5cb65bda059473eb50ac3bd3562e272d3559de5e
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.ca.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # LegendGuard, 2020
7 # LegendGuard, 2020-2021
8 # Roi Asher Gerszkoviez <gerszkoviez@gmail.com>, 2017
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2022-06-05 07:22+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2013-09-12 16:53+0000\n"
15 "Last-Translator: Roi Asher Gerszkoviez <gerszkoviez@gmail.com>, 2017\n"
16 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/team-xonotic/xonotic/"
17 "language/ca/)\n"
18 "Language: ca\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
23
24 #: qcsrc/client/announcer.qc:45
25 msgid "vs"
26 msgstr ""
27
28 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:80
29 #, c-format
30 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)"
31 msgstr "^2Exportat amb èxit a %s! (Nota: Està guardat en data/data/)"
32
33 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:84
34 #, c-format
35 msgid "^1Couldn't write to %s"
36 msgstr "^1No s'ha pogut escriure a %s"
37
38 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:197
39 #, c-format
40 msgid "Title at %s"
41 msgstr ""
42
43 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:202
44 #, c-format
45 msgid "^3Countdown message at time %s, seconds left: ^COUNT"
46 msgstr "^3Missatge de compte enrere a l'hora %s, segons restants: ^COUNT"
47
48 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:204
49 #, c-format
50 msgid ""
51 "^1Multiline message at time %s that\n"
52 "^BOLDlasts longer than normal"
53 msgstr ""
54
55 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:206
56 #, c-format
57 msgid "Message at time %s"
58 msgstr "Missatge a l’hora %s"
59
60 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:211
61 msgid "Generic message"
62 msgstr "Missatge genèric"
63
64 #: qcsrc/client/hud/panel/chat.qc:165
65 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
66 msgstr "^3Jugador^7: Això és l'àrea del xat."
67
68 #: qcsrc/client/hud/panel/engineinfo.qc:75
69 #, c-format
70 msgid "FPS: %.*f"
71 msgstr "FPS: %.*f"
72
73 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:92
74 msgid "^1Observing"
75 msgstr "^1Observant"
76
77 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:94
78 #, c-format
79 msgid "^1Spectating: ^7%s"
80 msgstr "^1Espectant: ^7%s"
81
82 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:105
83 #, c-format
84 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
85 msgstr "^1Premeu ^3%s^1 per a observar"
86
87 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:105
88 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:47
89 msgid "primary fire"
90 msgstr "tret primari"
91
92 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:107
93 #, c-format
94 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
95 msgstr "^1Premeu ^3%s^1 o ^3%s^1 per al jugador següent o anterior"
96
97 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:107
98 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:111
99 msgid "next weapon"
100 msgstr "següent arma"
101
102 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:107
103 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:111
104 msgid "previous weapon"
105 msgstr "anterior arma"
106
107 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:111
108 #, c-format
109 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
110 msgstr "^1Utilitzeu ^3%s^1 o ^3%s^1 per canviar la velocitat"
111
112 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:113
113 #, c-format
114 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe, ^3%s^1 to change camera mode"
115 msgstr "^1Premeu ^3%s^1 per a observar, ^3%s^1 per canviar el mode de càmera"
116
117 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:113
118 #: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:171
119 msgid "drop weapon"
120 msgstr "amollar arma"
121
122 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:113
123 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:48
124 msgid "secondary fire"
125 msgstr "tret secundari"
126
127 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:116
128 #, c-format
129 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
130 msgstr "^1Prem ^3%s^1 per a informació del mode de joc"
131
132 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:116
133 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:103
134 msgid "server info"
135 msgstr "informació del servidor"
136
137 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:128
138 #, c-format
139 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
140 msgstr "^1Prem ^3%s^1 per a unir-te"
141
142 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:128 qcsrc/client/main.qc:1379
143 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:429
144 msgid "jump"
145 msgstr "saltar"
146
147 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:137
148 #, c-format
149 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
150 msgstr "^1El joc comença en ^3%d^1 segons"
151
152 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:143
153 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
154 msgstr "^2Actualment en etapa d'^1escalfament^2!"
155
156 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:158
157 #, c-format
158 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
159 msgstr "%sPrem ^3%s%s per acabar l'escalfament"
160
161 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:158
162 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:160
163 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:173
164 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:99
165 msgid "ready"
166 msgstr "preparat"
167
168 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:160
169 #, c-format
170 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
171 msgstr "%sPrem ^3%s%s quan estiguis llest"
172
173 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:165
174 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
175 msgstr ""
176 "^2Esperant a que els altres estiguin llestos per acabar l'escalfament..."
177
178 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:167
179 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
180 msgstr "^2Esperant a que els altres estiguin llestos..."
181
182 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:173
183 #, c-format
184 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
185 msgstr "^2Prem ^3%s^2 per acabar l'escalfament"
186
187 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:194
188 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
189 msgstr "Els números d'equip estan desequilibrats!"
190
191 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:197
192 #, c-format
193 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
194 msgstr " Prem ^3%s%s per ajustar"
195
196 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:197
197 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:114
198 msgid "team menu"
199 msgstr "menú d'equip"
200
201 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:207
202 msgid "^1Spectating this player:"
203 msgstr "^1Espectant a aquest jugador:"
204
205 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:207
206 msgid "^1Spectating you:"
207 msgstr "^1Espectant-te a tu:"
208
209 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:223
210 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
211 msgstr "^7Prem ^3ESC ^7per veure les opcions de HUD."
212
213 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:224
214 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
215 msgstr "^3Doble clic ^7en un panell per a opcions específiques del panell."
216
217 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:225
218 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
219 msgstr "^3CTRL ^7per desactivar la prova de col·lisions, ^3SHIFT ^7i"
220
221 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:226
222 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
223 msgstr "^3ALT ^7+ ^3TECLES DE DIRECCIÓ ^7per ajustaments fins."
224
225 #: qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:145 qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:146
226 #: qcsrc/client/hud/panel/score.qc:66
227 #, c-format
228 msgid "Player %d"
229 msgstr "Jugador %d"
230
231 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:608
232 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:610
233 #, c-format
234 msgid "Submenu%d"
235 msgstr "Submenú%d"
236
237 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:615
238 #, c-format
239 msgid "Command%d"
240 msgstr "Ordre%d"
241
242 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:641
243 msgid "Continue..."
244 msgstr "Continuar..."
245
246 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:799
247 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:806
248 msgid "Chat"
249 msgstr "Xat"
250
251 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:800
252 msgid "QMCMD^Send public message to"
253 msgstr "QMCMD^Enviar missatge públic a"
254
255 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:801
256 msgid "QMCMD^:-) / nice one"
257 msgstr "QMCMD^:-) / bona"
258
259 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:801
260 msgid "QMCMD^nice one"
261 msgstr "QMCMD^bona"
262
263 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:802
264 msgid "QMCMD^good game"
265 msgstr "QMCMD^ben jugat"
266
267 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:803
268 msgid "QMCMD^hi / good luck"
269 msgstr "QMCMD^hola / bona sort"
270
271 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:803
272 msgid "QMCMD^hi / good luck and have fun"
273 msgstr "QMCMD^hola / bona sort i diverteix"
274
275 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
276 msgid "QMCMD^Send in English"
277 msgstr "QMCMD^Enviar en anglès"
278
279 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:810
280 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:826
281 msgid "QMCMD^Team chat"
282 msgstr "QMCMD^Xat de l'equip"
283
284 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:811
285 msgid "QMCMD^strength soon"
286 msgstr "QMCMD^la força apareixerà aviat"
287
288 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:812
289 msgid "QMCMD^free item %x^7 (l:%y^7)"
290 msgstr "QMCMD^objecte gratuït %x^7 (l:%y^7)"
291
292 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:812
293 msgid "QMCMD^free item, icon"
294 msgstr "QMCMD^objecte gratuït, icona"
295
296 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:813
297 msgid "QMCMD^took item (l:%l^7)"
298 msgstr "QMCMD^va prendre l'objecte (l:% l ^ 7)"
299
300 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:813
301 msgid "QMCMD^took item, icon"
302 msgstr "QMCMD^va prendre l'objecte, icona"
303
304 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:814
305 msgid "QMCMD^negative"
306 msgstr "QMCMD^negatiu"
307
308 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:815
309 msgid "QMCMD^positive"
310 msgstr "QMCMD^positiu"
311
312 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:816
313 msgid "QMCMD^need help (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
314 msgstr "QMCMD^necessito ajuda (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
315
316 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:816
317 msgid "QMCMD^need help, icon"
318 msgstr "QMCMD^necessito ajuda, icona"
319
320 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:817
321 msgid "QMCMD^enemy seen (l:%y^7)"
322 msgstr "QMCMD^enemic vist (l:%y^7)"
323
324 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:817
325 msgid "QMCMD^enemy seen, icon"
326 msgstr "QMCMD^enemic vist, icona"
327
328 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:818
329 msgid "QMCMD^flag seen (l:%y^7)"
330 msgstr "QMCMD^bandera vista (l:%y^7)"
331
332 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:818
333 msgid "QMCMD^flag seen, icon"
334 msgstr "QMCMD^bandera vista, icona"
335
336 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:819
337 msgid "QMCMD^defending (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
338 msgstr "QMCMD^defensant (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
339
340 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:819
341 msgid "QMCMD^defending, icon"
342 msgstr "QMCMD^defensant, icona"
343
344 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:820
345 msgid "QMCMD^roaming (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
346 msgstr "QMCMD^movent-me (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
347
348 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:820
349 msgid "QMCMD^roaming, icon"
350 msgstr "QMCMD^movent-me, icona"
351
352 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:821
353 msgid "QMCMD^attacking (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
354 msgstr "QMCMD^atacant (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
355
356 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:821
357 msgid "QMCMD^attacking, icon"
358 msgstr "QMCMD^atacant, icona"
359
360 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:822
361 msgid "QMCMD^killed flagcarrier (l:%y^7)"
362 msgstr "QMCMD^el portador de la bandera ha estat assassinat (l:%y^7)"
363
364 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:822
365 msgid "QMCMD^killed flagcarrier, icon"
366 msgstr "QMCMD^el portador de la bandera ha estat assassinat, icona"
367
368 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:823
369 #, c-format
370 msgid "QMCMD^dropped flag (l:%d^7)"
371 msgstr "QMCMD^bandera tirada (l:%d^7)"
372
373 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:823
374 msgid "QMCMD^dropped flag, icon"
375 msgstr "QMCMD^bandera tirada, icona"
376
377 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:824
378 msgid "QMCMD^drop weapon, icon"
379 msgstr "QMCMD^tirar arma, icona"
380
381 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:824
382 msgid "QMCMD^dropped weapon %w^7 (l:%l^7)"
383 msgstr "QMCMD^arma tirada %w^7 (l:%l^7)"
384
385 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:825
386 msgid "QMCMD^drop flag/key, icon"
387 msgstr "QMCMD^tirar bandera/clau, icona"
388
389 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:825
390 msgid "QMCMD^dropped flag/key %w^7 (l:%l^7)"
391 msgstr "QMCMD^bandera/clau tirada %w^7 (l:%l^7)"
392
393 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:829
394 msgid "QMCMD^Send private message to"
395 msgstr "QMCMD^Enviar missatge privat a"
396
397 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:831
398 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:861
399 msgid "QMCMD^Settings"
400 msgstr "QMCMD^Ajustaments"
401
402 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:832
403 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:839
404 msgid "QMCMD^View/HUD settings"
405 msgstr "QMCMD^Ajustaments de Vista/HUD"
406
407 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:833
408 msgid "QMCMD^3rd person view"
409 msgstr "QMCMD^Vista en 3ª persona"
410
411 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:834
412 msgid "QMCMD^Player models like mine"
413 msgstr "QMCMD^Models de el jugador com el meu"
414
415 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:835
416 msgid "QMCMD^Names above players"
417 msgstr "QMCMD^Noms per sobre dels jugadors"
418
419 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:836
420 msgid "QMCMD^Crosshair per weapon"
421 msgstr "QMCMD^Punt de mira per arma"
422
423 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:837
424 msgid "QMCMD^FPS"
425 msgstr "QMCMD^FPS"
426
427 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:838
428 msgid "QMCMD^Net graph"
429 msgstr "QMCMD^Gràfic de xarxa"
430
431 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:841
432 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:844
433 msgid "QMCMD^Sound settings"
434 msgstr "QMCMD^Ajustaments de so"
435
436 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:842
437 msgid "QMCMD^Hit sound"
438 msgstr "QMCMD^So dels cops"
439
440 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:843
441 msgid "QMCMD^Chat sound"
442 msgstr "QMCMD^So del xat"
443
444 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:848
445 msgid "QMCMD^Change spectator camera"
446 msgstr "QMCMD^Canviar càmera d'espectador"
447
448 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:853
449 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:857
450 msgid "QMCMD^Observer camera"
451 msgstr "QMCMD^Càmera d'observador"
452
453 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:854
454 msgid "QMCMD^Increase speed"
455 msgstr "QMCMD^Incrementar velocitat"
456
457 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:855
458 msgid "QMCMD^Decrease speed"
459 msgstr "QMCMD^Reduir velocitat"
460
461 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:856
462 msgid "QMCMD^Wall collision"
463 msgstr "QMCMD^Col·lisió del mur"
464
465 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:860
466 msgid "QMCMD^Fullscreen"
467 msgstr "QMCMD^Pantalla completa"
468
469 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:863
470 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:873
471 msgid "QMCMD^Call a vote"
472 msgstr "QMCMD^Demanar vot"
473
474 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:864
475 msgid "QMCMD^Restart the map"
476 msgstr "QMCMD^Reiniciar el mapa"
477
478 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:865
479 msgid "QMCMD^End match"
480 msgstr "QMCMD^Acabar partida"
481
482 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:868
483 msgid "QMCMD^Reduce match time"
484 msgstr "QMCMD^Reduir temps de partida"
485
486 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:869
487 msgid "QMCMD^Extend match time"
488 msgstr "QMCMD^Estendre temps de partida"
489
490 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:872
491 msgid "QMCMD^Shuffle teams"
492 msgstr "QMCMD^Barrejar equips"
493
494 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:877
495 msgid "QMCMD^Spectate a player"
496 msgstr "QMCMD^Espectar a un jugador"
497
498 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:56
499 #, c-format
500 msgid " (-%dL)"
501 msgstr " (-%dL)"
502
503 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:61
504 #, c-format
505 msgid " (+%dL)"
506 msgstr " (+%dL)"
507
508 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:80
509 msgid "Start line"
510 msgstr "Línia de sortida"
511
512 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:82
513 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:86
514 msgid "Finish line"
515 msgstr "Línia de meta"
516
517 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:84
518 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:153
519 #, c-format
520 msgid "Intermediate %d"
521 msgstr "Intermedi %d"
522
523 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:156
524 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:203
525 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:264
526 #, c-format
527 msgid "PENALTY: %.1f (%s)"
528 msgstr "SANCIÓ: %.1f (%s)"
529
530 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:156 qcsrc/client/main.qc:1211
531 msgid "missing a checkpoint"
532 msgstr "falta un punt de control"
533
534 #: qcsrc/client/hud/panel/radar.qc:349
535 msgid "Click to select teleport destination"
536 msgstr "Fes clic per seleccionar la destinació de teletransport"
537
538 #: qcsrc/client/hud/panel/radar.qc:353
539 msgid "Click to select spawn location"
540 msgstr "Fes clic per seleccionar el lloc de reaparició"
541
542 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:120
543 msgid "Number of ball carrier kills"
544 msgstr "Nombre d'assassinats de portador de pilota"
545
546 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:120
547 msgid "SCO^bckills"
548 msgstr "assassi.p.pi"
549
550 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:121
551 msgid "SCO^bctime"
552 msgstr "temps p.pi"
553
554 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:121
555 msgid "Total amount of time holding the ball in Keepaway"
556 msgstr "Temps total retenint la pilota al Keepaway"
557
558 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:122
559 msgid "How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was captured"
560 msgstr ""
561 "Freqüència amb la qual una bandera (CTF) o clau (KeyHunt) ha estat capturada"
562
563 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:122
564 msgid "SCO^caps"
565 msgstr "captures"
566
567 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:123
568 msgid "SCO^captime"
569 msgstr "temps de captura"
570
571 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:123
572 msgid "Time of fastest capture (CTF)"
573 msgstr "Temps de la captura més ràpida (CTF)"
574
575 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:124
576 msgid "Number of deaths"
577 msgstr "Nombre de morts"
578
579 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:124
580 msgid "SCO^deaths"
581 msgstr "morts"
582
583 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:125
584 msgid "Number of keys destroyed by pushing them into void"
585 msgstr "Nombre de claus destruïdes sent llançades al buit"
586
587 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:125
588 msgid "SCO^destroyed"
589 msgstr "destruït"
590
591 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:126
592 msgid "SCO^damage"
593 msgstr "dany"
594
595 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:126
596 msgid "The total damage done"
597 msgstr "Dany total realitzat"
598
599 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:127
600 msgid "SCO^dmgtaken"
601 msgstr "dany rebut"
602
603 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:127
604 msgid "The total damage taken"
605 msgstr "Dany total rebut"
606
607 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:128
608 msgid "Number of flag drops"
609 msgstr "Nombre de banderes caigudes"
610
611 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:128
612 msgid "SCO^drops"
613 msgstr "caigudes"
614
615 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:129
616 msgid "Player ELO"
617 msgstr "ELO del jugador"
618
619 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:129
620 msgid "SCO^elo"
621 msgstr "elo"
622
623 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:130
624 msgid "SCO^fastest"
625 msgstr "el més ràpid"
626
627 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:130
628 msgid "Time of fastest lap (Race/CTS)"
629 msgstr "Temps de la volta més ràpida (Carrera/CTS)"
630
631 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:131
632 msgid "Number of faults committed"
633 msgstr "Nombre de faltes comeses"
634
635 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:131
636 msgid "SCO^faults"
637 msgstr "faltes"
638
639 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:132
640 msgid "Number of flag carrier kills"
641 msgstr "Nombre d'assassinats de portadors de bandera"
642
643 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:132
644 msgid "SCO^fckills"
645 msgstr "assassi.p.ba"
646
647 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:133
648 msgid "FPS"
649 msgstr "FPS"
650
651 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:133
652 msgid "SCO^fps"
653 msgstr "fps"
654
655 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:134
656 msgid "Number of kills minus suicides"
657 msgstr "Nombre d'assassinats menys suïcidis"
658
659 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:134
660 msgid "SCO^frags"
661 msgstr "eliminacions"
662
663 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:135
664 msgid "Number of goals scored"
665 msgstr "Nombre de gols encertats"
666
667 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:135
668 msgid "SCO^goals"
669 msgstr "gols"
670
671 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:136
672 msgid "Number of keys carrier kills"
673 msgstr "Nombre d'assassinats de portador de claus"
674
675 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:136
676 msgid "SCO^kckills"
677 msgstr "assassi.p.cl"
678
679 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:137
680 msgid "SCO^k/d"
681 msgstr "a/m"
682
683 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:137
684 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:138
685 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:139
686 msgid "The kill-death ratio"
687 msgstr "La raó assassinat-mort"
688
689 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:138
690 msgid "SCO^kdr"
691 msgstr "amr"
692
693 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:139
694 msgid "SCO^kdratio"
695 msgstr "amratio"
696
697 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:140
698 msgid "Number of kills"
699 msgstr "Nombre d'assassinats"
700
701 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:140
702 msgid "SCO^kills"
703 msgstr "assassinats"
704
705 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:141
706 msgid "Number of laps finished (Race/CTS)"
707 msgstr "Nombre de voltes acabades (Carrera/CTS)"
708
709 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:141
710 msgid "SCO^laps"
711 msgstr "voltes"
712
713 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:142
714 msgid "Number of lives (LMS)"
715 msgstr "Nombre de vides (LMS)"
716
717 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:142
718 msgid "SCO^lives"
719 msgstr "vides"
720
721 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:143
722 msgid "Number of times a key was lost"
723 msgstr "Nombre de vegades que es va perdre la clau"
724
725 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:143
726 msgid "SCO^losses"
727 msgstr "perdudes"
728
729 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:144
730 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:145
731 msgid "Player name"
732 msgstr "Nom del jugador"
733
734 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:144
735 msgid "SCO^name"
736 msgstr "nom"
737
738 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:145
739 msgid "SCO^nick"
740 msgstr "sobrenom"
741
742 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:146
743 msgid "Number of objectives destroyed"
744 msgstr "Nombre d'objectius destruïts"
745
746 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:146
747 msgid "SCO^objectives"
748 msgstr "objectius"
749
750 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:147
751 msgid ""
752 "How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a ball (Keepaway) was picked up"
753 msgstr ""
754 "Freqüència amb què una bandera (CTF) o clau (KeyHunt) o pilota (Keepaway) va "
755 "ser presa"
756
757 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:147
758 msgid "SCO^pickups"
759 msgstr "recollides"
760
761 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:148
762 msgid "Ping time"
763 msgstr "Temps del ping"
764
765 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:148
766 msgid "SCO^ping"
767 msgstr "ping"
768
769 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:149
770 msgid "Packet loss"
771 msgstr "Pèrdua de paquets"
772
773 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:149
774 msgid "SCO^pl"
775 msgstr "pl"
776
777 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:150
778 msgid "Number of players pushed into void"
779 msgstr "Nombre de jugadors empesos a el buit"
780
781 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:150
782 msgid "SCO^pushes"
783 msgstr "ofensives"
784
785 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:151
786 msgid "Player rank"
787 msgstr "Rang de el jugador"
788
789 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:151
790 msgid "SCO^rank"
791 msgstr "rang"
792
793 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:152
794 msgid "Number of flag returns"
795 msgstr "Nombre de retorns de bandera"
796
797 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:152
798 msgid "SCO^returns"
799 msgstr "retorns"
800
801 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:153
802 msgid "Number of revivals"
803 msgstr "Nombre de reanimacions"
804
805 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:153
806 msgid "SCO^revivals"
807 msgstr "reanimacions"
808
809 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:154
810 msgid "Number of rounds won"
811 msgstr "Nombre de rondes guanyades"
812
813 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:154
814 msgid "SCO^rounds won"
815 msgstr "rondes guanyades"
816
817 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:155
818 msgid "SCO^score"
819 msgstr "puntuació"
820
821 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:155
822 msgid "Total score"
823 msgstr "Puntuació total"
824
825 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:156
826 msgid "Number of suicides"
827 msgstr "Nombre de suïcidis"
828
829 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:156
830 msgid "SCO^suicides"
831 msgstr "suïcidis"
832
833 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:157
834 msgid "Number of kills minus deaths"
835 msgstr "Nombre d'assassinats menys morts"
836
837 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:157
838 msgid "SCO^sum"
839 msgstr "suma"
840
841 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:158
842 msgid "Number of domination points taken (Domination)"
843 msgstr "Nombre de punts de dominació presos (Dominació)"
844
845 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:158
846 msgid "SCO^takes"
847 msgstr "presos"
848
849 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:159
850 msgid "Number of teamkills"
851 msgstr "Nombre d'assassinats de companys"
852
853 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:159
854 msgid "SCO^teamkills"
855 msgstr "assassinats de companys"
856
857 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:160
858 msgid "Number of ticks (Domination)"
859 msgstr "Nombre de ticks (Dominació)"
860
861 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:160
862 msgid "SCO^ticks"
863 msgstr "ticks"
864
865 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:161
866 msgid "SCO^time"
867 msgstr "temps"
868
869 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:161
870 msgid "Total time raced (Race/CTS)"
871 msgstr "Temps total de carrera (Carrera/CTS)"
872
873 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:364
874 msgid ""
875 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command."
876 msgstr ""
877 "Pots modificar la taula de puntuacions amb la comanda "
878 "^2scoreboard_columns_set"
879
880 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:365
881 msgid "Usage:"
882 msgstr "Ús:"
883
884 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:367
885 msgid "^2scoreboard_columns_set ^3field1 field2 ..."
886 msgstr "^2scoreboard_columns_set ^3field1 field2 ..."
887
888 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:368
889 msgid ""
890 "^2scoreboard_columns_set ^7without arguments reads the arguments from the "
891 "cvar scoreboard_columns"
892 msgstr ""
893 "^2scoreboard_columns_set ^7sense arguments es llegeixen els arguments del "
894 "cvar scoreboard_columns"
895
896 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:369
897 msgid ""
898 "  ^5Note: ^7scoreboard_columns_set without arguments is executed on every "
899 "map start"
900 msgstr ""
901 "^5Nota: ^7scoreboard_columns_set sense arguments és executat en el "
902 "començament de cada partida"
903
904 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:370
905 msgid ""
906 "^2scoreboard_columns_set ^3expand_default ^7loads default layout and expands "
907 "it into the cvar scoreboard_columns so you can edit it"
908 msgstr ""
909 "^2scoreboard_columns_set ^3expand_default ^7carrega el disseny actual i el "
910 "s'expandeix en la cvar scoreboard_columns per a què el puguis editar"
911
912 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:371
913 msgid "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields."
914 msgstr "Pots utilitzar un ^3|^7 per començar els camps alineats a la dreta."
915
916 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:372
917 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):"
918 msgstr "Els següents noms de camp són reconeguts (sensible a majúscules):"
919
920 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:378
921 msgid ""
922 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
923 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
924 "or in all but these game types. You can also specify 'all' as a\n"
925 "field to show all fields available for the current game mode."
926 msgstr ""
927 "Després d'un camp pots posar un signe + o -, i després una llista de \n"
928 "tipus de joc separats per comes, després una barra diagonal, per fer \n"
929 "que el camp es mostri només en aquests o en tots menys en aquests \n"
930 "tipus de jocs. També pots especificar 'all' com a camp per a mostrar \n"
931 "tots els camps disponibles per a la manera de joc actual."
932
933 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:384
934 msgid ""
935 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
936 "include/exclude ALL teams/noteams game modes."
937 msgstr ""
938 "Els noms especials de tipus de joc 'teams' i 'noteams' poden ser \n"
939 "utilitzats per a incloure/excloure TOTS els modes de joc teams/noteams."
940
941 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:388
942 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4"
943 msgstr "Exemple: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4"
944
945 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:389
946 msgid ""
947 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
948 "right of the vertical bar aligned to the right."
949 msgstr ""
950 "mostrarà el nom, ping i pl alineats a l'esquerra, i els camps a la \n"
951 "dreta de la barra vertical alineada a la dreta."
952
953 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:391
954 msgid ""
955 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
956 "other gamemodes except DM."
957 msgstr ""
958 "'field3' només serà mostrat en CTF, i 'field4' serà mostrat en tots \n"
959 "els altres modes de joc excepte DM."
960
961 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:670
962 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:677
963 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:732
964 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:743 qcsrc/common/util.qc:385
965 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:50
966 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:51
967 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:151
968 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:194
969 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:199
970 msgid "N/A"
971 msgstr "N/A"
972
973 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1255
974 #, c-format
975 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
976 msgstr "Estadístiques de precisió (mitjana %d%%)"
977
978 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1412
979 msgid "Item stats"
980 msgstr "Estadístiques de l'objecte"
981
982 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1523
983 msgid "Map stats:"
984 msgstr "Estadístiques de mapa:"
985
986 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1553
987 msgid "Monsters killed:"
988 msgstr "Monstres assassinats:"
989
990 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1560
991 msgid "Secrets found:"
992 msgstr "Secrets trobats:"
993
994 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1761
995 #, c-format
996 msgid "Spectators"
997 msgstr "Espectadors"
998
999 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1877
1000 #, c-format
1001 msgid "^3%1.0f minutes"
1002 msgstr "^3%1.0f minuts"
1003
1004 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1886
1005 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1893
1006 #, c-format
1007 msgid "^5%s %s"
1008 msgstr "^5%s %s"
1009
1010 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1887
1011 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1894
1012 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1913
1013 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1920
1014 msgid "SCO^points"
1015 msgstr "punts"
1016
1017 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1912
1018 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1919
1019 #, c-format
1020 msgid "^2+%s %s"
1021 msgstr "^2+%s %s"
1022
1023 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1930
1024 #, c-format
1025 msgid "^7Map: ^2%s"
1026 msgstr "^7Mapa: ^2%s"
1027
1028 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2084
1029 #, c-format
1030 msgid "Speed award: %d%s ^7(%s^7)"
1031 msgstr "Premi de velocitat: %d%s ^7(%s^7)"
1032
1033 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2088
1034 #, c-format
1035 msgid "All-time fastest: %d%s ^7(%s^7)"
1036 msgstr "El més ràpid de tots els temps: %d%s ^7(%s^7)"
1037
1038 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2123
1039 #, c-format
1040 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
1041 msgstr "^1Reapareixent en ^3%s^1..."
1042
1043 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2133
1044 #, c-format
1045 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2142
1049 #, c-format
1050 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:879
1054 msgid "qu"
1055 msgstr "qu"
1056
1057 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:880
1058 msgid "m"
1059 msgstr "m"
1060
1061 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:881
1062 msgid "km"
1063 msgstr "km"
1064
1065 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:882
1066 msgid "mi"
1067 msgstr "mi"
1068
1069 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:883
1070 msgid "nmi"
1071 msgstr "nmi"
1072
1073 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:132
1074 msgid "Warmup"
1075 msgstr ""
1076
1077 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:134
1078 msgid "Timeout"
1079 msgstr ""
1080
1081 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:136
1082 msgid "Sudden Death"
1083 msgstr ""
1084
1085 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:138
1086 msgid "Overtime"
1087 msgstr ""
1088
1089 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:140
1090 #, c-format
1091 msgid "Overtime #%d"
1092 msgstr ""
1093
1094 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:30
1095 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode"
1096 msgstr ""
1097
1098 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:33
1099 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
1100 msgstr "^2Nom ^7en lloc de \"^1Jugador anònim^7\" en les estadístiques"
1101
1102 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:119
1103 msgid "A vote has been called for:"
1104 msgstr ""
1105
1106 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:121
1107 msgid "Allow servers to store and display your name?"
1108 msgstr ""
1109
1110 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:125
1111 msgid "^1Configure the HUD"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:129 qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:87
1115 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:18
1116 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:18
1117 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:15
1118 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_bindings_reset.qc:14
1119 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:26
1120 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:16
1121 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:15
1122 msgid "Yes"
1123 msgstr "Si"
1124
1125 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:131 qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:88
1126 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:21
1127 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:21
1128 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:16
1129 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_bindings_reset.qc:17
1130 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:29
1131 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:17
1132 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:17
1133 msgid "No"
1134 msgstr "No"
1135
1136 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:631
1137 msgid "Out of ammo"
1138 msgstr ""
1139
1140 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:635
1141 msgid "Don't have"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:639
1145 msgid "Unavailable"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: qcsrc/client/main.qc:290
1149 msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: qcsrc/client/main.qc:1113 qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:51
1153 msgid "qu/s"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: qcsrc/client/main.qc:1114 qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:52
1157 msgid "m/s"
1158 msgstr ""
1159
1160 #: qcsrc/client/main.qc:1115 qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:53
1161 msgid "km/h"
1162 msgstr ""
1163
1164 #: qcsrc/client/main.qc:1116 qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:54
1165 msgid "mph"
1166 msgstr ""
1167
1168 #: qcsrc/client/main.qc:1117 qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudpanel_physics.qc:55
1169 msgid "knots"
1170 msgstr ""
1171
1172 #: qcsrc/client/main.qc:1328
1173 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:26
1174 msgid "All Weapons Arena"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: qcsrc/client/main.qc:1329
1178 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:27
1179 msgid "All Available Weapons Arena"
1180 msgstr ""
1181
1182 #: qcsrc/client/main.qc:1330
1183 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:28
1184 msgid "Most Weapons Arena"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: qcsrc/client/main.qc:1331
1188 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:29
1189 msgid "Most Available Weapons Arena"
1190 msgstr ""
1191
1192 #: qcsrc/client/main.qc:1334 qcsrc/client/main.qc:1348
1193 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:50
1194 msgid "No Weapons Arena"
1195 msgstr ""
1196
1197 #: qcsrc/client/main.qc:1346
1198 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:48
1199 #, c-format
1200 msgid "%s Arena"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: qcsrc/client/main.qc:1357 qcsrc/client/main.qc:1362
1204 #, c-format
1205 msgid "This is %s"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: qcsrc/client/main.qc:1358
1209 msgid "Your client version is outdated."
1210 msgstr ""
1211
1212 #: qcsrc/client/main.qc:1359
1213 msgid "### YOU WON'T BE ABLE TO PLAY ON THIS SERVER ###"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: qcsrc/client/main.qc:1360
1217 msgid "Please update!"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: qcsrc/client/main.qc:1363
1221 msgid "This server is using an outdated Xonotic version."
1222 msgstr ""
1223
1224 #: qcsrc/client/main.qc:1364
1225 msgid "### THIS SERVER IS INCOMPATIBLE AND THUS YOU CANNOT JOIN ###"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: qcsrc/client/main.qc:1366
1229 #, c-format
1230 msgid "Welcome to %s"
1231 msgstr ""
1232
1233 #: qcsrc/client/main.qc:1381 qcsrc/menu/xonotic/campaign.qc:244
1234 #, c-format
1235 msgid "Level %d:"
1236 msgstr ""
1237
1238 #: qcsrc/client/main.qc:1383
1239 #, c-format
1240 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to enter the game"
1241 msgstr ""
1242
1243 #: qcsrc/client/main.qc:1405
1244 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfotab.qc:38
1245 msgid "Gametype:"
1246 msgstr ""
1247
1248 #: qcsrc/client/main.qc:1409
1249 msgid "Active modifications:"
1250 msgstr ""
1251
1252 #: qcsrc/client/main.qc:1412
1253 msgid "Special gameplay tips:"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: qcsrc/client/main.qc:1419
1257 msgid "MOTD:"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: qcsrc/client/main.qc:1499
1261 #, c-format
1262 msgid "%s (not bound)"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:70
1266 msgid " (1 vote)"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:72
1270 #, c-format
1271 msgid " (%d votes)"
1272 msgstr ""
1273
1274 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:292
1275 msgid "Don't care"
1276 msgstr ""
1277
1278 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:383
1279 msgid "Decide the gametype"
1280 msgstr ""
1281
1282 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:383
1283 msgid "Vote for a map"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:400
1287 #, c-format
1288 msgid "%d seconds left"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:513
1292 msgid "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!"
1293 msgstr ""
1294
1295 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:523
1296 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index."
1297 msgstr ""
1298
1299 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:532
1300 msgid "Requesting preview..."
1301 msgstr ""
1302
1303 #: qcsrc/client/view.qc:894
1304 msgid "Nade timer"
1305 msgstr ""
1306
1307 #: qcsrc/client/view.qc:899
1308 msgid "Capture progress"
1309 msgstr ""
1310
1311 #: qcsrc/client/view.qc:904
1312 msgid "Revival progress"
1313 msgstr ""
1314
1315 #: qcsrc/common/command/generic.qc:156
1316 msgid "error creating curl handle"
1317 msgstr ""
1318
1319 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/assault/assault.qh:8
1320 msgid "Assault"
1321 msgstr ""
1322
1323 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/assault/assault.qh:8
1324 msgid ""
1325 "Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
1326 "out"
1327 msgstr ""
1328
1329 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/assault/assault.qh:22
1330 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/cts/cts.qh:28
1331 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/domination/domination.qh:35
1332 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/invasion/invasion.qh:30
1333 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/keyhunt/keyhunt.qh:39
1334 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/onslaught/onslaught.qh:18
1335 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/tdm/tdm.qh:47
1336 msgid "Point limit:"
1337 msgstr ""
1338
1339 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/clanarena/clanarena.qh:12
1340 msgid "Clan Arena"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/clanarena/clanarena.qh:12
1344 msgid "Kill all enemy teammates to win the round"
1345 msgstr ""
1346
1347 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/clanarena/clanarena.qh:40
1348 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/freezetag/freezetag.qh:43
1349 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:89
1350 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:107
1351 msgid "Frag limit:"
1352 msgstr ""
1353
1354 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/clanarena/clanarena.qh:40
1355 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/freezetag/freezetag.qh:43
1356 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:89
1357 msgid "The amount of frags needed before the match will end"
1358 msgstr ""
1359
1360 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/ctf/cl_ctf.qc:202
1361 msgid "Capture time rankings"
1362 msgstr "Classificacions de temps de captura"
1363
1364 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/ctf/ctf.qh:12
1365 msgid "Capture the Flag"
1366 msgstr ""
1367
1368 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/ctf/ctf.qh:12
1369 msgid ""
1370 "Find and bring the enemy flag to your base to capture it, defend your base "
1371 "from the other team"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/ctf/ctf.qh:30
1375 msgid "Capture limit:"
1376 msgstr ""
1377
1378 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/ctf/ctf.qh:30
1379 msgid "The amount of captures needed before the match will end"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/cts/cl_cts.qc:41
1383 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/race/cl_race.qc:178
1384 msgid "Rankings"
1385 msgstr "Classificacions"
1386
1387 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/cts/cts.qh:11
1388 msgid "Race CTS"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/cts/cts.qh:11
1392 msgid "Race for fastest time."
1393 msgstr ""
1394
1395 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/deathmatch/deathmatch.qh:8
1396 msgid "Deathmatch"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/deathmatch/deathmatch.qh:8
1400 msgid "Score as many frags as you can"
1401 msgstr ""
1402
1403 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/domination/domination.qh:12
1404 msgid "Capture and defend all the control points to win"
1405 msgstr ""
1406
1407 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/domination/domination.qh:12
1408 msgid "Domination"
1409 msgstr ""
1410
1411 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/domination/domination.qh:35
1412 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/keyhunt/keyhunt.qh:39
1413 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/tdm/tdm.qh:47
1414 msgid "The amount of points needed before the match will end"
1415 msgstr ""
1416
1417 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/duel/duel.qh:9
1418 msgid "Duel"
1419 msgstr "Duel"
1420
1421 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/duel/duel.qh:9
1422 msgid "Fight in a one versus one arena battle to decide the winner"
1423 msgstr ""
1424
1425 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/freezetag/freezetag.qh:15
1426 msgid "Freeze Tag"
1427 msgstr ""
1428
1429 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/freezetag/freezetag.qh:15
1430 msgid ""
1431 "Kill enemies to freeze them, stand next to frozen teammates to revive them; "
1432 "freeze all enemies to win"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/invasion/invasion.qh:8
1436 msgid "Invasion"
1437 msgstr ""
1438
1439 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/invasion/invasion.qh:8
1440 msgid "Survive against waves of monsters"
1441 msgstr ""
1442
1443 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/keepaway/keepaway.qh:11
1444 msgid "Hold the ball to get points for kills"
1445 msgstr ""
1446
1447 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/keepaway/keepaway.qh:11
1448 msgid "Keepaway"
1449 msgstr ""
1450
1451 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/keyhunt/keyhunt.qh:11
1452 msgid "Gather all the keys to win the round"
1453 msgstr ""
1454
1455 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/keyhunt/keyhunt.qh:11
1456 msgid "Key Hunt"
1457 msgstr ""
1458
1459 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/lms/cl_lms.qc:18
1460 msgid "^1You have no more lives left"
1461 msgstr "^1No tens cap vida restant"
1462
1463 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/lms/lms.qh:8
1464 msgid "Last Man Standing"
1465 msgstr ""
1466
1467 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/lms/lms.qh:8
1468 msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left"
1469 msgstr ""
1470
1471 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/lms/lms.qh:17
1472 msgid "Lives:"
1473 msgstr ""
1474
1475 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/nexball.qh:11
1476 msgid "Nexball"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/nexball.qh:11
1480 msgid "Shoot and kick the ball into the enemies goal, keep your goal clean"
1481 msgstr ""
1482
1483 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/nexball.qh:25
1484 msgid "Goals:"
1485 msgstr ""
1486
1487 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/nexball.qh:25
1488 msgid "The amount of goals needed before the match will end"
1489 msgstr ""
1490
1491 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/weapon.qh:9
1492 msgid "Ball Stealer"
1493 msgstr ""
1494
1495 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/onslaught/onslaught.qh:8
1496 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
1497 msgstr ""
1498
1499 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/onslaught/onslaught.qh:8
1500 msgid "Onslaught"
1501 msgstr ""
1502
1503 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/race/cl_race.qc:96
1504 msgid "Personal best"
1505 msgstr "Rècord personal"
1506
1507 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/race/cl_race.qc:106
1508 msgid "Server best"
1509 msgstr "Rècord del servidor"
1510
1511 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/race/race.qh:11
1512 msgid "Race"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/race/race.qh:11
1516 msgid "Race against other players to the finish line"
1517 msgstr ""
1518
1519 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/race/race.qh:38
1520 msgid "Laps:"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/tdm/tdm.qh:9
1524 msgid "Help your team score the most frags against the enemy team"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/tdm/tdm.qh:9
1528 msgid "Team Deathmatch"
1529 msgstr ""
1530
1531 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:52
1532 msgid "bullets"
1533 msgstr ""
1534
1535 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:82
1536 msgid "cells"
1537 msgstr ""
1538
1539 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:112
1540 msgid "plasma"
1541 msgstr ""
1542
1543 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:142
1544 msgid "rockets"
1545 msgstr ""
1546
1547 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:176
1548 msgid "shells"
1549 msgstr ""
1550
1551 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:42
1552 msgid "Small armor"
1553 msgstr ""
1554
1555 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:84
1556 msgid "Medium armor"
1557 msgstr ""
1558
1559 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:126 qcsrc/common/items/item/armor.qh:133
1560 msgid "Big armor"
1561 msgstr ""
1562
1563 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:170 qcsrc/common/items/item/armor.qh:177
1564 msgid "Mega armor"
1565 msgstr ""
1566
1567 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:42
1568 msgid "Small health"
1569 msgstr ""
1570
1571 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:84
1572 msgid "Medium health"
1573 msgstr ""
1574
1575 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:126 qcsrc/common/items/item/health.qh:129
1576 msgid "Big health"
1577 msgstr ""
1578
1579 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:170 qcsrc/common/items/item/health.qh:177
1580 msgid "Mega health"
1581 msgstr ""
1582
1583 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:38 qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:41
1584 #: qcsrc/common/util.qc:263
1585 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:173
1586 msgid "Jetpack"
1587 msgstr ""
1588
1589 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:71
1590 msgid "fuel"
1591 msgstr ""
1592
1593 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:96
1594 msgid "Fuel regenerator"
1595 msgstr ""
1596
1597 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:99
1598 msgid "Fuel regen"
1599 msgstr ""
1600
1601 #: qcsrc/common/mapinfo.qc:624
1602 #, no-c-format
1603 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
1604 msgstr ""
1605
1606 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames.qc:379
1607 msgid "It's your turn"
1608 msgstr ""
1609
1610 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:363
1611 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_gamemenu.qc:67
1612 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qh:6
1613 msgid "Quit"
1614 msgstr ""
1615
1616 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:368
1617 msgid "Invite"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:407
1621 msgid "Current Game"
1622 msgstr ""
1623
1624 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:431
1625 msgid "Exit Menu"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:442
1629 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:16
1630 msgid "Create"
1631 msgstr ""
1632
1633 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:445
1634 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_welcome.qc:102
1635 msgid "Join"
1636 msgstr ""
1637
1638 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:521
1639 msgid "Minigames"
1640 msgstr ""
1641
1642 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:582
1643 msgid "Minigame message"
1644 msgstr ""
1645
1646 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:2
1647 msgid "Bulldozer"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1107
1651 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:425
1652 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:431
1653 msgid "Game over!"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1110
1657 msgid "Well done! Click 'Next Level' to continue"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1181
1661 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:381
1662 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:605
1663 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:624
1664 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:447
1665 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:498
1666 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:329
1667 msgid "You are spectating"
1668 msgstr ""
1669
1670 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1184
1671 msgid "Better luck next time!"
1672 msgstr ""
1673
1674 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1189
1675 msgid "Tubular! Press \"Next Level\" to continue!"
1676 msgstr ""
1677
1678 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1191
1679 msgid "Wicked! Press \"Next Level\" to continue!"
1680 msgstr ""
1681
1682 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1195
1683 msgid "Press the space bar to change your currently selected tile"
1684 msgstr ""
1685
1686 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1198
1687 msgid "Push the boulders onto the targets"
1688 msgstr ""
1689
1690 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1434
1691 msgid "Next Level"
1692 msgstr ""
1693
1694 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1435
1695 msgid "Restart"
1696 msgstr ""
1697
1698 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1436
1699 msgid "Editor"
1700 msgstr ""
1701
1702 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1437
1703 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:37
1704 msgid "Save"
1705 msgstr ""
1706
1707 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:2
1708 msgid "Connect Four"
1709 msgstr ""
1710
1711 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:316
1712 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:322
1713 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:489
1714 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:495
1715 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:368
1716 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:374
1717 #, c-format
1718 msgid "%s^7 won the game!"
1719 msgstr ""
1720
1721 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:384
1722 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:450
1723 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:332
1724 msgid "Draw"
1725 msgstr ""
1726
1727 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:389
1728 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:610
1729 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:456
1730 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:339
1731 msgid "You lost the game!"
1732 msgstr ""
1733
1734 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:390
1735 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:611
1736 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:457
1737 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:340
1738 msgid "You win!"
1739 msgstr ""
1740
1741 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:394
1742 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:615
1743 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:468
1744 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:351
1745 msgid "Wait for your opponent to make their move"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:397
1749 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:617
1750 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:471
1751 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:354
1752 msgid "Click on the game board to place your piece"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:3
1756 msgid "Nine Men's Morris"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:619
1760 msgid ""
1761 "You can select one of your pieces to move it in one of the surrounding places"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:621
1765 msgid "You can select one of your pieces to move it anywhere on the board"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:623
1769 msgid "You can take one of the opponent's pieces"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:2
1773 msgid "Pong"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:607
1777 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:309
1778 msgid "AI"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:626
1782 msgid "Press ^1Start Match^7 to start the match with the current players"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:698
1786 msgid "Start Match"
1787 msgstr ""
1788
1789 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:699
1790 msgid "Add AI player"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:700
1794 msgid "Remove AI player"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:2
1798 msgid "Push-Pull"
1799 msgstr ""
1800
1801 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:456
1802 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:339
1803 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu for a rematch!"
1804 msgstr ""
1805
1806 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:457
1807 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:463
1808 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:340
1809 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:346
1810 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:464
1814 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:347
1815 msgid "Wait for your opponent to confirm the rematch"
1816 msgstr ""
1817
1818 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:613
1819 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:698
1820 msgid "Next Match"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:2
1824 msgid "Peg Solitaire"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:418
1828 msgid "All pieces cleared!"
1829 msgstr ""
1830
1831 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:420
1832 msgid "Remaining pieces:"
1833 msgstr ""
1834
1835 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:488
1836 #, c-format
1837 msgid "Pieces left: %s"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:501
1841 msgid "No more valid moves"
1842 msgstr ""
1843
1844 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:504
1845 msgid "Well done, you win!"
1846 msgstr ""
1847
1848 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:507
1849 msgid "Jump a piece over another to capture it"
1850 msgstr ""
1851
1852 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:2
1853 msgid "Tic Tac Toe"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:699
1857 msgid "Single Player"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:17
1861 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:18
1862 msgid "Mage"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:29
1866 msgid "Mage spike"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qh:17
1870 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:17
1871 msgid "Golem"
1872 msgstr ""
1873
1874 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:17
1875 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:16
1876 msgid "Spider"
1877 msgstr ""
1878
1879 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:28
1880 msgid "Spider attack"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:39
1884 msgid "Webbed"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:17
1888 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:19
1889 msgid "Wyvern"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:28
1893 msgid "Wyvern attack"
1894 msgstr ""
1895
1896 #: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qh:17
1897 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:15
1898 msgid "Zombie"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:19
1902 msgid "Ammo"
1903 msgstr ""
1904
1905 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:30
1906 msgid "Resistance"
1907 msgstr ""
1908
1909 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:41
1910 msgid "Medic"
1911 msgstr ""
1912
1913 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:53
1914 msgid "Bash"
1915 msgstr ""
1916
1917 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:64 qcsrc/common/util.qc:259
1918 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:142
1919 msgid "Vampire"
1920 msgstr ""
1921
1922 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:75
1923 msgid "Disability"
1924 msgstr ""
1925
1926 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:89
1927 msgid "Disabled"
1928 msgstr ""
1929
1930 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:100
1931 msgid "Vengeance"
1932 msgstr ""
1933
1934 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:111
1935 msgid "Jump"
1936 msgstr ""
1937
1938 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:122
1939 msgid "Inferno"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:133
1943 msgid "Swapper"
1944 msgstr ""
1945
1946 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:144
1947 msgid "Magnet"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:154
1951 msgid "Luck"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:164
1955 msgid "Flight"
1956 msgstr ""
1957
1958 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/buffs.qh:12
1959 msgid "Buff"
1960 msgstr ""
1961
1962 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:8
1963 msgid "Damage text"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:18
1967 msgid "Draw damage numbers"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:20
1971 msgid "Font size minimum:"
1972 msgstr ""
1973
1974 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:25
1975 msgid "Font size maximum:"
1976 msgstr ""
1977
1978 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:30
1979 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:55
1980 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:102
1981 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:60
1982 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:109
1983 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:780
1984 msgid "Color:"
1985 msgstr ""
1986
1987 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:36
1988 msgid "Draw damage numbers for friendly fire"
1989 msgstr ""
1990
1991 #: qcsrc/common/mutators/mutator/hook/cl_hook.qc:10
1992 #: qcsrc/common/mutators/mutator/offhand_blaster/cl_offhand_blaster.qc:9
1993 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:42
1994 msgid "off-hand hook"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: qcsrc/common/mutators/mutator/hook/cl_hook.qc:12
1998 #, c-format
1999 msgid "^3grappling hook^8 is enabled, press ^3%s^8 to use it"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:33
2003 msgid "Vaporizer ammo"
2004 msgstr ""
2005
2006 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:59
2007 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:62
2008 msgid "Extra life"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:18
2012 msgid "Napalm grenade"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:28
2016 msgid "Ice grenade"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:38
2020 msgid "Translocate grenade"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:48
2024 msgid "Spawn grenade"
2025 msgstr ""
2026
2027 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:58
2028 msgid "Heal grenade"
2029 msgstr ""
2030
2031 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:68
2032 msgid "Monster grenade"
2033 msgstr ""
2034
2035 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:78
2036 msgid "Entrap grenade"
2037 msgstr ""
2038
2039 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:88
2040 msgid "Veil grenade"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.qc:125
2044 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:57
2045 msgid "drop weapon / throw nade"
2046 msgstr ""
2047
2048 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.qc:127
2049 #, c-format
2050 msgid "^3nades^8 are enabled, press ^3%s^8 to use them"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.qh:99
2054 msgid "Grenade"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: qcsrc/common/mutators/mutator/offhand_blaster/cl_offhand_blaster.qc:11
2058 #, c-format
2059 msgid "^3offhand blaster^8 is enabled, press ^3%s^8 to use it"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okhmg.qh:22
2063 msgid "Overkill Heavy Machine Gun"
2064 msgstr ""
2065
2066 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okmachinegun.qh:20
2067 msgid "Overkill MachineGun"
2068 msgstr ""
2069
2070 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/oknex.qh:19
2071 msgid "Overkill Nex"
2072 msgstr ""
2073
2074 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okrpc.qh:22
2075 msgid "Overkill Rocket Propelled Chainsaw"
2076 msgstr ""
2077
2078 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okshotgun.qh:18
2079 msgid "Overkill Shotgun"
2080 msgstr ""
2081
2082 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/invisibility.qh:47
2083 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/invisibility.qh:50
2084 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/invisibility.qh:58
2085 msgid "Invisibility"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/shield.qh:45
2089 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/shield.qh:48
2090 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/shield.qh:57
2091 msgid "Shield"
2092 msgstr ""
2093
2094 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/speed.qh:48
2095 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/speed.qh:51
2096 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/speed.qh:59
2097 msgid "Speed"
2098 msgstr ""
2099
2100 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/strength.qh:47
2101 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/strength.qh:50
2102 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/strength.qh:58
2103 msgid "Strength"
2104 msgstr ""
2105
2106 #: qcsrc/common/mutators/mutator/status_effects/status_effect/burning.qh:16
2107 msgid "Burning"
2108 msgstr ""
2109
2110 #: qcsrc/common/mutators/mutator/status_effects/status_effect/spawnshield.qh:10
2111 msgid "Spawn Shield"
2112 msgstr ""
2113
2114 #: qcsrc/common/mutators/mutator/status_effects/status_effect/superweapons.qh:7
2115 msgid "Superweapons"
2116 msgstr "Superarmes"
2117
2118 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:3
2119 msgid "Waypoint"
2120 msgstr ""
2121
2122 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:4
2123 msgid "Help me!"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:5
2127 msgid "Here"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:6
2131 msgid "DANGER"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:10
2135 msgid "Frozen!"
2136 msgstr ""
2137
2138 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:11
2139 msgid "Reviving"
2140 msgstr ""
2141
2142 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:13
2143 msgid "Item"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:15
2147 msgid "Checkpoint"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:16
2151 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:235
2152 msgid "Finish"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:17
2156 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:18
2157 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:235
2158 msgid "Start"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:20
2162 msgid "Defend"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:21
2166 msgid "Destroy"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:22
2170 msgid "Push"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:24
2174 msgid "Flag carrier"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:25
2178 msgid "Enemy carrier"
2179 msgstr ""
2180
2181 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:26
2182 msgid "Dropped flag"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:27
2186 msgid "White base"
2187 msgstr ""
2188
2189 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:28
2190 msgid "Red base"
2191 msgstr ""
2192
2193 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:29
2194 msgid "Blue base"
2195 msgstr ""
2196
2197 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:30
2198 msgid "Yellow base"
2199 msgstr ""
2200
2201 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:31
2202 msgid "Pink base"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:32
2206 msgid "Return flag here"
2207 msgstr ""
2208
2209 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:34
2210 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:35
2211 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:36
2212 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:37
2213 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:38
2214 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:54
2215 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:55
2216 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:56
2217 msgid "Control point"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:40
2221 msgid "Dropped key"
2222 msgstr ""
2223
2224 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:41
2225 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:43
2226 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:44
2227 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:45
2228 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:46
2229 msgid "Key carrier"
2230 msgstr ""
2231
2232 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:42
2233 msgid "Run here"
2234 msgstr ""
2235
2236 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:48
2237 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:51
2238 msgid "Ball"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:49
2242 msgid "Ball carrier"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:52
2246 msgid "Goal"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:57
2250 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:58
2251 msgid "Generator"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:60
2255 msgid "Weapon"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:62
2259 msgid "Monster"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:64
2263 msgid "Vehicle"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:65
2267 msgid "Intruder!"
2268 msgstr ""
2269
2270 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:67
2271 msgid "Tagged"
2272 msgstr ""
2273
2274 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:692
2275 #, c-format
2276 msgid "%s needing help!"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: qcsrc/common/net_notice.qc:90
2280 msgid "^1Server notices:"
2281 msgstr ""
2282
2283 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:226
2284 msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
2285 msgstr ""
2286
2287 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:228
2288 #, c-format
2289 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
2290 msgstr ""
2291
2292 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:229
2293 #, c-format
2294 msgid ""
2295 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
2296 "%s^BG's previous record of ^F2%s^BG seconds"
2297 msgstr ""
2298
2299 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:230
2300 #, c-format
2301 msgid "^BG%s^BG captured the flag"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:231
2305 #, c-format
2306 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:232
2310 #, c-format
2311 msgid ""
2312 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
2313 "^BG%s^BG's previous record of ^F1%s^BG seconds"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:233
2317 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:234
2321 msgid "^BGThe flag was returned by its owner"
2322 msgstr ""
2323
2324 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:235
2325 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:236
2329 msgid "^BGThe flag was destroyed and returned to base"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:237
2333 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:238
2337 msgid "^BGThe flag was dropped in the base and returned itself"
2338 msgstr ""
2339
2340 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:239
2341 msgid ""
2342 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
2343 "base"
2344 msgstr ""
2345
2346 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:240
2347 msgid "^BGThe flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to base"
2348 msgstr ""
2349
2350 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:241
2351 #, c-format
2352 msgid ""
2353 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
2354 "itself"
2355 msgstr ""
2356
2357 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:242
2358 #, c-format
2359 msgid ""
2360 "^BGThe flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned itself"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:243
2364 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:244
2368 msgid "^BGThe flag has returned to the base"
2369 msgstr ""
2370
2371 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:245
2372 #, c-format
2373 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
2374 msgstr ""
2375
2376 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:246
2377 #, c-format
2378 msgid "^BG%s^BG lost the flag"
2379 msgstr ""
2380
2381 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:247
2382 #, c-format
2383 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:248
2387 #, c-format
2388 msgid "^BG%s^BG got the flag"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:249
2392 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:250
2393 #, c-format
2394 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:252
2398 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:539
2399 #, c-format
2400 msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:254
2404 msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:256
2408 msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
2409 msgstr ""
2410
2411 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:258
2412 msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
2413 msgstr ""
2414
2415 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:259
2416 msgid "^F2You will spectate in the next round"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:261
2420 #, c-format
2421 msgid "^BG%s%s^K1 was killed by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:261
2425 #, c-format
2426 msgid "^BG%s%s^K1 was scored against by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:262
2430 #, c-format
2431 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:263
2435 #, c-format
2436 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:264
2440 #, c-format
2441 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
2442 msgstr ""
2443
2444 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:265
2445 #, c-format
2446 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
2447 msgstr ""
2448
2449 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:265
2450 #, c-format
2451 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
2452 msgstr ""
2453
2454 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:266
2455 #, c-format
2456 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
2457 msgstr ""
2458
2459 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:267
2460 #, c-format
2461 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed in front of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:268
2465 #, c-format
2466 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
2467 msgstr ""
2468
2469 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:269
2470 #, c-format
2471 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:269
2475 #, c-format
2476 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:270
2480 #, c-format
2481 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:271
2485 #, c-format
2486 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:272
2490 #, c-format
2491 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:273
2495 #, c-format
2496 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
2497 msgstr ""
2498
2499 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:274
2500 #, c-format
2501 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
2502 msgstr ""
2503
2504 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:275
2505 #, c-format
2506 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
2507 msgstr ""
2508
2509 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:276
2510 #, c-format
2511 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
2512 msgstr ""
2513
2514 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:276
2515 #, c-format
2516 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
2517 msgstr ""
2518
2519 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:277
2520 #, c-format
2521 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:278
2525 #, c-format
2526 msgid ""
2527 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
2528 msgstr ""
2529
2530 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:279
2531 #, c-format
2532 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
2533 msgstr ""
2534
2535 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:280
2536 #, c-format
2537 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:281
2541 #, c-format
2542 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
2543 msgstr ""
2544
2545 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:282
2546 #, c-format
2547 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
2548 msgstr ""
2549
2550 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:283
2551 #, c-format
2552 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
2553 msgstr ""
2554
2555 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:284
2556 #, c-format
2557 msgid ""
2558 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
2559 msgstr ""
2560
2561 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:285
2562 #, c-format
2563 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2564 msgstr ""
2565
2566 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:286
2567 #, c-format
2568 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2569 msgstr ""
2570
2571 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:287
2572 #, c-format
2573 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
2574 msgstr ""
2575
2576 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:288
2577 #, c-format
2578 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:289
2582 #, c-format
2583 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2584 msgstr ""
2585
2586 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:290
2587 #, c-format
2588 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:292
2592 #, c-format
2593 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:293
2597 #, c-format
2598 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
2599 msgstr ""
2600
2601 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:294
2602 #, c-format
2603 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
2604 msgstr ""
2605
2606 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:295
2607 #, c-format
2608 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
2609 msgstr ""
2610
2611 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:297
2612 #, c-format
2613 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
2614 msgstr ""
2615
2616 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:297
2617 #, c-format
2618 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
2619 msgstr ""
2620
2621 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:298
2622 #, c-format
2623 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
2624 msgstr ""
2625
2626 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:298
2627 #, c-format
2628 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
2629 msgstr ""
2630
2631 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:299
2632 #, c-format
2633 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
2634 msgstr ""
2635
2636 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:299
2637 #, c-format
2638 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
2639 msgstr ""
2640
2641 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:300
2642 #, c-format
2643 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
2644 msgstr ""
2645
2646 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:301
2647 #, c-format
2648 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
2649 msgstr ""
2650
2651 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:301
2652 #, c-format
2653 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
2654 msgstr ""
2655
2656 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:302
2657 #, c-format
2658 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
2659 msgstr ""
2660
2661 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:303
2662 #, c-format
2663 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Golem%s%s"
2664 msgstr ""
2665
2666 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:304
2667 #, c-format
2668 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Golem%s%s"
2669 msgstr ""
2670
2671 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:305
2672 #, c-format
2673 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Golem%s%s"
2674 msgstr ""
2675
2676 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:306
2677 #, c-format
2678 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
2679 msgstr ""
2680
2681 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:307
2682 #, c-format
2683 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
2684 msgstr ""
2685
2686 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:308
2687 #, c-format
2688 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
2689 msgstr ""
2690
2691 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:309
2692 #, c-format
2693 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
2694 msgstr ""
2695
2696 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:310
2697 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:312
2698 #, c-format
2699 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
2700 msgstr ""
2701
2702 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
2703 #, c-format
2704 msgid ""
2705 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
2706 msgstr ""
2707
2708 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
2709 #, c-format
2710 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:313
2714 #, c-format
2715 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
2716 msgstr ""
2717
2718 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:313
2719 #, c-format
2720 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
2721 msgstr ""
2722
2723 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:314
2724 #, c-format
2725 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
2726 msgstr ""
2727
2728 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:315
2729 #, c-format
2730 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
2731 msgstr ""
2732
2733 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:315
2734 #, c-format
2735 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
2736 msgstr ""
2737
2738 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:316
2739 #, c-format
2740 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
2741 msgstr ""
2742
2743 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:317
2744 #, c-format
2745 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
2746 msgstr ""
2747
2748 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:318
2749 #, c-format
2750 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
2751 msgstr ""
2752
2753 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:319
2754 #, c-format
2755 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:320
2759 #, c-format
2760 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
2761 msgstr ""
2762
2763 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:321
2764 #, c-format
2765 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:322
2769 #, c-format
2770 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:323
2774 #, c-format
2775 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:324
2779 #, c-format
2780 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
2781 msgstr ""
2782
2783 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:325
2784 #, c-format
2785 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
2786 msgstr ""
2787
2788 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:326
2789 #, c-format
2790 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:327
2794 #, c-format
2795 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:328
2799 #, c-format
2800 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:329
2804 #, c-format
2805 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
2806 msgstr ""
2807
2808 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:330
2809 #, c-format
2810 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
2811 msgstr ""
2812
2813 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:331
2814 #, c-format
2815 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
2816 msgstr ""
2817
2818 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:332
2819 #, c-format
2820 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:333
2824 #, c-format
2825 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
2826 msgstr ""
2827
2828 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:334
2829 #, c-format
2830 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
2831 msgstr ""
2832
2833 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:335
2834 #, c-format
2835 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:336
2839 #, c-format
2840 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
2841 msgstr ""
2842
2843 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:337
2844 #, c-format
2845 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
2846 msgstr ""
2847
2848 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:338
2849 #, c-format
2850 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:339
2854 #, c-format
2855 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:340
2859 #, c-format
2860 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:341
2864 #, c-format
2865 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
2866 msgstr ""
2867
2868 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:342
2869 #, c-format
2870 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
2871 msgstr ""
2872
2873 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:343
2874 #, c-format
2875 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
2876 msgstr ""
2877
2878 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:346
2879 #, c-format
2880 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
2881 msgstr ""
2882
2883 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:348
2884 #, c-format
2885 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s %s every %s seconds)"
2886 msgstr ""
2887
2888 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:350
2889 #, c-format
2890 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:351
2894 #, c-format
2895 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
2896 msgstr ""
2897
2898 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:352
2899 #, c-format
2900 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
2901 msgstr ""
2902
2903 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:353
2904 #, c-format
2905 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
2906 msgstr ""
2907
2908 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:354
2909 #, c-format
2910 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s seconds"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:355
2914 #, c-format
2915 msgid "^BG%s^K1 froze themself"
2916 msgstr ""
2917
2918 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:357
2919 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:671
2920 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
2921 msgstr ""
2922
2923 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:358
2924 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:672
2925 #, c-format
2926 msgid "^BG%s^BG wins the round"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:359
2930 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:534
2931 msgid "^BGRound tied"
2932 msgstr ""
2933
2934 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:360
2935 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:535
2936 msgid "^BGRound over, there's no winner"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:362
2940 #, c-format
2941 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:364
2945 #, c-format
2946 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:365
2950 #, c-format
2951 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
2952 msgstr ""
2953
2954 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:366
2955 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:679
2956 #, c-format
2957 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
2958 msgstr ""
2959
2960 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:367
2961 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:680
2962 #, c-format
2963 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
2964 msgstr ""
2965
2966 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:369
2967 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:683
2968 #, c-format
2969 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:370
2973 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:684
2974 #, c-format
2975 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
2976 msgstr ""
2977
2978 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:371
2979 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:685
2980 #, c-format
2981 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
2982 msgstr ""
2983
2984 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:372
2985 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:686
2986 #, c-format
2987 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
2988 msgstr ""
2989
2990 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:373
2991 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:687
2992 #, c-format
2993 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
2994 msgstr ""
2995
2996 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:374
2997 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:688
2998 #, c-format
2999 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
3000 msgstr ""
3001
3002 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:376
3003 #, c-format
3004 msgid "^BG%s^BG is connecting..."
3005 msgstr ""
3006
3007 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:377
3008 #, c-format
3009 msgid "^BG%s^F3 connected"
3010 msgstr ""
3011
3012 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:378
3013 #, c-format
3014 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
3015 msgstr ""
3016
3017 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:379
3018 #, c-format
3019 msgid "^BG%s^F3 is now playing on the ^TC^TT team"
3020 msgstr ""
3021
3022 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:381
3023 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:693
3024 #, c-format
3025 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
3026 msgstr ""
3027
3028 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:382
3029 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:694
3030 #, c-format
3031 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:384
3035 #, c-format
3036 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:385
3040 #, c-format
3041 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
3042 msgstr ""
3043
3044 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:386
3045 #, c-format
3046 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
3047 msgstr ""
3048
3049 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:387
3050 #, c-format
3051 msgid "^BG%s^BG pushed %s^BG causing the ^TC^TT Key ^BGdestruction"
3052 msgstr ""
3053
3054 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:388
3055 #, c-format
3056 msgid "^BG%s^BG destroyed the ^TC^TT Key"
3057 msgstr ""
3058
3059 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:389
3060 #, c-format
3061 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:391
3065 #, c-format
3066 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
3067 msgstr ""
3068
3069 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:392
3070 #, c-format
3071 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
3072 msgstr ""
3073
3074 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:394
3075 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:396
3079 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG team held the ball for too long"
3080 msgstr ""
3081
3082 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:398
3083 #, c-format
3084 msgid "^BG%s^BG captured %s^BG control point"
3085 msgstr ""
3086
3087 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:399
3088 #, c-format
3089 msgid "^BG%s^BG captured a control point"
3090 msgstr ""
3091
3092 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:400
3093 #, c-format
3094 msgid "^TC^TT^BG team %s^BG control point has been destroyed by %s"
3095 msgstr ""
3096
3097 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:401
3098 #, c-format
3099 msgid "^TC^TT^BG team control point has been destroyed by %s"
3100 msgstr ""
3101
3102 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:402
3103 msgid "^TC^TT^BG generator has been destroyed"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:403
3107 msgid "^TC^TT^BG generator spontaneously combusted due to overtime!"
3108 msgstr ""
3109
3110 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:405
3111 #, c-format
3112 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:406
3116 #, c-format
3117 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:407
3121 #, c-format
3122 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
3123 msgstr ""
3124
3125 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:408
3126 #, c-format
3127 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
3128 msgstr ""
3129
3130 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:410
3131 #, c-format
3132 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:411
3136 #, c-format
3137 msgid "^BG%s^F3 was kicked after idling for %s seconds"
3138 msgstr ""
3139
3140 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:412
3141 #, c-format
3142 msgid "^BG%s^F3 was moved to^BG spectators^F3 after idling for %s seconds"
3143 msgstr ""
3144
3145 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:413
3146 msgid ""
3147 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
3148 "spectators aren't allowed at the moment."
3149 msgstr ""
3150
3151 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:414
3152 #, c-format
3153 msgid "^BG%s^F3 was kicked for excessive teamkilling"
3154 msgstr ""
3155
3156 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:415
3157 #, c-format
3158 msgid "^BG%s^F3 is now^BG spectating"
3159 msgstr ""
3160
3161 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:417
3162 #, c-format
3163 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
3164 msgstr ""
3165
3166 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:418
3167 #, c-format
3168 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
3169 msgstr ""
3170
3171 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:419
3172 #, c-format
3173 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:420
3177 #, c-format
3178 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:421
3182 #, c-format
3183 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:422
3187 #, c-format
3188 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
3189 msgstr ""
3190
3191 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:423
3192 #, c-format
3193 msgid ""
3194 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
3195 "and will be lost."
3196 msgstr ""
3197
3198 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:424
3199 #, c-format
3200 msgid ""
3201 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but is anonymous and will be "
3202 "lost."
3203 msgstr ""
3204
3205 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:425
3206 #, c-format
3207 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:427
3211 #, c-format
3212 msgid ""
3213 "^F4You have been invited by ^BG%s^F4 to join their game of ^F2%s^F4 "
3214 "(^F1%s^F4)"
3215 msgstr ""
3216
3217 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:429
3218 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
3219 msgstr ""
3220
3221 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:431
3222 #, c-format
3223 msgid ""
3224 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
3225 "kicked, because spectating isn't allowed at this time!"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:433
3229 #, c-format
3230 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
3231 msgstr "^BG%s^K1 ha agafat una Superarma"
3232
3233 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:435
3234 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
3235 msgstr ""
3236
3237 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:436
3238 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:438
3242 #, c-format
3243 msgid ""
3244 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
3245 "^F2Xonotic %s"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:439
3249 #, c-format
3250 msgid ""
3251 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
3252 msgstr ""
3253
3254 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:440
3255 #, c-format
3256 msgid ""
3257 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
3258 "the update from ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
3259 msgstr ""
3260
3261 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:442
3262 #, c-format
3263 msgid ""
3264 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
3265 msgstr ""
3266
3267 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:443
3268 #, c-format
3269 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
3270 msgstr ""
3271
3272 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:444
3273 #, c-format
3274 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
3275 msgstr ""
3276
3277 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:445
3278 #, c-format
3279 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Arc bolts%s%s"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:446
3283 #, c-format
3284 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
3285 msgstr ""
3286
3287 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:447
3288 #, c-format
3289 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
3290 msgstr ""
3291
3292 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:448
3293 #, c-format
3294 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
3295 msgstr ""
3296
3297 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:449
3298 #, c-format
3299 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:450
3303 #, c-format
3304 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
3305 msgstr ""
3306
3307 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:451
3308 #, c-format
3309 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's rocket%s%s"
3310 msgstr ""
3311
3312 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:452
3313 #, c-format
3314 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
3315 msgstr ""
3316
3317 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:453
3318 #, c-format
3319 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
3320 msgstr ""
3321
3322 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:454
3323 #, c-format
3324 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
3325 msgstr ""
3326
3327 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:455
3328 #, c-format
3329 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
3330 msgstr ""
3331
3332 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:456
3333 #, c-format
3334 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:457
3338 #, c-format
3339 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:458
3343 #, c-format
3344 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
3345 msgstr ""
3346
3347 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:459
3348 #, c-format
3349 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
3350 msgstr ""
3351
3352 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:460
3353 #, c-format
3354 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:461
3358 #, c-format
3359 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
3360 msgstr ""
3361
3362 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:462
3363 #, c-format
3364 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
3365 msgstr ""
3366
3367 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:463
3368 #, c-format
3369 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
3370 msgstr ""
3371
3372 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:464
3373 #, c-format
3374 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:465
3378 #, c-format
3379 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
3380 msgstr ""
3381
3382 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:466
3383 #, c-format
3384 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
3385 msgstr ""
3386
3387 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:467
3388 #, c-format
3389 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:468
3393 #, c-format
3394 msgid ""
3395 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
3396 msgstr ""
3397
3398 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:469
3399 #, c-format
3400 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
3401 msgstr ""
3402
3403 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:470
3404 #, c-format
3405 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
3406 msgstr ""
3407
3408 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:471
3409 #, c-format
3410 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
3411 msgstr ""
3412
3413 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:472
3414 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:778
3415 #, c-format
3416 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:473
3420 #, c-format
3421 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
3422 msgstr ""
3423
3424 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:474
3425 #, c-format
3426 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
3427 msgstr ""
3428
3429 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:475
3430 #, c-format
3431 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3432 msgstr ""
3433
3434 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:476
3435 #, c-format
3436 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3437 msgstr ""
3438
3439 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:477
3440 #, c-format
3441 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:478
3445 #, c-format
3446 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
3447 msgstr ""
3448
3449 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:479
3450 #, c-format
3451 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Overkill Heavy Machine Gun%s%s"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:480
3455 #, c-format
3456 msgid ""
3457 "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Overkill Heavy Machine Gun%s%s"
3458 msgstr ""
3459
3460 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:481
3461 #, c-format
3462 msgid ""
3463 "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Overkill Machine Gun%s%s"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:482
3467 #, c-format
3468 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Overkill Nex%s%s"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:483
3472 #, c-format
3473 msgid ""
3474 "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Overkill Rocket Propelled Chainsaw"
3475 "%s%s"
3476 msgstr ""
3477
3478 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:484
3479 #, c-format
3480 msgid ""
3481 "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3482 msgstr ""
3483
3484 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:485
3485 #, c-format
3486 msgid ""
3487 "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3488 msgstr ""
3489
3490 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:486
3491 #, c-format
3492 msgid ""
3493 "^BG%s^K1 blew themself up with their Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3494 msgstr ""
3495
3496 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:488
3497 #, c-format
3498 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Overkill Shotgun%s%s"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:489
3502 #, c-format
3503 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:490
3507 #, c-format
3508 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:491
3512 #, c-format
3513 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3514 msgstr ""
3515
3516 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:492
3517 #, c-format
3518 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:493
3522 #, c-format
3523 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
3524 msgstr ""
3525
3526 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:494
3527 #, c-format
3528 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
3529 msgstr ""
3530
3531 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:495
3532 #, c-format
3533 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
3534 msgstr ""
3535
3536 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:496
3537 #, c-format
3538 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
3539 msgstr ""
3540
3541 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:497
3542 #, c-format
3543 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
3544 msgstr ""
3545
3546 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:498
3547 #, c-format
3548 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
3549 msgstr ""
3550
3551 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:499
3552 #, c-format
3553 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
3554 msgstr ""
3555
3556 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:500
3557 #, c-format
3558 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
3559 msgstr ""
3560
3561 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:501
3562 #, c-format
3563 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:502
3567 #, c-format
3568 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:503
3572 #, c-format
3573 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
3574 msgstr ""
3575
3576 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:504
3577 #, c-format
3578 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
3579 msgstr ""
3580
3581 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:523
3582 msgid "^F4You are now alone!"
3583 msgstr ""
3584
3585 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:525
3586 msgid "^BGYou are attacking!"
3587 msgstr ""
3588
3589 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:526
3590 msgid "^BGYou are defending!"
3591 msgstr ""
3592
3593 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:527
3594 #, c-format
3595 msgid "^BGObjective destroyed in ^F4%s^BG!"
3596 msgstr ""
3597
3598 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:529
3599 msgid "^BGBegin!"
3600 msgstr ""
3601
3602 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:530
3603 msgid "^BGGame starts in"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:531
3607 #, c-format
3608 msgid "^BGRound %s starts in"
3609 msgstr ""
3610
3611 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:532
3612 msgid "^F4Round cannot start"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:537
3616 msgid "^F2Don't camp!"
3617 msgstr ""
3618
3619 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:541
3620 msgid ""
3621 "^BGYou are now free.\n"
3622 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
3623 "^BGif you think you will succeed."
3624 msgstr ""
3625
3626 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:542
3627 msgid "^BGThis flag is currently inactive"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:543
3631 msgid ""
3632 "^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag(s)\n"
3633 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
3634 "^BGMake some defensive scores before trying again."
3635 msgstr ""
3636
3637 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:544
3638 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
3639 msgstr ""
3640
3641 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:545
3642 msgid "^BGYou captured the flag!"
3643 msgstr ""
3644
3645 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:546
3646 #, c-format
3647 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
3648 msgstr ""
3649
3650 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:547
3651 #, c-format
3652 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:548
3656 #, c-format
3657 msgid "^BG%s^BG passed the flag to %s"
3658 msgstr ""
3659
3660 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:549
3661 #, c-format
3662 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
3663 msgstr ""
3664
3665 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:550
3666 #, c-format
3667 msgid "^BGYou received the flag from %s"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:551
3671 #, c-format
3672 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to receive the flag from %s^BG"
3673 msgstr ""
3674
3675 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:552
3676 #, c-format
3677 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
3678 msgstr ""
3679
3680 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:553
3681 #, c-format
3682 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3683 msgstr ""
3684
3685 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:554
3686 #, c-format
3687 msgid "^BGYou passed the flag to %s"
3688 msgstr ""
3689
3690 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:555
3691 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
3692 msgstr ""
3693
3694 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:556
3695 msgid "^BGYou got the flag!"
3696 msgstr ""
3697
3698 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:557
3699 #, c-format
3700 msgid "^BGYou got your %steam^BG's flag, return it!"
3701 msgstr ""
3702
3703 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:558
3704 #, c-format
3705 msgid "^BGYou got the %senemy^BG's flag, return it!"
3706 msgstr ""
3707
3708 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:559
3709 #, c-format
3710 msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
3711 msgstr ""
3712
3713 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:560
3714 #, c-format
3715 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
3716 msgstr ""
3717
3718 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:561
3719 #, c-format
3720 msgid "^BGThe %senemy^BG got the flag! Retrieve it!"
3721 msgstr ""
3722
3723 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:562
3724 #, c-format
3725 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got the flag! Retrieve it!"
3726 msgstr ""
3727
3728 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:563
3729 #, c-format
3730 msgid "^BGThe %senemy^BG got their flag! Retrieve it!"
3731 msgstr ""
3732
3733 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:564
3734 #, c-format
3735 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got their flag! Retrieve it!"
3736 msgstr ""
3737
3738 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:565
3739 #, c-format
3740 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3741 msgstr ""
3742
3743 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:566
3744 #, c-format
3745 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3746 msgstr ""
3747
3748 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:567
3749 #, c-format
3750 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:568
3754 #, c-format
3755 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:569
3759 msgid "^BGEnemies can now see you on radar!"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:570
3763 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
3764 msgstr ""
3765
3766 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:571
3767 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
3768 msgstr ""
3769
3770 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:572
3771 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
3772 msgstr ""
3773
3774 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:576
3775 #, c-format
3776 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
3777 msgstr ""
3778
3779 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:577
3780 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:586
3781 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:595
3782 #, c-format
3783 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
3784 msgstr ""
3785
3786 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:578
3787 #, c-format
3788 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
3789 msgstr ""
3790
3791 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:579
3792 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:588
3793 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:597
3794 #, c-format
3795 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
3796 msgstr ""
3797
3798 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:585
3799 #, c-format
3800 msgid "^K3%sYou burned ^BG%s"
3801 msgstr ""
3802
3803 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:587
3804 #, c-format
3805 msgid "^K1%sYou were burned by ^BG%s"
3806 msgstr ""
3807
3808 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:594
3809 #, c-format
3810 msgid "^K3%sYou froze ^BG%s"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:596
3814 #, c-format
3815 msgid "^K1%sYou were frozen by ^BG%s"
3816 msgstr ""
3817
3818 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:603
3819 #, c-format
3820 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
3821 msgstr ""
3822
3823 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:604
3824 #, c-format
3825 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
3826 msgstr ""
3827
3828 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:605
3829 #, c-format
3830 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:606
3834 #, c-format
3835 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:612
3839 #, c-format
3840 msgid "^BGPress ^F2%s^BG again to toss the nade!"
3841 msgstr ""
3842
3843 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:613
3844 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
3845 msgstr ""
3846
3847 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:615
3848 #, c-format
3849 msgid ""
3850 "^BGYou have been moved into a different team\n"
3851 "You are now on: %s"
3852 msgstr ""
3853
3854 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:616
3855 msgid "^K1You were punished for attacking your team mates!"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:617
3859 msgid "^K1Die camper!"
3860 msgstr ""
3861
3862 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:617
3863 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:618
3867 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:619
3871 #, c-format
3872 msgid "^K1You were %s"
3873 msgstr ""
3874
3875 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:620
3876 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
3877 msgstr ""
3878
3879 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:621
3880 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
3881 msgstr ""
3882
3883 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:622
3884 msgid "^K1You felt a little too hot!"
3885 msgstr ""
3886
3887 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:622
3888 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
3889 msgstr ""
3890
3891 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:623
3892 msgid "^K1You fragged yourself!"
3893 msgstr ""
3894
3895 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:623
3896 msgid "^K1You need to be more careful!"
3897 msgstr ""
3898
3899 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:624
3900 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
3901 msgstr ""
3902
3903 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:625
3904 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
3905 msgstr ""
3906
3907 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:625
3908 msgid "^K1You were killed by a monster!"
3909 msgstr ""
3910
3911 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:626
3912 msgid "^K1Tastes like chicken!"
3913 msgstr ""
3914
3915 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:626
3916 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
3917 msgstr ""
3918
3919 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:627
3920 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
3921 msgstr ""
3922
3923 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:628
3924 msgid "^K1You felt a little chilly!"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:628
3928 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
3929 msgstr ""
3930
3931 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:629
3932 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
3933 msgstr ""
3934
3935 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:630
3936 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
3937 msgstr ""
3938
3939 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:630
3940 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
3941 msgstr ""
3942
3943 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
3944 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
3945 msgstr ""
3946
3947 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
3948 msgid "^K1You need to preserve your health"
3949 msgstr ""
3950
3951 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:632
3952 msgid "^K1You became a shooting star!"
3953 msgstr ""
3954
3955 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:633
3956 msgid "^K1You melted away in slime!"
3957 msgstr ""
3958
3959 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:634
3960 msgid "^K1You committed suicide!"
3961 msgstr ""
3962
3963 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:634
3964 msgid "^K1You ended it all!"
3965 msgstr ""
3966
3967 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:635
3968 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
3969 msgstr ""
3970
3971 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:636
3972 #, c-format
3973 msgid "^BGYou are now on: %s"
3974 msgstr ""
3975
3976 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:637
3977 msgid "^K1You died in an accident!"
3978 msgstr ""
3979
3980 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:638
3981 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
3982 msgstr ""
3983
3984 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:638
3985 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
3986 msgstr ""
3987
3988 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:639
3989 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
3990 msgstr ""
3991
3992 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:639
3993 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
3994 msgstr ""
3995
3996 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
3997 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
3998 msgstr ""
3999
4000 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
4001 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
4002 msgstr ""
4003
4004 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:641
4005 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:642
4009 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
4010 msgstr ""
4011
4012 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:643
4013 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
4014 msgstr ""
4015
4016 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
4017 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
4018 msgstr ""
4019
4020 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:645
4021 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
4022 msgstr ""
4023
4024 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:646
4025 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
4026 msgstr ""
4027
4028 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:647
4029 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
4030 msgstr ""
4031
4032 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:648
4033 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
4034 msgstr ""
4035
4036 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:649
4037 msgid "^K1Watch your step!"
4038 msgstr ""
4039
4040 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:651
4041 #, c-format
4042 msgid "^K1Traitor! You betrayed team mate ^BG%s"
4043 msgstr ""
4044
4045 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:651
4046 #, c-format
4047 msgid "^K1Traitor! You team killed ^BG%s"
4048 msgstr ""
4049
4050 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
4051 #, c-format
4052 msgid "^K1You were betrayed by team mate ^BG%s"
4053 msgstr ""
4054
4055 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
4056 #, c-format
4057 msgid "^K1You were team killed by ^BG%s"
4058 msgstr ""
4059
4060 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:654
4061 msgid ""
4062 "^K1Stop idling!\n"
4063 "^BGDisconnecting in ^COUNT..."
4064 msgstr ""
4065
4066 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:655
4067 msgid ""
4068 "^K1Stop idling!\n"
4069 "^BGMoving to spectators in ^COUNT..."
4070 msgstr ""
4071
4072 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:657
4073 #, c-format
4074 msgid "^BGYou need %s^BG!"
4075 msgstr ""
4076
4077 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:658
4078 #, c-format
4079 msgid "^BGYou also need %s^BG!"
4080 msgstr ""
4081
4082 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:659
4083 msgid "^BGDoor unlocked!"
4084 msgstr ""
4085
4086 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:661
4087 #, c-format
4088 msgid "^F2Extra lives taken: ^K1%s"
4089 msgstr ""
4090
4091 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:663
4092 #, c-format
4093 msgid "^K3You revived ^BG%s"
4094 msgstr ""
4095
4096 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:664
4097 msgid "^K3You revived yourself"
4098 msgstr ""
4099
4100 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:665
4101 #, c-format
4102 msgid "^K3You were revived by ^BG%s"
4103 msgstr ""
4104
4105 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:666
4106 #, c-format
4107 msgid "^BGYou were automatically revived after %s seconds"
4108 msgstr ""
4109
4110 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:668
4111 msgid "^BGThe generator is under attack!"
4112 msgstr ""
4113
4114 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:670
4115 msgid "^TC^TT^BG team loses the round"
4116 msgstr ""
4117
4118 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:674
4119 msgid "^K1You froze yourself"
4120 msgstr ""
4121
4122 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:675
4123 msgid "^K1Round already started, you spawn as frozen"
4124 msgstr ""
4125
4126 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:677
4127 #, c-format
4128 msgid "^K1A %s has arrived!"
4129 msgstr ""
4130
4131 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:681
4132 msgid "^BGYou got the ^F1Fuel regenerator"
4133 msgstr ""
4134
4135 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:682
4136 msgid "^BGYou got the ^F1Jetpack"
4137 msgstr ""
4138
4139 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:690
4140 msgid ""
4141 "^K1No spawnpoints available!\n"
4142 "Hope your team can fix it..."
4143 msgstr ""
4144
4145 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:691
4146 msgid ""
4147 "^K1You may not join the game at this time.\n"
4148 "The player limit reached maximum capacity."
4149 msgstr ""
4150
4151 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:695
4152 msgid "^BGYou picked up the ball"
4153 msgstr ""
4154
4155 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:696
4156 msgid "^BGKilling people while you don't have the ball gives no points!"
4157 msgstr ""
4158
4159 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:698
4160 msgid ""
4161 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
4162 "Help the key carriers to meet!"
4163 msgstr ""
4164
4165 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:699
4166 msgid ""
4167 "^BGAll keys are in ^TC^TT team^BG's hands!\n"
4168 "Interfere ^F4NOW^BG!"
4169 msgstr ""
4170
4171 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:700
4172 msgid ""
4173 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
4174 "Meet the other key carriers ^F4NOW^BG!"
4175 msgstr ""
4176
4177 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:701
4178 msgid "^F4Round will start in ^COUNT"
4179 msgstr ""
4180
4181 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:702
4182 msgid "^BGScanning frequency range..."
4183 msgstr ""
4184
4185 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:703
4186 msgid "^BGYou are starting with the ^TC^TT Key"
4187 msgstr ""
4188
4189 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:705
4190 msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
4191 msgstr ""
4192
4193 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:706
4194 msgid ""
4195 "^F4WARNING:^BG you can't rejoin this match after spectating.\n"
4196 "Use the same command again to spectate anyway."
4197 msgstr ""
4198
4199 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:708
4200 #, c-format
4201 msgid ""
4202 "^BGWaiting for players to join...\n"
4203 "Need active players for: %s"
4204 msgstr ""
4205
4206 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:709
4207 #, c-format
4208 msgid "^BGWaiting for %s player(s) to join..."
4209 msgstr ""
4210
4211 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:711
4212 msgid "^BGYour weapon has been downgraded until you find some ammo!"
4213 msgstr ""
4214
4215 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:712
4216 msgid "^F4^COUNT^BG left to find some ammo!"
4217 msgstr ""
4218
4219 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:713
4220 msgid "^BGGet some ammo or you'll be dead in ^F4^COUNT^BG!"
4221 msgstr ""
4222
4223 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:713
4224 msgid "^BGGet some ammo! ^F4^COUNT^BG left!"
4225 msgstr ""
4226
4227 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:714
4228 #, c-format
4229 msgid "^F2Extra lives remaining: ^K1%s"
4230 msgstr ""
4231
4232 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:718
4233 #, c-format
4234 msgid ""
4235 "^F2^COUNT^BG until weapon change...\n"
4236 "Next weapon: ^F1%s"
4237 msgstr ""
4238
4239 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:719
4240 #, c-format
4241 msgid "^F2Active weapon: ^F1%s"
4242 msgstr ""
4243
4244 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:721
4245 #, c-format
4246 msgid "^BGYou captured %s^BG control point"
4247 msgstr ""
4248
4249 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:722
4250 msgid "^BGYou captured a control point"
4251 msgstr ""
4252
4253 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:723
4254 #, c-format
4255 msgid "^TC^TT^BG team captured %s^BG control point"
4256 msgstr ""
4257
4258 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:724
4259 msgid "^TC^TT^BG team captured a control point"
4260 msgstr ""
4261
4262 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:725
4263 msgid "^BGThis control point currently cannot be captured"
4264 msgstr ""
4265
4266 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:726
4267 msgid ""
4268 "^BGThe enemy generator cannot be destroyed yet\n"
4269 "^F2Capture some control points to unshield it"
4270 msgstr ""
4271
4272 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:727
4273 msgid "^BGThe ^TCenemy^BG generator is no longer shielded!"
4274 msgstr ""
4275
4276 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:728
4277 msgid ""
4278 "^K1Your generator is NOT shielded!\n"
4279 "^BGRe-capture control points to shield it!"
4280 msgstr ""
4281
4282 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:729
4283 #, c-format
4284 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to teleport"
4285 msgstr ""
4286
4287 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:730
4288 #, c-format
4289 msgid "^BGTeleporting disabled for %s"
4290 msgstr ""
4291
4292 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:732
4293 msgid ""
4294 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
4295 "Keep fragging until we have a winner!"
4296 msgstr ""
4297
4298 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:732
4299 msgid ""
4300 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
4301 "Keep scoring until we have a winner!"
4302 msgstr ""
4303
4304 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:733
4305 msgid ""
4306 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
4307 "\n"
4308 "Generators are now decaying.\n"
4309 "The more control points your team holds,\n"
4310 "the faster the enemy generator decays"
4311 msgstr ""
4312
4313 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:734
4314 #, c-format
4315 msgid ""
4316 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
4317 "^BGAdded ^F4%s^BG to the game!"
4318 msgstr ""
4319
4320 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:736
4321 msgid "^K1In^BG-portal created"
4322 msgstr ""
4323
4324 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:737
4325 msgid "^F3Out^BG-portal created"
4326 msgstr ""
4327
4328 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:738
4329 msgid "^F1Portal creation failed"
4330 msgstr ""
4331
4332 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:740
4333 msgid "^F2Strength infuses your weapons with devastating power"
4334 msgstr ""
4335
4336 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:741
4337 msgid "^F2Strength has worn off"
4338 msgstr ""
4339
4340 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:743
4341 msgid "^F2Shield surrounds you"
4342 msgstr ""
4343
4344 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:744
4345 msgid "^F2Shield has worn off"
4346 msgstr ""
4347
4348 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:746
4349 msgid "^F2You are on speed"
4350 msgstr ""
4351
4352 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:747
4353 msgid "^F2Speed has worn off"
4354 msgstr ""
4355
4356 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:749
4357 msgid "^F2You are invisible"
4358 msgstr ""
4359
4360 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:750
4361 msgid "^F2Invisibility has worn off"
4362 msgstr ""
4363
4364 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:752
4365 msgid "^F2The race is over, finish your lap!"
4366 msgstr ""
4367
4368 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:754
4369 msgid "^BGSequence completed!"
4370 msgstr ""
4371
4372 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:755
4373 msgid "^BGThere are more to go..."
4374 msgstr ""
4375
4376 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:756
4377 #, c-format
4378 msgid "^BGOnly %s^BG more to go..."
4379 msgstr ""
4380
4381 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:758
4382 msgid "^F2Superweapons have broken down"
4383 msgstr "^F2Les superarmes s'han trencat"
4384
4385 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:759
4386 msgid "^F2Superweapons have been lost"
4387 msgstr "^F2Les superarmes s'han perdut"
4388
4389 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:760
4390 msgid "^F2You now have a superweapon"
4391 msgstr "^F2Ara tens una superarma"
4392
4393 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:762
4394 msgid "^K1Changing to ^TC^TT^K1 in ^COUNT"
4395 msgstr ""
4396
4397 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:763
4398 msgid "^K1Changing team in ^COUNT"
4399 msgstr ""
4400
4401 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:764
4402 msgid "^K1Spectating in ^COUNT"
4403 msgstr ""
4404
4405 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:765
4406 msgid "^K1Suicide in ^COUNT"
4407 msgstr ""
4408
4409 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:767
4410 msgid "^F4Timeout begins in ^COUNT"
4411 msgstr ""
4412
4413 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:768
4414 msgid "^F4Timeout ends in ^COUNT"
4415 msgstr ""
4416
4417 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:770
4418 msgid "^K1Cannot join given minigame session!"
4419 msgstr ""
4420
4421 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:772
4422 #, c-format
4423 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to enter/exit the vehicle"
4424 msgstr ""
4425
4426 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:773
4427 #, c-format
4428 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to enter the vehicle gunner"
4429 msgstr ""
4430
4431 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:774
4432 #, c-format
4433 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to steal this vehicle"
4434 msgstr ""
4435
4436 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:775
4437 msgid ""
4438 "^F2The enemy is stealing one of your vehicles!\n"
4439 "^F4Stop them!"
4440 msgstr ""
4441
4442 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:776
4443 msgid "^F2Intruder detected, disabling shields!"
4444 msgstr ""
4445
4446 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:407 qcsrc/common/notifications/all.qh:408
4447 #, c-format
4448 msgid " (near %s)"
4449 msgstr ""
4450
4451 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:415 qcsrc/common/notifications/all.qh:416
4452 msgid "primary"
4453 msgstr ""
4454
4455 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:415 qcsrc/common/notifications/all.qh:416
4456 msgid "secondary"
4457 msgstr ""
4458
4459 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:418
4460 msgid "point"
4461 msgstr ""
4462
4463 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:418
4464 msgid "points"
4465 msgstr ""
4466
4467 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:427
4468 msgid "drop flag"
4469 msgstr ""
4470
4471 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:428
4472 msgid "throw nade"
4473 msgstr ""
4474
4475 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:454
4476 #, c-format
4477 msgid "%s^K1 made a TRIPLE FRAG! %s^BG"
4478 msgstr ""
4479
4480 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:454
4481 #, c-format
4482 msgid "%s^K1 made a TRIPLE SCORE! %s^BG"
4483 msgstr ""
4484
4485 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:454
4486 msgid "TRIPLE FRAG! "
4487 msgstr ""
4488
4489 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:455
4490 #, c-format
4491 msgid "%s^K1 made FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
4492 msgstr ""
4493
4494 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:455
4495 #, c-format
4496 msgid "%s^K1 unlocked RAGE! %s^BG"
4497 msgstr ""
4498
4499 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:455
4500 msgid "RAGE! "
4501 msgstr ""
4502
4503 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:456
4504 #, c-format
4505 msgid "%s^K1 made TEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
4506 msgstr ""
4507
4508 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:456
4509 #, c-format
4510 msgid "%s^K1 started a MASSACRE! %s^BG"
4511 msgstr ""
4512
4513 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:456
4514 msgid "MASSACRE! "
4515 msgstr ""
4516
4517 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:457
4518 #, c-format
4519 msgid "%s^K1 executed MAYHEM! %s^BG"
4520 msgstr ""
4521
4522 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:457
4523 #, c-format
4524 msgid "%s^K1 made FIFTEEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
4525 msgstr ""
4526
4527 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:457
4528 msgid "MAYHEM! "
4529 msgstr ""
4530
4531 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:458
4532 #, c-format
4533 msgid "%s^K1 is a BERSERKER! %s^BG"
4534 msgstr ""
4535
4536 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:458
4537 #, c-format
4538 msgid "%s^K1 made TWENTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
4539 msgstr ""
4540
4541 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:458
4542 msgid "BERSERKER! "
4543 msgstr ""
4544
4545 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:459
4546 #, c-format
4547 msgid "%s^K1 inflicts CARNAGE! %s^BG"
4548 msgstr ""
4549
4550 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:459
4551 #, c-format
4552 msgid "%s^K1 made TWENTY FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
4553 msgstr ""
4554
4555 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:459
4556 msgid "CARNAGE! "
4557 msgstr ""
4558
4559 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:460
4560 #, c-format
4561 msgid "%s^K1 made THIRTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
4562 msgstr ""
4563
4564 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:460
4565 #, c-format
4566 msgid "%s^K1 unleashes ARMAGEDDON! %s^BG"
4567 msgstr ""
4568
4569 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:460
4570 msgid "ARMAGEDDON! "
4571 msgstr ""
4572
4573 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:467
4574 #, c-format
4575 msgid "%s(^F1Bot^BG)"
4576 msgstr ""
4577
4578 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:469
4579 #, c-format
4580 msgid "%s(Ping ^F1%d^BG)"
4581 msgstr ""
4582
4583 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:476
4584 #, c-format
4585 msgid ""
4586 "\n"
4587 "(Health ^1%d^BG / Armor ^2%d^BG)%s"
4588 msgstr ""
4589
4590 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:478
4591 #, c-format
4592 msgid ""
4593 "\n"
4594 "(^F4Dead^BG)%s"
4595 msgstr ""
4596
4597 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:499 qcsrc/common/notifications/all.qh:512
4598 #, c-format
4599 msgid "%d score spree! "
4600 msgstr ""
4601
4602 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:511
4603 #, c-format
4604 msgid "%d frag spree! "
4605 msgstr ""
4606
4607 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:524
4608 msgid "First blood! "
4609 msgstr ""
4610
4611 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:524
4612 msgid "First score! "
4613 msgstr ""
4614
4615 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:528
4616 msgid "First casualty! "
4617 msgstr ""
4618
4619 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:528
4620 msgid "First victim! "
4621 msgstr ""
4622
4623 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:569
4624 #, c-format
4625 msgid "%s^K1 has %d frags in a row! %s^BG"
4626 msgstr ""
4627
4628 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:570
4629 #, c-format
4630 msgid "%s^K1 made %d scores in a row! %s^BG"
4631 msgstr ""
4632
4633 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:588
4634 #, c-format
4635 msgid "%s^K1 drew first blood! %s^BG"
4636 msgstr ""
4637
4638 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:589
4639 #, c-format
4640 msgid "%s^K1 got the first score! %s^BG"
4641 msgstr ""
4642
4643 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:605
4644 #, c-format
4645 msgid ", ending their %d frag spree"
4646 msgstr ""
4647
4648 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:606
4649 #, c-format
4650 msgid ", ending their %d score spree"
4651 msgstr ""
4652
4653 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:620
4654 #, c-format
4655 msgid ", losing their %d frag spree"
4656 msgstr ""
4657
4658 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:621
4659 #, c-format
4660 msgid ", losing their %d score spree"
4661 msgstr ""
4662
4663 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:647
4664 #, c-format
4665 msgid " with %d %s"
4666 msgstr ""
4667
4668 #: qcsrc/common/teams.qh:31
4669 msgid "TEAM^Red"
4670 msgstr ""
4671
4672 #: qcsrc/common/teams.qh:32
4673 msgid "TEAM^Blue"
4674 msgstr ""
4675
4676 #: qcsrc/common/teams.qh:33
4677 msgid "TEAM^Yellow"
4678 msgstr ""
4679
4680 #: qcsrc/common/teams.qh:34
4681 msgid "TEAM^Pink"
4682 msgstr ""
4683
4684 #: qcsrc/common/teams.qh:35
4685 msgid "Team"
4686 msgstr ""
4687
4688 #: qcsrc/common/teams.qh:36
4689 msgid "Neutral"
4690 msgstr ""
4691
4692 #: qcsrc/common/teams.qh:39
4693 msgid "KEY^Red"
4694 msgstr ""
4695
4696 #: qcsrc/common/teams.qh:40
4697 msgid "KEY^Blue"
4698 msgstr ""
4699
4700 #: qcsrc/common/teams.qh:41
4701 msgid "KEY^Yellow"
4702 msgstr ""
4703
4704 #: qcsrc/common/teams.qh:42
4705 msgid "KEY^Pink"
4706 msgstr ""
4707
4708 #: qcsrc/common/teams.qh:43
4709 msgid "FLAG^Red"
4710 msgstr ""
4711
4712 #: qcsrc/common/teams.qh:44
4713 msgid "FLAG^Blue"
4714 msgstr ""
4715
4716 #: qcsrc/common/teams.qh:45
4717 msgid "FLAG^Yellow"
4718 msgstr ""
4719
4720 #: qcsrc/common/teams.qh:46
4721 msgid "FLAG^Pink"
4722 msgstr ""
4723
4724 #: qcsrc/common/teams.qh:47
4725 msgid "GENERATOR^Red"
4726 msgstr ""
4727
4728 #: qcsrc/common/teams.qh:48
4729 msgid "GENERATOR^Blue"
4730 msgstr ""
4731
4732 #: qcsrc/common/teams.qh:49
4733 msgid "GENERATOR^Yellow"
4734 msgstr ""
4735
4736 #: qcsrc/common/teams.qh:50
4737 msgid "GENERATOR^Pink"
4738 msgstr ""
4739
4740 #: qcsrc/common/turrets/cl_turrets.qc:126
4741 #, c-format
4742 msgid "%s under attack!"
4743 msgstr ""
4744
4745 #: qcsrc/common/turrets/turret.qh:11
4746 msgid "Turret"
4747 msgstr ""
4748
4749 #: qcsrc/common/turrets/turret/ewheel.qh:15
4750 msgid "eWheel Turret"
4751 msgstr ""
4752
4753 #: qcsrc/common/turrets/turret/ewheel_weapon.qh:7
4754 msgid "eWheel"
4755 msgstr ""
4756
4757 #: qcsrc/common/turrets/turret/flac.qh:13
4758 msgid "FLAC Cannon"
4759 msgstr ""
4760
4761 #: qcsrc/common/turrets/turret/flac_weapon.qh:7
4762 msgid "FLAC"
4763 msgstr ""
4764
4765 #: qcsrc/common/turrets/turret/fusionreactor.qh:11
4766 msgid "Fusion Reactor"
4767 msgstr ""
4768
4769 #: qcsrc/common/turrets/turret/hellion.qh:13
4770 msgid "Hellion Missile Turret"
4771 msgstr ""
4772
4773 #: qcsrc/common/turrets/turret/hellion_weapon.qh:7
4774 msgid "Hellion"
4775 msgstr ""
4776
4777 #: qcsrc/common/turrets/turret/hk.qh:15
4778 msgid "Hunter-Killer Turret"
4779 msgstr ""
4780
4781 #: qcsrc/common/turrets/turret/hk_weapon.qh:7
4782 msgid "Hunter-Killer"
4783 msgstr ""
4784
4785 #: qcsrc/common/turrets/turret/machinegun.qh:13
4786 msgid "Machinegun Turret"
4787 msgstr ""
4788
4789 #: qcsrc/common/turrets/turret/machinegun_weapon.qh:7
4790 msgid "Machinegun"
4791 msgstr ""
4792
4793 #: qcsrc/common/turrets/turret/mlrs.qh:13
4794 msgid "MLRS Turret"
4795 msgstr ""
4796
4797 #: qcsrc/common/turrets/turret/mlrs_weapon.qh:7
4798 msgid "MLRS"
4799 msgstr ""
4800
4801 #: qcsrc/common/turrets/turret/phaser.qh:13
4802 msgid "Phaser Cannon"
4803 msgstr ""
4804
4805 #: qcsrc/common/turrets/turret/phaser_weapon.qh:7
4806 msgid "Phaser"
4807 msgstr ""
4808
4809 #: qcsrc/common/turrets/turret/plasma.qh:13
4810 msgid "Plasma Cannon"
4811 msgstr ""
4812
4813 #: qcsrc/common/turrets/turret/plasma_dual.qh:8
4814 msgid "Dual plasma"
4815 msgstr ""
4816
4817 #: qcsrc/common/turrets/turret/plasma_dual.qh:20
4818 msgid "Dual Plasma Cannon"
4819 msgstr ""
4820
4821 #: qcsrc/common/turrets/turret/plasma_weapon.qh:7
4822 msgid "Plasma"
4823 msgstr ""
4824
4825 #: qcsrc/common/turrets/turret/tesla.qh:13
4826 #: qcsrc/common/turrets/turret/tesla_weapon.qh:7
4827 msgid "Tesla Coil"
4828 msgstr ""
4829
4830 #: qcsrc/common/turrets/turret/walker.qh:15
4831 msgid "Walker Turret"
4832 msgstr ""
4833
4834 #: qcsrc/common/turrets/turret/walker_weapon.qh:7
4835 msgid "Walker"
4836 msgstr ""
4837
4838 #: qcsrc/common/util.qc:248
4839 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:121
4840 msgid "Dodging"
4841 msgstr ""
4842
4843 #: qcsrc/common/util.qc:249
4844 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:241
4845 msgid "InstaGib"
4846 msgstr ""
4847
4848 #: qcsrc/common/util.qc:250
4849 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:182
4850 msgid "New Toys"
4851 msgstr ""
4852
4853 #: qcsrc/common/util.qc:251
4854 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:246
4855 msgid "NIX"
4856 msgstr ""
4857
4858 #: qcsrc/common/util.qc:252
4859 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:187
4860 msgid "Rocket Flying"
4861 msgstr ""
4862
4863 #: qcsrc/common/util.qc:253
4864 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:177
4865 msgid "Invincible Projectiles"
4866 msgstr ""
4867
4868 #: qcsrc/common/util.qc:254
4869 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:160
4870 msgid "Low gravity"
4871 msgstr ""
4872
4873 #: qcsrc/common/util.qc:255
4874 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:129
4875 msgid "Cloaked"
4876 msgstr ""
4877
4878 #: qcsrc/common/util.qc:256
4879 msgid "Hook"
4880 msgstr ""
4881
4882 #: qcsrc/common/util.qc:257
4883 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:138
4884 msgid "Midair"
4885 msgstr ""
4886
4887 #: qcsrc/common/util.qc:258
4888 msgid "Melee only Arena"
4889 msgstr ""
4890
4891 #: qcsrc/common/util.qc:260
4892 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:192
4893 msgid "Piñata"
4894 msgstr ""
4895
4896 #: qcsrc/common/util.qc:261
4897 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:197
4898 msgid "Weapons stay"
4899 msgstr ""
4900
4901 #: qcsrc/common/util.qc:262
4902 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:149
4903 msgid "Blood loss"
4904 msgstr ""
4905
4906 #: qcsrc/common/util.qc:264
4907 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:133
4908 msgid "Buffs"
4909 msgstr ""
4910
4911 #: qcsrc/common/util.qc:265
4912 msgid "Overkill"
4913 msgstr ""
4914
4915 #: qcsrc/common/util.qc:266
4916 msgid "No powerups"
4917 msgstr ""
4918
4919 #: qcsrc/common/util.qc:267