RLE compress exosystem skies
[xonotic/xonotic-maps.pk3dir.git] / env / exosystem / exosystem2_bk.tga
index 95422b38220ee7dd508cadf53a8db43a39adeb56..3529c9af60e85f561fa13c0e0130357f0186763e 100644 (file)
Binary files a/env/exosystem/exosystem2_bk.tga and b/env/exosystem/exosystem2_bk.tga differ