RLE compress exosystem skies
[xonotic/xonotic-maps.pk3dir.git] / env / exosystem / exosystem_bk.tga
index b05851e7fa51a320d905990bda56f2bd31d189aa..82c3d8739162453d846adfc3ec8d4997948b8298 100644 (file)
Binary files a/env/exosystem/exosystem_bk.tga and b/env/exosystem/exosystem_bk.tga differ