "QMCMD^Sound settings"
435 msgstr "QMCMD^Ajustaments de so"
436
437 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:842
438 msgid "QMCMD^Hit sound"
439 msgstr "QMCMD^So dels cops"
440
441 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:843
442 msgid "QMCMD^Chat sound"
443 msgstr "QMCMD^So del xat"
444
445 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:848
446 msgid "QMCMD^Change spectator camera"
447 msgstr "QMCMD^Canviar càmera d'espectador"
448
449 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:853
450 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:857
451 msgid "QMCMD^Observer camera"
452 msgstr "QMCMD^Càmera d'observador"
453
454 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:854
455 msgid "QMCMD^Increase speed"
456 msgstr "QMCMD^Incrementar velocitat"
457
458 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:855
459 msgid "QMCMD^Decrease speed"
460 msgstr "QMCMD^Reduir velocitat"
461
462 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:856
463 msgid "QMCMD^Wall collision"
464 msgstr "QMCMD^Col·lisió del mur"
465
466 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:860
467 msgid "QMCMD^Fullscreen"
468 msgstr "QMCMD^Pantalla completa"
469
470 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:863
471 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:873
472 msgid "QMCMD^Call a vote"
473 msgstr "QMCMD^Demanar vot"
474
475 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:864
476 msgid "QMCMD^Restart the map"
477 msgstr "QMCMD^Reiniciar el mapa"
478
479 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:865
480 msgid "QMCMD^End match"
481 msgstr "QMCMD^Acabar partida"
482
483 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:868
484 msgid "QMCMD^Reduce match time"
485 msgstr "QMCMD^Reduir temps de partida"
486
487 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:869
488 msgid "QMCMD^Extend match time"
489 msgstr "QMCMD^Estendre temps de partida"
490
491 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:872
492 msgid "QMCMD^Shuffle teams"
493 msgstr "QMCMD^Barrejar equips"
494
495 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:877
496 msgid "QMCMD^Spectate a player"
497 msgstr "QMCMD^Espectar a un jugador"
498
499 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:56
500 #, c-format
501 msgid " (-%dL)"
502 msgstr " (-%dL)"
503
504 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:61
505 #, c-format
506 msgid " (+%dL)"
507 msgstr " (+%dL)"
508
509 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:80
510 msgid "Start line"
511 msgstr "Línia de sortida"
512
513 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:82
514 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:86
515 msgid "Finish line"
516 msgstr "Línia de meta"
517
518 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:84
519 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:153
520 #, c-format
521 msgid "Intermediate %d"
522 msgstr "Intermedi %d"
523
524 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:156
525 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:203
526 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:264
527 #, c-format
528 msgid "PENALTY: %.1f (%s)"
529 msgstr "SANCIÓ: %.1f (%s)"
530
531 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:156 qcsrc/client/main.qc:1218
532 msgid "missing a checkpoint"
533 msgstr "falta un punt de control"
534
535 #: qcsrc/client/hud/panel/radar.qc:349
536 msgid "Click to select teleport destination"
537 msgstr "Fes clic per seleccionar la destinació de teletransport"
538
539 #: qcsrc/client/hud/panel/radar.qc:353
540 msgid "Click to select spawn location"
541 msgstr "Fes clic per seleccionar el lloc de reaparició"
542
543 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:119
544 msgid "Number of ball carrier kills"
545 msgstr "Nombre d'assassinats de portador de pilota"
546
547 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:119
548 msgid "SCO^bckills"
549 msgstr "assassi.p.pi"
550
551 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:120
552 msgid "SCO^bctime"
553 msgstr "temps p.pi"
554
555 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:120
556 msgid "Total amount of time holding the ball in Keepaway"
557 msgstr "Temps total retenint la pilota al Keepaway"
558
559 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:121
560 msgid "How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was captured"
561 msgstr ""
562 "Freqüència amb la qual una bandera (CTF) o clau (KeyHunt) ha estat capturada"
563
564 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:121
565 msgid "SCO^caps"
566 msgstr "captures"
567
568 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:122
569 msgid "SCO^captime"
570 msgstr "temps de captura"
571
572 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:122
573 msgid "Time of fastest capture (CTF)"
574 msgstr "Temps de la captura més ràpida (CTF)"
575
576 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:123
577 msgid "Number of deaths"
578 msgstr "Nombre de morts"
579
580 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:123
581 msgid "SCO^deaths"
582 msgstr "morts"
583
584 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:124
585 msgid "Number of keys destroyed by pushing them into void"
586 msgstr "Nombre de claus destruïdes sent llançades al buit"
587
588 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:124
589 msgid "SCO^destroyed"
590 msgstr "destruït"
591
592 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:125
593 msgid "SCO^damage"
594 msgstr "dany"
595
596 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:125
597 msgid "The total damage done"
598 msgstr "Dany total realitzat"
599
600 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:126
601 msgid "SCO^dmgtaken"
602 msgstr "dany rebut"
603
604 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:126
605 msgid "The total damage taken"
606 msgstr "Dany total rebut"
607
608 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:127
609 msgid "Number of flag drops"
610 msgstr "Nombre de banderes caigudes"
611
612 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:127
613 msgid "SCO^drops"
614 msgstr "caigudes"
615
616 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:128
617 msgid "Player ELO"
618 msgstr "ELO del jugador"
619
620 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:128
621 msgid "SCO^elo"
622 msgstr "elo"
623
624 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:129
625 msgid "SCO^fastest"
626 msgstr "el més ràpid"
627
628 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:129
629 msgid "Time of fastest lap (Race/CTS)"
630 msgstr "Temps de la volta més ràpida (Carrera/CTS)"
631
632 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:130
633 msgid "Number of faults committed"
634 msgstr "Nombre de faltes comeses"
635
636 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:130
637 msgid "SCO^faults"
638 msgstr "faltes"
639
640 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:131
641 msgid "Number of flag carrier kills"
642 msgstr "Nombre d'assassinats de portadors de bandera"
643
644 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:131
645 msgid "SCO^fckills"
646 msgstr "assassi.p.ba"
647
648 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:132
649 msgid "FPS"
650 msgstr "FPS"
651
652 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:132
653 msgid "SCO^fps"
654 msgstr "fps"
655
656 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:133
657 msgid "Number of kills minus suicides"
658 msgstr "Nombre d'assassinats menys suïcidis"
659
660 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:133
661 msgid "SCO^frags"
662 msgstr "eliminacions"
663
664 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:134
665 msgid "Number of goals scored"
666 msgstr "Nombre de gols encertats"
667
668 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:134
669 msgid "SCO^goals"
670 msgstr "gols"
671
672 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:135
673 msgid "Number of keys carrier kills"
674 msgstr "Nombre d'assassinats de portador de claus"
675
676 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:135
677 msgid "SCO^kckills"
678 msgstr "assassi.p.cl"
679
680 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:136
681 msgid "SCO^k/d"
682 msgstr "a/m"
683
684 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:136
685 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:137
686 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:138
687 msgid "The kill-death ratio"
688 msgstr "La raó assassinat-mort"
689
690 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:137
691 msgid "SCO^kdr"
692 msgstr "amr"
693
694 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:138
695 msgid "SCO^kdratio"
696 msgstr "amratio"
697
698 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:139
699 msgid "Number of kills"
700 msgstr "Nombre d'assassinats"
701
702 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:139
703 msgid "SCO^kills"
704 msgstr "assassinats"
705
706 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:140
707 msgid "Number of laps finished (Race/CTS)"
708 msgstr "Nombre de voltes acabades (Carrera/CTS)"
709
710 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:140
711 msgid "SCO^laps"
712 msgstr "voltes"
713
714 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:141
715 msgid "Number of lives (LMS)"
716 msgstr "Nombre de vides (LMS)"
717
718 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:141
719 msgid "SCO^lives"
720 msgstr "vides"
721
722 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:142
723 msgid "Number of times a key was lost"
724 msgstr "Nombre de vegades que es va perdre la clau"
725
726 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:142
727 msgid "SCO^losses"
728 msgstr "perdudes"
729
730 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:143
731 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:144
732 msgid "Player name"
733 msgstr "Nom del jugador"
734
735 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:143
736 msgid "SCO^name"
737 msgstr "nom"
738
739 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:144
740 msgid "SCO^nick"
741 msgstr "sobrenom"
742
743 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:145
744 msgid "Number of objectives destroyed"
745 msgstr "Nombre d'objectius destruïts"
746
747 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:145
748 msgid "SCO^objectives"
749 msgstr "objectius"
750
751 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:146
752 msgid ""
753 "How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a ball (Keepaway) was picked up"
754 msgstr ""
755 "Freqüència amb què una bandera (CTF) o clau (KeyHunt) o pilota (Keepaway) va "
756 "ser presa"
757
758 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:146
759 msgid "SCO^pickups"
760 msgstr "recollides"
761
762 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:147
763 msgid "Ping time"
764 msgstr "Temps del ping"
765
766 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:147
767 msgid "SCO^ping"
768 msgstr "ping"
769
770 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:148
771 msgid "Packet loss"
772 msgstr "Pèrdua de paquets"
773
774 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:148
775 msgid "SCO^pl"
776 msgstr "pl"
777
778 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:149
779 msgid "Number of players pushed into void"
780 msgstr "Nombre de jugadors empesos a el buit"
781
782 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:149
783 msgid "SCO^pushes"
784 msgstr "ofensives"
785
786 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:150
787 msgid "Player rank"
788 msgstr "Rang de el jugador"
789
790 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:150
791 msgid "SCO^rank"
792 msgstr "rang"
793
794 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:151
795 msgid "Number of flag returns"
796 msgstr "Nombre de retorns de bandera"
797
798 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:151
799 msgid "SCO^returns"
800 msgstr "retorns"
801
802 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:152
803 msgid "Number of revivals"
804 msgstr "Nombre de reanimacions"
805
806 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:152
807 msgid "SCO^revivals"
808 msgstr "reanimacions"
809
810 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:153
811 msgid "Number of rounds won"
812 msgstr "Nombre de rondes guanyades"
813
814 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:153
815 msgid "SCO^rounds won"
816 msgstr "rondes guanyades"
817
818 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:154
819 msgid "SCO^score"
820 msgstr "puntuació"
821
822 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:154
823 msgid "Total score"
824 msgstr "Puntuació total"
825
826 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:155
827 msgid "Number of suicides"
828 msgstr "Nombre de suïcidis"
829
830 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:155
831 msgid "SCO^suicides"
832 msgstr "suïcidis"
833
834 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:156
835 msgid "Number of kills minus deaths"
836 msgstr "Nombre d'assassinats menys morts"
837
838 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:156
839 msgid "SCO^sum"
840 msgstr "suma"
841
842 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:157
843 msgid "Number of domination points taken (Domination)"
844 msgstr "Nombre de punts de dominació presos (Dominació)"
845
846 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:157
847 msgid "SCO^takes"
848 msgstr "presos"
849
850 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:158
851 msgid "Number of teamkills"
852 msgstr "Nombre d'assassinats de companys"
853
854 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:158
855 msgid "SCO^teamkills"
856 msgstr "assassinats de companys"
857
858 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:159
859 msgid "Number of ticks (Domination)"
860 msgstr "Nombre de ticks (Dominació)"
861
862 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:159
863 msgid "SCO^ticks"
864 msgstr "ticks"
865
866 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:160
867 msgid "SCO^time"
868 msgstr "temps"
869
870 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:160
871 msgid "Total time raced (Race/CTS)"
872 msgstr "Temps total de carrera (Carrera/CTS)"
873
874 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:363
875 msgid ""
876 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command."
877 msgstr ""
878 "Pots modificar la taula de puntuacions amb la comanda "
879 "^2scoreboard_columns_set"
880
881 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:364
882 msgid "Usage:"
883 msgstr "Ús:"
884
885 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:366
886 msgid "^2scoreboard_columns_set ^3field1 field2 ..."
887 msgstr "^2scoreboard_columns_set ^3field1 field2 ..."
888
889 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:367
890 msgid ""
891 "^2scoreboard_columns_set ^7without arguments reads the arguments from the "
892 "cvar scoreboard_columns"
893 msgstr ""
894 "^2scoreboard_columns_set ^7sense arguments es llegeixen els arguments del "
895 "cvar scoreboard_columns"
896
897 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:368
898 msgid ""
899 "  ^5Note: ^7scoreboard_columns_set without arguments is executed on every "
900 "map start"
901 msgstr ""
902 "^5Nota: ^7scoreboard_columns_set sense arguments és executat en el "
903 "començament de cada partida"
904
905 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:369
906 msgid ""
907 "^2scoreboard_columns_set ^3expand_default ^7loads default layout and expands "
908 "it into the cvar scoreboard_columns so you can edit it"
909 msgstr ""
910 "^2scoreboard_columns_set ^3expand_default ^7carrega el disseny actual i el "
911 "s'expandeix en la cvar scoreboard_columns per a què el puguis editar"
912
913 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:370
914 msgid "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields."
915 msgstr "Pots utilitzar un ^3|^7 per començar els camps alineats a la dreta."
916
917 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:371
918 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):"
919 msgstr "Els següents noms de camp són reconeguts (sensible a majúscules):"
920
921 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:377
922 msgid ""
923 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
924 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
925 "or in all but these game types. You can also specify 'all' as a\n"
926 "field to show all fields available for the current game mode."
927 msgstr ""
928 "Després d'un camp pots posar un signe + o -, i després una llista de \n"
929 "tipus de joc separats per comes, després una barra diagonal, per fer \n"
930 "que el camp es mostri només en aquests o en tots menys en aquests \n"
931 "tipus de jocs. També pots especificar 'all' com a camp per a mostrar \n"
932 "tots els camps disponibles per a la manera de joc actual."
933
934 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:383
935 msgid ""
936 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
937 "include/exclude ALL teams/noteams game modes."
938 msgstr ""
939 "Els noms especials de tipus de joc 'teams' i 'noteams' poden ser \n"
940 "utilitzats per a incloure/excloure TOTS els modes de joc teams/noteams."
941
942 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:387
943 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4"
944 msgstr "Exemple: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4"
945
946 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:388
947 msgid ""
948 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
949 "right of the vertical bar aligned to the right."
950 msgstr ""
951 "mostrarà el nom, ping i pl alineats a l'esquerra, i els camps a la \n"
952 "dreta de la barra vertical alineada a la dreta."
953
954 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:390
955 msgid ""
956 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
957 "other gamemodes except DM."
958 msgstr ""
959 "'field3' només serà mostrat en CTF, i 'field4' serà mostrat en tots \n"
960 "els altres modes de joc excepte DM."
961
962 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:669
963 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:676
964 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:731
965 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:742 qcsrc/common/util.qc:385
966 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:50
967 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:51
968 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:151
969 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:194
970 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:199
971 msgid "N/A"
972 msgstr "N/A"
973
974 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1254
975 #, c-format
976 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
977 msgstr "Estadístiques de precisió (mitjana %d%%)"
978
979 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1411
980 msgid "Item stats"
981 msgstr "Estadístiques de l'objecte"
982
983 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1522
984 msgid "Map stats:"
985 msgstr "Estadístiques de mapa:"
986
987 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1552
988 msgid "Monsters killed:"
989 msgstr "Monstres assassinats:"
990
991 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1559
992 msgid "Secrets found:"
993 msgstr "Secrets trobats:"
994
995 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1760
996 #, c-format
997 msgid "Spectators"
998 msgstr "Espectadors"
999
1000 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1876
1001 #, c-format
1002 msgid "^3%1.0f minutes"
1003 msgstr "^3%1.0f minuts"
1004
1005 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1885
1006 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1892
1007 #, c-format
1008 msgid "^5%s %s"
1009 msgstr "^5%s %s"
1010
1011 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1886
1012 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1893
1013 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1912
1014 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1919
1015 msgid "SCO^points"
1016 msgstr "punts"
1017
1018 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1911
1019 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1918
1020 #, c-format
1021 msgid "^2+%s %s"
1022 msgstr "^2+%s %s"
1023
1024 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1929
1025 #, c-format
1026 msgid "^7Map: ^2%s"
1027 msgstr "^7Mapa: ^2%s"
1028
1029 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2083
1030 #, c-format
1031 msgid "Speed award: %d%s ^7(%s^7)"
1032 msgstr "Premi de velocitat: %d%s ^7(%s^7)"
1033
1034 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2087
1035 #, c-format
1036 msgid "All-time fastest: %d%s ^7(%s^7)"
1037 msgstr "El més ràpid de tots els temps: %d%s ^7(%s^7)"
1038
1039 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2122
1040 #, c-format
1041 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
1042 msgstr "^1Reapareixent en ^3%s^1..."
1043
1044 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2132
1045 #, c-format
1046 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2141
1050 #, c-format
1051 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
1052 msgstr ""
1053
1054 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:879
1055 msgid "qu"
1056 msgstr "qu"
1057
1058 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:880
1059 msgid "m"
1060 msgstr "m"
1061
1062 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:881
1063 msgid "km"
1064 msgstr "km"
1065
1066 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:882
1067 msgid "mi"
1068 msgstr "mi"
1069
1070 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:883
1071 msgid "nmi"
1072 msgstr "nmi"
1073
1074 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:132
1075 msgid "Warmup"
1076 msgstr ""
1077
1078 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:134
1079 msgid "Timeout"
1080 msgstr ""
1081
1082 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:136
1083 msgid "Sudden Death"
1084 msgstr ""
1085
1086 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:138
1087 msgid "Overtime"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:140
1091 #, c-format
1092 msgid "Overtime #%d"
1093 msgstr ""
1094
1095 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:30
1096 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:33
1100 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
1101 msgstr "^2Nom ^7en lloc de \"^1Jugador anònim^7\" en les estadístiques"
1102
1103 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:119
1104 msgid "A vote has been called for:"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:121
1108 msgid "Allow servers to store and display your name?"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:125
1112 msgid "^1Configure the HUD"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:129 qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:87
1116 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:18
1117 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:18
1118 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:15
1119 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_bindings_reset.qc:14
1120 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:26
1121 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:16
1122 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:15
1123 msgid "Yes"
1124 msgstr "Si"
1125
1126 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:131 qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:88
1127 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:21
1128 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:21
1129 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:16
1130 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_bindings_reset.qc:17
1131 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:29
1132 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:17
1133 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:17
1134 msgid "No"
1135 msgstr "No"
1136
1137 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:631
1138 msgid "Out of ammo"
1139 msgstr ""
1140
1141 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:635
1142 msgid "Don't have"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:639
1146 msgid "Unavailable"
1147 msgstr ""
1148
1149 #: qcsrc/client/main.qc:297
1150 msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
1151 msgstr ""
1152
1153 #: qcsrc/client/main.qc:1120 qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:51
1154 msgid "qu/s"
1155 msgstr ""
1156
1157 #: qcsrc/client/main.qc:1121 qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:52
1158 msgid "m/s"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: qcsrc/client/main.qc:1122 qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:53
1162 msgid "km/h"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: qcsrc/client/main.qc:1123 qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:54
1166 msgid "mph"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: qcsrc/client/main.qc:1124 qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:55
1170 msgid "knots"
1171 msgstr ""
1172
1173 #: qcsrc/client/main.qc:1335
1174 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:26
1175 msgid "All Weapons Arena"
1176 msgstr ""
1177
1178 #: qcsrc/client/main.qc:1336
1179 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:27
1180 msgid "All Available Weapons Arena"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: qcsrc/client/main.qc:1337
1184 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:28
1185 msgid "Most Weapons Arena"
1186 msgstr ""
1187
1188 #: qcsrc/client/main.qc:1338
1189 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:29
1190 msgid "Most Available Weapons Arena"
1191 msgstr ""
1192
1193 #: qcsrc/client/main.qc:1341 qcsrc/client/main.qc:1355
1194 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:50
1195 msgid "No Weapons Arena"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: qcsrc/client/main.qc:1353
1199 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:48
1200 #, c-format
1201 msgid "%s Arena"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: qcsrc/client/main.qc:1364 qcsrc/client/main.qc:1369
1205 #, c-format
1206 msgid "This is %s"
1207 msgstr ""
1208
1209 #: qcsrc/client/main.qc:1365
1210 msgid "Your client version is outdated."
1211 msgstr ""
1212
1213 #: qcsrc/client/main.qc:1366
1214 msgid "### YOU WON'T BE ABLE TO PLAY ON THIS SERVER ###"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: qcsrc/client/main.qc:1367
1218 msgid "Please update!"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: qcsrc/client/main.qc:1370
1222 msgid "This server is using an outdated Xonotic version."
1223 msgstr ""
1224
1225 #: qcsrc/client/main.qc:1371
1226 msgid "### THIS SERVER IS INCOMPATIBLE AND THUS YOU CANNOT JOIN ###"
1227 msgstr ""
1228
1229 #: qcsrc/client/main.qc:1373
1230 #, c-format
1231 msgid "Welcome to %s"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: qcsrc/client/main.qc:1388 qcsrc/menu/xonotic/campaign.qc:244
1235 #, c-format
1236 msgid "Level %d:"
1237 msgstr ""
1238
1239 #: qcsrc/client/main.qc:1390
1240 #, c-format
1241 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to enter the game"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: qcsrc/client/main.qc:1412
1245 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfotab.qc:38
1246 msgid "Gametype:"
1247 msgstr ""
1248
1249 #: qcsrc/client/main.qc:1416
1250 msgid "Active modifications:"
1251 msgstr ""
1252
1253 #: qcsrc/client/main.qc:1419
1254 msgid "Special gameplay tips:"
1255 msgstr ""
1256
1257 #: qcsrc/client/main.qc:1426
1258 msgid "MOTD:"
1259 msgstr ""
1260
1261 #: qcsrc/client/main.qc:1506
1262 #, c-format
1263 msgid "%s (not bound)"
1264 msgstr ""
1265
1266 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:70
1267 msgid " (1 vote)"
1268 msgstr ""
1269
1270 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:72
1271 #, c-format
1272 msgid " (%d votes)"
1273 msgstr ""
1274
1275 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:292
1276 msgid "Don't care"
1277 msgstr ""
1278
1279 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:383
1280 msgid "Decide the gametype"
1281 msgstr ""
1282
1283 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:383
1284 msgid "Vote for a map"
1285 msgstr ""
1286
1287 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:400
1288 #, c-format
1289 msgid "%d seconds left"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:513
1293 msgid "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!"
1294 msgstr ""
1295
1296 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:523
1297 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index."
1298 msgstr ""
1299
1300 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:532
1301 msgid "Requesting preview..."
1302 msgstr ""
1303
1304 #: qcsrc/client/view.qc:889
1305 msgid "Nade timer"
1306 msgstr ""
1307
1308 #: qcsrc/client/view.qc:894
1309 msgid "Capture progress"
1310 msgstr ""
1311
1312 #: qcsrc/client/view.qc:899
1313 msgid "Revival progress"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: qcsrc/common/command/generic.qc:156
1317 msgid "error creating curl handle"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/assault/assault.qh:8
1321 msgid "Assault"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/assault/assault.qh:8
1325 msgid ""
1326 "Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
1327 "out"
1328 msgstr ""
1329
1330 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/assault/assault.qh:22
1331 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/cts/cts.qh:28
1332 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/domination/domination.qh:35
1333 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/invasion/invasion.qh:27
1334 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/keyhunt/keyhunt.qh:39
1335 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/onslaught/onslaught.qh:18
1336 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/tdm/tdm.qh:47
1337 msgid "Point limit:"
1338 msgstr ""
1339
1340 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/clanarena/clanarena.qh:12
1341 msgid "Clan Arena"
1342 msgstr ""
1343
1344 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/clanarena/clanarena.qh:12
1345 msgid "Kill all enemy teammates to win the round"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/clanarena/clanarena.qh:40
1349 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/freezetag/freezetag.qh:43
1350 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:89
1351 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:107
1352 msgid "Frag limit:"
1353 msgstr ""
1354
1355 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/clanarena/clanarena.qh:40
1356 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/freezetag/freezetag.qh:43
1357 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:89
1358 msgid "The amount of frags needed before the match will end"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/ctf/cl_ctf.qc:202
1362 msgid "Capture time rankings"
1363 msgstr "Classificacions de temps de captura"
1364
1365 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/ctf/ctf.qh:12
1366 msgid "Capture the Flag"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/ctf/ctf.qh:12
1370 msgid ""
1371 "Find and bring the enemy flag to your base to capture it, defend your base "
1372 "from the other team"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/ctf/ctf.qh:30
1376 msgid "Capture limit:"
1377 msgstr ""
1378
1379 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/ctf/ctf.qh:30
1380 msgid "The amount of captures needed before the match will end"
1381 msgstr ""
1382
1383 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/cts/cl_cts.qc:41
1384 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/race/cl_race.qc:178
1385 msgid "Rankings"
1386 msgstr "Classificacions"
1387
1388 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/cts/cts.qh:11
1389 msgid "Race CTS"
1390 msgstr ""
1391
1392 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/cts/cts.qh:11
1393 msgid "Race for fastest time."
1394 msgstr ""
1395
1396 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/deathmatch/deathmatch.qh:8
1397 msgid "Deathmatch"
1398 msgstr ""
1399
1400 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/deathmatch/deathmatch.qh:8
1401 msgid "Score as many frags as you can"
1402 msgstr ""
1403
1404 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/domination/domination.qh:12
1405 msgid "Capture and defend all the control points to win"
1406 msgstr ""
1407
1408 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/domination/domination.qh:12
1409 msgid "Domination"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/domination/domination.qh:35
1413 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/keyhunt/keyhunt.qh:39
1414 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/tdm/tdm.qh:47
1415 msgid "The amount of points needed before the match will end"
1416 msgstr ""
1417
1418 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/duel/duel.qh:9
1419 msgid "Duel"
1420 msgstr "Duel"
1421
1422 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/duel/duel.qh:9
1423 msgid "Fight in a one versus one arena battle to decide the winner"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/freezetag/freezetag.qh:15
1427 msgid "Freeze Tag"
1428 msgstr ""
1429
1430 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/freezetag/freezetag.qh:15
1431 msgid ""
1432 "Kill enemies to freeze them, stand next to frozen teammates to revive them; "
1433 "freeze all enemies to win"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/invasion/invasion.qh:8
1437 msgid "Invasion"
1438 msgstr ""
1439
1440 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/invasion/invasion.qh:8
1441 msgid "Survive against waves of monsters"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/keepaway/keepaway.qh:11
1445 msgid "Hold the ball to get points for kills"
1446 msgstr ""
1447
1448 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/keepaway/keepaway.qh:11
1449 msgid "Keepaway"
1450 msgstr ""
1451
1452 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/keyhunt/keyhunt.qh:11
1453 msgid "Gather all the keys to win the round"
1454 msgstr ""
1455
1456 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/keyhunt/keyhunt.qh:11
1457 msgid "Key Hunt"
1458 msgstr ""
1459
1460 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/lms/cl_lms.qc:18
1461 msgid "^1You have no more lives left"
1462 msgstr "^1No tens cap vida restant"
1463
1464 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/lms/lms.qh:8
1465 msgid "Last Man Standing"
1466 msgstr ""
1467
1468 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/lms/lms.qh:8
1469 msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left"
1470 msgstr ""
1471
1472 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/lms/lms.qh:17
1473 msgid "Lives:"
1474 msgstr ""
1475
1476 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/nexball.qh:11
1477 msgid "Nexball"
1478 msgstr ""
1479
1480 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/nexball.qh:11
1481 msgid "Shoot and kick the ball into the enemies goal, keep your goal clean"
1482 msgstr ""
1483
1484 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/nexball.qh:25
1485 msgid "Goals:"
1486 msgstr ""
1487
1488 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/nexball.qh:25
1489 msgid "The amount of goals needed before the match will end"
1490 msgstr ""
1491
1492 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/weapon.qh:9
1493 msgid "Ball Stealer"
1494 msgstr ""
1495
1496 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/onslaught/onslaught.qh:8
1497 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
1498 msgstr ""
1499
1500 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/onslaught/onslaught.qh:8
1501 msgid "Onslaught"
1502 msgstr ""
1503
1504 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/race/cl_race.qc:96
1505 msgid "Personal best"
1506 msgstr "Rècord personal"
1507
1508 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/race/cl_race.qc:106
1509 msgid "Server best"
1510 msgstr "Rècord del servidor"
1511
1512 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/race/race.qh:11
1513 msgid "Race"
1514 msgstr ""
1515
1516 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/race/race.qh:11
1517 msgid "Race against other players to the finish line"
1518 msgstr ""
1519
1520 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/race/race.qh:38
1521 msgid "Laps:"
1522 msgstr ""
1523
1524 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/tdm/tdm.qh:9
1525 msgid "Help your team score the most frags against the enemy team"
1526 msgstr ""
1527
1528 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/tdm/tdm.qh:9
1529 msgid "Team Deathmatch"
1530 msgstr ""
1531
1532 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:52
1533 msgid "bullets"
1534 msgstr ""
1535
1536 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:82
1537 msgid "cells"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:112
1541 msgid "plasma"
1542 msgstr ""
1543
1544 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:142
1545 msgid "rockets"
1546 msgstr ""
1547
1548 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:176
1549 msgid "shells"
1550 msgstr ""
1551
1552 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:42
1553 msgid "Small armor"
1554 msgstr ""
1555
1556 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:84
1557 msgid "Medium armor"
1558 msgstr ""
1559
1560 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:126 qcsrc/common/items/item/armor.qh:133
1561 msgid "Big armor"
1562 msgstr ""
1563
1564 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:170 qcsrc/common/items/item/armor.qh:177
1565 msgid "Mega armor"
1566 msgstr ""
1567
1568 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:42
1569 msgid "Small health"
1570 msgstr ""
1571
1572 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:84
1573 msgid "Medium health"
1574 msgstr ""
1575
1576 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:126 qcsrc/common/items/item/health.qh:129
1577 msgid "Big health"
1578 msgstr ""
1579
1580 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:170 qcsrc/common/items/item/health.qh:177
1581 msgid "Mega health"
1582 msgstr ""
1583
1584 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:38 qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:41
1585 #: qcsrc/common/util.qc:263
1586 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:173
1587 msgid "Jetpack"
1588 msgstr ""
1589
1590 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:71
1591 msgid "fuel"
1592 msgstr ""
1593
1594 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:96
1595 msgid "Fuel regenerator"
1596 msgstr ""
1597
1598 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:99
1599 msgid "Fuel regen"
1600 msgstr ""
1601
1602 #: qcsrc/common/mapinfo.qc:624
1603 #, no-c-format
1604 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
1605 msgstr ""
1606
1607 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames.qc:379
1608 msgid "It's your turn"
1609 msgstr ""
1610
1611 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:363
1612 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_gamemenu.qc:67
1613 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qh:6
1614 msgid "Quit"
1615 msgstr ""
1616
1617 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:368
1618 msgid "Invite"
1619 msgstr ""
1620
1621 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:407
1622 msgid "Current Game"
1623 msgstr ""
1624
1625 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:431
1626 msgid "Exit Menu"
1627 msgstr ""
1628
1629 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:442
1630 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:16
1631 msgid "Create"
1632 msgstr ""
1633
1634 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:445
1635 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_welcome.qc:102
1636 msgid "Join"
1637 msgstr ""
1638
1639 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:521
1640 msgid "Minigames"
1641 msgstr ""
1642
1643 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:582
1644 msgid "Minigame message"
1645 msgstr ""
1646
1647 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:2
1648 msgid "Bulldozer"
1649 msgstr ""
1650
1651 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1107
1652 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:425
1653 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:431
1654 msgid "Game over!"
1655 msgstr ""
1656
1657 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1110
1658 msgid "Well done! Click 'Next Level' to continue"
1659 msgstr ""
1660
1661 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1181
1662 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:381
1663 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:605
1664 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:624
1665 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:447
1666 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:498
1667 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:329
1668 msgid "You are spectating"
1669 msgstr ""
1670
1671 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1184
1672 msgid "Better luck next time!"
1673 msgstr ""
1674
1675 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1189
1676 msgid "Tubular! Press \"Next Level\" to continue!"
1677 msgstr ""
1678
1679 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1191
1680 msgid "Wicked! Press \"Next Level\" to continue!"
1681 msgstr ""
1682
1683 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1195
1684 msgid "Press the space bar to change your currently selected tile"
1685 msgstr ""
1686
1687 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1198
1688 msgid "Push the boulders onto the targets"
1689 msgstr ""
1690
1691 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1434
1692 msgid "Next Level"
1693 msgstr ""
1694
1695 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1435
1696 msgid "Restart"
1697 msgstr ""
1698
1699 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1436
1700 msgid "Editor"
1701 msgstr ""
1702
1703 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1437
1704 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:37
1705 msgid "Save"
1706 msgstr ""
1707
1708 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:2
1709 msgid "Connect Four"
1710 msgstr ""
1711
1712 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:316
1713 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:322
1714 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:489
1715 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:495
1716 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:368
1717 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:374
1718 #, c-format
1719 msgid "%s^7 won the game!"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:384
1723 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:450
1724 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:332
1725 msgid "Draw"
1726 msgstr ""
1727
1728 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:389
1729 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:610
1730 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:456
1731 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:339
1732 msgid "You lost the game!"
1733 msgstr ""
1734
1735 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:390
1736 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:611
1737 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:457
1738 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:340
1739 msgid "You win!"
1740 msgstr ""
1741
1742 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:394
1743 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:615
1744 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:468
1745 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:351
1746 msgid "Wait for your opponent to make their move"
1747 msgstr ""
1748
1749 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:397
1750 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:617
1751 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:471
1752 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:354
1753 msgid "Click on the game board to place your piece"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:3
1757 msgid "Nine Men's Morris"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:619
1761 msgid ""
1762 "You can select one of your pieces to move it in one of the surrounding places"
1763 msgstr ""
1764
1765 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:621
1766 msgid "You can select one of your pieces to move it anywhere on the board"
1767 msgstr ""
1768
1769 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:623
1770 msgid "You can take one of the opponent's pieces"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:2
1774 msgid "Pong"
1775 msgstr ""
1776
1777 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:607
1778 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:309
1779 msgid "AI"
1780 msgstr ""
1781
1782 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:626
1783 msgid "Press ^1Start Match^7 to start the match with the current players"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:698
1787 msgid "Start Match"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:699
1791 msgid "Add AI player"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:700
1795 msgid "Remove AI player"
1796 msgstr ""
1797
1798 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:2
1799 msgid "Push-Pull"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:456
1803 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:339
1804 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu for a rematch!"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:457
1808 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:463
1809 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:340
1810 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:346
1811 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:464
1815 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:347
1816 msgid "Wait for your opponent to confirm the rematch"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:613
1820 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:698
1821 msgid "Next Match"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:2
1825 msgid "Peg Solitaire"
1826 msgstr ""
1827
1828 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:418
1829 msgid "All pieces cleared!"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:420
1833 msgid "Remaining pieces:"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:488
1837 #, c-format
1838 msgid "Pieces left: %s"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:501
1842 msgid "No more valid moves"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:504
1846 msgid "Well done, you win!"
1847 msgstr ""
1848
1849 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:507
1850 msgid "Jump a piece over another to capture it"
1851 msgstr ""
1852
1853 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:2
1854 msgid "Tic Tac Toe"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:699
1858 msgid "Single Player"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: qcsrc/common/monsters/monster/golem.qh:17
1862 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:17
1863 msgid "Golem"
1864 msgstr ""
1865
1866 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:17
1867 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:18
1868 msgid "Mage"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:29
1872 msgid "Mage spike"
1873 msgstr ""
1874
1875 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:17
1876 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:16
1877 msgid "Spider"
1878 msgstr ""
1879
1880 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:28
1881 msgid "Spider attack"
1882 msgstr ""
1883
1884 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:39
1885 msgid "Webbed"
1886 msgstr ""
1887
1888 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:17
1889 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:19
1890 msgid "Wyvern"
1891 msgstr ""
1892
1893 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:28
1894 msgid "Wyvern attack"
1895 msgstr ""
1896
1897 #: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qh:17
1898 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:15
1899 msgid "Zombie"
1900 msgstr ""
1901
1902 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:19
1903 msgid "Ammo"
1904 msgstr ""
1905
1906 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:30
1907 msgid "Resistance"
1908 msgstr ""
1909
1910 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:41
1911 msgid "Medic"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:53
1915 msgid "Bash"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:64 qcsrc/common/util.qc:259
1919 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:142
1920 msgid "Vampire"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:75
1924 msgid "Disability"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:89
1928 msgid "Disabled"
1929 msgstr ""
1930
1931 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:100
1932 msgid "Vengeance"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:111
1936 msgid "Jump"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:122
1940 msgid "Inferno"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:133
1944 msgid "Swapper"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:144
1948 msgid "Magnet"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:154
1952 msgid "Luck"
1953 msgstr ""
1954
1955 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:164
1956 msgid "Flight"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/buffs.qh:12
1960 msgid "Buff"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:8
1964 msgid "Damage text"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:18
1968 msgid "Draw damage numbers"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:20
1972 msgid "Font size minimum:"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:25
1976 msgid "Font size maximum:"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:30
1980 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:55
1981 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:102
1982 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:60
1983 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:109
1984 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:762
1985 msgid "Color:"
1986 msgstr ""
1987
1988 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:36
1989 msgid "Draw damage numbers for friendly fire"
1990 msgstr ""
1991
1992 #: qcsrc/common/mutators/mutator/hook/cl_hook.qc:10
1993 #: qcsrc/common/mutators/mutator/offhand_blaster/cl_offhand_blaster.qc:9
1994 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:42
1995 msgid "off-hand hook"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: qcsrc/common/mutators/mutator/hook/cl_hook.qc:12
1999 #, c-format
2000 msgid "^3grappling hook^8 is enabled, press ^3%s^8 to use it"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:33
2004 msgid "Vaporizer ammo"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:59
2008 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:62
2009 msgid "Extra life"
2010 msgstr ""
2011
2012 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:18
2013 msgid "Napalm grenade"
2014 msgstr ""
2015
2016 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:28
2017 msgid "Ice grenade"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:38
2021 msgid "Translocate grenade"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:48
2025 msgid "Spawn grenade"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:58
2029 msgid "Heal grenade"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:68
2033 msgid "Monster grenade"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:78
2037 msgid "Entrap grenade"
2038 msgstr ""
2039
2040 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:88
2041 msgid "Veil grenade"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.qc:125
2045 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:57
2046 msgid "drop weapon / throw nade"
2047 msgstr ""
2048
2049 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.qc:127
2050 #, c-format
2051 msgid "^3nades^8 are enabled, press ^3%s^8 to use them"
2052 msgstr ""
2053
2054 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.qh:99
2055 msgid "Grenade"
2056 msgstr ""
2057
2058 #: qcsrc/common/mutators/mutator/offhand_blaster/cl_offhand_blaster.qc:11
2059 #, c-format
2060 msgid "^3offhand blaster^8 is enabled, press ^3%s^8 to use it"
2061 msgstr ""
2062
2063 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okhmg.qh:22
2064 msgid "Overkill Heavy Machine Gun"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okmachinegun.qh:20
2068 msgid "Overkill MachineGun"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/oknex.qh:19
2072 msgid "Overkill Nex"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okrpc.qh:22
2076 msgid "Overkill Rocket Propelled Chainsaw"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okshotgun.qh:18
2080 msgid "Overkill Shotgun"
2081 msgstr ""
2082
2083 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/invisibility.qh:47
2084 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/invisibility.qh:50
2085 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/invisibility.qh:58
2086 msgid "Invisibility"
2087 msgstr ""
2088
2089 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/shield.qh:45
2090 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/shield.qh:48
2091 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/shield.qh:57
2092 msgid "Shield"
2093 msgstr ""
2094
2095 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/speed.qh:48
2096 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/speed.qh:51
2097 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/speed.qh:59
2098 msgid "Speed"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/strength.qh:47
2102 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/strength.qh:50
2103 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/strength.qh:58
2104 msgid "Strength"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: qcsrc/common/mutators/mutator/status_effects/status_effect/burning.qh:16
2108 msgid "Burning"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: qcsrc/common/mutators/mutator/status_effects/status_effect/spawnshield.qh:10
2112 msgid "Spawn Shield"
2113 msgstr ""
2114
2115 #: qcsrc/common/mutators/mutator/status_effects/status_effect/superweapons.qh:7
2116 msgid "Superweapons"
2117 msgstr "Superarmes"
2118
2119 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:3
2120 msgid "Waypoint"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:4
2124 msgid "Help me!"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:5
2128 msgid "Here"
2129 msgstr ""
2130
2131 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:6
2132 msgid "DANGER"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:10
2136 msgid "Frozen!"
2137 msgstr ""
2138
2139 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:11
2140 msgid "Reviving"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:13
2144 msgid "Item"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:15
2148 msgid "Checkpoint"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:16
2152 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:235
2153 msgid "Finish"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:17
2157 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:18
2158 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:235
2159 msgid "Start"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:20
2163 msgid "Defend"
2164 msgstr ""
2165
2166 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:21
2167 msgid "Destroy"
2168 msgstr ""
2169
2170 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:22
2171 msgid "Push"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:24
2175 msgid "Flag carrier"
2176 msgstr ""
2177
2178 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:25
2179 msgid "Enemy carrier"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:26
2183 msgid "Dropped flag"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:27
2187 msgid "White base"
2188 msgstr ""
2189
2190 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:28
2191 msgid "Red base"
2192 msgstr ""
2193
2194 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:29
2195 msgid "Blue base"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:30
2199 msgid "Yellow base"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:31
2203 msgid "Pink base"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:32
2207 msgid "Return flag here"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:34
2211 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:35
2212 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:36
2213 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:37
2214 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:38
2215 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:54
2216 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:55
2217 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:56
2218 msgid "Control point"
2219 msgstr ""
2220
2221 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:40
2222 msgid "Dropped key"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:41
2226 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:43
2227 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:44
2228 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:45
2229 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:46
2230 msgid "Key carrier"
2231 msgstr ""
2232
2233 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:42
2234 msgid "Run here"
2235 msgstr ""
2236
2237 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:48
2238 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:51
2239 msgid "Ball"
2240 msgstr ""
2241
2242 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:49
2243 msgid "Ball carrier"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:52
2247 msgid "Goal"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:57
2251 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:58
2252 msgid "Generator"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:60
2256 msgid "Weapon"
2257 msgstr ""
2258
2259 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:62
2260 msgid "Monster"
2261 msgstr ""
2262
2263 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:64
2264 msgid "Vehicle"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:65
2268 msgid "Intruder!"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:67
2272 msgid "Tagged"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:692
2276 #, c-format
2277 msgid "%s needing help!"
2278 msgstr ""
2279
2280 #: qcsrc/common/net_notice.qc:90
2281 msgid "^1Server notices:"
2282 msgstr ""
2283
2284 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:226
2285 msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
2286 msgstr ""
2287
2288 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:228
2289 #, c-format
2290 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
2291 msgstr ""
2292
2293 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:229
2294 #, c-format
2295 msgid ""
2296 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
2297 "%s^BG's previous record of ^F2%s^BG seconds"
2298 msgstr ""
2299
2300 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:230
2301 #, c-format
2302 msgid "^BG%s^BG captured the flag"
2303 msgstr ""
2304
2305 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:231
2306 #, c-format
2307 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
2308 msgstr ""
2309
2310 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:232
2311 #, c-format
2312 msgid ""
2313 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
2314 "^BG%s^BG's previous record of ^F1%s^BG seconds"
2315 msgstr ""
2316
2317 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:233
2318 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
2319 msgstr ""
2320
2321 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:234
2322 msgid "^BGThe flag was returned by its owner"
2323 msgstr ""
2324
2325 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:235
2326 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:236
2330 msgid "^BGThe flag was destroyed and returned to base"
2331 msgstr ""
2332
2333 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:237
2334 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:238
2338 msgid "^BGThe flag was dropped in the base and returned itself"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:239
2342 msgid ""
2343 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
2344 "base"
2345 msgstr ""
2346
2347 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:240
2348 msgid "^BGThe flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to base"
2349 msgstr ""
2350
2351 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:241
2352 #, c-format
2353 msgid ""
2354 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
2355 "itself"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:242
2359 #, c-format
2360 msgid ""
2361 "^BGThe flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned itself"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:243
2365 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:244
2369 msgid "^BGThe flag has returned to the base"
2370 msgstr ""
2371
2372 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:245
2373 #, c-format
2374 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
2375 msgstr ""
2376
2377 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:246
2378 #, c-format
2379 msgid "^BG%s^BG lost the flag"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:247
2383 #, c-format
2384 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
2385 msgstr ""
2386
2387 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:248
2388 #, c-format
2389 msgid "^BG%s^BG got the flag"
2390 msgstr ""
2391
2392 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:249
2393 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:250
2394 #, c-format
2395 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
2396 msgstr ""
2397
2398 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:252
2399 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:540
2400 #, c-format
2401 msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
2402 msgstr ""
2403
2404 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:254
2405 msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
2406 msgstr ""
2407
2408 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:256
2409 msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
2410 msgstr ""
2411
2412 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:258
2413 msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
2414 msgstr ""
2415
2416 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:259
2417 msgid "^F2You will spectate in the next round"
2418 msgstr ""
2419
2420 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:261
2421 #, c-format
2422 msgid "^BG%s%s^K1 was killed by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
2423 msgstr ""
2424
2425 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:261
2426 #, c-format
2427 msgid "^BG%s%s^K1 was scored against by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:262
2431 #, c-format
2432 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
2433 msgstr ""
2434
2435 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:263
2436 #, c-format
2437 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
2438 msgstr ""
2439
2440 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:264
2441 #, c-format
2442 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:265
2446 #, c-format
2447 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
2448 msgstr ""
2449
2450 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:265
2451 #, c-format
2452 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:266
2456 #, c-format
2457 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:267
2461 #, c-format
2462 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed in front of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
2463 msgstr ""
2464
2465 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:268
2466 #, c-format
2467 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:269
2471 #, c-format
2472 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:269
2476 #, c-format
2477 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
2478 msgstr ""
2479
2480 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:270
2481 #, c-format
2482 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2483 msgstr ""
2484
2485 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:271
2486 #, c-format
2487 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2488 msgstr ""
2489
2490 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:272
2491 #, c-format
2492 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:273
2496 #, c-format
2497 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
2498 msgstr ""
2499
2500 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:274
2501 #, c-format
2502 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
2503 msgstr ""
2504
2505 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:275
2506 #, c-format
2507 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:276
2511 #, c-format
2512 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:276
2516 #, c-format
2517 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:277
2521 #, c-format
2522 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
2523 msgstr ""
2524
2525 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:278
2526 #, c-format
2527 msgid ""
2528 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
2529 msgstr ""
2530
2531 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:279
2532 #, c-format
2533 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
2534 msgstr ""
2535
2536 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:280
2537 #, c-format
2538 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
2539 msgstr ""
2540
2541 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:281
2542 #, c-format
2543 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
2544 msgstr ""
2545
2546 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:282
2547 #, c-format
2548 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
2549 msgstr ""
2550
2551 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:283
2552 #, c-format
2553 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:284
2557 #, c-format
2558 msgid ""
2559 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
2560 msgstr ""
2561
2562 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:285
2563 #, c-format
2564 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2565 msgstr ""
2566
2567 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:286
2568 #, c-format
2569 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2570 msgstr ""
2571
2572 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:287
2573 #, c-format
2574 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
2575 msgstr ""
2576
2577 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:288
2578 #, c-format
2579 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2580 msgstr ""
2581
2582 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:289
2583 #, c-format
2584 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:290
2588 #, c-format
2589 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
2590 msgstr ""
2591
2592 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:292
2593 #, c-format
2594 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
2595 msgstr ""
2596
2597 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:293
2598 #, c-format
2599 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
2600 msgstr ""
2601
2602 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:294
2603 #, c-format
2604 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
2605 msgstr ""
2606
2607 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:295
2608 #, c-format
2609 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
2610 msgstr ""
2611
2612 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:297
2613 #, c-format
2614 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
2615 msgstr ""
2616
2617 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:297
2618 #, c-format
2619 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
2620 msgstr ""
2621
2622 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:298
2623 #, c-format
2624 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
2625 msgstr ""
2626
2627 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:298
2628 #, c-format
2629 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
2630 msgstr ""
2631
2632 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:299
2633 #, c-format
2634 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
2635 msgstr ""
2636
2637 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:299
2638 #, c-format
2639 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
2640 msgstr ""
2641
2642 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:300
2643 #, c-format
2644 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
2645 msgstr ""
2646
2647 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:301
2648 #, c-format
2649 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:301
2653 #, c-format
2654 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:302
2658 #, c-format
2659 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
2660 msgstr ""
2661
2662 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:303
2663 #, c-format
2664 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Golem%s%s"
2665 msgstr ""
2666
2667 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:304
2668 #, c-format
2669 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Golem%s%s"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:305
2673 #, c-format
2674 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Golem%s%s"
2675 msgstr ""
2676
2677 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:306
2678 #, c-format
2679 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
2680 msgstr ""
2681
2682 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:307
2683 #, c-format
2684 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
2685 msgstr ""
2686
2687 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:308
2688 #, c-format
2689 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
2690 msgstr ""
2691
2692 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:309
2693 #, c-format
2694 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
2695 msgstr ""
2696
2697 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:310
2698 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:312
2699 #, c-format
2700 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
2701 msgstr ""
2702
2703 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
2704 #, c-format
2705 msgid ""
2706 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
2710 #, c-format
2711 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
2712 msgstr ""
2713
2714 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:313
2715 #, c-format
2716 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
2717 msgstr ""
2718
2719 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:313
2720 #, c-format
2721 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:314
2725 #, c-format
2726 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
2727 msgstr ""
2728
2729 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:315
2730 #, c-format
2731 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
2732 msgstr ""
2733
2734 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:315
2735 #, c-format
2736 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
2737 msgstr ""
2738
2739 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:316
2740 #, c-format
2741 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:317
2745 #, c-format
2746 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
2747 msgstr ""
2748
2749 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:318
2750 #, c-format
2751 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
2752 msgstr ""
2753
2754 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:319
2755 #, c-format
2756 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:320
2760 #, c-format
2761 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
2762 msgstr ""
2763
2764 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:321
2765 #, c-format
2766 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
2767 msgstr ""
2768
2769 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:322
2770 #, c-format
2771 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
2772 msgstr ""
2773
2774 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:323
2775 #, c-format
2776 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
2777 msgstr ""
2778
2779 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:324
2780 #, c-format
2781 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
2782 msgstr ""
2783
2784 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:325
2785 #, c-format
2786 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
2787 msgstr ""
2788
2789 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:326
2790 #, c-format
2791 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:327
2795 #, c-format
2796 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:328
2800 #, c-format
2801 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
2802 msgstr ""
2803
2804 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:329
2805 #, c-format
2806 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
2807 msgstr ""
2808
2809 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:330
2810 #, c-format
2811 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:331
2815 #, c-format
2816 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:332
2820 #, c-format
2821 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
2822 msgstr ""
2823
2824 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:333
2825 #, c-format
2826 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:334
2830 #, c-format
2831 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:335
2835 #, c-format
2836 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
2837 msgstr ""
2838
2839 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:336
2840 #, c-format
2841 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:337
2845 #, c-format
2846 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
2847 msgstr ""
2848
2849 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:338
2850 #, c-format
2851 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
2852 msgstr ""
2853
2854 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:339
2855 #, c-format
2856 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
2857 msgstr ""
2858
2859 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:340
2860 #, c-format
2861 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
2862 msgstr ""
2863
2864 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:341
2865 #, c-format
2866 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
2867 msgstr ""
2868
2869 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:342
2870 #, c-format
2871 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
2872 msgstr ""
2873
2874 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:343
2875 #, c-format
2876 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
2877 msgstr ""
2878
2879 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:346
2880 #, c-format
2881 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:348
2885 #, c-format
2886 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s %s every %s seconds)"
2887 msgstr ""
2888
2889 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:350
2890 #, c-format
2891 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:351
2895 #, c-format
2896 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
2897 msgstr ""
2898
2899 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:352
2900 #, c-format
2901 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:353
2905 #, c-format
2906 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:354
2910 #, c-format
2911 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s seconds"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:355
2915 #, c-format
2916 msgid "^BG%s^K1 froze themself"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:357
2920 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:672
2921 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
2922 msgstr ""
2923
2924 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:358
2925 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:673
2926 #, c-format
2927 msgid "^BG%s^BG wins the round"
2928 msgstr ""
2929
2930 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:359
2931 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:535
2932 msgid "^BGRound tied"
2933 msgstr ""
2934
2935 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:360
2936 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:536
2937 msgid "^BGRound over, there's no winner"
2938 msgstr ""
2939
2940 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:362
2941 #, c-format
2942 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:364
2946 #, c-format
2947 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:365
2951 #, c-format
2952 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:366
2956 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:680
2957 #, c-format
2958 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
2959 msgstr ""
2960
2961 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:367
2962 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:681
2963 #, c-format
2964 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:369
2968 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:684
2969 #, c-format
2970 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
2971 msgstr ""
2972
2973 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:370
2974 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:685
2975 #, c-format
2976 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:371
2980 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:686
2981 #, c-format
2982 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
2983 msgstr ""
2984
2985 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:372
2986 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:687
2987 #, c-format
2988 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
2989 msgstr ""
2990
2991 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:373
2992 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:688
2993 #, c-format
2994 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
2995 msgstr ""
2996
2997 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:374
2998 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:689
2999 #, c-format
3000 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:376
3004 #, c-format
3005 msgid "^BG%s^BG is connecting..."
3006 msgstr ""
3007
3008 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:377
3009 #, c-format
3010 msgid "^BG%s^F3 connected"
3011 msgstr ""
3012
3013 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:378
3014 #, c-format
3015 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
3016 msgstr ""
3017
3018 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:379
3019 #, c-format
3020 msgid "^BG%s^F3 is now playing on the ^TC^TT team"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:381
3024 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:694
3025 #, c-format
3026 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:382
3030 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:695
3031 #, c-format
3032 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
3033 msgstr ""
3034
3035 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:384
3036 #, c-format
3037 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
3038 msgstr ""
3039
3040 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:385
3041 #, c-format
3042 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
3043 msgstr ""
3044
3045 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:386
3046 #, c-format
3047 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
3048 msgstr ""
3049
3050 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:387
3051 #, c-format
3052 msgid "^BG%s^BG pushed %s^BG causing the ^TC^TT Key ^BGdestruction"
3053 msgstr ""
3054
3055 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:388
3056 #, c-format
3057 msgid "^BG%s^BG destroyed the ^TC^TT Key"
3058 msgstr ""
3059
3060 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:389
3061 #, c-format
3062 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
3063 msgstr ""
3064
3065 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:391
3066 #, c-format
3067 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:392
3071 #, c-format
3072 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
3073 msgstr ""
3074
3075 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:394
3076 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:396
3080 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG team held the ball for too long"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:398
3084 #, c-format
3085 msgid "^BG%s^BG captured %s^BG control point"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:399
3089 #, c-format
3090 msgid "^BG%s^BG captured a control point"
3091 msgstr ""
3092
3093 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:400
3094 #, c-format
3095 msgid "^TC^TT^BG team %s^BG control point has been destroyed by %s"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:401
3099 #, c-format
3100 msgid "^TC^TT^BG team control point has been destroyed by %s"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:402
3104 msgid "^TC^TT^BG generator has been destroyed"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:403
3108 msgid "^TC^TT^BG generator spontaneously combusted due to overtime!"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:405
3112 #, c-format
3113 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
3114 msgstr ""
3115
3116 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:406
3117 #, c-format
3118 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:407
3122 #, c-format
3123 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
3124 msgstr ""
3125
3126 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:408
3127 #, c-format
3128 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
3129 msgstr ""
3130
3131 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:410
3132 #, c-format
3133 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
3134 msgstr ""
3135
3136 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:411
3137 #, c-format
3138 msgid "^BG%s^F3 was kicked after idling for %s seconds"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:412
3142 #, c-format
3143 msgid "^BG%s^F3 was moved to^BG spectators^F3 after idling for %s seconds"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:413
3147 msgid ""
3148 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
3149 "spectators aren't allowed at the moment."
3150 msgstr ""
3151
3152 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:414
3153 #, c-format
3154 msgid "^BG%s^F3 was kicked for excessive teamkilling"
3155 msgstr ""
3156
3157 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:415
3158 #, c-format
3159 msgid "^BG%s^F3 is now^BG spectating"
3160 msgstr ""
3161
3162 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:417
3163 #, c-format
3164 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
3165 msgstr ""
3166
3167 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:418
3168 #, c-format
3169 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:419
3173 #, c-format
3174 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:420
3178 #, c-format
3179 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
3180 msgstr ""
3181
3182 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:421
3183 #, c-format
3184 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
3185 msgstr ""
3186
3187 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:422
3188 #, c-format
3189 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
3190 msgstr ""
3191
3192 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:423
3193 #, c-format
3194 msgid ""
3195 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
3196 "and will be lost."
3197 msgstr ""
3198
3199 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:424
3200 #, c-format
3201 msgid ""
3202 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but is anonymous and will be "
3203 "lost."
3204 msgstr ""
3205
3206 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:425
3207 #, c-format
3208 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
3209 msgstr ""
3210
3211 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:427
3212 #, c-format
3213 msgid ""
3214 "^F4You have been invited by ^BG%s^F4 to join their game of ^F2%s^F4 "
3215 "(^F1%s^F4)"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:429
3219 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
3220 msgstr ""
3221
3222 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:431
3223 #, c-format
3224 msgid ""
3225 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
3226 "kicked, because spectating isn't allowed at this time!"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:433
3230 #, c-format
3231 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
3232 msgstr "^BG%s^K1 ha agafat una Superarma"
3233
3234 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:435
3235 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
3236 msgstr ""
3237
3238 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:436
3239 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:438
3243 #, c-format
3244 msgid ""
3245 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
3246 "^F2Xonotic %s"
3247 msgstr ""
3248
3249 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:439
3250 #, c-format
3251 msgid ""
3252 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
3253 msgstr ""
3254
3255 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:440
3256 #, c-format
3257 msgid ""
3258 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
3259 "the update from ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
3260 msgstr ""
3261
3262 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:442
3263 #, c-format
3264 msgid ""
3265 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
3266 msgstr ""
3267
3268 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:443
3269 #, c-format
3270 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
3271 msgstr ""
3272
3273 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:444
3274 #, c-format
3275 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
3276 msgstr ""
3277
3278 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:445
3279 #, c-format
3280 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Arc bolts%s%s"
3281 msgstr ""
3282
3283 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:446
3284 #, c-format
3285 msgid "^BG%s^K1 played with Arc bolts%s%s"
3286 msgstr ""
3287
3288 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:447
3289 #, c-format
3290 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:448
3294 #, c-format
3295 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
3296 msgstr ""
3297
3298 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:449
3299 #, c-format
3300 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
3301 msgstr ""
3302
3303 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:450
3304 #, c-format
3305 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
3306 msgstr ""
3307
3308 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:451
3309 #, c-format
3310 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
3311 msgstr ""
3312
3313 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:452
3314 #, c-format
3315 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's rocket%s%s"
3316 msgstr ""
3317
3318 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:453
3319 #, c-format
3320 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
3321 msgstr ""
3322
3323 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:454
3324 #, c-format
3325 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:455
3329 #, c-format
3330 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:456
3334 #, c-format
3335 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:457
3339 #, c-format
3340 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
3341 msgstr ""
3342
3343 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:458
3344 #, c-format
3345 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:459
3349 #, c-format
3350 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
3351 msgstr ""
3352
3353 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:460
3354 #, c-format
3355 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
3356 msgstr ""
3357
3358 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:461
3359 #, c-format
3360 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
3361 msgstr ""
3362
3363 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:462
3364 #, c-format
3365 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
3366 msgstr ""
3367
3368 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:463
3369 #, c-format
3370 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
3371 msgstr ""
3372
3373 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:464
3374 #, c-format
3375 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
3376 msgstr ""
3377
3378 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:465
3379 #, c-format
3380 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:466
3384 #, c-format
3385 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:467
3389 #, c-format
3390 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
3391 msgstr ""
3392
3393 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:468
3394 #, c-format
3395 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
3396 msgstr ""
3397
3398 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:469
3399 #, c-format
3400 msgid ""
3401 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
3402 msgstr ""
3403
3404 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:470
3405 #, c-format
3406 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
3407 msgstr ""
3408
3409 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:471
3410 #, c-format
3411 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:472
3415 #, c-format
3416 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:473
3420 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:779
3421 #, c-format
3422 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
3423 msgstr ""
3424
3425 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:474
3426 #, c-format
3427 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
3428 msgstr ""
3429
3430 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:475
3431 #, c-format
3432 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:476
3436 #, c-format
3437 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:477
3441 #, c-format
3442 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3443 msgstr ""
3444
3445 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:478
3446 #, c-format
3447 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
3448 msgstr ""
3449
3450 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:479
3451 #, c-format
3452 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
3453 msgstr ""
3454
3455 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:480
3456 #, c-format
3457 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Overkill Heavy Machine Gun%s%s"
3458 msgstr ""
3459
3460 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:481
3461 #, c-format
3462 msgid ""
3463 "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Overkill Heavy Machine Gun%s%s"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:482
3467 #, c-format
3468 msgid ""
3469 "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Overkill Machine Gun%s%s"
3470 msgstr ""
3471
3472 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:483
3473 #, c-format
3474 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Overkill Nex%s%s"
3475 msgstr ""
3476
3477 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:484
3478 #, c-format
3479 msgid ""
3480 "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Overkill Rocket Propelled Chainsaw"
3481 "%s%s"
3482 msgstr ""
3483
3484 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:485
3485 #, c-format
3486 msgid ""
3487 "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3488 msgstr ""
3489
3490 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:486
3491 #, c-format
3492 msgid ""
3493 "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3494 msgstr ""
3495
3496 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:487
3497 #, c-format
3498 msgid ""
3499 "^BG%s^K1 blew themself up with their Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:489
3503 #, c-format
3504 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Overkill Shotgun%s%s"
3505 msgstr ""
3506
3507 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:490
3508 #, c-format
3509 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
3510 msgstr ""
3511
3512 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:491
3513 #, c-format
3514 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3515 msgstr ""
3516
3517 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:492
3518 #, c-format
3519 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3520 msgstr ""
3521
3522 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:493
3523 #, c-format
3524 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
3525 msgstr ""
3526
3527 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:494
3528 #, c-format
3529 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
3530 msgstr ""
3531
3532 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:495
3533 #, c-format
3534 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:496
3538 #, c-format
3539 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
3540 msgstr ""
3541
3542 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:497
3543 #, c-format
3544 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:498
3548 #, c-format
3549 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
3550 msgstr ""
3551
3552 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:499
3553 #, c-format
3554 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
3555 msgstr ""
3556
3557 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:500
3558 #, c-format
3559 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
3560 msgstr ""
3561
3562 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:501
3563 #, c-format
3564 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
3565 msgstr ""
3566
3567 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:502
3568 #, c-format
3569 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
3570 msgstr ""
3571
3572 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:503
3573 #, c-format
3574 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
3575 msgstr ""
3576
3577 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:504
3578 #, c-format
3579 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
3580 msgstr ""
3581
3582 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:505
3583 #, c-format
3584 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
3585 msgstr ""
3586
3587 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:524
3588 msgid "^F4You are now alone!"
3589 msgstr ""
3590
3591 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:526
3592 msgid "^BGYou are attacking!"
3593 msgstr ""
3594
3595 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:527
3596 msgid "^BGYou are defending!"
3597 msgstr ""
3598
3599 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:528
3600 #, c-format
3601 msgid "^BGObjective destroyed in ^F4%s^BG!"
3602 msgstr ""
3603
3604 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:530
3605 msgid "^BGBegin!"
3606 msgstr ""
3607
3608 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:531
3609 msgid "^BGGame starts in"
3610 msgstr ""
3611
3612 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:532
3613 #, c-format
3614 msgid "^BGRound %s starts in"
3615 msgstr ""
3616
3617 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:533
3618 msgid "^F4Round cannot start"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:538
3622 msgid "^F2Don't camp!"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:542
3626 msgid ""
3627 "^BGYou are now free.\n"
3628 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
3629 "^BGif you think you will succeed."
3630 msgstr ""
3631
3632 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:543
3633 msgid "^BGThis flag is currently inactive"
3634 msgstr ""
3635
3636 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:544
3637 msgid ""
3638 "^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag(s)\n"
3639 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
3640 "^BGMake some defensive scores before trying again."
3641 msgstr ""
3642
3643 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:545
3644 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
3645 msgstr ""
3646
3647 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:546
3648 msgid "^BGYou captured the flag!"
3649 msgstr ""
3650
3651 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:547
3652 #, c-format
3653 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
3654 msgstr ""
3655
3656 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:548
3657 #, c-format
3658 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3659 msgstr ""
3660
3661 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:549
3662 #, c-format
3663 msgid "^BG%s^BG passed the flag to %s"
3664 msgstr ""
3665
3666 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:550
3667 #, c-format
3668 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:551
3672 #, c-format
3673 msgid "^BGYou received the flag from %s"
3674 msgstr ""
3675
3676 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:552
3677 #, c-format
3678 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to receive the flag from %s^BG"
3679 msgstr ""
3680
3681 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:553
3682 #, c-format
3683 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
3684 msgstr ""
3685
3686 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:554
3687 #, c-format
3688 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:555
3692 #, c-format
3693 msgid "^BGYou passed the flag to %s"
3694 msgstr ""
3695
3696 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:556
3697 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:557
3701 msgid "^BGYou got the flag!"
3702 msgstr ""
3703
3704 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:558
3705 #, c-format
3706 msgid "^BGYou got your %steam^BG's flag, return it!"
3707 msgstr ""
3708
3709 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:559
3710 #, c-format
3711 msgid "^BGYou got the %senemy^BG's flag, return it!"
3712 msgstr ""
3713
3714 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:560
3715 #, c-format
3716 msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:561
3720 #, c-format
3721 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
3722 msgstr ""
3723
3724 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:562
3725 #, c-format
3726 msgid "^BGThe %senemy^BG got the flag! Retrieve it!"
3727 msgstr ""
3728
3729 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:563
3730 #, c-format
3731 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got the flag! Retrieve it!"
3732 msgstr ""
3733
3734 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:564
3735 #, c-format
3736 msgid "^BGThe %senemy^BG got their flag! Retrieve it!"
3737 msgstr ""
3738
3739 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:565
3740 #, c-format
3741 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got their flag! Retrieve it!"
3742 msgstr ""
3743
3744 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:566
3745 #, c-format
3746 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3747 msgstr ""
3748
3749 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:567
3750 #, c-format
3751 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3752 msgstr ""
3753
3754 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:568
3755 #, c-format
3756 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
3757 msgstr ""
3758
3759 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:569
3760 #, c-format
3761 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
3762 msgstr ""
3763
3764 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:570
3765 msgid "^BGEnemies can now see you on radar!"
3766 msgstr ""
3767
3768 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:571
3769 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:572
3773 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
3774 msgstr ""
3775
3776 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:573
3777 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
3778 msgstr ""
3779
3780 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:577
3781 #, c-format
3782 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
3783 msgstr ""
3784
3785 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:578
3786 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:587
3787 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:596
3788 #, c-format
3789 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:579
3793 #, c-format
3794 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:580
3798 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:589
3799 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:598
3800 #, c-format
3801 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
3802 msgstr ""
3803
3804 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:586
3805 #, c-format
3806 msgid "^K3%sYou burned ^BG%s"
3807 msgstr ""
3808
3809 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:588
3810 #, c-format
3811 msgid "^K1%sYou were burned by ^BG%s"
3812 msgstr ""
3813
3814 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:595
3815 #, c-format
3816 msgid "^K3%sYou froze ^BG%s"
3817 msgstr ""
3818
3819 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:597
3820 #, c-format
3821 msgid "^K1%sYou were frozen by ^BG%s"
3822 msgstr ""
3823
3824 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:604
3825 #, c-format
3826 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:605
3830 #, c-format
3831 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:606
3835 #, c-format
3836 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
3837 msgstr ""
3838
3839 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:607
3840 #, c-format
3841 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:613
3845 #, c-format
3846 msgid "^BGPress ^F2%s^BG again to toss the nade!"
3847 msgstr ""
3848
3849 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:614
3850 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
3851 msgstr ""
3852
3853 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:616
3854 #, c-format
3855 msgid ""
3856 "^BGYou have been moved into a different team\n"
3857 "You are now on: %s"
3858 msgstr ""
3859
3860 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:617
3861 msgid "^K1You were punished for attacking your team mates!"
3862 msgstr ""
3863
3864 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:618
3865 msgid "^K1Die camper!"
3866 msgstr ""
3867
3868 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:618
3869 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
3870 msgstr ""
3871
3872 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:619
3873 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
3874 msgstr ""
3875
3876 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:620
3877 #, c-format
3878 msgid "^K1You were %s"
3879 msgstr ""
3880
3881 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:621
3882 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
3883 msgstr ""
3884
3885 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:622
3886 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
3887 msgstr ""
3888
3889 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:623
3890 msgid "^K1You felt a little too hot!"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:623
3894 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
3895 msgstr ""
3896
3897 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:624
3898 msgid "^K1You fragged yourself!"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:624
3902 msgid "^K1You need to be more careful!"
3903 msgstr ""
3904
3905 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:625
3906 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
3907 msgstr ""
3908
3909 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:626
3910 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
3911 msgstr ""
3912
3913 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:626
3914 msgid "^K1You were killed by a monster!"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:627
3918 msgid "^K1Tastes like chicken!"
3919 msgstr ""
3920
3921 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:627
3922 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
3923 msgstr ""
3924
3925 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:628
3926 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
3927 msgstr ""
3928
3929 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:629
3930 msgid "^K1You felt a little chilly!"
3931 msgstr ""
3932
3933 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:629
3934 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
3935 msgstr ""
3936
3937 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:630
3938 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
3939 msgstr ""
3940
3941 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
3942 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
3943 msgstr ""
3944
3945 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
3946 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
3947 msgstr ""
3948
3949 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:632
3950 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
3951 msgstr ""
3952
3953 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:632
3954 msgid "^K1You need to preserve your health"
3955 msgstr ""
3956
3957 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:633
3958 msgid "^K1You became a shooting star!"
3959 msgstr ""
3960
3961 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:634
3962 msgid "^K1You melted away in slime!"
3963 msgstr ""
3964
3965 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:635
3966 msgid "^K1You committed suicide!"
3967 msgstr ""
3968
3969 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:635
3970 msgid "^K1You ended it all!"
3971 msgstr ""
3972
3973 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:636
3974 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:637
3978 #, c-format
3979 msgid "^BGYou are now on: %s"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:638
3983 msgid "^K1You died in an accident!"
3984 msgstr ""
3985
3986 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:639
3987 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:639
3991 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
3992 msgstr ""
3993
3994 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
3995 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
3996 msgstr ""
3997
3998 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
3999 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
4000 msgstr ""
4001
4002 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:641
4003 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
4004 msgstr ""
4005
4006 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:641
4007 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
4008 msgstr ""
4009
4010 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:642
4011 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
4012 msgstr ""
4013
4014 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:643
4015 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
4016 msgstr ""
4017
4018 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
4019 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
4020 msgstr ""
4021
4022 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:645
4023 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
4024 msgstr ""
4025
4026 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:646
4027 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
4028 msgstr ""
4029
4030 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:647
4031 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
4032 msgstr ""
4033
4034 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:648
4035 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
4036 msgstr ""
4037
4038 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:649
4039 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
4040 msgstr ""
4041
4042 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:650
4043 msgid "^K1Watch your step!"
4044 msgstr ""
4045
4046 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
4047 #, c-format
4048 msgid "^K1Traitor! You betrayed team mate ^BG%s"
4049 msgstr ""
4050
4051 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
4052 #, c-format
4053 msgid "^K1Traitor! You team killed ^BG%s"
4054 msgstr ""
4055
4056 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:653