RLE compress exosystem skies
[xonotic/xonotic-maps.pk3dir.git] / env / exosystem / exosystem_lf.tga
index 9c4db5f63f32ef5904396ed63fb2b4938d13ace8..100970f4447fe2fc6dcf5db91fb2d146cdb67378 100644 (file)
Binary files a/env/exosystem/exosystem_lf.tga and b/env/exosystem/exosystem_lf.tga differ