RLE compress exosystem skies
[xonotic/xonotic-maps.pk3dir.git] / env / exosystem / exosystem2_ft.tga
index 84f2e168cadcc289916c2553f907b0e1d3c1dad6..e3235512f541769a98fa37a1cf73c9284f121659 100644 (file)
Binary files a/env/exosystem/exosystem2_ft.tga and b/env/exosystem/exosystem2_ft.tga differ