RLE compress exosystem skies
[xonotic/xonotic-maps.pk3dir.git] / env / exosystem / exosystem2_lf.tga
index 9dd35c5ba12a1d7ebcc977e272494921e291e2c3..d73f64e1d130c852c9957978d2deff01cdad51d8 100644 (file)
Binary files a/env/exosystem/exosystem2_lf.tga and b/env/exosystem/exosystem2_lf.tga differ