Transifex autosync
authorRudolf Polzer <divVerent@gmail.com>
Mon, 8 Aug 2022 05:23:27 +0000 (07:23 +0200)
committerRudolf Polzer <divVerent@gmail.com>
Mon, 8 Aug 2022 05:23:27 +0000 (07:23 +0200)
.tx/merge-base
common.bg.po
common.fr.po
common.zh_CN.po
languages.txt

index f1fdbddb3d1bccc6a333b333b3da98d08a8bb60a..9e266259fd3fcdd0f6e066fd88eedf0069130191 100644 (file)
@@ -1 +1 @@
-Sun Aug  7 07:23:45 CEST 2022
+Mon Aug  8 07:23:12 CEST 2022
index e5c1d38173a7ef24d178def79aae453a5cb8c36c..db1d2e005e4da95749421399d0aed1b7e264a463 100644 (file)
@@ -5,6 +5,7 @@
 # Translators:
 # 411370735b8ef90fa32c21e58a50941e_d905c03 <7784313cf022f885419b74f26eaf98f3_541595>, 2016-2017
 # Krasimir Mikov, 2022
+# Krasimir Mikov, 2022
 # set_killer <mettall@abv.bg>, 2014
 # Nik Dim <lilo@abv.bg>, 2020
 # ubone <van_ds_ff@mail.bg>, 2016
@@ -75,7 +76,7 @@ msgstr "^3Играч^7: Това е мястото чатене"
 #: qcsrc/client/hud/panel/engineinfo.qc:75
 #, c-format
 msgid "FPS: %.*f"
-msgstr "FPS: %.*f"
+msgstr "К/С: %.*f"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:92
 msgid "^1Observing"
@@ -798,7 +799,7 @@ msgstr "SCO^ранг"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:153
 msgid "Number of flag returns"
-msgstr ""
+msgstr "Брой връщания на знамето"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:153
 msgid "SCO^returns"
@@ -830,7 +831,7 @@ msgstr "Общ резултат"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:157
 msgid "Number of suicides"
-msgstr ""
+msgstr "Брой самоубийства"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:157
 msgid "SCO^suicides"
@@ -838,7 +839,7 @@ msgstr "SCO^самоубийства"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:158
 msgid "Number of kills minus deaths"
-msgstr ""
+msgstr "Брой убийства без умиранията"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:158
 msgid "SCO^sum"
@@ -846,7 +847,7 @@ msgstr "SCO^сума"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:159
 msgid "Number of domination points taken (Domination)"
-msgstr ""
+msgstr "Брой точки за доминация (Domination)"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:159
 msgid "SCO^takes"
@@ -854,15 +855,15 @@ msgstr "SCO^взимания"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:160
 msgid "Number of teamkills"
-msgstr ""
+msgstr "Брой убийства на съотборници"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:160
 msgid "SCO^teamkills"
-msgstr ""
+msgstr "SCO^убийства на съотборници"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:161
 msgid "Number of ticks (Domination)"
-msgstr ""
+msgstr "Брой отмервания (Domination)"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:161
 msgid "SCO^ticks"
@@ -870,16 +871,18 @@ msgstr "SCO^щракания"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:162
 msgid "SCO^time"
-msgstr ""
+msgstr "SCO^време"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:162
 msgid "Total time raced (Race/CTS)"
-msgstr ""
+msgstr "Общо време на състезаване (Race/CTS)"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:694
 msgid ""
 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command."
 msgstr ""
+"Можете да променяте таблото като използвате командата "
+"^2scoreboard_columns_set."
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:695
 msgid "Usage:"
@@ -887,7 +890,7 @@ msgstr "Употреба:"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:697
 msgid "^2scoreboard_columns_set ^3field1 field2 ..."
-msgstr ""
+msgstr "^2scoreboard_columns_set ^3поле1 поле2 ..."
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:698
 msgid ""
@@ -909,11 +912,12 @@ msgstr ""
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:701
 msgid "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields."
-msgstr ""
+msgstr "Може да използвате ^3|^7 за да започнете дясно-подравнените полета."
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:702
 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):"
 msgstr ""
+"Следните имена на полета са разпознати (без значение от малки и големи букви)"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:708
 msgid ""
@@ -922,28 +926,41 @@ msgid ""
 "or in all but these game types. You can also specify 'all' as a\n"
 "field to show all fields available for the current game mode."
 msgstr ""
+"Преди поле може да сложите знак + или -, след това списък разделен от "
+"запетаи\n"
+"на типовете игра, след това наклонена черта, за да направите списъка видим "
+"само на онези\n"
+"или на всички с изключение на тези. Също може да укажете 'all' като\n"
+"поле, за да се виждат всички възможни полета за избрания тип на игра."
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:714
 msgid ""
 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
 "include/exclude ALL teams/noteams game modes."
 msgstr ""
+"Специалните имена на игрови типове 'teams' и 'noteams' могат да се използват "
+"да\n"
+"включат/изключат ВСИЧКИ teams/noteams типове на игра"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:718
 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4"
-msgstr ""
+msgstr "Пример: scoreboard_columns_set име ping pl | +ctf/field3 -dm/field4"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:719
 msgid ""
 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
 "right of the vertical bar aligned to the right."
 msgstr ""
+"ще покаже име, пинг и pl подредени в ляво и полетата\n"
+"дясно от вертикалния бар, подредени в дясно."
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:721
 msgid ""
 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
 "other gamemodes except DM."
 msgstr ""
+"'field3' ще се показва само в CTF, а 'field4' ще се показва във всички\n"
+"типове на игра, без DM"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1000
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1007
@@ -964,7 +981,7 @@ msgstr "Точност (средно %d%%)"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1789
 msgid "Item stats"
-msgstr ""
+msgstr "Статистики на предмета"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1900
 msgid "Map stats:"
@@ -1006,13 +1023,13 @@ msgstr ""
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2281
 #, c-format
 msgid "^3%1.0f minutes"
-msgstr ""
+msgstr "^3%1.0f минути"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2290
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2297
 #, c-format
 msgid "^5%s %s"
-msgstr ""
+msgstr "^5%s %s"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2291
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2298
@@ -1025,22 +1042,22 @@ msgstr "SCO^точки"
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2323
 #, c-format
 msgid "^2+%s %s"
-msgstr ""
+msgstr "^2+%s %s"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2332
 #, c-format
 msgid "^7Map: ^2%s"
-msgstr ""
+msgstr "^7Карта: ^2%s"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2494
 #, c-format
 msgid "Speed award: %d%s ^7(%s^7)"
-msgstr ""
+msgstr "Награда за скорост: %d%s ^7(%s^7)"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2498
 #, c-format
 msgid "All-time fastest: %d%s ^7(%s^7)"
-msgstr ""
+msgstr "Най-добро време %d%s ^7(%s^7)"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2532
 #, c-format
@@ -1059,48 +1076,49 @@ msgstr "Мъртав сте, натиснете ^2%s^7 за съживяване
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:879
 msgid "qu"
-msgstr ""
+msgstr "qu"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:880
 msgid "m"
-msgstr ""
+msgstr "м"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:881
 msgid "km"
-msgstr ""
+msgstr "км"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:882
 msgid "mi"
-msgstr ""
+msgstr "ми"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/strafehud.qc:883
 msgid "nmi"
-msgstr ""
+msgstr "нми"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:132
 msgid "Warmup"
-msgstr ""
+msgstr "Загряване"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:134
 msgid "Timeout"
-msgstr ""
+msgstr "Таймаут"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:136
 msgid "Sudden Death"
-msgstr ""
+msgstr "Внезапна Смърт"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:138
 msgid "Overtime"
-msgstr ""
+msgstr "Допълнително време"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:140
 #, c-format
 msgid "Overtime #%d"
-msgstr ""
+msgstr "Допълнително време #%d"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:30
 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode"
 msgstr ""
+"^1Трябва да отговорите преди да влезнете в режим за конфигуриране на HUD"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:33
 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
@@ -1185,7 +1203,7 @@ msgstr "Арена с всички оръжия"
 #: qcsrc/client/main.qc:1361
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:27
 msgid "All Available Weapons Arena"
-msgstr ""
+msgstr "Арена с Всички Оръжия"
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1362
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:28
@@ -1195,12 +1213,12 @@ msgstr "Арена с повечето оръжия"
 #: qcsrc/client/main.qc:1363
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:29
 msgid "Most Available Weapons Arena"
-msgstr ""
+msgstr "Арена с Повечето Оръжия"
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1366 qcsrc/client/main.qc:1380
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:50
 msgid "No Weapons Arena"
-msgstr ""
+msgstr "Арена Без Оръжия"
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1378
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:48
@@ -1211,37 +1229,38 @@ msgstr "%s Арена"
 #: qcsrc/client/main.qc:1389 qcsrc/client/main.qc:1394
 #, c-format
 msgid "This is %s"
-msgstr ""
+msgstr "Това е %s"
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1390
 msgid "Your client version is outdated."
-msgstr ""
+msgstr "Вашата версия е стара."
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1391
 msgid "### YOU WON'T BE ABLE TO PLAY ON THIS SERVER ###"
-msgstr ""
+msgstr "### НЯМА ДА ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИГРАЕТЕ НА ТОЗИ СЪРВЪР ###"
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1392
 msgid "Please update!"
-msgstr ""
+msgstr "Моля обновете!"
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1395
 msgid "This server is using an outdated Xonotic version."
-msgstr ""
+msgstr "Този сървър използва стара версия на Xonotic."
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1396
 msgid "### THIS SERVER IS INCOMPATIBLE AND THUS YOU CANNOT JOIN ###"
 msgstr ""
+"### ТОЗИ СЪРВЪР Е НЕСЪВМЕСТИМ И СЛЕДОВАТЕЛНО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ ###"
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1398
 #, c-format
 msgid "Welcome to %s"
-msgstr ""
+msgstr "Добре дошли в %s"
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1413 qcsrc/menu/xonotic/campaign.qc:244
 #, c-format
 msgid "Level %d:"
-msgstr ""
+msgstr "Ниво %d:"
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1415
 #, c-format
@@ -1255,15 +1274,15 @@ msgstr "Режим на игра:"
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1440
 msgid "Active modifications:"
-msgstr ""
+msgstr "Активни модификации:"
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1443
 msgid "Special gameplay tips:"
-msgstr ""
+msgstr "Специални игрални съвети:"
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1450
 msgid "MOTD:"
-msgstr ""
+msgstr "СНД:"
 
 #: qcsrc/client/main.qc:1528
 #, c-format
@@ -1299,22 +1318,23 @@ msgstr "остават %d секунди"
 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:513
 msgid "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!"
 msgstr ""
+"mv_mapdownload: ^3Не би трябвало да използвате тази команда самостоятелно!"
 
 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:523
 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index."
-msgstr ""
+msgstr "^1Грешка:^7 Не може да намери индекс."
 
 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:532
 msgid "Requesting preview..."
-msgstr ""
+msgstr "Изискване на преглед..."
 
 #: qcsrc/client/view.qc:889
 msgid "Nade timer"
-msgstr ""
+msgstr "Таймер на гранати"
 
 #: qcsrc/client/view.qc:894
 msgid "Capture progress"
-msgstr ""
+msgstr "Напредък на превземане"
 
 #: qcsrc/client/view.qc:899
 msgid "Revival progress"
@@ -1322,7 +1342,7 @@ msgstr "Процес на съживяване"
 
 #: qcsrc/common/command/generic.qc:156
 msgid "error creating curl handle"
-msgstr ""
+msgstr "грешка при създаването на curl манипулатор"
 
 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/assault/assault.qh:8
 msgid "Assault"
@@ -1441,6 +1461,8 @@ msgid ""
 "Kill enemies to freeze them, stand next to frozen teammates to revive them; "
 "freeze all enemies to win"
 msgstr ""
+"Убий противниците, за да ги замразиш, стой до съотборниците, за да ги "
+"свестиш, замрази всички противници, за да спечелиш"
 
 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/invasion/invasion.qh:8
 msgid "Invasion"
@@ -1500,7 +1522,7 @@ msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/weapon.qh:9
 msgid "Ball Stealer"
-msgstr ""
+msgstr "Крадеца на Топката"
 
 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/onslaught/onslaught.qh:8
 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
@@ -1542,23 +1564,23 @@ msgstr "Team Deathmatch"
 
 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:52
 msgid "bullets"
-msgstr ""
+msgstr "патрони"
 
 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:82
 msgid "cells"
-msgstr ""
+msgstr "клетки"
 
 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:112
 msgid "plasma"
-msgstr ""
+msgstr "плазма"
 
 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:142
 msgid "rockets"
-msgstr ""
+msgstr "ракети"
 
 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:176
 msgid "shells"
-msgstr ""
+msgstr "патрони за пушка"
 
 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:42
 msgid "Small armor"
@@ -1596,15 +1618,15 @@ msgstr "Мега аптечка"
 #: qcsrc/common/util.qc:263
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:173
 msgid "Jetpack"
-msgstr ""
+msgstr "Реактивна раница"
 
 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:71
 msgid "fuel"
-msgstr ""
+msgstr "гориво"
 
 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:96
 msgid "Fuel regenerator"
-msgstr ""
+msgstr "Горивен регенератор"
 
 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:99
 msgid "Fuel regen"
@@ -1627,7 +1649,7 @@ msgstr "Изход"
 
 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:368
 msgid "Invite"
-msgstr ""
+msgstr "Покани"
 
 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:407
 msgid "Current Game"
@@ -1635,7 +1657,7 @@ msgstr "Текуща Игра"
 
 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:431
 msgid "Exit Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Излез от Менюто"
 
 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:442
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:16
@@ -1657,7 +1679,7 @@ msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:2
 msgid "Bulldozer"
-msgstr ""
+msgstr "Булдозер"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1107
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:425
@@ -1677,7 +1699,7 @@ msgstr ""
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:498
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:329
 msgid "You are spectating"
-msgstr ""
+msgstr "Вие наблюдавате"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1184
 msgid "Better luck next time!"
@@ -1728,7 +1750,7 @@ msgstr ""
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:374
 #, c-format
 msgid "%s^7 won the game!"
-msgstr ""
+msgstr "%s^7 спечели играта!"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:384
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:450
@@ -1813,7 +1835,7 @@ msgstr ""
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:456
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:339
 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu for a rematch!"
-msgstr ""
+msgstr "Избери \"^1Next Match^7\" от менюто, за да започнеш нов мач!"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:457
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:463
@@ -2340,7 +2362,7 @@ msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе върнато в базата от соб
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:234
 msgid "^BGThe flag was returned by its owner"
-msgstr ""
+msgstr "^BGЗнамето бе върнато в базата от собственика си"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:235
 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
@@ -2348,7 +2370,7 @@ msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе унищожено и върнато в б
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:236
 msgid "^BGThe flag was destroyed and returned to base"
-msgstr ""
+msgstr "^BGЗнамето бе унищожено и върнато в базата"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:237
 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
@@ -2356,7 +2378,7 @@ msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе изтървано и върнато в б
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:238
 msgid "^BGThe flag was dropped in the base and returned itself"
-msgstr ""
+msgstr "^BGЗнамето бе изтървано в базата и се върна само"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:239
 msgid ""
@@ -2368,7 +2390,7 @@ msgstr ""
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:240
 msgid "^BGThe flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to base"
-msgstr ""
+msgstr "^BGЗнамето падна на недостижимо място и се върна в базата"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:241
 #, c-format
@@ -2383,7 +2405,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "^BGThe flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned itself"
-msgstr ""
+msgstr "^BGЗнамето нямаше търпение и след ^F1%.2f^BG секунди се върна само"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:243
 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
@@ -2391,7 +2413,7 @@ msgstr "^BG ^TC^TT^BG знаме бе върнато в базата"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:244
 msgid "^BGThe flag has returned to the base"
-msgstr ""
+msgstr "^BGЗнамето се върна в базата"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:245
 #, c-format
@@ -2444,7 +2466,7 @@ msgstr "^F2Ще наблюдаваш в следващия рунд"
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:261
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was killed by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 бе убит от ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:261
 #, c-format
@@ -2484,7 +2506,7 @@ msgstr "^BG%s%s^K1 бе сготвен от ^BG%s^K1%s%s"
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:267
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed in front of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 бе избутан пред чудовище от ^BG%s^K1%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:268
 #, c-format
@@ -2499,17 +2521,17 @@ msgstr "^BG%s%s^K1 се доближи твърде близко до напал
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:269
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 беше изгорен от ^BG%s^K1 с Напалмова Граната%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:270
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 беше взривен от ^BG%s^K1 с Ледена Граната%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:271
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 беше замразен до смърт от ^BG%s^K1 с Ледена Граната%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:272
 #, c-format
index 66b742ac3118b7483c2e6ffbaf899408f036d2b3..743b1e9abafb3a672a625d4aa78ef5c056fe5779 100644 (file)
@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2022-07-24 07:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-09-12 16:53+0000\n"
-"Last-Translator: Yannick Le Guen <leguen.yannick@gmail.com>, 2013-2022\n"
+"Last-Translator: Hugo Locurcio, 2013-2014\n"
 "Language-Team: French (http://www.transifex.com/team-xonotic/xonotic/"
 "language/fr/)\n"
 "Language: fr\n"
index c08604c5a91048b7fb15bd18c72a564d0fc138c0..c1fa43e1a427c2012b4f5fabf22b74b2768c78b7 100644 (file)
@@ -1029,7 +1029,7 @@ msgstr "^3%1.0f 分钟"
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2297
 #, c-format
 msgid "^5%s %s"
-msgstr ""
+msgstr "^5%s %s"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2291
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2298
@@ -1042,7 +1042,7 @@ msgstr "分"
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2323
 #, c-format
 msgid "^2+%s %s"
-msgstr ""
+msgstr "^2+%s %s"
 
 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:2332
 #, c-format
@@ -1358,7 +1358,7 @@ msgstr "在一定时间内摧毁障碍物以寻找并摧毁敌方能量核心"
 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/onslaught/onslaught.qh:18
 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/tdm/tdm.qh:47
 msgid "Point limit:"
-msgstr "点数限制:"
+msgstr "得分限制:"
 
 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/clanarena/clanarena.qh:12
 msgid "Clan Arena"
@@ -1625,7 +1625,7 @@ msgstr "恢复燃料"
 #: qcsrc/common/mapinfo.qc:624
 #, no-c-format
 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
-msgstr ""
+msgstr "扔乱音大号"
 
 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames.qc:379
 msgid "It's your turn"
@@ -1697,11 +1697,11 @@ msgstr "祝你下次好运!"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1189
 msgid "Tubular! Press \"Next Level\" to continue!"
-msgstr ""
+msgstr "简直完美!按“下一关”继续!"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1191
 msgid "Wicked! Press \"Next Level\" to continue!"
-msgstr ""
+msgstr "棒极了!按“下一关”继续!"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1195
 msgid "Press the space bar to change your currently selected tile"
@@ -1730,7 +1730,7 @@ msgstr "保存"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:2
 msgid "Connect Four"
-msgstr ""
+msgstr "四子连线"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:316
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:322
@@ -1740,7 +1740,7 @@ msgstr ""
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:374
 #, c-format
 msgid "%s^7 won the game!"
-msgstr "%s^7 赢了这场游戏!"
+msgstr "%s^7 此局获胜!"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:384
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:450
@@ -1753,7 +1753,7 @@ msgstr "平局"
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:456
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:339
 msgid "You lost the game!"
-msgstr "你输了这场比赛!"
+msgstr "你输了!"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:390
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:611
@@ -1778,20 +1778,20 @@ msgstr "点击游戏棋盘来放置标签"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:3
 msgid "Nine Men's Morris"
-msgstr ""
+msgstr "九子棋"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:619
 msgid ""
 "You can select one of your pieces to move it in one of the surrounding places"
-msgstr ""
+msgstr "你可以选一颗棋子,把它移到周围的位置"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:621
 msgid "You can select one of your pieces to move it anywhere on the board"
-msgstr ""
+msgstr "你可以选一颗棋子,把它移到棋盘任意位置"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:623
 msgid "You can take one of the opponent's pieces"
-msgstr ""
+msgstr "你可以拿走对方的一颗棋子"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:2
 msgid "Pong"
@@ -1800,11 +1800,11 @@ msgstr "乒乓"
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:607
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:309
 msgid "AI"
-msgstr "AI"
+msgstr "电脑"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:626
 msgid "Press ^1Start Match^7 to start the match with the current players"
-msgstr "按下 ^1开始比赛^7 来与当前玩家开始比赛"
+msgstr "按^1开始比赛^7来与当前玩家开始比赛"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:698
 msgid "Start Match"
@@ -1812,15 +1812,15 @@ msgstr "开始比赛"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:699
 msgid "Add AI player"
-msgstr "增加AI玩家"
+msgstr "添加电脑玩家"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:700
 msgid "Remove AI player"
-msgstr "删除AI玩家"
+msgstr "删除电脑玩家"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:2
 msgid "Push-Pull"
-msgstr ""
+msgstr "推拉"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:456
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:339
@@ -1842,28 +1842,28 @@ msgstr "等待对方玩家确认再次比赛"
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:613
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:698
 msgid "Next Match"
-msgstr "下场比赛"
+msgstr "下一轮"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:2
 msgid "Peg Solitaire"
-msgstr ""
+msgstr "孔明棋"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:418
 msgid "All pieces cleared!"
-msgstr ""
+msgstr "吃掉了所有棋子!"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:420
 msgid "Remaining pieces:"
-msgstr ""
+msgstr "剩余棋子:"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:488
 #, c-format
 msgid "Pieces left: %s"
-msgstr ""
+msgstr "剩余棋子:%s 颗"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:501
 msgid "No more valid moves"
-msgstr ""
+msgstr "没有有效的移动了"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:504
 msgid "Well done, you win!"
@@ -1871,7 +1871,7 @@ msgstr "非常好,你赢了!"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:507
 msgid "Jump a piece over another to capture it"
-msgstr ""
+msgstr "用一颗棋子越过另一颗来吃掉它"
 
 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:2
 msgid "Tic Tac Toe"
@@ -2085,23 +2085,23 @@ msgstr "^3非手持型镭射枪^8已启用,按 ^3%s^8 使用它"
 
 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okhmg.qh:22
 msgid "Overkill Heavy Machine Gun"
-msgstr "Overkill版重机枪"
+msgstr "绝灭重机枪"
 
 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okmachinegun.qh:20
 msgid "Overkill MachineGun"
-msgstr "Overkill版机枪"
+msgstr "绝灭机枪"
 
 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/oknex.qh:19
 msgid "Overkill Nex"
-msgstr "Overkill版激光狙击枪"
+msgstr "绝灭星旋枪"
 
 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okrpc.qh:22
 msgid "Overkill Rocket Propelled Chainsaw"
-msgstr "Overkill版火箭筒"
+msgstr "绝灭火箭弹链锯"
 
 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okshotgun.qh:18
 msgid "Overkill Shotgun"
-msgstr "Overkill版霰弹枪"
+msgstr "绝灭霰弹枪"
 
 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/invisibility.qh:47
 #: qcsrc/common/mutators/mutator/powerups/powerup/invisibility.qh:50
@@ -2302,7 +2302,7 @@ msgstr "标记"
 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:692
 #, c-format
 msgid "%s needing help!"
-msgstr "%s 需要帮助!"
+msgstr "%s需要支援!"
 
 #: qcsrc/common/net_notice.qc:90
 msgid "^1Server notices:"
@@ -2950,13 +2950,13 @@ msgstr "^BG%s^K1 把自己冰冻了"
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:357
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:672
 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
-msgstr "^TC^TT^BG赢了这一局"
+msgstr "^TC^TT^BG此局获胜"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:358
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:673
 #, c-format
 msgid "^BG%s^BG wins the round"
-msgstr "^BG%s^BG赢了这一局"
+msgstr "^BG%s^BG 此局获胜"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:359
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:535
@@ -3297,12 +3297,12 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 死于 ^BG%s^K1 用乱音手风琴演奏的美妙乐曲%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:443
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s^K1 用乱音手风琴伤到了自己的耳朵%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:444
 #, c-format
@@ -3317,7 +3317,7 @@ msgstr "^BG%s%s^K1 被 ^BG%s^K1 的弧光电束爆破了%s%s"
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:446
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 played with Arc bolts%s%s"
-msgstr "^BG%s^K1 玩耍弧光电束%s%s"
+msgstr "^BG%s^K1 试图把玩弧光电束%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:447
 #, c-format
@@ -3372,7 +3372,7 @@ msgstr "^BG%s%s^K1 离 ^BG%s^K1 的电射球太近%s%s"
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:457
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
-msgstr "^BG%s^K1 玩耍电射枪光束%s%s"
+msgstr "^BG%s^K1 试图把玩电射枪光束%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:458
 #, c-format
@@ -3412,17 +3412,17 @@ msgstr "^BG%s%s^K1 被 ^BG%s^K1 的哈格火箭弹痛击%s%s"
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:465
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
-msgstr "^BG%s^K1 玩耍小哈格火箭弹%s%s"
+msgstr "^BG%s^K1 试图把玩小哈格火箭弹%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:466
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
-msgstr "^BG%s%s^K1 被 ^BG%s^K1 的 HLAC 切成了两半%s%s"
+msgstr "^BG%s%s^K1 被 ^BG%s^K1 的重型镭射突击大炮切成了两半%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:467
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s^K1 被自己的重型镭射突击大炮打到飞起%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:468
 #, c-format
@@ -3433,12 +3433,12 @@ msgstr "^BG%s%s^K1 没能逃过 ^BG%s^K1 的钩爪重力炸弹%s%s"
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 死于 ^BG%s^K1 用乱音克莱因瓶演奏的美妙乐曲%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:470
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s^K1 用乱音克莱因瓶伤到了自己的耳朵%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:471
 #, c-format
@@ -3479,7 +3479,7 @@ msgstr "^BG%s%s^K1 吃了一记 ^BG%s^K1 的榴弹%s%s"
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:478
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
-msgstr "^BG%s^K1 没看到自己的榴弹%s%s"
+msgstr "^BG%s^K1 没躲过自己的榴弹%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:479
 #, c-format
@@ -3489,54 +3489,54 @@ msgstr "^BG%s^K1 被自己的榴弹枪炸成碎尸%s%s"
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:480
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Overkill Heavy Machine Gun%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 被 ^BG%s^K1 用绝灭重机枪狙杀%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:481
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Overkill Heavy Machine Gun%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 被 ^BG%s^K1 的绝灭重机枪撕成碎片%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:482
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Overkill Machine Gun%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 被 ^BG%s^K1 用绝灭重机枪扫射得满身疮痍%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:483
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Overkill Nex%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 被 ^BG%s^K1 的绝灭星旋枪刺到人间蒸发%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:484
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Overkill Rocket Propelled Chainsaw"
 "%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 被 ^BG%s^K1 用绝灭火箭炮链锯锯成两份%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:485
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 差一点躲过 ^BG%s^K1 的绝灭火箭炮链锯%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:486
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 被自己的绝灭火箭炮链锯锯成两份%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:487
 #, c-format
 msgid ""
 "^BG%s^K1 blew themself up with their Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s^K1 被自己的绝灭火箭炮链锯炸飞了%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:489
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Overkill Shotgun%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 被 ^BG%s^K1 用绝灭霰弹枪击倒%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:490
 #, c-format
@@ -3571,7 +3571,7 @@ msgstr "^BG%s%s^K1 被 ^BG%s^K1 的瞄准者盯住了%s%s"
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:496
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
-msgstr "^BG%s^K1 玩耍小跟踪火箭%s%s"
+msgstr "^BG%s^K1 试图把玩小跟踪火箭%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:497
 #, c-format
@@ -3581,7 +3581,7 @@ msgstr "^BG%s%s^K1 被 ^BG%s^K1 的脉冲波击倒%s%s"
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:498
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
-msgstr "^BG%s%s^K1 ç\94¨è\84\89å\86²æ³¢æ\9eªæ\8a\8a ^BG%s^K1 æ\90§å¾\97å\86\8dèµ·ä¸\8dè\83½%s%s"
+msgstr "^BG%s%s^K1 用脉冲枪把 ^BG%s^K1 搧得再起不能%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:499
 #, c-format
@@ -3596,17 +3596,17 @@ msgstr "^BG%s%s^K1 用大霰弹枪把 ^BG%s^K1 搧得再起不能%s%s"
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:501
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s^K1 无法逃出传送门%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:502
 #, c-format
 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s%s^K1 死于 ^BG%s^K1 用乱音大号演奏的美妙乐曲%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:503
 #, c-format
 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "^BG%s^K1 用乱音大号伤到了自己的耳朵%s%s"
 
 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:504
 #, c-format
@@ -4850,11 +4850,11 @@ msgstr "电轮"
 
 #: qcsrc/common/turrets/turret/flac.qh:13
 msgid "FLAC Cannon"
-msgstr "FLAC 炮塔"
+msgstr "镭射炮塔"
 
 #: qcsrc/common/turrets/turret/flac_weapon.qh:7
 msgid "FLAC"
-msgstr ""
+msgstr "重型镭射突击炮"
 
 #: qcsrc/common/turrets/turret/fusionreactor.qh:11
 msgid "Fusion Reactor"
@@ -4878,7 +4878,7 @@ msgstr "猎手"
 
 #: qcsrc/common/turrets/turret/machinegun.qh:13
 msgid "Machinegun Turret"
-msgstr "æ\9cºæ\9eªç\82®å\8f°"
+msgstr "æ\9cºæ\9eªç\82®å¡\94"
 
 #: qcsrc/common/turrets/turret/machinegun_weapon.qh:7
 msgid "Machinegun"
@@ -4886,11 +4886,11 @@ msgstr "机枪"
 
 #: qcsrc/common/turrets/turret/mlrs.qh:13
 msgid "MLRS Turret"
-msgstr "MLRS 炮塔"
+msgstr "多重火箭炮塔"
 
 #: qcsrc/common/turrets/turret/mlrs_weapon.qh:7
 msgid "MLRS"
-msgstr "MLRS"
+msgstr "多重火箭炮"
 
 #: qcsrc/common/turrets/turret/phaser.qh:13
 msgid "Phaser Cannon"
@@ -4985,7 +4985,7 @@ msgstr "仅近战竞技场"
 #: qcsrc/common/util.qc:260
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:192
 msgid "Piñata"
-msgstr "皮纳塔"
+msgstr "大礼包"
 
 #: qcsrc/common/util.qc:261
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:197
@@ -5004,7 +5004,7 @@ msgstr "增益"
 
 #: qcsrc/common/util.qc:265
 msgid "Overkill"
-msgstr "重复命中"
+msgstr "绝灭武器"
 
 #: qcsrc/common/util.qc:266
 msgid "No powerups"
@@ -5017,7 +5017,7 @@ msgstr "加成物品"
 #: qcsrc/common/util.qc:268
 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:125
 msgid "Touch explode"
-msgstr "触摸爆炸"
+msgstr "接触爆炸"
 
 #: qcsrc/common/util.qc:269
 msgid "Wall jumping"
@@ -5262,12 +5262,12 @@ msgstr "操纵杆按键 %d"
 #: qcsrc/common/util.qc:1542
 #, c-format
 msgid "AUX%d"
-msgstr ""
+msgstr "AUX%d"
 
 #: qcsrc/common/util.qc:1549
 #, c-format
 msgid "DPAD_UP"
-msgstr ""
+msgstr "DPad 上"
 
 #: qcsrc/common/util.qc:1549 qcsrc/common/util.qc:1550
 #: qcsrc/common/util.qc:1551 qcsrc/common/util.qc:1552
@@ -5281,32 +5281,32 @@ msgstr ""
 #: qcsrc/common/util.qc:1567 qcsrc/common/util.qc:1568
 #, c-format
 msgid "X360_%s"
-msgstr ""
+msgstr "X360_%s"
 
 #: qcsrc/common/util.qc:1550
 #, c-format
 msgid "DPAD_DOWN"
-msgstr ""
+msgstr "DPad 下"
 
 #: qcsrc/common/util.qc:1551
 #, c-format
 msgid "DPAD_LEFT"
-msgstr ""
+msgstr "DPad 左"
 
 #: qcsrc/common/util.qc:1552
 #, c-format
 msgid "DPAD_RIGHT"
-msgstr ""
+msgstr "DPad 右"
 
 #: qcsrc/common/util.qc:1553
 #, c-format
 msgid "START"
-msgstr ""
+msgstr "开始键"
 
 #: qcsrc/common/util.qc:1554
 #, c-format
 msgid "BACK"
-msgstr ""
+msgstr "返回键"
 
 #: qcsrc/common/util.qc:1555
 #, c-format
@@ -5382,7 +5382,7 @@ msgstr ""
 #: qcsrc/common/util.qc:1580 qcsrc/common/util.qc:1581
 #, c-format
 msgid "JOY_%s"
-msgstr ""
+msgstr "操纵杆 %s"
 
 #: qcsrc/common/util.qc:1578
 #, c-format
@@ -5407,7 +5407,7 @@ msgstr "右"
 #: qcsrc/common/util.qc:1587
 #, c-format
 msgid "MIDINOTE%d"
-msgstr ""
+msgstr "Midi 音符 %d"
 
 #: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:171
 #, c-format
@@ -5517,7 +5517,7 @@ msgstr "T.A.G. 瞄准者"
 
 #: qcsrc/common/weapons/weapon/shockwave.qh:18
 msgid "Shockwave"
-msgstr "è\84\89å\86²æ³¢æ\9eª"
+msgstr "脉冲枪"
 
 #: qcsrc/common/weapons/weapon/shotgun.qh:20
 msgid "Shotgun"
@@ -5526,7 +5526,7 @@ msgstr "霰弹枪"
 #: qcsrc/common/weapons/weapon/tuba.qh:18
 #, no-c-format
 msgid "@!#%'n Tuba"
-msgstr ""
+msgstr "乱音大号"
 
 #: qcsrc/common/weapons/weapon/vaporizer.qh:21
 msgid "Vaporizer"
@@ -10032,15 +10032,15 @@ msgstr "模组服务器"
 
 #: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qh:158
 msgid "SLCAT^Overkill"
-msgstr ""
+msgstr "绝灭武器"
 
 #: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qh:159
 msgid "SLCAT^InstaGib"
-msgstr "InstaGib"
+msgstr "InstaGib(瞬杀)"
 
 #: qcsrc/menu/xonotic/serverlist.qh:160
 msgid "SLCAT^Defrag Mode"
-msgstr ""
+msgstr "无杀戮模式"
 
 #: qcsrc/menu/xonotic/skinlist.qc:70
 msgid "<TITLE>"
@@ -10215,7 +10215,7 @@ msgstr "击杀比:"
 
 #: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:208
 msgid "ELO:"
-msgstr ""
+msgstr "实力评分:"
 
 #: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:215
 msgid "Rank:"
@@ -10223,7 +10223,7 @@ msgstr "排名:"
 
 #: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:222
 msgid "Percentile:"
-msgstr ""
+msgstr "百分比:"
 
 #: qcsrc/menu/xonotic/statslist.qc:247
 #, c-format
index 834bbbc24249c08e8a8b5b98ca487e25a96fc6bb..cbe5d2cc0c97ff61d21d71e842e38e4a85315ed3 100644 (file)
@@ -19,11 +19,11 @@ tr    "Turkish" "Türkçe" 50%
 cs    "Czech" "Čeština" 32%
 el    "Greek" "Ελληνική" 45%
 be    "Belarusian" "Беларуская" 50%
-bg    "Bulgarian" "Български" 63%
+bg    "Bulgarian" "Български" 67%
 ru    "Russian" "Русский" 100%
 sr    "Serbian" "Српски" 59%
 uk    "Ukrainian" "Українська" 47%
-zh_CN "Chinese (China)" "中文" 96%
+zh_CN "Chinese (China)" "中文" 99%
 zh_TW "Chinese (Taiwan)" "國語" 57%
 ja_JP "Japanese" "日本語" 100%
 ko    "Korean" "한국의" 36%