RLE compress exosystem skies
[xonotic/xonotic-maps.pk3dir.git] / env / exosystem / exosystem_dn.tga
index 969bed18e25f5dbee87c2160c783421105c4bbba..d01ef10ce069659af25b406fc119301e9ceb5f7d 100644 (file)
Binary files a/env/exosystem/exosystem_dn.tga and b/env/exosystem/exosystem_dn.tga differ